:

Zengerlein nr 1577

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Zengerlein nr 1577 †

Adlad 1719-04-02, introd. s. å. Utdöd efter 1870.

TAB 1

Johan Zengerlein. Borgare och färgare i Lüneburg.

Barn:

 • Georg David Zengerlein, adlad Zengerlein, till Ekedal i Hyringa socken, Skaraborgs län. Född 1674 i Lüneburg. Ingenjörkapten i sachsisk tjänst 1698. Tillfångatogs av svenskarna i slaget vid Narva 1700 och försändes till Sverige. Kapten vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1709-09-22. Major vid sachsiska infanteriregementet 1710-05-05. Konfirm. fullm. s. å. 22/11. Överstelöjtnant därst. 1711-06-06. Konfirm. fullm. 1712-10-13. Överste för regementet 1716-07-26. Adlad 1719-04-02 (introd. s. å. under nr 1577). Avsked från regementet 1720, då det avdankades. Kommendant i Göteborg 1721-04-06. Avsked s. å. 15/11. Överste i exspektans vid Västgötadals regemente 1727. Död 1729-01-29 på Ekedal och begraven i Tängene kyrka, Skaraborgs län. 'Han tjänade i sin ungdom, innan han kom till Sverige, i tolv års tid åtskilliga främmande herrskap samt uppförde sig under sin svenska tjänst med mycken bravur.’. Gift 1:o 1709-04-18 med Catharina Sofia von Vicken, född 1686-11-04 i Göteborg, död 1709-05-12 i Jönköping i barnsäng tillika med barnet, dotter av generalmajoren Johan Otto von Vicken, till Mojsekull, Uddern och Gärdeshof, och Anna Margareta von Günthersberch, nr 685, samt faster till herrarna von Vicken, natural. och adopt. von Vicken, nr 830. Gift 2:o 1712-05-06 med Maria Wennerstierna, född 1689-04-12 i Göteborg, död 1743-11-28 på Ekedal, dotter av handlanden Hans Petersson, adlad Wennerstierna, och hans 1:a fru Elisabet Tham.

Barn:

 • 2. Ulrika, född tvilling 1716-11-12, död 1781-06-10 i Göteborg. Gift 1735-11-30 med kaptenlöjtnanten vid Västgötadals regemente Carl Johan Burguer, född 1701, död 1741-11-29, brorson till överstelöjtnanten Bengt Anders Burguer, adlad von Burguer.
 • 2. Johanna, född tvilling 1716-11-12, död 1734-05-17 på Ekedal.
 • 2. Catharina, född 1721-08-10, död 1781-04-28 och begraven s. å. 30/4 i Lidköping. Gift 1745-08-25 med kaptenlöjtnanten Lars Hierta, född 1711, död 1779.
 • 2. Georg David, född 1723. Kornett. Död 1773. Se Tab. 2
 • 2. Eleonora Maria, född 1728-05-25 på Ekedal, död 1773-01-01 Trustorp. Gift 1748-06-16 i Hjälstads socken, Skaraborgs län med sin systers svåger, arklimästaren Claes Hierta, född 1709, död 1773.

TAB 2

Georg David (son av Georg David Zengerlein, adlad Zengerlein, Tab. 1), till Ekedal i Hyringa socken, Skaraborgs län. Född 1723-05-19. Student i Lund1 1736-09-17. Volontär 1739. Student i Uppsala2 1740-09-27. Korpral 1749-07-20. Kvartermästare 1750. Kornett vid adelsfaneregementet 1762-09-13. Genom byte transp. till Västgöta kavalleriregemente 1771-08-08. Avsked s. å. 9/10. Död 1773-06-14 på Ekedal. Gift 1752-11-29 Hedåker, född 1727-08-05 på nämnda egendom, död 1774-04-14 på Ekedal, dotter av kaptenen Lennart Hård af Segerstad, och Elisabet Olbers.

Barn:

 • Maria Elisabet, född tvilling 1754-01-23 på Ekedal, liksom syskonen, död barnlös 1814-12-16. Gift 1802-02-20 med kvartermästaren Per Niklas Ödhmarck, född 1754, död 1821-06-16.
 • Ulrika Eleonora, född tvilling 1754-01-23, död ogift 1816-09-17 på Hedåker.3
 • Georg, född 1755. Levde utan tjänst. Död 1804. Se Tab. 3
 • Anna Eleonora, född 1756-04-19, död 1798-05-23 i Örslösa prästgård, Skaraborgs län. Gift 1791-09-02 Grävsnäs med prosten och kyrkoherden i Örslösa pastorat av Skara stift Anders Alenius i hans 1:a gifte (gift 2:o 1799-06-30 Åbylund
 • Leonard, född 1758. Fänrik. Död 1805. Se Tab. 5
 • Lars Gustaf, född 1759-10-12, död 1774-08-14 på Ekedal.
 • Brita Catharina, född 1760-11-23, död 1777-03-08 på Ekedal.
 • Hedvig Christina, född 1762-06-26 död 1830-03-23 på Källstorp. Gift 1812-11-13 i Flo socken med komministern i Mellby församl. av Skara stift Daniel Frodelius i hans 2:a gifte (gift 1:o 1773 med Margareta Hulthin, född 1750, dotter av rektorn Sven Hulthin och Ebba Christina Ekman), född 1739-01-06, död 1817-05-26.
 • Johanna, född 1763-09-10, död ogift 1814-01-31 i Göteborg.
 • Erik, född 1765-04-26, död 1766-08-01.
 • Jakob, född 1769. Kassör. Död 1842. Se Tab. 9
 • Brita Christina, född 1771-08-31, död 1819-01-20. Gift 1790-11-28 i Marbäcks socken, Älvsborgs län med löjtnanten vid arméns flotta Johan Gillis Rystedt, född 1756, död 1812-03-22.

TAB 3

Georg (son av Georg David, Tab. 2), född 1755-02-19 på Ekedal. Levde utan tjänst. Död 1804-03-25. Gift 1:o 1794-06-24 med Johanna Fredrika Brisman, född 1759-09-01 död 1796-01-16 Töfta, dotter av kyrkoherden i Särestads pastorat av Skara stift, kontraktsprosten Brynolf Brisman och hans 1:a fru Maria Undén. Gift 2:o 1801-09-27 med Ellika Brita Carlbergh, född 1769-11-01, död 1839-12-08, dotter av amiralitetsöverstyrmannen Olof Magnus Carlbergh och Catharina Elisabet Cederstråhle.

Barn:

 • 2. Johan Fredrik, född 1802. Vice häradshövding. Död 1843. Se Tab. 4.

TAB 4

Johan Fredrik (son av Georg, Tab. 3), född 1802-09-04. Student i Uppsala 1824. Vice häradshövding. Magistratssekreterare 1837 och rådman i Vänersborg. Död där 1843-12-25. Gift 1833-07-21 i nämnda stad med Maria Catharina (Carin) Zetterberg, född 1800-07-28 i Vänersborg, död där 1874-06-15.

Barn:

 • Maria Fredrika, född 1835-01-17. Pensionsförestånderska i Vänersborg. Död ogift 1892-02-16 i nämnda stad.
 • Johan Emil, född 1839-11-17, död ogift 1868-03-08 i Vänersborg.

TAB 5

Leonard (son av Georg David, Tab. 2), född 1758-02-13 på Ekedal. Fänrik. Död 1805-02-27. Gift 1796-11-11 i Främmestads socken, Skaraborgs län med Brita Christina Feltskog, född 1772-11-17, död 1805, dotter av komministern i Levene pastorat av Skara stift Anders Feltskog och Beata Riddelius.

Barn:

 • Brita Beata, född 1797-08-13 i Främmestads socken.

TAB 6

Erik (son av Georg David, Tab. 2), född 1766-08-20 på Ekedal. Sergeant. Död 1823-11-21 Tofta. Gift 1802-09-18 med Catharina Persdotter, född 1781-01-05, död 1819-06-22, dotter av rusthållaren Per Svensson och Catharina Olofsdotter.

Barn:

 • Brita Elisabet (Brita-Lisa), född 1803-09-29, död 1874-05-04 i Töfta. Gift 1:o 1825-07-03 i Särestads socken med hemmansägaren Johan Olofsson i Töfta, född 1799-08-10, död 1830-12-13 i Töfta. Gift 2:o 1840-04-05 i Särestads socken med drängen Sven Larsson, född 1799-10-29, död 1876-03-05.
 • Anna Eleonora (Anna-Nora), född 1805-11-03, död 1888-12-03 i Flakebergs socken, Skaraborgs län. Gift 1825-01-18 i Särestads socken med kyrkovärden Erik Jonsson i Klintegården, Olunda i Flakebergs socken, född 1788-08-13, död 1854-08-23.
 • Georg Vilhelm, född 1808. Komminister. Död 1861. Se Tab. 7
 • Maria Ulrika, född 1810-05-30, död 1811-06-13.
 • Carl Johan, född 1812-02-16. Karduansmakargesäll. Död 1844. Se Tab. 8.
 • Johanna Sofia, född 1814-07-26 i Särestads socken, död ogift 1850-11-22.
 • Maria Catharina, född 1817-03-15 och död 1818-07-21 i Särestads socken.
 • Anton Ulrik, född 1819-05-20 och död s. å. 31/5 i Särestads socken.

TAB 7

Georg Vilhelm (son av Erik, Tab. 6), född 1808-01-31 i Särestads socken, Skaraborgs län. Intagen i Skara skola 1819. Student i Uppsala 1829. Prästvigd 1832. Komminister och skollärare i Ulricehamn 1846. Död där 1861-01-25. Gift 1:o 1846-09-24 i Tängs kapellansgård Skaraborgs län med Helena Margareta Hasselrot, född 1813-10-04 i Skara, död 1853-04-13 i Ulricehamn, varest hon och mannen ligga begravna, dotter av professorn och kontraktsprosten Mattias Hasselrot och Märta Beronius. Gift 2:o 1856-05-12 i Ulricehamn med Jakobina (Bina) Christina Rogh, född 1812-12-17 i Halmstad, död 1899-06-30 i Reslövs prästgård, dotter av handlanden Jakob Christian Rogh och Anna Kajsa Graf.

Barn:

 • 1. Märta Sofia Vilhelmina, född 1847-09-02 i Ulricehamn, död 1912-03-28 i Borås. Gift 1871-06-29 i förstn. stad med rektorn vid realskolan i Borås, filosofie doktorn, RVO, Carl Julius Neuman, född 1839-07-20 i Örslösa socken, Skaraborgs län, död 1912-05-11 i Borås.
 • 1. Agnes Emilia, född 1849-05-21 och död 1855-04-24 i Ulricehamn.
 • 1. Erika Catharina, född 1851-05-18 i Ulricehamn. Gift 1881-08-09 i Skara med kyrkoherden i Reslövs pastorat av Lunds stift, filosofie doktorn Erik Vilhelm Lindskog, född 1841-08-14 i sistnämnda stad, död 1925-12-19 i Reslövs prästgård.

TAB 8

Carl Johan (son av Erik, Tab. 6), född 1812-02-16 i Särestads socken. Karduansmakargesäll. Död 1844-04-08, drunknade i Nissan vid Nossebro i Essunga socken, Skaraborgs län. Gift 1842-04-08 med Anna Charlotta Forsell, född 1815-03-25 i Vänersborg, död på 1840-talet.

Barn:

 • Erik Vilhelm, född 1842-12-06, död 1847-01-30 i Särestads socken.
 • Olivia Margareta, född posthuma 1844-12-28. Gift 1868-04-18 med vaktmästaren vid Göteborgs handels- och sjöfartstidnings tryckeri Emanuel Larsson, född 1839-10-13.

TAB 9

Jakob (son av Georg David, Tab. 2), född 1769-03-25 på Ekedal i Hyringa socken, Skaraborgs län. Student i Uppsala. Revisor i kammarrätten. Kassör i riksgäldskontoret 1823. Död 1842-07-22 i Stockholm. Gift där 1818-06-13 med Anna Catharina Hedborn, född 1790-06-14, död 1856-07-23.

Barn:

 • Helga Aurora Catharina, född 1818-08-01 i Stockholm, död där 1900-10-18. Gift 1841-11-09 i nämnda stad med bokhållaren vid rikets ständers banks låneavdelning i Stockholm, kammarskrivaren i kammarrätten Axel Natanael Fineld, född 1810-07-24 i nämnda stad, död där 1862-07-22.
 • Carl Napoleon, född 1819-04-24. Sjöman. Död 1851-01-25.
 • Josefina Lovisa, född 1822-01-30 i Stockholm, död 1865-09-23 i Montgomery, Alabama, Nordamerika. Gift 1853-11-06 med grosshandlaren i New York August Ohlander, död 1903 i Montgomery.
 • Bolivar Jakob, född 1825-11-03 i Stockholm. Överflyttade till Nordamerika. Levde ännu 1870. Död i Kina.
 • Albertina Matilda, född 1828-12-13 i Stockholm, död 1902-03-24 i Vasa. Gift 1853-05-08 i förstn. stad med forstmästaren i Salamajärvi revir i Vasa län i Finland, kollegieassessorn Erik Erland Hemmer, född 1823-03-26 i Stockholm.

Källor

1At (P). 2Um. 3At (Sch).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: