:

Löwenborg nr 2198

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Löwenborg nr 2198

Adlad 1719-06-12, introducerad 1809.

Löwenborg A219800.png

TAB 1

Christoffer Tielman adlad Löwenborg. Bördig från Schlesien. Först agent, sedan svensk resident hos konung Stanislaus Leczinsky i Polen. Fick därefter regeringsråds och slutligen kommerseråds titel. Adlad 1719-06-12 (sonsönerna introducerade 1809 under nr 2198). Gift med Juliana Sabina Sissenbach.

Barn:

 • Christoffer Ferdinand, född 1691. Kapten. Död 1768. Se Tab. 2
 • En dotter, död ogift.

TAB 2

Christoffer Ferdinand, (son av Christoffer Tielman, adlad Löwenborg, tab 1), född 1691. Kammarpage hos konungen i Bender. Kornett vid benderska dragonregementet 1714. Fänrik vid Upplands regemente 1715-02-11. Sekundlöjtnant vid dalregementet 1716-08-22. Premiärlöjtnant vid dalregementet 1719-12-29. Kaptens avsked 1721-02-18. Fänriks indelning vid greve Dohnas regemente 1732-09-06. Löjtnants indelning 1732-09-06. RSO 1757-04-28. Död 1768. Bevistade som grenadjärlöjtnant norska kampanjen 1718. Han sökte 1719 introduktion på riddarhuset, som likväl då ej gick för sig. Blev 1724 under en resa till Frankrike arresterad i Naumburg och förd till fästningen Sonnenstein, men såsom oskyldig åter frigiven. Gift 1:o med Elsa Catharina Ridderfelt, född 1729-01-06 på Mossebo i Ransbergs socken, Skaraborgs län, dotter av kaptenen Olof Ridderfelt, och hans 2:a fru Hedvig Charlotta Prytz. Gift 2:o med Catharina Beata Uggla i hennes 2:a gifte (gift 1:o med bruksägaren Johan Vilhelm De Geer, i hans 2:a gifte, född 1708, död 1754), född 1732, död 1800-10-27 i Stockholm, dotter av löjtnanten Gustaf Hildebrand Uggla, och hans 2:a hustru Catharina Charlotta Lagerhjelm.

Barn:

 • 1. Hedvig Lovisa Juliana, född 1750, död 1816-08-22. G. 1769-02-24 Boda ) med brukskamreraren Villingsberg Jonas Klingberg, född 1733-08-21 på Nisshyttans bruk i Säters landsförs, Kopparbergs län, död 1769-11-09 på sin egendom Övre Östa i Knista socken. (Släkten Klingberg (1906).)
 • 1. Fredrik Gustaf Adolf, född 1752. Löjtnant. Död 1827. Se Tab. 3.
 • 1. Christina Fredrika Kunigunda, född 1755-05-20. Var död 1825. Gift 1775-12-14 på Villingsbergs bruk med kyrkoherden i Snavlunda pastorat av Strängnäs stift Petrus Leufstedt i hans 2:a gifte (gift 1:o 1771-09-26 i Kungsör med Maria Catharina Nybilen, född 1754, död 1772-10-16, dotter av komministern i Kung Karls förs av Strängnäs stift Per Nyblien och Anna Catharina Bergman), född 1733-12-08 i Råby-Rönö prästgård, Södermanlands län, död 1805-03-16 i Snavlunda prästgård [Hm].
 • 2. Elsa Charlotta Dorotea, född 1760, död 1825-04-16 Örboholm. Gift 1794-10-06, med kammarrådet Fredrik Nordenstolpe, född 1755, död 1816.
 • 2. Christoffer Mauritz Reinhold, född 1761. Lagman. Död 1831. Se Tab. 6.
 • 2. Ulrika Eleonora Magdalena, född 1763-04-07 i Askersund, död änka 1816-11-05 i Västervik. Gift 2:o (gift 1:o med en präst, skild) i Västervik 1793-03-17 med handlanden Jonas Johansson, född 1758-08-12 i Tanums socken, Göteborgs län. Död 1813-02-05.

TAB 3

Fredrik Gustaf Adolf, (son av Christoffer Ferdinand, tab 2), född 1752 i Askersund. Furir vid Närkes och Värmlands regemente 1774-01-27. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1776-05-01, löjtnants avsked 1782-11-28. Död 1827-01-16 i Kristinehamn. Gift 1780 med Märta Catharina Wallmén, född 1758, död 1823-12-07, dotter av komministern i i Hammarö församl. av Karlstads stift Lars Johansson Wallmén och Brita Helena Schagerstedt.

Barn:

 • Christoffer Ferdinand, född 1781-01-01, drunknade 1796-06-23.
 • Catharina Margareta, född 1782-06-25. död 1854-11-12 i Arvika landsförs Gift 1807-11-17 Utterud med kaptenen Rolof Herman Hård af Segerstad, född 1780, död 1827.
 • Erik Gustaf, född 1784. Major. död 1825. Se Tab. 4
 • Brita Magdalena, född 1801-10-13 Risäter, död ogift 1823-08-02 på Jonsbol i Värmland.

TAB 4

Erik Gustaf, (son av Fredrik Gustaf Adolf, tab 3), född 1784-06-20 i Nors socken, Värmlands län. Rustmästare vid Värmlands fältjägarregemente 1797-10-02. Furir vid Värmlands fältjägarregemente 1798-07-10. Förare 1801-06-29. Fänrik vid Värmlands jägarbataljon 1803-03-09. Löjtnant 1808-02-16. Kapten i armén 1809-06-29. Kapten i bataljonen 1810-04-03 och vid densamma 1810-05-08. Stabskapten 1812-02-25. Kompanichef 1812-12-18. Major i armén 1815-02-21. RSO 1817-07-24. 2. major vid Värmlands fältjägarregemente 1825-01-25. Död 1825-04-18 Bonderud. Gift 1811-12-26 med Johanna Hedvig Lindsfelt, född 1790-03-04, död 1840-11-13, naturlig dotter av kaptenen Johan Samuel Lindsfelt, och dess hushållerska Maria Flint.

Barn:

 • Beata Augusta, född 1812-10-03, död 1820-02-24 på Remmenetorp i Bro socken, Värmlands län.
 • Johan Adolf, född 1814. Possessionat. Död 1894. Se Tab. 5
 • Johanna Gustava Vilhelmina, född 1816-02-24, död ogift 1896-11-03 i Liljeholmen i Brännkyrka socken, Stockholms län.
 • Lovisa Charlotta Dorotea, född 1817-07-29, död ogift 1892-12-06 i Kristinehamn.
 • Gustaf Mauritz Ferdinand, född 1819-06-16. Lantbruksbokhållare. Död ogift 1871-02-23 i Lossa socken, Uppsala län.
 • Beata Augusta Matilda, född 1821-09-29 på Remmenetorp, död 1825-11-08.
 • Emilia Anna Vendla, född 1824-06-04 på Bonderud, död 1895-12-23 i Liljeholmen. Gift 1845-06-04 Uggebol med brukspatronen Oskar Svenonius, död 1850-10-10 på Lundsberg, i Lungsunds socken, Värmlands län.

TAB 5

Johan Adolf, (son av Erik Gustaf, tab 4), född 1814-11-18 Karterud s socken, Värmlands län. Fanjunkare 1814-11-21. Död 1894-05-27 på Hemmet vid Liljeholmen. Ägde Ire i Hangvars socken på Gotland. Gift 1:o 1841-11-22 i Karlstad med Anna Elisabet Malmén, född 1819-05-04 i Karlstad, död 1864-06-18 på Ire, dotter av handlanden Jöns G. Malmén och Brita Catharina Jonæus. Gift 2:o 1876-10-01 med Catharina (Karin) Margareta Hamberg, född 1851-04-04 Hämra, död 1921-03-04 vid Liljeholmen i Brännkyrka socken, Stockholms län, dotter av handlanden Nils Hamberg och Margareta Dorotea Strinlund.

Barn:

 • 1. Anna Vendla, född 1842-11-15 Mälby, död 1868-02-15 i Visby. Gift i Visby 1864-11-18 med överstelöjtnanten vid Gotlands nationalbeväring, RSO, RNO mm, Per Fredrik Ihre, född 1828-04-30 i Visby, död i Visby 1908-04-17.
 • 1. Gustaf Adolf Oskar, född 1846-06-20, död 1853-09-17.
 • 2. Rut Vendla Margareta, född 1878-05-24 i Stockholm, död ogift 1908-01-25 i Brännkyrka förs, Stockholm.
 • 2. Ursila Vendla Catharina, född 1879-10-03 på Hämra, död på Hämra 1879-12-30.
 • 2. Isis Vendla, född 1880-12-15 på Hämra, död ogift 1914-01-19 i Brännkyrka förs, Stockholm.
 • 2. Vendla Tyra, född 1882-06-17 på Hämra, död på Hämra 1883-04-09.

TAB 6

Christoffer Mauritz Reinhold, (son av Christoffer Ferdinand, tab 2), född 1761-02-14 i Askersunds landsförs Student i Uppsala 1784 (Lå.). Kommendants- och fortifikationssekreterare på Sveaborg 1789. Slottsfogde på Sveaborg 1792-06-21. Student i Åbo 1796 (Lå.). Jur. examen i Åbo 1796 (Lå.). Betyg till rättegångsverken i riket (Lå.) 1796-06-18. Auditör vid änkedrottningens livregemente 1796-07-18. Avsked 1804-02-02. Tjänstgörande ombudsman 1805 vid generalintendentsämbetet under fälttåget i Pommern. Auditör vid Adlercreutzska regementet 1808-01-20. Auditör vid norra skånska infanteriregementet. Lagmans karaktär 1813-02-02. Inspektor vid inrikes tullbevakningen i Norrköping. Död 1831-06-04 i Stockholm. Gift 1793 med Johanna Sofia Wirsén, född 1776-04-29 på Sveaborg, död 1822-06-11 i Norrköping, dotter av revisoren Johan Wirsén och Sofia Helena Avén samt syster till vice amiralen Carl Johan Wirsén, adlad af Wirsén, och statsrådet Gustaf Fredrik Wirsén, adlad, friherre och greve Wirsén.

Barn:

 • Beata Sofia, född 1794-10-12 på Sveaborg, död 1868-10-19 i Stockholm. Gift 1822-09-21 i Danderyds kyrka, Stockholms län med generaldirektören över fängelser och arbetsinrättningar i riket, RNO mm, Claes Johan Liwijn, född 1781-11-12 i Skänninge, död 1844-10-12 i Stockholm.
 • Amalia (Aurora) Charlotta, född 1796-04-16, död ogift 1846-10-16.
 • Carolina Dorotea Amalia, född 1798-09-03, död ogift 1818-10-04 Glabo
 • Fredrika Elisabet, född 1799-09-29 på Sveaborg. Stiftsjungfru. Död ogift 1864-03-08 i Stockholm.
 • Otto Reinhold, född 1801-01-19. Kadett vid Karlberg 1815-09-29. Utexaminerad 1819-09-20. Kornett vid livregementets dragonkår 1819-10-26. Löjtnant vid livregementets dragonkår 1822-09-04. Ryttmästare 1826-06-27. Major i armén 1836-07-04. Överstelöjtnant och 1. major vid livregementets husarkår 1838-04-27. RSO 1839-07-04. Överste i armén 1853-05-04. Avsked ur krigstjänsten 1855-05-08. Postmästare för ankommande posten i Göteborg 1855-07-20. Död ogift 1859-08-28 i Söderköping.
 • Ulrika Eleonora, född 1802-04-12 på Sveaborg. Stiftsjungfru. Död 1859-10-27 i Kuddby socken, Östergötlands län. Gift 1824-07-16 Gnestad doktorn, LNO, Johan Christian Wallensten, född 1794-09-05 i Danderyds socken, Stockholms län, död 1868-06-15 i Kuddby prästgård.
 • Carl Fredrik, född 1803. Kommendörkapten. Död 1895. Se Tab. 7.
 • Antoinetta Ottiliana, född 1804-06-25. Stiftsjungfru. Död 1841-02-17 i Söderköping. Gift 1835-01-22 i Västra Tollstads socken, Östergötlands län med provinsialläkaren, RVO, med. doktor Fredrik August Djurberg i hans 2:a gifte (gift 1:o 1830 med Dorotea Christina Mellström i hennes 2:a gifte, född 1797-06-04, död 1833-10-09 i Vadstena. Gift 3:o 1842-08-25 med Augusta Carolina Schale, född 1804-08-18 i Göteborg, död 1893-11-25 i Töreboda, dotter av hamnkaptenen och rådmannen Anders Schale och Carolina Prytz), född 1794-11-03 i Stockholm, död 1875-10-18 i Linköping.
 • Christoffer Teodor, född 1805-06-26, död 1809-09-01 i Stockholm.
 • Gustava Matilda, född 1807-08-04, död 1809-??-17 i Vasa i Finland.
 • Augusta Lovisa, född 1810-02-28. Stiftsjungfru. Död ogift 1887-09-09 i Söderköping.
 • Matilda Constantia, född 1812-02-24 i Döderhults socken, Kalmar län, död ogift 1879-06-05 i Söderköping.
 • Bror Knut, född 1813-12-05 i Döderhults socken. Mönsterskrivare vid Smålands husarregemente 1821-04-23. Student i Uppsala 1830-09-21. Hovrättsexamen 1832. Auskultant i Göta hovrätt 1833-01-27. Extra ordinarie kanslist 1833-09-06. Auskultant i krigshovrätten 1833-10-10 och i Svea hovrätt 1834-08-10. Extra ordinarie kanslist i krigskollegium 1837-01-07. Vice häradshövding. Död ogift 1887-06-26 i Mönsterås.

TAB 7

Carl Fredrik, (son av Christoffer Mauritz Reinhold, tab 6), född 1803-03-01 på Sveaborg. Inskriven vid Lunds universitet 1816. Sergeant vid arméns flottas Göteborgseskader 1819-04-16. Sekundlöjtnant vid örlogsflottan 1820-04-24. Officersexamen 1821-05-18. Andre styrman på handelsbriggen »Sofia Maria» 1821-06-12–1824 och på före detta linjeskeppet »Tapperheten» under dess resa till Sydamerikas fristater (den under »skeppshandeln» bekanta expeditionen) 1825–1826. Anställd såsom »enseigne de vaisseau» i franska örlogsflottan 1828-11-18–1830-10-01. Deltog å 18-kanonkorvetten »Bayonnaise», förenad med hela franska flottan, i expeditionen till Alger och såsom batterichef uti anfallet och landstigningen vid Tore Chica 1830-07-14. Premiärlöjtnant 1830-02-06. LÖS 1835. RFrHL 1837. Kaptenlöjtnant 1841. Deputerad av kaptenlöjtnantsgraden att bevista konung Oskar I:s kröning 1844. Kapten 1845-03-17. Chef å ångkorvetten »Tor», som verkställde transporten av svenska trupperna till Danmark 1848. RSO 1848-04-28. Kommendörkapten 1852-04-24. Överflyttad till flottans nya reservstat 1859-??-15. HLÖS 1862. Avsked 1879. Död 1895-12-05, på sin egendom Virbo i Misterhults socken, Kalmar län. Sjömilitär författare. Gift 1835-10-09 på Virbo med Vendla Teofila Hammarskjöld, född 1817-08-16 på Virbo, död 1884-11-16 i Stockholm, dotter av ryttmästaren Carl Reinhold Hammarskjöld, och Anna Vilhelmina Lundström.

Barn:

 • Johanna Vilhelmina Carolina, född 1836-05-14, död 1836-05-18.
 • Carl Teofil, född 1837-05-31 i Karlskrona, död ogift 1858-09-27.
 • Otto Vilhelm, född 1839. Överste. Död 1904. Se Tab. 8
 • Gustaf Mauritz, född 1841-04-17 i Landskrona, död i Landskrona 1841-12-10.
 • Edla Vendla, född 1842-07-19 i Karlskrona, död 1924-07-13. Gift 1864-06-09 i Karlskrona med kommendörkaptenen Otto Reinhold Nordenskjöld, nr 1912 A, född 1832, död 1912.
 • Julia Vendla, född 1843-08-20 i Karlskrona. Död 1930-08-22 i Kalmars förs. Begraven i Misterhults socken, Kalmar län.
 • Anna Vendla, född 1844-08-10 i Karlskrona, död 1927-01-11 på Virbo. Gift där 1876-08-07 med majoren Anton Mauritz Nordenskjöld, nr 1912 A, född 1835, död 1905.
 • Vendla Gunilla, född 1846-07-15 i Karlskrona, död 1850-01-16.
 • Fredrik Reinhold, född 1847. Före detta löjtnant. Se Tab. 11.
 • Oskar Georg, född 1852-04-23 i Karlskrona. Överflyttade till San Francisko i Kalifornien. Död i San Francisko i Kalifornien ogift.
 • Johanna Vilhelmina Vendla, född 1854-08-26 på Virbo, död 1879-02-07 i Jönköping. Gift 1875-09-10 på Virbo med kaptenen Carl Emil Melker Bolivar Wernstedt, nr 78, i hans 1:a gifte, född 1835, död 1900.

TAB 8

Otto Vilhelm, (son av Carl Fredrik, tab 7), född 1839-08-10 i Karlskrona. Kadett vid Karlberg 1854-04-18. Utexaminerad 1858-12-20. Underlöjtnant vid livregementets grenadjärkår 1858-12-30. Löjtnant 1863-10-27. Kapten 1879-05-30. RSO 1881-12-01. Major 1885-02-06. Överstelöjtnant och 1. major vid Västgötadals regemente 1890-01-08. Överste och chef vid Västgötadals regemente 1894-01-13. KSO2kl 1897-09-18. KSOlkl 1901-11-30. Avsked 1902-02-14. Död 1904-06-12 i Varberg. Gift 1866-08-09 i Karlskrona med Agda Maria Jägerskiöld nr 1100, född 1843-09-16 i Karlskrona, död 1937-03-30 i Oscars förs, Stockholm (db 107) och begraven i Varberg. Dotter av kaptenlöjtnanten Arvid Jakob Jägerskiöld, och Carolina Maria Charlotta Ljungstedt.

Barn:

 • Fredrik Vilhelm, född 1867. Överste. Se Tab. 9
 • Arvid Otto, född 1868. Före detta generalkonsul. Se Tab. 10
 • Anna Vendla, född 1870-04-12 Slagårda. Gift 1897-07-20 i Vänersborgs kyrka med majoren Charles Emil Lindencrona, född 1854, död 1910.
 • Carl Gustaf, född 1873-02-21 och död 1873-12-20 på Slagårda.
 • Hugo Reinhold, född 1874-11-30 på Slagårda. Mogenhetsexamen 1893-06-09. Volontär vid Kronobergs regemente 1893-06-12. Sergeant 1894-07-16. Elev vid krigsskolan 1894-08-14. Fanjunkare 1895-08-12. Utexaminerad 1895-11-20. Underlöjtnant vid Kronobergs regemente 1895-12-06. Död ogift 1899-09-22 i Vänersborg.
 • Agda Maria, född 1876-08-01 på Slagårda. Gift 1904-01-09 i Varbergs förs, Stockholms län med häradshövdingen i Mjölby domsaga, RNO, Erik Gustaf Hjalmar Petersson, född 1866-11-17 i Östra Husby socken, Östergötlands län. Död 1936-09-27 i Linköping.

TAB 9

Fredrik Vilhelm, (son av Otto Vilhelm, tab 8), född 1867-09-19 på Slagårda. Volontär vid livregementets grenadjärkår 1885-02-04. Mogenhetsexamen 1885-05-20. Sergeant 1886-07-05. Elev vid krigsskolan 1886-07-19. Utexaminerad 1887-10-04. Underlöjtnant vid livregementets grenadjärkår 1887-10-31. Transporterad såsom underlöjtnant till Smålands grenadjärbataljon 1888-10-19. Genomgick krigshögskolan 1890–1892. Löjtnant 1892-09-02. Kapten i armén 1901-08-12. Kapten i Smålands grenadjärkår 1901-12-05. Löjtnant vid Karlskrona grenadjärregemente 1901-12-05. Kapten vid regementet 1902-12-31. SkmG 1904. OffNedONO 1905-03-18. Regementskvartermästare 1905-08-24–1908-03-31. RSO 1907-12-01. Ledamot av stadsfullmäktige i Karlskrona 1910–1914. Major vid Karlskrona grenadjärregemente 1912-04-12. Och vid regementet 1913-10-24. Överstelöjtnant i armén 1915-07-09. Överstelöjtnant vid Vaxholms grenadjärregemente 1915-08-19. Ledamot av stadsfullmäktige i Vaxholm 1917–1926, dess vice ordförande 1919 och från 1925. ÖRKHt2kl med krigsdekorationen 1918-06-06. Överste och chef för Vaxholms grenadjärregemente samt infanteribefälhavare i Vaxholms fästning 1919-04-08. KFinlVRO2kl 1919-06-26. PrRKM2 o. 3kl 1919-11-20. Ordförande i Stockholms läns skytteförbund 1921. KSO2kl 1922-06-06. KSO1kl 1925-06-06. Kommendant i Vaxholms fästning 1926-04-23–1926-08-24. Överförd till övergångsstat 1926-07-13. SkytteRM 1926. Avsked 1927-09-09. Biogr. i Väd?. Död 1938-10-27 på Lidingö (db nr 95). Gift 1894-01-18 i Västerås med Eva Frederikke Treschow, född 1873-03-19 på Halsen vid Laurvig i Norge. Dotter av norske kammarherren Peter Oluf Brönsted Treschow och Sofie Johanna Gripenstedt.

Barn:

 • 'Ingrid, född 1894-11-12 i Hedvig Elinoras förs, Stockholm. Gift 1921-04-02 i Vaxholm med ryttmästaren Carl-Hodder Baltzar Stjernsvärd,, född 1885.
 • Åke, född 1896-10-17 på Karlbergs slott. Fänrik i Svea artilleriregementets reserv 1916-12-06. Underlöjtnant i Svea artilleriregementets reserv 1919-01-24. Död 1919-03-04 i Stockholm. Död 1919-03-04 i Vaxholm (db nr 14).
 • Margit, född 1898-08-28 på Karlbergs slott. Gift 1925-07-27 i Bryssel med löjtnanten i Västgöta regementes reserv, extra ordinarie hovrättsnotarien, jur. kand. Christian Fredrik Carl Hjalmar von Sydow, född 1899-06-05 i Stockholm.

TAB 10

Arvid Otto, (son av Otto Vilhelm, tab 8), född 1868-12-12 Slagårda. Volontär vid Västmanlands regemente 1888-04-30. Mogenhetsexamen 1888-05-19. Sergeant i regementet 1889-05-28. elev vid krigsskolan 1889-07-17. Utexaminerad 1890-10-28. Underlöjtnant vid Västmanlands regemente 1890-10-31. Av medicinalstyrelsen godkänd som sjukgymnast 1894. Löjtnant 1895-08-19. Kapten 1904-11-04. Avsked med tillstånd att såsom kapten inträda i regementets reserv 1906-12-07. Gymnastikdirektör och innehavare av ett institut för sjukgymnastik i Valparaiso. Tillförordnad generalkonsul i Valparaiso 1906-06-29. Ordinarie generalkonsul 1907-04-12 (konfirmerad 1907-06-05). Avsked ur krigstjänsten 1910 och från generalkonsulsbefattningen 1913-11-21. RVO 1920-06-06. Död 1931-05-02 i Valparaiso i Chile (Sala förs db 124). Gift 1:o 1909-01-01 med Signe Arehn, död 1918-11-06 i Valparaiso.

Barn:

TAB 10 A

Bertil, (son av Arvid Otto tab 10), född 1909-08-18 i Stockholm. Anställd i byggn. firman Jara y Gumucio, Chilectra Las Ventanas. Gift 1935 med juana Rubiño.

Barn:

 • María Signe, född 1936-03-14 i Valparaíso, Chile.
 • Berta Vivian (Betty), född 1937-09-03 i Punta Arenas, Chile.
 • Lucy del Carmen, född 1941-09-20< i Santiago, Chile.
 • Ingrid María

TAB 11

Fredrik Reinhold, (son av Carl Fredrik, tab 7), född 1847-12-18 i Karlskrona. Kadett vid Kallberg 1865-03-06. Utexaminerad 1869-06-02. Underlöjtnant vid Kalmar regemente 1869-06-11. Löjtnant 1875-12-17. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå i armén 1876-05-19. Avsked ur armén 1890-11-28. Justerare av mått och vikt i justerardistriktet nr 40 1899-02-04. Gift 1883-04-24 Dingelvik med Ragnhild Charlotta Vannerus, född 1861-02-15 på Fröslunda i Sunnersbergs socken, Skaraborgs län, dotter av godsägaren, löjtnanten Esaias Vannerus och Amelie Ahlin.

Barn:

 • Björn Fredrik Christoffer, född 1883-11-01 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1903-05-18. Civilingenjör. Död 1915-08-27 i Stockholm. Gift 1913-10-22 i Valparaiso med Ingrid Lilly Elisabet Hallquisth, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1916-11-10 med extra jägmästaren Gustaf Constantin Lamprecht, född 1884-05-27 i Stockholm), född 1889-11-28 i Stockholm, dotter av arkitekten Edvard Constantin Hallquisth.
 • Henrik Otto Esaias, född 1886-01-26 och död 1886-??-14 i Stockholm.
 • Knut Otto Reinhold, född 1888. Tullkammarskrivare. Se Tab. 12
 • Elisabet Ebba Teofila, född 1892-02-26 i Skövde.

TAB 12

Knut Otto Reinhold, (son av Fredrik Reinhold, tab 11), född 1888-03-02 Axelvåld. Studentexamen i Stockholm 1906-05-16. Officersvolontär vid livregementets grenadjärer 1906-05-30. Kadett vid krigsskolan 1907–1908. Extra ordinare kammarskrivare i tullverket 1909-02-08. Amanuens vid Generaltullstyrelsens tullbehandlingsbyrå 1911–1914. Kammarskrivare vid Tullförvaltningen i Stockholm 1919-05-17. Transporterad till centraltullkammaren i Malmö 1921-04-30. En av stiftarna av Sveriges schacktörbund 1917. Gift 1925-06-14 i Caroli förs Malmö med Karin Hulda Maria Holm, född 1902-10-04 i Madesjö socken, Kalmar län, dotter av fabrikören Viktor Teodor Holm och Hulda Elisabet Björkman.

Barn:

 • Ulf Göran,
 • Ulla Marianne,
 • Gunilla

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: