:

Lenck nr 448

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lenck nr 448 †

Naturaliserad 1649-02-21, introducera 1649. Sannolikt utdöd 1811-04-12.

En brorson till Jakob Lenck, naturaliserad Lenck, översten för regementet Royal Suédois i fransk tjänst.brigadieren, sedermera maréchal de camp Jakob Gustaf de Lenck, son av majoren Gustaf Lenck och Maria Elisabet Gyllencreutz, erhöll svenskt friherrebrev 1734-07-12 men tog icke introduktion på svenska riddarhuset.


TAB 1

Jakob Lenck, född 1578-12-30 i Skottland av adlig börd. Inkom till Sverige omkring 1610. Var 1625 löjtnant vid Otto von Scheidings småländska regemente. Major vid Närkes och Värmlands regemente 1637. Kvarstod vid regementet 1645-03-30, men var avgången (död?) före 1645-10-20. Gift med Märta Hård (af Torestorp?), levde 1647, men var död 1652.

Barn:

 • Jakob Lenck, naturaliserad Lenck, till Frölunda i Tidavads socken och Ramsnäs i Finnerödja socken (båda i Skaraborgs län), vilket senare han erhöll genom sitt gifte. Född 1624-07-10. Naturaliserad svensk adelsman 1649-02-21 (introducera 1649 under nr 448). Var 1655 och ännu 1657 kornett vid Östgöta ryttare. Ryttmästare. Död 1676. Gift 1657 på Ramsnäs med Constantia Frankelin, född 1631 om hösten Bocksjöholm, död 1681, dotter av majoren Carl Frankelin, och Elisabet Polana.

Barn:

 • Jakob, född 1658. Ryttmästare. Död 1710. Se Tab. 2
 • Märta, född (At (So.).) 1660-01-16, död 1741 i Undenäs socken och begraven 1741-10-11. Gift 1678 med prosten och kyrkoherden i Undenäs pastorat av Skara stift Haqvin Undenius, född 1652-07-16, död 1725-06-24.
 • Maria, född 16(65?) 1/4 levde 1681. [Sannolikt den hustru Maria Lenck, som död 1692-04-19 Måsskär, och begraven i Undenäs]. (RHB) Margareta, född 1671-10-21, död ogift 1752-01-29 på Överby i Undenäs socken (enligt kyrkoboken vid sin död 85 år gammal och skulle således varit född 1666).

TAB 2

Jakob (son av Jakob Lenck, naturaliserad Lenck, Tab. 1), till Ramsnäs i Finnerödja socken och Valaholm i Hova socken (båda i Skaraborgs län). Född 1658-11-28 på Ramsnäs. Underofficer vid Taubes regemente 1675. Fänrik vid Taubes regemente 1675. Löjtnant 1676. Ryttmästare vid Västgöta tre- och femmänningskavalleriregemente 1700-09-06. Avsked 1709-08-26. Ryttmästare vid livregementet till häst 1709-10-15. Dödsskjuten 1710-02-23 i slaget vid Hälsingborg och begraven i Hova kyrka. Han blev i en belägring av Marstrand illa blesserad och fången. Gift 1679-12-01 med Helena Christina Hård af Segerstad, död 1720 på Valaholm och begraven 1720-04-15, dotter av ryttmästaren Göran Hård af Segerstad, och Brita Maria Hård af Segerstad.

Barn:

 • Jakob Georg, född 1685-08-30. Kom i tjänst 1700. Underofficer vid Birckholtz' regemente. Korpral vid livregementet till häst 1704-08-23. Kvartermästare vid skånska kavalleriregementet 1704-12-29. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1706-11-02. Löjtnant vid södra skånska kavalleriregementet 1708-02-20. Ryttmästare 1722-08-01. Avsked 1730-10-29. Död barnlös 1741-09-16 Ryssby. 'Han blev fången vid Poltava och förd till Tobolsk, varifrån han hemkom efter fredsslutet'. Gift med Elisabet (eller Sara) Trotzig, dotter av bergsfiskalen i Falun Peter Trotzig och Elisabet Lundström. (Öä)
 • Carl, född 1688. Kvartermästare. Död 1741. Se Tab. 5
 • Brita, född 1689-12-10, död 1759-08-18. Gift med en kvartermästare Barck.
 • Christina, född 1690-11-30, död 1760-03-15 i Falköping. Gift 1711-03-14 på Valaholm med kornetten Johan Kjellman, var död 1760.
 • Johan, född 1691-10-12. Fänrik. Död ogift 1721-02-13.
 • Maria, död ogift 1712-03-20 Säterkullen
 • Constantia, född 1697-07-21. Död 1743-03-05. Gift med kaptenen (Reinhold?) Dettlow.
 • Anna Margareta, född 1698, död 1704-02-00 på Ramsnäs.

TAB 3

Gustaf (son av Jakob, Tab. 2), född 1687-05-08. Fänrik vid livgardet 1708. Kapten vid Västgötadals regemente 1722-06-19. Majors avsked 1725-07-20. Död 1737-03-17 Bossgården och begraven 1737-03-31 i Medelplana kyrka, fördes sedan till Österplana och nedsattes i Hönsätersgraven i Österplana Bevistade slaget vid Holofzin. Gift 1723-01-08 på Bossgården med friherrinnan Magdalena Brita Stake i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1717-09-06 med majoren Hans Kanterberg, död 1721), född 1687-03-17, död 1753-05-13, dotter av löjtnanten, friherre Johan Stake, och Helena Sofia Hård af Segerstad.

Barn:

 • Harald Jakob, född 1723. Ryttmästare. Död 1806. Se Tab. 4
 • Marta Christina, född 1725-09-30 på Bossgården, död 1726-04-14.
 • Christina Gustaviana, född 1728-05-16 på Bossgården, död ogift 1749-04-04.

TAB 4

Harald Jakob (son av Gustaf, Tab. 3), född 1723-10-14 på Bossgården. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1743-09-30. Löjtnant i fransk tjänst. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1750-04-25, fänrik vid Hamiltonska regementet 1752-02-20. Ryttmästares avsked 1752-05-17. RSO 1767-11-23. Död 1806-12-03 Truveholm. Han fick 1766 av riksens ständer privilegium på ett alunbruks anläggande vid Hönsäter å Kinnekulle. Gift 1751-11-24 Knistad med sin faders sysslings dotter Maria Eleonora Lind af Hageby, född 1726-08-03 Suntetorp, dotter av fänriken Jakob Lind af Hageby, och friherrinnan Barbro Helena Uggla.

Barn:

 • Jakob Adolf, född 1753-07-22 på Knistad, död på Knistad 1754-04-18.
 • Jakob Gustaf, född 1755-05-02 på Knistad. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1764-09-22. Livdrabant 1775-03-08. Fänrik vid Björneborgs regemente 1779-03-09. Löjtnant vid Björneborgs regemente 1783-05-28. Genom byte löjtnant vid Västgötadals regemente 1786-09-21. Stabskapten vid Västgötadals regemente 1789-11-21. Stabskapten vid livregementsbrigadens lätta infanteri 1793-07-28. Sekundmajor vid adelsfanan 1796-06-05. Avsked 1802-05-10 såsom major i armén. Död 1811-04-12 i Arboga och var troligen den siste av ätten på svärdssidan. Han bevistade finska kriget 1789–1790. Trolovad med Hedvig Sofia Mörlund, född 1781, död 1800-05-30 i barnsäng tillika med barnet, sedan tredje lysningen ägt rum och begraven å Ladugårdslands kyrkogård, dotter av arklimästaren vid amiralitetet Magnus Mörlund och Anna Beata Ridderstedt [B Schöldström, Hög och sann konstnärlig anda, s 112 (1892).].
 • Barbro Helena, född 1758-02-01 på Hönsäter, död på Hönsäter 1832-06-20. Gift 1:o 1787-12-26 på Hönsäter med kaptenen Henrik Johan Fock B, i hans 3:e gifte, född 1734, död 1788. Gift 2:o 1793-01-04 med majoren Carl Georg Falkenberg af Bålby, född 1753, död 1805.
 • Henrietta Charlotta, född 1759-11-24 på Knistad, död 1837-01-27 Sjögerås. Gift 1784-10-24 på Hönsäter med fänriken, greve Johan Henrik Creutz, född 1763, död 1799.
 • Adolf Fredrik, född 1765-06-07 på Hönsäter. Kornett vid adelsfanan 1782-01-10. Död ogift 1788-02-20 på Hönsäter.

TAB 5

Carl (son av Jakob, Tab. 2), född 1688-01-24. Rustmästare vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1708-04-20. Sergeant vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente. Avsked 1709-10-20. Korpral vid livregementet till häst 1709-10-24. Avsked 1710-07-16. Korpral vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1712-10-07. Kvartermästare vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1714. Avsked. Död 1741-09-22 Hjärpegården. Bevistade 1718 års fälttåg i Norge. Gift 1710-10-02 med Maria Zennert, född 1693, död 1770-12-19 på Rävbacken i Ransbergs socken, Skaraborgs län, dotter av Johan Zennert och Maria Brahm.

Barn:

 • Helena Christina, född 1712-01-19.
 • Jakob Johan, född 1714-11-01. Underofficer vid Skaraborgs regemente. Död ogift 1742-12-00 på Vaxholm efter en svår sjöresa från Finland, där han bevistat fälttåget.
 • Carl Gustaf, döpt 1715-11-07.
 • Maria Elisabet, född 1717 i Falköping, döpt 1717-06-19.
 • Gustaf Adolf, döpt 1719-03-08 i Falköping. Underofficer vid Skaraborgs regemente. Död ogift 1742-11-00 Fliseberg
 • Carl Fredrik, född 1721-09-00, död 1722 och begraven 1722-??-11.
 • Brita, döpt 1723-02-08 på Hjärpegården.
 • Per, född 1724. Löjtnant. Död 1792. Se Tab. 6
 • Christina Catharina, född 1726-01-03. Var gift.
 • Elisabet Catharina, döpt 1727-01-15 på Hjärpegården, död 1801-07-30 i Mariestad. Gift med stadsfiskalen Jakob Axelsson, född 1719, död 1772-01-10 i Skövde.
 • Isak, döpt 1730-12-12 på Hjärpegården, död på Hjärpegården 1731 och begraven 1731-01-31.
 • Magdalena, döpt 1733-06-06 på Hjärpegården, död på Hjärpegården 1733 och begraven 1733-06-20.
 • Brita Magdalena, döpt 1735-02-16 på Hjärpegården, död på Hjärpegården 1735 och begraven 1735-03-05.

TAB 6

Per (son av Carl, Tab. 5), född 1724-11-04. Volontär vid Skaraborgs regemente 1747-03-01. Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1752-09-28. Fänrik. Underlöjtnant vid artilleriet i Stockholm 1767-07-13. Löjtnants avsked 1767-12-09. Död 1792-10-23 på Sjöbolet i Ransbergs socken, Skaraborgs län. Gift 1756-02-06 på Hjärpegården i Hova socken Skaraborgs län med Maria Carlenia, född 1731-03-17, levde 1805.

Barn:

 • Nils, född tvilling 1756-02-09 på Hjärpegården, död 1756-02-09.
 • Jean Peter, född tvilling 1752-02-09 på Hjärpegården, död 1752-02-09.
 • Anna Maria, född 1757-04-20, död 1828-09-08 på Sätra i Adelsö socken, Stockholms län. Gift Sätra i Adelsö socken 1787-11-12 med brukspatronen
 • Elias Brandel, född 1750, död 1804.
 • Helena Regina, född 1763-07-08 på Hjärpegården.
 • Carl Gustaf, född 1765-03-20 på Hjärpegården. Volontär vid Skaraborgs regemente 1765-08-20 Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1789-02-09. Furir 1790-08-23. Sergeant 1791-06-22. Död 1804-04-04 på bostället Ekefjäll i Götlunda socken, Skaraborgs län. Gift 1795-09-27 i Ransbergs socken med Gunborg Alenius, född 1754-03-03, död 1833-04-22 Tideberg, dotter av kyrkoherden i Sävare pastorat av Skara stift Per Alenius och Christina Synnerberg.
 • Johan Peter, född 1767-07-05 Rävbacken
 • Catharina Eleonora, född 1769-07-13 på Rävbacken, död på Rävbacken 1769-08-25.
 • Jakob, född 1770-09-20 på Rävbacken, död på Rävbacken 1770-11-25.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: