Leijoncreutz nr 1335

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Leijoncreutz nr 1335

Adliga ätten Leijoncreutz nr 1335 †

 • Svensk släkt med ursprung i Västergötland och Småland
 • Namnet uttalas [lejonkråjts] alt. [lejonkröjts]
 • Nobiliserad 16/8 1695 av Karl XI
 • Introducerad på Riddarhuset 1697
 • Valspråk: "Aut vincere aut mori" samt "Fortes fortuna adiuvat"


Det Leijoncreutzska släktvapnet

Vapnets blasonering: Kluven sköld bestående av tre fält. Till vänster (heraldiskt höger) sköldemärke i form av ett gyllene lejon på blått fält. På högra (heraldiskt vänstra) övre delen en kanonkula på rött fält. Sköldens post utgörs av växelvis snedlagda tinkturer i guld och blått. Som hjälmprydnad ett framväxande gyllene lejonhuvud mellan ett gyllene och ett blått standar. Hjälmtäcken i blått, rött och guld.

Ättens valspråk utgörs av den latinska devisen: "Aut vincere aut mori" (Segra eller dö). Denna korta och kärnfulla sentens tillsammans med den avbildade kanonkulan på vapenskölden anspelar på den svenska stormaktstidens krig i allmänhet och det blodiga slagfältet vid Lund år 1676 i synnerhet. I modern tid har istället det alternativa, för fredliga tider mer anpassade valspråket, "Fortes fortuna adiuvat" (Lyckan står den djärve bi) börjat nyttjas i allt högre utsträckning.


TAB 1

 • Johannes Siggonis Friis, födelseår okänt, † 1681. Kyrkoherde i Vartofta-Åsaka pastorat av Skara stift 1654. Gift med Carin Andersdotter.


'Barn:

 • Anders Hansson Friis adlad Leijoncreutz. Se Tab 2.
 • Magnus Hansson Friis, födelse- och dödsår okända. Faderns adjunkt 1676. Sedermera präst.

TAB 2

Anders Hansson Fris, adlad Leijoncreutz (son till Johannes Siggonis Friis, Tab 1), till Hömb i Yllestads socken, Skaraborgs län. Född 1636-08-24. Mönsterskrivare vid Skaraborgs regemente 1655. Fältväbel därst. 1659. Regementskvartermästare s. å. 1/4. Reducerad 1660. Fänrik vid nämnda regemente 1671-07-29. Kaptenlöjtnant därst. 1674-08-03. Kapten 1677-03-23. Adlad 1695-08-16. Avskedad för ålderdom 1700-05-26. Död 1714-09-24 på Hömb, överlevande sina söner och slöt således ätten. Anders Leijoncreutz deltog i slaget vid Lund - "dödens dag" den 4 december 1676 - sannolikt det blodigaste slaget i Nordens krigshistoria. När eld upphör slutligen blåstes i vinterskymningen låg nära 10 000 soldater döda på den frusna marken i ett flöde av blod. Gift med Anna Slötman, levde änka 1725, begraven i Yllestads kyrka, dotter av prosten och kyrkoherden i Slöta pastorat av Skara stift Laurentius Siggonis, vars barn kallade sig Slötman.

Barn:

 • Beata, * 1669, † ogift 22/4 1753.
 • Elsa, * 1671, † ogift 1745.
 • Agneta, * 1673, † 1745 på Dintestorps gård (Sandhems s:n). Gravsatt 23/4 1745. Gift 1:o 1699 med ryttmästare Frans Henrik Hård af Segerstad, födelseår okänt, † i juli 1709 i sviterna av sina skador från slaget vid Poltava. Gift 2:o med ryttmästaren vid Västgöta kavalleriregemente Carl Henrik Norman, födelseår okänt, † 24/7 1719 (i dansk fångenskap). Gift 3:o 26/1 1728 med kaptenen vid garnisonsregementet i Göteborg, major Martin Fredrik Liborius, * 1686 † 1761, i hans 2:a gifte (gift 1:o med Catharina Dorotea von Neumeijer, * 1695, † 1723. 3:o med Catharina Sofia Michaëli * 1689 i Pommern, † 1761 på Dintestorp). Agneta Leijoncreutz´ barn (m. Frans Henrik Hård af Segerstad): Anna, * 16/9 1700. Vidare levnadsöde okänt.
 • Johan, födelseår okänt, † (stupad) 20/4 1703 i Polen, sannolikt i samband med slaget vid Pultusk. Infanteriofficer vid Skaraborgs regemente; Fältväbel. Fänrik 8/12 1699. Löjtnant 7/12 1700. Gift (före 1698) med Gunilla Crusebjörn, * 1648 i Stockholm, † 1715, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med överstelöjtnant Henrik Hård af Segerstad * 1635 † 1695 i hans 2:a gifte. Gift 1:o med Margareta Juliana Silfverhielm från vilken han skilde sig). Dotter till godsägaren och landshövdingen Frans Crusebjörn, * 1605 † 1654, i hans 2:a gifte m. Gunilla Rosenstierna, födelseår okänt † 1687 (gift 1:o med Elisabet Skytte af Sätra). Barnbarn till Generalriksräntmästaren Mårten Wewitzer, av Gustav II Adolf adlad Rosenstierna till Rörstrand, Wisbohammar m.fl. egendomar 13/5 1630.
 • Magnus, födelseår okänt, † 18/9 1708 i sviterna av sina skador från slaget vid Malatitze (i nuv. Vitryssland). Infanteriofficer vid Skaraborgs regemente; Förare. Sergeant 28/7 1701. Adjutant 20/10 1702. Fänrik 1/6 1703. Sekundlöjtnant 5/9 1704. Premiärlöjtnant 30/6 1706. Regementskvartermästare 1708.
 • Carl, födelseår okänt, † (stupad) 31/8 1708 i slaget vid Malatitze. Infanteriofficer vid Skaraborgs regemente; Sergeant 25/1 1704. Fältväbel 1704. Regementsadjutant 5/9 1704. Sekundfänrik 23/12 1704. Premiärfänrik 18/4 1707. Vid sin död löjtnant.


Ätten introducerades på Riddarhuset 1697 med nummer 1335.

Källförteckning