:

Lagerhjelm nr 792

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Lagerhjelm nr 792

Adlad 1668-08-18 introd. s. å.

Lagerhjelm A79200.jpg

TAB 1

Staffan Hansson (Björn Jonsson?) (översiktstab. 1). Klockare i Stavnäs socken Värmlands län. Gift med Kerstin Jonsdotter.

Barn:

 • Johan Staffander, adlad Lagerhjelm, till Hageberg i Viby socken och Irvingsholm i Tysslinge socken (båda i Ör.) samt Ljunganäs. Född 1628-11-30 (enl. gravstenen 1625-02-20) i Stavnäs socken. Student i Uppsala1 1646-02-14 och i Åbo 16512. Auskultant i Svea hovrätt 1652. Häradshövding i Laske, Gudhems och Kåkinds härader 1659. Adlad 1668-08-18 (introd. s. å. under nr 792). Vice lagman i Västergötland och på Dal 1671. Död 1680-11-18 i Stockholm under riksdagen och begraven 1682 i Viby kyrka i Närke, där hans gravsten ännu finnes. Han förde, innan han ännu blev adlad, en vidlyftig rättegång på sin sedermera blivande andra frus och hennes syskons vägnar med Anreparna om Lekeberga gods och gård, vilken rättegång han dock förlorade. Gift 1:o före 1652 med (namnet ej känt). Gift 2:o 1664-01-01 på Irvingsholm med Catharina Elisabet Irving, född 1639-04-22 (enl. gravstenen), död på Hageberg och begraven 1728-01-11, dotter av översten Alexander Irving, natural. Irving, och Agneta Patkull.

Barn:

 • 1. Johan. Student i Uppsala4 1671-03-02. Fänrik vid marinregementet 1676-12-16. Löjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1678-04-#00. Död s. å. 15/8 i Lidköping och begraven 1679 i Viby kyrka
 • 1. Magnus Gabriel. Student i Uppsala1 1671-03-02. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1675-08-11 och vid Upplands regemente 1676-04-07 löjtnant vid skånska dragonregementet 16773. Avgick s. å. i okt. 3. Häradshövding efter fadern 1680, men inställde sig ej vid tinget 1681, varför en annan utnämndes i hans ställe. Död ogift.
 • 2. Axel, född 1664. Löjtnant. Död 1735. Se Tab. 2
 • 2. Carl, född 1666. Regementskvartermästare. Död 1737. Se Tab. 7.
 • 2. Alexander, född 1668. Kanslist. Död 1705. Se Tab. 13
 • 2. Maria Eufrosyne, född 1670-05-25 på Hageberg, död ogift.
 • 2. Gustaf Adolf, född 1672-12-16 på Hageberg. Medelstyrman vid amiralitetet. Ihjälskjuten sommaren 1695 på konvojskeppet Wachtmeister i en strid mot engelsmännen. Gift med Christina Johansdotter, för vilken amiralitetskollegium anhöll om gratial i skrivelse till K. K:t 1696-06-20 [At(RA)].
 • 2. Agneta Christina, född 1674-05-26 på Irvlngsholm, död ogift 1741-08-12 Brahelinna 4/10 i Kristine kyrka på samma gång som brodern.
 • 2. Catharina Elisabet, född 1675-09-29 på Irvingsholm, död 1678-04-15 och begraven 1679-09-30, i Viby kyrka.
 • 2. Gabriel Johan, född 1677-09-27. Musketerare vid livgardet 16934. Pikenerare därst. 4. Korpral4 1699-11-05. Furir4 1700-04-05. Fänrik4 s. å. 11/9. Löjtnant 1702-07-17. Kapten 1706-07-21. Överstelöjtnants karaktär 1719-01-29. Kapten vid livgardet 1723. Major därst. 1727-08-31. Överste för Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente 1735-06-02. Död ogift 1741-09-24 på överstebostället Brahelinna och begraven s. å. 4/10 i Kristine kyrka. Han blev fången vid Poltava och förd till Volodga, varifrån han ej hemkom förrän efter fredsslutet.
 • 2. Johan, född 1681-08-19, död 1682-12-24 och begraven 1685 i Lagerhjelmska graven i Viby kyrka

TAB 2

Axel (son av Johan Staffander, adlad Lagerhjelm, Tab. 1), till Hageberg. Född 1664-08-09 på Irvingsholm. Pikenerare vid livgardet 1679. Korpral därst. 5. Student i Uppsala1 1681-06-02. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente2 1684-11-08. Löjtnant därst. 1690-04-30. Avsked 1700-07-18. Död 1735-04-23. Gift 1692-12-#00 Skoftestad med Eva Maria Gyllenpatron, född 1664, levde änka 1747, men arvskifte hölls efter henne13 1752-08-13, dotter av majoren Gustaf Gyllenpatron, och hans 1:a fru Kerstin.

Barn:

 • Catharina Charlotta, född 1693-09-09 på Hageberg, levde 1742. Gift 1:o med löjtnanten Gustaf Hildebrand Uggla, i hans 2:a gifte. Gift 2:o med majoren Johan Lillja.
 • Gustaviana Lovisa, född 1695, död 1769-05-27 och ligger jämte sin man och dennes tvenne första fruar begraven i Askersunds landskyrka. Gift 1739-06-03 med majoren Johan Prytz, i hans 3:e gifte, född 1680, död 1753.
 • Gunilla Christina, född 1697, var död 175213.
 • Johan Jakob, född 1700. Löjtnant. Död 1785. Se Tab. 3
 • Gustaf Fredrik, döpt 1702-03-11 i Västra Stenby socken Östergötlands län. Förare vid Närkes och Värmlands tremänningsinfanteriregemente 1718-10-07. Sergeant därst. 1719-08-06. Avsked med fänriks karaktär s. å. Förare vid Upplands ståndsdragonregemente s. å. 17/12. Fältväbel vid Närkes och Värmlands regemente. Löjtnants avsked 1751-10-02. Död 1754-06-02. Gift med Catharina Charlotta Uggla, som överlevde mannen.
 • Axel Henrik, född 1704. Fänrik. Död 1754. Se Tab. 5

TAB 3

Johan Jakob, (son av Axel, Tab. 2). till Hageberg i Viby socken Örebro län. Född 1700-01-05 i Östergötland. Sekundförare vid Södermanlands regemente 1716-12-#00. Förare därst. 1717-02-#00. Sergeant vid Närkes och Värmlands regemente s, å. 20/5. 3. Fänrik därst. 1718-06-30. Premiärfänrik 1719-12-31. Löjtnants avsked 1739-09-21. RSO 1761-11-23. Död 1785-06-27. Bevistade fälttåget i Norge 1718. Gift 1:o 1726 med sin kusin både på fädernet och mödernet Elisabet Lagerhjelm, född 1700, död 1742-07-08, dotter av regementskvartermästaren Carl Lagerhjelm och Elisabet Gyllenpatron. Gift 2:o med Sofia Helena von Essen, född 1706-11-13 i Pernau i Livland, död 1800-05-14 på Hageberg, dotter av översten Henrik Johan von Essen, och Anna Vendela von Rittern.

Barn:

 • 1. Gunilla Charlotta, född 1729, död som barn.
 • 1. Catharina Elisabet, född 1733, död ogift.
 • 1. Hedvig Sofia, född 1735, död 1759-12-07 i Örebro. Gift 1753-05-16 på Hageberg9 med landskamreraren i Örebro län Henrik Jakob Stillman i hans 1:a gifte (gift 2:o med Christina Gustava von Fuhrman, född 1740, dotter av majoren Gustaf Adolf von Fuhrman och hans 2:a fru Charlotta Margareta von Essen), född 1718 i Stockholm, död 1789-02-27 i Örebro. [6]
 • 1. Axel Alexander, född 1737. Student i Uppsala1 1753-03-20. Auskultant i Svea hovrätt. 1756-06-03. Extra ordinarie kanslist därst. 1758-02-#00. Extra ordinarie notarie s. å. i maj. Kanslist 1760-06-17. Hovjunkare 1761. Häradshövding i Gotlands södra del 1762-06-29. Häradshövding i Siende, Tuhundra, Åkerbo m. fl. härader i Västmanland 1763-07-27. Kammarherre 1766. Kanslist i justitierevisionen 1775-03-14. Avsked s.å 31/3. Död barnlös 1795-04-15 i Stockholm [Ash]. Gift 1764-07-19 med Lovisa Ulrika Heijke, född 1747-05-22, död 1811-11-19 på Lagersberg i Rytterns socken Västmanlands län och begraven 1812-01-21 i Stockholm, dotter av brukspatronen Daniel Detlofsson Heijke på Gammelbo (av samma släkt som adl. ätten Heijkenskjöld) och Christina Juliana Hedengran.
 • 1. Carl Johan, född 1741, död 1748.
 • 2. Anna Vendela, född 1745, död 1824-10-26 på Uggebol i Ölme socken Värmlands län. Gift 1771-10-08 på Hageberg med majoren Hans Henrik von Vicken, natural. von Vicken, nr 830, född 1725, död 1790.
 • 2. Eva Maria, född 1746-06-16, död 1822-04-02 Höjen. Gift 1776-04-11 på Hageberg: Viby socken Örebro län med lagmannen Carl Bergenskjöld.född 1736, död 1808.
 • 2. Christina Lovisa, född 1748, död ogift.
 • 2. Henrik Johan, född 1750. Lagman. Död 1814. Se Tab. 4
 • 2. Ulrika Charlotta, född 1752-08-25 på Hageberg, död 1800-07-05 Falkenå Gift 1785-02-24 med sin syssling, majoren Gustaf Lagerhjelm, född 1743, död 1804.
 • 2. Sofia Elisabet, född 1754-04-24 på Hageberg, död ogift 1827-11-02 i Örebro.

TAB 4

Henrik Johan, (son av Johan Jakob, Tab. 3), född 1750. Student i Uppsala 1764-05-20. Auskultant i Svea hovrätt 1768-05-10. Extra ordinarie notarie därst. s. å. 20/12. Kanslist 1773. E. kanslist i justitierevisionen 1774-03-22. Kanslist därst. s. å. 10/3. Häradshövding i Åkerbo, Snäfringe, Siende och Tuhundra härad i Västmanland 1775-03-14. Lagmans fullm. 1784-12-13. Avsked 1788-01-15. Död 1814-05-17 i Stockholm [Ash]. Gift 1782-06-14 på Asby häradshövdingeboställe i Rytterns socken Västmanlands län, med grevinnan Hedvig Christina Ulrika Carolina Dohna, född 1746-12-06 Stjärnsund, dotter av generallöjtnanten, greve Fredrik Carl Dohna, och hans 1:a fru, friherrinnan Fredrika Ulrika Sture.

Barn:

 • Johan Ulrik Staffander, född 1785-06-26 i Rytterns socken, död 1786-06-02 Vångsta
 • Hedvig Ulrika Christina, född 1787-04-23. Stiftsjungfru. Död 1845-10-06 på Hjulsta. Gift 1813-08-05 i Stockholm med hovmarskalken, friherre Fredrik August Liljencrantz, född 1778, död 1843.

TAB 5

Axel Henrik, (son av Axel, Tab. 2), född 1704. Volontär vid amiralitetet 1723-07-25. Förare vid Närkes och Värmlands regemente 1725-01-19. Sergeant därst. 1729-07-25 avsked 1741-06-16. Fänriks karaktär 1744-10-19. Död 1754 Salmis å. 15/2 i Vichtis sil. Gift där 1741-05-12 med Eleonora Hästesko-Fortuna, död 1776-10-23 och begraven s. å. 23/10 i Esbo socken, dotter av majoren Johan Henrik Hästesko-Fortuna.

Barn:

 • Axel Johan, född 1742. Kvartermästare vid adelsfanan. Död barnlös. Gift 1764-12-30 med Margareta Maria Rennerfelt, född 1726-08-03, dotter av löjtnanten Carl Gustaf Rennerfelt och Margareta Gyllenbögel.
 • Eva Maria, född 1743, död 1821-05-18 på Hyvälä i Nummis kapell av Lojo socken. Gift 1767-04-26 med sin broders svåger, löjtnanten Gustaf Henrik Rennerfelt, i hans 2:a gifte, född 1721, död 1788.
 • Claes Henrik, född 1747. Styckjunkare. Död 1809. Se Tab. 6

TAB 6

Claes Henrik, (son av Axel Henrik, Tab. 5), född 1747-09-06 i Vichtis socken. Volontär vid artilleriet i Finland 1767-03-06. Konstapel därst. 1771-06-16. Sergeant 1773-02-24. Styckjunkare 1782-09-26. Död 1809-04-22 i Lochteå socken i Finland. Gift 1776 med Maria Hertzberg, född 1748-07-27 död 1822-05-03 i Ekenäs i Finland.

Barn:

 • Maria Eleonora, född 1776, död 1778.
 • Ulrika Charlotta, född 1778-02-24 på Sveaborg, död ogift 1831-11-20 i Ekenäs.
 • Gustaf Henrik, född 1780-01-02 på Sveaborg12. Kadett vid Karlberg 1792-10-29. Utexamen7 1797-03-17. Fänrik vid arméns flotta s. å. 6/12. Löjtnant därst. 1808-12-08. Kapten i flottorna 1812-04-04. Död ogift 1814-05-09 i Stralsund.
 • Carl Fredrik, född 1782-01-11, på Sveaborg12, död där12 1785-02-23.
 • Anna Lovisa, född 1784-08-23 på Sveaborg12 död ogift 1868-03-02 i Ekenäs.
 • Carl Vilhelm, född 1787-04-26 på Sveaborg12 död 1788-06-14.
 • Maria Elisabet, född 1789-07-02, död 1801.

TAB 7

Carl, (son av Johan Staffander, adlad Lagerhjelm, Tab. 1), till Skoftesta i Kräklinge socken Örebro län. Född 1666-12-30. Student i Uppsala1 1681-06-02. Sergeant vid Närkes och Värmlands regemente 1685-08-12. Adjutant därst. 1687-04-04. Fänrik 1688-06-28,. Löjtnant 1694-04-10. Regementskvartermästare 1700-11-11. Avsked 1701-02-20. Död 1737-02-09. Gift 1695 med sin broders svägerska Elisabet Gyllenpatron, född 1667-01-#00, dotter av majoren Gustaf Gyllenpatron, och hans 1:a fru Kerstin.

Barn:

 • Johan, född 1695, död 1698.
 • Gunilla, född 1696-11-09, död 1776-02-12 på Torplunda i Kräklinge socken. Gift 1:o 1723 med överstelöjtnanten Peter Düben, adlad von Duben, nr 1785, född 1670, död 1734. Gift 2:o med sin kusins svåger, kaptenen Carl Reinhold Uggla, i hans 2:a gifte, född 1691, död 1744.
 • Johan, född 1699. Ryttare vid Västgöta tremänningskavalleriregemente 1715-07-16. Korpral därst. s. å. 31/9. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 1718-01-01. Kornett vid Upplands femmänningskavalleriregemente s. å. 26/6. Avsked 1721-11-04. Död ogift 1729.
 • Elisabet, född 1700, död 1742-07-08. Gift 1726 med sin kusin både på fädernet och mödernet, löjtnanten Johan Jakob Lagerhjelm, i hans 1:a gifte, född 1700, död 1785.
 • Gustaf, född 1701, död s. å.
 • Carl, född 1703, död s. å.
 • Alexander, född 1704-12-25. Tjänade törst vid drottningens livregemente till fot, blev sedan kornett i österrikisk tjänst. Död ogift 1734 vid Parma i Italien.
 • Catharina, född 1705, död 1706.

TAB 8

Gustaf, (son av Carl, Tab. 7), till Hageberg samt Falkenå och Skoftesta, båda i Kräklinge socken Örebro län. Född 1702-08-23. Korpral vid livregementet till häst 1718. Löjtnant i armén 1732-05-16. Major. Död 1761-09-19 i Stockholm. Gift 1732-06-06 med Catharina Beata Löfman, född 1715, död 1778-06-12 på Falkenå13, dotter av brukspatronen Per Löfman och Magdalena Jakobsdotter Robsahm som var fars faster till vice presidenten Carl Magnus Robsahm, adlad af Robson.

Barn:

 • Magdalena, född 1733-03-11, död 1805-05-01 Nalavi Gift 1751-08-04 med ryttmästaren Henrik Johan Sahlefelt, född 1723, död 1795.
 • Carl, född 1735-05-31. Hovkvartermästare. Död 1784-11-24 Nalaviberg
 • Elisabet, född 1737-02-07 död 1811-07-01 i Stockholm. Gift 1767-02-24 på Falkenå med sin kusin, överstelöjtnanten Lars Reinhold Dalman, född 1734, död 1809.
 • Catharina, född 1738-07-#00, död 1773-01-04 på Mässvik i Bro socken Värmlands län. Gift 1766-03-09 på Falkenå med löjtnanten Olof Lorentz Wallencrona, född 1730, död 1812.
 • Per, född 1739-11-20 i Kräklinge socken. Volontär vid livregementet till häst 1752-01-02. Korpral därst. 1754-12-15. Sekundkornett 1759-08-14. Kornett8 1762-05-26. Stabslöjtnant 1770-05-22. Löjtnant8 1774-12-14. Regementskvartermästare8 1775-08-09. Ryttmästare8 1776-06-30. RSO 1779-01-24. Sekundmajor 1781-02-07. Premiärmajor 1785-09-27. Överstelöjtnant 1788-06-22. Ledamot av krigskollegium över arméns rättegångsärenden 1789-02-#00. Entledigad 1790-10-01. Överste i armén och sekundchef för livregementets kyrassiärer 1792-05-15. Avsked och generalmajor i armén 1796-10-29. Död ogift 1805-12-10 på Skoftesta och begraven i familjegraven på Kräklinge kyrkogård. Bevistade pommerska kriget 1758–1762.
 • Christina, född 1741-07-22 död 1810-02-27 på Stensböle i Borgå socken i Finland. Gift 1770-03-01 på Falkenå med majoren Ventzel Fredrik Rotkirch, född 1727, död 1814.
 • Margareta, född 1744, död 1812-10-19 Smedby. Gift 1781-06-07 Hanevik s socken Värmlands län med assessorn Bengt Ekstedt, adlad och adopt. von Eckstedt, i hans 2:a gifte, född 1723, död 1794.
 • Gabriel, född 1747, död ogift.
 • Alexander, född 1749. Volontär vid livregementet till häst. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1765-08-13. Livdrabant 1767-05-13. Avsked 1771-10-09. Ryttmästare. Död barnlös 1793-06-26 Nalaviberg Gift 1775-04-02 Klackeberg s socken Östergötlands län med friherrinnan Maria Gustava Åkerhielm af Margretelund i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1799-09-08 i Lyrestads socken, Skarab., med ryttmästaren Adam Fredrik Storckenfeldt. i hans 3:e gifte, född 1750, död 1800), född 1752-12-09, död 1817-06-18 i Stockholm, dotter av kaptenen, friherre Alrik Åkerhielm af Margretelund, och hans 1:a fru (friherrinnan) Magdalena Didron.

TAB 9

Gustaf, (son av Gustaf, Tab. 8), född 1743-05-12 Kräklinge socken. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1756-08-21. Rustmästare därst. 1757-01-29. Volontär vid fortifikationen 1760-04-01 under konduktör därst. s. å. 11/12. Kvartermästare vid livregementet till häst 1762-05-27. 3. Adjutant därst. 1767-04-07. Kornett 1768-03-18. Löjtnant 1771-10-09. Ryttmästare 1775-08-09. Major i regementet 1785-09-27. Avsked 1786-09-20. RSO. Död 1804-07-02 på Falkenå och ligger jämte sin fru begraven i Lagerhjelmska graven på Kräklinge kyrkogård. Gift 1785-02-24 med sin syssling Ulrika Charlotta Lagerhjelm, född 1752-08-25 på Hageberg, död 1800-07-05 på Falkenå, dotter av löjtnanten Johan Jakob Lagerhjelm och hans 2:a fru Sofia Helena von Essen.

Barn:

 • Gustaf, född 1785-11-20 på Falkenå. Volontär vid livregementet till häst 1789-11-14. Kvartermästare s. å. 14/12. Kornett i livregementsbrigadens kyrassiärkår 1796-10-29. Tog 1803 kansliexamen i Uppsala. Transp. till 2. adjutant vid livregementsbrigadens husarkår 1804-12-20. L. adjutant 1807-02-10. Löjtnant 1808-02-19. Död ogift 1809-01-09 [Blr].
 • Ulrika Charlotta, född 1788-01-23 på Falkenå, död där 1863-11-14. Gift 1809-10-19 på nämnda egendom m, assessorn Fredrik Löwenhielm, född 1776, död 1857.
 • Beata Sofia, född 1789-01-14 på Falkenå, död ogift 1864-02-07 i Stockholm.
 • Louisa Regina, född 1790-02-04 på Falkenå. Stiftsjungfru. Död 1869-03-28 på Rörstrand vid Stockholm. Gift 1814-10-10 Malmsjö med justitierådet Nils Vilhelm Stråle af Ekna, född 1787, död 1853.
 • Catharina Elisabet, född 1791-06-24 på Falkenå, död 1882-02-23 på Malmsjö. Gift 1:o 1813-09-21 på Falkenå med löjtnanten Frans Peter Crusebjörn, född 1763, död 1830. Gift 2:o 1834-05-04 på Malmsjö med extra ordinarie kammarskrivaren i krigskollegium, godsägaren Fredrik August Bahrman, född 1808 i Stockholm, död 1871-09-22 på Malmsjö.
 • Christina Maria, född 1793-03-#00, död 1857-11-13 i Stockholm. Gift 1811-09-16 med sin svågers kusin, överjägmästaren Crispin Löwenhielm, född 1777, död 1825.

TAB 10

Per, (son av Gustaf, Tab. 9), född 1787-02-13 på Falkenå. Korpral vid livregementets husarkår 1789-12-14. Kornett därst. 1796-10-29. Student i Uppsala 1797. Avsked ur krigstjänsten 1804-12-20. Jur. examen 1804. Bergsexamen 1807. Auskultant i bergskollegium s. å. 18/12. Vice notarie därst. 1808-03-22. Geschworners fullm. 1813-05-25. LVA 1815-04-12. Assessors titel 1816-02-13. Assessor i bergskollegium 1817-01-21. Erhöll jernkontorets stora medalj i guld 1817 och 1826. LKrVA 1819-12-21. Avsked trän bergskollegium 1831-01-02. Fullmäktig i jernkontoret 1832–1856. RNO 1836-01-28. Död 1856-07-18 på Bofors bruk i Karlskoga socken Örebro län. Flitig skriftställare och ledamot av ett flertal kommittéer. Gift 1:o 1817-07-10 på Rörstrand med Ulrika Charlotta Geijer, född 1799-07-30 på nämnda ställe, död 1821-08-16 på Bofors, dotter av överdirektören Bengt Reinhold Geijer och Catharina Ulrika Castorin. Gift 2:o 1823-06-23 i Stockholm med Johanna Elisabet (Jeanna) Lagerlöf, född 1804-11-20 i Arvika prästgård, död 1895 6, g i Stockholm, dotter av kontraktsprosten, kyrkoherden i Arvika Erland Lagerlöf och Agneta Christina Troili.

Barn:

 • 1. Ulrika Charlotta, född 1818-05-11, död 1846-08-12 i Stockholm. Gift 1840-09-18 på Bofors med överstelöjtnanten i armén, kaptenen vid Svea artilleriregemente, bruksägaren, KVO1kl, RSO, Viktor Edman i hans 1:a gifte (gift 2:o 1850-07-15 i Stockholm med Emilia Elisabet Biel, född 1832-06-12 i Stockholm, död 1907, dotter av grosshandlaren Christian Fredrik Biel och Augusta Hasselström), född 1813-09-29, i Stockholm, död 1880-10-06 på landsstället Edeby på Lovön Stockholms län [Lns].
 • 1. Gustaf Reinhold, född 1819-10-08 i Stockholm. Student i Uppsala 1837-11-21. Sergeant vid Svea artilleriregemente s. å. 2/12. Underlöjtnant 1838-12-06. Transp. som underlöjtnant till livregementets husar kär 1840-02-01. Löjtnant 1849-07-037. Ryttmästare 1857-01-20. RSO 1864-01-28. Ledamot av kommittén för utredning av roterings- och rustningsbesvären 1867-10-08. LKrVA 1868. Major i armén 1869-07-30. RDDO s. å. 28 7. Major vid nämnda kår 1870-09-10. Ledamot av kommittén för avgivande av förslag till kavalleriexercisreglemente s. å. 12/9. Kommendant på Karlsborg 1873-04-30. Överstelöjtnant i armén 1875-02-19. Överste i armén 1879-01-24. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i karens reserv 1880-11-12. KSO 1884-12-01. Avsked från kommendantsbefattningen och ur krigstjänsten 1888-05-25. Död 1892-01-18 i Uppsala. Krigshistorisk författare. Gift 1844-08-15 Frösvidal med sin moders sysslings dotter Anna Louisa (Alis) af Geijerstam, född 1824-04-23 på nämnda egendom, död 1891-09-18 i Uppsala, dotter av bruksägaren Gustaf Emanuel af Geijerstam, och Eva Johanna Selling.
 • 1. Maria Lovisa, född 1820-11-28 i Stockholm, död där 1822-03-09.
 • 2. Johanna född 1824-10-12, död 1855-06-21 i Göteborg. Gift 1850-07-09 i Karlskoga kyrka med grosshandlaren i Göteborg Pontus Ferdinand Kobb, född 1823-07-09 i Göteborg, död 1896-12-04
 • 2. Maria Sofia Eugenia, född 1826-05-07 i Stockholm, död ogift 1915-09-17 i Gustaf Vasa församling, Stockholm.
 • 2. Catharina Lovisa, född 1827-11-01 på Bofors, död 1873-02-21 Karlsdal Gift 1850-10-15 på Bofors med bruksägaren, RNO, RVO, Carl Lindberg, född 1808-11-03, död 1891-03-17 på Flosjö.
 • 2. Per Erland, född 1829. Bruksägare. Död 1890. Se Tab. 11.
 • 2 Beata Christina, född 1830-12-17 på Bofors, död 1908-12-07 i Stockholm. Gift 1851-12-29 på Bofors ni. sin systers svåger, grosshandlaren i Göteborg, RNO m. m. Samuel August Kobb, född 1819-08-05 i Göteborg, död där 1901-12-16.
 • 2. Agneta Henrika, född 1832-03-27 på Rörstrand, död ogift 1874-07-26 på Bofors. Författarinna under signaturen A. L.
 • 2. Sofia Vendela, född 1834-09-11 på Rörstrand, död 1926-11-01 i Stockholm. Gift 1860-08-30 på Lannafors i Vintrosa socken (Ör) med majoren i armén, kaptenen i Smålands grenadjärkårs reserv, RSO m. m., Adolf Vilhelm Murray, född 1831-05-23 i Stockholm, död där 1894-09-18.
 • 2. Johan Alfred, född 1835-11-14. Kadett vid Karlberg 1850-10-01. Avgången därifrån 1854-03-27. Död 1855-11-25 på Bofors.

TAB 11

Per Erland (son av Per, Tab. 10), född 1829-05-28 på Bofors. Student i Uppsala 1847. Furir vid Svea livgarde 1849-09-26. Officersexamen 1850. Underlöjtnant vid Närkes regemente 1851-07-11. Avsked från krigstjänsten 1855-04-26. Ordförande i styrelsen för Nora–Karlskoga järnväg 1871–1890 och i Nora–Ervalla järnväg 1875–1890. RVO 1873-05-14. RNO 1874-12-01 ledamot av kommittén angående patentskydd ävensom skydd för mönster och modeller 1878. Ordförande i styrelsen för Vikern–Möckelns och Striberg Grängens järnväg till 1890 samt verkställande direktör 1874–1890. Disponent Kramfors ) 1880–1887. Död 1890-12-10, i Stockholm. Ägde Bofors bruk 1853–1879. Gift 1855-10-17 i Stockholm med Jeanette Charlotta Murray, född 1834-03-08 i nämnda stad, död 1899-12-23 i Göteborg, dotter av grosshandlaren Erik Fredrik Uno Murray och Sofia Charlotta Venus.

Barn:

 • Johanna Charlotta, född 1856-07-25 på Bofors.
 • Anna Lovisa, född 1858-03-19 på Bofors. Död 1934-01-24 i Ängby (Engelbrekts församling, Stockholm, db 16), och begraven å Karlskoga gamla kyrkogård.
 • Maria, född 1859-09-08 på Bofors, död ogift 1916-11-05 i Göteborg domk. församling.
 • Sigrid, född 1860-10-21 på Bofors. Gift 1881-07-06 på Kramfors med bruksägaren, fullmäktigen i jernkon- toret. KVO1kl m. m., Carl Leonard Danielsson, född 1845-03-30 Aggarön, död 1917-11-16 i Stockholm.
 • Anna, född 1863-04-19 på Bofors. Stiftsjungfru. Död där 1866-06-10.
 • Sofia Ulrika, född 1865-02-19 på Bofors. Gift 1889-04-23 i Nora med kyrkoherden i Stora Malms pastorat av Strängnäs stift, tjänstg. e. o, hovpredikanten, LNO, OIISGbmt, OII-.sJmt, Fritz Artur (Fritz) Beskow, född 1860-01-30 på Huså bruk i Kalls socken Jämtlands län, Carl Gustaf, född 1867-07-06 på Bofors, död där 1868-12-31.

TAB 12

Pehr Uno, (son av Per Erland, Tab. 11), född 1875-06-22 på Bofors. Mogenhetsexamen vid Södra latinläroverket i Stockholm 1893-05-16. Volontär vid 1. Göta artilleriregemente s. å. 1/6. Elev vid krigsskolan 1894-09-09. Styckjunkare i nämnda regemente 1895-08-12. Utexamen s. å. 28/11. Underlöjtnant vid 2. Göta artilleriregemente s. å. 6/12. Genomgick Artilleri- och ingenjörsskolan 1896–1898. Löjtnant 1898-06-03. Genomgick krigsskolan 1898–1900. Aspirant vid generalstaben 1901-09-#00. Stabsadjutant och löjtnant därst. 1904-10-07. Stabsadjutant och kapten 1906-05-08. Kapten i Smålands artilleriregemente s. å. 28/6. Byrådirektör vid Järnvägsstyrelsens militärbyrå 1908–1911. Lärare krigskonst vid Artilleri- och ingenjörsskolan 1909–1914. Kapten vid Svea artilleriregemente 1913-07-11. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1915-09-23. Överadjutant och major därst. s. å. 5/11. RSO 1916-06-06. Avdelningschef vid Generalstabens kommunikationsavdelning 1916–1919. Överadjutant och överstelöjtnant 1918-01-18. Överstelöjtnant vid Svea artilleriregemente 1919-12-19. Överste i armén 1926-06-11. Överste och chef för nämnda regemente 1927-05-20 från och med 1928-01-01. KSO2kl 1929-06-06. KSO1kl 1932-06-06. Avsked 1935-02-01 från och med 1935-06-23. Kassadirektör i kaffé aktiebolaget Norma 1936. Förordnad att under tre år, vid förfall för den armén tillhörande militära ledamoten i Krigshovrätten, i hans ställe där inträda 1937-06-23 från och med 1937-07-01. Sekreterare i Krigsvetenskapsakad. GV:sJmt. StOffBKrO. KNS:tOO m kr. GMsjv. GM. LKrVA. död 1944-02-03 (Södersjukhuset) i Engelbrekts församling, Stockholm (db nr 30). Gift 1899-09-16 i Stockholm med Elisabet Bagge, född 1874-04-26 i nämnda stad, dotter av föreståndaren för Riksbankens sedeltryckeri Jakob Bagge och Matilda Maria Louise Sievers.

Barn:

 • Jeanette Elisabeth Charlotta, född 1900-06-25 i Stockholm, liksom syskonen. Stiftsjungfru. E. o biträde i Sveriges allm. hypoteksbank därst. 1918. Ord. biträde 1925. Anst. h. föreningen för välgörenhetens ordnande.
 • Ett dödfött gossebarn 1903-11-10.
 • Nils Gustaf Reinhold, född 1906-02-16, död s. å. 19/2 i Stockholm.
 • Carl Gustaf Uno, född 1908-08-07. Studentexamen i Stockholm 1926-05-10. Se Tab. 12B.
 • Anna Ingeborg Matilda, född 1910-07-22 i Engelbrekts församling, Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1939-10-14 i Engelbrektkyrkan, Engelbrekts församling, Stockholm (vb 328) med bergsingenjören Kjell Oscar Agri, född 1911-04-15
 • Anna Maria, född 1911-08-12 i Engelbrekts församling, Stockholm. Stiftsjungfru.
 • Elsa Margaretha , född 1914-01-06 i Engelbrekts församling, Stockholm. Stiftsjungfru. Studentexamen i Stockholm 1933-05-19. 1:e biblioteksass KB. GMnor 1974-03-#00. Bibliotekarie vid Stockholms univ. bibl.
 • Sigrid Elisabet, född 1917-05-13 i K. Svea art. regemente. Död 1928-12-21 i Engelbrekts församling, Stockholm.

TAB 13

Alexander, (son av Johan Staffander, adlad Lagerhjelm, Tab. 1), född 1668-12-02 Hageberg. Student i Uppsala1 1681-06-02. Extra ordinarie kanslist i bergskollegium10 1694-10-23. Regionsskrivare därst. 10 1697-04-02. Död 1705-05-26. Gift13 med Helena Silfverlåås, dotter av ryttmästaren Peter Silfverlåås, och Maria Sabel.

Barn:

 • Catharina Elisabet, döpt 1694-09-10 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm. 9
 • Ebba Johanna, född 1695 död ogift 1778-03-18 Torplunda
 • Sofia Helena, döpt 1705-06-27 i Sko socken Uppsala län död 1706 [13].

Källor

1Um. 2Lå. 3Psd. 4Lk. 5KrAB. 6Örebro kyrkoarkiv. 7Hc. 8Bir. 9RHG. 10At (P.). 11Ab. 12Artilleriförsaml:s å Sveaborg dopbok. 13At (Sch.).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: