Ahlehielm nr 1317

Från Adelsvapen-Wiki

1317.jpg


Adliga ätten Ahlehielm nr 1317 †

Adlad 1694-08-27, introducerade 1697. Utdöd 1747-11-06.


TAB 1

Jonas Ahlebom, adlad Ahlehielm (son av en bonde i Gamla Lödöse) till Alfhem i Skepplanda socken, Älvsborgs län. Född 1659. Bokhållare hos riksrådet och amiralen Claes Stiernsköld 1674. Kanslist vid guvernementskansliet i Göteborg 1677. Befallningsman över Sävedals härad 1679. Lanträntmästare i Göteborgs och Bohus län 1681. Kommissarie vid konvojkommissariatet i Göteborg 1690-06-14 amiralitetsproviantmästare och kassör därst. 1691-06-08. Kommissarie 1693-06-08. Vid det då i Göteborg inrättade bankokontoret, vilket han satte i stånd. Adlad 1694-08-27 (introducerade 1697 under nr 1317). Amiralitetskommissarie i Göteborg stad 1700-01-26. Död i Göteborg 1705-11-01 och begraven 1705-11-03. Gift med Johanna Staf, född 1665 i Göteborg, död 1744-11-01 på Alfhem och begraven 1744-11-18 i Skepplanda kyrka

Barn:

  • Hanna, född 1686, död 1748-04-21 på Alfhem och begraven 1748-05-06 i Skepplanda. Gift 1707 med skogsdirektören Nils Rahmn, född 1676, död 1735-02-04 på Alfhem.
  • Catharina, född 1690, död 1768-03-16. Gift 1:o före 1709 med kaptenen vid svenska livregementet till fot Gustaf Blom, död 1713 fångenskap på Jutland. 2:o 1723-07-28 på Alfhem med generaladjutanten Per Hård af Segerstad, född 1684, död 1728.
  • Gustaf, född 1692. Major; död 1747. Se Tab. 2

TAB 2

Gustaf (son av Jonas Ahlebom, adlad Ahlehielm, Tab. 1), född 1692-10-09. Student i Uppsala (Um.). 1709-09-27. Volontär vid Upplands regemente 1712-05-03. Fältväbel vid Upplands regemente 1712-08-12. Fänrik 1712-11-12. Löjtnant 1713-12-26 kapten vid Bohusläns dragoner (ZU.) 1716-04-06. Majors avsked[1] 1719-08-15. Konfirmerat 1721-03-31. Död 1747-11-06, utan söner, och slöt således ätten på svärdssidan. Han ägde Abrahamstorp i Barne-Åsaka socken, och Holms säteri i Foglums socken, (båda i Skaraborgs län). Gift 1718-04-06 med Catharina Winyeflycht, född 1699, död 1782-07-05. Dotter av kamreraren Paul Winge, adlad Wingeflycht, och Catharina Wallrawe.

Barn:

  • Johanna Catharina, född 1719-12-01 Skepplanda socken, död 1749-11-18 i barnsäng. Gift 1749-03-19 med sergeanten Carl Fredrik Blomensköld, nr 1146, född 1727, död 1749.
  • Ulrika Eleonora, död 1721-09-02 död 1760. Gift 1749-06-16 med amiralitetslöjtnanten Johan Rahmn., född 1710, död 1758.
  • Juliana, född 1723-10-22 på Holms säteri, död 1785-06-09. Gift 1750-04-08 med kaptenen Johan Fredrik Björnberg, nr 359, född 1721, död 1797.
  • Anna Maria, född 1725-07-28 död 1810-11-15 på Forssa i Bollebygds socken, Älvsborgs län. Gift 1750-08-20 med löjtnanten Johan Abraham Silfverhielm, nr 93, född 1729, död 1781.
  • Elisabet, född 1730-07-28 på Holms säteri, död på Holms säteri 1778-06-26. Gift 1:o med kaptenlöjtnanten Gustaf Sperring. 2:o 1764-11-27 med kaptenen Alexander Björnberg, i hans 2:a gifte, född 1725, död 1788.


[1] Lk.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.