:

Skyttehielm nr 488

Från Adelsvapen-Wiki


Adlig †

Adlad 1650-07-06, introducerad s. å. Utdöd 1696-06-22. Namnet skrevs i regel Schüttehielm.

1Öä. 2At (So). 3Ök. 4K. af Schmidt. Anteckningar om Röne härad (1896). 5Um. 6Mf. 7Bv. 8Af.

TAB 1

Henning Nilsson Schütte, † 1646. Uppges varit yngre bror till Bengt Nilsson skräddare vilken är stamfader för de olika ätterna Skytte, se Tab. 1: Skytte af Sätra. Råd- och handelsman i Nyköping. Gift med Engel Danckwardt, född 1601, † 16541. Dotter till borgmästaren i Nyköping Joakim Danckwardtoch hans 1:a hustru Brita Olofsdotter. Barn:

 • Joakim Skytte född 1617, † 1678. Kammarråd. Se Tab. 2.
 • Henning Schytte adlad Skyttenhielm född 1620, † 1707. Biskop. Se: adliga ätten Skyttenhielm.
 • Anna Skytte. Gift 1:o med Anton Antoniison von Grooth, † 1645. Gift 2:o med Johan Kock von Gyllenstein, † före 1660 i Elbingen.
 • Brita Skytte född 1623-11-10 i Nyköping, † 1668-05-18. Gift 1643-07-26 med Daniel Behmer född 1611, † 1669. Hans 2:a gifte 1669-04-24 med Magdalena Lindegren.
 • Peter Skytte född 1671. Rådman och tullförvaltare i Nyköping 1658.
 • Claes Skytte. Notarie vid Lecenten i Riga.

TAB 2

Joakim Skytte född 1617-07-14 i Stockholm, † 1687-05-05 och begravd i S:t Nikolai kyrka i Nyköping där hans vapen monterades upp. Adlad Skyttehielm till Fågelsta i Salems socken/AB som han köpt på 1660-talet8. Kopist i k. kansliet 1634 (revers 13/102. Kanslist vid de tyska sakerna i hovkansliet 1639. Referendarie i kammarkollegium3 (räkningekammaren) 1644-01-15. Sekreterare i nämnda kollegium 1651-04-15. Sekreterare i banken med konfirm.fullm. 1664-05-21, men verkade inte ha tillträtt denna befattning. Kammarråd 1665-01-28. Gift med änkedrottning Maria Eleonoras hovjungfru Catharina Riese, † 1683 och begraven i Nyköpings östra (All Helgona) kyrka. Dotter till slottsintendenten och trädgårdsmästaren Johan Ludvig Riese.4

Barn:

 • Johan Skyttehielm, † barnlös 1688-11-29. Student i Uppsala5 1658-08-19. Hovjunkare. Assessor. Häradshövding 'efter Thuronius' 1676-06-15. Gift 1686-12-05 med Margareta Franc, begravd 1717-02-20 och nerlagd i Oljeqvistska familjegraven i Strängnäs domkyrka. Levde som änka 1699. Dotter till hovrådet Sven Franc och Christina Johansdotter Oljeqvist.
 • Joakim Skyttehielmfödd 1653 † 1696. Se Tab. 3
 • Anna Engel Skyttehielm född i Stockholm, † 1726-05-19 och ligger begravd med sin man samt flera barn och avkomlingar i Salems kyrka/AB. Gift 1667-02-00 med sin farbrors svåger, landshövdingen Anders Grelsson Lindeberg adlad till friherre Lindhielm, född 1634, † 1704.
 • Anna Catharina Skyttehielm, född i Stockholm. Gift 1672 efter 13/10 med majoren Henrik von Krefelt, natural. von Krefelt, † 1683.
 • Christina Skyttehielm, född 1660, † 1734-12-11 Lundby och begraven 1735-01-05. Gift med presidenten Gustaf von Faltzburg, friherre Faltzburg, född 1650, † 1719.

TAB 3

Joakim Skyttehielm född 1653-05-19 i Stockholm, † 1696-06-22 i Stockholm utan söner och slöt således ätten på svärdssidan samt begraven s. å. 18/10 i Riddarholmskyrkan, men sedan nedlagd i faderns grav i Storkyrkan. Student i Uppsala5 1665-08-09. Konduktör vid fortifikationen i Ingermanland 1673-11-12. Löjtnant vid Västerbottens regemente 1674. Fortifikationskapten vid arméns fortifikationsfältstat6 1675-10-08. Kapten vid Västerbottens regemente 1677. Major därst. 61684-12-13 och ännu 1690-08-007. Vice landshövding i Västerbottens län 1692. Var överstelöjtnant därst. 16947. Gift 1:o 1686-02-04 med Brita Örnfelt född 1665-10-07 i Narva, † 1690, dotter av överkrigskommissarien Henrik Schultz, adlad Örnfelt, och hans 1:a fru Margareta Jonasdotter adlad Appelberg. Gift 2:o 1692-01-10 med Maria Utterklo född 1674-09-06 i Stockholm, † 1731-09-01 i hennes 1:a gifte. Dotter till assessor Johan Utterklo, och Ingrid Boij. Hennes 2:a gifte 1697-11-09 med major Göran Swebilius, adlad Adlerberg B, född 1662, † 1706.

Barn:

 • 1. Joakim Skyttehielm, † före fadern på 1690- talet. Volontär vid amiralitetet.
 • 2. Catharina Margareta Skyttehielm, † 1738 och begraven s. å. 8/3 i Karlskrona. Gift där 1715-09-25 med kommendören Hans Huusman, adlad Ridderheim, född 1668, † 1732.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: