:

Ögnelood nr 638

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ögnelood nr 638 †

Adlad 1653-01-28 introd. 1655. Sannolikt utdöd i Sverige 1870-01-25 och avförd såsom utgången vid 1884 års adelsmöte.

Litteratur: J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden.


1 KA, Reduktionskoll. Akt 175 (OA). 2 At (L). 3 Lemo kyrkoarkiv. 4 Akkas kyrkoarkiv. 5 At (Sch). 6 SK. 7 At (P).

TAB 1

Tomas Jakobsson. Gift med Brita Andersdotter.

Barn:

 • Jakob Tomasson, adlad Ögnelood, till Kutila (Liljevik) i Kalvola socken, Finland, som han erhöll genom sitt gifte. Ryttare vid adelsfaneregementet under kriget i Livland 16261. Korpral därst. 16321. Var löjtnant till häst, då han 1642-05-28. Med bekräftelse 1646-06-02, fick frälsevillkor på sin halvpart i Kutilaby. Adlad 1653-01-28, emedan han tjänt kronan rundligen och väl, 5däröver hans kroppstagna blessyrer, särdeles den skada han uppå sitt öga utav ett muskötlod tagit haver, honom vittne bära5 (introd. 1655 under nr 607, vilket nummer sedan ändrats till 638). Fick frälse Ihalempi Ryttmästare vid Henrik Horns regemente 1656. Död 1670-09-11 på Kutila, 'sedan han s. å. 30/6 fördelat sin egendom mellan sina fem barn, enär han, såsom orden i skifteshandlingen lyda, var gammal och råkat i långvarig sjukdom, varunder han varken kunde leva sig eller barnen till godo'. I en inlaga till reduktionskollegium anför han bland sina meriter: 1628 blev hans vänstra tumme avhuggen i striden vid Treiden, 1632 i slaget vid Lützen blev hästen skjuten under honom, s. å. blev han skjuten i vänstra knäet i en »occasion i Elsass», s. å. framför Prag skjuten i vänstra sidan, lodet satt sedan kvar i kroppen, även hästen blev skjuten under honom. Kort därefter blev han tillfångatagen men ransonerade sig själv. 1639 Den 3 mars blev han på parti under generalmajor Stålhandske skjuten genom ögat och lodet satt sedan kvar i huvudet. Under Carl X:s krig tjänstgjorde han först i Polen under Henrik Horn, sedan mot ryssarna under Erik Kruse.1 Gift med? Sara Knutsdotter, dotter av Knut Eriksson, av den finska adliga Kuurilasläkten, och Brita Hansdotter.

Barn:

 • Tomas, född 1642. Löjtnant. Död 1706. Se Tab. 2
 • Brita, född 1646. Gift med kaptenen vid Viborgs regemente Johan Andersson Bock, död 1711-06-00 Kouvola
 • Johan, född 1648. Löjtnant. Död 1716. Se Tab. 5
 • Sara, född 1649, levde vid faderns död 1670.
 • Helena, född 1650. Gift med löjtnanten Arvid Spåre.

TAB 2

Tomas (son av Jakob Tomasson, adlad Ögnelood. Tab. 1), till Kutila, vilket reducerades, varefter han 1685-08-13 erhöll livstidsfrihet å detsamma. Född 1642. Löjtnant vid Nylands kavalleriregemente. Död 1706-07-27 och begraven i Kalvola kyrka. Gift med Maria Elisabet Lilliebrunn, född 1651, död 1739 och begraven s. å. 1/11 i Kalvola kyrka, dotter av kaptenen Anders Lilliebrunn, och Beata Brunow.

Barn:

 • Jakob Anders, född 1675. Major. Död 1754. Se Tab. 3
 • Beata, begraven 1748-02-18 i Vånå socken. Gift med kornetten vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente Rikard Platzman, begraven 1730-01-02 i Vånå socken.
 • Tomas, född 1681. Kornett. Stupade ogift 1702 vid Riga.
 • Maria, levde 1732 Herrenäs Gift efter 1722 med löjtnanten vid Nylands kavalleriregemente Didrik Boisman i hans 2:a gifte, levde 1732.
 • Märta, ogift begraven 1732-01-12 i Kalvola kyrka
 • Erik Johan, född 1688. Kom i tjänst 1705. Kornett vid Nylands kavalleriregemente2 1729-04-06. Löjtnants avsked 1749-08-08. Död ogift 1755-01-21. Han hade bevistat tre aktioner och varit 13 år fången i Ryssland.
 • Elisabet, född 1691, död 1753-07-15 på Niittu gård i Lemo socken.3. Gift 1:o med befallningsmannen i Sääksmäki härad Gabriel Helsing, död före 1726. Gift 2:o med kaptenen vid livdragonregementet Jakob Hoppenstong i hans 2:a gifte (gift 1:o med en dotter till apotekaren i Dorpat Johan Kelmar och Anna Maria Kniffius), född 1682 i Karelen, död 1750-02-05 i Lemo socken.

TAB 3

Jakob Anders (son av Tomas, Tab. 2), till Kutila i Kalvola socken. Född 1675-01-08. Ryttare vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1695-03-00. Korpral därst. 1700. Kvartermästare 1703-09-19. Fördubblingskornett 1705-01-21. Premiärkornett s. å. 2/9. Konfirm.fullm. s. å. 17/11. Sekundlöjtnant 1707-03-28. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Hemkom 1722-04-00. Kaptens karaktär s. å. 26/5 med placering vid Nylands och Tavastehus dragonregemente. Majors avsked 1743-11-29 med rang från 1742-06-27. Död 1754-12-10 på Kutila. Gift 1728-03-20 i Somero socken med Christina Maria Jägerhorn af Spurila, född 1693, dotter av kaptenen Johan Jägerhorn af Spurila, och Christina Munck af Sommernäs, nr 468.

Barn:

 • Johan Anders, född 1729. Krigsråd. Död 1804. Se Tab. 4.
 • Carl Henrik, född 1730-03-07, död ung.
 • Beata Eleonora, född 1734-07-07, död 1808-08-04 Terro Gift 1762-06-29 på Gunnarskulla i Kyrkslätts socken med majoren Bernt Johan von Gertten, född 1724, död 1795.

TAB 4

Johan Anders (son av Jakob Anders, Tab. 3), till Kutila. Född 1729-01-03 i Tenala socken. Volontär vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1747. Furir därst. 1748. Sergeant 1750-09-15. Kornett 1761-09-14. Löjtnant 1768-03-18. Kaptens avsked 1771-07-17. Krigsråds titel 1799-11-16. Död 1804-02-13 på Kutila. Gift 1757-10-11 i Akkas socken4 med Eva Christina Malm, född 1740-01-01 i Akkas socken5, död 1798-07-09 på Kutila, dotter av kyrkoherden i Akkas församling Nils Malm och Christina Gottleben.5

Barn:

 • Beata, född 1758-08-17 i Kalvola socken, död 1804-08-20 på Kutila. Gift 1775-10-10 i Kalvola socken med kaptenen Carl Johan Gyldenär, född 1745, död 1787.

TAB 5

Johan (son av Jakob Tomasson, adlad Ögnelood, Tab. 1), till Ihalempi i Hattula socken. Född 1648. Löjtnant. Död 1716. Gift 1:o med Christina Skarpfelt, begraven 1695 i Hattula kyrka, dotter av kaptenen Claes Skarp, adlad Skarpfelt 1662-04-19 men ej introd.6, och Elisabet Berkhorst von der Frense. Gift 2:o med Gertrud Catharina Stierncreutz, född 1668, död 1754-03-16 Gunnarsgården och begraven s. å. 20/3, dotter av majoren Jakob Abraham Stierncreutz, och hans 1:a fru Johanna Moritz.

Barn:

 • 1. Claes Johan. Var korpral vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente 16942. Furir därst.2 1696-09-06. Begraven 1706 i Hattula kyrka
 • 1. Elisabet, född omkr. 1680, död ogift 1740-03-29 Sattula
 • 2. Catharina Dorotea, död ogift.
 • 2. Jakob Abraham, född 1704. Fänrik. Död 1757. Se Tab. 6.
 • 2. Erik Georg, född 1706. Korpral. Död ogift 1743.
 • 2. Hedvig Eleonora, död 1794-11-29 på Björkö Håkansgård i Björkö socken och begraven s. å. 4/12. Gift 1735-11-29 på Gunnarsgården med fältväbeln Fredrik Johan Tallberg, född 1702, död 1772.

TAB 6

Jakob Abraham (cson av Johan, Tab. 5), född 1704-06-01. Sergeant vid Jönköpings regemente. Avsked 1754-12-15. Fänriks karaktär 1755-12-05. Död 1757-08-16 Mörteryd och begraven s. å. 24/8. 'Han blev 1742 på en strandvakt vid Kuorsalo sund i Finland illa blesserad i huvudet.' Gift 1:o 1729-08-11 (efter k. tillstånd s. å. 8/7) Gunnarsgården Gift 2:o 1737-06-12 Holmen 9. Född 1714-01-25 på Näs (nu Toranäs) i Nässjö socken, Jönköpings län, död 174(2), dotter av Carl Hård af Segerstad, och Anna Elisabet Ellers. Gift 3:o 174(3) med Anna Maria Lindell, född 1724-10-15, död 1805-07-15 Norrö, dotter av en kornett. (Hon kallas i Burseryd-Sandviks kyrkböcker Anna Maria Lilliestielke!)

Barn:

 • 2. Catharina Maria, född 1738-03-10 på Svinas norregård i Norra Sandsjö socken, Jönköpings län, död 1795-03-25 Liljeholmen. Gift.
 • 2. Carl Johan, född 1739-03-21 på Svinas norregård, död s. å. 27/6.
 • 2. Erik Georg, född 1740-07-06. Fältväbel vid Jönköpings regemente. Fänriks avsked 1767-03-00. Inspektor vid Nummerlotteriet. Död barnlös 1800-04-11 i Stockholm. Gift där 1770-12-26 med Catharina Sofia Svanhals, från vilken han blev skild, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1731-01-03 Brostorp, död 1795-03-25 på Rås i nämnda socken, dotter av vice häradshövdingen Johan Svanhals och Märta Christina Gyllenståhl, samt syster till översten Fredrik Svanhals, adlad Gyllensvaan.
 • 2. Elsa Margareta, född 1742-08-06 på Backagården i Björkö socken, död där 1743-08-17.
 • 3. Märta Elisabet, född 1744-09-21 på Backagården, död 1827-03-08 i Stockholm. Gift 1765-09-30 på Eksebo i Virserums socken, Kalmar län med sergeanten Anders Wikman, född 1722, död 1795-08-13 i Vickleby socken, Kalmar län.
 • 3. Carl Reinhold, född 1746-03-05 på Backagården. Sergeant vid Hälsinge regemente 1770-12-15. Fältväbel därst. 1773-06-28. Död ogift 1788-08-06.
 • 3. Esaias, född 1747. Fänrik. Död 1800. Se Tab. 7
 • 3. Helena Christina, född 1749-12-15 på Bökelund i Sandviks socken, Jönköpings län, död 1794-08-07 Hårsholmen å. 15/8. Gift 1776-09-10 på Stora Tirserum i Tirserums socken, Östergötlands län med sin broders svåger sergeanten Georg Fredrik Ahlfort, döpt 1754-10-22 på Liljeholmen7, död 1823-03-07 på Hårsholmen.7
 • 3. Johan Magnus, född 1751. Kapten. Död 1831. Se Tab. 8
 • 3. Jakob Abraham, född 1754. Major. Död 1805. Se Tab. 9
 • 3. Eva Sofia, född 1756-01-25 Mulakull s socken, Jönköpings län, död 1842-09-27 på Eriksvik i Värmdö socken, Stockholms län. Gift 1:o 1784-09-23 med grosshandlaren i Norrköping Magnus Ekman i hans 4:e gifte (gift 1:o med Eleonora Cöhler, född 1733, död 1769 före 30/1. Gift 2:o med Maria Dorotea Westerberg, född 1738-09-14, död 1781 före 22/1, dotter av handlanden Jakob Westerberg och Anna Catharina Horneij. Gift 3:o 1782 före 11/2 med Maria Christina Malmqvist i hennes 2:a gifte [gift 1:o 1778-05-03 med tullförvaltaren Carl Adam Leopold, född 1726 i Landskrona, död 1780-04-13 i Norrköping], född 1743, död 1783-06-22). Gift 2:o 1795-11-22 i Linköping med råd- och handelsmannen därst. Peter Schog, död 1823-02-09 i Linköping.

TAB 7

Esaias (son av Jakob Abraham, Tab. 6), född 1747-12-23 på Bökelund i Sandviks socken, Jönköpings län. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1768-07-01. Furir därst. 1773-02-16. Sergeants karaktär 1779-06-28. Fänriks avsked 1781-12-16. Verkmästare vid bomullsfabriken i Karlskrona. Död 1800-07-27 i nämnda stad. Gift 1776-05-27 Liljeholmen med Brita Fredrika Ahlfort, döpt där 7 1751-07-09, död 1829-12-28 på Blåvik i nämnda socken, dotter av kaptenen vid amiralitetet Erik Ahlfort och Maria Sofia Gyllenståhl.

Barn:

 • Anna Sofia, född 1776-10-20 Axstad, liksom syskonen, död där 1777-03-20.
 • Maria Christina, född 1778-02-10, död s. å. 19/5 på Axstad.
 • Lovisa Sofia, född 177917-06-17, död ogift 1860-07-06 Boarp
 • Carl Magnus, född 1781-11-27, död 1786-06-26 genom drunkning.
 • Per Gustaf, född 1784-07-15, död s. å. 4/9 på Axstad.
 • Jakob Gabriel, född 1786-04-09.
 • Anna Hedvig, född 1788-04-08, död s. å. 1/9 på Axstad.
 • Gustaf Fredrik, född 1789-09-25, död 1790-05-31 på Axstad.
 • Anders, född tvilling 1790-12-31, död 1794-09-04 i Stockholm.
 • Carl, född tvilling 1790-12-31. Skorstensfejare i Östra Tollstads socken, Östergötlands län. Död barnlös 1841-05-17 på Gagnarp i nämnda socken. Gift 1832-05-20 med Anna Maria Carlsdotter, död 1851-01-07, dotter av torparen Carl Johansson på Solberga ägor och Catharina Johansdotter.
 • ?Isak Georg, född 1792.

TAB 8

Johan Magnus (son av Jakob Abraham, Tab. 6), född 1751-12-13 Bökelund. Volontär vid Kronobergs regemente 1767. Rustmästare därst. 1772. Furir 1773-09-30. Sergeant 1779-04-02. Transp. till Östgöta infanteriregemente 1780-03-29. Adjutant därst. 1784-10-18. Fänrik 1785-09-27. Löjtnant 1789-11-23. Kapten i armén 1790-08-23 och vid rothållsfördelningen av Livgrenadjärregementet 1792-08-28. Avsked 1797-12-10. Död 1831-03-18 Fiflefall. Gift 1784-11-23 Rås med Edla Lovisa Margareta Bursie, född 1768-02-09 på Brostorp i sistnämnda socken, död 1836-01-17 i Trehörna socken, dotter av löjtnanten Johan Gabriel Bursie och Anna Christina Törne.

Barn:

 • Sofia Christina, född 1785-09-14 och död s. å. 27/12 på Rås.
 • Adam Johan, född 1786-09-15 på Rås, död där 1787-01-18.
 • Carl Gustaf, född 1787-12-05 på Rås. Volontär vid livgrenadjärregementet. Reste utrikes.
 • Eva Dorotea, född 1791-08-02 på Rås, död 1855-03-25 i Norrköping. Gift med handelsbetjänten Johan Altin, född 1794-03-14 i Rystads socken, Östergötlands län, död 1845-02-19 i Norrköping.
 • Christina Sofia, född 1794-01-13 på Rås.
 • Johan Adam, född 1795-04-14 på Rås. Gardist vid andra livgardet 1825. Avsked 1844 och intagen på militärförsörjningsinrättningen i Stockholm. Död ogift 1870-01-25 på nämnda inrättning och slöt sannolikt ätten på svärdssidan i Sverige.
 • Hedvig Eleonora, född 1797-04-12 Tomta. Död där s. å. 6/6.
 • Lovisa Eleonora, född 1799-05-12 på Tomta.
 • Johanna Albertina, född 1800-06-21 på Tomta.
 • Erik Magnus, född 1801-12-12 Norrö
 • Gustava Carolina, född 1803-02-24 på Norrö, död ogift 1858-10-05 i Röks socken, Östergötlands län.
 • Adolf Fredrik, född 1804-09-22 på Norrö.
 • Otto Vilhelm, född 1806-07-25 på Norrö, död 1808-03-28.

TAB 9

Jakob Abraham (son av Jakob Abraham, Tab. 6), född 1754-03-28 Mulakull s socken, Jönköpings län. Volontär vid Jönköpings regemente 1767-06-06. Furir därst. 1769-06-15. Sergeant 1774-09-20. Rustmästare vid livgardet 1783-11-21. Sergeant därst. 1786-06-12. Fältväbel s. å. 24/10. Löjtnant i armén 1789-06-01. Kapten vid örlogstflottan 1790-05-08. Kompanichef vid Karlberg 1792–1798. Major i armén 1795-05-11. Död 1805-11-24 i Eksjö. Gift 1777-02-09 i Korsberga socken, Jönköpings län med Charlotta Ulrika Östman, från vilken han blev skild, född 1750, död 1810-10-18 på Stora Karby i Täby socken, Stockholms län, dotter av advokatfiskalen Jakob Östman.

Barn:

 • Jakob Ulrik, född 1777-05-29 i Norrköping.
 • Johan Reinhold, född 1778-05-26 i Norrköping. Förare vid änkedrottningens livregemente 1791-12-20. Kadett vid Karlberg 1794-09-22. Utexaminerad 1799-10-03. Fänrik vid arméns flotta s. d. Kommenderad till S:t Barthélemy 1800 som adjutant hos guvernören överste Anckarheim och vid öns intagande engelsk krigsfånge. Frigiven, då korvetten Jarramas 1802 anlände till ön. Löjtnant 1806-12-15, kapten 1808-12-08. RSO 1810-11-26. Major 1821-11-05. Död ogift 1824-06-10 i Göteborg.
 • Anna Charlotta, född 1780-04-16 i Eksjö, död ogift 1859-02-16 i Norrköping.
 • Fredrika Jakobina, född 1781-07-23 i Eksjö, död ogift 1815-04-22 i Stockholm.
 • Hedvig Ulrika, född 1783-09-26, död 1791-03-11 i Stockholm.
 • Carl Jakob, född 1787-09-21, död 1792-03-17 i Stockholm Adolf Fredriks förs. i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: