Hökeflycht nr 208

Från Adelsvapen-Wiki

0208.jpg


Adliga ätten Hökeflycht nr 208 †

Gammal frälsesläkt. Introd. 1634. Utdöd 1789-07-26.

Hökeflycht A20800.jpg


TAB 1

Olof.

Barn:

 • Göran Olofsson, till Hageby (i Vadsbo härad) i Svenneby socken Skaraborgs län. Namnes bland det rustande frälset i Västergötland under 1500-talet och var med på tågen till Halmstad 1562, 1563 och 1565.

TAB 2

Björn Olofsson (son av Olof, Tab. 1). Väpnare 1590.

Barn:

 • Ingrid Björnsdotter, död1 1651-11-19. Gift med1 Christoffer Hane, till Hesselby, som i vapnet förde en svart hane i blått fält.

TAB 3

Tuve Björnsson, till Fostorp i Vingåkers socken Södermanlands län. Gift med Margareta (Rosenstråle?), omg.1 omkr. 1615 med en ofrälse man och förverkade därigenom sina frälsegods i Vingåkers socken.

Barn:

 • Tuve Tuvesson Hökeflycht. Ryttmästare. Död 1644. Se Tab. 4.
 • Erik Tuvesson Hökeflycht. Överstelöjtnant2. Död 1677.2 Han ihjälstack 1629 i Västerås ryttmästaren Erland Uddesson Örnflycht till Granhammar.
 • Christina Tuvesdotter, levde ännu14 1673-02-15. Gift med ryttmästaren Erik Jakobsson (Silfverarm), död före 164513 broder till översten Göran Jakobsson, adlad Silfverpatron.
 • Göran Turesson Hökeflycht. Överstelöjtnant. Se Tab. 12.
 • Christoffer Tuvesson Hökeflycht, till Skindstorp i Regna socken Östergötlands län. Gift med Dordi Olofsdotter Hjort.
 • Carin Tuvesdotter, till Dalby 1656.

TAB 4

Tuve Tuvesson Hökeflycht (son av Tuve Björnsson, Tab. 3), till Kvarnstad i Nävelsjö socken Jönköpings län. Kom i tjänst 16203. Löjtnant vid livregementet till häst 1628–16293. Ryttmästare därst. 16303. Anmälde sig 1634 till introduktion på riddarhuset och berättade då, att hans farfader varit adel, men att breven därom genom vådeld förkommit. Blev då först (s. å. 3/2) ålagd att bevisa sin adliga härkomst, men senare vid samma års riksdag och sedan han enligt riksens råds förklaring s. å. 14/7 blivit såsom adelsman gillad, introd. under nr 208 med namnet Hökeflycht efter vapnet. Ingav 1638 bevis från kammararkivet att hans farfars broder Göran Olofsson varit adelsman, å vilket Hans Kyle antecknat att Tuve Tuvesson var av samma familj på fädernet. Deltog i trettioåriga kriget 1635–16401. Stupade utanför Malmö 1644-08-22 och begraven i Gillberga socken Södermanlands län. Gift med Christina Wädurhorn, död 16654, dotter av Sven Eriksson Wädurhorn.

Barn:

 • Två söner, stupade i slaget vid Leipzig 1642-10-23.
 • Joen. Ryttmästare vid Waldecks regemente5 1657. Major vid skånska kavalleriregrt 1666-11-15. Överstelöjtnants avsked 1675-05-14 'för särskilda orsakers skull'. Överste5. Död ogift 1685 i Kristianstad.5 'Han förförde först Märta Rodenbalk (Melker Axelssons släkt), sedan Anna Lilliehöök.'
 • Gustaf, levde 16527 men var död 1665. [4]
 • Ingrid, levde 1665, men var död 1671.6. Gift 1:o med sin syssling Gustaf Verdelet, adlad Verdelet de Fornoy, död 1657. Gift 2:o med löjtnanten Lars Olofsson Pilefelt, död 1679.

TAB 5

Tove (son av Tuve Tuvesson Hökeflycht, Tab. 4), till Vårsta i Gillberga socken Södermanlands län och Nynäs i Kils socken Värmlands län. Ryttare vid livregementet till häst. Underofficer därst. Fången i Tyskland och sårad i slaget vid Leipzig 1642. Kornett vid nämnda regemente 1647 och 1648. Löjtnant därst. 1649. Ryttmästare 1657–1659. Major. Död 1680-01-01 och begraven i Kils kyrka, där hans vapen uppsattes [Blr], Gift4 1652-05-16 med Märta Rosenhane, född 1614, död 1701, 'som skall hava fattat tycke för honom, då han ännu var ryttare', dotter av ståthållaren Johan Göransson Rosenhane (friherrl. ätten nr 29) och Catharina Arp.

Barn:

 • Johan, född 1653-09-29. Student i Uppsala7 1664-10-21. Löjtnant till häst. Död 1676-12-18. Hans och tre hans bröders vapen uppsattes i Kils kyrka
 • Tuve, född, 1655-02-06. Löjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1678-09-05. Ihjälslagen 1679-05-05 av löjtnanten Johan Svinhufvud, 'som hade i följe med sig en trumslagare och två ryttare'.
 • Gustaf, född 1657. Löjtnant. Död 1722. Se Tab. 6
 • Carl, född 1660-11-24. Kornett. Död 1679-02-11.
 • Mårten. Löjtnant vid amiralitetet8 1701-12-03. Bevistade åtskilliga träffningar på Peipussjön. Stupade ogift 1702-05-31 ombord på sin förande jakt Flundran under en strid därst.

TAB 6

Gustaf (son av Tuve, Tab. 5), till Säter i Alsters socken Värmlands län. Född 1657-06-12. Drabant ännu 1696 och bodde då på Säter. Löjtnant till häst. (? Kaptenlöjtnant vid Västgötadals regemente). Död 1722-12-06 Galtås. Gift med Maria Lilliestielke, född 1669, död 1749-08-22 på Galtås, dotter av Bengt Carlsson Lilliestielke, och hans 1:a fru Metta Hierta.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1691-06-00. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1713. Kornetts avsked 1719. Korpral vid livgardet. Avsked 1740-06-11. Död 1771. Gift 1:o 1726 med Anna Christina Schildt, begraven 1747-09-24 i Stockholm12 (Danviken), dotter av överstelöjtnanten Gustaf Schildt. Gift 2:o 1748-10-12 i Stockholm med Juliana Ruth i hennes 2:a gifte, dotter av guvernementskamreraren i Reval Jakob Ruth. Hon hade i 1:a giftet sonen Carl Gustaf Ruth, född 1727, vilken styvfadern kallade Hökeflycht och upptog på den till riddarhuset ingivna genealogien såsom sin son. Han blev överfyrverkare vid artilleriet samt reste först till Holland, sedan till Ostindien och blev i Holland gift med Sully Wijnberg.
 • Jonas Fredrik, född 1692. Löjtnant. Död 1742. Se Tab. 7.
 • Catharina Maria, född 1700-11-04 Nolby, död 1770-04-17 på Galtås. Gift där 1737-06-01 med drängen Anders Arvidsson.
 • Bengt (?Gustaf), född 1704. (?Volontär vid Östgöta kavalleriregemente. Förare vid Östgöta tremänningsinfanteriregemente 1720-03-25). Livdrabant 1732-03-03. Död barnlös s. å. 13/5 Säby. Gift 1723-06-30 i Hovs socken med Hermika Juliana Gyllengranat i hennes 2:a gifte (gift 1:o med fänriken Peter Segersten, adlad Stenflycht, född 1685, död 1722. Gift 3:o 1733-12-05 i Hovs socken med kaptenen vid Östgöta infanteriregemente, livdrabanten Magnus Joakim Bock, född 1696-01-29 i Stade, död 1777-03-23 i Bjälbo socken, Ög.), född 1681, död 1765, dotter av majoren Gustaf Gyllengranat, och Elsa Juliana Påfvenfelt.
 • Maria Christina, född 1709-07-27 på Galtås, död där 1712-06-21.

TAB 7

Jonas Fredrik (son av Gustaf, Tab. 6), född 1692. Löjtnant vid amiralitetet. Var med vid skeppet Sveriges förlisning vid spanska kusten 1738, men blev då räddad. Omkom 1742-11-17, då skeppet Öland strandade vid Bornholm. Gift 1736-05-25 i Karlskrona med (?Elisabet) Juliana Grabbe i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenlöjtrianten vid amiralitetet Erik Schamper, död 1731), född 1711, död 1780-04-16 i Karlskrona, dotter av kaptenen och kommendanten Mattias Grabbe.

Barn:

 • Erik Gustaf, född 1737. Kapten. Död 1789. Se Tab. 8
 • Carl Mattias, född 1739-05-24 och begraven 1740-09-21 i Karlskrona.
 • Maria Juliana, född 1741. Gift 1:o 1758-09-12 på Djupadal i Ronneby socken Blekinge län med komministern i Ölmestads församl. av Växjö stift Alexander Roswall i hans 2:a gifte (gift 1730 med Hanna Juliana Duberg, född 1701-03-25, död 1756, dotter av fiskalen Peter Gabriel Duberg och Elisabet Blomensköld), född 1703-02-27 i Jönköping, död 1767. Gift 2:o 1779-02-01 i Skärstads socken Jönköpings län med Per Uhrberg.
 • Carl Fredrik, född posthumus 1743-03-08 i Karlskrona, begraven s. å. 11/5.

TAB 8

Erik Gustaf (son av Jonas Fredrik, Tab. 7), född 1737-04-05. Skeppsgosse i Karlskrona 1743-05-02. Kadett 1745. Lärstyrman 1754-05-01. Konstapel vid marinkåren 1757-03-23. Överstyrman vid amiralitetet 1762-10-30. Löjtnant därst. 1767-11-18. Kapten 1788-07-21. RSO s. d. Död 1789-07-26 av sina i sjöslaget vid Öland s. d. erhållna sår ombord på chefsskeppet Gustaf III och slöt ätten på svärdssidan. Gift 1759-10-26 i Karlskrona med Gustava Petronella Håkansson Ekebom, född 1728, död 1823-07-09 i Karlskrona.

Barn:

 • Gustava Juliana, född 1760-10-12 i Karlskrona, liksom syskonen, död där 1843-01-28. Gift 1786-04-23 nämnda stad med extra underfältskären vid amiralitetet Christian Fredrik Ludvig Heinrich (Heinrici), död 1794-11-05 i Karlskrona.
 • Lovisa Catharina, född 1763-06-10, död 1772-12-009
 • Anna Fredrika, född 1766-09-03, död s. å. och jordfäst 26/10 i Karlskrona.
 • Jonas Fredrik, född 1769-01-25, död s. å. 9/10 i Karlskrona.
 • Helena Dorotea, född 1771-02-02, levde 1842. Gift 1796-10-29 i Karlskrona med löjtnanten vid amiralitetet Hans Fredrik Höijer, död 1799-04-07 i staden Dartmouth i England.
 • Petronella, född 1772-09-17, död s. å. 11/12 i Karlskrona.

TAB 9

Paul (son av Tuve Tuvesson Hökeflycht, Tab. 4), var kornett vid Hammarskiölds rytteriregemente 16575. Löjtnant vid Upplands ryttare (livregementet till häst) s. å. 3. Kapten vid livgardet 1658-03-00., Kapten vid Carl Mauritz Lewenhaupts värvade kavalleriregemente 1659. Anhöll 1673 hos krigskollegium om underhåll för sig, sin hustru och sina barn. Var död 1692-06-03. Gift med Carin Gyllenpatron, som levde 1692, dotter av majoren Mårten Johansson, adlad Gyllenpatron, och Maria Häst.

Barn:

 • Christina, född 1661, död 1736-03-28 Börsbo. Gift 1:o med löjtnanten vid dalregementet Jakob Merser, död 1705. Gift 2:o med kaptenen Mattias Ståhl, stupade 1710-02-28 i slaget vid Hälsingborg.
 • Gustaf, född 1662-09-28 Skindstorp. (? Blev 1692-06-01 av en därtill vidtalad soldat ihjälstucken Täby ).
 • Lars, född 1666, begraven 1746-01-11 i Borgunda socken.
 • Jonas, född 1668. Överlöjtnant. Död 1702. Se Tab. 11
 • Catharina, född 1670-05-08 på Skindstorp.
 • Maria, död 1729 i Borgunda socken och begraven s. å. 2/3. Gift med sin systers svåger, löjtnanten vid dalregementet Christoffer Merser, död omkr. 1698.

TAB 10

Tuve (son av Paul, Tab. 9). Ryttare vid bremiska kavalleriregementet 1675. Fänrik vid dalregementet 1698-07-06. Avsked för sjuklighet 1700-07-14 och beviljades pension s. å. 16/7. Återinträdde i tjänst 1709 såsom löjtnant för att inöva manskap vid dalregementet. Löjtnants fullm. 1710-01-19. Åter avsked 1712-05-14 och fick åter pension 1714-01-14. Död 1728-06-08 i Orsa socken Kopparbergs län och begraven i Orsa kyrka.

Barn:

 • Två söner, stupade 1741-08-23 i slaget vid Villmanstrand.
 • Catharina, levde ännu 1754, bosatt i Floda socken Kopparbergs län. Gift 1715 med kaptenen vid dalregementet Peter Ihlström, född 1683 i Södermanland, död 1767-09-26 Hovgården Tuna socken Kopparbergs län.

TAB 11

Jonas (son av Paul, Tab. 9), född 1668-06-12 på-Skindstorp i Regna socken Östergötlands län. Volontär vid amiralitetet 1685. Konstapelmat därst. 1689. Underskeppare 1690. Medelskeppare. Överskeppare 1696-08-26. Underlöjtnant 1700-02-03. Extra ordinarie kapten s. å. 2/5. Överlöjtnant s. å. 23/10. Befälhavare på jakten Carolus vivat på Peipussjön, där han deltog i åtskilliga sjöstrider mot ryssarna, men blev 1702-08-11 omringad av en mängd ryska fartyg samt sprängde, efter ett tappert försvar, sig själv och sitt fartyg i luften. Gift 1697-02-21 Hårdaholm med Charlotta Susanna Hård af Segerstad i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1710-03-25 på Hårdaholm med kaptenen Lars Kafle, i hans 3:e gifte, född 1664, död 1740), född 1662, död 1748-12-02 Oltorp och begraven i Stora Dala kyrka Skaraborgs län, dotter av ryttmästaren Erik Hård af Segerstad, och Margareta Lillie, av Greger Mattssons ätt, nr 6.

Barn:

 • Brita Catharina, född 1697-12-04, död 1748-08-18 på Hårdaholm och begraven s. å. 5/4 i Suntaks kyrka. Gift 1727 med kaptenen i holländsk tjänst Anders Krüger. Gift 2:o 1741-05-24 i Stora Dala socken med vice korpralen vid livdrabantkåren Nils Herman Borin, född 1692.
 • Margareta Charlotta, född 1700, död 1784-06-04 Sjögerdala. Gift 1723-11-24 på Hårdaholm med kaptenen Erik Lilliestielke, nr 120, i hans 2:a gifte, född 1682, död 1737.

TAB 12

Göran Tuvesson Hökeflycht (son av Tuve Björnsson, Tab. 3). Överstelöjtnant vid Västgöta ryttare.5 Han och hans broder Tuve samt deras svåger Erik Jakobsson fingo genom änkedrottning Christinas brev 1622-05-30 tillstånd att rusta för gårdarna Stubbetorp, Fostorp och Kvarngöle i Östra Vingåkers socken1 Södermanlands län.

Barn:

TAB 13

Olof (son av Göran Tuvesson Hökeflycht, Tab. 12), till Sunds-Händö i Dunkers socken Södermanlands län samt Röl i samma socken, vilket han försålde 1658. Kornett. Var 1649–1650 bosatt på sin gård Blacksta i Gåsinge socken Södermanlands län. Levde i aug. 1664, men var död i maj 1666.10 Gift omkr. 1645 med Magdalena Ulffana, som levde ännu 168410, dotter av löjtnanten Carl Bengtsson Ulffana, och Ursilia Örnflycht.

Barn:

 • Margareta, begraven ogift 1671-10-06 i Dunkers socken [RHG].
 • Beata, begraven 1685-03-08 i Dunkers socken [RHG].
 • ? Carl. Soldat vid änkedrottningens livregemente till fot. Avsked 1691-07-15 [RHG].

TAB 1411

Christoffer (son av Olof, Tab. 13). Soldat. Gift 1670-06-23 i Eskilstuna med Catharina Fredriksdotter från Eskilstuna bruk.

Barn:

 • Carl, döpt 1671-03-17 i Eskilstuna, begraven där 1672-04-04.
 • Margareta, döpt 1674-03-16 i Eskilstuna.

Utan känt samband:


 • 1) Sven Hökeflycht. Kom i tjänst 1716. Korpral vid Björneborgs regemente. Avsked 1728. Brukade Ravelstorp i Västergötland. [15]
 • 2) Bengt Hökeflycht. Soldat vid prins Gustafs regemente. Fick pension 1750, men bekom 1751 tre års underhåll i ett för allt. [15]

Källor

1KA, Tuve Björnssons sakfallsakt (medd. av assessor O. Adelborg). 2At (So). 3Blr. 4Svea hofr. liber caus. 1666 vol. 117, p. 4 (medd. av assessor O. Adelborg). 5KrAB. 6Svea hofr. liber caus. vol. 126, p. 3 (medd. av assessor O. Adelborg). 7Um. 8Lk. 9At (P). 10Pt XXI. 11Eskilstuna kyrkoarkiv. 12Danvikens kyrkoarkiv (medd. av förste aktuarien O. Edelstam). 13KA. redukt. koll. akt. 83. 14Svea hovrätts liber caus. vol. 122, p. 5 (medd. av assessor O. Adelborg). 15Vadstena krigsmanshus' handl. [At (Sch)].

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.