Leijonstolpe nr 1315

Från Adelsvapen-Wiki

1315.jpg


Adliga ätten Leijonstolpe nr 1315 †

Adlad 1694-08-15, introducerad 1697. Sannolikt utdöd 1837-09-24.


TAB 1

Nils. Bonde och åbo på hemmanet Hadänge Backegården i Velinge socken, Skaraborgs län.

Barn:

 • Gunnar Nilsson i Hadänge. En beskedlig nämndeman och häradsdomare i Vartofta härad.

Barn:

 • Nils Gunnarsson i Hadänge. Befallningsman och fogde över riksrådet Johan Turesson Tre Rosors gods i Västergötland. Ligger begraven i Daretorps kyrka, Skaraborgs län. Gift med Ingrid.

Barn:

 • Tyres Nilsson i Hadänge. Fogde över några gods i Västergötland, tillhöriga greve Gustaf Johanssons (Tre Rosor) till Bogesund änkegrevinna Cecilia Stenbock. Död 1606 i pesten och ligger jämte sin hustru begraven i Daretorps kyrka. Gift med Kerstin Svensdotter Storm från Djurarp i Valstads socken, Skaraborgs län. 'Hon var en bland de 11 fullvuxna personer, som, då pesten rasade 1606, kvarlevde inom Velinge socken'.

Barn:

 • Gunnar Tyresson i Hadänge. Född 1598. Befallningsman och hauptman i Visingsborgs grevskap 1631. Död 1653-03-22, och ligger jämte sin hustru begraven i Velinge kyrka. Gift med Carin Tyresdotter, född 1601, död 1692, dotter av nämndemannen och häradsdomaren Tyres Svensson i Ulfstorp och Kerstin Nilsdotter.
 • Barn.
 • Tyres Gunnarsson till Torp i Velinge socken. Född 1630-09-20. Befallningsman över Visingsborgs grevskap 1653-06-02. Häradshövding över Visingsborgs grevskap 1661-01-13. Död 1687-09-20 och ligger jämte sin hustru begraven i Velinge kyrka. 'Han sändes av riksdrotset 1676 till konung Carl XI i Vänersborg med en gåva av 6,000 daler silvermynt till understöd uti kriget mot Danmark. Blev då av konungen, genom krigsrådet Gyldenhoff, erbjuden adelskap, men vilket han, i anseende till sina små villkor och många barn, undanbad sig'. Gift 1653-11-20 på Torp med Anna Stille, född 1632, död 1698-08-23. Dotter av befallningsmannen på Erikstad Anders Andersson Stille i Torp och hans 1:a hustru Anna Nilsdotter Danckwardt.

Barn:

 • Gabriel Tyresson Hadelin, adlad Leijonstolpe, till Hushagen i Skärvs socken, Helleberg i Hällums socken och Torp i Velinge socken (alla i Skaraborgs län.). Född 1662-04-05. Skolpilt i Visingsö skola 1668-05-14. Gymnasist i Växjö 1679-08-19. Student i Uppsala 1680-07-30. Skrivare på Skaraborgs landskansli 1684. Jägerifiskal i Skaraborgs län 1687-05-07. Kronobefallningsman över Höjentorps fögderi 1688-04-23. Häradshövding över Vartofta, Frökinds, Laske och Barne härader 1694-03-15. Adlad 1694-08-15 (introducerad 1697 under nr 1315). Död efter en 8-årig svår sjukdom 1710-11-07 på Hushagen och begraven i Värnhems klosterkyrka, där hans vapen uppsattes. 'Han blev 1689 av sin förman, landshövdingen i Skaraborgs län, friherre Per Örneklou hos konung Carl XI angiven såsom den där skulle hava begått stöld, försnillning, förfalskning och dråp samt andra uti icke mindre än 69 punkter uppräknade brott, men blev av en tillförordnad kommission alldeles oskyldig befunnen och genom dom av 15 mars 1690 frikänd samt ansedd hava sin kronofogdesyssla med största flit och trohet förrättat. Höll stränga rannsakningar om det i Vartofta härad och Habo socken angivna trolldomsväsendet och bragte åtskilliga personer till avstraffning därför.' Gift 1:o 1688-04-16 i Daretorps socken, Skaraborgs län med Christina Band, född 1667-08-17, död i barnsäng 1691-11-15, dotter av handelsmannen i Göteborg Nils Adriansson Band och hans 2:a hustru Brita Larsdotter. Gift 2:o 1692-08-03 på Marieholms landshövdingresidens vid Mariestad med Regina Düben, född 1669-07-00, död 1735-09-17 på Hushagen, dotter av ryttmästaren Peter Düben och Regina Wolff samt syster till överstelöjtnanten Peter Düben, adlad von Düben.

Barn:

 • 1. Ture, till Tumleberg i Essunga socken, Skaraborgs län. Född 1691-11-12 på Stora Husgärdet i Skärvs socken. Volontär vid Västgötadals infanteriregemente 1706. Underofficer vid Västgöta tremänningsregemente 1707. Fänrik vid Västgöta tremänningsregemente 1708. Löjtnant vid Skaraborgs infanteriregemente 1710-01-07 regementskvartermästare vid Skaraborgs infanteriregemente 1711-08-21. Sekundkapten 1713-03-12. Premiärkapten 1716-01-13. Konfirmationsfullmakt 1716-12-13. Överstelöjtnants avsked 1731-02-04. Direktör över skogarna i Skaraborgs, Göteborgs Bohus och Älvsborgs län samt Halland 1735-09-09 Överjägmästare i Älvsborgs län och Dalsland 1741 (Sj.). Tjänstledig (Sj.) 1747-02-23. Avsked 1748 (Sj.). Död barnlös 1750-01-23 och jämte sin fru begraven i Mariestads kyrka, där deras gravsten lades men sedermera utflyttades på kyrkogården. (At (Sch.).) Gift 1722-04-15 med Beata Hård af Segerstad, född 1679-01-15, död 1752-07-09, dotter av överjägmästaren Adolf Hård af Segerstad, och Anna Hierta.
 • 2. Polykarpus Samuel, född 1696. Kapten. Död 1744. Se Tab. 2
 • 2. Gustaf Gabriel, född 1698-10-31 på Husgärdet. Volontär vid Skaraborgs regemente 1714. Förare vid Skaraborgs regemente 1715. Fältväbel 1718. Död ogift 1736-06-23 och begraven i Amnehärads kyrka, Skaraborgs län.
 • 2. Anna Regina, född 1700-03-17 på Husgärdet, död 1765-04-13. Gift 1724-03-17 med skogvaktaren Gustaf Nilsson Kawel, död 1742-04-00.
 • 2. Christina, född 1701-12-25 på Husgärdet, död 1749-04-01 på Stömmen Elingården i Bitterna socken, Skaraborgs län. Gift 1726-03-22 med kaptenen Abraham Schultz, född 1684 i Småland , död 1761-01-00.

TAB 2

Polykarpus Samuel (son av Gabriel Tyresson Hadelin, adlad Leijonstolpe, Tab. 1), född 1696-09-20 på Husgärdet. Volontär vid Skaraborgs regemente 1711. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1716-08-12. Löjtnant 1718-06-16. Regementskvartermästare 1742-05-00. Kapten vid Skaraborgs regemente 1742-11-00. Död 1744-12-24, och begraven 1745-01-03 i Varnhems klosterkyrka. 'Han blev 1742 kommenderad på galärerna och led sent på året skeppsbrott samt stannade på vraket i isvatten, varifrån han väl efter 18 timmar blev med några andra räddad, men förlorade helt och hållet sin hälsa.' Gift 1728-06-06 med Marta Christina Frölich, född 1712, död 1753-07-05 Onsjö, dotter av majoren Carl Gustaf Frölich, och Anna Catharina Soop.

Barn:

 • Åke, född 1729. Auditör. Död 1804. Se Tab. 3
 • Maria Sofia, född 1731-06-21 på Husgärdet, död på Husgärdet 1748-04-12 och begraven i Varnhems klosterkyrka.
 • Gabriel, född 1732. Löjtnant. Död 1768. Se Tab. 4
 • Anna Catharina, född 1734-04-11 på Husgärdet, död 1814-03-10 på bostället Sandåker (At (Sch.).) i Uplo socken, Älvsborgs län. Gift 1753-03-30 på Onsjö med löjtnanten Peter Vilhelm Belfrage, född 1729, död 1807.
 • Claes Erik, född 1735-04-09 på Husgärdet, död på Husgärdet 1735-11-01.
 • Carl Gustaf, född 1736-04-19 på Onsjö, död 1737-10-02 på Husgärdet.
 • Elsa Christina, född 1737-08-14 och död 1737-09-22 på Husgärdet.
 • Magdalena Charlotta, född 1740-08-09 på Onsjö, levde änka 1783, då hon erhöll meddelande om ett kungligt utslag å en inlämnad giftermålsansökan. (At (P.).) Gift 1:o 1758-04-07 Myran med hovjunkaren Bengt Gustaf Gyllenspets, nr 673, född 1734, död 1767. Gift 2:o 1772-09-16 i Vassända-Naglums socken med mönsterskrivaren Anders Tengvall. Gift 3:o före 1776 med ombudsmannen Emanuel Ahlbom.

TAB 3

Åke (son av Polykarpus Samuel, Tab. 2), till Husgärdet i Skärvs socken, Skaraborgs län. Född 1729-03-17. Student i Uppsala 1745-09-16 auskultant i Göta hovrätt 1748. Notarie i en kommission i Vänersborg 1749-10-20. Vice auditör vid Västgötadals regemente 1750-03-03. Auditör vid Västgötadals regemente 1751-05-02. Avsked 1761-11-10. Död 1804-03-18 På Husgärdet. Gift 1756-11-07 i på säteriet Gatugården i Hangelösa socken Skaraborgs län med Christina Catharina Unge, född 1735, död 1816-10-03 på Husgärdet, dotter av prosten och kyrkoherden i Lidköping Jonas Unge och Catharina Svedberg, adlad Svedenborg, nr 1598.

Barn:

 • Marta Christina, född 1757-08-31 Hushagen
 • Jonas Samuel, född 1759-09-10 på Husgärdet. Auskultant i Göta hovrätt 1777. Vice häradshövding 1782. Häradshövdings karaktär 1794-05-22. Död ogift 1822-03-17 Prinshaga
 • Carl Gabriel, född 1761-06-23 på Husgärdet. Kadett. Död 1783-09-05 på nämnda egendom.
 • Jesper Ture, född 1762-11-05 på Husgärdet, död 1763-04-12.
 • Beata Catharina, född 1763-12-25 på Husgärdet. Död ogift 1822-07-07.
 • Teofila, född 1765-01-12 på Husgärdet, död 1837-07-24. Gift 1790-04-05 med grosshandlaren i Stockholm, possessionaten
 • Nils Frigell, född 1738, död 1804-01-07 Tubbetorp
 • Anna Maria, född 1766-06-23 på Husgärdet, död ogift 1798-08-19 på Husgärdet.
 • Fredrika, född 1767-12-20 på Husgärdet, död 1768-02-04.
 • Ulrika, född 1770-12-10 i, på Husgärdet, död på Husgärdet 1779-12-19.
 • Sofia Magdalena, född 1775-07-01 på Husgärdet, död 1849-12-03 i Falköping. Gift 1798-04-07 på Husgärdet med Johan Fredrik Lundin, född 1761-02-25, död 1822.

TAB 4

Gabriel (son av Polykarpus Samuel, Tab. 2), född 1732-09-10 på Stora Husgärdet. Volontär vid Skaraborgs regemente 1746-06-12. Förare vid Skaraborgs regemente 1750-03-27. Fänrik vid Västgötadals regemente 1752-10-30. Löjtnant vid Västgötadals regemente 1760-10-07. Död 1768-12-19 i Vassända-Naglums socken, Älvsborgs län. Han bevistade pommerska kriget. Gift 1761-12-02 med Dorotea Maria Maasen i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1771-07-25, med majoren i armén, kaptenen vid Västgötadals regemente, RSO, Daniel Ehrenfried Wollert, född 1738-01-29 i Stralsund, död 1819-02-18 Örnäs, född 1741, död 1805-12-26 på Assmundebyn i Brålanda socken, Älvsborgs län, dotter av handelsmannen Joakim Maasen.

Barn:

 • Anna Maria, född 1763-10-30. Död 1836-03-27. Gift med fänriken Jakob Otto von Döbeln, född 1763, död 1814.
 • Carolina Christina, född 1765-04-28 på Onsjö, död 1814-12-30 på Ögården å Dal. Gift 1792 med kaptenen Magnus Roos af Hjelmsäter, född 1755, död 1836.
 • Carl Gustaf, född 1766-10-03 på Onsjö. Volontär vid Västgötadals regemente 1768-06-14 Förare vid Västgötadals regemente 1785-03-23. Adjutant 1789-05-31. Löjtnant 1796-05-27. Kapten 1805-10-02. Majors avsked 1817-06-26. Död ogift 1837-09-24 på Norra Dingelvik i Steneby socken, Älvsborgs län och var troligen den siste av ätten. Bevistade kriget mot Ryssland 1788–1790 samt fälttåget i Pommern 1807.
 • Vilhelm, född 1767 (ej upptagen i bouppteckningen efter fadern).
 • Gustava, född 1768-03-11 Överby

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.