:

Von Qvillfelt nr 1924

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Qvillfelt nr 1924 B

Naturaliserad 1751-11-21, introducerad 1752.


TAB 1B

Olof Persson, torpare Hunstorpet

Barn:

 • Petrus Olai Regnerus, sedan Netzelius, född 1630-09-18 i Hunstorpet. Student i Uppsala 1661-02-21. Prästvigd till komminister i Kvillinge pastorat av Linköpings stift 1668-06-04. Död i pesten 1710-11-08 och begraven 1710-11-11. Gift med Gertrud Gislesdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med mannens företrädare i Kvillinge komministern Benedictus Ingolphi Styrman, död 1668), född 1642 i Träbrunna i Östra Eneby socken, Östergötlands län, död i pesten 1710-11-16 [Hm].

Barn:

 • Samuel Qvillfelt, tysk adelsman von Qvillfelt, döpt (Hm.) 1673-08-28 i Kvillinge, varav han tog släktnamnet. Volontär vid artilleriet i Göteborg 1695-05-15 och i Riga 1697. Underfyrverkare i Riga 1700-07-11. Sergeant och mönsterskrivare vid fältartilleristaten 1701-08-00. Överfyrverkare vid artilleriet i Stralsund 1704. Styckjunkare vid artilleriet i Stettin 1704. Fänrik i Stettin 1710-05-21. Löjtnant vid artilleriet i Stade 1711-06-23. Konfirmationsfullmakt 1718-05-20. Fången vid Stettin 1715-04-00. Hemkom 1718-04-00. Löjtnant vid artilleriet i Malmö 1718-05-31. Minörlöjtnant i Göteborg 1719-05-27. Löjtnant vid artilleriet i Stralsund 1721-09-08. Kapten vid artilleriet i Stralsund 1733-10-15. Adlad av tyska kejsaren Carl VI 1739-10-12. Avsked 1747-12-08. Död 1749. Han bevistade bl a belägringen av Riga. Anhöll 1747-04-17 om naturalisation på svenska riddarhuset, vilket dock tydligen på grund av hans förtidiga död icke kom i verkställighet. Gift med Sofia Dorotea von Waldau, begraven 1732-05-31 på Jakobs kyrkogård i Stockholm, dotter av löjtnanten Nils Simon von Waldau.

Barn:

 • Gustaf Gabriel von Qvillfelt, naturaliserad von Qvillfelt, född 1708. Kapten. Död 1784. Se Tab. 2B.
 • Carl Fredrik von Qvillfelt, naturaliserad von Qvillfelt, född 1710. Överste. Död 1794. Se Tab. 13B.
 • Samuel Rudolf von Qvillfelt, naturaliserad von Qvillfelt, född 1711. Kapten. Död 1798. Se Tab. 14B.

TAB 2B

Gustaf Gabriel von Qvillfelt, naturaliserad von Qvillfelt (son av Samuel Qvillfelt, tysk adelsman von Qvillfelt, tab 1B), född 1708-12-23. Hantlangare vid artilleriet i Stockholm 1724-12-23. Lärkonstapel vid artilleriet i Stockholm 1728-06-01. Tillstånd att resa utrikes 1729-12-21. Löjtnant i dansk tjänst. Konstapel vid svenska artilleriet i Stralsund 1733-12-20. Sergeant vid svenska artilleriet i Stralsund 1734-09-06. Styckjunkare 1734-11-18. Underlöjtnant 1734-12-28. Löjtnant 1743-02-11. Kapten 1747-12-08. Naturaliserad svensk adelsman 1751-11-21 jämte sina bröder (introducerad 1752 under nr 1924). RSO 1772-05-28. Avsked 1780-06-12. Död 1784-01-08 i Stralsund. Gift med Anna von Schultze, född 1704-12-23, dotter av kaptenen vid ett norskt regemente N N von Schultze.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1733. Generallöjtnant. Död 1814. Se adliga ätten von Qvillfelt A.
 • Conrad Fredrik, född 1736-07-02 i Stralsund, liksom syskonen. Hantlangare vid artilleriet i Stralsund 1742. Lärkonstapel i Stralsund 1743. Underfyrverkare 1747. Furir 1749. Sergeant 1757. Fältväbel vid Spens'ska regementet 1758-05-17. Konstituerad fänrik vid Spens'ska regementet 1758-05-17. Fänrik vid regementet 1758-07-13. Löjtnant 1768-09-27. Kapten 1776-10-08. Avsked 1787-01-17. Död ogift 1789-03-17 i Stralsund. Han bevistade sjuåriga kriget.
 • Charlotta Sofia, född 1738-03-01. Gift med livdrabanten, sedan kronoinspektoren Hans Gustaf Adlerbaum, född 1737, död 1792-02-29 på Ögården vid Strömstad.
 • Vilhelm Ludvig, född 1740. Överste. Död 1805. Se Tab. 3B
 • Adolf Ferdinand, född 1747-09-15. Bössmakare vid artilleriet i Stralsund 1749-09-16. Förare vid artilleriet i Stralsund 1755. Sergeant 1759-11-16. Styckjunkare 1760-04-11. Konstituerad fänrik vid Spens'ska regementet 1760-09-11. Fänrik 1761-11-10. Löjtnant 1771-10-30. Avsked 1772-06-21. Död ogift 1772-07-08 i Stralsund.
 • Georg Gottfrid, född 1748-04-04. Hantlangare vid artilleriet 1753-12-10. Lärkonstapel 1764-12-20. Konstapel 1766-06-12. Examen i artillerivetenskapen 1767-10-02. Överfyrverkare vid artilleriet i Helsingfors 1767-12-09. Adjutant vid artilleriet på Gotland 1768-03-18. Underlöjtnant 1772-09-18. Löjtnant vid Vendes artilleriregemente 1777-10-22. Kapten vid Vendes artilleriregemente 1785-09-27. Sekundmajor 1793-01-10. Premiärmajor 1794-12-19. Överstelöjtnant 1795-06-14. Avsked 1797-11-01. LMA. Död ogift 1835-10-28 i Köpenhamn.

TAB 3B

Vilhelm Ludvig (son av Gustaf Gabriel von Qvillfelt, naturaliserad von Qvillfelt, tab 2), född 1740-01-15 i Stralsund. Hantlangare vid artilleriet i Stralsund 1744-06-29. Lärkonstapel 1747-08-21. Underfyrverkare 1749-08-16. Furir 1757-09-01. Sergeant 1758-05-22. Styckjunkare 1759-11-16. Konstituerad fänrik vid Spens'ska regementet 1760-12-11. Fänrik vid Spens'ska regementet 1761-06-22. Löjtnant 1770-11-22. Kapten 1778-06-29. RSO 1790-07-22. GMtf 1791-03-12. Major i armén 1793-02-01. Major vid regementet 1796-10-26. Premiärmajor vid regementet 1799-11-15. Överstelöjtnant 1800-09-29. Överste i armén 1802-03-21. Död 1805-01-08 i Stralsund. Han bevistade pommerska kriget och kriget i Finland 1789–1790. Gift, efter Kungl Maj:ts tillstånd 1769-11-29, med sin kusin Antoinette Carolina von Qvillfelt, född 1749-08-12, död före 1798 i Stralsund, dotter av kaptenen Samuel Rudolf von Qvillfelt och Amalia Margareta von Bülow.

Barn:

 • Gustaf Samuel, född 1780. Major. Död 1844. Se Tab. 4B
 • Tre barn, levde vid arvskiftet efter morfadern 1800-02-26.

TAB 4B

Gustaf Samuel (son av Vilhelm Ludvig, tab 3), född 1780-10-27 i Stralsund. Volontär vid drottningens livregemente 1784. Fänrik vid drottningens livregemente 1789-05-23. Korpral i preussisk tjänst vid infanteriregementet nr 51, von Hanstein, 1800-09-00. Portépeefänrik 1803. Avsked som sekundlöjtnant 1805-04-30. Löjtnant vid drottningens livregemente 1805-05-04. Kapten vid drottningens livregemente 1812-04-18. Övergick med regementet i preussisk tjänst 1815-10-23, kapten vid 19. infanteriregementet 1815-12-28. Avsked 1822-05-29. Major. Död 1844-07-12 i Guhrau i Schlesien. Gift 1823-01-20 i Posen med Barbara Susanna Pieroc, född omkring 1803, död 1866 i Schuttlau i kretsen Guhrau.

Barn: (Briefadel. Taschenbuch.)

 • Gustaf Constantin, född 1822-01-29 i Posen. Trädgårdsmästare. Död 1901-01-11 i Posen.
 • Adolf Fredrik, född 1825. Köpman. Död 1897. Se Tab. 5B
 • Julius Rudolf, född 1831. Sparkassekontrollör. Död 1900. Se Tab. 10B.
 • Emil Ferdinand, född 1831. Postmästare. Död 1901. Se Tab. 12B

TAB 5B

Adolf Fredrik (son av Gustaf Samuel, tab 4), född 1825-03-13 i Posen. Överflyttade till Norge och blev köpman i Trondhjem. Död i Trondhjem 1897-04-03. Gift 1857-04-16 i Trondhjem med Arnoldine Caroline Sylow, född 1827-09-11 i Trondhjem, död 1904-02-26 i Liljeström.

Barn:

 • Rudolf Ferdinand, född 1864. Köpman. Död 1930. Se Tab. 7B
 • Carl Arnold, född 1866. Ingenjör. Död 1929. Se Tab. 9B

TAB 6B

Adolf Fredrik (son av Adolf Fredrik, tab 5), född 1861-07-13 i Trondhjem. Köpman i Berlin. Gift 1894-11-14 i Berlin med Eugenie Anna Leonide Valette, född 1871-12-20 i Berlin. Båda troligtvis döda 1945 i Bad Warmbrunn.

Barn:

 • Ingrid Leonide Caroline, född 1900-06-06 i Charlottenburg, Berlin. Död ogift 1968 i Oslo.

TAB 7B

Rudolf Ferdinand (son av Adolf Fredrik, tab 5), född 1864-10-28 i Trondhjem. Köpman i Tönsberg, Norge. Död 1930-10-13 i Tönsberg, Norge. Gift 1894-12-26 i Minneapolis, Minnesota, USA med Marie Fredrikke Winslow, född 1871-07-16 i Tölt vid Köpenhamn, dotter av kunglig skådespelaren Lars Fredrik Winslöw och Mathilde Calmeyer.

Barn:

 • Hervor Winslöw, född 1895-11-17 i Minneapolis. Lärarinna i Oslo. Gift 1931-07-16 i Oslo med Arvid Jörgensen, född 1886-04-06 i Trondheim, Norge. Affärsman.
 • Falk Winslöw, född 1898. Tandläkare. Se Tab. 8B
 • Halvdan Winslöw, född 1900-12-29 i Lilleström. Se Tab. 7BB

TAB 8B

Falk Winslöw (son av Rudolf Ferdinand, tab 7), född 1898-10-16 i Kristiania. Tandläkare i Lillehammer i Norge. Gift 1926-07-06 i Lillehammer med Gjertrud Sofie Aubert, född i Lillehammer 1902-11-14, dansk adel, dotter av kaptenen Frans Henrik Aubert och Louise Jakheller.

Barn:

 • Grethe, född tvilling 1932-04-27 i Lillehammer, Norge.
 • Carl, född tvilling 1932-04-27 i Lillehammer, Norge. Skeppsmäklare. Se Tab. 8BB.

TAB 9B

Carl Arnold (son av Adolf Fredrik, tab 5), född 1866-01-16 i Trondhjem. Diplomingenjör. Död 1929-03-16 i Hörde i kretsen Arusberg, Westfalen. Gift 1899-08-15 i Essen med Emmy König, född 1877-03-16 i Hörde

Barn:

 • Ingeborg Karolina (EÄ Carolina) Rose, född 1900-05-23 i Hörde, liksom syskonen. Gift i Hörde 1925-12-24 med lektorn vid universitetet i Münster doktor Leo Koenig, Dr jur, född 1884-08-16 i Memel
 • Karl Frans Gustav (EÄ Gustaf) Rolf, född 1902-01-24. Ingenjör. Köpman. Död barnlös 1974-10-26 i Hagen, Westfalen. Gift 1935-07-20 i Bremen med Alwine Henriette Auguste Bauersfold i hennes 2:a gifte (Gift 1:o med N N Borgward, skild), född 1893-11-29 i Bremen
 • Julie (EÄ Julia) Emma Margarete Helga, född 1908-10-26. Gift 1932-10-17 i Dortmund med Alfred Stahl, dr. ingenjör, född 1903-09-11 i Stuttgart.

TAB 10B

Julius Rudolf (son av Gustaf Samuel, tab 4), född tvilling 1831-05-27 i Posen. Kretssparkassekontrollör. Död 1900-04-07 i Sternau a. O., Schlesien. Gift 1867-10-27 med Augusta Klotschke i hennes 2:a gifte, född 1832-10-23 i Steinau, död 1908-10-04 i Liegnitz, Schlesien.

Barn:

 • Carl Fredrik Adolf Alfred, född 1870. Rechnungsrat. Död 1927. Se Tab. 11B.
 • Helena, född 1876-12-16 i Steinau, Gift i Steinau 1897-07-17 med konrektorn i Liegnitz Bruno Kabsch, född 1862-08-10 i Liegnitz, Niederschlesien

TAB 11B

Carl Fredrik Adolf Alfred (son av Julius Rudolf, tab 10), född 1870-10-07 i Steinau. Postamtman. Rechnungsrat. Död 1927-05-07 i Bad Nauheim. Gift 1896-04-26 i Burgstädt, Sachsen, med Marie Olga Rothe, född i Burgstädt 1876-08-30, död 1902-06-26 i Falkenstein i Västra, Sachsen.

Barn:

 • Elfriede Olga Lucie Armgard, född 1897-03-22 i Burgstädt. Gift 1918-04-04 i Erfurt med förvaltningsinspektören Karl Max Wagner. Stadtbürodirektor, född 1887-03-25 i Erfurt, död 1934-12-13 i Freiburg im Breisgau.
 • Alfred Hans Herbert, född 1900-01-01 i Saupsdorr, Sachsen. Stadtobersekretair i Erfurt. Se Tab. 11BA.

TAB 11BA

Alfred Hans Herbert, född 1900-01-01 i Saupsdorr, Sachsen. Stadtobersekretair i Erfurt. Stadtinspektor. Gift 1929-09-14 i Erfurt, Tyskland med Herta Emma Berta Diessel, född 1911-03-18 i Mühlhausen, Thüringen, Tyskland

Barn:

 • Helmut, född 1938.
 • Horst, född 1941.

TAB 12B

Emil Ferdinand (son av Gustaf Samuel, tab 4), född tvilling 1831-05-27. Postmästare. Död 1901-09-28 i Schweidnitz, Schlesien. Gift 1868-06-30 i Winzig, Schlesien, med Anna Elise Kretzig, född 1838-06-27 i Winzig, död 1912-02-20 i Schweidnitz.

Barn:

 • Meta Blanka Emelie, född 1871-01-12 i Domslau i kretsen Breslau, Schlesien. Död ogift 1936-03-30 i Schweisnitz.

TAB 13B

Carl Fredrik von Qvillfelt, naturaliserad von Qvillfelt (son av Samuel Qvillfelt, tysk adelsman von Qvillfelt, tab 1B), född 1710-07-24. Volontär vid drottningens livregemente till fot i Stralsund 1727-05-13. Korpral vid garnisonsregementet i Stralsund 1728-10-30. Rustmästare vid garnisonsregementet i Stralsund 1729-05-13. Furir vid artilleriregementet i Stockholm 1729-06-00. Sergeant vid artilleriregementet 1730-05-28. Examen i artillerivetenskapen 1730-08-16. Styckjunkare 1731-10-28. Underlöjtnant 1734-11-14. Löjtnant 1741-10-10. Kapten vid artilleriet i Göteborg 1747-07-08. Naturaliserad svensk adelsman jämte sina bröder 1751-11-21 (introducerad 1751 under nr 1924). RSO 1753-04-26. Major 1760-06-02. Överstelöjtnant 1769-10-24. Överstes avsked 1773-01-13. Död 1794-08-25 i Vänersborg. 'Han bevistade finska kriget på 1740-talet och brukades därunder vid åtskilliga utposter och kanonader; skickades 1743 med två fältkanoner till Dalarne under överste Lagercrantz' befäl.’ Gift 1:o 1738-10-22 med Margareta Elisabet Åkerstein, född 1722-06-18 död 1739-11-29, dotter av proviantmästaren vid slotts- och förrådsmagasinerna i Stockholm Nils Åkerstein och Jakobina Johansdotter Bernsten samt faster till översten Harald Åkerstein, adlad Åkerstein. Gift 2:o 1750-10-28 med Anna Regina von Mentzer, född 1728-04-26 död 1781-02-10 Regineberg, dotter av översten Johan von Mentzer, och hans 2:a fru, friherrinnan Catharina Christina Appelman.

Barn:

 • 1. Fredrika Sofia, född 1739-02-00, död 1777-09-21 i Mariestad. Gift 1:o med kyrkoherden i Ulricehamn Johan Bruno, född 1720 i Habo socken, Skaraborgs län, död 1771-07-06. Gift 2:o 1776-02-04 i Mariestad med skvadronsfältskären Johan Mauritz Lodevig i hans 1:a gifte (gift 2:o 1780-12-10 med Anna Catharina af Trolle, döpt 1757-10-21, i Stockholm, död änka 1809-06-30, dotter av amiralitetskaptenen Johan af Trolle B, och hans 1:a fru Juliana Sidonia Faber).
 • 2. Christina Regina, född 1758-03-05. Gift 1777-03-23 på Dal med löjtnanten Fredrik Adolf Johan Palmfelt, född 1746, död 1800.
 • 2. Carolina, född 1761-02-09. Gift 1:o med kaptenen Gustaf Hård af Segerstad, från vilken hon blev skild, född 1749, död 1825. Gift 2:o 1798-12-24, i Färgelanda socken, Älvsborgs län med bruksidkaren Peter Hellberg.
 • 2. Edla, född 1767-11-10, död 1788-03-26 på Korsgården i Jerns socken, Älvsborgs län. Gift med löjtnanten Johan Adolf Starck, i hans 1:a gifte, född 1765, död 1828.
 • ?2. Carl Vilhelm, född 1779.

TAB 14A

Samuel Rudolf von Qvillfelt, naturaliserad von Qvillfelt (son av Samuel Qvillfelt, tysk adelsman von Qvillfelt, tab 1B), född 1711-10-08 i Stettin. Volontär vid artilleriet i Stralsund 1728-11-05. Lärfyrverkare i Stralsund 1731-01-02. Sergeant 1731-10-28. Styckjunkare 1734-12-06. Underlöjtnant vid artilleriet i Fredrikshamn 1740-11-13. Återtransporterad till artilleriet i Stralsund 1743. Löjtnant i Stralsund 1747-12-08. Naturaliserad svensk adelsman jämte sina bröder 1751-11-21 (introducerad 1752 under nr 1924). Kapten vid artilleriet på Gotland 1758-12-31. Kapten för ett fyrverkarekompani i Malmö 1767-08-11. RSO 1770-04-28. Transporterad till artilleriet i Landskrona 1772. Kapten vid Tavastehus läns regemente 1781-08-20. Avsked 1781-09-25. Död 1798-01-15 på sin gård Häljarp i Tofta socken, Malmöhus län. Gift med Amalia Margareta von Bülow, född 1724-09-13, död 1780-02-13 i Landskrona.

Barn:

 • Antoinetta Carolina, född 1749-08-12 död före 1798 i Stralsund. Gift, efter Kungl. Maj:ts tillstånd 1769-11-29, med sin kusin, översten Vilhelm Ludvig von Qvillfelt, född 1740, död 1805.
 • Amalia Eleonora, född 1751-07-09.
 • Vilhelmina Ulrika, född 1754-07-20. Gift 1782-02-15 på Häljarp med kornetten Robert Gustaf Holmström.

Adliga ätten von Qvillfelt nr 1924 A

Uppflyttad i dåvarande riddareklassen 1799.

TAB 1

Carl Gustaf von Qvillfelt (son av Gustaf Gabriel von Qvillfelt, naturaliserad von Qvillfelt B), född 1733-02-02 i Stralsund. Volontär vid artilleriet i Stralsund 1740-06-01. Lärfyrverkare i Stralsund 1741-11-18. Fyrverkare 1742-04-05. Furir 1747-08-10. Fänrik vid Spens'ska regementet 1749-05-09. Löjtnant vid Spens'ska regementet 1753-04-10. Ryttmästare vid husarregementet 1758-04-24. Sekundmajor vid husarregementet 1763-05-09. Premiärmajor 1766-04-22. Premiärmajor vid karelska skvadronen 1767-02-04. Transporterad till husarregementet 1767-05-25. RSO 1767-11-23. Överstelöjtnant vid husarregementet 1776-02-14. Överste för drottningens livregemente i Stralsund 1784-06-14. Generalmajor 1792-10-19. KSO 1799-11-16 och till följd därav uppflyttad i dåvarande riddarklassen under nr 1924 A. Generallöjtnant 1802-12-09. Kmstk SO 1804-11-23. Avsked 1805-03-13. Död 1814-03-21 i Stralsund. Han bevistade sjuåriga kriget. Ägde Papendorf i kretsen Lassan i Vorpommern. Gift med Charlotte Filippina Beata Juliana von Parsenow, född omkring 1753 i Murchin, död 1796-03-03 i Stralsund, dotter av majoren Ulrik Christoph Fredrik von Parsenow till Mussentin, och Anna Juliana von Lüskow.

Barn:

 • Fredrik Kurt, född 1771-05-17 i Stralsund. Referendarie vid hovrätten i Greifswald.
 • Carl Ludvig Henrik Kurt, född 1773. Volontär vid drottningens livregemente i Stralsund 1784. Fänrik vid drottningens livregemente i Stralsund 1785-09-27. Löjtnant 1793-07-15. Kapten 1802-03-24. Majors avsked 1807-10-14. RSO 1814-04-30.
 • Gustaf Filip, död 1779-12-22 på Papendorf.
 • Otto Kurt, född 1778-05-06 på Papendorf. Volontär vid drottningens livregemente 1785. Fänrik vid drottningens livregemente 1786-04-21. Fänriks lön 1791-04-24. Löjtnant 1795-09-13. Avsked 1800-11-03.
 • Filip Ludvig Otto Verner, född 1780. Överstelöjtnant. Se Tab. 10.
 • Kurt Julius, född 1783-06-04 i Stralsund. Styckjunkare vid artilleriet. Kadett vid Karlberg 1795-09-29. Död på Karlberg 1800-09-00 och begraven i Solna socken, Stockholms län.
 • August Ulrik, född 1784-09-12 i Ängelholm, död i Ängelholm 1784-09-20 och begraven 1784-09-24.

TAB 2

Vilhelm Carl Kurt (son av Carl Gustaf von Qvillfelt, Tab. 1). Kapten, först i svensk, sedan i preussisk tjänst. Gift med Catharina Maria Witten.

Barn:

 • Gustaf Ferdinand. Löjtnant vid svenska flottan. Gift med Dorotea Amelie Bannitz, född 1814-11-01 i Pillau, död 1886-06-21 i Stettin.
 • Vilhelm, född 1792. Handlande. Död 1864. Se Tab. 3
 • Adolf. Kapten i preussisk tjänst.
 • Johannes. Löjtnant vid Österrikiska flottan.

TAB 3

Vilhelm (son av Vilhelm Carl Kurt, Tab. 3), född 1792-10-18 i Stralsund. Underofficer i preussisk tjänst, sedan handlande och borgare i Stettin. Död 1864-08-15. Gift 1817-02-20 i Stralsund med Maria Elisabet Schulz, född 1799-10-12 i Stettin, död 1873-01-03.

Barn:

 • Fredrika Vilhelmina, född 1817-02-06, död 1852-02-16. Gift med N. N. Moldenhauer.
 • Charlotta Henriette, född 1818-08-24 i Stettin, död i Stettin 1891-12-08.
 • Adolf Fredrik Vilhelm, född 1820-09-08. Utvandrade till Amerika.
 • Gustaf Fredrik August, född 1822-08-04, död 1850-05-27.
 • Carl Henrik Martin, född 1824-08-18, död 1854-10-27.
 • Johan Carl Gottfrid, född 1826. Sadelmakare. Död 1855. Se Tab. 4
 • Sofia Johanna Albertina, född 1828-04-25, död 1828-05-02.
 • Ferdinand Fredrik Rudolf, född 1829-04-01. Utflyttade till Amerika. Död i Amerika 1853-07-15.
 • Johan Fredrik August, född 1831-08-26 i Stettin. Utflyttade till Amerika. Död i Amerika 1889-11-09.
 • Johanna Carolina Teodosia, född 1833-04-13, död 1834-07-04.
 • Herman Julius Teodor, född 1836. Sekreterare. Död 1906. Se Tab. 7.
 • Adolf Albert Robert, född 1838. Lokomotivförare. Se Tab. 8

TAB 4

Johan Carl Gottfrid (son av Vilhelm, Tab. 3), född 1826-01-30 i Stettin. Sadelmakare i Stettin. Död i Stettin 1855-07-30. Gift 1853-11-24 i Fürstenwalde i distriktet Frankfurt med Fredrika Ernestina Augusta Schoepke, född i Fürstenwalde i distriktet Frankfurt 1830-11-22, död 1906-05-03 i Eberswalde i distriktet Potsdam.

Barn:

 • Hugo Frans Rikard, född 1855. Med. doktor. Död 1903, Se Tab. 5

TAB 5

Hugo Frans Rikard (son av Johan Carl Gottfrid, Tab. 4), född 1855-01-21 i Stettin. Med. doktor. Praktiserande läkare. Erhöll preussiskt erkännande av sitt adelskap 1878-07-08. Död 1903-07-18 i Eberswalde. Gift i Eberswalde 1881-06-03 med Linna Hirschel, född 1857-05-11 i Breslau, död 1884-11-01 i Eberswalde.

Barn:

 • Vilhelm Frans Paul, född 1882. Doktor jur. Se Tab. 6.

TAB 6

Vilhelm Frans Panl (son av Hugo Frans Rikard, Tab. 5), född 1882-05-14 i Eberswalde. Doktor jur. Syndikus i Berlin. Gift 1907-05-15 i Landeshut i Schlesien med Helena Meta Richter, född 1882-05-18 i Süsswinkel i kretsen Öls, Schlesien.

Barn:

 • Leonore, född 1908-05-25 i Eberswalde, liksom brodern.
 • Joakim Fredrik Vilhelm, född 1912-07-31.

TAB 7

Herman Julius Teodor (son av Vilhelm, Tab. 3), född 1836-08-19 i Stettin. Driftssekreterare vid preussiska statsjärnvägarne. Erhöll preussiskt erkännande av sitt adelskap 1879-06-09. Död 1906-11-06 i Stettin. Gift med Minna Joachime Doris Westphal, född 1844-12-22 Greifswald, död 1899-05-23 i Stettin.

Barn:

 • Else, född 1878-11-16 i Stettin, död i Stettin 1879-06-05
 • Elfrida Marie Louise, född 1881-02-13 i Stettin, död i Stettin 1881-03-01.

TAB 8

Adolf Albert Robert (son av Vilhelm, Tab. 3), född 1838-09-27 i Stettin. Före detta lokomotivförare vid preussiska statsjärnvägarne. Gift 1:o 1868-10-12 i Posen med Carolina Hermina Ulrika Schöning, född 1847-07-24 i Dralzig, död 1900-03-23 i Stettin. Gift 2:o 1902-06-28 i Dralzig med Margareta Matilda Wohlfahrt, född 1860-08-24 i Kreuz i distriktet Posen.

Barn:

 • 1. Ervin Herbert Henrik, född 1888. Kapten. Se Tab. 9

TAB 9

Ervin Herbert Henrik (son av Adolf Albert Robert, Tab. 8), född 1888-05-24 i Jerzyce i distriktet Posen. Kapten vid 3. preussiska infanteriregementet nr 129. Tjänstgjorde under världskriget vid en flygareskader. Avsked. Gift 1916-04-25 i Berlin med Eva Clara Christina von Luckwald, född 1891-09-07 i Marburg a. L., Kurhessen, dotter av majoren Johannes Fredrik Julius Leopold von Luckwald och Christina Anna Ida von Somnitz.

Barn:

 • Jutta Ulla Christina, född 1918-07-03 i Graudenz, distriktet Marienwerder.
 • Beata Eva-Maria, född 1919-10-24 i Graudenz.

TAB 10

Filip Ludvig Otto Verner (son av Carl Gustaf von Qvillfelt, Tab. 1), döpt 1780-10-13 på Papendorf i kretsen Lassan i Vorpommern. Överstelöjtnant i preussisk tjänst. Levde 1836. Ägde Buschenhagen i kretsen Franzburg och Middelhagen i kretsen Grimmen, båda i Pommern. Gift 1801-10-10 i Stettin med Carolina Juliana Wissman, född omkring 1777.

Barn:

 • Kurt Magnus, född 1804. Godsägare. Död 1887. Se Tab. 11
 • Louise Filippine, född 1808-09-21 på Schmuggerow, död 1885-04-20 i Schweidnitz, distriktet Breslau. Gift 1830-10-11 i Berlin med preussiska generallöjtnanten Julius Vilhelm Henrik Ferdinand von Ploetz, född 1801-06-12 i Glogau, död 1886-04-23 i Schweidnitz.
 • Maria Carolina, född 1810-10-11 i Berlin, död 1889-01-01 på Zemmin, kretsen Demmin, Pommern. Gift 1832-09-30 med godsägaren, friherre Wichard Carl Gottfrid Julius Vilhelm Franz von Zobeck zu Kruckow, född 1799-05-25, död 1875-08-27 på Kruckow i kretsen Demmin.
 • Kurt-Filip, född 1815. Kapten. Död 1897. Se Tab. 13
 • Carolina Juliana, född 1817-12-09 i Berlin, död i Berlin 1856-03-08. Gift 1:o 1840-07-24 i Berlin med godsägaren Ernst Henrik Constantin von Eickstedt, född 1812-04-07 på Priemen, kretsen Anklam, Pommern, död på Priemen 1849-07-19. Gift 2:o 1850-08-20 i Berlin med preussiska kaptenen Ernst von Langen i hans 1:a gifte (gift 2:o 1859-06-08, med friherrinnan Eveline Eugenie von Lyncker, född 1813-05-16 i Eberswalde, död i Eberswalde 1893-11-20), född 1810-11-08 i Piversdorf, Mecklenburg, död 1880-09-17 i Eberswalde i distriktet Frankfurt.

TAB 11

Kurt Magnus (son av Filip Ludvig Otto Verner, Tab. 10), född 1804-06-26 i Stettin. Ägde Hohen-Ziethen vid Soldin i Neumark, Brandenburg. Död på Hohen-Ziethen 1887-03-03. Gift 1:o 1828 med Angelika Henriette Juliana Cecilia von Enckevort, född 1809 på Hohen-Ziethen, död på Hohen-Ziethen 1850-07-28, dotter av godsägaren Carl Vilhelm Christian von Enckevort och Ernestine Fredrika Johanna Emelie Richter. Gift 2:o med Minna von Zablocki, född 1838-07-11 på Ribno vid Warschau.

Barn:

 • 1. Herman Magnus Kurt Emil, född 1829. Major. Död 1890. Se Tab. 12

TAB 12

Herman Magnus Kurt Emil (son av Kurt Magnus, Tab. 11), född 1829-11-28 på Hohen-Ziethen. Major i preussisk tjänst. Död 1890-07-23 i Potsdam. Ägde Hohen-Ziethen. Gift 1858-01-28 i Potsdam med Helena Johanna Elisabet Armgard von Alvensleben, född 1840-04-23 i Potsdam, död 1908-11-25 i Blankenburg, Thuringen, dotter av majoren Alfred Leopold von Alvensleben och Louise Marianne Hildebrandt.

Barn:

 • Margareta, född 1865-07-23 i Potsdam, död 1886-06-13 i Aussee.
 • Hans Magnus Alfred Herman, född 1866-05-22 överstelöjtnant vid preussiska lantvärnet. Ägare Hohen-Ziethen. Död barnlös 1938-06-13 i Jena i Östtyskland. Gift 1899-03-13 i Berlin med Edita Maria Vilhelmina von Roennebeck i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1890-06-16 på Roennebeck med ryttmästaren, friherre Vilhelm Carl Gustaf von Schmysingk genannt von Korff, från vilken hon 1897-04-17 blev skild, född 1861-02-19 i Königsberg), född 1872-09-29 i Neustadit-Magdeburg, dotter av majoren Fredrik Carl Johannes von Roennebeck och Agata Maria Helena Wemecke.

TAB 13

Kurt Filip (son av Filip Ludvig Otto Verner, Tab. 10), född 1815-04-29 i Berlin. Kapten i preussisk tjänst. Död 1897-03-28. Gift 1844-10-16 i Landin med Louise Carolina Matilda von Bredow, född 1815-08-20 i Landin, död 1890-10-08 i Weissewarthe, dotter av preussiska ryttmästaren Carl Ernst Samuel von Bredow, till Stechow, och Louise Fredrika Dorotea Charlotta von Bredow.

Barn:

 • Margareta, född 1846-02-08 i Soldin, distriktet Frankfurt, död 1921-09-27 i Frankfurt a. O. Gift 1884-02-26 med preussiska majoren och överjägmästaren Hans Fredrik Georg von Bülow i hans 2:a gifte (gift 1:o 1860-11-22 på Köchte med Alexandrine Pauline von Arnim, född 1839-10-17 på Köchte, död 1881-03-10 på Weissewarthe), född 1826-10-07 på Weissewarthe, död på Weissewarthe 1893-03-27.
 • Helena, född 1850-04-29 i Landin. Lärarinna.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: