:

Von Snoilsky nr 528

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten VON Snoilsky nr 528 †

Adlad 1651-03-15, introd. 1652.

Ätten Snoilsky är av sloveniskt ursprung, och dess första kända medlemmar på 1500-talet synas hava varit bosatta i Krain. Namnet skrevs då Snoilshik. Att man förut uppgivit Ungern som ättens hemland är helt visst beroende därpå, att en Hans Snoilshik år 1610-10-25 erhöll adelsbrev av kejsar Mattias, medan denne ännu var konung av Ungern. Denne Hans Snoilshik var med all sannolikhet identisk med ättens nedanstående förste kände stamfader.

TAB 1

Johan Snoilshik. Härstammade av en gammal adl. ätt från Krain. Levde 1631 och var professor i Heilbronn.

Barn:

 • Georg Hansson Snoilski (Snoilshik), adlad von Snoilsky. Kom i svensk tjänst sannolikt 1632 på rekommendation av Bartolomeus von Dietrichsstein och Hans Khevenhüller i Kärnthen till fältherren Gustaf Horn1. Blev av drottning Christina befordrad till pommerskt råd. Adlad 1651 15 (introd. 1652 under nr 528). Envoyé samt resident i de fyra nedre tyska kretsarna 1659. Resident i Regensburg 16631. Död där1 1672-01-20. Gift 1645-05-28 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm med Anna Weiler, dotter av riksguardien i Stockholm, assessorn i bergsamtet Hans Weiler och Birgitta Mårtensdotter.

Barn:

 • Gustaf, född 1646. Kammarherre. Död 1695. Se Tab. 2.
 • Georg Fredrik, född 1647. Hovkansler. Död 1705. Se Tab. 4.
 • Anna Regina, död som barn.
 • Susanna Margareta, död som barn.
 • Maria Catharina, död 1682 före 11/4.
 • Vilhelm, född 1651-05-31. Regementskvartermästare vid Hälsinge regemente. Skjuten ogift 1676-11-21 i Sallerups kyrkby i Västra Sallerups socken, Malmöhus län.
 • Johan Ernst, född 1652. Hovjunkare. Död 1706. Se Tab. 5.
 • Filippina, död ung.
 • Anna Eleonora, död ung.
 • Carl Emanuel, född 1659. Överjägmästare. Död 1708. Se Tab. 7.
 • Ludvig, född 1662. Student i Uppsala3 1675-10-08. Fänrik vid Lewenhaupts regemente i Holland. Kapten vid garnisonsregementet i Riga 1699-10-26. Major därst. Troligen fången 1710 vid Riga.2 Han hade med sin fru endast tre barn, vilka alla dogo späda. Gift med Sofia Bildstein i hennes 1:a gifte, dotter av brukspatronen Carl Bildstein och Anna Wulf samt syster till generalmajoren Carl Bildstein, friherre Bildstein.
 • August, född 1663. Fänrik vid Lewenhaupts regemente i Holland 1688-10-02. Löjtnant och kapten därst. Sekundkapten vid Västmanlands regemente 1700-09-25. Premiärkapten därst. 1702-12-16. Major 1705-06-01. Stupade ogift 1706-02-03 i slaget vid Fraustadt.
 • Adolf, född 1664. Överste. Död 1728. Se Tab. 8.

TAB 2

Gustaf (son av Georg Snoilski, adlad von Snoilsky, Tab. 1), till Sätra i Röks socken, Östergötlands län. Född 1646-03-31 i Stockholm. Var 1675 ryttmästare vid änkedrottningens livregemente till häst. Kammarherre. Död 1695-03-30 i Stockholm och begraven s. å. 15/8 i Röks kyrka, där hans vapen uppsattes.7 Gift 1:o 1676-12-26 i Stockholm med sin kusin och sin broders svägerska Maria Eufrosyne von Beijer, född 1657, död 1686, dotter av överpostdirektören och hovrådet Johan Beier, adlad von Beijer, och Margareta Weiler. Gift 2:o med hovfröken Catharina von Bluhm, död i barnsäng 1692-09-13 i Stockholm4 Jakobs förs. i Stockholm och begraven 1693-01-29 i Röks kyrka .

Barn:

 • 1. Gustaf, född 1677. Major. Död 1727. Se Tab. 3.
 • 1. Carl, döpt 1678-11-03 i Stockholm. Page hos konung Carl XI. Fänrik vid livgardet 1697-07-03. Löjtnant därst. 1700-09-11. Stupade ogift 1702-07-09 i slaget vid Klissov.
 • 1. Maria Catharina, död 1683 och begraven s. å. 28/2 i Röks kyrka .
 • Tre barn, döda små.
 • 2. Anna Edla, döpt 1692-09-13 i Stockholm, död 1695 och begraven s. å. 3/11 i Röks kyrka .

TAB 3

Gustaf (son av Gustaf, Tab. 2), född 1677-12-24 i Stockholm. Musketerare vid guvernörsregementet i Riga 1696-10. Förare 1697-02. Fänrik vid garnisonsregementet i Riga s. å. 12/4. Löjtnant därst. 1701-06-08. Kapten vid Åbo läns infanteriregemente 1702-07-15. Sekundkapten vid Österbottens regemente s. å. 26/7. Kapten vid garnisonsregementet i Riga 1706-08-04. Konfirm.fullm, s. å. 14/12. Fången vid Riga 1710-07-01. Hemkom 1722-04. Kapten vid Jönköpings regemente 1723. Avsked med majors karaktär s. å. 26/8. Död 1727-01-26. Gift med Vendla Margareta von Campenhausen, född 1683-08-17, död 1733-08-08 i Pernau, dotter av översten Johan Herman von Campenhausen, adlad von Campenhausen, och friherrinnan Agnes Margareta Gyldenhoff.

Barn:

 • Gustaf Adolf, till Skottorp i Skummeslövs socken, Hallands län. Döpt 1706-11-03 i Stockholm. Volontär vid fortifikationen 1723. Volontär vid livgardet 1725-01-01. Rustmästare därst. 1726. Förare 1727. Sergeant 1728. Fänrik vid Bengt Horns regemente 1730-06-04. Löjtnant vid generalmajor Bosquets regemente 1738-12-06. Kapten i armén 1742-06-29. Kapten med kompani 1748-11-23. RSO 1750-04-17. Major vid kronprinsens regemente 1757-01-21. Överstelöjtnant i armén 1761-12-22. Överstes avsked 1762-08-24. Död barnlös 1784-03-14 på Skottorp. Gift där 1753-09-11 med friherrinnan Vilhelmina Sofia Coyet, född 1709, död 1776-11-20 på Skottorp, dotter av generalmajoren friherre Gustaf Vilhelm Coyet, och Anna Hedvig Örnestedt.
 • Adam Ludvig, född 1707, död ung.
 • Johan, friherre och greve Snoilsky, född 1708. Riksråd. Död 1787. Se grevliga ätten Snoilsky nr 133, Tab. 1.
 • Eufrosyne, född 1710-05-08. Gift med en domprost i Dorpat.
 • Göran Fredrik, född 1712-09-05. Stabskapten vid kronprinsens regemente4 1750-08-21. RSO 1755-01-13. Död ogift 1756-04-25 i Landskrona och jordfäst s. å. 28/4 i denna stads kyrka.

TAB 4

Georg Fredrik (son av Georg Snoilski, adlad von Snoilsky, Tab. 1), född 1647-12-20. Envoyé i Regensburg och resident i de fyra nedre kretsarna 1681–16855. Hovkansler7 1704-12-02. Död 1705-03-01 och begraven i Röks kyrka Östergötlands län, där hans vapen uppsattes.7. Gift 1677-10-14 med sin kusin Christina Maria von Beijer, född 1655-07-22, död 1682-04-21, dotter av överpostdirektören och hovrådet Johan Beijer, adlad von Beijer, och Margareta Weiler.

Barn:

 • Göran Fredrik, döpt 1679-04-06 i Stockholm. Student i Uppsala3 1698-10-14. Död vid hemkomsten från sina utrikes resor och begraven 1701-02-17 i Röks kyrka .
 • Ett barn, döpt 1680-12-19 i Stockholm.
 • Anna Margareta, död ogift.
 • Johan Zakarias. Student i Uppsala3 1698-10-14. Död 1704-12-02.

TAB 5

Johan Ernst (son av Georg Snoilski, adlad von Snoilsky, Tab. 1), född 1652-12-14. Student i Uppsala3 1673-10-13. Hovjunkare hos drottning Ulrika Eleonora. Död 1706-09-05 Sätra och begraven s. å. 18/9 i Röks kyrka. Gift 1685 med sin kusin och sina bröders svägerska Christina Regina von Beijer i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1708-12-27 på Sätra med översten Carl Ludolf Leijonsten, född 1650, död 1727), född 1662-10-04, död 1719-03-12 på Sätra och begraven jämte båda sina män i Röks kyrka, dotter av överpostdirektören och hovrådet Johan Beijer, adlad von Beijer, och Margareta Weiler.

Barn:

 • Erik Ernst, född 1695. Assessor. Död 1773. Se Tab. 6.
 • Fredrik Vilhelm, döpt 1697-05-08 i Stockholm Kungsholms förs. i Stockholm, begraven 1700-04-06 i Röks kyrka .
 • Christina Eufrosyne, döpt 1699-02-17 i Stockholm Hovförsamlingen, begraven 1700-05-09 i Röks kyrka .
 • Christina Charlotta, född 1700, död 1770-04-29 Orrnäs. Gift 1722-02-14 på Sätra med hovjägmästaren Erik Gustaf Boije af Gennäs, nr 16, född 1702, död 1751.
 • Johan Gustaf, död som barn.
 • Anna Margareta, död som barn.
 • Maria, död som barn.

TAB 6

Erik Ernst (son av Johan Ernst, Tab. 5), född 1695-10-14 Axstad. Student i Uppsala3 1708-02-28. Auditör vid Upplands regemente 1720-04-07. Häradshövding. Assessor. Död 1773-06-30 i Skänninge7 och begraven s. å. 6/7 i Röks socken, Östergötlands län. Gift 1:o 1722-02-15 på Sätra i nämnda socken med Medea Tunderfelt, född 1689, död 1731-03-12 på Sätra och begraven s. å. 31/3 i Röks kyrka, dotter av översten Gustaf Johan de Rodes, adlad Tunderfelt, och Lucia Sofia Tunderfelt. Gift 2:o 1742-09-23 på Trehörna i likanämnd socken, Östergötlands län med Christina Maria von Gröninger, född 1723-12-27 på Kvärlöv i Bjällerups socken, Malmöhus län, död 1796-04-19 i Röks socken, dotter av överstelöjtnanten Casper Fredrik von Gröninger, och hans 1:a fru Anna Margareta Ribbing .

Barn:

 • 2. Christina Margareta, född 1747-01-19 i Röks socken, död 1829-12-21 på Högbo eller Högbolyckan i nämnda socken den sista av adl. ätten. Gift 1771-05-15 på Fölseryd i Röks socken med ryttmästaren Per Henrik von Gisler, nr 1043, född 1734, död 1799.

TAB 7

Carl Emanuel (son av Georg Snoilski, adlad von Snoilsky, Tab. 1), till Sätra i Röks socken, Östergötlands län m. m. Född 1659-01-20. Fänrik. Ryttmästare vid änkedrottningens livregemente till häst 1674. Ryttmästare vid Lichtons regemente av ridderskapet och adelns ryttare 1676-08-16. Hovjägmästare. Överjägmästare i Västergötland 1692-12-02. Död antagligen 1708. [6]. Gift 1:o med Christina Stiernhöök, född 1644, död 1694 på Sätra och begraven s. å. 15/2, dotter av hovrådet Johan Olofsson Dalkarl, adlad Stiernhöök, nr 471, och Catharina Appelbom. Gift 2:o 1696-09-13 i Stenums socken, Skaraborgs län med Agneta Hård af Segerstad i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1715-10-12 på Uddetorp med majoren Börje Fikenbom, död 1748-08), död 1729-06-15 Uddetorp, dotter av överjägmästaren Erik Hård af Segerstad, och hans 1:a fru Anna Krabbe.

Barn:

 • 1. Johan Carl, död 1683 på Sätra och begraven s. å. 15/4.
 • 1. Anna Catharina, döpt 1683-09-28 på Sätra, död där 1684 och begraven s. å. 18/4.
 • 1. Christian Fredrik, döpt 1686-10-26 på Sätra, drunknade 1703 jämte sin kusin Jakob Stiernhöök under resa från Karlskrona till Stockholm.
 • 2. Göran, döpt 1698-07-22 Tubbetorp
 • 2. Christina Charlotta, född 1700-07-03 på Vensjö i Otterstads socken, Skaraborgs län, död 1733-12-24. Gift 1:o 1714-08-31 med löjtnanten Carl Magnus Silfverswärd, nr 184, född 1694, död 1719. Gift 2:o med landssekreteraren i Älvsborgs län Samuel Perman, döpt 1686-08-21 i Stockholm, död 1743, som var broder till Hans och Isak Perman, adlade Olivecrona.
 • 2. Beata, döpt 1709-04-24 i Otterstads socken.

TAB 8

Adolf (son av Georg Snoilski, adlad von Snoilsky, Tab. 1), född 1664. Student i Uppsala3 1675-10-08. Volontär vid livgardet 1688. Fänrik vid Tiesenhausens svenska infanteriregemente i Holland 1690. Regementskvartermästare vid Dahlbergs bataljon, sedan vid guvernörsregementet i Wismar 1695-12-05. Kapten vid Södermanlands regemente 1700-04-30. Avsked s. å. 17/12. Överstelöjtnant vid Stockholms enrollerade bergerskap 1713-07-13. Stadsmajor i Stockholm med överstes karaktär 1719-11-06. Död 1728-04-04. Gift med sin kusins dotter Catharina Margareta Brenner, född 1665, död 1735-10-03, dotter av revisionssekreteraren Mårten Brenner, adlad Brenner, och Regina Elisabet von Beijer.

Barn:

 • Anna Regina, född 1708-08-31, död 1717-09-01.

Källor

1At (So). 2Lk. 3Um. 4At (P). 5At (L). 6Sj. 7At (Sch).


Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: