:

Hårleman nr 1927

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Hårleman nr 1927

Adlad 1751-11-21, introd. 1752.

Hårleman A192700.png

TAB 1

Paco Horleman, adlad Hårleman, (son av Jakob Horleman, se adliga ätten Hårleman, tab 2), född 1694-07-14, i Stockholm. Student i Uppsala 1707-12-11. Beridare vid k. stallet 1710. Fältväbel vid Upplands regemente 1711-04-00. Fänrik därst. s. å. 18/9. Konfirm.fullm. 1712-03-08. Löjtnant 1716-08-16. Konfirm.fullm. s. å. 2612. Ryttmästare vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1718-04-07. Konfirm.fullm. 1719-10-08. Kapten vid Upplands ståndsdragonregemente 1720-12-17. Avsked 1721-10-05. Kapten vid Älvsborgs regemente 1722-01-19. Kapten vid Upplands regemente 1724-10-29. Avsked 1735-04-23. Adlad 1751-11-21 (introd. 1752 under nr 1927). RSO 1751-12-04. Överstelöjtnants karaktär 1759. Död 1763-06-12 på sitt bruk Forsbacka i Valbo socken, Gävleborgs län [lik]. 'Han var en skicklig och behjärtad officer samt förstod att flere gånger stilla missnöje och oroligheter, så bland allmogen som manskapet.'. Gift 1:0 1721-06-13 med Anna Margareta Rudbeck, född 1698-05-01, död 1752-02-19 på Forsbacka, dotter av arkiatern Olof Rudbeck den yngre, adlad Rudbeck, och hans 2:a fru Anna Catharina Schönström. Gift 2:o 1757-06-30 i Uppsalas med Maria Eleonora Seth i hennes 2:a gifte (gift 1:o med överstelöjtnanten och kommendanten på Dalarö Nils Fehman, född 1669-08-28, död 1746-01-25 Ålbo, broder till justitiekanslern Tomas Fehman, adlad och friherre Fehman)1, född 1695-06-29, död 1772-07-20 i Gävle, dotter av häradshövdingen och lagmannen Bengt Seth och hans 1:a fru Catharina Ehrenberg.

Barn:

 • 1. Olof Jakob, född 1722 i Stockholm, död s. å. (en son begrovs 1723-06-14 i Funbo socken, Uppsala län).2
 • 1. Paco, född 1723. Löjtnant. Död 1772. Se Tab. 2
 • 1. Peter Albrekt, född 1725. Överste. Död 1788. Se Tab. 24.
 • 1. Olof Jakob, född 1727. Död barn.
 • 1. Carl Christian, född 1728-12-11 på Forsbacka. Volontär vid fortifikationen 1745-12-19. Underkonduktör därst. 1747-06-15. Konduktör 1749-05-02. Löjtnant 1755-04-14. Kapten 1763-03-08. Major 1782-03-20. Generalkvartermästarelöjtnant 1788-11-19. Överste vid pommerska fortifikationsbrigaden 1793-04-26. RSO 1796-04-28. Död barnlös 1799-06-17 i Landskrona och där jordfäst s. å. 25/6 samt därefter begraven i Asmundstorps kyrka. Gift med Margareta Maria Wijnberg, född 1730-12-05, död 1807-11-23 i Landskrona, dotter av en handlande.
 • 1. Anna Catharina, född 1730-05-08 på Forsbacka, död 1743-08-26.
 • 1. Cornelia, född 1731-07-18 på Forsbacka, död 1795-02-05 i Stockholm. Gift med handlanden i Gävle Fredrik Lorentz Strömbeck, död före hustrun.
 • 1. Johan Jakob, född 1732. Auskultant i bergskollegium 1749-06-05. Extra ordinarie notarie därst. 1758. Övermasmästare i Roslags och Gästriklands distrikt 1760-11-29. Avsked med direktörs titel 1763-12-15. Död barnlös 1795-04-17 i Hedesunda socken, Gävleborgs län [Ab]. Gift 1761-07-21 i Stockholm med sin kusin Catharina Charlotta Hård af Segerstad, född 1736-01-01 Holmen, död 1801-11-10 i Stockholm, dotter av kornetten Carl Gustaf Hård af Segerstad, och hans 2:a fru Anna Catharina Rudbeck.
 • 1. Olof, född 1734, död strax.
 • 1. Ulrika Charlotta, född 1735-02-03 på Forsbacka, död 1775-07-02 på kaptensbostället Haga i Norrala socken, Gävleborgs län. Gift 1753 med majoren Carl Gustaf Skogh, född 1723.
 • 1. Anna Margareta, född 1736 på Forsbacka, död 1738.
 • 1. Olof Reinhold, född 1737 på Forsbacka, död 1754.

TAB 2

Paco, (son av Paco Horleman, adlad Hårleman, tab 1), född 1723-07-24 i Uppsala. Volontär vid artilleriet 1740. Underlöjtnant vid artilleriet i Landskrona3. Transp. till underlöjtnant vid artilleriet i Kristianstad3 1748-05-17. Löjtnant. Avsked 1756. Död 1772-08-16 (20/7) på Forsbacka. Gift 1:o med Maria Hartman, född 1720-11-24, död 1757-11-16, dotter av rådmannen Gustaf Hartman. Gift 2:o med Ulrika Helena Granath, född 1733-06-24, död 1770-07-17, dotter av överstelöjtnanten Magnus Granath och Ulrika Eleonora Hiolman.

Barn:

 • 1. Anna Catharina, född 1749-01-26 i Kristianstad, död s. å.
 • 1. Paco Gustaf, född 1751-01-05 på Forsbacka, död s. å.
 • 1. Christian Albrekt, född 1752. Fänrik. Död 1811. Se Tab. 3.
 • 1. Anna Margareta, född 1754 på Kongsbäck (nu Bäck) i Valbo socken, Gävleborgs län, död s. å.
 • 1. Cornelia Helena, född 1754 på Kongsbäck, död s. å.
 • 1. Paco, född 1756, död 1758.
 • 1. Carl Johan, född 1757, död 1758.
 • 1. Gustava, född 1757, död 1758.
 • 2. Paco Ulrik, född 1760-06-02 på Kongsbäck. Förare vid garnisonsregementet i Göteborg 1778-12-30. Sergeant därst. 1782-07-01. Sergeant vid artilleriet 1784-10-06. Underlöjtnant därst. 1786-04-12. Dödsskjuten 1790-06-12 vid Suomenniemi i Finland.
 • 2. Maria Eleonora, född 1761, död 1762.
 • 2. Anna Margareta, född 1762-11-07 på Kongsbäck. Stiftsjungfru 1764-05-02 (i bouppteckning efter Ulrika Eleonora Helena Hårleman upptages hennes syster »änkefru Holm, född Anna Margareta Hårleman» såsom enda arvinge. Enligt stiftsjungfrumatrikeln var Anna Margareta ogift). Död 1844-12-04.
 • 2. Magnus Johan, född 1764-03-23 på Kongsbäck, död 1768-05-07.
 • 2. Carl Daniel, född 1765-12-17 på Forsbacka. Sergeant vid arméns flotta 1784-05-06. Medelstyrman 1787-01-22. Löjtnant vid arméns flotta. Död ogift 1791-07-03 Backa
 • 2. Maria Eleonora, född 1767-09-09, död 1768-05-13.
 • 2. Ulrika Eleonora Helena, född 1769-05-10 på Forsbacka, död ogift 1831-06-17 i Landskrona.
 • 2. Maria Eleonora, född 1770-07-06, död 1773.

TAB 3

Christian Albrekt, (son av Paco, tab 2), född 1752-04-08 på Forsbacka. Sergeant vid Hälsinge regemente. Fänriks avsked 1773-03-08. Död 1811-06-29 Asstorp. Han fick k. tillstånd att utbyta sitt fideikommiss 1/4 i Forsbacka bruk emot Asstorp. Gift 1:o 1773-06-29 på Forsbacka med Eva Charlotta Gelhaar4, född 1754-04-17 i Torsåkers socken8, Gävleborgs län, död 1806-11-14 på Asstorp, dotter av kaptenen vid Hälsinge regemente Georg Gelhaar och Hedvig Maria von Knorring. Gift 2:o 1808-07-29 med Maria Margareta Barck i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1780 med kaptenen Carl Erik Wrangel, natural. Wrangel, född 1736, död 1802), född 1758, död 1828-01-05 i Gökhems socken, Skaraborgs län.

Barn:

 • 1. Maria Charlotta, född 1774-03-27 i Valbo socken8, Gävleborgs län, död ogift 1795-04-23 på Asstorp.
 • 1. Paco Vilhelm, född 1775. Löjtnant. Död 1830. Se Tab. 4.
 • 1. Carl Christian, född 1777, död s. å.
 • 1. Per Albrekt, född 1779-04-12 i Valbo socken8. Furir vid Upplands regemente 1782-12-07. Sergeant därst. 1785-12-16. Reste 1797 till Amerika, varifrån han ej återkom.
 • 1. Anna Christina, född 1780-10-27 i Valbo socken8. Stiftsjungfru. Död 1827. Gift 1810-09-28 på Asstorp med godsägaren Per Carlsson Lagergren, född 1784-06-22, död 1838 Skulltorp5 1. Johan Adam, född 1786. Kapten. Död 1864. Se Tab. 18.
 • 1. Ulrika Albertina, född 1790-07-30, död s. å. 15/9.
 • 1. Hedvig Ulrika, född 1793-09-03 på Gåshaga, död 1811-01-08 på Asstorp.
 • 1. Maria Charlotta, född 1795-04-23.

TAB 4

Paco Vilhelm, (son av Christian Albrekt, tab 3), till Asstorp i Vånga socken, Skaraborgs län. Född 1775-07-13 i Valbo socken8, Gävleborgs län. Förare vid Upplands regemente 1782-05-06. Fänrik därst. s. å. 3/10. Löjtnants avsked6 1795-05-11. Död 1830-05-16 Glättestorp. Gift där 1797-07-18 med Catharina Beata Knös, född 1763-10-08, död 1849-06-19, dotter av löjtnanten Per Knös och Metta Elisabet Silfverswärd.

Barn:

 • Peter Albrekt, född 1798. Förare. Död 1847. Se Tab. 5
 • Märta Elisabet, född 1800-01-06 på Glättestorp, död 1886-06-01 vid Söderfors i likanämnda socken, Uppsala län. Gift 1831-12-04 på Glättestorp med bruksläkaren vid Söderfors bruk, med. doktorn, filosofie jubeldoktorn, RVO, m. m., Gustaf Fredrik Vilhelm Lokrantz, född 1799-06-15 i Bottnaryds socken, Jönköpings län, död 1881-04-23 vid Söderfors.
 • Lars Gustaf, född 1801. Löjtnant. Död 1876. Se Tab. 13

TAB 5

Peter Albrekt, (son av Paco Vilhelm, tab 4), född 1798-01-29 Glättestorp. Förare vid Västgöta regemente8 1815-07-27. Avsked3 1821-08-09. Innehade Asstorps fideikommiss i Vånga socken, Skaraborgs län. Död där 1847-05-19. Gift 1832-07-15 i Vånga socken med sin broders svägerska Hilda Ildegert Constantia Törner, född 1810-11-08 i Stockholm, död 1889-01-30 i Skara, dotter av kyrkoherden, filosofie doktorn Johan Törner och Helena Margareta Setterberg.

Barn:

 • Aurora Elisabet (Elise), född 1834-04-02 på Asstorp. Föreståndarinna för elementarläroverket för flickor i Halmstad 1875–1889. Död ogift 1909-01-18 i Skara.
 • Charlotta Albertina, född 1836-04-26 på Asstorp, död 1924-01-31 i Skaras förs,. Gift 1876-12-17 på Rydö i Torups socken, Hallands län med före detta förvaltaren Carl Albert Karlsson, född 1842-09-04 i Hammars socken, Örebro län.
 • Christian Paco, född 1838. Trafikchef. Död 1903. Se Tab. 6.
 • Emma Beata Maria, född 1841-04-15 på Asstorp, död ogift 1886-08-18 i Malmö.
 • Selma Matilda, född 1843-04-19 på Asstorp, död 1922-08-17 i Films prästgård Uppsala län,. Gift 1873-12-28 i Skara med gruvinspektören Johan Jakob Vilhelm Carlsson, född 1843-03-21 i Kristianstads län, död 1886-11-03 vid Arlöv i Burlövs socken, Malmöhus län.
 • Josefina Eugenia, född 1845-12-07 på Asstorp, död ogift 1921-08-09 i Skara.
 • Lars Johan, född 1847. Före detta major. Se Tab. 11

TAB 6

Christian Paco, (son av Peter Albrekt, tab 5), född 1838-07-13 på Asstorp. Student i Uppsala 1855. Furir vid Älvsborgs regemente 1856. Fanjunkare s. å. Officersexamen s. å. Underlöjtnant vid Skaraborgs regemente 1858-02-17. Avsked s. å. 5/4. Extra ordinarie bokhållare vid statens järnvägstrafik 1864. Bokhållare s. å. Stationsinspektor vid Moholms station 1865-04-01 och vid Finnerödja station 1866. Poststationsföreståndare vid sistnämnda station s. å. Ordförande i Skaraborgs läns folkhögskolestyrelse 1874. Trafikchef vid Lidköping–Skara–Stenstorps järnväg 1875–1893. Stadsfullmäktig i Skara 1878–1893. Ledamot i sistnämnda stads drätselnämnd 1878–1891. Ledamot i styrelsen för enskilda järnvägarnas pensionskassa 1888. Död 1903-05-25 på Asstorp. Innehade Asstorps fideikommiss sedan 1847. Gift 1860-08-15 (Söderfors husförhörsbok) , med sin kusin Märta Eufemia (Mimmi) Lokrantz, född 1837-08-23 på Söderfors bruk i likanämnda socken, Uppsala län,död 1912-03-25 i Töreboda (Björkängs förs, Skaraborgs län, db), dotter av bruksläkaren Gustaf Fredrik Vilhelm Lokrantz och Märta Elisabet Hårleman.

Barn:

 • Hilda Elisabet, född 1861-10-20 på Asstorp, död 1918-04-16 i Töreboda (Björkängs förs, Skaraborgs län, db). Gift 1888-11-16 i Skara med majoren Hugo Hjalmar Hårleman, från vilken hon 1892-01-15 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1867.
 • Ellen Märta Vilhelmina, född 1863-02-06 på Asstorp, död 1939-09-28 å Ryhovs sjukhus, Jönköpings län,begraven i (Töreboda förs, Skaraborgs län, db 36)
 • Carl Vilhelm, född 1864-07-10 på Asstorp, död 1878-05-24 i Skara.
 • Nils Gustaf Christian, född 1866. Överstelöjtnant. Se Tab. 7.
 • Axel Teodor, född 1867. Kontorsskrivare. Se Tab. 9
 • Ernst Petrus, född 1869-03-27 i Finnerödja socken. Var anställd i handelsflottan. Död 1886-07-07 på segelfartyget Magnus Huss på resa från Ostindien.
 • Anna Maria, född 1870-10-02 i Finnerödja socken, död 1945-11-23 i Stureby, Brännkyrka förs i Stockholm, db nr 428), begraven i Töreboda.
 • Torsten Paco, född 1872. Postexpeditör. Död 1925. Se Tab. 10.
 • Knut Valdemar, född tvilling 1872-07-25 i Finnerödja socken. Överflyttade till Nordamerika. Handlande i Chicago.
 • Lars Fredrik, född 1876-08-27 i Lidköping, död s. å. 3/11.

TAB 7

Nils Gustaf Christian, (son av Christian Paco, tab 6), född 1866-01-25 Moholm s socken), Skaraborgs län. Mogenhetsexamen i 1885-06-03. Volontär vid Göta artilleriregemente s. å. 30/9. Andre Konstapel 1886-11-25. Sergeant i regementet 1887-05-20. Elev vid krigsskolan s. å. 18/7. Utexaminerad 1888-10-17. Underlöjtnant vid nämnda artilleriregemente s. å. 16/11. Löjtnant vid Karlsborgs artillerikår 1893-09-15. Kapten därst. 1901-02-22. RSO 1909-06-05. Major i Boden-Karlsborgs artilleriregemente 1915-12-03 fr.o.m. 1916-01-01. Tygmästare i Karlsborg 1915-12-17 fr.o.m. 1916-01-01. Avsked från beställning på stat 1926-01-15 fr.o.m. s.m. 26. Överstelöjtnant i armén s. d. Innehade fideikommisset Asstorp 1903-03-25–1927-03-24, då detsamma såldes. Gift 1894-01-12 i Skara med Hildur Sofia Hagren, född 1870-04-03 i Skara förs, dotter av rådmannen Per Mauritz Hagren och Christina Andersson.

Barn:

 • Per Gustaf Ragnar Paco, född 1899-04-30 i Eskilstuna. Löjtnant. Se Tab. 8.

TAB 8

Per Gustaf Ragnar Paco, (son av Nils Gustaf Christian, tab 7), född 1899-04-30 i Eskilstuna förs Studentexamen i 1918-12-21. Officersaspirant vid Skaraborgs regemente 1919-11-01. Elev vid krigsskolan 1920. Utexaminerad 1921-12-17. Fänrik vid nämnda regemente s. å. 31/12. Löjtnant därst. 1923-12-31. Kapten i regementet 1936-12-11 och vid regementet 1939-09-22. RSO 1942-06-06. Adjutant och lärare vid Krigsskolan 1949-09-06 fr.o.m. s. å. okt. 1–1941-09-30. Kapten vid Värmlands regemente 1942-10-01. Kapten, militärassistent vid försvarsstaben 1945-07-31–1951-10-01. Major i armén 1946-09-27. Gift 1925-07-12 i Kyrkefalla kyrka i förs med samma namn, Skaraborgs län,med Margit Dagmar Maria Elisabet Åhberg, född 1901-09-07 Åreberg, dotter av godsägaren Hjalmar Åhberg och Gerda Werner.

Barn:

 • Tord Paco Ragnarsson, född 1926-04-02 i Stockholm. Se Tab. 8A.
 • Nils Hjalmar Claes Paco Ragnarsson, född 1928-10-03 i Skövde. Se Tab. 8B.
 • Christian Paco Ragnarsson, född 1939-01-04 i Stockholm (Solna förs, Stockholms län, fb nr 5). Se Tab. 8C.

TAB 9

Axel Teodor, (son av Christian Paco, tab 6), född 1867-08-11 i Finnerödja socken, Skaraborgs län. Elev vid statens järnvägstrafik samt kontorsbiträde där från 1889. Kontorsskrivare i järnvägsstyrelsen 1898-04-00. 1934-08-31 afsked. död 1944-12-02 i Älvsjö, Brännkyrka förs, db nr 430). Gift 1909-02-08 i Malmö med Elin Vilhelmina Alfrida (Vilma) Karlson-Lööwh från vilken han blev skild gm Stockholms rr:s utslag 1931-08-27, född 1884-07-26 i Malmö, S:t Pauli förs, dotter av verkmästaren Frans Emil Karlsson och Augusta Lööf.

Barn:

 • Sven Harald Paco, född 1910-02-05 i Stockholm. Se Tab. 9A.
 • Irma Märta (Keth), född 1911-10-07 i Matteus förs. Gift 1:o 1941-03-30 i Stockholm (Oscars förs, db 102), med sångaren Sven Göte Arvid Eriksson från vilken hon blev skild gm Stockholms RR:s utslag 1947-08-11, född 1903-01-27. Gift 2:o 1947-12-27 i Göteborg (Vasa vb nr 198), med Sten Sture Lundin, född 1909-11-24.
 • Marianne Signe Elisabet, född 1913-11-12 i Örby i Brännkyrka socken, Stockholms län,. Gift 1933-03-09 i Brännkyrka förs, Stockholm (vb 24) med med. kandidat Istvan König (ungersk medborgare), från vilken hon blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1937-06-07, född 1908-03-10. Gift 2:o 1937-07-21 i Helsingfors (Hedvig Eleonora förs, Stockholm, vb 146) med civilingenjören Nils Oskar Julius Almgren, född 1901-06-05 i Stala socken, Göteborgs och Bohus län.

TAB 10

Torsten Paco, (son av Christian Paco, tab 6), född tvilling 1872-07-25 i Finnerödja socken, Skaraborgs län. Mogenhetsexamen i Skara 1893. Student i Uppsala 1894. Extra ordinarie postexpeditör 1898-04-30. E. biträde 1900-04-27. Postexpeditör 1904-12-08. Död 1925-05-17 på Serafimerlas. i Stockholm (Söderköpings förs, Östergötlands län) (db 25). Gift 1:o 1905-10-08 i Klosters socken, Södermanlands län med Ingeborg Beda Larsson, från vilken han blev skild, född 1881-05-01 i Eskilstuna förs, dotter av postexpeditören Johan August Larsson och Alfrida Constantia Kjellström. Gift 2:o 1909-12-21 i Växjö stadsförs,med Torborg Amalia Charlotta von Heidenstam, född 1857-09-04 i Karlskrona, död 1926-01-06 i Söderköping,dotter av kaptenlöjtnanten Peter Adolf von Heidenstam, och Götilda Terese Charlotta Rappe.

Barn:

 • 1. Ejnar Gustaf Adolf, född 1906-02-19 i Klosters socken. Studentexamen 1925. Student i Uppsala s. å. Se Tab. 10A

TAB 10A

Einar Gustaf Adolf, (son av Thorsten Paco, tab 10), född 1906-12-19 i Klosters förs, Södermanlands län. Studentexamen i Eskilstuna 1925-0529. Student vid Uppsala universitet s. å. sept. 17. Filosofie kandidat examen därst. 1928-05-30. Filosofie ämetsexamen 1929-09-00. Filosofie licentiat examen i Uppsala 1933-01-31. Promoverad filosofie doktor i Uppsala 1939-05-31. Lektor vid Högre allm. läroverket i Vänersborg. Gift 1927-03-05 i Uppsala (Katarina förs i Stockholm vb), med Siv Tulli Cajsa Rakel Naëmi Malmquist, född 1906-12-14 i Västerås, Västmanlands län. Vice ordf i Fruntimmersföreningen, Uppsala. Dotter av handlanden Erik R Malmqvist och Carlström.

Barn:

 • Ingeborg Cajsa-Britta, född 1927-05-17 i Uppsala (fb 453).
 • Tullia Margareta, född 1930-10-03 i Uppsala domkyrkoförs.
 • Maj Sylvia Elisabet, född 1936-05-06 i Uppsala Domkyrkoförs (fb nr 164).
 • Eva Christina Margareta

TAB 11

Lars Johan, (son av Peter Albrekt, tab 5), född 1847-04-23 på Asstorp. Kadett vid Karlberg 1868-06-02. Utexaminerad 1871-05-23. Underlöjtnant vid Västmanlands regemente s. å. 9/6. Löjtnant 1874-12-04. Kapten 1891-08-06. RSO 1892-12-01. Major i armén 1901-06-28. Avsked från beställning på stat med tillstånd att såsom kapten i regementets reserv kvarstå s. d. Avsked ur krigstjänsten 1911-01-27. Verkst. direktör i arbetsgivarnes ömsesidiga olycksfallsförsäkringsbolag till 1924. Arrenderade en tid Albäck i Simtuna socken, Västmanlands län till 1925. Död 1929-11-19 i Stockholm, Matteus förs,. Gift 1873-09-08 i Vings kyrka, Skaraborgs län med Anna Ulfsparre af Broxvik, född 1852-11-30 vid Strömsholm i Kolbäcks socken, Västmanlands län, död 1940-06-12 i Stockholm (Engelbr. förs, db 156), dotter av löjtnanten Georg Gustaf Adolf Ulfsparre af Broxvik, och Amalia Sofia Concordia Herkepé.

Barn:

 • Lars Paco, född 1874-06-06. Volontär vid 1. Göta artilleriregemente. Mogenhetsexamen 1894-05-18. Sergeant 1895-07-31. Elev vid krigsskolan s. å. 25/9. Utexaminerad 1897-11-29. Avsked från regementet s. å. Ingick i Kongostatens tjänst såsom »adjutant de la force publique» 1898-01-06. Död s. å. 26/2 i Kongo.
 • Georg Albrekt, född 1875-12-27 Sturehov, död 1879-03-07 på Albäck.
 • Märta, född 1877-12-12 på Albäck. Gift 1897-09-14 i Badelunda kyrka, Västmanlands län med förste stadsläkaren i Lysekil, med. licentiat Axel Ludvig Nilsson, född 1861-05-15 i Göteborg, död 1946.
 • Peter Gustaf, född 1879-08-17 på Albäck, död där 1880-05-05.
 • Anna, född 1883-03-27 i Simtuna förs, Enköping. Gift 1908-10-12 i Falun, Kristine förs,med kammarherren m. m. Carl Axel von Horn, född 1881-01-29. Äg. Möckelsnäs i Småland. Studentexamen 1902. Kansliexamen v. univ. i Uppsala 1906. Tjg v. Lantförsvarsdep. 1906–1914. Kammarjunkare 1909. Kammarherre 1917.
 • Brita, född 1884-10-31 på Albäck.

TAB 12

Carl, (son av Lars Johan, tab 11), född 1886-06-23 i Västerås. Studentexamen i Falun 1907-05-31. Volontär vid Dalregementet s. å. 3/6. Elev vid Krigsskolan 1908. Utexaminerad 1909-12-18. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 31/12. Löjtnant därst. 1914-09-02. Genomgick Gymnastiska centralinstitutet 1915–1917. Chef för livränteavdelningen i Arbetsgivarnes ömsesidiga olycksfallsförsäkringsbolag 1917. Avsked med tillstånd att såsom löjtnant inträda i regementets reserv 1919-09-05. Kapten i samma reserv 1924-12-05. Gift 1920-06-29 i Stockholm med Carola Catharina Hårleman, född 1900-02-19 i Eskilstuna, dotter av polismästaren i Stockholm Gustaf Rudolf Hårleman och Elsbeth Carolina Wilhelmina Wilke.

Barn:

 • Carl-Gustaf, född 1921-04-18 i Stockholm, liksom systern. Se Tab. 12A.
 • Maud Elisabet, född 1923-08-28 i Stockholm, Matteus förs,. Gift 1947-08-09 i Halmstad (Bromma kbfd av Bromma förs, Stockholm, vb nr 389), med direktör Eric Röhss i hans 1:a gifte från vilken hon blev skild, född 1920-04-12.

TAB 13

Lars Gustaf, (son av Paco Vilhelm, tab 4), född 1801-09-26 Glättestorp. Förare vid Skaraborgs regemente 1819-02-27. Sergeant därst. 1824-07-18. Fänrik vid dalregementet s. å. 9/11. Löjtnant därst. 1823-12-07. Avsked 1834-03-25. Död 1876-06-02 Odensberg. Gift 1832-07-15 i Vånga socken med sin broders svägerska Aurora Constantia Törner, född 1808-06-02 i Stockholm, död 1876-05-12 Jonsgård

Barn:

 • Hilda Helena Beata, född 1833-09-10 i Skedevi, död 1847-04-24 Karstorp
 • Paco Johan, född 1834. Lantbrukare. Död 1915. Se Tab. 14.
 • Anna Laurentia (Laura), född 1835-12-05 på Stora Hov i Tråva socken, Skaraborgs län. Lärarinna vid Nya elementarläroverket för flickor i Göteborg. Avsked. Död ogift 1912-10-21 i Essunga socken, Skaraborgs län,.
 • Selma Gustava, född 1837-09-10 på Månsholmen i Vånga socken. Död 1927. Gift 1870-05-01 på Åsen i Essunga socken, Skaraborgs län med jägmästaren Axel Henrik Rudolf Holmberg, född 1831-01-03, död 1872-07-23 i Lidköping.
 • Gustaf Albrekt, född 1839-10-20 Önums socken, Skaraborgs län, död späd.
 • Eufrosyne Elisabet (Jine), född 1841-06-07 Karstorp. Gift 1867-06-21 på Åsen i Essunga socken med kronolänsmannen i Skånings härads södra distrikt av Skaraborgs län Carl Gustaf Lundström, född 1835-11-14 i Mariestad, död 1924-02-19 på Solbacken, Tumleberg i Essunga socken.
 • Constantia Vilhelmina, född 1843-07-30 på Karstorp. Lärarinna vid Majornas elementarläroverk för flickor i Göteborg. Avsked. Död 1906-06-30 på Solbacken, Tumleberg.
 • Per Vilhelm, född 1845. Major. Död 1926. Se Tab. 16
 • Carl Gerhard, född 1847-09-24 på Karstorp, död 1873-07-31 Jonsgården
 • Hilma Elisabet, född 1853-06-07 på Karstorp, död där s. å. 11/9.

TAB 14

Paco Johan, (son av Lars Gustaf, tab 13), född 1834-02-10 på Stora Hov i Tråva socken, Skaraborgs län. Lantbrukare. Död 1915-10-16 Kålsholmen,. Ägde Jonsgården i Essunga socken sedan 1868 och arrenderade Kedum-Stommen i Kedums socken, båda i Skaraborgs län. Gift 1865-01-11 Tranås med Hedvig Christina Johanna (Hanna) Bergwall, född 1840-03-16 i Stockholm, död 1901-06-30 på Jonsgården, dotter av kyrkoherden Johan Bergvall och Hedvig Bolander.

Barn:

 • Gösta, född 1866-04-22 i Kvänums socken, Skaraborgs län, död 1869-04-06 Åsen
 • Per Johan, född 1868. Ingenjör. Död 1930. Se Tab. 15.
 • Lars Christian, född 1870-01-31 på Jonsgården. Volontär vid Skaraborgs regemente 1889-04-18. Avsked från regementet 1891-04-06. Mogenhetsexamen vid Göteborgs realläroverk 1890-06-15. Elev vid Ombergs skogsskola 1891-07-01. Utexaminerad 1892-06-15. Elev vid skogsinstitutet 1892-05-15. Utexaminerad 1894-06-15. E. jägmästare i västra distriktet 1895-09-30. Assistent hos överjägmästaren därst. 1896-07-02. Assistent i Blekinge-Åhus revir 1899-02-18. Bitr. jägmästare därst. 1900-01-25. Statens skogstaxator i södra distriktet 1903-05-14. Jägmästare i Blekinge-Åhus revir 1910-04-08. Jägmästare i norra Skånes revir 1919-06-27. RVO 1924-06-06. Död 1932-04-17 i Ängelholms förs,. Gift 1:o 1910-07-08 Solbacken, dotter av kamreraren Ludvig Ekvall och Vilhelmina Törner. Gift 2:o 1923, Ängelholms förs,med sin svågers änka Augusta Fredrika (Asta) Nord i hennes 2:a gifte (gift 1:o med köpmannen Carl Axel Ekvall).
 • Nils Paco, född 1874-09-05 på Kedum-Stommen, död där 1878-02-04.

TAB 15

Per Johan, (son av Paco Johan, tab 14), född 1868-06-15 Åsen. Överflyttade till Nordamerika. Ingenjör i Springfield, MA, USA. Död 1920. Gift 1899-10-08 med Julia Veronika Brown, född 1874-09-29 (alt 1874-12-22).

Barn:

 • Jane Louise, född 1902-04-08.

TAB 15A

John Andrew, född 1907-03-10 i MA, USA. Arb vid Charlite Manf Co. Gift med Catherine Rebecca de La Ney.

Barn:

 • Peter John, född 1940-10-03.
 • Catherine Ann, född 1941-12-13.
 • Michael Edward.

TAB 16

Per Vilhelm, (son av Lars Gustaf, tab 13), född 1845-04-16 Karstorp. Kadett vid Karlberg 1866-02-01. Utexaminerad 1869-05-31. Underlöjtnant vid Skaraborgs regemente s. å. 11/6. Löjtnant därst. 1878-09-27. Kapten 1888-01-07. RSO 1892-12-01. Syssloman vid lasarettet i Mariestad 1895-07-00. Major i armén 1899-06-30. Avsked med tillstånd att såsom kapten kvarstå i regementets reserv s. d. Avsked ur krigstjänsten 1909-11-20. Död 1926-03-10 i Stockholm, Matteus förs, (db 88) och begraven i Eks socken, Skaraborgs län. Gift 1:o 1880-09-11 på St. Ek i Eks socken, Skaraborgs län med Laura Sigrid Lilliestierna, född 1858-09-14 på nämnda egendom, död 1892-06-25 Lysegården, dotter av kammarherren Adolf Hjalmar Teodor Lilliestierna, och hans 1:a fru Sofia Ulrika Augusta Tigerstedt. Gift 2:o 1897-01-22 i Stockholm med Nanna Hedvig Lucie Broström, född 1872-08-17 i Stjärnorps socken, Östergötlands län, död 1918-06-07 i Uppsala,dotter av löjtnanten Oskar Broström och Hedvig Carolina Fredrika Sylvander (se adliga ätten Sylvander).

Barn:

 • 1. Astrid Hedvig Augusta Constantia, född 1881-08-11 Persbo. Kontorsskrivare vid statens järnvägar 1907-03-261912. Död 1925-01-29 i Stockholm. Gift 1912-05-25 i Mariestad, (Stockholm, Hedvig Eleonora, förs, vb) med kontorsskrivaren i järnvägsstyrelsens kontrollkontor Ragnar Blombergsson, född 1877-01-15, död 1923-11-08 i Stockholm.
 • 1. Lars Hjalmar, född 1882-06-05 på Persbo, död s. å. 6/6.
 • 1. Paco Gösta Carl, född 1883-11-28 på Persbo. Redaktör. Död 1920-02-03 i Newyork.
 • 1. Andrée, född 1885-08-24 i Skövde. Gift 1910-05-21 i Mariestad (Stockholm, Hedvig Eleonora förs, med republiken Ecuadors konsul i Stockholm Nils Johan Johansson Hörberg, född 1877-04-12 i Finja socken, Kristianstads län.
 • 1. Lars Gregorius Hjalmar Paco, född 1888. Se Tab. 17.
 • 2. Paco, född tvilling 1898-03-30 i Mariestad, död där s. å. 5/4.
 • 2. Lili (Lalla), född tvilling 1898-03-30 i Mariestad. Student i Uppsala 1918. Filosofie stud. vid universitetet i Berlin. Gift 1927-07-09 i Berlin med professorn vid universitetet därst. Wolfgang Köhler, född 1887-01-21. Professor v. Swarthmore College, USA. Filosofie hedersdoktor v. Univ of Pennsylvania, Chicago m.fl. i USA o. Freiburg/Breisgau, Tyskland (samhällsvetenskapliga fakulteten). Namnkunnig psykolog. Filosofie hedersdoktor v. univ. i Uppsala (samhällsvet. fak.) 1967. LNatAcad of science, Wash. Acad of arts and science, Boston, o Philos society, Philad, Ehrenbürger der Feien Univ., Berlin.

TAB 17

Lars Gregorius (Karl-Gregor) Hjalmar Paco, (son av Per Vilhelm. tab 16), född 1888-03-08 i Skövde. Anställd hos Standard Oil Comp. sedan 1908, först i Mexiko och Bolivia, sedan 1921 i Argentina. Gift 1:o 1919-07-28–1941 i Paducah, Kent., U. S. A., med Rose Winnifred Newton, född 1902-03-20 i Colesbury, Kent., U. S. A., dotter av järnvägstjänstemannen Fredrik Newton och Harriet O'Brien. Gift 2:o 1942 med Sarah Ellen Westmoreland, född 1915

Barn:

 • 1. Per Fredrick, född 1920-12-10 i Paducah.
 • 2. Sigrid Harriet, född 1922-04-10 i Spencer, WV, USA. Gift 1:o 1939 med Allan West
 • 2. Andrée Jean, född 1942.
 • 2. Sarah Margret

TAB 18

Johan Adam, (son av Christian Albrekt, tab 3), född 1786-11-21 på Backa. Sekundkorpral vid Västgöta regemente 1803-05-16. Kornett därst. 1808-04-14. Sekundlöjtnant 1812-03-03. GMtf 1814-08-01. Kapten 1821-02-20. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1828-04-21. Mönsterskrivare vid Älvsborgs regemente 1846-03-17. CXIV Joh:s medalj 1854. Död 1864-05-19 i Ulricehamn. Gift 1825 i Bottnaryds socken, Jönköpings län med Johanna Gustava Eleonora Mörke, född 1805-03-27 i nämnda socken, död 1856-02-16 i Ulricehamn, dotter av assessorn Johan Leonard Mörke och friherrinnan Fredrika Eleonora Lilliecreutz.

Barn:

 • Eva Eleonora Cornelia, född 1825-10-26 Tolabo Gift 1866-01-09 i Ulricehamn med kyrkoherden i Slöta pastorat av Skara stift Johan August Alfred Lindberg, född 1825-11-04 i Skövde landsförsaml., död 1910-09-12 i Slöta prästgård.
 • Paco Leonard Albrekt, född 1827-09-01 på Tolabo, död där 1828-04-02.
 • Elise, född 1829-03-16 på Tolabo, död 1891-11-24 Sundsvall. Gift 1866-05-08 i Ulricehamn med källarmästaren i Sundsvall Johan Erland Lundén, född 1830, död 1883-12-15.
 • Syster Ebba Johanna, född 1833-09-07, död ung.
 • Johan Gustaf Rudolf, född 1837. Föreståndare. Död 1903. Se Tab. 19.
 • Anna Fredrika, född 1839-11-13, död 1855-10-30 i Ulricehamn.
 • Märta Ingeborg, född 1842-11-03, död 1843-01-14 i Ulricehamn.

TAB 19

Johan Gustaf Rudolf, (son av Johan Adam, tab 18), född 1837-03-21 i Vänersborg. Volontär vid Västgöta regemente 1854. Avsked s. å. Anställd i handelsflottan 1854–1858. Arrenderade Vägatorp i Essunga socken, Skaraborgs län 1859–1884. Föreståndare för brännvinsbolaget i Trollhättan 1884. Död 1903-08-22. Gift 1:o 1861-06-23 i Lidköping med Matilda Elisa Mattsson, född 1831-11-25 i Slöta socken, Skaraborgs län,död 1872-04-21 på Vägatorp, Essunga förs,dotter av klockaren och skolläraren samt kantorn Anders Mattsson och Maria Johansdotter. Gift 2:o 1873-08-06 på Stora Djupsås i Essunga socken med Olivia Charlotta Björnberg, född 1852-10-29 på nämnda egendom, död 1886-07-18 vid Trollhättan, dotter av godsägaren Frans Rudolf Björnberg, och Hilda Josefina Carolina Alsing. Gift 3:o 1887-11-08 vid Trollhättan med Paulina Christina Österman, född 1864-03-18 Stenung, död 1909, dotter av garverifabrikören Carl Johan Österman och Maria Berntsson.

Barn:

 • 1. Johan Adam Mattias, född 1861-10-16 på Vägatorp. Volontär vid Västmanlands regemente 1881-08-12. Mogenhetsexamen 1882-05-19. Sergeant i regementet 1883. Elev vid krigsskolan s. å. 16/7. Utexaminerad 1884-11-01. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 21/11. Transp. som underlöjtnant till Svea trängbataljon 1886-05-21. Löjtnant 1888-05-05. Kapten vid Norrlands trängbataljon 1894-05-04. Kapten vid 2. Göta trängkår 1902-11-07. RSO 1904-12-01. Major i armén 1911-12-22. Kapten i trängens reserv 1916-02-04. Avsked ur krigstjänsten. Verkst. direktör i Svenska lantbrukarnes olycksfallsförsäkringsbolag. Gift 1893-03-30 i Strängnäs med Anna Emilia Catharina Hærén, född 1871-11-25 vid Torshälla, dotter av provinsialläkaren, med. licentiat Lorentz Gustaf Gotthard Mortimer Hærén och Vilhelmina Nyqvist.
 • 1. Paco Albrekt, född 1863. Före detta stationsinspektor. Se Tab. 20.
 • 1. Hugo Hjalmar, född 1867-06-22 på Vägatorp. Volontär vid Västerbottens fältjägarkår 1887-05-04. Mogenhetsexamen s. å. 8/6. Sergeant i kåren 1889. Elev vid krigsskolan s. å. 17/7. Utexaminerad 1890-10-25. Underlöjtnant vid nämnda kår s. å. 29/11. Transp. som underlöjtnant till Göta trängbataljon 1892-01-29. Löjtnant 1893-04-07. Kapten 1903-01-23. Regementsintendent 1905–1910. Avsked från beställning på stat 1910-07-01. RSO 1911-06-06. Avsked med tillstånd att såsom kapten inträda i kårens reserv 1912-07-12. Ställföreträdande direktör i Svenska livförsäkringsanstalten Trygg 1913. Kapten i intendenturkårens reserv 1919-10-24. Major i armén 1920-10-22. Död 1930-02-05 i Stockholm, Engelbrekts förs, (db 28). Gift 1:o 1888-11-16 i Skara med Hilda Elisabet Hårleman, från vilken han 1892-02-15 blev skild, född 1861-10-20 Asstorp, död 1918-04-16 i Töreboda, dotter av trafikchefen Christian Paco Hårleman, och Märta Eufemia Lokrantz. Gift 2:o 1908-11-18 i Kristianstad,med Hilda Georgina Carolina Amalia Moberger i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1889-11-04 i Kristinehamn med fältintendenten Carl Henrik Harald von Döbeln, född 1858, död 1907), född 1862-02-28 i Oppmanna prästgård Kristianstads län, död 1939-03-17 i Stockholm, (Engelbrekts förs, db nr 60), dotter av kyrkoherden Erik David Moberger och Hulda Gustava Danielsson.
 • 1. Gustaf Rudolf, född 1868. Polismästare. Se Tab. 21.
 • 1. Tekla Eva Gustava, född 1870-08-28 på Vägatorp, död 1930-08-24 i Gudhems förs, Skaraborgs län, (db 5). Gift 1890-02-28 i Falköping med kontraktsprosten i Falköpings kontrakt, kyrkoherden i Gudhems pastorat av Skara stift, LVO, Carl Axel Emil Boström, född 1856-02-28 i Eriksbergs socken, Älvsborgs län.
 • 2. Hilda Cornelia, född 1874-01-12 på Vägatorp, död där s. å. 25/1.
 • 2. Carl Leonard, född 1875-02-04 på Vägatorp. Har överflyttat till Nordamerika. Köpman i Boston.
 • 2. Ebba Constantia, född 1876-07-28 på Vägatorp, död 1943-03-04 i Stockholm (Bromma förs, Stockholm, db nr 65). Gift 1899-03-21 i Trollhättan med disponenten Carl Oskar Napoleon Ekroth, född 1864-03-01 i Stockholm.
 • 2. Anna Charlotta, född 1878-06-12 på Vägatorp. Gift 1919-08-21 med före detta godsägaren Arvid Erik Albert Eklund, född 1880-08-31.
 • 2. Anders Hilding, född tvilling 1883-03-20 på Stora Djupsås, död 1884-12-06 i Trollhättan.
 • 2. Sven Henning, född tvilling 1883-03-20 på Stora Djupsås, död 1884-12-06 i Trollhättan.
 • 3. Bror Paco, född 1888. Skådespelare. Död 1917. Se Tab. 23.
 • 3. Sigrid Paulina, född 1892-12-17 vid Trollhättan. Stiftsjungfru. Död 1930-06-27 i Linköpings Domk. förs,. Gift 1912-04-06 i Linköping,med kaptenen vid Östgöta trängkår Erik Andersson Ahrén (gift 2:o 1932-06-23 med Marta Elisabeth Björk), född 1884-05-09

TAB 20

Paco Albrecht, (son av Johan Gustaf Rudolf, tab 19), född 1863-10-11 Vägatorp. Mogenhetsexamen 1883-05-19. Nivellör vid Kinds järnvägsbyggnad 1884. Kontrollör och materialförvaltare 1885. Biträdande ingenjör vid Skara-Kinnekulle-Vänerns järnvägsbyggnad 1887. Anställd vid Mariestad-Kinnekulle järnvägsundersökning 1888. Avdelningsingenjör vid Mora-Vänerns järnväg s. å. 5/6. Stationsinspektor vid Vansbro station å sistnämnda järnväg 1890-11-01. Poststationsföreståndare därst. s. å. Föreståndare och kassör vid bankaktiebolag Stockholm-Övre Norrlands kontor i Vansbro 1899–1911 och i aktiebolag Norrlandsbanken därst. 1911–1917. Ombud för Kopparbergs läns hushållningssällskaps frökontrollanstalt 1894. Styrelseledamot i aktiebolag Svenska handelsbankens avdelningskontor i Vansbro 1917. Avsked ur Statens järnvägars tjänst 1918-08-03 fr.o.m. s. å. dec 31. GM. Död 1931-12-18 i Vansbro i Järna förs, Kopparbergs län,. Gift 1893-08-15 vid Vansbro järnvägsstation i Järna förs, Kopparbergs län med Frida'' Lydecker, född 1874-08-15 på Gustafsströms bruk i Gåsborns socken, Värmlands län, dotter av hotellvärden Gustaf Andersson Lydecker och Brita Catharina Holmberg.

Barn:

 • Sigrid Katrina Elisabet, född 1894-08-28 vid Vansbro i Järna förs, Kopparbergs län. Gift 1918-03-23 i Rättviks förs, Kopparbergs län, med löjtnanten vid Värmlands regemente Casper Henning '' von Unge, född 1890-09-29 i Åmål
 • Valborg, född 1895-09-19 vid Vansbro i Järna förs, Kopparbergs län. Sjuksköterska. Gift 1922-11-02 i Stockholm Adolf Fredriks förs,med apotekaren i Skara Claes Victor Lindqvist, född 1857-08-15 i Gränna, död 1928-02-05 i Skara,och begraven i Stockholm.
 • Gustaf Rudolf Paco, född 1899-03-25 vid Vansbro i Järna förs, Kopparbergs län. Studentexamen i Falun 1918. Korrespondent vid aktiebolag Svenska handelsbankens kontor i Ludvika 1919. Död 1931-02-04 i Ludvika,.
 • Thorsten Albrecht, född 1900-12-17 vid Vansbro i Järna född förs, Kopparbergs län. Realskolexamen 1918. Anställd hos trävaruaktiebolag Dalarne s. å. Överflyttade till Nordamerika 1923. Bosatt i Miami, Florida. Köpman.
 • Brita Ingegerd, född 1912-11-22 vid Vansbro i Järna förs, Kopparbergs län. Gift 1:o 1937-10-15 i Djursholm (Danderyds förs, Stockholm, vb nr 51), med arkitekten Lars Sven Håkan Borgström, född 1913-08-20.

TAB 21

Gustaf Rudolf, (son av Johan Gustaf Rudolf, tab 19), född 1868-10-16 på Stora Djupsås i Essunga socken, Skaraborgs län. Mogenhetsexamen 1887-06-06. Student i Uppsala 1888-09-21. Jur. preliminärexamen 1889-01-31 och examen till rättegångsverken 1892-12-14. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 18/12. Extra ordinarie amanuens vid akademiska kansliet i Uppsala 1893-04-19. Kansliexamen 1897-01-29. Andre rådman och polismästare i Eskilstuna 1898-11-16. Polismästare och rådman i Malmö 1904-12-21. RDDO 1910-07-02. RVO 1914-09-30. RNS:tOO s. å. Ledamot av kontrollrådet 1915. Polismästare i Stockholm 1918-02-05. KNS:tOO2kl. s. å. 16/9. RPrRÖO3kl s. å. RPrKrO3kl s. å. RNO 1919-06-06. KFinlVRO2kl s. å. KNO2kl 1922-06-06. KNedONO s. å. KDDO2gr 1926-06-28. StOffB Leop II:sO s. å. KNO1kl 1927-06-06. Död 1937-01-03 i Bromma förs, Stockholms län, (db nr 1), begraven å Norra begravningsplatsen i Stockholm. Gift 1896-10-14 på Lilla Björnstorp i Undenäs socken, Skaraborgs län med Elsbet Carolina Vilhelmina Wilke, född 1874-09-02 på nämnda egendom,dotter av jägmästaren Georg Vilhelm Wilke och Olivia Johanna Leontina Hoff.

Barn:

 • Vera Elisabet, född 1897-06-17 i Uppsala. Stiftsjungfru. Gift 1925-05-10 i Kungsholms kyrka i Stockholm med andre kanslisekreteraren i ecklesiastikdepartementet, filosofie doktor Johan Gustaf Ödmann-Florén i hans 2:a gifte, skilda gm Stockholms RR:s utslag 1942-05-12, född 1887-08-05 i Göteborg.
 • Carola Catharina, född 1900-02-19 i Eskilstuna. Stiftsjungfru. Gift 1920-06-29 i Stockholm med löjtnanten Carl Hårleman född 1886

TAB 22

Per Vitalis, (son av Johan Gustaf Rudolf, tab 19), född 1881-04-05 Vägatorp. Köpman i Rockanny, Beach, Norra Y., USA. Gift 1903-03-07 med Rose'' Hartstein född 1882-01-04, död 1939.

Barn:

 • Genevieve, född 1904-01-03.
 • Howard Per, född 1912-01-01.

TAB 23

Bror Paco, (son av Johan Gustaf Rudolf, tab 19), född 1888-05-20 vid Trollhättan. Skådespelare. Död 1917-11-07 i Stockholm (Brännk.). Gift 1912-05-08 i Helsingfors med skådespelerskan Amy Regina (Nita) Åhlin, (gift 2:o 1927-12-24 i Stockholm, Adolf Fr. förs,med red. Karl Erik Palm, från vilken hon blev skild gm Stockholms rr 1931-05-26), född 1891-09-18 i Stockholm, Maria förs, dotter av Carl Johan Åhlin och Viktoria Säfström.

Barn:

 • Bror Gustaf Paco född 1911-10-23. Körsnär. Gift 1942-12-26 med Karin Signe Viktoria Frisk, född 1911-03-12. 1:e bokbindare vid Stadsbiblioteket i Stockholm.
 • Inga Astrid Regina, född 1913-02-20 i Stockholm, Maria förs, (fb 129), liksom systern, död 1925-10-07 på Stockholms Epedemisjukhus (Maria förs, db 378).
 • Anne-Maj Ingegerd, född 1915-01-02 i Stockholm, Maria förs,. Lab ass.

TAB 24

Peter Albrekt, (son av Paco Horleman, adlad Hårleman, tab 1), född 1725-11-04 på Tollfors bruk i Valbo socken, Gävleborgs län. Volontär vid Hälsinge regemente 1737 och vid fortifikationen 1742. Löjtnant i fransk tjänst 1745-04-14. Konduktör vid svenska fortifikationsstaten 1751-07-03. Löjtnant därst. 1755-08-14. Kapten i fransk tjänst5 1759-06-09. Kapten vid fortifikationen i Sverige 1763-03-08. RSO 1770-04-28. Major 1776-03-13. Överstelöjtnant vid fortifikationen i Stralsund 1780-09-07. Överste 1785-07-19. Död 1788-08-15 i Stralsund. Gift 1:o 1761-04-00 i Stockholm med stiftsjungfrun Johanna Margareta de Laval, född 1741, dotter av kaptenen Claude de Laval, och hans 1:a fru Hedvig Elfving. Gift 2:o 17727 med Hedvig Klinckowström, född 17407 död 18067 dotter av översten i hannoveransk tjänst och kommendanten i Lüneburg Bernt Christoffer Klinckowström (brorson till herrarna Klinckow, adlade och introd. Klinckowström), och Helena Barbara Elisabet Gripenhem eller Greiffenheim.

Barn:

 • 1. Maria Eleonora, döpt 1762-02-15 i Stockholm, död s. å.
 • 1. Anna Margareta, född 1763-03-08 i Kristianstad. Stiftsjungfru. Död ogift 1814-06-06 i Lidköping.

Källor

1Öä V. 2RHG. 3KrAB. 4Öä XI. 5Öä VII. 6Bu. 7SK. 8Medd. av förste aktuarien O. Edelstam.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: