Stiernefelt nr 2115

Från Adelsvapen-Wiki

2115.jpg


Adliga ätten Stiernefelt nr 2115 †

Adlad 1777-03-05, introd. s. å. Utdöd i Sverige 1878-05-06.

'Ätten [härstammar från Tyskland och florerade en tid i Speier, varifrån den utbrett sig både till Sachsen och Holland, där den varit känd under dels det latinska namnet Modius, dels det nedertyska namnet Schepel, vilka bägge betyda ett på särskilda orter olika sädesmått.'


1At (Sch).

TAB 1

Martin Scheffel. Rådsherre i Wismar 1549. Död 1579-04-18 och begraven i S:t Jurgens kyrka i nämnda stad. Gift med Armgard Heims.

Barn:

 • Martin Scheffel. Rådsherre i Wismar 1600. Död 1612-03-14. Gift med Anna von Restorff.

Barn:

 • Henrik Scheffel. Bryggare och vinskänk i Wismar. Gift med Anna Lindenberg.

Barn:

 • Mattias Scheffel. Apotekare i Wismar. Död 1699. Gift 1:o med Anna Fedel. Gift 2:o med Anna Maria Klint.

Barn:

 • Martin Scheffel, född 1659-06-25 i Wismar. Promov. med. doktor samt praktiserande medikus i nämnda stad. Död 1754-10-06 hos sin äldsta son, doktor Christ Stef. Scheffel i Greifswald, där han vistades på sin ålderdom. Hans andra son Johan Henrik (född 1690, död 1781) var känd porträttmålare i Stockholm med direktörs titel och den tredje den nedanstående. Gift 1688 med Catharina Keller, född 1671, död 1734, dotter av sekreteraren vid bremiska och verdenska staten Georg Georgsson Keller och Anna Mönnich.

Barn:

 • Mårten Fredrik Scheffel, adlad Stiernefelt, född 1700-12-15 i Wismar. Underofficer vid Skaraborgs regemente 1716 och vid artilleriet i Stockholm 1728. Underlöjtnant därst. 1734. Löjtnant 1741. Kapten 1747. RSO 1751-12-04. Tygmästare vid artillerikommenderingen i Pommern 1758-02-00. Konfirm.fullm. s. å. 31/12. Tygmästare vid stockholmsstaten 1760-03-07. Överstelöjtnants avsked 1764-12-07. Adlad 1777-03-05 (introd. s. å. under nr 2115). Död 1782-06-11 i Stockholm och begraven 1783-02-07 i Gryts socken, Södermanlands län. 'Han bevistade fälttågen i Skåne 1716, i Norge 1718, i Bohuslän 1719, vid Stockholm 1720 och vid Gävle 1721. Var även med i Finland på 1740-talet samt i sjuåriga pommerska kriget, från vars början till dess slut han hade bestyr om fältartilleriets utredning. Ägde Nässelsta i Gryts socken, Södermanlands län, vilken gårds namn sonen Carl Christian fick tillstånd att ändra till Stjärnhof.'. Gift 1740-09-21 i Stockholm med Eva Magdalena Wallvik, född där 1718-07-18, död 1778-12-23 i nämnda stad, dotter av överkämnären vid södra kämnärsrätten därst. Claes Wallvik och Margareta Petré, som i sitt 2:a gifte hade assessorn Carl Svedenstierna, samt brorsdotter till kammarrevisionsrådet Johan Wallvik, adlad von Wallvijk.

Barn:

 • Claes Fredrik, född 1741. Kapten. Död 1803. Se Tab. 2
 • Carl Christian, född 1752. Krigsråd. Död 1820. Se Tab. 6.

TAB 2

Claes Fredrik (son av Mårten Fredrik Scheffel, adlad Stiernefelt, tab 1), född 1741-12-19 i Stockholm. Kadett vid artilleriet 1759-11-19. Styckjunkare därst. 1760-05-18. Adjutant 1761-06-22. Löjtnant 1773-04-22. Kaptens avsked s. å. 10/5. Död 1803-04-21 i Stockholm. Gift 1770-11-11 Rindö med Helena Emerentia Blix, född 1745-09-15, död 1794-05-15 på Rindö, dotter av lanträntmästaren Johan Carl Blix, och Brita Margareta Malmborg.

Barn:

 • Fredrik Leonard, döpt 1771-09-30 på Rindö.
 • Magdalena Fredrika, född 1773-04-24 på Rindö, död 1850-05-25 Ransta och ligger jämte sin man och yngsta dotter begraven på Kumla kyrkogård. Gift 1799-02-21 i Stockholm med majoren Carl Urban Palmstruch, född 1771, död 1838.
 • Sofia Gustava, född 1775-02-13 på Rindö, död s. å. 3/5.
 • Sofia Vilhelmina, född 1776-06-08 på Rindö, död där s. å. 22/10.
 • Conrad Fredrik, född 1777. Major. Utdöd 1833. Se Tab. 3
 • Carl Gustaf, född 1779-04-21 på Rindö. Livdrabant 1785-04-20. Löjtnant i armén 1799-04-22. Kapten därst. Vice korpral vid livdrabanterna 1803-03-31. Död ogift 1805-03-27 i Stockholm.
 • Claes Ludvig, född 1780. Kamrerare. Död 1832. Se Tab. 4
 • Julie Henrietta, född 1783-03-10 på Rindö, död 1860-10-08 i Norrköping. Gift 1806-05-03 på Siklaön i likanämnd socken, Stockholms län med grosshandlaren och löjtnanten Carl Fredrik Brummer, född 1778-08-27, död 1826 i Tyskland.

TAB 3

Conrad Fredrik (son av Claes Fredrik, tab 2), född 1777-10-10 i Värmdö socken, Stockholms län. Underlöjtnant vid artilleriet 1782-11-28. Löjtnant därst. 1803-04-27. Kapten vid Svea artilleriregemente 1810-04-03. Majors karaktär 1814-11-16. RSO 1820-06-24. Avsked ur krigstjänsten 1827-04-25. Död 1833-01-26 i Jakobs förs, Stockholm. Bevistade Sveaborgs belägring 1808. Fången vid Sveaborgs övergång s. å. 5/5. Återkom från fångenskapen 1809-12-18. Bevistade fälttåget mot Norge 1814. Gift 1815-10-12 i Svea artillerireg. förs, Stockholm med Sofia Lovisa Hellman, född 1793-08-16 i Stockholm Hedvig Elonora förs, död 1873-04-26 i Jakobs förs, Stockholm. Dotter av assessorn Carl Fredrik Hellman och Ulrika Bergius.

Barn:

 • Fredrik August, född 1818-11-08 i Svea artillerireg. förs, Stockholm. Överflyttade till Nordamerika. Skräddare. Naturaliserades i Boston, MA, USA. Gift med Mary, född ca 1821 i New York, NY, USA.
 • Carl Fredrik Volmar, född 1819 i Svea artillerireg. förs, Stockholm. Student i Uppsala 1838. Var på 1840-talet vid militärskolan i Örebro. Överflyttade till Nordamerika. Fabrikant i New York. Gift och hade barn.
 • Ebba Sofia, född 1829-04-21 i Björkesta förs, Västmanland, död två dagar gammal i Björkesta förs, Västmanland.

TAB 4

Claes Ludvig (son av Claes Fredrik, tab 2), född 1780-06-24. Extra ordinarie tjänsteman i kammarrätten. Kammarskrivare därst. 1801-02-12. Revisor 1802-01-25. Kamrerare i lotsverkskontoret 1805-05-04. Död 1832-03-27 i Stockholm. Gift 1804-05-08 med Anna Beata Falckert, född 1774-07-15, död 1831-08-05, dotter av sekreteraren Per Falckert och Anna Margareta Söderling.

Barn:

 • Fredrik Otto, född 1805-03-31 i Stockholm. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1824-01-06. Underlöjtnant därst. 1826-02-07. Löjtnant 1831-04-23. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1832-12-28. Död ogift 1833-12-10 i Stockholm.
 • Emma Aurora, född 1808-07-19. Stiftsjungfru. Död ogift 1882-09-05 i Västerås.
 • Claes Ferdinand, född 1814. Major. Död 1878. Se Tab. 5.

TAB 5

Claes Ferdinand (son av Claes Ludvig, tab 4), född 1814-07-19 i Stockholm. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1832-04-24. Underlöjtnant vid Älvsborgs regemente 1835-12-12. Löjtnant därst. 1837-06-20. Kammarjunkare 1838-11-08. Kapten vid nyssn. regemente 1850-04-17. RSO 1860-05-05. Major i armén 1864-01-28. Major i regementet s. å. 19/7. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i armén 1873-04-04. Död 1878-05-06 på Djurgården vid Stockholm och utgick med honom ätten i Sverige. Gift 1840-10-31 på Annelund vid Borås med Maria Christina Petersson, född 1822-04-01, död 1897-10-18 i Borås, dotter av handlanden i nämnda stad Per Petersson och Anna Sara Aspegren.

Barn:

 • Anna Emma Maria, död. 1841-08-23, död 1843-08-24 i Göteborg.
 • Claes Gillis Charles Emil, född 1843-05-29, död 1860, på Gustafsfält vid Borås.
 • Sigrid Alfhild Maria, född 1845-05-23 i Borås, död ogift 1887-10-24 i Lund.
 • Astrid Ingeborg Maria, född 1850-06-18, död 1854-05-27.

TAB 6

Carl Christian (son av Mårten Fredrik Scheffel, adlad Stiernefelt, tab 1), född 1752-11-30 i Stockholm. Volontär vid Södermanlands regemente 1766-04-04. Sergeant därst. 1769-07-02. Livdrabant s. å. 9/8. Fänrik 1770-05-03. Löjtnant 1776-10-22 genom byte löjtnant vid Jämtlands regemente 1777-05-13. Kapten vid Tavastehus regemente 1777-06-06. Majors avsked 1781-08-20. Krigsråds karaktär 1815-01-08. Död 1820-02-08 i Stockholm. Ägde Stjärnhov i Gryts socken, Södermanlands län m. m. Gift 1777-05-18 på Skeppsta bruk i Gåsinge socken, Södermanlands län med friherrinnan Hedvig Margareta Kurck, född 1755-10-15 Strömsta, död 1823-05-30 på Stjärnhov, dotter av kammarherren friherre Axel Johan Kurck, och hans 1:a fru friherrinnan Maria Charlotta Sture.

Barn:

 • Axel Fredrik, född 1779-01-29 i Stockholm. Volontär vid dalregementet 1783. Sergeant därst. s. å. 12/5. Fänrik s. å. 20/5 (28/5). Genom byte fänrik vid arméns flottas stockholmseskader 1794-11-26. Avsked 1796-03-07. Fänrik vid Södermanlands regemente 1800-11-27. Transp. till livregementets värvade infanteribataljon 1801-12-07 (22/12). Sekundlöjtnant vid finska gardet 1803-03-09. Avsked från gardet med tillstånd att kvarstå i armén 1806-12-12. Löjtnant vid Södermanlands lantvärn 1808-04-23. Kapten därst. s. å. 18/5. Kapten i armén 1810-11-27. Premiärlöjtnant vid norra skånska infanteriregementet 1811-12-20. Avsked 1812-05-26. Död ogift 1823-12-25 Klippinge
 • Hedvig Magdalena Charlotta, född 1780-05-07 Nässelsta, död där s. å. 22/11.
 • Gustaf Adolf, född 1781. Major. Död 1828. Se Tab. 7
 • Johan August, född 1784, död s. å. 5/8.
 • Sofia'' Louisa Eleonora, född 1795-04-17, död 1877-09-22 i Stockholm. Gift 1823-09-02 i Nyköping med överstelöjtnanten Sigge Ulfsparre af Broxvik, född 1788, död 1864.

TAB 7

Gustaf Adolf (son av Carl Christian, tab 6), född 1781-06-07 Nässelsta. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1787-05-10. Fänrik vid finska gardet 1797-12-04. Sekundlöjtnant därst. 1799-11-15. Premiärlöjtnant 1801-12-07. Avsked 1806-12-12 med tillstånd att kvarstå i armén. Löjtnant vid Jämtlands regemente 1807-04-02. Kapten därst. 1808-02-15. Majors avsked 1816-06-18. Död 1828-07-23. Han bevistade finska kriget 1808 och blev samma år fången vid Vasa, ur vilken fångenskap han återkom 1810. Gift 1819-05-21 på överstelöjtnantsbostället Stora Vången i Alsens socken, Jämtlands län med Hedvig Maria Planting-Bergloo, född 1787-01-17 i Myssjö socken, Jämtlands län, död 1865-08-29 i Östersund, dotter av löjtnanten Carl Magnus Planting-Bergloo, och Margareta Christina Wasell.

Barn:

 • Carl August, född 1820-03-14 i Östersund. Kadett vid Karlberg 1836-10-22. Utexaminerad 1844-02-23. Underlöjtnant vid Jämtlands hästjägarkår 1844-03-06. Avsked ur krigstjänsten 1864-03-15. Död ogift 1870-12-02.
 • Claes Gustaf Mauritz Teodor, född 1821-07-30 i Östersund. Inskriven i Härnösands gymnasium 1837-10-07. Avgick därifrån 1839-06-15 för att ingå i militärtjänst. Student i Uppsala 1840. Extra ordinarie kammarskrivare. Drunknade ogift 1855-09-04 i Jämtland.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.