:

Kagg nr 68

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Kagg nr 68 död

Urgammal frälsesläkt. Introducerad 1625. Utdöd 1790-06-15. Ätten har utgrenat sig i friherrliga och grevliga ätterna Kagg.

Kagg%20A6800.jpg


TAB 1

Mattias Kagge. Kallas sven (väpnare) (RHKn.) 1375-11-12, då han beseglar ett brev och var sannolikt bosatt i Uppland. Levde ännu (RHKn.) 1425-03-04. Gift 1:o med Brigitta Erlandsdotter. Gift 2:o med Botil Ingemundsdotter, Jönis Anderssons änka, som 1425-03-04, testamenterade sin morgongåva, 60 mark penningar, av sin förra man till ett kor i Strängnäs. (RHKn.)

Barn:

 • 1. Catharina Mallisdotter, levde änka 1429-04-14 då hon gav jord, belägen i Långhundra härad i Uppland, till S:ta Klara kloster i Stockholm med sin fosterdotter Margareta Östensdotter. (Nordberg, Clara kloster.)
 • 1. Erland Mattsson Kagge. Häradshövding. Se Tab. 2

TAB 2

Erland Mattsson Kagge (son av Mattias Kagge, Tab. 1). Beseglade brev 1420-10-21. Kallas väpnare 1429-04-14. Gjorde 1436 jämte sin 1:a fru jordabyte med S:ta Klara kloster. Upplät 1446 jämte sonen Mattias jord i Husby i Markims socken i Uppland mot jord i Predingsö i Sorunda socken i Södermanland. Häradshövding i Svartlösa härad 1442-05-05 och ännu 1462. Gift 1:o före 1436 med Elin Kettilbjörnsdotter, som förde i vapnet tre strömmar, dotter av Kettilbjörn Simonsson av Stora Wånga-släkten eller samma släkt, som ätterna Strömfelt m fl. Gift 2:o före 1454 med Gertrud i hennes 2:a gifte.

Barn:

 • 1. Mattias Kagge, till Rossvik (Rödsvik) i Husby-Rekarne socken, Södermanlands län. Gjorde 1446 jämte fadern jordabyte med S:ta Klara kloster. Var väpnare 1459-09-27. Häradshövding i Oppunda härad i Södermanland 1453-01-27 och ännu 1469-07-01. Bosatt på Rossvik 1463-07-22, då han köpte jord i Årby och Berga m fl ställen i Husby-Rekarne socken av väpnaren Peder Jonsson. Erhöll Oppunda härads intyg 1470-02-17, att han förhållit sig troget mot herr Sten Sture. Var död 1473, då arvskifte hölls efter honom. Gift med Birgitta Germundsdotter, som 1463 gjorde sitt testamente och då skänkte till Julita kloster, där hon valde sin lägerstad, sitt gods Styrista och två torp i Lännäs' socken, i Närke, samt var död 1484-07-28, dotter av häradshövdingen i Österrekarne Germund Larsson (lilja) till Fjällskäfte och hans hustru Ingeborg,

Barn:

 • Erik Mattsson Kagge. Erhöll vid arvskiftet efter fadern 1473 fyra gårdar i Lydinge i Stavby socken, Uppsala län samt Rossvik som mödernearv. Var 1481 kanik i Strängnäs. Domprost i Strängnäs 1501-08-27. Död kort efter 1516-08-13, då han donerade åtskilliga gårdar till Strängnäs domkyrka.
 • Erland Mattsson Kagge den yngre. Hövidsman på Ståkeborg. Se Tab. 3.
 • Germund Mattsson Kagge på Styrestad, till Lydinge. Levde 1484. Var abbot i Julita kloster. 'Blev blind och gjorde då löfte, att om han fick sin syn igen, skulle han giva sitt spann svarta hästar till de fattiga, men då sådant inträffade, höll han ej sitt löfte, varför han åter och för alltid förlorade synen'.
 • Ragvald Mattsson Kagge. Ovisst torde vara om han någonsin existerat, han namnes hos Utter, men kan icke dokumenteras. Måste varit död före 1484, då han icke namnes bland bröderna vid arvskiftet efter modern.

TAB 3

Erland Mattsson Kagge den yngre (son av Mattias Kagge, Tab. 2), till Rossvik (Rödsvik) i Husby Rekarne socken, Södermanlands län. Kallas år 1487 välbyrdig sven och hövidsman på Stäkeborg, då han uppgav detsamma till riksföreståndaren Sten Sture den äldre. Död före 1500. Gift med Karin Axelsdotter, född efter 1472, död före 1518, dotter av Axel Pedersson (båt) på Näs och Kerstin Mårtensdotter (Svan). Hon ärvde efter ende sonen Bengts död egendomen Rossvik, vilken efter henne övergick till hennes syskonbarn på mödernet, riksrådet Knut Lindormsson (Vinge).

Barn:

 • Bengt Kagge, till Rossvik, död ogift 1515-10-26.

TAB 4

Nils Mattsson Kagge (son av Mattias Kagge, Tab. 2), till Fjällskäfte i Floda socken, Södermanlands län. Bosatt i Floda socken redan 1477. Omtalas ofta i handlingarna på riksföreståndaren Svante Stures tid. Levde ännu (Stockholms tankebok 1511.) 1511-06-04. Gift 1:o med Anna Pedersdotter, dotter av riksrådet Peder Ericsson till Granhammar (Örnflycht), och Karin Arendsdotter (av Ulfsläkten). Gift 2:o med Karin, som levde änka 1526.

Barn:

 • 1. Erland Kagge. Konung Gustaf I:s dräng 1523. Bevistade Västerås riksdag 1527. Namnes bland frälset i Södermanland (G I r.) 1537-01-15.
 • 1. Margareta Kagg. Gift före 1535 med slottsloven på Leckö, häradshövdingen Lars Mattsson Kafle, död omkring 1570.
 • 1. Mattias Nilsson Kagg. Slottsloven på Leckö. Se Tab. 5
 • 1. Karin Kagg. Arvskifte efter henne 1555. Gift med riddaren och riksrådet Hans Claesson Kyle, i hans 1:a gifte, död 1588.

TAB 5

Mattias Nilsson Kagg (son av Nils Mattsson Kagge, Tab. 4), till Fjällskäfte i Floda socken, Södermanlands län samt Kjellstorp i Örslösa socken och Brönas i Härene socken (båda i Skaraborgs län.). Upptages i rusttjänstlängd för Uppland? 1526-08-10. Bevistade Västerås riksdag 1527 (Hra.). Fick häradsrätten i Skånings härad i Västergötland (G I r.) 1529-10-03, som Torsten Brunsson självvilligt upplåtit åt honom. I slottsloven på Leckö (G I r.) 1534-02-24 och ånyo (G I r.) 1543-07-25, och (G I r.) 1558-09-12. Underskrev arvsföreningen 1544-01-13, konung Gustaf I:s testamente 1560-06-30 och ständernas bevillning 1561. Satt ting 1564. Blev 1565-04-00 sagd ifrån sitt frälse, emedan han i eke inställt sig till mönstringen (G I r.). Levde ännu 1568. (Hra.) Gift 1:o med Elin Lindormsdotter, dotter av riksrådet Lindorm Brunsson (Forstenasläkten, nr 2) och Karin Siggesdotter (Sparre). 2:o med Elin Gustafsdotter i hennes 1:a gifte, som levde ännu 1603 (Vff h. 2-3, s. 124.), dotter av häradshövdingen i Barne härad Gustaf Olofsson till Degeberg (Forstenaättens vapen) och Anna Mattsdotter (Kafle, nr 70).

Barn:

 • 1. Anna, död 1575. Gift med befallningsmannen på Älvsborg Nils Axelsson Posse, död 1611.
 • 1. Erik. Befallningsman på Älvsborg. Död 1592. Se Tab. 6
 • 1. Brita, död 1601-12-24. Gift med slottsloven och häradshövdingen Claes Andersson Ekeblad, död 1614.
 • 1. Nils. Hertig Carls kammarjunkare. Död 1601. Se Tab. 7
 • 1. Carin, död 1605. Gift 1:o med ryttmästaren Olof Eriksson Slake, död 1563. Gift 2:o med ståthållaren Christoffer Nilsson Ribbing, i hans 2:a gifte, död 1602.
 • 1. Lindorm.
 • 1. Elin, levde 1598, men var död 1616. Gift med slottsloven på Gullberg Peder Carlsson Store, i hans 2:a gifte.
 • 2. Margareta. Gift med Peder Bengtsson Svenske.

TAB 6

Erik (son av Mattias Nilsson Kagg, Tab. 5), till Kjellstorp och Brönas samt Hålltorp (At (Sch),) döda i Lindärva socken, Skaraborgs län. Var konung Eriks småsven 1553 (G I r.), erhöll häradshövdingebrev på Skånings härad i Västergötland (G I r.) 1559-11-10 och kyrkotionden av Härene prästgäll (G I r.) 1559-11-11. Förseglade bland adeln konung Gustaf I:s testamente 1560-06-30, och ständernas bevillning 1561-04-15. Befallningsman på Älvsborg 1563-04-29, vilken fästning han efter allenast 13 dagars belägring uppgav till danskarna 1563-09-04, och blev härför av konung Eriks nämnd dömd från livet 1564-01-06 men benådad. Var 1573 konung Johan III:s kammarjunkare. Död 1592-07-29 och begraven i Härene kyrka, Skaraborgs län. Gift med Beata Andersdotter, dotter av riksrådet Anders Hansson (Ekeblad) och Agneta Nilsdotter (halfmåne) av Stola-ätten.

Barn:

 • Elin, död 1615-12-07 och begraven i Ytterselö kyrka. Gift med riksrådet och ståthållaren Hans Åkesson (Soop), född 1552, död 1619.
 • Matts, död ung 1578 och begraven i Härene kyrka
 • Anders, död ung 1578 och begraven i Härene kyrka.

TAB 7

Nils (son av Mattias Nilsson Kagg, Tab. 5), till Kjellstorp och Fjällskäfte samt Svanseryd i Torestorps socken, Älvsborgs län och Styrestad i Lännäs socken Örebro län. Var 1594 hertig Carls av Södermanland kammarjunkare. Underskrev Söderköpings riksdags beslut (Hra.) 1596-01-20. Död 1601-07-29 och begraven i Örslösa kyrka, varest hans gravsten finnes. (C. J. Ljungström, Kinnefjärdings och Kållande härader etc. (1871).) 'Han begick 1578 dråp, för vilket han, enligt konung Johan III:s brev av den 16 mars 1579, fängslades, men blev sedan frigiven'. Gift 1586-11-06 på Svanseryd med Brita Hård till Svanseryd, född 1563-09-00, död 1630-04-16 på Kjellstorp, dotter av översten Lars Pedersson Hård (af Segerstad), och Brita Ribbing.

Barn:

 • Elin, född 1587-08-31, levde änka 1654. Gift 1634-10-20 på Kronoberg med assessorn Anders Christoffersson Grip (Gyllengrip) i hans 2:a gifte, död 1645.
 • Carin, född 1589-02-11, död före 1654. Gift med majoren Göran Nilsson Falk, adlad Gyllenfalk, i hans 2:a gifte, född 1600, död 1675.
 • Matts, född 1590. Överste. Död 1629. Se Tab. 8
 • Lennart, född 1592. Kapten. Död 1657. Se Tab. 10
 • Brita, till Fågleberg i Söne socken Skaraborgs län, född 1594-02-00, levde ogift 1648. Död ogift och begraven i Örslösa kyrka
 • Lars, friherre och greve Kagg, född 1595, död 1661. Se grevl. ätten Kagg.
 • Erik, född 1597-03-04, död ung.
 • Nils, friherre Kagg, född 1598, död 1653. Se frih. ätten Kagg.
 • Göran, till Gröneberg i Kinne-Kleva socken, Skaraborgs län. Född 1600-02-08, var korpral vid Södermanlands ryttare (av livregementet till häst) 1622 och kornett vid Södermanlands ryttare (av livregementet till häst) 1623–1627. Ryttmästare för ett nyuppsatt kompani av Södermanlands ryttare 1628. Troligen död ogift 1629 [Blr].

TAB 8

Matts (son av Nils, Tab. 7), till Kjellstorp och Styrestad samt Ekön i Risinge socken, Östergötlands län. Född 1590-07-29 på Källstorp. Löjtnant vid Knut Hands ryttarfana i Småland 1613-07-24. Kapten vid Södermanlands regemente 1617. Kapten vid Närkes och Värmlands regemente 1622-06-21. Major 1623. Introducera, jämte sina bröder, 1625 under nr 68. Överstelöjtnant vid Värmlands regemente 1626. Överste för detsamma 1629. Stupade 1629 vid Marienburg. Gift 1620-01-30 på Doverstorp i Risinge socken med Märta Ulf af Horsnäs, född 1598, levde ännu 1678, dotter av Johan Christerson (Ulf af Horsnäs) och Beata Eriksdotter (Rosenstråle).

Barn:

 • Beata, född 1621-01-12 Fjällskäfte. Gift 1:o 1647 (At (Sch).) med överstelöjtnanten Christer Brodersson Rålamb (se friherre ätten Rålamb), född 1611, död 1651. Gift 2:o med sin svägerskas kusin, landshövdingen Carl von Scheiding, född 1621.
 • Brita, född 1623-06-12, död 1656 Halleby och begraven 1656-11-23 i Skärkinds kyrka. Gift 1:o 1643-02-25 på Halleby med Johan Ållongren i Östergötland, född 1595, död 1653. Gift 2:o 1654-01-16 på Halleby med kaptenen Erik Galle i Sverige, död 1658.
 • Nils, född 1624. Överste. Död 1673. Se Tab. 9
 • Johan, född 1625-10-02 Svanseryd. Student i Uppsala 1639-08-01. Död ung.
 • Mattias, född 1627-01-09. Student i Uppsala 1639-08-01. Major vid Skaraborgs regemente 1656. Överstelöjtnant vid Skaraborgs regemente 1661-02-15. Kommendant i Kristianstad 1661-02-26, överste för dragonregementet i före detta danska provinserna 1661-07-20. Avsked 1664-09-03. Död 1665(4?) Och begraven 1665-09-24 i Linköping.
 • Märta, född 1629-06-21, död 1663 och begraven 1663-11-29 i Västra Eneby socken, Östergötlands län. Gift 1662 (At (Sch),) döda med översten Erik Slätte, nr 97, död 1673.

TAB 9

Nils (son av Matts, Tab. 8), till Styrestad och Ekön samt Viggebyholm i Grebo socken, Östergötlands län. Född 1624-07-01 Svanseryd. Student i Uppsala 1639-08-01. Fänrik vid livgardet 1647. Reformerad löjtnant 1647. Fänrik vid Västgötadals regemente 1649–1651 . Var överstelöjtnant vid Jönköpings regemente 1655–1659 . Kommendant i Hälsingborg 1658. Överste. Död 1673-10-23. Gift 1:o 1650-03-07 med Christina von Scheiding, begraven 1656-09-21 i Ringarums socken, Östergötlands län, dotter av överstelöjtnanten Volmar Didrik von Scheiding, och Brita Jönsdotter Snakenberg (Bååt). Gift 2:o 1665-09-06 Högsäter med Ingeborg Mörner, född 1642, död 1672 och begraven 1672-03-17 i Linköping, dotter av landshövdingen Stellan Otto von Mörner, naturaliserad Mörner, och hans 2:a fry Catharina Månesköld af Seglinge.

Barn:

 • 1. En son, död ung.
 • 1. Maria Christina, död 1684 på Viggebyholm. Gift 1672-04-26 i Ringarums socken med sin faders kusin, kammarjunkaren, friherre Carl Jörgen Kagg, född 1644, död 1686.
 • ? 2. Nils Nilsson. Var 1684 fänrik vid Jönköpings regemente

TAB 10

Lennart (son av Nils, Tab. 7), till Svanseryd i Torestorps socken, Älvsborgs län, Stockeryd i Järsnäs socken, Jönköpings län, som han erhöll av sin broder Lars (Medd. av kantor P. G. Vejde, Växiö.) och Gemla i Öja socken, Kronobergs län, som han ärvde med sin andra hustru (Medd. av kantor P. G. Vejde, Växiö.) samt Fors i Floda socken, Södermanlands län. Född 1592-08-13 Kjellstorp. Kom i Skara skola 1603. Sedan i tjänst hos Ture Jakobsson på Grensholm. Kammarpage hos konung Carl IX 1607–1612. Medföljde engelska sändebudet Spens på en resa genom England, Holland och Skottland 1610. Studieresor i Frankrike och Spanien och därefter i skottsk tjänst i fem år. Tjänade efter hemkomsten under hertig Carl Filip med tre hästar i fyra år[ (Personalier [At (Sch)].)]. Fänrik vid Jönköpings regemente 1624 . Jämte sina bröder introducera 1625 under nr 68. Kapten vid Kalmar regemente 1628. Död 1657-02-10 På Fors. 'Han blev i barndomen av sina små syskon och andra barn upphängd i Kedoms grind vid Kjellstorp, varifrån han frälsades av förbiresande folk'. Gift 1:o 1630-11-07 med Anna Ivarsdotter Ulfsparre, död 1635-05-30, dotter av ståthållaren Ivar Christersson Ulfsparre, av Hjortö-släkten, nr 112, och Anna Eriksdotter Sabel. Gift 2:o 1638-01-06 (1639-01-06 morgongåvebrev (Sff VII, s. 150.)) med Märta Rosenbielke, dotter av ståthållaren Bengt Jönsson (Rosenbielke) och Carin Ribbing.

Barn:

 • 1. Erik. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1649. Avsked 1656. Kapten vid Västmanlands regemente. Död i pesten 1657-09-07 (1657-09-16 ?) i Höfft under kriget i Preussen och begraven 1658-08-24 i Elbings stadskyrka.
 • 1. Christina, begraven 1683-10-14 i Sunds socken, Östergötlands län. Gift 1:o med ryttmästaren Erik Bååt af Lennart Nilssons ätt,, död 1657. Gift 2:o 1658-01-00 med majoren Magnus Drake af Hagelsrum, född 1615, död 1693.
 • 1. Brita, död 1707-09-01 i Tuna socken, Kalmar län och begraven 1707-10-27. Gift med majoren Claës Holtz, adlad Rosenholtz, död 1673.
 • 2. Bengt, född 1640. Överstelöjtnant. Död 1685. Se Tab. 11.
 • 2. Göran, till Fors och Fagerhult samt Långåsa i Barkeryds socken, Jönköpings län, som han jämte brodern Bengt erhöll i testamente 1660-09-18 av sin mosters man, majoren Göran Nilsson Gyllenfalk (Medd. av kantor P. G. Vejde, Växiö.). Fänrik vid överste Güntersberchs regemente 1667-08-20. Fänrik vid Jönköpings regemente 1671-10-29. Kapten i holländsk tjänst. Löjtnant vid Güntersberchs regemente. Kapten vid Güntersberchs regemente 1675-12-04. Ryttmästare vid adelsfanan 1677. Död ogift 1677-07-14 i slaget vid Rönneberga (Landskrona). Han hade under sin militära tjänstgöring i Holland ingått trolovning med köpmansdottern Catharina von Holstein från Utrecht. (SH. liber caus., vol. 133 p. 5 (OA).)
 • 2. En dotter.
 • ? 2. En son. Kapten. Död före 1680-12-01 Gift med Emerentia Debora Leijonsten, som levde änka, dotter av assessorn Baltasar Struwe, adlad Leijonsten, och hans 1:a fru Emerentia Debora von der Bööken [RHG].
 • ? 2. Anders Lorentz. Var 1675 regementskvartermästare vid Södermanlands regemente. Kapten vid Södermanlands regemente 1676-03-08. Reducerad 1679. Gick i de allierades tjänst och bevistade fälttåget i Ungern 1685. Återvände sedan hem [RHG].

TAB 11

Bengt (son av Lennart, Tab. 10), till Svanseryd i Torestorps socken, Älvsborgs län, Fors i Floda socken, Södermanlands län och Längåsa i Barkeryds socken, Jönköpings län. Född. 1640-10-23 på Fors. Page hos hertig Adolf Johan av Östergötland. Avsked 1660-09-13. Kapten vid Upplands regemente 1660-10-16, och ännu 1671-03-30. Överstelöjtnants karaktär 1677-01-02. Död 1685-05-23 på Långåsa och begraven i Barkeryds kyrka. Han bortbytte 1664-01-07 sin fäderneärvda gård Gemla till Jöns Bengtsson Rosenbielke mot gårdar i Jönköpings län. (Medd. av kantor P. G. Vejde, Växiö.) Gift 1679-01-14 på Ribbingsnäs i Barkeryds socken med Brita Maria Ribbing, född i Barkeryds socken 1661-03-28, död 1731, dotter av lagmannen Lennart Ribbing, och Birgitta Lilliecrona.

Barn:

 • Agneta, född 1679-12-31 på Fors, död 1739-10-29 på St. Djula i St. Malms socken, Södermanlands län. Gift 1727-12-07 i Floda socken med ryttmästaren friherre Carl Erik Duwall, i hans 2:a gifte, född 1694, död 1752.
 • Märta, född 1681-04-06 på Långåsa, 11741 1741, i Tumbo socken, Södermanlands län och nedsatt 1743-02-10 i sin grav i Floda kyrka. Gift 1718-03-04 på Fors med kaptenen Ulrik Alexander Hercules, adlad Hercules, i hans 1:a gifte, född 1696, död 1759.
 • Brita, född 1684-03-16 på Fors, död späd.
 • Bengt, född posthumus 1685-10-24, på Långåsa, död 1693-04-14 på Fors.

TAB 12

Leonard (son av Bengt, Tab. 11), till Abbotnäs och Fors, båda i Floda socken, Södermanlands län. Född 1682-10-14 Långåsa. Page hos greve Christoffer Gyllenstiernas furstinna 1696-12-00, page hos konungen 1698-01-21. Avsked från pagetjänsten 1701-03-19. Volontär vid livgardet 1701-03-19. Grenadjärfurir vid livgardet 1702-04-19. Sergeant vid livgardet 1702-10-17. Fänrik 1703-09-02. Löjtnant 1706-07-21. Sekundryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente 1707-06-27. Majors karaktär 1722-06-26. Avsked 1739-10-25. Död 1760-09-25 på Abbotnäs och begraven 1760-09-30. Han blev fången 1709-07-01. Vid Perevolotjna och förd till Sibirien, varifrån han hemkom 1722-06-00. Hans egenhändiga dagbok finnes Sjöholm Gift 1723-12-11 på Abbotnäs med friherrinnan Märta Gyllenpistol, född 1688-10-06, död 1727-07-11 På Gottlösa i Veta socken, Östergötlands län och begraven 1727-07-11, dotter av landshövdingen Carl Gyllenpistol, friherre Gyllenpistol, och hans 2:a fru Märta Rosenstråle.

Barn:

 • Carl Adolf, född 1724. Kammarherre. Död 1765. Se Tab. 13
 • Bengt Gabriel, född 1726. Fänrik. Död 1790. Se Tab. 14

TAB 13

Carl Adolf (son av Leonard, Tab. 12), till Abbotsnäs. Född 1724-10-25 på Abbotnäs. Rustmästare vid livgardet 1741. Furir vid livgardet 1743-03-00. Förare 1743-08-17. Avsked 1749-09-26. Fänrik vid Södermanlands regemente 1749. Löjtnant i fransk tjänst. Löjtnants avsked ur svensk tjänst 1755-04-18. Kammarherre (SAB.) döda 1759-05-04. Död 1765-06-10 Himmelsberga. Gift 1762-08-03 med Elisabet Regina von Ehrenheim, född 1743-06-09, död 1820-07-31, på Malingsbo bruk i Söderbärke socken, Kopparbergs län, dotter av kammarherren Carl Gustaf von Ehrenheim B, och Sara Regina Tersmeden C.

Barn:

 • Gustaf Adolf, född 1764-05-04 på Malingsbo bruk, död 1764

TAB 14

Bengt Gabriel (son av Leonard, Tab. 12), till Abbotnäs samt Skalltorp i Ö. Vingåkers socken, Södermanlands län. Född 1726-10-12 Fors. Kom i tjänst 1745. Förare vid livgardet 1747-08-20. Avsked 1747. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1750-03-30. Avsked 1755-01-19. Blev vid 1778 års riksdag för sin ätt under nr 71 uppflyttad i dåvarande riddarklassen. Död 1790-06-15 på Skalltorp och slöt adlad ätten Kagg på svärdssidan. Gift 1761-01-22 Malstanäs med Hedvig Johanna von Ehrenclou, född 1725-04-08, död 1806-05-11 på Skalltorp, dotter av kaptenen Carl Folcher, adlad von Ehrenclou, och Catharina Margareta Palmstierna.

Barn:

 • Carl Lennart, född 1761-11-28 på Abbotnäs, död på Abbotnäs 1762-02-15 och begraven 1762-02-21.

Källor

5 Vff h. 2–3, s. 124. (Finns ej med i texten ?) 6 C. J. Ljungström, Kinnefjärdings och Kållands härader etc. (1871). (Finns ej med i texten ?)

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: