:

Ollonberg nr 416

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Ollonberg nr 416 †

Adlad 1648-01-15, introducerad 1649. Utdöd 1892-02-06. En gren av ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-01-30 under nr 33 bland adelsmän.

TAB 1

Tore Larsson. Väpnare av gammal Västgöta adel. Han bevistade slaget mot danskarna 1520-02-19 ute på isen på sjön Åsunden utanför staden Bogesund som numera heter Ulricehamn. Det var samma dag som Riksföreståndaren Sten Sture d.y. blev sårad vid Skottek. Han ska ha begett sig ut ur riket med den sista katolska biskopen i Skara, Magnus Haraldi.

Barn:

TAB 2

Lars Toresson. Nedlade sina förfäders vapentjänst och bodde på Orrekärr i Fässbergs sn/P. Var en mycket rik man.

Barn:

 • Toreus Laurentii född 1541, † 1608-12-24. Se Tab 3

TAB 3

Toreus Laurentii eller Thore Larsson född 1541 på Orrekärr, † 1608-12-24. Kyrkoherde i Rångedala i Västergötland 1571. Underskrev år 1593 Uppsala mötes beslut. Prost över några härader i Skara stift 1595. Gift 1570 med Ingrid Eriksdotter född 1550, † 1630-04-06 i Göteborg hos sin son Olof. Dotter till borgmästaren i Gamla Elfsborg Erik Bengtsson och syster till Alf Eriksson Ikorn


Barn:

 • Olof Thoresson född 1575-07-21, † 1638-06-12. Se Tab 4
 • Tolla Thoresdotter född 1590 i Rångedala, † 1651. Gift 1:o 1609 med kyrkoherden i Stora Dala herr Eric Magni, † 1617 och fick med honom en son och tre döttrar. Gift 2:o 1619 med kyrkoherden herr Håkan Laurentii, † 1657-06-10.
 • Christoffer Thoresson, † 1645-05-18. Capellan i Habo. Ordinerad i Linköping 1611-10-02. Pastor i Böne år 1636 Gift med pastorn i Fågelås Sven Puts dotter. Stamffader till den svenska släkten Bonaeus.
 • Birgitta Thoresdotter född 1585, † 1645-09-13. Gift 1603 med presidenten i Göteborg Nils Börgesson. Två av deras söner adlades Drakenberg. Dom fick tillsammans fem barn.

TAB 4

Olof Thoresson född 1575-07-21 på Rångedala prästgård, † 1638-06-12 i Göteborg och begraven där. Borgare och bedrev köphandel redan som ung i Nylöse stad, men under danska fejden måsten han överge hus och hem och begav sig till Bogesund. Där uppehöll han sig fram till år 1619 då han återvände hem till sin tidigare verksamhetskrets. Han måste emellertid ganska snart förflytta sig till den nya staden Göteborg och 1622-08-08 blev han borgare och handelsman där, och år 1624 blev han rådman i staden. Gift 1606-11-23 i Nylöse med Cecilia Andersdotter Bånge född 1582-07-22 i Gammellödöse, † 1649-10-12 i Göteborg. En likpredikan finns bevarad efter henne. Dotter till rådmannen och handelsmannen Anders Andersson Bånge och Brita Andersdotter.

Barn:

 • Thore Olofsson adlad Ollonberg född 1611-01-03, † 1690-12-01. Se Tab 5
 • Brita Olofsdotter. Gift 1:o med Arwid Gudmundsson, † 1675. Gift 2:o med burggreven Gerhard Leijoncrantz.
 • Gertrud Olofsdotter, † 1692. Gift med rådmannen och räntemästaren, senare även rådsförvanten (rådmannen) i Göteborg Anders Amundsson, † 1675-07-22 och begravd i norra delen av Gustavi kyrkas kor nr.9.

Källa Olga Dahls Gbg tomter: Tomt 3.17. s1-2, 3.21. s5.

TAB 5

Thore Olofsson adlad Ollonberg till Haneström i Fuxernas sn i Älvsborgs län. Född 1611-01-03 i Göteborg, † 1690-12-01 på Haneström och begraven i Råda kyrka i Skaraborgs län. Hauptman (inspektor) och häradshövding över Magnus Gabriel De la Gardies grevskap i Västergötland och Läckö slott. Gift 1:o med en dotter till borgmästaren i Lidköping, Asmund Olofsson Liedberg och Anna Pedersdotter, i hennes 1:a gifte. Gift 2:o med Brita Silfverlåås. Gift 3:o 1674 efter kungligt tillstånd med Elisabet Brand född 1655-06-24, † 1716-07-14. Dotter till köpmannen i Göteborg Johan Brand


Barn:

 • Anders Ollonberg född 1636, † 1694. Se Tab 6
 • Olof Jakob Ollonberg till Haneström och Ryr född 1676-05-01, † ogift 1704-07-07 och begraven i Ollonbergska graven i Råda kyrka.
 • Carl Ollonberg född 1677, † 1745. Se friherrliga ätten Ollonberg.

TAB 6

Lars (son av Johan Gabriel, Tab. 3), döpt 1716-01-24 på Uvered i likanämnd socken, Skaraborgs län. Volontär vid garnisonsregementet i Göteborg 1734 och vid Västgötadals regemente 1736. Rustmästare därst. s. å. 16/1. Furir 1737-10-11. Förare 1742-03-24 fänrik s. å. 17/5. Löjtnant 1749-06-06. Kaptenlöjtnant 1758-04-25. Utdöd 1758-05-04 Källslorp. Gift 1745-08-29 med Hedvig Sofia Bruce, född 1725-02-19, död 1800-11-07 Eriksnäs de Bruce.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1747. Löjtnant, död 1810. Se Tab. 7.

TAB 7

Carl Fredrik (son av Lars, Tab. 6), född 1747-04-17 på Blinneberg i Mellby socken, Skaraborgs län. Volontär vid fortifikationen. Korpral vid Nylands infanteriregemente 1765-12-20. Rustmästare därst. 1766-12-19. Furir 1771-11-20. Sergeant 1772-06-09. Fänrik 1781-07-23. Avsked 1787-06-30. Löjtnant. Död 1810-06-27 Margretedal Gift 1:o 1776-12-05 på Gammelby i Tusby socken, med Margareta Helena Stålhane, född 1747-03-03 på Gammelby, död 1794-12-31 i Tusby socken, dotter av fänriken Nils Stålhane, och hans 1:a fru Anna Margareta Nassokin. Gift 2:o 1802-10-08 på Gammelby med Maria Ulrika von Burghausen, född 1771, död 1820-06-13 i Tusby socken, dotter av korpralen Otto Reinhold von Burghausen.

Barn:

 • 1. Maria Charlotta, född 1778-02-11 på Gammelgård 7 i Esbo socken, Finland, död där 7 s. å. 22/3.
 • 1. Carl Johan, född 1780-06-31 på Gammelgård 7. Furir vid Nylands infanteriregemente 1787-06-30. Kadett vid Haapaniemi 1800-01-06–1804. Fänrik vid nämnda regemente 1804-12-20. Död 1809, skjuten under kriget i Finland.
 • 1. Nils Fredrik, född 1781-08-20 på Gammelgård 7, död där s. å. 29/8.
 • 1. Anders Robert, född 1783-06-25 på Gammelgård 7, död där 7 1783-08-26.
 • 1. Carolina Charlotta, född 1785-05-29 på Gammelgård 7, död där 7 s. å. 31/8.
 • 1. Margareta Sofia, född 1786-08-03 på Gammelgård 7, död där 7 1787-04-28.
 • 2. Ulrika Eleonora, född 1807-03-10 i Tusby socken, drunknade 1809-07-24 i en brunn.
 • 2. Lovisa, född 1810-05-28 i Tusby socken, död 1848-09-22. Gift 1832-01-04 i Mäntsälä socken, med kapellanen i Artsjö församl. Aron Fredrik Broms i hans 1:a gifte, född 1802-11-07 i Heinola socken, död 1875-12-11 i Artsjö socken.

TAB 8

Hans (son av Johan Gabriel, Tab. 3), döpt 1725-05-01 i Hjärpås socken, Skaraborgs län. Volontär vid Västgötadals regemente 1737. Rustmästare därst. Avsked 1751. Fänriks karaktär 1757-01-21. Död 1797-05-24 på Rosenberg å Värmlands-Näs. Gift 1:o 1750-06-12 med Gunilla Herwegh, från vilken han 1771-04-24 blev skild 3 död 1788, dotter av brukspatronen Leonard Henriksson Herwegh och hans 1:a hustru Gunilla Gyllenspetz. Gift 2:o 1772 (erhöll domkapitlets tillstånd att träda i nytt gifte s. å. 8/4) 5, men med vilken är ej känt.

Barn:

 • Gunilla Christina.
 • Johan Leonard, född 1756. Major. Död 1829. Se Tab. 9
 • Lovisa, född 1754, död 1769-01-12 Smedbyn
 • Christina, född 1758-06-01 Rosendal, död ogift 1797-04-05 på Björkås i Kila socken, Värmlands län.

TAB 9

Johan Leonard (son av Hans, Tab. 8), född 1756-01-25 Rosendal. Volontär vid änkedrottningens livregemente 1772-02-20. Förare därst. 1773-12-14. Sergeant 1776-04-20. Fänrik 1777-05-13. Löjtnant 1785-04-20. Kapten 1790-08-20. Regementskvartermästare 1793-08-25. RSO 1801-05-28. Avsked med majors n. h. o. v. 1810-06-26. Bosatt i Finland och immatrikulerad på riddarhuset därst. under nr 33 bland adelsmän. Död 1829-06-02 Rödskog Han bevistade finska kriget 1788–90 och fick därunder i träffningen vid Hirvikoski den 6 maj sistnämnda år av en muskötkula en blessyr i hakan och en svår kontusion i halsen. Gift 1796-01-05 Boegård

Barn:

 • Hans Henrik, född 1796-11-15 på Boe gård. Student i Åbo 1812-06-12. Sergeant på e. stat vid 3. finska jägarregementet 1817-02-20. Fänrik på e. stat därst. 1819-04-29. Underlöjtnant 1821-02-16. Löjtnant 1823-10-08. Avsked 1824-11-21. Död ogift 1836-01-06 på Rödskog Hovgård
 • Elisabet Sofie Henriette, född 1798-07-10 på Boe gård, död ogift 1852-04-03 i Helsingfors.
 • Lovisa Leonarda, född 1800-09-21 på Boe gård, död änka 1857-11-18 på Rödskog. Gift 1840-10-25 med stabskaptenen och RRS:tAO4kl Carl Johan Blanck.
 • Robert Göran Leonard, född 1809. Kapten, död 1849. Se Tab. 10.

TAB 10

Robert Göran Leonard (son av Johan Leonard, Tab. 9), född 1809-02-02 Rödskog Kadett i Fredrikshamn 1824-04-07. Fänrik vid Viborgs infanteriregemente 1831-01-30. Underlöjtnant därst. 1833-01-08. Transp. till 12. finska linjebataljonen 1835-10-28. Löjtnant därst. 1836-03-26. Transp. till 10. finska linjebataljonen 1839-05-28. Stabskaptens avsked 1840-10-27. Död 1849-06-04 på Rödskog. Gift 1840-09-27 på Karlslund 8 i Siikais socken, med Catharina Elisabet Printz i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1852-03-25 med handlanden i Kristinestad Josef Erik Bergh), född 1811-09-20 i Lappfjärds socken, död 1884-11-16 på Rödskog. dotter av majoren Carl Georg Printz och Catharina Högström.

Barn:

 • Robert Carl Leonard, född 1845-02-20. Ägde Rödskog Hovgård. Död ogift 1892-02-06 på nämnda egendom och utgick ätten med honom.
 • Axel Fredrik Verner, född 1847-08-12 och död 1848-02-10 på Rödskog.
 • Alexander Otto Vilhelm, född 1849-04-09, död 1850-03-31.

Källor och litteratur

 • Elgenstierna.
 • Släkt och Gävd 1979 1-2 s242-255.
 • Olga Dahls Göteborgstomter: Tomt 5.51. s1-2.
 • Likpredikan för: Cecilia Andersdotter Bånge.

1Hm. 2Vff I: 3, s. 40 o. ff. 3Um. 4Wä. 5At (RA) 6At (L.). 7Esbo kyrkoarkiv. 8Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.

: