:

Cederschiöld nr 1117

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Cederschiöld nr 1117

Adlad 1687-09-06, introducerad 1680.

Ätten har samma ursprung som adliga ätterna Adelstierna, von Gavel och Cronstedt.

Cederschiöld A111700.png

TAB 1

Peder Hansson (översiktstab. 1). Borgare och rådman i Gävle. Död 1612. Gift med Ingrid Pedersdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med rådmannen i Gävle Mårten Hansson Rödbeck), född 1574. Dotter av borgaren och handelsmannen i Gävle Peder Pedersson från Hälsingland.

Barn:

 • Elias Pedersson Gavelius. Född i Gävle. Se Tab. 2

TAB 2

Elias Pedersson Gavelius, (son av Peder Hansson, Tab. 1), född i Gävle. Rådman 1631. Först vice borgmästare, sedan justitieborgmästare i Gävle. Död 1668. Han avstod 1649-12-12 ämbetet till sin måg Sigfrid Wolcker, men efter dennes död 1665-02-06 förordnades han åter att förvalta detsamma. Gift med Catharina Nilsdotter, död 1674-11-05. Dotter av rådmannen och handelsmannen i Gävle Nils Olsson och Elin Nilsdotter.

Barn:

 • Petrus Elias Gavelius, adlad Cederschiöld, född 1625. Se Tab. 6

TAB 3

Nils Eliæson Gavelius, (son av Elias Pedersson Gavelius, Tab. 2), född 1628. Student i Uppsala (Vm.) 1635-06-20, råd- och handelsman i Vasa. Död 1668. Gift med Elisabet Fant, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kaplanen Mattias Sonck). Dotter av handlanden i Uppsala Anders Fant.

Barn:

 • Elias Gavelius, adlad Adelstierna, född 1653, död 1726. Se adliga ätten Adelstierna, Tab. 1.
 • Nils Gavelius, adlad Adelstierna, född 1663, död 1734 Se adliga ätten Adelstierna, Tab. 2.

TAB 4

Peder Pedersson Gavelius, (son av Peder Hansson, Tab. 1), född 1601-09-08 i Gävle. Student i Uppsala 1619-02-13. Idkade jur. studier i Uppsala och fortsatte dem sedan under tretton års utrikes resor och besök vid tyska, holländska och franska högskolor samt åtnjöt stort anseende såsom rättslärd. Erbjöds att bliva professor vid universitetet i Jena, men avböjde anbudet. Jur. utredning doktor i Orléans 1634. Assessor i Svea hovrätt 1635. Justitieborgmästare i Stockholm 1637-05-19. Borgarståndets talman vid åtskilliga riksdagar. Borgmästare och talman. Död 1645-05-16 i Stockholm och begraven 1645-05-26 i Storkyrkan [Srr], Gift 1636 med sin svägerskas syster Kerstin Nilsdotter. Dotter av råd- och handelsmannen i Gävle Nils Olsson och Elin Nilsdotter.

Barn:

 • Mårten Gavelius, adlad Cronstedt, född 1638, död 1709. Se adliga ätten Cronstedt, Tab. 1.

TAB 5

Per Gavelius (son av Peder Pedersson Gavelius, Tab. 4), döpt 1641-10-20 i Nikolais församling, Stockholm. Kamrerare i grevliga Oxenstiernska stärbhuset. Gift 1:o med Anna Schnack. Dotter av borgmästaren i Nyköping Olof Pedersson Schnack och Brigitta Hemmingsdotter samt syster till räntmästaren Jakob Schnack, adlad Sneckenberg, landshövdingen Peter Schnack, adlad Snack, och borgmästaren Erik Schnack, adlad Sneckenberg. Gift 2:o med Catharina Benckendorff.

Barn:

 • 1. Carl Gustaf Persson Gavel, adlad von Gavel, född 1672, död 1740. Se adliga ätten von Gavel, Tab. 1.

TAB 6

Petrus Eliæ Gavelius, adlad Cederschiöld, (son av Elias Pedersson Gavelius, Tab. 2), till Lidboholm i Sjösås socken, Kronobergs län, Munkeberg i Grevbäcks socken, Skaraborgs län och Torlaks i Nykyrko socken, Finland. Född 1625-09-03 i Gävle. Student i Uppsala (Vm.) 1635-06-20. Jur. lic. i Uppsala 1653. Extra ordinarie jur. professor i Uppsala 1655-07-07. Ordinarie jur. professor 1663-02-14. Assessor i Göta hovrätt 1665-02-28 men avsade sig (Ogh.). Generalinspektör i kungliga kansliet 1665-04-14. Assessor i Göta hovrätt 1675-11-01. Adlad 1687-09-06 (introducerad 1689 under nr 1117). Död 1697-06-29 i Jönköping och begraven i stadskyrkan i Jönköping 1698-02-27 men sedan förd till Jernsköldska graven i Grevbäcks kyrka. (Sj.) 'Han var en utmärkt lagkarl och mycket lärd. Erbjöds vid 19 års ålder magistergraden, vilken han dock undanbad sig. Hade såsom generalinspektör i kansliet uppseende över alla fiskaler i hela riket samt huru kungl förordningar efterlevdes. Och lämnade slutligen efter sig i handskrift kungl stadgars, recessers, och besluts innehåll, som förvaras i riksarkivet.' Gift 1:o 1670 med Elisabet Nilsdotter i hennes 3:e gifte (gift 1:o med generalguvernementskamreraren Johan Forssman, adlad Örnecrantz. Gift 2:o med assessorn och riddarhussekreteraren Matts Knutsson, adlad Törnecrantz, död 1669), död 1685. Gift 2:o 1692 med Christina Jernsköld, död 1719-11-11 på Munkeberg och begraven i Jernsköldska graven i Grevbäcks kyrka (Sj.). Dotter av översten Vilhelm Keldunck, adlad Jernsköld, och Vibecka Siltman.

Barn:

 • 1. Maria Catharina, född 1673-11-30, död 1737-01-04 Pilås Gift 1691 med generalkvartermästarelöjtnanten Gerhard Ernst, adlad Ehrenschantz, född 1663, död 1703.

TAB 7

Natanael Elias, (son av Petrus Eliæ Gavelius, adlad Cederschiöld, Tab. 6), till Lidboholm. Född 1671-06-24. Styckjunkare vid artilleriet i Karlskrona 1695-10-00. Artillerilöjtnant vid amiralitetet. Död 1745-07-13 på Lidboholm. Gift 1700-06-24 på Lidbohult med Anna Christina Klingspor, född 1685, död 1741-04-05 på Lidboholm. Dotter av assessorn Staffan Fredrik Klingspor, och Christina Graan.

Barn:

 • Brita Christina, född 1701. Död 1705.
 • Maria Catharina, född 1703-09-30, död 1732. Gift 1725 med kaptenen Jonas Schenfelt, född 1683, död 1738.
 • Margareta Christina, född 1718, död 1724.

TAB 8

Per Staffan, (son av Natanael Elias, Tab. 7), till Västraby och Bjärsby, båda i Hults socken, Jönköpings län. Född 1705-03-30 på Lidboholm. Volontär vid amiralitetet 1722. Högbåtsman 1724-09-12. Underofficer vid amiralitetet 1724. Arklimästare 1726-06-04. Konstapel 1733-12-04. Löjtnant 1735-12-18. Kaptenlöjtnant 1743-02-17. Kapten 1754-05-01. Kommendörkapten 1755-10-04. RSO 1767-11-23. Död 1796-04-17 i Karlskrona. Gift 1:o 1744-04-29 med friherrinnan Hedvig Beata Burguer von Ritterstein, född 1722-06-23 Beneberg. Död 1756-05-18 dotter av översten friherre Carl Johan Burguer, adlad von Burguer och friherre Burguer von Ritterstein, och Christina Rosenfelt. Gift 2:o 1759-04-09 med Eva Charlotta Stålhammar, född 1732-09-01 Malma, död 1780-02-20 på Västraby. Dotter av överstelöjtnanten Per Stålhammar, och Elsa Catharina Bock af Näs.

Barn:

 • 1. Carl Johan, född 1745-07-15 i Karlskrona, död i Karlskrona 1748-12-07.
 • 1. Elias Gustaf, född 1746-11-21 i Karlskrona. Kadett 1760. Volontär vid amiralitetet 1764. Lärstyrman 1764-04-18. Medelstyrman 1768-09-21. Löjtnant vid amiralitetet 1769-05-03. Kapten 1788-07-21. Major 1793-12-22 RSO 1809. Överstelöjtnant 1809-06-29. Död ogift 1819-03-11 i Karlskrona.
 • 1. Claes, född 1748-03-18 i Karlskrona, död i Karlskrona 1749-07-30.
 • 2. Elsa Christina, född 1760-01-21 i Karlskrona, död i Karlskrona 1760-09-19 och begraven 1760-09-21.
 • 2. Maria Elisabet, född 1761-03-25, död ogift 1842-05-25 i Stockholm.
 • 2. Carl Johan, född 1762-08-08 i Karlskrona, död i Karlskrona 1774-07-30 genom drunkning.
 • 2. Anna Beata, född 1764-12-25 i Karlskrona, död i Karlskrona 1821-12-27. Gift 1808-12-12 i Karlskrona med sin syssling, kommendörkaptenen Johan Axel Lagerbielke, i hans 1:a gifte, född 1774, död 1828.
 • 2. Per Adolf, född 1766-08-14 på Malma, död 1766-08-19.
 • 2. Hedvig Charlotta, född 1770-08-21 i Karlskrona, död i Karlskrona 1800-12-23. Gift 1789-01-15 i Nyköping med sekreteraren Carl Anders Stenström, död före 1796.
 • 2. Gustaf Fredrik, född 1773-07-03 i Karlskrona. Antagen i tjänst 1786. Lärstyrman i amiralitetet 1786-10-28. Extra fänrik 1788-05-29. Fänrik i amiralitetet 1788-07-21. Kammarpage. Löjtnant vid amiralitetet 1795-02-26. Löjtnant vid arméns flotta 1798-12-03. Kapten vid Göta garde 1798-05-20. Kompanichef 1803-04-19. Död ogift 1804-05-20 i Stockholm.

TAB 9

Leonhard Fredrik, (son av Per Staffan, Tab. 8), född 1768-03-08 på Västraby. Sergeant vid Kalmar regemente 1783-03-16. Fänrik vid Kalmar regemente 1786-03-23. Livdrabant 1787-05-30. Löjtnant i armén 1793-09-02. Löjtnant vid Älvsborgs regemente 1798-05-31. Stabskapten vid Älvsborgs regemente 1807-12-01. Kapten på stat 1811-06-14. Majors avsked 1817-02-25. Död 1829-10-03 å invalidinrättningen på Ulriksdal. Han bevistade 1789–90 års fälttåg i Finland och blev 1807 vid Stralsund sårad och fången av fransmännen. Gift 1800-03-08 i Stockholm med Anna Beata Christina Chierlin, född 1775-05-09, död 1827-01-08 i Söderköping. Dotter av kommerserådet Samuel Johan Chierlin och hans 1:a fru Johanna Carolina Grevesmöhlen. (Ls.)

Barn:

 • Johanna Charlotta Maria, född 1803-11-15. Död 1836-05-16.
 • Sofia Beata Vilhelmina, född 1816-04-16, död 1893-03-06 i Torshälla. Gift 1847-10-01 med sergeanten vid Södermanlands regemente Carl Olof Wallqvist, född 1817-03-08 i Tumbo socken, Södermanlands län, död 1889.

TAB 10

Peter Samuel, (son av Leonhard Fredrik, Tab. 9), född 1801-06-27. Kadett vid Karlberg 1815-09-27. Utexaminerad 1819-09-23. Fänrik vid Södermanlands regemente 1819-10-26. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1825-11-22. Kapten 1836-07-13. Död 1844-07-24 Närlunda. Gift 1830-08-17 med Fredrika Holst, född 1799-06-16 Rockelsta, död 1882-06-23 Gärdesta. Dotter av kaptenen Otto Gabriel Holst, och hans 2:a fru Fredrika Solia Lindsfelt.

Barn:

 • Samuel Otto Gabriel, född 1832-04-18, död 1832-11-15.
 • Beata Fredrika Sofia (Vivi), född 1833-09-16 på Oppeby i Nikolai socken, Södermanlands län, död 1915-05-24 i Stockholm (Lästringe församling Södermanlands län db). Gift 1863-09-10 på Närlunda med kammarherren friherre Erik August Otto Trolle-Löwen, född 1832, död 1896.
 • Per Fredrik Ludvig, född 1835-06-29 på Oppeby. Kadett vid Karlberg 1851-08-21. Utexaminerad 1857-01-28. Underlöjtnant 1857-02-06. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1862-05-06. Kapten 1873-04-04. RSO 1879-12-01. Major 1886-03-05. Avsked 1893-04-17. Död ogift 1902-05-24 i Stockholm.
 • Knut Otto Filip, född 1837-11-23, död 1839-08-08.
 • Fredrika Helena Johanna Charlotta, född 1841-06-08 på Västerby i Tumbo socken, död 1930-12-13 i Nyköping Västra (db nr 90).

TAB 11

Fredrik August, (son av Leonhard Fredrik, Tab. 9), född 1812-04-30 i Norunga socken, Älvsborgs län. Student i Lund 1831 (Sön.). Furir vid Södermanlands regemente 1834-02-20. Fänrik vid Södermanlands regemente 1834-11-01. Löjtnant 1837-08-11. Avsked 1842-04-20. Död 1846-04-20, på Önnersta i Stigtomta socken, Södermanlands län. Gift 1841-12-30 i Nyköping med Johanna Carolina (Jeanette) Bergner, född 1813-01-28, död 1886-06-30 i Uppsala.

Barn:

 • Leonhard Fredrik, född 1842, död 1843-02-26 på Önnersta.
 • Julia Elisabet Augusta, född 1844-05-04, död 1844-10-31 på Önnersta.
 • Eva Carolina, född 1845-11-00, död 1846-09-04.

TAB 12

Christian Emil, (son av Leonhard Fredrik, Tab. 9), född 1813-11-11. Rustmästare vid Södermanlands regemente 1827-05-14. Furir vid Södermanlands regemente 1834-05-20. Sergeant 1836-02-07. Avsked 1842-12-28. Sedan lantbrukare. Död 1887-02-19 i Stockholm. Gift 1849-11-15 i Uppsala med Vilhelmina Petronella Holm, död 1877-12-28 Jonsund

Barn:

 • Emilia Elisabet Vilhelmina Alma, född 1850-12-28, död 1851-01-17 Råby

TAB 13

Natanael Elias, (son av Natanael Elias, Tab. 7), född 1707-07-12. Volontär vid amiralitetet 1724. Lärstyrman 1726. Medelstyrman 1734. Konstapel 1736-03-03. Löjtnant 1737-12-13. Kaptenlöjtnant 1744-06-08. Kapten 1755-05-09. Avsked 1761-11-10. Död 1782-05-01 i Karlskrona och i Karlskrona begraven 1782-05-04. Han gjorde vidsträckta resor till sjöss. Gift 1:o 1740-07-29 på Gåsamåla i Algutsboda socken, Kronobergs län med sin fasters mans systerdotter Barbara Rebecka Gärffelt, från vilken han blev skild 1758-03-01, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1759-09-16 med löjtnanten Olof Andersson Bruhn), född 1725-07-28, död 1814-02-17 Högshult Dotter av kaptenen Johan Carl Gärffelt, och Anna Catharina Schenfelt. Gift 2:o med Cornelia Træne, döpt 1731-05-08 i Karlskrona, död 1808-04-03 i Ronneby. Dotter av skeppskaptenen Arvid Træne.

Barn:

 • 1. Anna Catharina, född 1744-03-12 i Karlskrona, död 1830-01-28. Gift 1764-12-07 Askaremåla, med kaptenen Per Magnus Tornerefelt, född 1740, död 1792.
 • 1. Christina Margareta, född 1750-06-16 på Askaremåla, död 1752-10-29.
 • 1. Johanna Carolina, född 1752-11-17 på Askaremåla, död 1802-08-30 i Närtuna prästgård Stockholms län. Gift 1777 med kyrkoherden i Närtuna och Gottröra församlings pastorat av Uppsala ärkestift, kontraktsprosten och hovpredikanten, teol. doktorn Per Tollesson i hans 1:a gifte (gift 2:o med Fredrika Lovisa Fittie), född 1747-01-02 i Åsheda socken, Kronobergs län, död 1821-06-28 i Närtuna prästgård. (Hm.)
 • 2. Catharina Christina, född 1760-01-00, död ogift.
 • 2. Anna Cornelia, döpt 1760-12-30 i Karlskrona, död ogift.
 • 2. Beata Margareta, född 1761-12-07. På Askaremåla.
 • 2. Anna Fredrika, född 1764-02-18 i Ronneby.

TAB 14

Johan Fredrik, (son av Natanael Elias, Tab. 7), till Lidboholm. Född 1711-05-09. Volontär vid amiralitetet i Karlskrona 1725. Sergeant vid Kronobergs regemente 1733-12-29. Fältväbel 1746-06-25. Regementsadjutant 1755-10-04. Fänrik 1762-12-14. Genom byte livdrabant 1767-01-16. Avsked 1767-05-05. Löjtnant. Död 1795-01-28 på Lidboholm. Han bevistade pommerska kriget och blev fången vid Peenemündes övergång 1759. Gift 1743-01-09 Riddersberg, med Margareta Christina Ridderståhle, född 1720-07-27 på Riddersberg. Död 1749-08-07 på Lidboholm. Dotter av kornetten Håkan Ståhle, adlad Ridderståhle, men ej introducerad, (SK.) och hans 2:a fru Catharina Poppelman.

Barn:

 • Christina Catharina, född 1743-10-19 på Riddersberg, död ogift 1806-01-29.
 • Natanael Haqvinus, född 1745-10-06 på Riddersberg. Volontär 1763-01-13. Sergeant 1766-12-16. Livdrabant 1767-05-13. Fänrik vid Kronobergs regemente 1769-02-21. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1776-05-22. Stabskapten 1782-08-23. Avsked 1785-05-18. Död ogift 1809-12-08 på Lidboholm.

TAB 15

Staffan Casper, (son av Johan Fredrik, Tab. 14), född 1748-07-16 på Lidboholm. Kvartermästare vid adelsfanan. Död 1808-11-06 på Västerhaga. Gift 1772-09-23 på Lidboholm med Anna Plantina Laurel i hennes 2:a gifte (gift 1:o med råd- och handelsmannen i Lund Nils Eklin), född 1746-10-21, död 1812-12-03 på Sjöatorp. Dotter av kornetten Johan Laurel (Ssn.) och Juliana Maria Vanino.

Barn:

 • Margareta Juliana, född 1773-01-07 på Lidboholm, död 1842-12-17 i Stockholm. Gift 1798-09-23 med häradsskrivaren i Konga härad i Småland Frans Henrik Svenonius, född 1777.
 • Gustaf, född 1779-06-27, död 1779.
 • Anna Sofia, född 1784-07-19 på Lidboholm, död 1853-04-02 i Filipstad. Gift 1:o 1803-04-10 i Hornaryds kyrka Kronobergs län med sin syssling, fänriken Peter Samuel Cederschiöld, född 1774, död 1809. Gift 2:o 1827-03-27, med prosten och kyrkoherden i Elmeboda pastorat av Växjö stift Per Tellander i hans 2:a gifte (gift 1:o med Gustava Colliander, född 1777, död 1815. Dotter av inspektören Elias Colliander) (Lsn.), född 1758-10-06 i Jönköping (Lsn.), död 1838-08-16.

TAB 16

Fredrik Johan, (son av Staffan Casper, Tab. 15), född 1774-03-25 på Lidboholm. Genomgick Växjö skola. Student i Lund (Lsn.) 1793-10-22 extra ordinarie biblioteksamanuens vid akademien i Lund 1795-11-16. Fil. mag. i Lund 1796-06-23. Docent i teoretisk filosofi i Lund 1800. Fil. adjunkt 1803. Historiarum lektor i Växjö 1807-10-07. Juris et moralium professor i Lund 1808-06-29. Prästvigd 1821-06-11. Kyrkoherde i Hardeberga och Sandby prebendepastorat av Lunds stift 1821-02-28. Prost 1824. Kyrkoherde i Stävie och Lackalänga prebendepastorat av Lunds stift 1824-01-14 LNO 1837-01-28. Universitetets rektor 1811–12 och 1824–25 (Lsn.). Professor emeritus 1841-11-30. Död 1846-04-04 i Lund. Gift i Lund 1808-10-01 med Eleonora Fredrika Widegren, född 1778, död 1826-07-21 i Lund. Dotter av lagmannen, ledamoten av högsta domstolen, justitieborgmästaren i Malmö, jur. doktorn Carl Fredrik Widegren och hans 2:a fru Christina Maria Rosenblad B.

Barn:

 • Mattias Natanael, född 1810-04-06 i Lund. Student i Lund 1824-03-22. Filol. kandidatexamen 1829-12-19 och fil. kandidatexamen 1832-03-02. Fil. doktor 1832. Docent i grekiska språket vid Lunds universitet 1836-01-22. Adjunkt i nämnda ämne 1844-06-22. Förestod professionen i grekiska språket vårterminen 1845, höstterminen 1849, vårterminen 1854, 1857–1860, höstterminen 1868 och vårterminen 1869. Avsked 1875-04-23. Fil. jubeldoktor 1883-05-31 död ogift 1885-02-27 i Lund.
 • Carl Staffan, född 1811-04-19 i Lund. Student i Lund (Lsn.) 1827-03-24. Med. fil. kand. 1830 (Lsn.). Stipendiat i fältläkarekåren 1832. Med. kand. 1835-06-01. Med. lic. 1837-04-00. Med. doktor 1837-04-20. Kirurg. mag. 1838-01-27. Bataljonsläkare vid skånska husarerna 1835-08-16. Avsked vid skånska husarerna 1837-07-20. Tillförordnad provinsialläkare i Linköping 1838-02-01. Bataljonsläkare vid 2. livgrenadjärregementet 1838-03-16. Transportert till 1. livgrenadjärregementet 1839-05-22. Död 1846-07-17 i Söderköping genom drunkning [SB]. Gift 1845-12-28 i Kalmar med Johanna Amalia Charlotta Lembke i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1849-10-11 i Karlskrona med kommendören Carl Bertil Lilliehöök af Fårdala, född 1809, död 1890), född 1824-06-24 i Stralsund, död 1897-01-27 i Gränna. Dotter av regementsläkaren i preussisk tjänst Johan Henrik Lembke och Charlotta Christina Gothilander.
 • Anna Maria, född 1813-12-27 död ogift 1848-10-02 i Lund.
 • Elof Casper, född 1815-12-12 i Lund. Student i Lund 1829. Filol. kand. Fil. kand. Promoverad fil. mag. 1838. Duplikant vid Ystads skola 1839. Tillförordnad rektor vid Sölvesborgs skola 1840–1843. Prästvigd 1844-06-16. Slottspredikant i Kristianstad 1846-11-07. Kyrkoherde i Visseltofta och Verums församlings pastorat av Lunds stift 1856-06-20 tillträdde 1858. Kyrkoherde i Trälleborgs och Maglarps församlings pastorat 1864-04-22 tillträdde 1865. Död 1870-03-07. Gift 1858-05-22 med Maximiliana (Milia) Hellberg, född 1824-01-24, död 1892-01-03 i Lund. Dotter av kronofogden Johan Fredrik Hellberg och Gustava Billström.
 • Fredrika Sofia, född 1819-01-26 i Lund, död ogift 1886-11-14 i Mariestad.
 • Nils Johan Fredrik, född 1821-01-10, död 1827-01-05 i Fulltofta prästgård Malmöhus län.

TAB 17

Gustaf, (son av Fredrik Johan, Tab. 16), född 1812-05-27 i Lund. Student i Lund 1824. Filol. kand. examen 1830. Fil. kand. 1832. Promoverad fil. mag. 1832. Student i Uppsala 1832–1833. Jur. examen i Uppsala 1833. Extra ordinarie kanslist i kommerskollegium 1835-02-03 och i justitierevisionsexpeditionen 1835. Kopist i justitierevisionsexpeditionen 1840-12-22. Notarie i överståthållarämbetet 1841. Registrator i justitierevisionsexpeditionen och generalauditörsexpeditionen 1846-04-01. Expeditionssekreterare i kungl Maj:ts kansli 1858-01-19. Död 1860-11-17 i Stockholm. Gift i Stockholm 1845-05-30 med Elsa Vilhelmina (Mimmi) Borg, född 1820-04-27 i Stockholm, död i Stockholm 1889-06-01. Dotter av myntmästaren Christoffer Borg och Ulrika Vilhelmina Campbell.

Barn:

 • Fredrika Vilhelmina (Mimmi), född 1846-02-04 i Stockholm. Död 1926-07-25 i Lund, ogift.
 • Hedvig Maria, född 1847-02-24 i Stockholm, död 1856-06-07.
 • Johan Gustaf Christoffer, född 1849 i Stockholm. Se Tab. 18
 • Knut Mattias, född 1851-02-14 i Stockholm. Elev vid teknologiska institutet 1870. Utexaminerad från dess fackskola för kemisk teknologi 1873. Anställd på A. V. Cronquists kemisk-tekniska byrå och Liljeholmens stearinfabrik i Stockholm 1873–1875. Student i Lund 1875. Död 1876 på våren i Dresden.
 • Ulrika Eleonora, född 1853-07-03 i Stockholm, död 1854-05-30 i Stockholm.
 • Hedvig Maria Reddita, född 1856-06-29 i Stockholm. Död 1935-10-17 i Engelbrekts församling, Stockholm (db. n:r 239). Mogenhetsexamen i Stockholm 1874-05-19. Lärarinna vid Wallinska skolan i Stockholm 1877–1884. Ordinarie medarbetare i tidningen Aftonbladet i Stockholm 1884–1921. Sekreterare i Svenska kvinnornas nationalförbund 1900–1908. Vice ordförande i Svenska kvinnornas nationalförbund 1909–1919. Skriftslärarinna.
 • Fredrik Robert Rudolf, född 1859-07-11 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Stockholm 1877-05-17. Student i Lund 1878. Fil. kand. 1882-12-14. Död ogift 1887-05-29 genom drunkning vid Stockholm.

TAB 18

Johan Gustaf Christoffer, (son av Gustaf, Tab. 17), född 1849-06-25 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Stockholm 1868-05-19. Student i Uppsala 1868-05-22 och i Lund 1868-09-07. Företog såsom innehavare av Humero-Steuchiska stipendiet studieresor till Danmark 1870 och till Tyskland sommaren 1871. Fil. kand.exam. 1873-09-15. Disputerade för fil. doktorsgraden 1874-05-23. Promoverad fil. doktor 1874-06-03. Docent i nordiska språk vid Lunds universitet 1875-01-12–1883-11-05. Notarie i filosofiska fakulteten 1876-02-05–1882-08-20. Företog såsom innehavare av riksstatens mindre stipendium studieresor till Tyskland, England och Frankrike somrarna 1877 och 1878. Genomgick provårskurs i Lund 1879–1880. Lärare vid Lunds fullständiga läroverk för flickor 1880–1882. Erhöll litterärt anslag av Svenska akademien 1881, 1882 och 1883. Föreståndare för Göteborgs nya elementarskola för flickor 1882-07-20–1889-06-30. Lärare vid den med Kjellbergska flickskolan i Göteborg då förenade högre seminarieavdelningen 1884–1886. Studierektor vid högre seminarieavdelningen läsåret 1885–1886. Ledamot av kommittén, som hade att undersöka, huru under visningen i de enskilda flickskolorna bedrevs mm 1885. Ledamot av vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg 1885. Ledamot av i Göteborgs allmänna folkskolestyrelse 1887. Dess vice ordförande 1888–1889. Medarbetare i redaktionen av Svenska akademiens ordbok från 1889-07-01. Ånyo docent i nordiska språk vid Lunds universitet 1889. Professor i nordiska språk vid Göteborgs högskola 1893-07-10. Erhöll Svenska akademiens kungliga pris 1902. RNO 1903-12-01. Korresp. ledamot av Videnskabsselskabet i Kristiania 1904-04-00. Av det kongelige danske Videnskabernas Selskab 1910 och av humanistiska vetenskapssamfundet i Lund 1919. Hedersledamot av Svenska litteratursällskapet i Finland 1911 och av Hið Islenska Bókmentafjelag i Reykjavik 1915. Avsked från professorsbefattningen fr o m 1914-09-01. Fil. jubeldoktor i Lund 1924-05-31. Bland hans utgivna arbeten märkas: Fornsögur Suðrlanda (1884), Svenskan som skriftspråk (1897, 5:e uppl. 1924), Om Erikskrönikan (1899), Konung Sverre (1901). Om kvinnospråk (2:a uppl. 1917), Rytmens trollmakt (1905), Om ordlekar (1910), Svensk stilstik (1920), m fl. Se biografi i Svenskt biografiskt lexikon. Död 1928-05-05 i Lund ]] och begraven i Lund 1928-05-11. Gift 1880-07-29 i Västerstads kyrka, Malmöhus län med Lovisa Vilhelmina (Lova)Widegren, född 1860-07-24 Dala s socken, död 1933-07-12 i Lund. Dotter av godsägaren, fil. doktorn Mattias Elof Vilhelm Widegren och Vilhelmina Lovisa Fredrika Rosenblad B.

Barn:

 • Per Elof, född 1886-02-21 i Göteborg, död 1886-02-21.

TAB 19

Gustaf Vilhelm, (son av Johan Gustaf Christoffer, Tab. 18), född 1882-05-22 i Lund. Mogenhetsexamen vid Göteborgs högre latinläroverk 1900. Student vid Göteborgs högskola 1900-09-03, vid universitetet i Leipzig 1903 och i Uppsala 1906. Fil. kand. i Göteborg 1903 och fil. lic. i Uppsala 1909. Promoverad fil. doktor i Uppsala. 1913. 2. Lärare vid Billströmska folkhögskolan på Tjörn 1905–1906. Lärare vid Göteborgs samskola 1910–1913. Extra lärare vid Göteborgs högre latinläroverk 1913–1915. Lektor vid Göteborgs högre realläroverk 1915-04-30. Studieresor till England, Tyskland, Danmark och Norge. Populärvetenskaplig föreläsare. RNO 1931-11-17. LVVS. Gift 1908-10-21 i Stenkyrka församling, Göteborg och Bohus län med Hildur Kjellberg, född 1884-03-13 i Stenkyrka församling , Göteborgs och Bohus län. Dotter av organisten Johan Ludvig Kjellberg och modern hette Alma Charlotta Larsson.

Barn:

 • Lars Gustaf Olof (Olle), född 1909-05-02 i Uppsala. Se Tab. 19A
 • Gudrun, född 1917-03-24 i Vasa församling, Göteborg. DSI, kurator.

TAB 19A

Lars Gustaf Olof (Olle), (son av Gustaf Wilhelm Tab. 19). Född 1909-05-02 i domkyrka församling, Uppsala. Huvudman 1959. Studentexamen 1927. Ekon. examen vid handelshögskolan i Göterborg 1929. Studieresor till Frankrike 1927, till Schweiz 1928 och till Tyskland 1932. Direktör assistent vid Societé Generale des Allumettes, Algier 1930-1933. Inspektör och tjänsteman i svenska livförsäkringsanst. Trygg 1933. Gift 1938-10-22 i Nacka församling, Stockholm, vb nr 74 med Edit Elina Johanna Mårtensson. Född 1906-10-31 i S:t Olofs församling, Kristianstads län. Tjänsteman i livförsäkringsanstalten Trygg fram till 1938.

Barn:

 • Claes Johan Gustaf.
 • Peder Gunnar

TAB 20

Mattias Gunnar, (son av Johan Gustaf Christoffer, Tab. 18), född 1887-07-30 Dala s socken, Malmöhus län. Mogenhetsexamen vid Göteborgs högre latinläroverk 1906. Student vid Göteborgs högskola 1906 verkkställande direktör i aktiebolag France-Afrique. Styrelseledamot av svenska handelskammaren i Paris. Gift 1913-12-03 i Paris med Elsa Maria Steffen född 1888-09-18 i Harrow, England. Dotter av professorn Gustaf Fredrik Steffen och Anna Oscara von Sydow.

Barn:

 • Monica Maria, född 1921-05-31 i Neuilly sur Seine vid Paris. Gift 1939-07-19 med Frederick William Owen Smith.
 • Nils Maro Fingal, född 1925-04-10 i Paris.
 • Anna Veronika (Annica), född 1929-03-22

TAB 21

Adolf Anders, (son av Fredrik Johan, Tab. 16), född 1823-08-27 i Lund. Fanjunkare vid livbeväringsregementet student i Lund 1839. Avlade kameralexamen 1842 och kansliexamen 1843. Officersexamen 1846. Underlöjtnant vid marinregementet 1847-06-21. Löjtnant 1856-04-24. Gymnastiklärare vid högre elementarläroverket i Karlskrona 1863-11-25–1867-09-04. Kapten vid marinregementet 1866-02-06. RSO 1871-05-27. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1879-12-31. Död 1880-07-25 i Fjeldstuan på Djurgården (Karlskrona Amiralitetsförsamling), Stockholm. Gift i Stockholm 1868-11-18 med Cecilia Sofia Teresia Hegardt, född 1846-01-02 vid Drottningholm, död 1869-08-17 i Karlskrona Amiralitetsförsamling. Dotter av regementsläkaren vid livregementets dragonkår, med. doktorn Johan Lechard Hegardt och Carolina Lovisa Wahllöf.

Barn:

 • Gustaf Johan Robert Adolfsson, född 1869-08-14 i Karlskrona. Bokhållare i Göteborg. Grosshandlare i Stockholm. SpMM 1899-10-04. Vice konsul för Chile 1903-11-00. Död 1937-03-29 i Saltsjöbaden, Stockholm (db n:r 8). Begraven i Lovö socken.

TAB 22

Staffan Henrik, (son av Staffan Casper, Tab. 15), född 1775-03-21 på Lidbohohn. Student i Lund 1791. Grosshandlare i Malmö. Död i Malmö 1809-03-10. Han kallade sig Gavelli. Gift 1801-10-05 med Anna Christina Catharina Efverman i hennes 1:a gifte (gift 2:o med bokhållaren vid riksbankens avdelningskontor i Malmö Carl Georg Lohman, född 1791-02-01 i Malmö, död i Malmö 1871-11-22) (Im.), född 1782-10-19 i Ryssby socken (Im.), död 1855-05-15 i Malmö (Im.). Dotter av gästgivaren Israel Efverman och Petronella Karström.

Barn:

 • Anna Juliana (Julie), född 1802-12-08 i Köpenhamn, död 1888-07-17 i Stockholm. Gift 1822-06-14 i Malmö med häradshövdingen i Bara, Harjagers och Torna härads domsaga i Malmöhus län, lagmannen, RNO, Anders Gabriel Kiellander i hans 2:a gifte (gift 1:o 1810 med Johanna Maria Brandes, född 1792, död 1813. Dotter av prosten vid holländska luterska församling i Batavia Johan Brändes och Maria Charlotta Wimmermark), född 1779-06-13 i Väderstads socken, Östergötlands län, död 1845-08-21 i Lund.
 • Elisabet Henrietta, född 1804-02-08 i Köpenhamn, död 1868-10-07, i Stockholm.

TAB 23

Rudolf Uranius, (son av Staffan Henrik, Tab. 22), född 1806-07-11 i Malmö. Student i Lund 1824-10-02. Vice häradshövding 1833. Notarie i kammarkollegium 1840-03-27. Tillika registrator och notarie i fångvårdsstyrelsen 1841-02-19. Kammarherre 1842-08-03. Kammarråd 1846-06-16. RNO 1858-04-28. Avsked från kammarrådsbefattningen 1873-01-10. Död 1892-08-24 på Rosenvik å Djurgården vid Stockholm. Gift 1842-09-07 i Köpenhamn med Louise Gustava Adelheid Quaade, född 1817-06-26 i Helsingör, död 1893-10-19 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm. Dotter av generalmajoren och chefen för danska ingenjörkåren Peter Fredrik Quaade och Kristiane Gustave de Tuxen.

Barn:

 • Gustava Anna Julie Fredrika Gabriella (Gusti), född 1843-09-23. Studerade målarkonsten i Stockholm och Paris, landskapsmålarinna. Död 1884-04-19 i Stockholm.
 • Elisa Matilda Cordelia, född 1845-04-22, död 1845-05-09.
 • Staffan Fredrik Robert Per, född 1847. Se Tab. 24

TAB 24

Staffan Fredrik Robert Per, (son av Rudolf Uranius, Tab. 23), född 1847-01-28 i Stockholm. Avgångsexamen från Stockholms lyceum 1864-05-25. Student i Uppsala 1864-05-31. Jur. preliminärexamen 1865-05-30 och kansliexamen 1867-05-28. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet 1867-06-03. Tjänstgörande kammarjunkare 1868-08-25. Extra ordinarie i riksarkivet, kommerskollegium och statskontoret. Examen till rättegångsverken 1871-01-28. Auskultant i Svea hovrätt 1871-02-07. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1871-02-22. Kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1871-11-04. Kanslist hos riksdagens statsutskott riksdagarna 1872–1875. Amanuens i civildepartementet 1874-12-31. Notarie i riksdagens statsutskott riksdagarna 1876–1882. Tillförordnad kanslist i kommerskollegium 1876-03-14. Sekreterare hos kommittén för granskning av järnvägsstyrelsens förvaltning och räkenskaper 1876–1878. Kammarherre 1876-12-01. Sekreterare hos riksdagens revisorer av statsverket 1877–1881 amanuens i kommerskollegium 1877-10-27. Tillförordnat kommerseråd 1882-06-27. RDDO 1882-06-24. RNO 1885-12-01. KPKO 1886-05-00. Ledamot av differentialtullkommittén 1886. KSpCIII:sO 1887-07-00. Ledamot av riksdagens 2. kammare samt av bevillningsutskottet och kanslideputerad 1888–1890. Kommerseråd 1891-12-04. Ledamot av riddarhusdirektionen 1892-03-04. Tillförordnad svensk och norsk generalkonsul i Köpenhamn 1893-07-10. Ordförande i frihamns- och frilagerskommittén 1894-10-05–1895. KVO2kl 1897-09-18. Ordförande i handels- och sjöfartskommittén 1898-07-01–1900. Generaltulldirektör 1898-01-23. KDDO1gr 1899-01-23. KNO1kl 1900-12-01. Ordförande i tullstatskommittén 1900-11-06–1902 och i tullstatskommissionen 1908-09-18–1911, KmstkNO 1909-06-06. Avsked från generaltulldirektörsämbetet 1917-03-02. Före detta generaltulldirektör. Död 1927-01-09 i Stockholm och begraven i Solna socken, Hedvig Elenora församling, Stockholm (db nr 8). Se biografi i Svenskt biografiskt lexikon. Gift 1873-11-18 i Stockholm med Sofia Montgomery, född 1853-07-13 Segersjö, död 1925-09-22 i Hedvig Elenora församling, Stockholm (db nr 199). Dotter av brukspatronen Robert Nils Germund Montgomery-Cederhielm, nr 1960 A, och Cecilia Nordenfelt.

Barn:

 • Stefana Sofia, född 1874-12-27 i Stockholm. Stiftsjungfru.
 • Cecilia Louisa, född 1876-07-22 på Segersjö. Stiftsjungfru. Död 1877-10-22 i Stockholm.
 • Margareta Cordelia, född 1879-12-31 i Stockholm. Stiftsjungfru.
 • Louise Elisabet, född 1881-06-27 i Djursholm. Stiftsjungfru. Gift 1904-05-28 i Stockholm med överadjutanten och översten i generalstaben, chefen för lantförsvarets kommandoexpedition. KSO1kl, RNO, GV:sO1M m m Carl August Pontus Axelsson Sjögreen, född 1868-12-27 Ryssebo. Generallöjtnant.
 • Pehr Staffan Robert Rudolf, född 1883. Se Tab. 26
 • Helena Cecilia Gustava, född 1885-02-24 i Stockholm. Död i Stockholm 1885-02-26.
 • Olof Göran, född 1887-01-12 i Stockholm. Sjökadett 1900-10-10. Död 1904-09-20 i Stockholm.

TAB 25

Hugo Montgomery, (son av Staffan Fredrik Robert Per, Tab. 24). Född 1878-09-25 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm. Mogenhetsexamen 1896-05-16. Volontär 1896-05-22 och sergeant vid Svea livgarde 1897-08-10. Elev vid krigsskolan 1897-09-00. Fanjunkare 1898-08-15. Officersexamen 1898-11-30. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1898-12-09. Löjtnant vid Svea livgarde 1903-01-30. Tjänstgjorde hos hertigen av Skåne 1903-05-22–1904-11-00. RDDO 1903-10-31. Ordonnansofficer hos prins Gustaf Adolf 1904-11-00. GVSbm 1906. Genomgick krigshögskolan 1906–1908. OIISGbmt 1907. Regementsadjutant 1908–1910. RBadZLO2klmekl 1909-07-00. 1. adjutant vid IV. arméfördelningens stab 1911–1915. Kapten vid Svea livgarde 1912-04-12. Adjutant hos kronprinsen 1912-04-12. ROldHFO2klmkrona 1912. RPrKrO3kl 1912. Sakkunnig och sekreterare i skjutinstruktionskommittén 1918. 2. lärare vid infanteriskjutskolan 1919–1920. RSO 1919-06-06. RGrFrO 1920. OffStbVO 1920. 1. lärare vid infanteriskjutskolan 1921–1923. Major i armén 1921-10-07. Sakkunnig och sekreterare i exercisreglementskommittén 1921-12-28-1922-01-15. Tillförordnad chef för Infanteriskjutskolan 1922-01-01-1922-05-01. Major vid Svea livgarde 1922-08-01. Sakkunnig i skjutinstruktionskommittén 1922-11-01–1923-04-01 och i exercisreglementskommittén 1923-10-10–1924-08-20. OffEVSO. RVO 1924-06-06. RFrHL 1925. Chef för skjutskolan för infanteriet och kavaleriet 1926-02-19. Överstelöjtnant i armén 1926-06-04. Överstelöjtnant och chef för Skjutskolan för infanteriet och kavaleriet 1926-08-24 från och med 1926-11-01. Överstelöjtnant i Svea livgarde 1926-10-26. RNO 1928-12-10. Överste i armén 1930-05-23. Överste och sekundchef för Livregementets grenadjärer 1931-04-24 från och med 1931-05-13. KSO2kl 1933-06-16. KSO1kl 1936-06-06. Överste och sekundchef för Svea livgarde 1936 från och med 1936-11-16 samt tillagts överste och brigadchefs tjänsteställe. Generalmajor i armén 1937-04-30 från och med 1937-07-01. Avsked 1938-01-14 från och med 1938-10-01. Förordnad att från och med 1938-10-01 tillsvidare till och med 1943-09-30 vara kommendant i Stockholm 1938-03-31. KVO 1kl 1941-06-06. Chef för Hans Kungliga Höghet Kronprinsens stab. Gift 1908-10-15 Hyby ]] med friherrinnan Ingeborg Margareta Barbara Wrangel von Brehmer, född 1888-01-05 Hyby. Äger del i Tosterup, Tosterup församling, Kristianstads län. Dotter av överstekammarjunkaren friherre Johan Wolmer Wrangel von Brehmer, och grevinnan Henrietta Eleonora Ingeborg Ehrensvärd.

Barn:

 • Gustaf Hugo Wolmer, född 1910-01-15< i Kungliga Svea Lifgarde församling, Stockholm. Lantbruksbiträde.
 • Gustaf Adolf Hugo Stefan, född 1915-11-07 i Svea livgardes församling, Stockholm.
 • Ingeborg Margareta Louise Cecilia, född 1921-03-11 i Kungliga Svea Lifgarde församling, Stockholm.
 • Ingeborg Margareta Sofia, född 1923-12-23 i Stockholm. Stiftsjungfru.

TAB 26

Pehr Staffan Robert Rudolf, (son av Staffan Fredrik Robert Per, Tab. 24), född 1883-06-24 i Stockholm. Mogenhetsexamen vid Stockholms högre latinläroverk å norrmalm 1900-05-15. Student i Uppsala 1900. Jur. fil. examen i Uppsala 1901-04-27. Reservofficersexamen vid Karlberg 1905-04-18. Jur. utredning kand. 1905-12-15. Reservunderlöjtnant i Svea artilleriregementes reserv 1905-12-22. Extra ordinarie notarie vid Stockholms rådstuvurätt 1906-01-00. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1906-01-05. Till förordnade domhavande vid olika tillfällen under åren 1908–1909 och 1911. Sekreterare i svenska arbetsgivareföreningen 1908-08-15–1909-01-15. Extra ordinarie kanslist i riddarhuset 1909-10-27–1911-12-31. Sekreterare vid Stockholms högskolas stats- och rättsvetenskapliga fakultet 1910-01-01. Amanuens hos sekreteraren i Svea hovrätt 1910-12-28. Tillförordnad sekreterare och fiskal olika tider under åren 1911–1912. Extra ordinarie assessor 1913-01-17. Avsked från underlöjtnantsbeställningen 1913-06-20. Assessor i Svea hovrätt 1915-09-23. Tillförordnad revisionssekreterare första gången 1915-12-03. Sekreterare hos styrelsen för de kungliga teatrarnas pensionsinrättning 1916-04-01. Fiskal vid Svea hovrätt 1918-01-31. Hovrättsråd vid Svea hovrätt 1918-05-31. Sekreterare hos Stockholms högskolas humanistiska fakultet 1922-02-01. Revisionssekreterare 1922-12-08. RNO 1923-06-06. Ledamot av de blandade domstolarna i Egypten (1920-talet). Ordförande i poliskollegiet för Jönköpings län. Häradshövding i Norra och Södra Vedbo härads domsaga 1927-10-13. Gift 1910-08-10 i Gustaf Vasa kyrkan, Adolf Fredriks församling, Stockholm med Margareta Adelborg, född 1885-10-30 Södertuna. Dotter av kaptenen Carl Hugo Adelborg och friherrinnan Görel Margareta Leijonhufvud.

Barn:

 • Hillevi, född 1912-02-10 i Kungliga Svea artelleriregementets församling, Stockholm, död i Kungliga Svea artelleriregementets församling, Stockholm 1912-02-15.
 • Görel Sofia Margareta, född 1913-04-26 i Kunglig Sveaartilleriregementets församling, Stockholm. Gift 1940-04-23 i Solna församling, Stockholm (vb 126) med jur. Kand. Claes Jarl Edgar Claesson Breithholtz, född 1911.
 • Louise Cecilia Margareta, född 1918-02-11 i Oscars församling, Stockholm. Stiftsjungfru. Student 1937-06-18. Fil. kand. examen vid Stockholms högskola 1942-10-24. Antikvarie vid Statens historiska museum.
 • Beatrice Emilie Margareta, född 1925-10-08 i Oscars församling, Stockholm. Stiftsjungfru.

TAB 27

George Louis, (son av Rudolf Uranius, Tab. 23), född 1852-07-10 i Stockholm. Mogenhetsexamen vid Stockholms lyceum 1870-05-17. Student i Uppsala 1870-09-16. Jur. fil. kand. 1873-04-19. Anställd hos trävarufirmorna Astrup & C:o 1873–1877 och B. Almquist 1878–1888. Grosshandlare i Stockholm under firma Steenhoff & Cederschiöld 1889-01-01. Ensam innehavare av firma Steenhoff & Cederschiöld 1903-08-15. Död 1931-12-21 Segersjö Gift 1886-11-28 i Hedvig Eleonoras församling, Stockholm med Maria Catharina Lovisa (Mia) Nordström, född 1855-11-16 i Kristina församling, Göteborg ]], död 1918-11-20 i Engelbrekts församling, Stockholm. Dotter av grosshandlaren Carl Leonard Severus Nordström och Matilda Margareta Emilia Lehman.

Barn:

 • Malin Louise Matilda Gusti Cordelia, född 1888-01-15 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1909-04-06 i Gustaf Vasa församling, Stockholm ]] med ryttmästaren i livregementets husarers reserv Christian Fredrik Axel de Berg, född 1883-10-10

TAB 28

Robert Teofron, (son av Staffan Henrik, Tab. 22), född 1808-04-26 i Malmö. Vice auditör vid livgardet till häst 1833. Kanslist i fångvårdsstyrelsen 1835. Auditör vid livgardet till häst 1836-01-23. Notarie hos överståthållarämbetet för polisärenden 1837-01-00. Sekreterare i fångvårdsstyrelsen 1840-02-08. Departementschef i fångvårdsstyrelsen 1845-05-08. Avsked från auditörsbefattningen 1854-02-02. RNO 1856-04-28. Död 1865-05-26 i Stockholm. Gift i Stockholm 1838-10-25 med Ulrika Matilda Widman, född 1819-02-13 i Stockholm, död i Stockholm 1893-12-08. Dotter av grosshandlaren Per Ulrik Widman och Brita Maria Löfvenberg.

Barn:

 • Anna Emilia Maria (Emma), född 1840-11-14, död 1893-04-18 i Stockholm. Gift i Stockholm 1861-08-07 med kaptenen, före detta löjtnanten vid 2. livgardet, kassadirektören i Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag, RVO, Johan Georg Teodor Ahlberg, född 1832-05-31 i Stockholm, död i Stockholm 1891-05-20.

TAB 29

Per Henrik Rudolf, (son av Robert Teofron, Tab. 28), född 1842-05-20 i Stockholm. Student i Uppsala 1859-12-14, fanjunkare 1860-02-23. Officersexamen 1861-03-02. Underlöjtnant vid livgardet till häst 1861-07-16. Kansliexamen 1863. Transport till livregementets dragonkår 1864-01-05. Löjtnant 1873-03-07. RÖJKrO3kl. Ryttmästare 1881-08-06. RSO 1882-12-01. Major i armén 1892-05-27. Avsked med tillstånd att såsom ryttmästare i livregementets dragoners reserv kvarstå 1892-06-15. Avsked ur krigstjänsten 1900-05-18. Död 1908-12-11 i Oscars församling, Stockholm. Ägde husen nr 10 vid Kammakaregatan och nr 58 vid Östermalmsgatan i Stockholm. Gift 1871-10-21 i Hamburg med Amelie Hilda Maria Sterky, född 1853-10-14 i Hamburg, död 1934-06-02 i Oscars församling, Stockholm (db nr 144) och begraven i Solna socken. Dotter av ministerresidenten Carl Gustaf Sterky och Maria Matilda Moll.

Barn:

 • Ebba Maria, född 1873-04-25, i Hamburg. Gift 1896-05-02 i Stockholm med översten Nils August Domingo Adlercreutz, född 1866.
 • Märta Ulrika (Ulla), född 1875-12-12 i Stockholm. Gift i Stockholm 1899-09-12 med överstelöjtnanten friherre Otto Stig Rålamb, född 1872.

TAB 30

Robert Teofron, (son av Per Henrik Rudolf, Tab. 29), född 1874-06-20 i Stockholm. Volontär vid livregementets dragoner 1894-05-04. Mogenhetsexamen 1895-05-23. Sergeant i regementet 1896-08-16. Elev vid krigsskolan 1896. Officersexamen 1897-11-29. Underlöjtnant 1897-12-10. I fransk tjänst 1898-10-06–1899-09-09. Genomgick därunder ridskolan i Saumur och var kommenderad vid 16:de dragonregementet i Reims. 2. adjutant 1900-09-07–1903-12-31. På stat 1902-10-24. Löjtnant i regementet 1903-12-18. 2:e Löjtnant 1904-02-26. 1:te löjtnant 1906-02-26. RPrRÖO4kl 1908. Regementsadjutant 1908-12-01–1909-11-01. Skvadronschef 1910-12-05–1919-11-01. 2. ryttmästare 1911-04-05. GV:sOlM 1912. RFrHL 1913. RItS:tMLO 1913. 1. ryttmästare 1915-03-26. Kommenderad till Österrikiska gränsen mot Ryssland 1916. RSO 1918-06-06. Major i regementet 1920-04-23. Chef för skånska husarregementets detachement i Uppsala 1920-04-24. Major vid skånska husarregementets detachement 1921-10-28. Major vid livregementets dragoner 1922-10-13. Överförd på övergångsstat 1926-09-04 från och med 1926-11-01. Avsked 1929-06-14 från och med 1926-06-21. Gift 1902-09-29 i Malmö med Alida Gustava (Lilly) von Platen, född 1878-02-16 på Stora Mölla i Kellna socken, Kristianstads län. Dotter av översten Gustaf Anton von Platen och Alida Hummel.

Barn:

 • Claes Henrik Gustaf Robert, född 1903-08-31 i Stockholm.
 • Ulla Elisabet Ingeborg, född 1906-10-29 i Stockholm, död 1910-04-03 i Oscars församling, Stockholm.
 • Rolf Henrik Gustaf Robert, född 1908-11-17 i Stockholm.
 • Märta Lilly Amelie Alida
 • Stig Henrik Gustaf Robert

TAB 31

Casper Hakvin, (son av Staffan Casper, Tab. 15), född 1776-03-24 på Lidboholm. Student i Lund (Lsn.) 1794-09-30. Prästvigd 1804-09-23. Vice pastor 1811-06-01. 1. Apologist vid trivialskolan i Växjö 1812-01-15. Avlade pastoralexamen 1815. Kyrkoherde i Lekaryds och Aringsås församlings pastorat av Växjö stift 1820-04-19. Prost 1828-05-21. Kyrkoherde i Forsheda, Bredaryds och Torskinge församlings pastorat av samma stift 1829-01-21. Död 1845-06-13 i Forsheda prästgård. Gift 1813-08-26 i Göteryds prästgård, Kronobergs län med Helena Sofia Ingelman, född 1795-12-14 i Göteryds prästgård, död 1885-12-02 i Växjö. Dotter av prosten och kyrkoherden i Göteryds och Traheryds församlings pastorat av Växjö stift, fil. doktorn Johan Gustaf Ingelman och Maria Catharina ödmann.

Barn:

 • Johan Gustaf Hugo, född 1814-12-05 i Växjö, död i Växjö 1815-03-07.
 • Anna Maria, född 1815-11-20 i Växjö. Öppnade i Lund en mindre flickskola i slutet av 1840-talet. Föreståndarinna för diakonissanstalten i Stockholm 1851–1862. Död ogift 1892-01-06 i Lund.
 • Malin, född 1821-05-05 i Växjö, död 1907-10-26 i Pembina, Dakota, Nordamerika. Gift 1846-10-20 i Lekaryds socken, med vice komministern i Lidhults församling av Växjö stift, fil. kand. Johan Widell, född 1809-08-12 i Ravelsmark i Gränna socken, död 1862-04-02.
 • Herman, född 1827-05-11 i Lekaryds socken, Kronobergs län. Arkitekt. Död 1864 i Amerika.

TAB 32

Gustaf Hugo, (son av Casper Hakvin, Tab. 31), född 1817-10-25 i Växjö. Student i Lund 1835. Sergeant vid Jönköpings regemente 1837-09-30. Avsked 1842-06-13. Sergeant vid Värmlands fältjägareregemente 1843-01-09. Fanjunkare vid Värmlands fältjägareregemente 1843-03-04. Avsked. Sedan handelsbokhållare i Göteborg. Död 1882-10-11 i Kungälv. Gift 1859-10-16 i Göteborg med Eva Maria Arborelius, född 1831-02-02, död 1915-01-01 i Domkyrka församling, Göteborg.

Barn:

 • Hildegard Helena Louise, född 1860-01-31, död 1860-02-12.

TAB 33

Henrik Samuel, (son av Casper Hakvin, Tab. 31), född 1824-10-25 i Lekaryds prästgård, Kronobergs län. Student i Lund 1843-10-04. Fil. kand. examen 1847-06-12. Promoverad fil. doktor 1847-06-23. Förestod lärarebefattningen i främmande levande språk vid Växjö gymnasium höstterminen 1849. Konstituerad lärare i främmande levande språk 1849-11-23. Företog en studieresa till Tyskland, Frankrike och England 1851. Förestod lärarebefattningen i teckning vid Växjö läroverk 1853–1864. Redaktör för Nya Växjöbladet 1853–1857. Lektor i främmande levande språk vid Växjö högre elementarläroverk 1859-05-28. Företog med understöd av statsmedel en utländsk pedagogisk resa under sommarferierna 1865 till Frankrike och 1870 till England och Skottland. Ledamot i kommittén för avgivande av betänkande och förslag angående offentliga flickskolors behövlighet, lämplighet och organisation 1867. Erhöll tillstånd att avlägga prästexamen utan föregående fakultetsförhör 1872-05-24. RNO 1873-05-14. Justitieministern tryckfrihetsombud 1874. Förordnades att under fem år vara rektor vid Växjö allmänna läroverk 1874-12-04, vilket förordnande sedermera förnyades. Ledamot av Växjö ränte- och kapital försäkringsanstalts direktion 1876. Ledamot i kommittén för uppställande av förslag till likformiga språkläror 1882. Avsked från Växjö allmänna läroverk 1892-08-01. Fil. jubeldoktor i Lund 1897-05-31. Död 1900-05-13 i Växjö. Gift 1856-10-26 i Växjö med Emilia Charlotta Koraen, född 1831-09-16 i Växjö ]], död i Växjö 1907-11-26 dotter av salpetersjuderidirektören i Kronobergs län David Koraen och Anna Maria Heurlin.

Barn:

 • Per Ivar Gavelius, född 1858 i Växjö. Se Tab. 34
 • Elias Valfrid Gavelius, född 1862-01-02 i Växjö, död i Växjö 1863-02-03.
 • Anna Helena Gabriella, född 1865-03-23 i Växjö, död 1904-08-23 i Växjö. Gift 1890-03-29 i Växjö med f d kassören vid Smålands med flera provinsers hypoteksförening i Växjö Carl Christian Torvald Anker Hoffman i hans 1:a gifte (gift 2:o 1910-10-31) med Alma Charlotta Örtenblad, född 1868-04-26 Sämb s socken, Götalands och Bohus län. Dotter av kaptenen vid Bohusläns regemente Johan Olof Örtenblad och Gustava Catharina Wittrock), född 1856-11-03 Blombacka
 • Berta Maria Elisabet, född 1866-12-05 i Växjö. Handarbetslärarinna vid Växjö elementarläroverk för flickor.
 • Casper Henrik Gavelius, född 1869-04-06 i Växjö. Mogenhetsexamen i Växjö 1888-06-09. Student i Lund 1888-09-14. Preliminärexamen 1889-04-10 och examen till rättegångsverken 1891-12-14. Auskultant i Göta hovrätt 1892-01-28. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt 1892-02-12 tillförordnad domhavande 1895–1907 sammanlagt 7 1/2 år. Tillförodnad fiskal och advokatfiskal samt adjungerad ledamot av Göta hovrätt särskilda tider åren 1904–1905. Häradshövding i Kinda och Ydre domsaga 1907-03-15. RNO 1917-06-06. Biträtt inom justitiedepartementet vid utarbetande av författningsförslag 1917–1920. Adjungerad ledamot av Göta hovrätt höstsessionen 1918 och vårterminen 1919. Ordförande i Kisa sockens kommunalfullmäktige 1919. KNO 2kl 1933-06-16. Avsked 1939-01-28. Gift 1926-08-19 i Eksjö (Halmstads vb) med Ida Vilhelmina Pettersson, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1880-10-30 med härardskrivaren i Halmstads fögderi, Harald Emanuel Wennergren, född 1840-10-00 i Alboga, Älvsborgs län). Född 1857-08-29 i Nysunds församling, Värmlands län. Dotter av snickaren Peter Petersson och Matilda Höglund.

TAB 34

Per Ivar Gavelius, (son av Henrik Samuel, Tab. 33), född 1858-06-04 i Växjö. Mogenhetsexamen i Växjö 1877-05-23. Student vid Lund universitet 1877-09-10. Jur. fil. preliminärexamen 1877-12-14. Examen till rättegångsverken 1880-01-30 och kansliexamen 1881-01-31. Extra ordinarie notarie i Svea och Göta hovrätt 1881. Vice häradshövding 1884-10-01. Häradshövding i Vadsbo norra domsaga 1898-03-11. Ordförande i styrelsen för sydsvenska kreditbolagets avdelningskontor i Mariestad. Styrelseledamot i Mariestad-Kinnekulle järnvägsaktibolag. Död 1906-09-11 i Mariestad. Gift 1905-10-05 i Göteborg med Nanny Aurora Alfrida Jeansson, född 1877-01-04 i Västra Vingåkers församling, Södermanlands län. Dotter av fabrikören Gustaf Jeansson och Charlotta Catharina Hansson.

Barn:

 • Per-Ivar Erik Gavelius, född posthumus 1906-10-24 i Mariestad. Extra ordinarie tjänsteman vid landskontoret i Skaraborgs län.

TAB 35

Per Gustaf, (son av Staffan Casper, Tab. 15), född 1782-09-04 på Lidboholm. Student i Lund 1798-10-08 disputant 1805. Fil. kand. examen 1806-06-07. Underläkare vid södra armén 1808-05-12. Med. lic. 1808-12-07. Sjukhusläkare vid södra arméns allmäna fältsjukhus 1808-12-22. Fältläkare (SB.) 1809-01-14. Med. doktor 1809-08-02. Anatomic professor vid akademien i Lund 1811-03-30. Kir. mag. 1812-09-03. Tillförordnad lärare i pastoralmedicin vid Lunds universitet 1812-10-18 avsked från akademien 1812-09-27 och flyttade till Stockholm. Professor vid Karolinska Institutet i Stockholm 1817-10-08. Direktör vid allmän barnbördshuset 1822-03-26. RVO 1826-05-11. LVA 1830-01-20. RNO 1836-01-28. Död 1848-02-12 i Stockholm 'Han vistades 1810–11 i Danmark för att studera barnförlossningskonsten och 1816 på konungens bekostnad i Berlin för att taga kännedom om huru animala magnetismen där utövades av professor Wohltart. Har slutligen utgivit åtskilliga medicinska och även andra skrifter.' Med. professor. Gift 1812-10-21 med Cordelia Marie Charlotta von Boije i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1790-05-21 med kammarherren och lantrådet Magnus von Wedderkop, från vilken hon blev skild, född 1758, död 1825 (1826)), född 1774-02-05 död 1841-04-25 i Stockholm. Dotter av konferensrådet, kansleren i Schleswig-Holsteinska lagkommissionen Fredrik Christian von Boije och Charlotta Augusta Brockdorff.

Barn:

TAB 36

Fredrik August, (son av Per Gustaf, Tab. 35) född 1813-05-27 i Stockholm. Studerande i Lund 1830 student 1831-10-11. Med. filol. kand. 1833. Med.fil. kand. 1835. Med. kand. 1837. Med. lic. 1839. Tillförordnad bataljonsläkare vid 2. livgardet 1839-09-09. Kir. mag. 1840-03-05. Avlade ämbetsprovet s. m. Erhöll med. doktorsdiplom 1840-06-00. Tillförordnad provinsialläkare i Nora distrikt 1842-02-03. Provinsialläkare i Nora distrikt 1846-06-03–1851-09-02. Praktiserande läkare i Stockholm från 1851. Provinsialläkare i Stockholms distrikt 1854-10-13. Lärare i Stockholm befintliga undervisningsanstalten för barnmorskor med professors n. h. o. v. 1855-04-26. Svenska läkaresällskapets ordförande 1856–1857. RNO 1864-01-28 RRS:tStO2kl. Avsked från ovannämnda lärarebefattning 1880-12-10. Med. professor. Död 1883-03-10 i Stockholm. Gift 1844-12-08 i Nora med Agnes Memsen, född 1816-02-09 i Halmstad, död 1892-07-07 vid Kjesäter i Västra Vingåkers socken, Södermanlands län. Dotter av komministern Markus Memsen och Ingrid Ulrika Lindberg.

Barn:

 • Adèle, född 1847-01-17, död 1849-03-24.
 • Vilhelm, född 1818-09-04 död 1818-09-05.

TAB 37

Gustaf, (son av Fredrik August, Tab. 36), född 1845-10-13 i Nora. Kadett vid Karlberg 1866-01-22. Utexaminerad 1869-03-31. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1869-04-09. Avsked med tillstånd att såsom underlöjtnant i armén kvarstå 1870-04-08. Avsked 1871-06-20. Sjukgymnast. Professors n. h. o. v. 1888-11-30. RNO 1911-01-23. Se biografi i Svenskt biografiskt lexikon och Vem är det? Död 1923-05-01 i Engelbrekts församling, Stockholm. Gift 1871-10-01 Torpa med Jenny Charlotta Memsen, född 1841-01-23 Borås ]], död 1922-02-23 i Engelbrekts församling, Stockholm. Dotter av köpmannen Anders Vilhelm Memsen och Charlotta Fredrika Pehrman.

Barn:

 • Adéle, född 1873-05-29 i Hannover. Musikstudier i München 1892–1894 och i Zürich 1895–1896. Pianolärarinna i Stockholm sedan 1896.
 • Margareta (Meta), född 1880-11-24 i Stockholm, död i Stockholm 1883-10-31.

TAB 38

Carl Natanael, (son av Natanael Elias, Tab. 7), född 1715-02-15. Volontär vid Kalmar infanteriregemente 1730-08-31. Korpral vid Kalmar infanteriregemente 1733-09-07. Förare 1733-10-29. Sergeant 1741-01-30. Fältväbel 1741-11-11. Avsked 1749-08-18. Fänriks titel 1755-12-05. Död 1788-06-05 Yaberg. Gift 1734-02-05 med sin fränka Anna Christina Klingspor, född 1707-04-18 på Näs i Fryeleds socken, Jönköpings län, död 1781-04-08 på Yaberg och begraven 1781-06-04. Dotter av löjtnanten Gabriel Klingspor, och Anna Margareta Dachsberg.

Barn:

 • Elisabet Christina, född 1736-04-12 på Lidboholm, död 1736-04-12.
 • Gabriel Johan, född 1737-04-30, död 1738-07-12.
 • Anna Christina, född 1743-06-14 på Bol, nära Lidboholm, död 1744-03-16.
 • Natanael, född 1747-08-23 i Mörtelek Brusagården i Åsheda socken, Kronobergs län, död 1748-01-12.
 • Staffan Carl, född 1748-12-05, död 1750-07-05 i Fryele socken genom drunkning.
 • Anna Christina, född 1749-06-14 i Mörtelek Brusagården, död 1779-10-10. Gift 1773-12-27 med komministern i Vrå församling i Växjö stift Elias Bergenholtz (Lsn.), född 1751-02-17 i Vislanda, död 1783-04-05.
 • Maria Christina, född 1751, död ung.

TAB 39

Petrus Elias, (son av Carl Natanael, Tab. 38), född 1734-11-16. Kofferdikarl 1750. Lärstyrman 1750. Lärkonstapel vid mariniererna 1757-04-19. Konstapel vid mariniererna 1758-08-08. Konstapel vid amiralitetet 1764-12-03. Löjtnant vid amiralitetet 1769-11-17. Avsked. Död 1809-05-13. På Loftås i Fryeleds socken, Jönköpings län. Gift 1:o 1764-11-08 Hultaby med Brita Margareta Falkenberg af Trystorp, född 1729-05-14 Prästebo, död 1771-11-05 på Hultaby. Dotter av löjtnanten Conrad Falkenberg af Trystorp, och Elisabet Christina von Hagendorn. Gift 2:o 1773-06-30, på komministerbostället Norra Vare i Blädinge socken, Kronobergs län med Brita Margareta Heurlin, född 1750-07-14 Espemoen Dotter av kyrkoherden i Vislanda och Blädinge församlings pastorat av Växjö stift Isak Heurlin och Anna Dorotea Wiesel.

Barn:

 • 1. Carolina Conradina, född 1765-11-14 Gistingstorp, död ogift 1807-12-17 Udden
 • 1. Christina Margareta, född 1768-03-01, död 1769-04-29 på Gistingstorp.
 • 1. Ester Elisabet, född 1769-11-00 på Hultaby, död 1847-07-31 i Stockholm. Gift 1792-10-30 på Loftås med majoren vid Jönköpings regemente, RSO, Charles Louis de Maré, född 1766-06-14 på Stora Farsbo i Ulrika socken, Östergötlands län, död 1819-11-25 på Gärdagärden i Valstads socken, Skaraborgs län. (Lns.)
 • 1. Maria Catharina, född 1771-10-16, död 1771.
 • 2. Carl Isak, född 1775-08-29, död 1775-10-24 på Loftås.
 • 2. Anna Margareta, född 1776-10-27 på Loftås, död 1855-04-16 Reaby Gift 1809-02-09 på Loftås med kvartermästaren Lars Fredrik Hård af Segerstad, född 1773, död 1834.
 • 2. Maria Christina, född 1779-06-29, död 1864-08-20 i Jönköping. Gift 1813-10-02 på Yaberg med sin systers svåger livmedikus Carl Vilhelm Hård af Segerstad, i hans 2:a gifte, född 1767, Död 1817.

TAB 40

Peter Samuel, (son av Petrus Elias, Tab. 39), född 1774-03-22 på Loftås. Sergeant vid Jönköpings regemente 1790-12-07. Livdrabant 1796-12-05. Fänrik vid Jönköpings regemente 1801-06-16. Stabsfänrik med sergeants indelning 1808-05-13. Dödsskjuten 1809-08-18 i träffningen vid Sävar. Gift 1803-04-10 i Hornaryds kyrka, Kronobergs län med sin syssling Anna Sofia Cederschiöld i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1827-03-27, med prosten och kyrkoherden i Elmeboda pastorat av Växjö stift Per Tellander i hans 2:a gifte, född 1758-10-08 i Jönköping, död 1838-08-16), född 1784-07-19 på Lidboholm, död 1853-04-02 i Filipstad. Dotter av kvartermästaren Staffan Casper Cederschiöld och Anna Plantina Laurel.

Barn:

 • Carl Johan, född 1803-12-17. Kadett vid Karlberg 1817-09-29. Utexaminerad 1821-09-18. Fänrik vid Kronobergs regemente 1821-11-05. Löjtnant 1828-04-21. Transport till norra skånska infanteriregementet 1832-12-20. Avsked 1839-05-28. Deltog såsom frivillig i egenskap av korpral vid 17. infanteriregementet i dansk-tyska kriget 1864. Död ogift 1874-02-27.
 • Anna Gustava Dorotea, född 1805-12-09 på Loftås, död 1869-12-13. Gift 1829 med bruksförvaltaren Fredrik Svenonius, född 1803, död 1859 Nissafors
 • Fredrik Casper, född 1808-08-17 Näsbyholm

TAB 41

Johan Gabriel, (son av Carl, Tab. 38), född 1740-09-04 Loftås Volontär vid Jönköpings regemente 1754. Rustmästare 1758. Sergeant vid Jönköpings regemente 1760. Fältväbel 1766. Bataljonsadjutant 1767-09-19. Stabsfänrik 1769-02-21. Avsked 1774-04-23. Löjtnant. Död 1818-05-14 Yaberg. Gift 1774-09-04 Källhult med Maria Gyllenskepp, född 1737-07-30. Död 1819-08-30 på Yaberg. Dotter av löjtnanten Johan Gyllenskepp, och Maria Johanna Kuylenstierna.

Barn:

 • Maria Johanna, född 1778-12-22, på Yaberg, död på Yaberg 1790-04-02.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: