Lillie af Aspenäs nr 109

Från Adelsvapen-Wiki

0109.jpg

Adliga ätten Lillie af Aspenäs nr 109 †

Gammal frälsesläkt, introd. 1635. Utdöd 1839-06-28.

Ättens förste med full säkerhet kände stamfader var Birger Andersson till Angered i likanämnd socken, Älvsborgs län. Till denna egendom skrev sig 1493 väpnaren Ragvald Anundsson, som måhända var farbroder till Birger Andersson. 1 En gren av ätten upphöjdes i friherrligt stånd (se frih. ätten Lillie).

Lillie af Aspenäs A10900.jpg

TAB 1

Anund Bengtsson. Skall varit en god krigsman i konung Carl Knutssons tid.

Barn:

 • Anders Anundsson. Berättas varit krigsöverste och blivit lamskjuten på en härfärd i Viken/O.

Barn:

 • Birger Andersson till Angered, † tidigast 1574. Nämnes bland det rusttjänstskyldiga frälset i Västergötland 1528. Återfick 1532-10-07 de gods, som hans förfäder skänkt till Helga Korsaltaret och S:t Nikolaialtaret i Gamla Lödöse kloster. Tilldömdes 1533-01-19 gods, som tillfallit honom i arv efter hans faders modersyster. Nämnes bland rusttjänstskyldiga frälset i Älvsborgs län 1535. Hade haft en prebenda i Lödöse i förläning, vilken 1536-03-18 lämnades till annan man. Erhöll brev på häradsrätten och häradshövdingeräntan i Askim 1529 och 1549, och i Ale och Flundre härader samt två gårdar i Valla härad 1536-04-28. Åtminstone Flundre hade han kvar 1538 och hade samma ränta av Vättle 1545 och 1548. Förseglade 1544-01-30 Västerås arvsförening, 1560-01-30 konung Gustaf I:s testamente och 1561-04-15 i Arboga ständernas bevillning. Levde ännu 1569 [GIr]. Hans å riddarhusstamtavlan uppgivna gifte med Bengta Mattsdotter Kafle är oriktigt. Med vem han var gift är ej känt.

Barn:

 • Brynte Birgersson till Aspenäs och Hjälmared, † 1586-01-19 och begraven i Kalmar stadskyrka. Han förde i vapnet en vit lilja i rött fält. Brandmästare 1566-07-04. Mönstrade Västgöta ryttare 1566–1570 och 1582 2. Krigskommissarie på norska tåget 1567-10-18. Knekthövidsman 1568. Befallningsman på Gullberg 1569-03-18. Ståthållare och överstebefälhavare på Varberg s. å. 27/5. Hövidsman för krigsfolket i Västergötland s. å. 4/10. Han blev mycket brukad i danska fejden emot Norge, överraskade 1570-01-02 danskarnas läger på Hisingen, varvid blott fyra danskar undkom samt gjorde strax därpå ett infall över Svineberg i Norge och avbrände Sarpsborgs stad och län samt Orust och Tjörn i Viken med flera. Slottslov på Älvsborg och Gullberg 1572-03-24. Ståthållare och krigsöverste i Västergötland 1573-01-22. Häradshövding i Kullings härad 1573 och 1574. Ståthållare på Älvsborg 1575. Gift 1:o med Kerstin Andersdotter Hård, † troligen på Aspenäs 1570-06-14 enligt påskriften på hennes gravsten i Lerums kyrka. Dotter till fogden Anders Bengtsson Hård af Torestorp och hans 1:a fru Bengta Mattsdotter Kafle. Gift 2:o 1574-06-20 på Svansjö med Karin Nilsdotter Ribbing i hennes 1:a gifte, † mellan 1622 och 1633. (Gift 2:o med Arvid Månsson Stierna, † 1596-02-16) 4, † före 1616. Dotter till ståthållaren och riddaren Nils Knutsson Ribbing och Anna Olofsdotter Stenbock.

Barn i 1:a giftet:

 • Birgitta Bryntesdotter, död ogift.
 • Bengt Bryntesson Lillie, född 1568. Kammarjunkare hos hertig Carl. Död 1637. Se Tab. 2.

TAB 2

Bengt Bryntesson Lillie till Aspenäs och Jonsered född 1568-11-30 Hjälmared. Innehade 1622 säteriet Olofstorp i Jäla sn, numera kallad Grolanda sn. Smådräng hos konung Johan III 1583. Kammarpage och sist hovjunkare hos nämnda konung. Kammarjunkare hos hertig Carl 1594. Legat till Danmark. Introd. på riddarhuset 1625 under nr 74, som 1689 blev 109, och under namnet Lillie af Aspenäs. Kallas 4 1636 »fordom ryttmästare». Död 1637-09-29 på Aspenäs och ligger jämte sin fru begraven i Lerums kyrka. 'Han omtalas såsom rik i den över honom av Henrik Soterus hållna tryckta likpredikan (1638). Gift 1596-09-12 Apelnäs med Marina Kijl, död 1647, dotter av befallningsmannen på Gullberg, krigsöversten Peder Söffrinsson Kijl, och Agneta Drake, av gamla Drakesläkten.

Barn:

 • Agneta Bengtsdotter Lillie, född 1597-10-00 på Aspenäs, † 1598-11-26.
 • Kerstin Bengtsdotter Lillie, till Gudhammar i Hova socken, Skaraborgs län. Född 1599-01-17 på Aspenäs, † 1663-04-14 på Gudhammar och begraven s. å. 11/10 i Hova kyrka samt sedan gravsatt i Fågelås kyrka, Skaraborgs län. Gift 1619-09-12 med kammarherren Peder Hård af Segerstad, i hans 2:a gifte, född 1588, † 1649.
 • Agneta Bengtsdotter Lillie, född 1601-04-22 på Aspenäs, † ogift.
 • Bengt Bengtsson Lillie född före 1603, † före 1605.
 • Peder Bengtsson Lillie, född 1603. Överstelöjtnant. † 1659. Se Tab. 3
 • Bengt Bengtsson Lillie, född 1605-02-16 på Aspenäs. Kornett vid Södermanlands ryttare (Lifregementet till häst) 1628 5. Löjtnant därst. 1629 5. † ogift 1632-02-00 i Niedbeim 8 i Tyskland. 'Bengt Lillies och hans broder Knuts blodiga kyller voro ännu 1730 i behåll'.
 • Knut Bengtsson Lillie, född 1606-07-02 på Aspenäs. Kornett vid Södermanlands ryttare (livregementet till häst) 1627. Löjtnant därst. 1630. Ryttmästare 1632. Stupade ogift s. å. 6/11 i slaget vid Lützen [Blr].
 • Carl Bengtsson Lillie, till Apelnäs i Roasjö socken, och Öjared i Lundby socken, båda i Älvsborgs län. Född 1608-01-17 på Aspenäs. Student i Rostock 1626-10-00 7. Hovjunkare hos konung Gustaf II Adolf 1629. Kornett vid Smålands kavalleriregemente. Löjtnant därst. 1634. Ryttmästare 16382. Major 16482. † 1653-11-05 på Näs vid Göteborg. Vid 1647 års riksdag bestreds honom och hans ättemän Lillienamnet av d. v. generalmajoren Axel Lillie af Greger Mattssons ätt, vilket ärende förevarit redan vid riksdagarna på 1630-talet (1634 och 1635). Gift 1644-02-11 på Öjared med Carin Bielke, friherrinna till Wik, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1623 på Stockholms slott med hovstallmästaren Knut Ulfsparre, nr 9, död 1642. Gift 3:o 1662-08-10 med riksrådet och generallöjtnanten Harald Stake, friherre Stake. nr 47, i hans 2:a gifte, född 1598, † 1677), född 1599 (1606) 7, † 1695-04-17 och begraven i Lundby kyrka, dotter av Claes Bielke, friherre till Wik, och hans 2:a fru Elsa Bielke.
 • Johan Bengtsson Lillie, född 1610. Kammarherre. † 1671. Se Tab. 4

TAB 3

Peder Bengtsson Lillie till Jonsered, Angered och Aspenäs född 1603-07-20 (20/6 enl. gravstenen) på Aspenäs, † 1659-12-03 på Älvsborg och ligger begraven i Angereds kyrka i Västergötland. Kommendant i Peenemünde i Pommern 1630. Han tjänade med heder i tyska kriget och bevistade bl. a. slaget vid Lützen. Överstelöjtnant vid Västerbottens regemente 1630-1635. Var 1644 överstelöjtnant. Överstelöjtnant vid vid en dragonskvadron från Västergötland 1645. Hjälpte 1645 att fördriva danskarna ur landet och tillfogade dem sedan i Bohuslän betydliga nederlag, såsom hans brev till sin moder utvisar. Kommendant på Älvsborg s. å. 31/12. Slottshauptman i Göteborg 1646. Ståthållare på Älvsborgs slott 1656. Gift med Maria Amia von Lepel född 1604-12-14 som var av mecklenburgsk adel, Ploizgorod. Död efter maken men före en rättegång mot mågarna 1665-08-049. Deras barn kallade sig Lillia.

Barn:

 • Gabriel, till Jonsered. Död tjänstlös och ogift 1665 samt begraven s. å. 12/12 i Göteborg. Han befinnes bland andra 1653 på Gudhammar bevittnat Sven Ödlas morgongåvobrev.
 • Eufrosyne, död 1678-02-17 Törnerum. Gift 1:o med regementskvartermästaren Knut Gyllensvärd, död 1664. Gift 2:o med kaptenen Gustaf Silfverlåås, i hans 1:a gifte.
 • Maria, död änka. Gift med Bröms Gyllenmärs, död 1679.
 • Kerstin, till Apelnäs samt Redvägsborg i Timmelle socken, Älvsborgs län, född 1639, död 1701-06-07 på Vägestorp i Vånga socken, Skaraborgs län. Gift före 1660 med kaptenen Jakob (Zakris?) Palmbom i hans 2:a gifte (gift 1:o med Gertrud Persdotter Pilefelt, syster till översten Bengt Persson Pilefelt), död före 1685.
 • Sidonia, levde 1698. Gift med majoren Per Utter, i hans 1:a gifte, född 1638, död 1694. Hon och hennes man skänkte predikstolen till Krokeks kyrka, Östergötlands län.
 • Catharina. Gift med generalmajoren och landshövdingen Fromhold Fägerskiöld, friherre Fägerskiöld, död 1706.
 • Son, † ung enligt gravstenen i Angereds kyrka.
 • Son, † ung enligt gravstenen i Angereds kyrka.

TAB 4

Johan (son av Bengt Bryntesson Lillie, Tab. 2), till Aspenäs i Lerums socken, Långared i Ljurs socken, Trantorp i örby socken, och Byslätt i Istorps socken, alla i Älvsborgs län. Född 1610-07-13 på Aspenäs. Student i Rostock 1626-10-00 7. Hovjunkare hos konung Gustaf II Adolf 1629. Kammarherre 1632. Kornett vid adelns rusttjänst 1644 och s.å. löjtnant vid adelsfanan. Död 1671-03-13 på Aspenäs och begraven 1672-07-16 under koret i Lerums kyrka, som han låtit uppbygga. 'Kom ej förr än i början av år 1632 till uppvaktning hos konungen och följde honom sedan till dess död i slaget vid Lützen, då han också själv blev blesserad'. Gift 1648-07-16 på Råbäck i Medelplana socken, Skaraborgs län med Carin Stake, född 1624, död 1702-03-24 Trantorp, dotter av hertig Johans hovmarskalk Hans Göransson Stake, och Anna Kafle.

Barn:

 • Bengt, född 1649. Kapten. Död 1699. Se Tab. 5.
 • Maria, född 1650-08-17 på Valloxsäby, död ogift 1671-07-30på Aspenäs och begraven 1672-06-16 tillika med fadern i Lerums kyrka
 • Mauritz, född 1651. Generalkvartermästarlöjtnant. Död 1710. Se Tab. 11.
 • Anna, till Långared, född 1652-08-12 på Aspenäs, död 1729-11-04 i Påarp och begraven i Murums kyrka. Gift 1673-09-14 med ryttmästaren Sven Uggla, död 1684.
 • Helena, till Byslätt, född 1654-05-04 på Aspenäs, död 1727 Ribbingsfors och begraven s. å. 11/3 i Amnehärads kyrda. Gift på Aspenäs 1676 med kaptenen Nils Posse född 1653, död 1684.
 • Catharina Christina, till Bålltorp i Sätuna socken, Skaraborgs län, som hon fick till morgongåva. Född 1662-06-25 på Aspenäs, död 1729-11-00 på Bålltorp och begraven s. å. 16/11 i Hornborga kyrka, Skaraborgs län. Gift på Aspenäs 1684-12-2 med kaptenen Botvid Gyllensting, född 1639, död 1705.
 • Johan född 1658-04-29 på Aspenäs, † s.å. 15/11 på Aspenäs.
 • Carl Johan född 2/3, † 1658-02-05 i Göteborg.
 • Birgitta eller Britta född 1668-02-12 på Aspenäs, † s.å. 23/5 och begravd s.å. 6/9 i Lerums kyrka.

TAB 5

Bengt (son av Johan, Tab. 4), till Trantorp i örby socken, och Långared i Ljurs socken, båda i Älvsborgs län. Född 1649-04-16 Aspenäs. Page hos änkedrottning Hedvig Eleonora 1665-12-02 volontär vid överste Börstels regemente 1669-04-00. Fänrik vid överste Rancks (Älvsborgs) regemente 1670-10-19. Löjtnant vid förstn. regemente 1676. Kapten vid änkedrottningens livregemente 1677-01-23. Död 1699-03-22 Hjärtared och ligger jämte sin fru begraven i Tvärreds kyrka, där hans vapen uppsattes. 'Han fick vid avskedstagandet ur drottningens tjänst holsteinska vapnet, fyllt och broderat med sina rätta färger på rött atlas jämte ett par broderade handskar.'. Gift 1674-01-05 på Hällered med sin svågers svägerska Märta Kafle i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1667-02-24 med sin syssling Claes Svensson Uggla, född 1646, död 1670), född 1644-06-11, död 1713-01-12 på Hjärtared, dotter av kaptenen Erland Kafle, och Margareta Ekeblad.

Barn:

 • Johan Abraham, friherre Lillie, född 1675, död 1738. Se friherrl. ätten Lillie, Tab. 1.
 • Erland, född 1676-12-12, död 1677-01-25.
 • Margareta Maria, född 1679-11-06, död 1747-04-08. Gift 1717 med kaptenen Ulrik Ludvig von Schwartzenhoff, född 1681, död 1754.
 • Catharina, född 1681-04-03, död 1758-07-17 Gussbo. Gift 1713-10-25 med majoren Lennart Uggla, i hans 3:e gifte, död 1726.
 • Carl, född 1683. Överste. Död 1749. Se Tab. 6
 • Claes, född 1685-03-02. Volontär vid Älvsborgs regemente. Förare därst. 6 1703-10-17. Fänrik 1704-04-12. Död ogift 1706-04-29.
 • Metta, född 1687-01-02, död 1701-03-08 och begraven i Tvärreds kyrka
 • Christoffer, till Trantorp. Född 1689-08-04. Volontär vid Älvsborgs regemente 1705. Underofficer vid Östgöta infanteriregemente 17086. Fänrik vid von Beckerns regemente i Livland 17106. Kornett vid Casimir Kryszpins polska kavalleriregemente 6. Premiärlöjtnant vid Älvsborgs regemente 1713-10-05. Konfirm. fullm. 1716-04-17. Kapten vid Jönköpings regemente 1717-11-23. Avsked 1743-05-07. Död barnlös 1749-11-03 på Trantorp och ligger jämte sin fru begraven i Örby kyrka. 'Han blev vid Rigas övergång 1710-07-05 rysk krigsfånge men befriade sig själv året därpå. Tjänte sedan under greve Wusnowetski och general Grudzinsky i Polen och var med i många hårda träffningar, bevistade slutligen fälttågen i Norge 1718 och i Finland 1742'. Gift 1711-07-13 i Riga med Juliana von Lengelfeldt, död 1755-10-00 på Trantorp.

TAB 6

Carl (son av Bengt, Tab. 5), till Näs i Bjurbäcks socken och Bålltorp i Sätuna socken, båda i Skaraborgs län samt Elmestad i Hällstads socken, Älvsborgs län. Född 1683-04-06. Student i Lund 6. Volontär vid Älvsborgs regemente 1700-04-00. Förare därst. s. å. i juni. Sergeant 1701-06-21. Fänrik 1703-07-07. Löjtnant 1704-12-24. Kapten vid Jönköpings regemente 1709-11-08. Major vid sammansatta svenska bataljonen 1714-08-10. Konfirm. fullm. 6 1715-09-07. Major vid Jönköpings regemente 1715-10-27 (7/10). Överstelöjtnant därst. 1720-02-05. Överste för Västgötadals regemente 1745-10-22. RSO 1748-09-26. Död 1749-06-09 på Näs och ligger jämte sin fru begraven i Bottnaryds kyrka, Jönköpings län. 'Han bevistade bland andra krigshändelser Fredrikshalls belägring 1718 och därunder stormningen av skansen Gyldenlöve och arbetet i löpgravarna. Kommenderade en tid dalregementet och en tid Närkes och Värmlands regemente'. Gift 1707-03-01 med friherrinnan Agneta Hedvig Mörner af Tuna, född 1679, död 1741-10-08 och begraven s. å. 25/11 i Bottnaryds kyrka, dotter av landshövdingen, friherre Bernt Didrik Mörner af Tuna, och hans 2:a fru Catharina Hård af Segerstad.

Barn:

 • Bengt, född 1709, död barn.
 • Catharina Elisabet, född 1711-03-04, död 1750-02-01 Ulvsnäs och begraven s. å. 13/2 i Öggestorps kyrka. Gift 1737-09-03 på Näs med majoren Carl Christoffer Ribbing, född 1710, död 1793.
 • Carl Georg, född 1712. Major. Död 1782. Se Tab. 7
 • Metta, född 1714-08-25 på Näs, död 1776-11-18 på Årås. Gift 1749-12-17 på Näs med bergsrådet Nils Wästfelt, i hans 2:a gifte, född 1698, död 1769.
 • Maria Beata, född 1715-11-24. Drunknade ogift 1745-06-25 vid Ulvsnäs och begraven s. å. 17/7 i Öggestorps kyrka. Hon drunknade under oväder på sjön mellan Klåveryd och Ulvsnäs.
 • Bengt, till Bålltorp. Född 1718-03-25. Volontär vid Jönköpings regemente 1733 (1732). Kadett vid artillerikåren 1740. Underofficer 1741. Fänrik vid Jönköpings regemente 1742-05-07. Premiärlöjtnant därst. 1746-01-22. Stabskapten 1752-10-30. Regementskvartermästare 2 1759-09-20. RSO 1761-11-23. Premiärkapten 2 1765-09-30. Avsked 1767-11-18. Död ogift 1809-05-26 Espås s socken, Skaraborgs län. 'Han bevistade med tapperhet och lycka pommerska kriget, under vilket han en gång tillfångatog 7 officerare och 100 man samt erövrade en kanon'.
 • Anna Brita, född 1719-10-11, död 1805-11-02. Gift 1749-12-17, på Näs med överstelöjtnanten Paul Joakim de Frese B, född 1718, död 1774.
 • Christina, född 1723-04-05 död 1812-04-27 på Västergården i Erikstads socken, Älvsborgs län. Gift 1749-07-21 på Näs med majoren Carl Gustaf von Mentzer, född 1716, död 1768.

TAB 7

Carl Georg (son av Carl, Tab. 6), till Näs i Bjurbäcks socken, Sjögerås i Vilske-Kleva socken, och Stora Bjurum i Bjurums socken, alla i Skaraborgs län. Född 1712-07-04 på Näs. Volontär vid Jönköpings regemente 1729. Förare därst. 1735. Löjtnant vid Appelgrenska regementet i fransk tjänst s. å. Adjutant vid förutn. svenska regemente 1738-04-12. Fänrik därst. 1742-01-19. Löjtnant s. å. 7/5. Kaptenlöjtnant 1751-10-31. Majors avsked 1752-06-11. RSO 1754-11-25. Död 1782-01-02 på Stora Bjurum. Gift 1:o 1743-09-11 Älvgärde med grevinnan Margareta Stenbock, född 1720-01-08 på Stora Bjurum, död där 1767-02-28, dotter av kaptenen, greve Carl Stenbock, och hans 1:a fru Eva Zelow. Gift 2:o 1768-03-15 Grimstorp med Eva Catharina Fock, född 1728-05-19 Tunarp

Barn:

 • 1. Hedvig Charlotta, döpt 1744-09-11 i Bjurums socken, död 1828-01-28. Gift 1763-12-31 på Stora Bjurum med majoren, friherre Johan Gottlob von Schwerin, i hans 2:a gifte, född 1728, död 1787.
 • 1. Carl Gustaf, född tvilling 1745-07-02 död strax efter dopet.
 • 1. Carl Georg, född tvilling 1745-07-02 död strax efter dopet.
 • 1. Eva Elisabet, född 1746-07-04, död barn.
 • 1. Carl, född 1747. Överjägmästare. Död 1787. Se Tab. 8.
 • 1. Georg Otto, född 1749-01-29, död som barn.
 • 1. Margareta, född 1750-01-03, död som barn.
 • 1. Brynte, född 1751. Levde utan tjänst. Död 1821. Se Tab. 10
 • 1. Fredrik, född 1752-09-18 på Näs. Sekundkorpral vid Västgöta kavalleriregemente 1768-09-24. Fältväbel vid Bohusläns dragonregemente 1773-09-03. Sekundadjutant därst. s. å. 1/12. Stabskornett vid Västgöta kavalleriregemente 1774-07-13. Kornett vid regementet 2 1775-12-20. Avsked 1777-08-19. Död ogift 1793-12-26, i Borås.
 • 1. Maria Christina, född 1754-03-01, död 1835-03-23. Gift 1776-09-03 på Stora Bjurum med överstelöjtnanten, friherre Axel Ribbing af Koberg, född 1730, död 1791.
 • 1. Agneta Carolina, född 1755-07-25, död 1810-10-15 på Näs. Gift 1781-08-05 på Stora Bjurum med sin styvmoders brorson, överstelöjtnanten, friherre Alexander Gustaf Fock, född 1757, död 1819.
 • 1. Magnus, född 1756-11-27, död barn.
 • 1. Jakob, född 1758-06-10, död barn.
 • 1. Catharina Elisabet, född 1759-06-30, död barn.

TAB 8

Carl (son av Carl Georg, Tab. 7), född 1747-08-25 på Stora Bjurum i Bjurums socken, Skaraborgs län. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1764-08-25. Stabskornett vid södra skånska kavalleriregementet 1768-09-27. Livdrabant 1771-06-26. Avsked med över jägmästares namn och heder 1782-10-24. Död 1787-12-12 på Hacketorp (Stacketorp?) Skaraborgs län. Gift 1778-08-25 på Almetorp i Lavads socken, Skaraborgs län med Hedvig Elisabet de Bruce, född 1747-12-21 Ölanda, död 1817-03-16 på Stora Bjurum, dotter av överstelöjtnanten Erik Bruce, natural. de Bruce, och Hedvig Catharina Hård af Segerstad.

Barn:

 • Hedvig Margareta, född 1780-08-11, död 1848-05-09 i Slöta socken, Skaraborgs län. Gift 1815-09-18 Näs med majoren Sven Liborius, född 1769, död 1823-11-22 Svenstorp
 • Carl Erik, född 1782. Kapten. Död 1839. Se Tab. 9
 • Catharina Magdalena Elisabet, född 1784-04-25 Almetorp, död 1852-08-14 på Sundsör i Turinge socken, Stockholms län. Gift 1:o 1803-09-08 i Sandhems socken, med löjtnanten Carl Magnus Vilhelm Hård af Segerstad, född 1774, död 1809. Gift 2:o 1810-06-24 med sin svåger löjtnanten Gabriel Alexander Hård af Segerstad, född 1781, död 1855.

TAB 9

Carl Erik (son av Carl, Tab. 8), född 1782-03-25 på Blinneberg i Mellby socken, Skaraborgs län. Volontär vid Skaraborgs regemente 1784-03-20. Sergeant vid fortifikationen 1797-03-27. Fänrik vid förstn. regemente 1800-06-12. Löjtnant därst. 1808-02-01. Kapten 1812-07-28. Avsked 1818-02-24. Död 1839-06-29 på Bjurbäck i Bjurbäcks sn. och slöt därmed ätten Lillie af Aspenäs på svärdssidan. Gift 1815-12-17 på Margreteholm i Sandhems socken, Skaraborgs län med Henrietta Margareta Flach, född 1791-03-20 i Acklinga socken, Skaraborgs län, död 1874-05-17 i Jönköping, dotter av löjtnanten och brukspatronen Carl Fredrik Flach, och Ulrika Laurentia Gyllenhaal.

Barn:

 • Amelie Elisabet Ulrika, född 1822-11-09 död ogift 1853-02-07 i Jönköping.
 • Henrietta Carolina, född 1827-01-06 på Margreteholm, död ogift 1909-09-18 i Jönköpings östra förs..

TAB 10

Brynte (son av Carl Georg, Tab. 7), till Stora Bjurum. Född 1751-04-03 Näs. Levde utan tjänst på nämnda sin egendom. Död där 1821-05-24. Gift 1789-05-16 i Stockholm med Amalia Odhelius, född 1766-05-16, död 1797-02-28 i Stockholm, dotter av lagmannen Jonas Larsson Odhelius och Anna Margareta Öhrn.

Barn:

 • Margareta Catharina, född 1790-03-15 död 1846-11-15 på Svansö i Bottnaryds socken, Älvsborgs län. Gift 1813-03-15 på Stora Bjurum med majoren Johan Peter af Bjerkén, född 1773, död 1844.
 • Georg Johan, född 1791-04-01 på Stora Bjurum. Sergeant vid fortifikationen 1806-11-18. Kornett vid Västgöta dragonregemente 1807-12-03. Avsked 1812-02-04. Död ogift 1828-03-20 i Vilske-Kleva socken, Skaraborgs län.

TAB 11

Mauritz (son av Johan, Tab. 4), till Aspenäs i Lerums socken, Älvsborgs län. Född 1659-11-27 på Aspenäs. Konduktör vid fortifikationsstaten 1678-07-06. Konduktörslöjtnant vid Bohus fästning 1682-08-15. Fortifikationslöjtnant därst. 1683-02-06. Kapten vid fortifikationsstaten 1689-12-06. Major 1700-06-12. Generalkvartermästarlöjtnant i Narva 1702-01-11. Rysk fånge vid Narvas kapitulation 1704. Död 1710-04-02 i rysk fångenskap i Moskva, i vilken han råkade vid Rigas övergång s. å. 'Han berömmes av k. rådet greve Erik Dahlberg i en berättelse till konung Carl XII av år 1698, såsom den där sina saker väl förstod',. Gift med Margareta Sidonia Bildt, till Kåröd, vilket gods hon och mannen försålde till bönder, innan det 1695 reducerades, hon levde ännu 1715, dotter av Jöns Danielsson Bildt, till Kåröd, och Anna Elisabet von Ascheberg (k. rådet och fältmarskalken greve Rutger von Aschebergs syster) samt brorsdotter till Knut Bildt, natural. Bildt.

Barn:

 • Johan Benedikt. Volontär vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1700. Korpral därst. 1703. Adjutant vid Närkes och Värmlands regemente 1711-02-22. Löjtnant vid Västerbottens regemente s. å. 6/10. Adjutant vid värmländska armén s. å. 13/10. Kapten vid Västgöta ståndsdragonregemente 1712-07-21. Kapten vid livdragonregementet 1716-12-28. Avsked 1718-08-24. Överstelöjtnants karaktär 1730-02-26. Död barnlös 1731. Bevistade slaget vid Hälsingborg 1710 och tjänstgjorde som flygeladjutant under norska kampanjen 1711–1712. Gift med friherrinnan Christina Charlotta Roos i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1706 med överstelöjtnanten Johan Georg Karlström, född 1674, död 1723), död 1736-12-03 Årnäs, dotter av generalmajoren Carl Gustaf Roos af Hjelmsäter, friherre Roos, och hans 1:a fru Christina Maria Sparre af Rossvik.
 • Anna Catharina, född 1689, död 1731 på Ässgärdet i Husaby socken, Skaraborgs län och begraven s. å. 13/3. Gift 1707-06-06 Aspenäs med kornetten Lars Palmström, död 1735.
 • Magdalena Eleonora, född 1692, född 1754-06-15 i Broddetorps socken, Skaraborgs län. Gift med kaptenen Jonas Stierngranat, född 1695, död 1751.
 • Maria Lovisa. Gift 1:o med kaptenen vid fältartilleriet Anders Mörk i hans 2:a gifte, född 1675 i Småland, död 1730-03-23 i Marstrand 6, vilken var av samma släkt som generalmajoren Magnus Mörk, adlad Granatenhielm. Gift 2:o med kommissarien Johan Crokatt. 6
 • Mariana, död 1741 och begraven i Ärtemarks kyrka, Älvsborgs län. Gift 1734-01-01 i Göteborg med löjtnanten Ulrik Göran Svenske, i hans 1:a gifte, född 1703, död 1748.

Källor

1RHKn. 2KrAB. 3Gff. 4M. 5At (KrA). 6Lk. 7At (P.). 8Mönstringsrulla i KrA. 9 Olga Dahl Göteborgs Tomtägare.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.