:

Nordenborg nr 1804

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Nordenborg nr 1804
Vapensköld för adliga ätten Nordenborg nr 1804

Adliga ätten Nordenborg nr 1804 †

Adlad 1726-10-13. † 1739-03-22. Ätten har gemensamt ursprung med adliga, friherrliga och grevliga ätterna Löwenhielm samt adliga och friherrliga ätterna Nordenfalk

Johan Henrik Nordberg, adlad Nordenborg (son av Petrus Gudmundi Nordberg), född 1686 i Frändefors prästgård. Löjtnant vid Östgöta kavalleriregemente. Regementskvartermästare. Ryttmästare. Major 1720. Adlad 1726-10-13. Död barnlös 1739-03-22 på Larum i Dalhems socken. Gift 1730-07-29 i Linköping med Anna Christina Rudén adlad Rudenschöld, dotter av biskopen i Linköping, doktor Torsten Rudén och hans 2:a hustru Magdalena Wallwijk.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Svenskt biografiskt lexikon (SBL).

: