:

Lindelöf af Kedom nr 129

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga Rylanda och Häggatorps-släkten eller Lindelöf af Kedom nr 129 utdöda

Adlad 1575-04-16, introducera 1627. Utdöd 1652-01-17.

TAB 1

Sven Ingesson. Levde på 1500-talet. Gift med Ragnhild Hansdotter, dotter av häradshövdingen i Vartofta härad Hans Svensson (av Forstena släkten, nr 2) och Elin Tomasdotter till Häggatorp, som förde en sexuddig stjärna i vapnet.

Barn:

 • Joen Svensson, till Kedom (Kedum) i likan, socken, Skaraborgs län. Ryttmästare. Adlad 1575-04-16 av konung Johan III. Gift med sin fränka Ingeborg Gustafsdotter, dotter av Gustaf Olofsson till Degeberg (Forstena-släkt) och Anna Katle (nr 70).

Barn:

 • Anna Joensdotter, död (At (Sch).) 1592-04-11 enligt påskriften å en smal gravsten vid Kedums kyrka, på vilken sten ett ungt fruntimmer står uthugget med föräldrarnas vapen och initialerna (J. S. S. och J. G. D.) över huvudet.

TAB 2

Göstaf Joensson (son av Joen Svensson, Tab. 1), till Rylanda i Ryda socken, Skaraborgs län, på vilken egendom säterifriheten för Kedum överflyttades. Död 1626-03-02 och ligger jämte sin fru begraven i Kedums kyrka under en stenhäll, varest deras egna och deras barns namn stå antecknade, samt bägges vapen (ett spetsigt blad, vänt nedåt två gånger, och två med spetsen uppåt vända, i kors ställda svärd) äro uthuggna. Barnen blevo 1627 introducera under nr 101, vilket senare ändrades till 129. De voro sannolikt alla döda före modern, ty redan på 1640-talet hade Rylanda övergått (K. A. Reduktionskollegi akt 167 (O. A.).) till fränden Torkel Grijs. Gift med sin syssling Ingeborg Hansdotter (av Forstenasläkten), död (GH (H. F.).) 1645-05-05, dotter av Hans Persson (av Forstenasläkten, nr 2) och Malin Sparre (nr 7). Hon köpte av Kungl maj:t (K. A. Reduktionskollegi akt 167 (O. A.).) 1627-02-28 kronohemmanet Rylanda och lade det till säteriet Rylanda ävensom kronotorpen Djupadal och Smedstorps i Gullareds socken, Älvsborgs län.

Barn:

 • Hans.
 • Joen.
 • Linnart.
 • Hemming.
 • Anna.
 • Ingeborg.
 • Christina.

TAB 3

Hans Joensson (son av Joen Svensson, Tab. 1), till fädernegården Häggatorp i Vedums socken, Skaraborgs län, vilken han med säkerhet ägde redan 1615 (K. A. Reduktionskollegi akt 167 (O. A.).), Långås i Bjerklanda socken, Skaraborgs län samt Kålsholmen i Essunga socken, Skaraborgs län och Vindstorp i Essunga socken, Skaraborgs län, vilka han köpte (R. Hjort, Barne härad (1899).) 1645-12-22. Han uteblev från riksdagen 1627 och skulle därför böta. Bevistade riksdagen 1633 men var frånvarande 1640 på grund av ålderdom (Ridd. och Ad. protokoll.). Död (Likpredikan över Margareta Kafle [At (Sch)].) 1652-01-17. Han hade med sin hustru fyra söner och fyra döttrar, av vilka sönerna och en dotter dogo före modern. (Likpredikan över Margareta Kafle [At (Sch)].) Gift med sin syssling Margareta Kafle, född 1583 (Likpredikan över Margareta Kafle [At (Sch)].), död (Likpredikan över Margareta Kafle [At (Sch)].) 1658-02-26, dotter av ståthållaren Erland Kafle, och Metta Ribbing.

Barn:

 • Ingeborg Hansdotter Lindelöf, till Kålsholmen och Långås. Levde 1656, men var död 1661. Gift med ryttmästaren Lars Hierta, i hans 2:a gifte, död 1642.
 • Göran Hansson, »Junker», död 1636-07-16 i Ryd i Seglora socken, Älvsborgs län, sedan han vid en kvarntvist i Ginkalunda i Kinna socken, Älvsborgs län nio dagar förut hava blivit illa slagen av bönder därstädes[M.]
 • Anna Hansdotter Lindelöf, till Lunnagård i Kedums socken. Levde 1676. Gift med sin systers styvson, ryttmästaren Bengt Hierta, död 1644.
 • Märta Hansdotter Lindelöf, till Häggatorp. Död 1681. Gift med sin ena systers styvson och sin andra systers svåger, generalmajoren Per Hierta. Född 1613, död 1693.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: