:

Adelheim nr 1886

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Adelheim nr 1886 †

Adlad 1743-09-19 introducerad 1746. Fråndömdes adelskapet 1800-08-14.

TAB 1

Asmund Mattsson, levde i Holland på 1600-talet.

Barn:

  • Nils Asmundsson Borgström, född i Amsterdam. Kom omkring 1650 till Sverige. Uppbyggde Bergviks bruk och kyrka i Värmland och blev där brukspatron.
  • Erik Nilsson Borgström, brukspatron på Borgvik. Död 1720 Gift med Catharina Ysing, född 1672, död 1751 på Borgvik och begraven 1751-02-11, dotter av brukspatronen Gerhard Ysing Valåsen och Carin Olofsdotter. (At (Sch.)
  • Johan Borgström, adlad Adelheim, till Södra Dingelvik i Steneby socken, Älvsborgs län med med. Född 1695. Student i Uppsala (Um.)1712-10-10. Auskultant i Göta hovrätt 1715. Kanslist vid generalauditörsexpedltionen 1717. Häradshövding i Väse, Ölme och Visnums härader 1718. Avsked därifrån 1719. Brukspatron. Hovrättsassessors avsked 1739-02-06. LVA 1741. Adlad 1743-09-19 (introducerad 1746 under nummer 1886). Bergsråds titel 1758. Död 1763-03-17 på Södra Dingelvik 'sedan han dagen förut uppbränt alla sina manuskript i magia naturalia, varuti han både med urskillning och flit samlat, försökt och arbetat i många år, samt hunnit till en ovanligt hög och förundransvärd kunskap, därom många besynnerliga anekdoter omtalades', och begraven 1763-03-29. Han var genom arv, giften och eget arbete en av Värmlands och Dals mera betydande bruksägare, vilken bl a anlade Treskogs kopparverk och Fredros koppar- och järnverk, båda i Gunnarskogs socken Värmlands län, samt arbetade för återupprättandet av Finnmosse gruva i Nordmarks socken, Värmlands län . Gift 1:o 1731-06-25 på Munkfors bruk i Ransäters socken, Värmlands län med Brita Bratt, född 1710-07-19 på Bada bruk i Fryksände socken, Värmlands län, död i barnsäng 1732-04-03, dotter av brukspatronen Lars Johansson Bratt på Munkfors och hans 1:a hustru, Brita Olofsdotter Hedengren. Gift 2:o 1739 med Anna Lisa Hjertzeel i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1726 med överkrigskommissarie och bruksägaren Jonas Bratt, i hans 2:a gifte, född 1683, död 1737 , född 1700-11-11, död 1745-11-03, dotter av utnämnd handelsborgmästaren i Göteborg Gustaf Hjertzeel och hans 3:e hustru, Brita Johansdotter. Gift 3:o 1755-09-18, på Södra Dingelvik med friherrinnan Christina Magdalena Roos i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1737 med ryttmästaren Johan Magnus Svinhufvud i Västergötland, född 1705, död 1754), född 1719-01-03, död 1784-09-06, Kristineberg, dotter av generallöjtnanten och landshövdingen friherre Axel Erik Roos, och hans 1:a fru Elisabet Juliana Lilliehöök af Fårdala.
  • 1. Catharina, född 1732-03-14, Eltvik, död 1794-05-05, i Karlstad. Gift 1:o med kammarherren och lagmannen Alef Herman Anrep, född 1707, död 1764. Gift 2:o 1769-02-26, på Munkfors med generalmajoren och landshövdingen friherre Johan Abraham Hamilton af Hageby, i hans 2:a gifte, född 1734, död 1795. Hon ägde Munkfors bruksegendom och bodde på Munkfors bruksegendom under sitt senare gifte.
  • 2. Maria Ulrika, född 1740-09-09. Stiftsjungfru. Död 1796-09-09 i Karlstad. Gift 1761-04-07 med löjtnanten Johan Gustaf Hård af Segerstad, född 1731, död 1780.
  • 2. Brita Lovisa, född 1742-08-24. Stiftsjungfru. Död 1764-08-22 i Göteborg. Gift 1761-03-10, på Södra Dingelvik med kaptenen Carl Hästesko af Målagård, i hans 2:a gifte, född 1717, död 1789.

TAB 2

Erik Adolf (son av Johan Borgström, adlad Adelheim, Tab. 1), född 1743-12-21. Hovjunkare 1769. Gränskommissarie i Värmland 1770. Död 1778-07-20 Uddeholm. Gift 1776-11-21 på Munkfors med sin halvsysters styvdotter, friherrinnan Fredrika Lovisa Hamilton af Hageby i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1781-10-28 på Munkfors med landshövdingen Evert August Franc, nummer 943, född 1729, död 1800), född 1758-06-05 på Ulvåsa i Ekebyborna socken, Östergötlands län, död 1800-01-19 i Örebro, dotter av generalmajoren och landshövdingen friherre Johan Abraham Hamilton af Hageby, och hans 1:a fru Anna Margareta Wrangel af Sauss.

Barn:

  • Johan Fredrik, kallade sig sedermera Borgström, född 1777. Se Tab. 3.
  • Anna Catharina, född 1778-06-22, död 1814-02-25 på Boo i Boo socken, Örebro län. Gift 1796-05-24 i Örebro med sin moders kusin, överstekammarherren och landshövdingen friherre Carl Didrik Hamilton af Hageby, i hans 1:a gifte, född 1766, död 1848.

TAB 3

Johan Fredrik, kallade sig sedermera Borgström (son av Erik Adolf, Tab. 2), född 1777-04-15 i Stockholm. Fänrik vid Västmanlands regemente 1785-04-20. Avsked 1795-05-11. Student i Uppsala 1792-02-24. Avlade jur. examen 1793-06-10, och bergsexamen 1795-12-10. Auskultant i bergskollegium 1795-12-17. Brukspatron på Munkfors, som han kort före sin död försålde. Död där 1806-12-27 'av för mycket intaget opium'. Han bevistade riksdagen i Norrköping 1800, där han i ridderskapet och adelns bekanta plenum den 29 maj avsade sig adelskapet, varför han, genom Kungl Maj:ts brev till riddarhusdirektionen av 1800-08-14, förklarades adligt stånd, namn och sköldemärke förlustig, varigenom således denna adliga ätt då upphörde. Gift 1802-08-20 Huskvarna med Amalia Charlotta Ehrenpreus, född 1780-01-17 på Huskvarna, död 1805-12-12 på Munkfors, dotter av kaptenen Göran Ehrenpreus nr 1313Ehrenpreus, och Christina Maria Silfverskiöld.

Barn:

  • Christina Maria (Borgström), född 1803-07-03, på Munkfors, död 1843-03-16 på Möllerö kungsgård i Finja socken, Kristianstads län. Gift 1819-11-05 på Huskvarna med ryttmästaren John David af Sandeberg, född 1788, död 1866.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: