:

Bagge af Söderby nr 147

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Bagge af Söderby nr 147

Samma ursprung som adliga ätten Bagge af Berga. Renovation å adelskapet 1590-04-08, introd. 1627.

Bagge af Söderby A14700.png

TAB 1

Sven Pedersson Bagge, (son av Peder, se adliga ätten Bagge af Berga nr 118, tab 28), till Söderby (nu Sörby) i Örtomta socken, Östergötlands län. Ånyo adlad av konung Johan III 1590-04-08, och erhöll till vapen halvannan försilvrad Sparre med ett grönt sjöblad därunder i blått fält, förmodligen till skillnad från det vapen, hans avlivade farbroder Bengt Bagge fört. Anförare i Österbotten emot ryssarna 1591. Hövidsman i hertig Carls armé vid belägringen av Kalmar slott 15991. Häradshövding i Norra och Södra Möre härad1 s. å. 30/5. Gift med Christina Olofsdotter Stake.

Barn:

TAB 2

Ivar, (son av Sven Pedersson Bagge, tab 1), till Söderby samt Aspberg i Segerstads socken, Värmlands län. Kallas 1639 major. Gift 1:o med Anna Roos, som fick Aspberg i testamente av sin faster Kerstin Roos, dotter av Nils Knutsson Roos till Kroppstad, Stömned, Karud och Tolerud, och Brita Kafle. Gift 2:o (?) med Brita Kempenskiöld.

Barn:

 • 1. Bengt. Gift med Agata Pourell, dotter av italienske språkmästaren i Stockholm Bartolomeus Pourell de Hadrize.
 • 1. Ivar, till Aspberg och Hanevik, båda i Segerstads socken. Ryttmästare för ett kompani ryttare på Dal under Hannibalsfejden 1644–45. Gift med Cecilia Stårck, född omkr. 1620, död före 1664-05-27, dotter av Nils Persson (Stårck) och Brita Roos.
 • ?? 2. Juliana Margareta. Gift med isländske translatorn Gudmund Olofsson, född 1652, död 1695-12-20.
 • ?? 2. Lennart. Löjtnant vtd prins Kristierns regemente i Danmark.
 • ?? 2. Samuel. Förare vid livgardet.

TAB 3

Carl, (son av Ivar, tab 2). Gift med Märta Kempenskiöld, född 1655-11-23, (?), säges hava blivit 87 år gammal och bör således hava varit född 1635, död 1723-04-01 i Glava socken, Värmlands län. Dotter av riddarhussekreteraren Samuel Kempe, adlad Kempensköld och hans 1:a fru Märta Schillera.

Barn:

 • Carl Gustaf. Tjänte vid artilleriet.
 • Anna.
 • En dotter.

TAB 4

Johan, (son av Ivar, tab 2), till Vibberby i Holms socken, Älvsborgs län och Hanevik samt Torpa och Köpinge säterier i Fors socken, Älvsborgs län och Sjögerås i By socken, Värmlands län. Var löjtnant vid Västgötadals regemente2 1625-12-11. Kapten 16302. Avsked från regementet 16382. Ryttmästare 1647. Kommendant på Varberg. Kallas sist överste. Blev 1627 på ättens vägnar introd. under nr 147. Levde ännu 1659. Begraven i By kyrka, Värmlands län. Han blev på ålderdomen blind. Gift 1:o med Christina Roos af Hjelmsäter (nr 51). Gift 2:o med Johanna Margareta Nieroth, levde 1698, dotter av landshövdingen Anton Johan Nieroth till Sund i Värmland, av samma släkt som adl. ätten von Nieroth, samt Christina Bonde.

Barn:

 • 1. Gustaf, född 1638. Ryttmästare. Död 1682. Se Tab. 5
 • 1. Brita, till Vibberby. Gift 1:o med kaptenen Filip Conrad Blom, död 1660. Gift 2:o med kaptenen Olof Uggla. Gift 3:o med majoren Johan Cremer, adlad Cremer, död 1692.
 • ? 2. Göran Vilhelmed Medelstyrman vid amiralitetet. Överstyrman därst.3 1697-06-05. Underlöjtnant. Överlöjtnant3 1700-02-03. Kapten s. å. 21/3. Död ogift.
 • ? 2. Helena Christina, död ung. Hon var förlovad med fänriken, friherre Claes Claesson Uggla, född 1675, död 1697, och fick i testamente efter honom 1/3 i en gård, om vilket testamente rättegång uppstod med hans styvfader friherre C. G. Roos.
 • ? 2. Jonas Christian. Ryttmästare. Död 1708. Se Tab. 17

TAB 5

Gustaf, (son av Johan, tab 4), till Sjögerås och Köpinge. Född 1638. Student i Uppsala 16544. Reformerad kornett8 1658-10-12. Ryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente 16765. Död 1682 och ligger med sin fru begraven i By kyrka i Värmland, där hans vapen uppsattes och till vilken de båda skänkt altartavlan. Gift med sin styvmoders syster Elisabet Nieroth, levde änka 17159, dotter av landshövdingen Anton Johan Nieroth och Christina Bonde.

Barn:

 • Anton Johan, född 1662. Löjtnant. Död 1704. Se Tab. 6
 • Christina. Död 1730-05-18 på Köpinge. Gift 1:o 168(0) med överstelöjtnanten Henrik Henriksson Sass, i hans 2:a gifte. Gift 2:o med stadsmajoren i Göteborg Anders Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, död 1714.
 • Elsa Margareta, född 1665, död 1751-02-20 på Anstorp i Romeleds socken, Älvsborgs län. Gift med ryttmästaren Henrik Lilliebielke, nr 273, i hans 2:a gifte, född 1655, död 1737.
 • Elisabet. Gift med sin systers styvson kaptenen Patrik Sass, född 1659, död 1700.
 • Brita Magdalena, född 1671, död 1751-02-08 på Måsen i Färgelanda socken. Gift 1713-02-02 på Kylsäter i nämnda socken med kaptenen vid enrolleringsmanskapet på Dal Peter Stacke, född 1651, död 1732-10-02 på Kylsäter.
 • Märta Christina, född 1676, död 1750-01-29 Högås. Gift med löjtnanten Mauritz Stake, i hans 3:e gifte, död 1728.
 • Catharina Eufrosyne. Gift med kaptenen Anton Johan Svabe.
 • Hedvig. Död ogift 1712-06-13 i Fors socken, Älvsborgs län.

TAB 6

Anton Johan, (son av Gustaf, tab 5), till Sjö gerås. Född 1662. Pikenerare och musketerare vid livgardet 1680. Volontär vid Gustaf Mackliers regemente 1682. Underofficer därst. 1683. Fänrik vid Västgötadals regemente 1687-03-13. Löjtnant 1696-09-20. Löjtnant vid Upplands stånddragonregemente 1700-09-05. Död 1704-09-21 i Åmål och begraven i By kyrka. Gift 1695-08-04 Hinderstorp med Agneta Rutensköld, död 1743-01-13, dotter av översten Göran Rutensköld, och Margareta Silfverswärd.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1696. Kapten. Död 1768. Se Tab. 7
 • Jean Georg, född 1697. Major. Död 1781. Se Tab. 8
 • Margareta Ulrika, född 1699-06-06 Blinneberg, död där s. å. 18/6.
 • Fromhold Gabriel, född 1700-07-25 på Källstorp i Källby socken i nämnda län. Underofficer vid Gröna dragonerna, död ogift.
 • Leonard, född 1703. Godsägare, död 1759. Se Tab. 15
 • Antoinette Johanna, född 1704. Död 1746-06-22 Arvidstorp. Gift 1745-11-24 på Arvidstorp med fänriken Axel Hård af Segerstad, i hans 2:a gifte, född 1702, död 1750.

TAB 7

Carl Gustaf, (son av Anton Johan, tab 6), till Sjögerås samt Krökeslund i Gingri socken, Älvsborgs län. Född 1696-07-06 på Blinneberg. Volontär vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1709. Förare därst. 1710. Sergeant. Fänrik vid halländska utskrivningsregementet 1713-07-08. Löjtnant därst. 1716-07-13. Konfirmedfullmed 1717-01-08. Avsked 1719-09-30. Kaptens karaktär 1736-02-19. Död 1768-04-18 på Krökeslund. Han sålde stamgodset Sjögerås. Gift 1:o med N. N. Thorsson. Gift 2:o 1735-09-20 Krokstad med Christina Beata Uggla, död 1736 på Sjögerås och begraven s. å. 10/10, dotter av överstelöjtnanten Knut Uggla, och Maria Magdalena Soop. Gift 3:o 1739-01-13 med Emerentia Friedenreich, född 1715-02-13 i Malmö, död 1795-01-14 på St. Landeryd i Landeryds socken, Jönköpings län, dotter av landshövdingen Melkior Friedenreich, adlad Friedenreich, och Maria Elisabet Wilkens.

Barn:

 • 1. Ivar, död ung på Sjögerås och begraven 1727-12-26 i By socken.
 • 2. Knut Gustaf, född 1736-07-15 på Sjögerås. Student i Uppsala4 1747-02-12. Högbåtsman. Död 1772.
 • 3. Elisabet Margareta, född 1742-08-12, död 1822-06-14. Gift 1:o 1763-09-18 med löjtnanten Alexander Vilhelm Forbes af Lund, född 1722, död 1773. Gift 2:o 1774-10-11 i Hellestads socken, Älvsborgs län med löjtnanten Johan Göran Hård af Torestorp född 1752, död 1838.
 • 3. Emerentia Carolina, född 1743-09-06 på Sjögerås, död 1781-11-20 i på bostället Ulvetorp vid Ulricehamn. Gift 1765-11-01 på Krökeslund med löjtnanten vid Älvsborgs regemente Petter Hoflander, döpt 1733-02-06 i Grava socken, Värmlands län.
 • 3. Adolf Fredrik, född 1745-02-26 på Sjögerås, död 1747-10-01 i Lidköping.
 • 3. Magdalena Johanna, född 1747-06-03, död 1836-12-16 på St. Landeryd. Gift 1765-11-26 med kaptenen Georg Christian Planting-Gyllenbåga född 1728, död 1803.
 • 3. Anna Christina, född 1748-12-28 Höberg, död där 1750-05-25.
 • 3. Ulrika Elisabet, född 1751-04-08 på Höberg, död där 1752-09-15.

TAB 8

Jean Georg, (son av Anton Johan, tab 6), till Djurshult i Kalvs socken, Älvsborgs län. Född 1697-12-01 på Blinneberg, volontär vid Smålands tremänningsinfanteriregemente 1711. Mönsterskrivare därst. 1713-02-00. Underofficer 1713-02-07. Fältväbel 1714-10-31. Fänrik 1716-05-05. Konfirmedfullmed3 s. å. 13/12. Löjtnant 1718-06-26. Övergick till det sammanslagna tre- och femmänningsregementet. Kapten därst. 1722. Transport såsom löjtnant till garnisonsregementet i Göteborg 1724-02-22. Kaptenlöjtnant därst. 1743-09-28. Kapten 1747-09-28. Avsked med majors rang 1750-09-19. Död 1781-08-20 i Ulricehamn. Gift 1:o med Catharina Ratterej, köpmansdotter från Uddevalla. 2:o 1748-05-17 med sin bröders svägerska Maria Sofia Juliana Friedenreich, född 1723-11-18, död 1797-05-19 i Ulricehamn, dotter av landshövdingen Melkior Friedenreich, adlad Friedenreich, och Maria Elisabet Wilkens.

Barn:

 • 1. Agneta, född 1722, död 1790-10-29 i Ulricehamn. Gift 1757-01-14 i nämnda stad med postinspektoren och rådmannen därst. Carl Sundberg, född 1724, död 1805-12-17.
 • 1. Jakobina. Gift med fabrikören Beckelin.
 • 1. Catharina, död 1776-02-25. Gift 1749-12-03 i garnisonsförsaml. i Göteborg med kvartermästaren vid Västgöta kavalleriregemente Anders Magnus Holst.
 • 1. Ulrika, född 1732-11-19 på Djurshult. Gift 1762-01-03 i Ulricehamn med borgmästaren i Strömstad, vice häradshövdingen Christian Zimmerberg, född 173(4), död 1784-01-04.
 • 1. Dorotea, född 1744-08-12 i Göteborg, död 1787-06-17 i Sala. Gift 1770-07-10 i Ulricehamn med postmästaren i Sala, löjtnanten Samuel Fredrik Duse, född 1748.
 • 2. Carl Fredrik, född 1750-10-23 Domö. Arklimästare 1766-04-10. Löjtnant vid amiralitetet 1773-08-12. RSO 1783-09-26. Kapten 1786-09-15. Kommendant på S:t Barthélemy 1790–1795. Major 1793-12-22. Överstelöjtnant 1802-03-03. Död 1828.
 • 2. Magdalena Lovisa, född 1751-11-24 på Domö.
 • 2. Johan Julius, född 1752. Kapten. Död 1807. Se Tab. 9
 • 2. Magdalena Charlotta, född 1754, död 1812-09-13 i Ulricehamn. Gift 1788-11-30 i nämnda stad med direktören Magnus Adolf Adlerstam, född 1750, död 1800.
 • 2. Sofia Albertina, född 1754-10-23 på Domö, död 1821. Gift 1771-06-24 i Ulricehamn med tullinspektoren och rådmannen Johan Lorentz Hammarstrand, född 17(40), död 1809-07-28 i nämnda stad.6
 • 2. Gustaf, född 1756-01-18 i Ulricehamn, död s. å. 31/1.
 • 2. Eva Lovisa, född 1757-10-20, död 1798-08-06 i Ulricehamn. Gift 1788-05-01 med kaptenen Abraham Wernstedt, nr 78, född 1750, död 1821.
 • 2. Fromhold Anders, född 1759. Reste till Amerika och dog därst.
 • 2. Christina Catharina, född 1759 i Ulricehamn, död där 1760-01-29.
 • 2. Gustaf Vilhelm, född 1765. Major. Död 1843. Se Tab. 10

TAB 9

Johan Julius, (son av Jean Georg, tab 8), född 1752-10-23 Domö. Volontär vid Västmanlands regemente 1769-12-07. Förare därst. 1770-06-26. Adjutant 1773-10-27. Stabsfänrik 1775-06-30. Stabslöjtnant s. å. 29/11. Löjtnant och stabskapten 1781-11-21. Kapten med kompani 1783-09-17. Avsked 1793-12-20. Död 1807-08-04 på Stäholms fideikommiss i Munktorps socken, Västmanlands län. Gift 1:o 1789-07-06 Borggård s socken, Östergötlands län med Beata Charlotta de Laval, född 1769-10-20 på Borggård, död 1795-02-15 på Stäholm, dotter av överstelöjtnanten Patrik Jakob de Laval, och Brita Charlotta Rosenstråle. Gift 2:o 1796-03-10 Erikslund med Fredrika Charlotta Skjöldebrand, född 1767-07-16 på Sörby i sistnämnda socken, död 1809-09-15 på Stäholm, dotter av kommerserådet Erik Brander, adlad Skjöldebrand, och Johanna Logie.

Barn:

 • 1. Eva Charlotta Sofia, född 1791-12-23 på Stäholm, död 1795-10-22 i Köping.
 • 1. Patrik Johan Jakob, född 1793-05-21 på Stäholm, död 1795-12-09.
 • 2. Jakob Per Erik, född 1797-01-01 på Stäholmed Kadett vid Karlberg 1811-07-03. Utexamen7 1814-05-07. Kornett vid livregementets kyrassiärkår s. å. 17/5, och vid livregementets husarkår 1815-05-02. Löjtnant vid sistnämnda kår 1820-09-21. Avsked 1823-03-04. Tillstånd att såsom löjtnant återinträda i kåren10 s. å. 1086. Ryttmästare i kåren 1825-11-22. Död 1828-12-24. Innehade Stäholms fideikommiss. Gift 1828-09-24 med Anna Maria Groen i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1846-09-22 i Stockholm med sin svåger, generalmajoren Edvard August Peijron, adlad Peijron, i hans 2:a gifte, född 1796, död 1858), född 1810-06-24, död 1858-10-19 i Stockholm, dotter av bergsrådet och bruksägaren Anton Henrik Groen och Maria Ulrika Arfwedson.
 • 2. Johanna Sofia, född 1798-05-21 på Stäholm, död 1814-11-28 i Stockholmed
 • 2. Lovisa Charlotta, född 1803-01-29, död 1841-08-17 på Stäholmed Gift 1822-02-14 på Färna bruk med överstelöjtnanten Henrik Sebastian Tham, född 1794, död 1866.
 • 2. Maria Fredrika, född 1805-08-07, död 1806-06-30 på Stäholmed

TAB 10

Gustaf Vilhelm, (son av Jean Georg, tab 8), född 1765-04-30 i Ulricehamn. Underofficer vid Älvsborgs regemente 1775. Sergeant vid Västerbottens regemente 1778. I utländsk sjötjänst 1780–1785. Kommenderad med en svensk örlogsjakt till S:t Barthélemy 1786-12-01 och stannade på nämnda ö till 1800. Fänrik vid arméns flotta 1790-12-09. Löjtnant i armén 1795-09-23. Löjtnant vid arméns flotta 1801-11-16. Kapten därst. 1808-12-08. RSO 1813-04-28. Avsked med majors karaktär 1815-01-17. Kommendant på Drottningskär. Tullinspektor i Ulricehamn 1825. Död där 1843-04-07. Gift 1:o med Gustava Carolina Militz, född 1783, död 1809-03-30 på Nya varvet i Göteborg, dotter av handlanden Peter Militz. Gift 2:o 1814-06-26 med Johanna Maria Unge i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1802-10-01 i Ulricehamn med vice häradshövdingen, friherre Gustaf Fredrik von Köhler, född 1774, död 1811), född 1780-03-20, död 1855, dotter av borgmästaren i Ulricehamn Erik Unge8 och Anna Sofia Höök.

Barn:

 • 1. Sofia Maria, född 1802-11-21 i Göteborg, död 1887-03-05 i Halmstad. Gift 1826-10-30 på Fredriksberg vid Ulricehamn med häradshövdingen Jonas Abraham Tornérhielm, född 1798, död 1877.
 • 1. Charlotta Vilhelmina, född 1804-01-11, död 1852-02-11 Silarp. Gift 1824-08-08 i Ulricehamn med majoren vid Västgöta regemente Johan Otto Erasmie, född 1801-04-30 i Varberg, död 1885-04-15 i Sandhems prästgård i Västergötland.
 • 1. Verner, född 1805-08-17. Sekundlöjtnant vid K. M:ts flotta. Död 1827-01-16 i Ulricehamn.
 • 1. Bror Carl, född 1807. Hovjunkare. Död 1879. Se Tab. 11.

TAB 11

Bror Carl, (son av Gustaf Vilhelm, tab 10), född 1807-03-09 i Göteborg. Inskriven vid tullverket 1824. Tullkontrollör i Borås 1833-07-31. Hovjunkare 1837-11-02. Död 1879-09-07 i Borås. Gift i Borås ]] 1837-08-20 med Johanne Charlotte Utter, född 1813-08-23 i Borås. Död 1907-06-13 i Halmstad. Dotter av handlanden i Borås Jonas Utter och Brita Catharina Pihlström.

Barn:

 • Gustaf Verner Johan, född 1839-01-14 i Borås. Furir vid Älvsborgs regemente 1854. Avsked 1858. Student i Uppsala 1860. Extra underjägare 1860. Elev vid skogsinstitutet 1861-05-31. Utexamen 1863. T f skogsrättare vid Hunnebergs skogsskola 1866. Extra överjägare i Älvsborgs län 1866. Stationsinspektor vid Skräcka i Silvbergs socken, Kopparbergs län. Död 1876-12-20 på Borås Sjukhus. Gift 1876-08-20 i Näs socken, Skaraborgs län med Ida Lindquist, född 1849-12-12 Källunge socken, Älvsborgs län (kyrkoherden i Silfberg). Död 1912 i Vänersborg. Dotter av överjägmästaren Anders Peter Lindquist och Paulina Rydberg.
 • Hellevi Charlotta Aspasia, född 1843-04-24 i Borås. Död ogift 1909-06-20 i Halmstad.
 • Bror Alvin Rudolf, född 1845-02-08 ]] i Borås. Död ogift 1876-09-24 i Göteborg.
 • Carl Jacob August, född 1849 i Borås. Fabriksdisponent. Se Tab. 12.
 • Knut Vilhelm Gotthold, född 1854 i Borås. Konsulatstjänsteman. Död 1914. Se Tab. 14.
 • Ingegerd Sofia Lovisa (Gerda), född 1857-08-26 i Borås. Gift 1879-03-09 i Borås med Johan Gustaf Lindgren, född 1838-08-17 i Halmstad. Landskamreraren i Hallands län. RNO. Död 1922-04-12 i Lunds domkyrkoförs, Malmöhus län.

TAB 12

Carl Jakob August, (son av Bror Carl, tab 11), född 1849-06-26 i Borås. Fabriksdisponent i Malden. Uttagit flyttning jämte sin familj från Växjö till Boston, Nord Amerika 1876-10-26. Död 1928. Gift 1871-10-07 med Sofia Maria'' Petersson, född 1847-01-09 i Ronneby. Död 1932-10-27 Maldena, MA, USA

Barn:

 • Agnes Maria Charlotta, född 1873-10-13 i Boston i Amerika. Död 1894-10-29. Gift 1894-10-29 med Charles Gustaf Johnson.
 • Charles Georg Vilhelm, född 1848-06-26 i Sverige, Bore? Ingenjör. Se Tab. 13.

TAB 13

Charles Georg Vilhelm, (son av Carl Jakob August, tab 12), född 1848-06-26 i Bore? Sverige . Ingenjör. Utflyttad till Amerika från Bore 1876-10-26? Bosatt i Malden, MA, Nordamerika. Gift 1903-06-17 med Lilian Amelia Fredrika Anderson född 1880-06-06. Död 1929-05-29 i Stoneham, MA, USA. Gift 2:o 1933-04-23 med Grace L Rouillard, född 1871-07-10.

Barn:

 • Carl George William, född 1904-05-30. Ingenjör i Stoneham, MA, USA. Gift 1:o 1925 med Eva Yvonne Washington död 1936.
 • Lily Marion, född 1905-08-31. Gift 1:o 1926-12-30 med Ralph Emerson.


TAB 14

Knut Vilhelm Gotthold, (son av Bror Carl, tab 11), född 1854-12-05. Utflyttad till Amerika från Borås 1872-11-19. Anställd vid svenska konsulatet i Boston. Död 1914. Gift 1:o 1883 med Alma'' Carlsson. Död 1890. Gift 2:o 1893-08-30 med Helene Elisabet Norgren, född 1864-07-04. Död 1933.

Barn:

 • 1. Anita Karin, född 1887-03-03. Gift 1913-10-01 med Albert Olof Wilson, född 1887-12-08. Ingenjör. Svensk konsul i Boston MA, USA.
 • 2. Helene Sofia Elisabet, född 1897-03-20. Gift 1922 med James Edvard Knowlton, född 1889-12-13. Kirurg.

TAB 15

Leonard, (son av Anton Johan, tab 6), till Kylsäter i Färgelanda socken, Älvsborgs län, född 1703. Levde utan tjänst på sin egendom. Död där 1759-03-07. Gift 1735-06-23 Bryne med Brita Margareta Ahlefelt, född 1717. Död 1773-09-02. Dotter av översten Johan Ahlefelt, och hans 2:a fru, Brita Margareta Drakenberg.

Barn:

 • Agneta Brigitta, född 1736-05-02 på Sjögerås. Död 1775-05-15 på Boda, Skaraborgs län. Gift 1754-11-15 Almetorp med ryttmästaren Erik Reinhold Uggla, nr 100, i hans 1:a gifte, född 1732. Död 1803.
 • Johanna Christina, född 1738. Gift 1:o 1757-05-24 på Kylsäter med korpralen Fredrik Vilhelm Cremer, nr 713, född 1734. Död 1763. Gift 2:o 1767-07-07 Årbol med Georg'' Qvist.
 • Catharina Charlotta, född 1740. Gift 1757-12-02 på Kylsäter med sin systers svåger, sergeanten Johan Magnus Cremer, nr 713, född 1736. Död 1810.
 • Erik, född 1748-01-05. Korpral vid livregementet till häst 1775-06-01. Kvartermästare. Död 1812-05-18 Ullunda. Gift 1780-09-29 med Christina Olofsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med trumpetaren Erik Wettergren), född 1739-04-03. Död 1812-06-09 på Ullunda. Dotter av Olof Jonsson och Stina Jonsdotter.
 • Carl, född 1748 (?)
 • Lovisa Ulrika, född 1756-08-09 på Södra Kylsäter.
 • Gregorius, född 1757-07-10 på Södra Kylsäter. Död på Södra Kylsäter 1763 och begraven 1763-12-28.

TAB 16

Ivar, (son av Leonard, tab 15), född 1743. Kvartermästare vid livregementet till häst. Avsked med kornetts titel 1765-01-03. Död 1813-04-24 Kilserud. Gift med Lovisa Ulrika von'' Wulfschmidt, född 1747-01-26 på Olsängen i Färgelanda socken. Död 1830-05-26 i Torps socken, Älvsborgs län. Dotter av löjtnanten Jean Henrik von Wulfschmidt, nr 1722, och Niliana von Wulfschmidt.

Barn:

 • Elisabet Margareta, född 1766-05-10 Åbol Död Åbol
 • Leonard Henrik, född 1767-09-07 Ottingsberg Volontär vid Bohusläns dragonregemente 1777-05-09. Kommenderad till Varbergs fästning 1788. Underofficer vid regementet 1789. Livdrabant hos hertig Carl av Södermanland 1790-10-08. Kornett i armén 1794. Kornett vid adelsfaneregementet 1803-03-09. Placerad vid Älvsborgs lantvärnsbrigad 1808-04-03 till bataljonens upplösning 1809. Löjtnant 1808. Död 1838-01-11 på Låckhult i Virestads socken, Kronobergs län, barnlös. Gift med Marie Sofie Forsell, född 1779, levde 1846.
 • Eva Susanna, född 1770-10-08, levde änka 1838.
 • Brita Margareta, född 1773-11-28, död före fadern.
 • Carl Fromhold, född 1775-12-29 i Hede socken, Göteborgs och Bohus län. Fältväbel. Död 1805-06-29 på S:t Barthélemy.
 • Gustaf, född 1779. Volontär. Död 1794-08-20 i Färgelanda socken.
 • Johanna Ulrika, levde 1813.
 • Elisabet Margareta, född 1786-12-25, levde 1838. Gift före 1813 med Jakob'' Wall.
 • Johan Fredrik, född 1790-07-02 i Färgelanda socken. Soldat vid Västgöta regemente 1808-12-19. Rustmästare därst. 1811-12-08. Furir 1815-10-01. Avsked 1818-12-31.

TAB 17

Jonas Christian (översiktstab 1, ? son av Johan, tab 4), född i Småland. Sergeant vid änkedrottningens livregemente till fot 1698. Kapten vid skånska ståndsdragonerna 1701-03-17. Konfirmedfullmed 1702-01-04. Ryttmästare vid adelsfanan 1702-09-01. Konfirmedfullmed 1704-03-09. Fången vid staden Baturin under tåget mot Ukrajna 1708-11-17 och död strax därefter. Gift med Cecilia Christina Morman. Dotter av Hack Mormand till Esperöd och Märta Nieroth samt syster till majoren Anton Johan Morman, natural Morman.

Barn:

 • Eva Magdalena, född 1699-05-27 i Vankiva socken, Kristianstads län. Begraven 1699-10-12 [12].
 • Magnus Hack Vind, döpt 1700-06-23 i Vankiva socken [12].
 • Johan, döpt 1701-10-16 i Vankiva socken [12].
 • Maria Christina, döpt 1703-10-10 i Stockholm, levde 1756. Bosatt i Bondeberga i Högsby socken, Kalmar län. Gift med ryttmästaren Anders'' Brummer, som övergav henne.

TAB 18

Adolf Fredrik, född 1754-06-25 på Almetorp i Tådene socken, Skaraborgs län. Rustmästare vid Gyllengranatska regemente 1773-12-24. Furir därst 1776-04-18. Förare 1781-05-16. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1801-06-15. Styckjunkare 1802-09-07. Död 1804-05-00 i Göteborg. Gift 1791-07-00 med änkan Anna Dorotea Moritz1, som levde 1832.

Barn:

 • Lars Ludvig, född 1794-08-11 i Göteborgs garnisonsförs2. Indelt soldat. Se Tab. 19.

TAB 19

Lars Ludvig (Snäll),, född 1794-08-11 i Göteborgs garnisonsförs2. Indelt soldat for nr 47 Skättevrå, Ljungby kompani av Kronobergs regemente 1817-03-05. Avsked 1849-06-223. Död 1876 i Vrå socken, Kronobergs län. Gift med Petronella (Pella) Eriksdotter född 1799-02-274.

Barn:

 • Fredrika Larsdotter, född 1817-01-17 i Vrå, Kronobergs län. Gift 1859-06-06 i Eldsberga med Hans Pålsson Åström, född 1797-09-22 i Laholm. Arb karl. Död 1879 (död i Laholm 1882-08-04) (? bou i Laholm 1879-10-02).
 • Adolf Fredrik Larsson Snäll, född, 1819-04-02 i Vrå, Kronobergs län. Se Tab. 20.
 • August Larsson Snäll, född, 1821-08-22 i Vrå, Kronobergs län. Se Tab. 29.
 • Dorothea Snäll, född 1823-03-17 i Vrå, Kronobergs län, död 1833-03-04 i Vrå Kronobergs län.
 • Peter Larsson Snäll, född 1825-09-28 i Lidhult, obefintligförkl i Malmö 1875-11-25.
 • Gustaf, 1827-06-05 i Lidhult. Död 1833-03-02 i Vrå, Kronobergs län.
 • Sophia, född 1829-01-19 i Vrå, Kronobergs län. Död 1833-05-25 i Vrå, Kronobergs län.
 • Elisabeth, född 1830-07-18 i Vrå, Kronobergs län. Död 18314.
 • Elisabeth, född 1831-10-02 i Vrå, Kronobergs län. Död 1833-03-28 i Vrå, Kronobergs län.
 • Anna Maria, född, 1835-11-16 i Vrå, Kronobergs län. Död 1836-04-22 i Vrå, Kronobergs län.
 • Gustaf Larsson Snäll, född 1837-11-04 i Vrå, Kronobergs län. Till Laholm 1855.
 • Dorothea, född 1839-07-17 i Vrå, Kronobergs län. Död 1839-09-14.
 • Emelie Snäll, född 1842-01-15 i Vrå, Kronobergs län. Utfl 1869 härifr till Köpenhamn. Gift med danske undersåten, snickargesällen Julius Christopher Nielsen.

TAB 20

Adolf Fredrik Larsson Snäll, född 1819-04-02 i Vrå, Kronobergs län. Torpare i Össjöhult. Död 1871-07-28 i Vrå, Kronobergs län. Gift 1854-12-00 med Anna Johanna Johansdotter, född 1829-12-15 i Vrå, Kronobergs län. Levde ännu mellan 1895–19054.

Barn:

 • Andreas, född 1856-08-31 i Eldsberga4. Död 1869-07-07 i Vrå, Kronobergs län.
 • Christina Fredriksdotter, född 1859-09-13 i Vrå, Kronobergs län. Utfl og till Renneslöv, Hallands län, 1893-10-25.
 • Johan Ludvig Fredriksson Cederholm, född 1862-06-04 i Vrå. Se Tab. 21.
 • Emma Fredriksdotter, född 1864-12-28 i Vrå, Kronobergs län. Utfl og 1883 till Tjärby, Halland. Emigr till Amerika.
 • Petrolella, född 1868-06-02 i Vrå, Kronobergs län. Död 1869-07-20 i Vrå, Kronobergs län.

TAB 21

Johan Ludvig Fredriksson Cederholm, född 1862-06-04 i Vrå, Kronobergs län. Snickerifabriker. Gift 1887-11-08 med Johanna Beata Folkström, född 1862-06-12.

Barn:

 • Ernst Fabian (Cederholm), född 1888-12-16. Död 1912. Se Tab. 22
 • Axel Rudolf, född 1889-11-11 i Veinge (Laholms kn). Se Tab. 26
 • Olga, född 1893-04-13 i Markaryd. Gift 1917-12-08 med Johan Sigfrid Svensson född 1892-05-16.
 • Adolf Fritiof, född 1895-01-17 i Markaryd. Gift med Agda.
 • Ester Ingeborg, född 1896-12-08 i Markaryd. Gift med Johan Edvin Lindskog, född 1894-11-11.
 • Hildur Davida, född 1898-12-04 i Traryd. Gift 1937-11-20 med Per Algot Magnusson född 1902-12-06.
 • Ture Ragnar, född 1900-09-17 i Traryd. Gift 1935-07-10 med Linnéa Valborg Nilsson född 1902-01-20 i Knäreds förs, Hallands län.
 • Lydia Elvira, född 1904-10-10 i Traryd, Kronobergs län. Husföreståndarinna.

TAB 22

Ernst Fabian, (son av Johan Ludvig Fredriksson (Cederholm), tab 21), född 1888-12-16. Död 1912. Gift 1911-11-14 med Ester Martina Gustava Olofsson, född 1888-05-04.

Barn:

 • Erik Ludvig Valdemar, född 1910-12-26 i Spånga förs. Gift 1937-04-11 med Signe Elisabet Johansson
 • Ernst Otto Charles, född 1912-10-28 i Markaryds förs, Kronobergs län.

TAB 26

Axel Rudolf, (son av Johan Ludvig Fredriksson (Cederholm) tab 21), född 1889-11-11 i Veinge. Möbelfabriker. Gift med Elvira Anny Linnea Rosander född 1895-11-26.

Barn:

 • Frank Axel
 • Rut Ingeborg
 • Evy Linnéa
 • Karl Algot Gösta
 • Svea Margareta
 • Gulli Inga-Lill
 • Kerstin Margit
 • Knut-Eric
 • Ninni Gun Birgitta
 • Ulla-Britta Teolinda
 • Sara Emma Anita

TAB 29

August Larsson (Snäll), (son av Lars Ludvig (Snäll), tab 19), född 1821-08-00 i Vrå förs, Kronobergs län. Torpare under Singsjö, Bränaryd, Åkerbergshult och Bjärsryd 1848–1879, emigrerade till USA 1881-05-10. Gift 1848-05-10 i Vrå förs, Kronobergs län med änkan Petronella Persdotter, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1836-05-22 med Sven Persson, född 1803-01-02 i Unnaryds förs4, Hallands län?. Död 1841)4, född 1817-01-05 i Tönnorsjöförs, Hallands län.

Barn:

 • Adolf Fredrik Edvard Snäll (Bergqvist), född 1848-07-09 i Vrå förs, Kronobergs län. Se Tab. 30.
 • Frans Salomon, född 1852-10-15 i Vrå förs, Kronobergs län. Död 1853-03-06 i Vrå förs, Kronobergs län.
 • Frans Gustaf Augustsson (Snäll), född 1854-11-28 i Vrå förs, Kronobergs län. Se Tab. 31.

TAB 30

Adolf Fredrik Edvard Snäll (Bergqvist), (son av August Larsson (Snäll), tab 29), född 1848-07-09 i Vrå förs, Kronobergs län. Dräng, torpare under Viggäsa, Annerstad. Familjen utflyttad 1882 till Halmstad. Föräldrar och barnen 1–2 och 4 överfördes 1919 till obefintlighetsregemente och avfördes efter 100 år från födelsedatum.6 Gift 1874-12-26 med Pernilla Nilsdotter, född 1850-11-01 i Breareds förs, Hallands län.4

Barn:

 • Per August, född 1876-03-18 i Vrå förs, Kronobergs län.
 • Josefina, född 1878-05-08 i Annerstads förs, Kronobergs län.
 • Lovisa Katarina, född 1880-06-17 i Annerstads förs, Kronobergs län. Tvilling.
 • Nikina Benedikta, född 1880-06-17 i Annerstads förs, Kronobergs län. Tvilling.

TAB 31

Frans Gustaf Augustsson Snäll, (son av August Larsson (Snäll), tab 29), född 1854-11-28 i Vrå förs, Kronobergs län. Statdräng. Toffelmakare. Död 1888-04-15 i Halmstad. Gift 1880-09-18 i Tönninge med Kristina Maja Ljungdahl, född 1851-09-18 i Angelstads förs, Kronobergs län. Reste som änka med de två yngsta barnen till Amerika 18884.

Barn:

 • Johan Bernhard, född 1881-08-14 i Halmstad, Hallands län. Död 1882-05-17 i Halmstad, Hallands län.
 • Sigrid Wilhelmina, född 1883-05-26 i Halmstad, Hallands län. Död 1884-07-26 i Halmstad, Hallands län.
 • Gustaf Malcolm, född 1885-09-26 i Halmstad, Hallands län.
 • Anna Petronella, född 1888-03-16 i Halmstad, Hallands län.

Källor

1Västra Sylvander, Kalmar stads och slotts historia. 2Nh. 3Lk. 4Umed 5KrAB. 6Ls. 7Hc. 8Svn. 9Hs. 10Blr. 11[L. B. Bagge] De ofrälse Bagge-släkterna i Sverige (1906). 12At (S). 13Stårckska släktboken (1924).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: