:

Dreffensköld nr 369

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Dreffensköld nr 369 †

Adlad 1647-01-20, introducerad 1647. Utdöd 1722-03-06.


TAB 1

Nils Björnsson, adlad Dreffensköld, till Åsa i Jungs socken, Skaraborgs län samt Sundstorp och Hallagården i Hällums socken, Skaraborgs län, vilken sistnämnda han köpte från kronan 1650-08-24. Född i Värmland. Gick i tjänst under konung Gustaf II Adolfs tid. Fänrik vid Västgöta kavalleriregemente. Löjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1633. Ryttmästare 1645-02-28. Adlad 1647-01-20 (introducerad 1647 under nr 369). Död 1658-03-25 på Åsa. Han bevistade fälttågen i Livland, Preussen, Tyskland och Danmark samt hade varit sårad och fången. Erhöll genom kungligt brev 1647-03-20, 1647-07-07 1652-11-07 och 1655-04-30 i donation flera gods, gårdar och hemman i Västergötland. (Pt I s. 192.) Gift med Vendela Jakobsdotter (Medd. av assessor O. Adelborg.), som levde ännu 1668.

Barn:

 • Björn, till Ekholmen i Lavads socken, Skaraborgs län och någon tid Åttingsberg i Färgelanda socken, Älvsborgs län, vilken gård han erhöll genom sitt gifte. Ryttare vid Västgöta kavalleriregemente 1645. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1655. Kornett 1657-02-00 . Löjtnant 1658-02-00. Reformerad löjtnant efter fredsslutet 1660. Reformerad ryttmästare 1669-12-18. Verklig ryttmästare 1676-08-24. Avsked 1679-09-10. Erhöll pension 1680-07-22. Död barnlös 1684-03-21 på Ekholmen. Hans vapen har varit uppsatt i Färgelanda kyrka. (At (Sch). Han skrev sig Dräffenskyldh. Deltog i polska kriget 1655 och 1656, bevistade under danska kriget stormningen av Fredriksodde samt blev vid stormningen av Köpenhamn sårad i vänstra sidan av halsen. Erhöll 1682 fyra och ett halvt bondehemman på livstids frihet. (Pt I s. 192.) Gift med Maria Silfverswärd, död 1691 och begraven 1691-07-04 i Göteborg, dotter av överstelöjtnanten Lars Larsson, adlad Silfverswärd, och hans 2:a fru Catharina Svenske.
 • Jakob. Var 1657 kornett vid Västgöta kavalleriregemente. Död 1664-02-00.

TAB 2

Göran (son av Nils Björnsson, adlad Dreffensköld, Tab. 1), till Åsa i Jungs socken, Skaraborgs län och Åttingsåker i Färgelanda socken, Älvsborgs län. Kornett vid överste Sinclairs regemente. Reformerad löjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1657. Löjtnant Västgöta kavalleriregemente 1658-12-03. Död 1672-02-18 på Åttingsberg. Gift före 1660 med sin broders svägerska Margareta Silfverswärd i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Lars Svärdsköld, död 1656), död omkring 1682, dotter av överstelöjtnanten Lars Larsson, adlad Silfverswärd, och hans 2:a fru Catharina Svenske. Hon ägde Åttingsberg ännu 1681. (A. Lignell Beskrifning öfver grfskapet Dal.)

Barn:

 • Lars, till Åttingsberg, som han ärvde efter modern 1683 (A. Lignell Beskrifning öfver grfskapet Dal.). Var 1678 page hos greve Magnus Gabriel De la Gardie. Död före 1700. (Hs.)
 • Jakob, till Åttingsåker i Färgelanda socken, som han ärvde efter mormodern 1683 (A. Lignell Beskrifning öfver grfskapet Dal.), och Åttingsberg. Musketerare vid livgardet 1685-09-00. Rustmästare vid livgardet 1687-02-20. Avsked 1688-12-02. Löjtnant vid Tiesenhausens svenska regemente i Holland 1688-12-10. Kaptenlöjtnant vid Buddenbrocks svenska regemente i Holland 1694-09-10. Kapten vid Västgöta tremännings infanteriregemente 1700-08-10. Major vid Västgöta tremännings infanteriregemente 1703-07-15/. Överstelöjtnant 1707-06-08. Avsked 1710-05-17. Död 1714-04-21 Filsbäck. Gift med Margareta Gyllenberg, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1689-07-18 i Marstrand med häradshövdingen Erik Sparman, adlad Sparrsköld, i hans 2:a gifte, född 1655, död 1698), dotter av överinspektören Erik Bergh, adlad Gyllenberg, och Christina Duberg.
 • Helena Catharina, död före 1711. Gift med översten Johan Ahlefelt, i hans 1:a gifte, död 1732.
 • Anna Maria, till Åttingsberg. Född 1671-02-27, död 1761-03-09 på Nydala säteri i Nydala socken, Jönköpings län och ligger, jämte sin 1:a man begraven i Mo kyrka, Älvsborgs län. Gift 1:o 1705-11-30 på Forsbacka bruk i Mo socken, Älvsborgs län med assessorn och bruksägaren Elias Linroth, född 1664, död 1722. Gift 2:o 1723-08-25 på Forsbacka med översten och kommendanten Gustaf von Mentzer, i hans 2:a gifte, född 1663, död 1733.

TAB 3

Erik (son av Nils Björnsson, adlad Dreffensköld, Tab. 1), till Sundstorp i Hällums socken, Skaraborgs län. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1657 . Död 1674-10-11 på Sundstorp och begraven 1676-08-17 i Skövde kyrka, Kullings härad, Älvsborgs län. Gift med Brita Maria Stake, död 1673-08-13 på Sundstorp, dotter av kaptenen Göran Stake, och Brita Oxe.

Barn:

 • Brita Catharina, döpt 1670-12-04 på Sundstorp.
 • Anna Valeria, döpt 1671-05-17 på Sundstorp. Gift med överstelöjtnanten Johan Vilhelm Gammal Ehrencrona, född 1669, död 1719.
 • Maria, döpt 1672-05-09 på Sundstorp.
 • Anna Christina, döpt 1673-08-01 på Sundstorp. Gift 1697-04-25 Uvered med fältväbeln Anders Svensson Grotte.

TAB 4

Anders (son av Nils Björnsson, adlad Dreffensköld, Tab. 1), till Ryk i Färgelanda socken, Älvsborgs län. Hade 1668 förverkat sitt liv, men fick på Per Hiertas förbön sona sitt brott med böter. Var kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1674 och löjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1675. Var död 1684. Gift med Dorotea von Krakewitz, som levde änka 1684, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med ryttmästaren Carl Magnus Schmidt, vars söner adlades med namnet von Wulfschmidt, nr 1722).

Barn:

 • Göran. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1694-12-28. Kvartermästare vid livregementet till häst 1700-04-12. Kornett vid livregementet till häst 1701-06-04. Löjtnant 1702-07-19. Sekundryttmästare 1703-12-29. Premiärryttmästare 1708-10-05. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Död ogift 1722-03-06 i Åbo under hemresan från fångenskapen. Med honom utdog ätten. Han ärvdes av systern och svågern, som för detta arv inköpte egendomen Fråndö i Färgelanda socken, som tillhört Walls morfader, kaptenlöjtnanten Sven Fahnesköld. (At (L).)
 • Anna Dorotea, levde 1728 och var gift.
 • Margareta, död 1729-03-11 i Färgelanda socken. Gift i Färgelanda socken 1712-10-12 med löjtnanten vid Bohusläns regemente Anders Wall, född 1679 (ZU.), död 1746-01-18. 'Han ämnade 1729 gifta om sig med sin förra frus halvbroders dotter Dorotea von Wulfschmidt.'

TAB 5

Nils (son av Nils Björnsson, adlad Dreffensköld, Tab. 1). Korpral vid Västgöta kavalleriregemente. Anhöll 1674 att få behålla hemman i Västergötland, som hans fader i tjugu år innehaft. Död 1674. Gift med Märta Bråkenhusen, som överlevde honom, dotter av majoren Jost Bråkenhusen, adlad Bråkenhusen, och Elin Jönsdotter Krabbe. Hon anhöll 1674 att för sina bam få njuta ovannämnda hemman.

Barn:

 • Jöns. Kapten. Död ogift.
 • ? Anna, döpt 1665-05-20 i Fristads socken, Älvsborgs län.
 • Helena Catharina. Gift med landsgevaldigern N. N. Raan. 'Efter hans död sammanlåg hon 1705 med regementskvartermästaren vid sachsiska regementet Christian Fredrik Peltz.'
 • Nils (Erik) (Nv.), född 1672-04-22. Fänrik vid svenska trupperna i Holland. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1699-01-30. Löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1701-02-08. Regementskvartermästare 1702-03-01. Sekundkapten 1703-06-18. Premiärkapten 1707-05-14. Stupade 1708-08-31 vid Malatitze och vid Malatitze begraven 'Hans vapen uppsattes i Mo kyrka, Älvsborgs län.'

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: