:

Hammarhjelm nr 1033

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Hammarhjelm nr 1033

Adlad 1677-08-05, introd. 1686.

Hammarhjelm A103300.jpg

TAB 1

Nils Hammardahl (översiktstab. 1), född i Lilla Hamrum i Korsberga socken, Skaraborgs län. Har inte kunnat återfinnas i rullorna, termen hövitsman går ej ihop med ryttare. Gift 1620 med Carin Silfverbielke, dotter av underståthållaren Nils Bengtsson (Silfverbielke) och dotter till Kerstin Johansdotter Månesköld af Seglinge

Barn:

 • Peter Nilsson Hammardahl, adlad Hammarhjelm, född 1621-04-10 i Västergötland. Ryttare vid Västgöta kavalleriregemente 1640. Furir därst. 1644. Korpral 1655. Kornett 1658-12-29. Löjtnant1 1675-01-05. Kaptenlöjtnant 1677-01-23. Ryttmästare s. å. 30/7. Adlad s. å. 5/8 (introd. 1686 under nr 1033). Avsked 1679-11-24. Död 1689-09-06 i Fröjereds socken, Skaraborgs län och begraven i Korsberga annexkyrka. Gift 1:o med Margareta Krumme. Gift 2:o (efter 1667) med Ursilla Hufvudskått, dotter av ryttmästaren Bertil Jakobsson, adlad Hufvudskått, och Margareta Regertin.

Barn:

 • 1. Mårten, född 1655. Regementskvartermästare. Död 1712. Se Tab. 2
 • 1. Märta, död ogift.
 • 1. Catharina. Gift före 1691 med korpralen Bengt Lilliebielke, nr 273.
 • 2. Maria, född 1668. Gift med kaptenen Gunnar Gyllenstorm, död 1730.
 • 2. Nils. Volontär vid livgardet 1692. Sergeant därst. 1694. Fältväbel 1696. Löjtnant vid Upplands regemente 1698-03-17. Livdrabant 1700-04-03. Överstelöjtnant vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1701-08-07. Överstelöjtnant vid överste Albr. Otto von Hagens grenadjärregemente 1706-06-13. Överstelöjtnant vid Hälsinge regemente 1707. Löjtnant vid livdrabantkåren 1708-11-28. Död ogift 1709-05-12 i byn Zucki i Litauen. 'Deltog i slaget vid Klissov 1702-07-09 och var 1706 en ibland de sexton personer, som skrämde tre fanor littauer att vid Zabirs nedlägga gevär.'
 • 2. Ursilla, född 1674, död 1755-05-16 Korsgården å. 20/5. Gift 1694 med sin broders svåger, kaptenen Gunnar Björnberg, född 1662, död 1708.
 • 2. Axel, född 1676. Överstelöjtnant. Död 1748. Se Tab. 14
 • 2. Catarina, född 1680-01-01, död 1720 och begraven s. å. 29/10 i Skövde landsförsaml. Gift 1:o 1717-02-03 med landssekreteraren Håkan Rydingstierna, död 1718. Gift 2:o 1720-01-13 Ryd med rådmannen och kämnärspreses i Göteborg Erik Cederbourg i hans 2:a gifte (gift 1:o med Maria Hansson), död under torra halvåret 1758.

[EÄrätt; SoH:1976 sl05; RKrA]

TAB 2

Mårten, (son av Peter Nilsson Hammardahl, adlad Hammarhjelm, Tab. 1), född 1655-01-24. Ryttare vid Västgöta kavalleriregemente 1674. Korpral därst. Kvartermästare 1677-01-00. Kornett 1678-03-06. Reducerad vid fredsslutet. Åter kornett därst. 1683-05-25. Löjtnant 1703-09-25. Regementskvartermästare 1709-09-17. Avsked 1710-08-12. Död 1712-04-08 Stångsäter. Gift 1:o 1675-03-12 med Maria Björnberg, född 1654-04-03, död 1685-01-08, dotter av vice lagmannen Joen Larsson Upplänning, adlad Björnberg, och hans 3:e fru Christina Bergin. Gift 2:o 1693-12-28 i Skövde med sin systers svägerska Anna Rydingstierna, dotter av häradshövdingen Gustaf Ryding, adlad Rydingstierna, och Margareta Björnhufvud.

Barn:

 • 1. Johan Gustaf, född 1676, död ung.
 • 1. Johan, född 1677. Ryttmästare. Död 1719. Se Tab. 3
 • 1. Per, död ung.
 • 1. Matts, död ung.
 • 1. Margareta, levde 1699-06-19 men var död 1700-02-08. Gift med ryttmästaren Erik Ulfsköld, i hans 2:a gifte, död 1712.
 • 1. Christina, född 1682, död 1729-01-27. Gift 1702 med kyrkoherden i Kyrkefalla pastorat av Skara stift Nils Friberg, född 1662-11-01 i Kyrkefalla prästgård, död där 1727-11-26.
 • 1. Catharina, död ung.
 • 1. Anna Maria, död ung.
 • 2. Carl Gustaf, född 1694. Överstelöjtnant. Död 1771. Se Tab. 5
 • 2. Erik, född 1695, död ung.
 • 2. Brita Catharina, född 1696-02-22, död 1772-06-19 på Stora Stallerhult i Korsberga socken, Skaraborgs län. Gift 1718-03-09 med fänriken Gustaf Adolf Bruce, född 1693, Död 1761.
 • 2. Maria Elisabet, född 1700-12-13, död 1783-12-30 Ryd Gift 1725-12-28, efter k. tillstånd s. å. 15/4, med ryttmästaren vid Västgöta kavalleriregemente, RSO, Svante Reuter, född 1680 i Västmanland, död 1748-10-03 på Ryd. Han anhöll att bliva adopterad på ätten Hammarhielm, vilket dock, enl. krigsexpeditionens protokoll 1740-03-21, ställdes på framtiden.1

TAB 3

Johan, (son av Mårten, Tab. 2), född 1677-01-07. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1702. Kornett därst. 1703-09-25. Löjtnant vid livregementet till häst 1709-11-06. Sekundryttmästare därst. 1711-11-27. Premiärryttmästare därst.2 1713-07-01. Avsked2 1716-08-21. Premiärryttmästare vid norra skånska kavalleriregementet s. å. 10/10. Död 1719-01-01 i Vänersborg. Han var med i slaget vid Hälsingborg och anförde då skvadronen under sin ryttmästares sjukdom. Gift 1713-01-13 med Hedvig Johanna Hierta, född 1691-01-04 Asstorp, död 1771-08-03 på Tideberg i Kyrkefalla socken, Skaraborgs län, dotter av generalmajoren Lars Hierta, och hans 1:a fru Magdalena Uggla.

Barn:

 • Magdalena, född 1713-05-15 på Tibro i Kyrkefalla socken, död ogift 1783-12-22 på sin sätesgård Stämmestorp i Stenstorps socken, Skaraborgs län.
 • Maria Christina, född 1715-08-31 i Kyrkefalla socken, död ogift 1791-01-15 på Stämmestorp.
 • Anna Metta, född 1717-01-12 i Kyrkefalla socken, död 1795-02-01 på Bölaholm i Vättlösa socken, Skaraborgs län. Gift 1763-06-12 med kyrkoherden i Österplana pastorat av Skara stift Anders Tidholm, född 1728-10-12 i Skara, död 1790-09-11.
 • Johan Laurentz, född 1718. Kommendörkapten. Död 1785. Se Tab. 4

TAB 4

Johan Laurentz, (son av Johan, Tab. 3), född 1718-04-21. Antagen i krigstjänst 1734. Arklimästare vid amiralitetet 1735-08-30. Konstapel därst. 1740-08-13. Löjtnant 1743-03-18. Kaptenlöjtnant 1747-04-22. Kapten 1754-05-04. RSO 1757-04-28. Kommendörkapten 1763-08-02. Avsked 1767-02-20. Död 1785-08-17 Tideberg. Gift 1744-09-02 på Pålsjö i Hälsingborgs landsförsaml. med Ottiliana Gyllenskepp, född tvilling 1722-04-11 i Karlskrona, död 1750-07-18, dotter av amiralen Vilhelm Gyllenskepp, och Ottiliana Paulin.

Barn:

 • Jean Vilhelm, född 1745-05-08 i Göteborg, liksom syskonen.
 • Lars, född 1746-04-21, begraven s. å. 1/7 i Göteborg.
 • Johanna Ottiliana, född 1747-09-13.
 • Jean Vilhelm, född 1749-11-13, begraven 1750-05-10 i Göteborg.

TAB 5

Carl Gustaf, (son av Mårten, Tab. 2), till Nynäs i Visnums-Kils socken, i Värmland. Född 1694-11-02. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1710. Kvartermästare vid livregementet till häst 1711-11-11. Löjtnant vid norra skånska kavalleriregementet 1718-06-26. Avsked 1719-09-30. Kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente 1720-03-02. Avsked 1725-06-04. Ryttmästares titel. Överstelöjtnant i hessisk tjänst. RSO 1767-11-23. Brukspatron. Död 1771-08-18 på Nynäs. Gift 1:o 1726-02-20 med Henrika Cletzer i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1695-05-13 med ryttmästaren Bengt Lind af Hageby, född 1672, död 1702. Gift 2:o 1706-07-15 Mölltorp, med majoren Lars Björnhufvud, född 1648, död 1723), född 1676-09-21. Död 1728-07-08 Ryd och begraven i Säters kyrka, Skaraborgs län, dotter av brukspatronen Henrik Cletcher, adlad Cletzer, och Maria von der Reiff. Gift 2:o 1746-02-13 med friherrinnan Charlotta Gustava Rosenhane, född 1716-03-09, död 1753-09-27 på Mölltorp, dotter av generalmajoren, friherre Göran Gustaf Rosenhane, och hans 1:a fru friherrinnan Edla Brita Banér.

Barn:

 • 2. Gustaviana Charlotta, född 1747-02-18 på Mölltorp, död 1828-02-02. Gift 1762-10-07 med sin faders styvsons son, överstelöjtnanten Bengt Lind af Hageby, född 1728, död 1791.
 • 2. Carl Gustaf, född 1748. Kornett. Död 1788. Se Tab. 6
 • 2. Edla Hindrina, född 1749-03-17, död 1757-05-01 på Mölltorp.
 • 2. Göran Mårten, född 1750. Hovjunkare. Död 1798. Se Tab. 11
 • 2. Per Vilhelm, född 1751-01-17 på Mölltorp. Student i Lund 17643. Sekundkorpral vid Västgöta kavalleriregemente 1769. Kvartermästare därst. 1771-05-16. Livdrabant s. å. 17/7. Löjtnant i armén 1776-05-01. Ryttmästare. Död ogift 1792-03-03 på Nynäs.
 • 2. Nils Didrik, född 1752-01-29 på Mölltorp, död där 1759-05-29.
 • 2. Axel Rolof, född 1753-03-12 på i Mölltorp, död där 1754-02-10.

TAB 6

Carl Gustaf, (son av Carl Gustaf, Tab. 5), född 1748-02-08 på Mölltorp. Volontär vid Älvsborgs regemente 1758. Student i Lund 17633. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1766. Livdrabant s. å. 8/7. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1769-02-21. Avsked4 1773-04-27. Död 1788-08-29 Knistad ). Gift 1771-09-27 med sin faders styvsons dotter och sin systers svägerska Henrika Catharina Lind af Hageby, född 1735-02-11, Död 1774-07-09 på Mölltorp, dotter av löjtnanten Jakob Lind af Hageby, och friherrinnan Barbro Helena Uggla.

Barn:

 • Barbro Charlotta Eleonora, född 1773-06-03 på Mölltorp, död där s. å. 17/9.
 • Carl Gustaf, född tvilling 1774. Kapten. Död 1848. Se Tab. 7
 • Barbro Gustava Charlotta, född tvilling 1774-07-02 på Mölltorp, död 1829-02-05. Gift 1797-04-17 Öredal med majoren Feodor Aminoff, född 1766, död 1838.

TAB 7

Carl Gustaf, (son av Carl Gustaf, Tab. 6), född tvilling 1774-07-02 på Mölltorp. Kadett vid örlogsflottan i Karlskrona 1788. Fänrik därst. 1789-05-23. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1791-04-18. Fänrik vid livgardet 1796-02-12. Löjtnant vid Skaraborgs regemente 10/4. Stabskapten därst. 1798-05-11. Avsked från reg:t 1802-06-05 och ur armén 1807-12-01. Död 1848-07-24 i Stockholm. 'Han bevistade åren 1788--1790 alla stora flottans sjötåg och var med i träffningarna tid Reval, Kronstadt och Viborg samt blev fången på skeppet Sofia Magdalena under reträtten ur Viborgsviken.' Gift 1798-11-15 med sin kusin både på fädernet och mödernet Barbro Charlotta Eleonora Lind af Hageby, född 1767-10-12 Mölltorp, död 1833-05-28 på Suntetorp i likanämnda socken, Skaraborgs län. dotter av överstelöjtnanten Bengt Lind al Hageby, nr 212, och Gustaviana Charlotta Hammarhjelm.

Barn:

 • Bengt, född, 1800. Kapten. Död 1849. Se Tab. 8
 • Carl Gustaf (Gösta), född 1800-12-04. Kadett vid Karlberg 1814-09-30. Avgången 1815-03-20. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1816-05-22. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1817-08-19. Avsked 1824-04-27. Hovjunkare 1826. Död ogift 1870-02-24 på Lundhult. Ägde Ryd och Lundhult i Ryds socken, Skaraborgs län.
 • Gustava Charlotta, född 1803-06-09, död ogift 1833-05-23 på Suntetorp.
 • Henrika Catharina Ulrika Sofia Adelaide Charlotta, född 1806-05-24 på Lunnahult i Skövde socken, (Skaraborgs län), död 1869-08-01 Liden. G 1:o 1834-06-06 på Suntetorp med godsägaren, friherre Bengt Johan Fleetwood, född 1806, död 1856. Gift 2:o 1859-12-18 med bruksägaren Carl Bergius.
 • Carolina Eleonora, född 1809-09-05, död 1813-08-25.

TAB 8

Bengt, (son av Carl Gustaf. Tab. 7), född 1800-01-13 på Mölltorp. Kadett vid Karlberg 1814-09-14. Avgången 1815-03-20. Student i Uppsala s. å. Fänrik vid Västgöta regemente 1817-09-16. Löjtnant därst. 1825-04-19. Avsked med tillstånd att såsom löjtnant kvarstå i armén samt kaptens n. h. o. v. 1827-04-24. Avsked 1836-02-20. Död 1849-08-01 i Strömstad. Gift 1849-04-16 med Anna Catharina (Cajsa) Olsson, född 1805-02-14 i Vånga socken, Skaraborgs län. död 1869-09-20 i Skövde.

Barn:

 • Maria Charlotta, född 1840-05-10 i Skövde, död 1903-05-05 i Lidköping. Gift 1867-09-26 i Skövde med handlanden Nils Herman Nilsson, född 1835-03-14 i Tådene socken, Skaraborgs län, död 1897-11-05 i Lidköping.
 • Matilda, född 1843-03-23 i Skövde, död 1919-05-26 i Sundsvall. Gift 1868-10-20 i Skövde med löjtnanten vid fortifikationen Johan Robert Mauritz Hallman, född 1839-02-15 i Stockholm, död 1871-07-05 på Dalarö.
 • Augusta Eleonora, född 1844-12-25 i Horns socken, Skaraborgs län, död ogift 1915-02-16 i Stockholm, Engelbr. förs.,.
 • Carl Fredrik, född 1847. Regementsintendent. Död 1909. Se Tab. 9

TAB 9

Carl Fredrik, (son av Bengt, Tab. 8), född 1847-05-27 i Ålycke i Sävare socken, Skaraborgs län. Kadett vid Karlberg 1867-06-01. Utexaminerad 1873-12-20. Underlöjtnant vid Västerbottens fältjägarkår, nu Västerbottens regemente, s. å 27/12. Löjtnant 1875-02-05. T. f. regementsintendent 1880-10-15. Regementsindentent 1882-01-20. Intendent av 1. klassen vid intendenturkåren 1893-12-30. RVO 1894-12-01. Avsked 1907-06-14. Död 1909-12-16 i Umeå. Gift där 1882-10-05 med Anna Corin, född 1858-03-29 i nämnda stad. Död 1933-04-17 i Kristianstads förs.,dotter av stadsfiskalen Carl Fredrik Corin och Malin Moritz.

Barn:

 • Lilly, född 1883-07-23 i Umeå, död där 1886-04-16.

TAB 10

Bengt, (son av Carl Fredrik, Tab. 9). född 1891-09-28 i Umeå landsförs. Studentexamen (Mogenhetsexamen) i Umeå 1910-06-10. Officersvolontär s. å. 13/6. Elev vid Krigsskolan 1911. Utexaminerad 1912-12-19. Underlöjtnant vid Norra skånska infanteriregementet s. å. 31/12. Löjtnant därst. 1916-12-22 from 1917-01-01. Regementsadjutant 1924. Kapten i regementet 1927-12-09 och vid regementet 1930-07-14. RSO 1933-06-16. Avsked 1941-10-01. Kapten i Norra skånska infanteriregementets reserv. Rullföringsofficer i Göteborgs stads rullföreningsområde nr 28 1942. Expeditionsofficer vid Hallands inskrivningsområdes expedition 1942. Gift 1924-11-29 i Trefaldighetskyrkan i Kristianstad med Hanna Margit Henriette Areskoug, i hennes 1:a gifte, från vilken han blev skild genom Kristianstads rådhusrätts utslag 1936-03-30. Född 1906-10-08 i sistnämnda stad, dotter av landsfogden i Kristianstads län Carl Holger Areskoug och Tyra Gunilla Laveson. Gift 2:o 1940-07-21 i Säters kyrka, i Horns förs., Skaraborgs län (S:t Görans förs., Stockholms län, vb nr 389) med Gunborg Wilhelmina (Gun) Karlsson i hennes andra gifte, (gift 1:o 1930-10-11 med tyske undersåten Johannes Shanwell från vilken han blev skild 1940-07-16). Född 1906-03-03 i Stockholm, Maria förs. HvGM 1949-06-04, dotter av tjänstemannen i aktiebolaget Gasaccumulator Karl Ehrenfrid Karlsson och Anna Wilhelmina Österberg.

Barn:

TAB 11

Göran Mårten, (son av Carl Gustaf, Tab. 5), till Nynäs i Visnum-Kils socken, Värmlands län. Född 1750-02-10 på Mölltorp i Säters socken, Skaraborgs län. Student i Lund 17643. Hovjunkare. Död 1798-02-25 på Nynäs. Gift 1785-08-30 Segmon med Hedvig Charlotta Uggla, född 1759-05-10 Mickelsön, död 1817-05-16 på Krontorps bruk i Visnums socken, dotter av majoren Carl Fredrik Uggla, och Agneta Elisabet Didron.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1787. Hovmarskalk. Död 1845. Se Tab. 12

TAB 12

Carl Fredrik, (son av Göran Mårten, Tab. 11), född 1787-01-10. Student i Uppsala 18045. Extra ordinarie kanslist i kammarexpeditionen 1805-12-00. Kopist därst. 1809-10-02. Kanslist 1810-09-09. Protokollssekreterare 1811-04-22. Avsked 1812-05-08. Kammarherre 1819-03-04. Hovmarskalk 1826-05-11. UNO 1835-10-11. T. f. landshövding i Värmlands län 1840-08-13. Från samma ämbete entledigad 1841-11-09. Död 1845-09-13 vid badet i Varberg. Gift 1821-09-15 Värmlands-Säby med stiftsjungfrun Beata Maria Linroth, född 1794-08-25 på nämnda egendom, död 1860-02-02 Nynäs, dotter av kaptenen Carl Evert Linroth, och friherrinnan Ulrika Helena Posse af Säby.

Barn:

 • Carl, född 1822-09-26 på Krontorps bruk i Visnums socken, Värmlands län, liksom syskonen. Student i Uppsala 1838-06-09. Kansliexamen 1840-12-12. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet 1841-01-23. Examen till rättegångsverken 1843-03-30. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1844-01-10. Ordförande i Värmlands hypoteksförening 1851--1860. Disponent för Mölnbacka--Trysils bruksegendomar 1857. Fullmäktig i järnkontoret 1865--1871. Ledamot av Värmlands läns landsting 1866. Ledamot av riksdagens 1:a kammare 1866--1884. RNO 1869-07-29. Nämnda läns landstings vice ordförande 1873--1877 och ordförande 1877, 1880--1884. Ledamot av kommittén för avgivande av förslag till författningar ang. tillverkning och försäljning av brännvin 1877-08-24. KVO1kl 1880-12-01. LLA 1882. Statsrevisor 1886--1887. Död ogift 1894-01-18 på Nynäs. Ägde jämte brodern Nynäs, Hygn och Silltorp i Kils socken, Värmlands län sedan 1849.
 • Ulrika Charlotta Emerentia (Ulla), född 1823-10-08, död 1901-10-30 Degernäs. Gift 1844-10-12 på Nynäs med ryttmästaren i armén, löjtnanten vid livregementets husarkår, RSO, Elias Carl Strokirch, född 1814-09-15 Ölsboda, död 1887-06-13 på Degernäs.
 • Göran Mårten, född 1824-09-20. Furir vid Närkes regemente 1840-08-01. Student i Uppsala 1842. Officersexamen i Göteborg 1843-04-29. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1844-08-02. Löjtnant därst. 1852-07-02. Kaptens n. h. o. v. 1856-12-05. Död barnlös 1875-03-18 i Stockholm. Ägde del i fädernegodset Nynäs samt Norra Håkanbol i Nysunds socken, Värmlands län. Gift 1859-05-20 i Örebro med Ulrika Christina Juliana (Julie) Coyet, född 1838-12-25, död 1911-01-31 i Örebro ]], dotter av kaptenen Gustaf August Coyet, och friherrinnan Hedvig Lovisa Augusta Djurklou. Fru Hammarhjelm, född Coyet, arrenderade Sundhyholms kungsgård i Sundby socken, Södermanlands län.

TAB 13

Bertil, (son av Peter Nilsson Hammardahl, adlad Hammarhjelm, Tab. 1). Volontär vid livgardet 1679. Underofficer vid Kalmar regemente. Fänrik därst. 1684-03-05. Löjtnant 1694-08-04. Kaptenlöjtnant 1702-06-04. Sekundkapten 1703-10-31. Premiärkapten2 1705-04-24. Majors avsked 1722-06-30. Död 1729. Han blev 1709-01-28 fången vid Oposjnja och förd till Tobolsk, varifrån han hemkom 1722-06-21. Gift med Catharina Magdalena de la Grange, död på Kyrkeby (nu Fliseryd) i Fliseryds socken, Kalmar län, dotter av kaptenen Lorentz de la Grange, och Magdalena Stråle af Ekna.

Barn:

 • Peter, född 1700. Sekundsergeant vid Kalmar regemente. Död 1714-05-12, då modern efter honom gav testamente till Fliseryds kyrka
 • Ursula Sofia, född 1701, död 1778-04-25 på Kyrkeby. Gift 1717 med kaptenen Torsten Ädelberg, född 1694, död 1777.
 • Lorentz Anders, född 1702-02-21, död 1706-10-24.

TAB 14

Axel, (son av Peter Nilsson Hammardahl, adlad Hammarhjelm, Tab. 1), född 1676. Pikenerare vid livgardet 1698-05-15. Furir därst. 16992. Rustmästare 1700. Fänrik s. å. 11/9. Löjtnant 1702-06-08. Kapten 1706-07-21. Major 1709-12-20. Överstelöjtnant vid Upplands femmänningsinfanteriregemente 1711-11-10. Överstelöjtnant vid Kalmar regemente 1712-06-14. Avsked 1715-09-28. Pensionerad2 1731-12-09. Död 1748-12-10 Tubbetorp. Gift 1:o med Ebba Brita Hård af Segerstad, född 1689-12-14, dotter av hovstallmästaren Gustaf Hård af Segerstad, och friherrinnan Brita Stake. Gift 2:o med Märta Lenck, född 1662-06-03, död 1732-04-03, dotter av majoren Gustaf Lenck och Maria Elisabet Gyllencreutz, samt brorsdotter till ryttmästaren Jakob Lenck, adlad Lenck.

Barn:

 • 1. Peter Gustaf, född 1714. Fänrik. Död 1770. Se Tab. 15

TAB 15

Peter Gustaf, (son av Axel, Tab. 14), till Tubbetorp i Stenums socken, Skaraborgs län. Född 1714-06-08. Volontär vid garnisonsregementet i Göteborg4. Rustmästare4 1729-08-30. Förare4 1730-09-28. Avsked4 1731-06-08. Förare vid Skaraborgs regemente. Fänriks avsked 1741-04-01. Död 1770-11-18 på Tubbetorp. Gift 1740-09-16 med Anna Beata Gyllenhaal, född 1720-09-26 Härlingstorp, död 1785-05-05 Marbacken, dotter av ryttmästaren Lars Gyllenhaal, och hans 1:a fru friherrinnan Anna Beata Wrangel af Lindeberg.

Barn:

 • Axel, född 1741-09-26, död 1747-01-19 i och begraven s. å. 30/1 i Vings kyrka
 • Anna Ebba, född 1744-03-06 i Stenums socken, död s. å. 2/5.
 • Märta Catharina, född 1748-06-22 på Tubbetorp, död 1829-01-26. Gift 1:o 1766-09-27 på Tubbetorp med kvartermästaren vid Västgöta kavalleriregemente Anders Reuter. Gift 2:o 1779-03-11 med kvartermästaren vid samma regemente Johan Friberg, född 1740-10-08 i Skara.
 • Lars. född 1751-04-10 på Tubbetorp, död ung.
 • Axel Conrad, född 1755-04-13 på Tubbetorp, död där 1758-08-15.
 • Anna Fredrika, född 1757-07-06 på Tubbetorp, död 1806-08-14 i Hogdals socken, Göteborgs och Bohus län, övergiven av sin man, som begivit sig utomlands. Gift 1785-12-18 på Marbacken med landsfiskalen Per Edgren.
 • Nils, född 1759-06-12 på Tubbetorp. Volontär vid Skaraborgs regemente 1774-02-04. Rustmästare därst. 1780-06-21. Förare 1782-06-26. Avsked 1785-05-17. Levde ännu 1789 19/12, då han var sergeant på extra stat vid Närke-Värml. reg. och hade deltagit i kriget mot Ryssland från början av 1788.
 • Per Gustaf, född 1760-09-02 på Tubbetorp, död ogift 1806-10-26 på nämnda egendom.

TAB 16

Carl Johan, (son av Peter Gustaf, Tab. 15), född 1753-06-15 på Tubbetorp. Underofficer vid Skaraborgs regemente. Sergeant, död 1788 i Tydje (Älvsb.). Gift i Stenum 1780-12-19 med Helena Maria Bergman, i hennes 1:a gifte (g. 2:o 1793 31/1 i Tösse med sergeant Johan Henrik Kruus, f. 1756), död 1752, dotter till fältväbeln Johan Bergman och Anna Helena Höökenberg


Barn:

 • Anna Beata, född 1781-10-15 på Ryd.

Utan känt samband:

Gustaf Hammardahl, löjtnant, gift 1723 26/5 i Skultuna med Anna Larsdotter Wadman, f. 1698 7/9 i Västerås, dotter till kyrkoherden i Skultuna Lars Persson Wadman och hans 1:a hustru Margareta Fernelius. [VåsHm:II:2 s966]

Källor

1At (So). 2Lk. 3Svn. 4KrAB. 5Lvn. [SoH:1988 s36; Stenum C:3; Säter AI:2],

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: