:

Gyllenstorm nr 981

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Gyllenstorm nr 981 †

Adlad 1678-09-21, introd. 1682. Utdöd 1852-08-15.

Ätten, som har gemensamt ursprung med adliga ätten Leijonwall, erhöll bajerskt friherrestånd 1846-03-24.


Gyllenstorm%20A98100.jpg

1As. 2Jönköpings slottsförsamlinga arkiv. 3E. Nyborg, Gotländsk släktbok (1910). 4Svn. 5KBK. 6At (L).

TAB 1

Gunnar Stare. Tjänade sig upp, liksom sin fader, från soldat till kapten. Gift 1620, men med vilken är ej känt.

Barn:

 • Johan Stare, adlad Gyllenstorm, född 1621, död 1695. Se Tab. 2.
 • Lars Stare, adlad Leijonvall, född 1623, död 1697. Se adl.ätten Leijonwall.

TAB 2

Johan Stare, adlad Gyllenstorm (son av Gunnar Stare, Tab. 1), till Karstorp i Korsberga socken och Djurshult i Fridene socken (båda i Skaraborgs län). Född 1621-07-09. Soldat vid Västgötadals regemente 1635. Mönsterskrivare därst. 1638. Förare 1644. Sergeant 1652. Fänrik 1655-07-06. Regementskvartermästare 1656-09-26. Kapten 1673-04-28. Major och kommendant på Ryssås skans (sedan Kronan) vid Göteborg 1678-09-20. Adlad s. å. 21/9, undfående till vapen en avritning av Bohus slott (introd. 1682 under nr 981). Avsked. Erhöll pension 1681-11-01. Död 1695-01-13 i Korsberga socken och begraven i Korsberga kyrka, där hans vapen uppsattes. Han deltog i tyska och polska krigen och hemkom från Polen 1659. Förhöll sig utmärkt väl och tappert år 1678 på Bohus, då det av danskarna belägrades. Gift 1:o före 1655 (med vilken är ej känt). Gift 2:o 1668 (efter lysning s. å. 11/10) i Stockholm med Brita Eriksdotter. Gift 3:o med Anna Reuterfeldt, dotter av löjtnanten Erik Joensson, adlad Reuterfeldt, och Brita Persdotter.

Barn:

 • Gustaf, död barn.
 • Göran. Fänrik vid Västgötadals regemente (?). Död ogift.
 • (?) Margareta, begraven 1703-03-04 i Bergs socken Skaraborgs län. Gift med löjtnanten Anders Göök, död 1716 och begraven s. å. 2/7 i Bergs socken.

TAB 3

Jöns (son av Johan Stare, adlad Gyllenstorm, Tab. 2). Fältväbel vid Västgötadals regemente. Hade tjänt i många är då han erhöll pension 1685-07-23. Levde ännu 1697 och bodde då i Fröjereds socken, Skaraborgs län. Gift med Maria Lundén.

Barn:

 • ? Christoffer, född 1678. Kom i tjänst vid guvernörsregementet i Riga 16916 och var korpral därst. 16996.
 • Anders, döpt 1681-09-29 i Varola socken, Skaraborgs län.
 • Johan, döpt 1684-07-05 i Varola socken.
 • Maria, döpt 1685-12-27 i Varola socken. Gift 1:o 1711-07-13 i Sandhems socken, Skaraborgs län med trumpetaren Björkman. Gift 2:o (före 1724) med korpralen Svanberg.
 • ? Anna Christina. Begraven 1737-06-22 i Sandhems socken. Gift där 1717-10-12 med gästgivaren i Slättängs socken, Skaraborgs län föraren Johan Wahlman i hans 1:a gifte (gift 2:o 1738 med Johanna Kymel).

TAB 4

Elias (son av Johan Stare, adlad Gyllenstorm, Tab. 2). Var furir vid Västgötadals regemente 1685. Hans gifte är okänt.

Barn:

 • Maria, född 1688, begraven 1691-01-03 i Horns socken, Skaraborgs län.

TAB 5

Gunnar (son av Johan Stare, adlad Gyllenstorm, Tab. 2). Mönsterskrivare vid Västgötadals regemente 1678. Förare därst. 1681 5 mars. Sergeant 1683-08-25. Fältväbel 1689-03-14. Fänrik 1701-10-22 löjtnant 1703-03-20. Kaptenlöjtnant 1706-10-24. Kapten 1709-08-27. Avsked 1712-05-23. Död 1730-01-23 Stenarsbyn. Gift 1:o med Maria Hammarhjelm, född 1668, dotter av ryttmästaren Peter Nilsson Hammardahl, adlad Hammarhjelm, och hans 2:a fru Ursilla Hufvudskått. Gift 2:o med Benedikta Lideman, född 1657-07-31, död 1738-05-30 på Stenarsbyn, dotter av kronofogden Erik Bengtsson, adlad Lideman, och Annika Pedersdotter (Forssæa).

Barn:

 • 1. Johan, död i Polen.
 • 1. Peter, född 1691. Kapten. Död 1739. Se Tab. 6
 • 1. Hans Georg, död ogift i Polen.
 • 1. Maria, född 1692, död 1754-08-09 på Hårdaholm i Suntaks socken, Skaraborgs län och begraven s. å. 15/8 i Suntaks kyrka. Gift med fänriken vid Västgötadals regemente, löjtnanten Torsten Hager, död 1732-11-10.
 • 1. Carl, död ung.
 • 1. Elias, född 1693. Löjtnant. Död 1752. Se Tab. 10
 • 1. Bartolomeus, död ung.
 • 1. Tvillingar, döda genast.

TAB 6

Peter (son av Gunnar, Tab. 5), född 1691. Hantlangare vid artilleriet i Göteborg 1702. Lärkonstapel därst. Lärfyrverkare vid artilleriet. Konstapel därst. Sergeant. Styckjunkare 1710. Sekundlöjtnant vid Västgötadals regemente 1711-11-30. Premiärlöjtnant 1712-05-23. Konfirm.fullm. 1716-04-17. Avsked 1719-09-30. Kapten. Död 1739 Stenarsbol och begraven s. å. 18/12. Han bevistade slaget vid Gadebusch, där han blev svårt sårad, belägringen av Tönningen och fälttåget i Norge 1716. Gift 1714-09-27 i Örs socken Älvsborgs län med Ulrika Eleonora von Wulfschmidt i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1741-06-14 på Olsängen i Färgelanda socken, Älvsborgs län, med kvartermästaren Anders Fredrik Silfverswärd, född 1705, död 1750), levde änka 1754, dotter av överstelöjtnanten Carl Magnus Schmidt, adlad von Wulfschmidt, nr 1722, och Elsa Margareta Didron.

Barn:

 • Maria Eleonora. Gift med faktorismeden Daniel Knop.
 • Filip Gustaf, född 1722. Kapten. Död 1807. Se Tab. 8
 • Dorotea Sofia, född 1724, död 1782-01-22 i Göteborg. Gift där 1763-01-13 med amiralitetsfiskalen i nämnda stad Peter Christian Borgenström i hans 2:a gifte (gift 1:o 1736-01-14 i Göteborg, Tysk. med Apollonia Schael, döpt 1712-11-15, död 1758, dotter av handlanden Cornelius Schael och Barbara Ungewitter), född 1704, död 1783-05-19 i Göteborg.
 • Elsa Margareta, född 1729-06-26 på Stenarsbol, död 1809-04-25 i Roma prästgård på Gotland. Gift 1764-06-12 i Visby1 med lanttullsskrivaren i nämnda stad Johannes Säve, född 1727-10-09 i Visby1, död där1 1799-10-01.
 • Gunnar Magnus, född 1736. Löjtnant. Död 1807. Se Tab. 9.

TAB 7

Carl Georg (son av Peter, Tab. 6), född 1716-11-12. Hantlangare vid artilleriet 1733. Var konstapel vid artilleriet i Jönköping 1745. Styckjunkare vid artilleriet i Stralsund 1760. Kapten. Gift 1745-06-05 i Jönköping med Brita Catharina Holmberg, född 1726-05-02, dotter av tullnären i sistnämnda stad Mikael Holmberg och Anna Catharina Wahlström.2.

Barn:

 • Maria Eleonora, född 1745-05-11 i Jönköpings slottsförsaml.
 • Charlotta Rebecka, född 1747-02-13 i Jönköpings slottsförsaml.
 • Catharina Ulrika, född 1750-11-26 i Jönköpings slottsförsaml.2 Gift 1778-11-20 Kullebo med häradsskrivaren Nils Isak Landeberg, född 1753, död 1781-10-07 på Källsberg i Blackstads socken, Kalmar län.
 • Peter Elias, född 1753-04-19. Kadett vid artilleriet 1760. Förare vid Blixenska regementet i Stralsund 1768-10-01. Löjtnant i preussisk tjänst under kriget mot Österrike. Löjtnant i svenska armén 1779-08-10. Placerad på Närkes och Värmlands regemente s. å. 19/10. Avsked 1788(?). Död 1838-06-06.
 • Eva Elisabet, född 1755-08-30 i Jönköpings slottsförsaml., död ogift 1835-12-23 i Södertälje.
 • Lovisa Dorotea, född 1758-04-01 i Jönköpings slottsförsaml.
 • (?) Charlotta, född 1761, död 1832-02-22 i Södertälje.
 • Anna Margareta, född 1764-03-07.

TAB 8

Filip Gustaf (son av Peter, Tab. 6), född 1722-03-01. Volontär vid artilleriregementet i Stockholm 1738. Volontär i fransk tjänst 1745. Sekundlöjtnant därst. s. å. Premiärlöjtnant 1746. Sergeant vid artilleriet i Sverige 1749-04-27. Underlöjtnant därst. 1755-10-04. Kapten i fransk tjänst 1756-05-21. Löjtnant vid svenska artilleriet 1761-12-22. Ledamot av riksens ständers upphandlingsdeputation på Gotland 1763-07-15. Avsked 1770. Död 1807-12-19 i Roma prästgård på Gotland. 'Han dömdes från tjänsten för duellsbrott och våldsamheter 1767-02-20 samt insattes på Landskrona fästning, varest han en tid var ifrån förståndet, men lösgavs på ständernas tillstyrkan 1770-01-30'. Gift5 1759-12-13 med Christina Lange, född5 1733-01-04, död5 1809-03-07 i Hejdeby socken på Gotland, dotter av borgmästaren i Visby, lagmannen Abraham Lange och Engel Stenman.3

Barn:

 • Abraham, född 1760-05-09, död 1766-06-01.
 • Isak, född 1765-12-04, död 1770-03-26.
 • Abraham, född 1767-04-30, död s. å. 6/5.

TAB 9

Gunnar Magnus (son av Peter, Tab. 6), född 1736-04-28 i Färgelanda socken Älvsborgs län. Hantlangare vid artilleriet 1753. Lärminör 1754. Underminör 1756. Sergeant vid artilleriet i Göteborg 1758. Styckjunkare vid artilleriet i Göteborg. Sergeant vid Västgötadals regemente 1764-12-20. Avsked 1767-07-03. Löjtnant. Död 1807-04-20,. Gift 1:o 1757-04-12 i Göteborgs garnisonsförsaml. med Elsa Dorotea Uggla, född 1724, död 1773-10-16 i Stockholm, dotter av kaptenen Carl Reinhold Uggla, och hans 1:a fru Elsa Dorotea von Wachenfeldt. Gift 2:o 1774-10-09 i Stockholm med Catharina Fries i hennes 2:a gifte, född 1741, död 1813-02-02 i Stockholm.

Barn:

 • 1. Peter Reinhold, född 1757-08-21, död s. å. 25/12.
 • 1. Ulrika Margareta, född 1759-08-21, död 1761-06-15.
 • 2. Ulrika Eleonora, född 1774-08-04, död s. å. 16/12.
 • 2. Catharina Margareta, född 1775-09-29 i Stockholm, Katarina förs. i Stockholm, död ogift 1850-07-16 i nämnda stad.
 • 2. Maria Elisabet, född 1778-09-01, död 1781-08-19.
 • 2. Gunnar Magnus, född 1781-11-05 i Visby (fb, nr 105) död s. d.
 • 2. Carl Magnus, född 1785-04-06 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1795-09-24. Utexaminerad 1803-09-22. Fänrik på extra stat vid änkedrottningens livregemente 1803-12-27. Stabsfänrik därst. 1804-12-20. Fänrik med lön 1805-04-16. Fänrik vid norra skånska infanteriregementet 1812-03-00. Löjtnant därst. 1813-02-02. Avsked 1815-02-21. Levde 1822-06-14 men var död s. å. 11/9. Han bevistade finska kriget 1808, varunder han blev fången på Sveaborg och återkom 1809-11-20, samt fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 1814.
 • 2. Margareta, född 1786. Levde ogift 1814.

TAB 10

Elias (son av Gunnar, Tab. 5), född 1693-09-00. Förare vid Västgötadals regemente 1711-03-20. Sergeant därst. s. å. 2/7. Sekundfänrik 1711-08-21. Premiärfänrik 1712-08-21. Konfirm.fullm. 1716-04-17. Löjtnants avsked 1719-09-30. Död 1752-10-30 Stenarsbyn. Gift med sin styvmoders systerdotter Anna Margareta Hård af Segerstad, född 1692-08-12. Död 1753-04-18, dotter av kaptenen Erik Hård af Segerstad och Maria Lideman.

Barn:

 • Johan Georg, född 1719-05-03 Bön. Student i Lund 17354. Död 1737-10-08.
 • Maria Christina, född 1721-09-30 på Stenarsbyn. Död 1787-05-03 Vallsjö Gift 1740-06-03 med kaptenen Nils Georg Gammal Ehrencrona, född 1705, död 1766.
 • Margareta, född 1724-02-11 på Stenarsbyn, död ogift 1777-07-14 på Vollsjö.
 • Carl Peter, född 1726. Överste. Död 1802. Se Tab. 11
 • Anna Catharina, född 1731-09-07 på Stenarsbyn, död 1775-08-18 Amundbyn. Gift 1760-07-22 på Stenarsbyn med komministern i Långseruds församl, av Karlstads stift Carl Brand, född 1716, död 1768-01-06.
 • Ursilia, född 1733-11-22 på Stenarsbyn, död ogift.
 • Ebba Nora, född 1736-11-17 på Stenarsbyn.

TAB 11

Carl Peter (son av Elias, Tab. 10). Född 1726-08-19 Stenarsbyn. Volontär vid livgardet 1744-09-18. Sergeant därst. 1745-04-26. Fänrik 1751-04-23. Löjtnant 1757-10-10. Stabskapten 1764-03-14. Premiärkapten 1767-08-11. RSO s. å. 23/11. Överstelöjtnant i armén 1772-08-13. Sekundmajor vid regementet 1776-05-01. Överste i armén s. å. 20/12. Avsked 1783-04-17. Död 1802-08-21. Han ärvde med sin fru fideikommisset Hohenwardt i svenska Pommern ef ter friherrl. Ätten Appelman. Gift 1760-02-29 med Andreetta von Mentzer, född 1729-10-11, död 1798-04-11 på Hohenwardt, dotter av översten Johan von Mentzer, och hans 2:a fru friherrinnan Catharina Christina Appelman.

Barn:

 • Johan Vilhelm, född 1761-04-13 i Fröskogs socken, Älvsborgs län. Volontär vid livgardet 1770-09-01. Förare därst. 1773-02-06. Page hos hertiginnan av Södermanland 1774-06-24. Fänrik 1776-05-29. Löjtnant 1781-04-27. Stabskapten 1786-04-27. Död ogift 1790-12-09 i Stockholm.
 • Christina, född 1763-02-05. Bodde ogift i Stralsund.
 • Gustaf, född 1764-06-17, död s. å. 23/9.
 • Gustaf, till Hohenwardt. Född 1767-05-14 i Stockholm. Volontär vid livgardet 1773-02-11. Rustmästare därst. 1780-03-15. Fänrik 1781-12-19. Premiärfänrik6 1783-04-17. Löjtnant 1787-04-24. Stabskapten vid Svea livgarde 1795-04-23. Premiärkapten därst.5 1796-11-21. RSO s. å. 21/11. Kammarherre med nyckel 1802-12-09. Sekundmajor vid Svea livgarde 1805-03-01. Avsked med överstes n. h. o. v. 1806-11-13. KVO 1815-02-10. KmstkVO 1816-07-27. Död ogift 1845-05-14 i Stockholm.

TAB 12

Reinhold (son av Carl Peter, Tab. 11), född 1769-01-31. Volontär vid livgardet 1775-07-18. Rustmästare därst. 1782-09-09. Stabsfänrik 1783-04-17. Premiärfänrik 786 31/3. Löjtnant vid Svea livgarde 1791-03-19. Stabskapten därst. 1797-03-03. Avsked 1798-03-30 och överflyttade till Bajern. Död i Tyskland. Bevistade finska kriget 1788–1790. Gift 1799-11-09 i München med Maria Josepha Adelheid von Schönberg, född 1779-12-17 i nämnda stad, död där 1854-08-26 såsom änka, dotter av överstelöjtnanten i bajersk tjänst Emeran Alois Erhard Maria von Schönberg, till Huglfingen och Eglfingen, och Josefa Elisa, friherrinna von Luttgendorff och Baunberg.

Barn:

 • Sofia Ludovika Charlotta, född 1800-09-09 i München, död ogift 1872-11-28 i nämnda stad.
 • Carl Emerant Gustaf, född 1802-04-15 på Hohenwarth. Bajersk kammarjunkare 1833-05-17. Kammarherre 1844-11-12. Erhöll bajersk friherrlig värdighet 1846-03-24 och upptogs i bajerska friherreklassen 1847-06-18 med bibehållande av det svenska adliga vapnet ehuru något förändrat. Död barnlös 1852-08-15 g på Hohenwardt och utslocknade ätten med honom på svärdssidan. Gift 1842-10-15 i Wien med Matilde von Schels född 1826-03-26 i Wien, död 1914-03-08 i Salzburg-Aigen. Hon levde ännu 1913 i Salzburg (död 1915?).
 • Gustaf, född 1803-08-14 i München, död där s. å. 25/8.

Utan känt samband:


 • 1) Elisabet Gyllenstorm, död 1732-08-07 på Skällby i Arby socken, Kalmar län, 48 år gammal. Gift med provinsialinspektoren Daniel Westlinger, död 1741-09-26 på Skällby, 56 år gammal.
 • 2) Maria Elisabet Gyllenstorm, död 1759-01-05 i Gökhems socken, Skaraborgs län, 66 år. Gift 2:o 1746-04-20 med korpral Lagergren [RHHj]. Måhända dotter av Elias. Tab. 4.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: