:

Kruse af Elghammar nr 43

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Kruse af Elghammar nr 43 †

Adlad på 1560-talet, introducerad 1625. Avförd såsom utdöd vid 1890 års adelsmöte.

Ätten har utgrenat sig i friherrliga ätten Kruse af Kajbala.

Såsom ättens med säkerhet äldste kände stamfader torde kunna sättas en Algot Kruse, som uppgives hava från Danmark (Norge) inkommit till Sverige 1521. Dennes son Sigvard synes (enligt bilaga till 1635 års riksdags protokoll, s. 79) icke före adlandet hava fört något vapen. De tre på riddarhusstamtavlan upptagna äldsta släktleden måste betecknas såsom uppkonstruerade. Christoffer Kruse, som var gift med Anna Tygesdotter Seefeld och som uppgivits varit fader till Algot Kruse, tillhörde den danska frälsesläkt Kruse, som är känd sedan mitten av 1300-talet och i vapnet förde en blå judemössa med röda uppslag. Men denne Christoffer Kruse hade ingen son med namnet Algot. (Da.)


TAB 1

Algot Kruse. Inkom 1521 till Sverige och bodde på Dal. Gift med Anna Sigvardsdotter Skytte, till Erikstad, dotter av Sigvard Skytte och Sigrid Amundsdotter (Stake).

Barn:

 • Sigvard, till Västergården i Erikstads socken, Älvsborgs län och Älghammar i Björnlunda socken, Södermanlands län. Var 1556 i tjänst hos utvald konung Erik (G I r.). Häradshövdings fullm. (G I r.) 1559-04-25. Befallningsman på Älvsborg 1561–1563 och på Stockholms slott 1563–1565. Rustade för Västgöta ryttare 1564 och 1565 . Adlad av konung Erik XIV. Fick 1562-08-19 i förläning Nordmarks härad (utom Silleruds socken) och innehade 1563 jämväl Valbo härad i Älvsborgs län. Uppbar 1564 räntan av Ås härad, som revocerades 1565-??-10, men bekom i stället Vedens härad (utom Torpa socken) i Älvsborgs län och erhöll 1565-04-27 tillika avraden av Askaby klosters lantbor i Östergötlands län (revocerade 1568-07-20). Fick 1569-08-12 frälsefrihet på gårdar köpta undan skatten [Al]. Död 1571-04-08 och ligger jämte sin fru begraven i Frustuna kyrka, Södermanlands län. ‘Han fick, då han adlades, tillstånd av Nils Jespersson Cruus (af Edeby) att upptaga dennes vapen, dock med andra färger.’ Gift 1567-02-16 på Stockholms slott, då konungen höll bröllopet (Hh. XX S. 187.), med Alfrid Månsdotter, till Lunda och Lundby, död 1588-03-19, dotter av ståthållaren Måns Johansson (Natt och Dag) och Barbro Eriksdotter (Bielke).

Barn:

 • Måns, till Västergården och Älghammar samt Lundby i Frustuna socken och Danby (Danbyholm) i Björkviks socken, båda i Södermanlands län. Lagman över Värmland och Dal 1591 (?). Död 1621 (SH liber caus. vol. 103, p. 3 (O. A.).) och begraven i Björnlunda kyrka, Södermanlands län. 'Hans och hans frus vapen med årtalet 1618 finnas på predikstolarna i Frustuna och Lästringe kyrkor i Södermanland.’ Gift 1:o 1592-11-26 på Näs i Östergötland med Brita Hård, dotter av Hans Persson Hård, till Runkärr, och ? Christina Bengtsdotter Ulfsax (enligt andra uppgifter var hon hustru till Hans Eriksson till Rundekäpp)29. Gift 2:o med Anna Gylle, som levde (SH liber caus. vol. 103, p. 3 (O. A.).) änka 1622-07-09, dotter av Hans Eriksson, till Rundekäpp, som i vapnet förde tre vita strömmar i blått fält.

Barn:

 • 1. Alfrid. Gift med assessorn Chrisman Lillie, af Gregor Mattssons ätt, nr 6, i hans 1:a gifte, död 1655.
 • 2. Anna. Arvskifte hölls efter henne 1652-08-00. (SH liber caus. vol. 103, p. 3 (O. A.).) Gift 1622-03-17 med kammarherren David Stuart, i hans 1:a gifte, född 1595, död 1657.
 • 2. En dotter, död 1621. [SH liber caus. vol. 103, p. 5 (O. A.).]

TAB 2

Sigvard (son av Måns, Tab. 1), till Lundby. Överste för ett regemente till fot. Levde 1624 (At (KrA).), men död 1624 enligt hans vapen, som varit uppsatt i Frustuna kyrka, (At (Sch).) Södermanlands län. Gift med Ingeborg Ryning, dotter av ståthållaren Erik Nilsson Ryning och Anna Lilliehöök (af Gälared och Kolbäck, nr 66).

Barn:

 • Erik Sigvardsson, friherre Kruse af Kajbala, född 1616. Generallöjtnant. Död 1665. Se friherrliga ätten Kruse af Kajbala, Tab. 1.

TAB 3

Axel (son av Sigvard, Tab. 2), till Danbyholm, Grönkärr och Bro, alla i Björkviks socken, Södermanlands län. Född omkring 1620. Student i Uppsala 1630-10-29). Var 1643-08-16 fänrik vid Södermanlands regemente och låg i garnison i Wollin, Damm, Stettin och Landsberg samt. gjorde 1644 kaptens tjänst (Lsr.). Reform. kapten 1647 och tjänstgjorde som sådan 1647 och 1648, men var död 1650-06-07. Gift 1638 25/4 på Gripsholm (At (KrA).) med hovjungfrun Ursila Sabina von Flentzen, genannt von Munchhausen, levde i 1668-05-00 men kallas salig 1669-09-00 [SH, libercaus,. vol 120, pars 4 (OA)].

Barn:

 • Maria Eleonora, till Grönkärr, född 163(9), död ogift 1720-03-24 på Grönkärr och begraven 1721-03-14 i Björkviks socken.
 • Ingeborg. Död 1704. Gift 1:o 1669 med kaptenen Tomas Thomson, död 1677. Gift 2:o med kaptenen vid Södermanlands regemente Fabian Casper von Tiesenhausen, död 1711-03-14 i Solvytjegodsk.
 • Anna Margareta, till Bro. Död ogift 1709-03-18 på Bro och begraven 1709-03-27 i Björkviks socken.
 • Johan Axel, född 1646. Överstelöjtnant. Död 1695. Se Tab. 4.

TAB 4

Johan Axel (son a v Axel, Tab. 3), till Danbyholm. Född 1646-09-04 i Prag. Kapten vid Västerbottens regemente 1675-06-09. Överstelöjtnant vid Jämtlands regemente 1676. Avsked 1679. Död 1695-05-25 på Danbyholm (At (Sch).) och begraven 1695-09-22 i Björkviks kyrka, varest hans vapen uppsattes. Gift med friherrinnan Ebba Beata Posse af Hedensund i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1696 med majoren Johan Kjulman, adlad Kuhlhielm, i hans 2:a gifte, död 1708), född 1660-12-01, död i barnsäng 1697, dotter av riksrådet och presidenten, friherre Gustaf Posse af Hedensund, och hans 1:a fru Maria Eleonora Banér, friherrinna Banér.

Barn:

 • Sigvard, död ung.
 • Leonard, född 1690-01-24 på Danbyholm. Löjtnant. Död ogift i Polen.
 • Carl, döpt 1691-11-25 på Danbyholm. Hade haft slag och var nästan en dumbe. Levde ännu 1732.
 • En dotter, Död 1695 på Danbyholm och begraven 1695-03-01.

TAB 5

Johan (son av Måns, Tab. 1), till Älghammar. Blev 1625 på ättens vägnar introducerad under nr 43. Bevistade riksdagen 1629 (Ridd. o. Adelns prot.). Död 1630 (SH liber caus. vol. 103, p. 5 (O. A.).) och begraven i Björnlunda kyrka, som han 1625 lät måla. Gift 1628, efter kungligt tillstånd (RA, Svea. hovrätts dombok 1628 (O. A.).), med sin kusin Anna Israelsdotter Böök (kallas även Båck och Biulghe (SH liber caus. vol. 83 (O. A.).)) i hennes 1:a gifte (gift 2:o (SH liber caus. vol. 103, p. 5 (O. A.).)1635-06-24 med kammarjunkaren Henrik Stöör, naturaliserad Stöör, i hans 2:a gifte, född 1582, död 1654) (Uff.), levde (SH liber caus. vol. 103, p. 5 (O. A.).)1650-10-26, men död 1650 och begraven 1651-02-00. (SH liber caus. vol. 103, p. 5 (O. A.).)

Barn:

 • Sigvard, född 1628. Ryttmästare. Död 1664. Se Tab. 6

TAB 6

Sigvard (son av Johan, Tab. 5), till Älghammar samt Vik i Stigtomta socken, Södermanlands län. Född sannolikt 1628 (RA, Svea. hovrätts dombok 1628 (O. A.).). Student i Uppsala 1635-09-26. Rustmästare vid adelsfanan 1640. Var löjtnant vid karelska regementet till häst 1653 (SH liber caus. vol. 103, p. 5 (O. A.).). Ryttmästare vid Upplands ryttare (livregementet till häst) 1657 (Blr.). Avsked 1658 (Blr.). Död 1664-03-24 på Vik och begraven i Björnlunda kyrka. Gift 1651-02-00, dagen efter moderns begravning (SH liber caus. vol. 103, p. 5 (O. A.).), med Catharina Rosenhane i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1640-10-06 Torp med överstelöjtnanten Jakob Georg Silfverpatron, född 1607, död 1644), född 1610-02-00, död 1668-01-22 enligt gravskrift i Björnlunda kyrka (At (Sch).), dotter av ståthållaren Johan Göransson Rosenhane och Catharina Scheringsdotter Arp.

Barn:

 • Catharina. Gift med ryttmästaren Johan Franck, adlad von Franck, död 1693.
 • Anna, död 1724-10-08. Gift med lagmannen Johan Tungel nr 182, i hans 2:a gifte, född 1637, död 1708.
 • Maria, till Hanevik i Sigtomta socken, Södermanlands län, död ogift på 1690-talet [Af.]

TAB 7

Johan (son av Sigvard, Tab. 6), till Älghammar och Vik. Student i Uppsala 1664-10-21. Ryttare vid livregementet till häst 1674-04-16. Kornett vid livregementet till häst 1675-08-11, löjtnant 1676-12-06. Ryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente 1680-06-16 (1680-03-16). Avsked 1700-04-17. Död 1714. Gift 1681-07-10 på Slevringe i Åtvids socken, Östergötlands län med friherrinnan Sofia Spens, född 1654, död 1715, dotter av majoren, friherre Axel Spens, och Sofia Rytter (Reuter af Skälboö).

Barn:

 • Sigvard Axel, född 1682. Major. Död 1738. Se Tab. 8
 • Catharina Sofia, född 1684-05-11, död 1733-03-08 på Valinge i Stigtomta socken, Södermanlands län. Gift 1716-02-14 på Vik med riksrådet Anton Johan Wrangel, naturaliserad friherre och greve Wrangel af Sauss, i hans 1:a gifte, född 1679, död 1763.
 • Johan Vilhelm, döpt 1685-04-13 Kärrsjö. Student i Uppsala 1696-05-04. Fältväbel vid Östgöta tremänningsinfanteriregemente 1702-03-01. Fänrik vid Östgöta tremänningsinfanteriregemente 1702-07-17. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1703-06-18. Konfirmationsfullmakt 1704-08-05. Sekundlöjtnant 1705-10-29. Premiärlöjtnant 1706-12-31. Livdrabant 1708-08-14. 'Under marschen från Turkiet stannade han 1714-12-00 kvar i Ungern med onåd bortvist från svenska sviten, emedan han blivit muhammedan. Senare återgick han till kristna läran och fick tillstånd återvända till Sverige'. Död ogift 1719 på Älghammar. Han blev i kalabaliken i Bender illa blesserad.
 • Brita Christina, född 1687-04-08 på Kärrsjö, död 1765-05-04 på Vik. Gift 1719 med majoren Reinhold Bernt Silfverhielm, född 1689, död 1763.
 • Carl Gustaf, född 1689-06-03 på Kärrsjö. Fänrik vid livgardet. Död 1708.

TAB 8

Sigvard Axel (son av Johan, Tab. 7), till Älghammar. Född 1682-06-26 i Uppland. Ryttare vid livregementet till häst 1702. Kvartermästare vid livregementet till häst 1702. Sekundkornett 1703-12-29. Premiarkornett 1704-12-14. Sekundlöjtnant 1705-07-27. Premiärlöjtnant 1708-07-31. Ryttmästares karaktär 1722-11-09. Majors karaktär 1723-10-31. Placerad vid Västgöta kavalleriregemente 1729-02-22. Avsked 1730-08-12. Död 1738-09-02 på Älghammar och begraven i familjegraven i Björnlunda kyrka. Bevistade slagen vid Fraustadt och Holofzin, blev fången vid Perevoloijna 1709-07-01 samt hemkom först 1722. Gift 1724-06-16 i Åtvids socken, Östergötlands län med Anna Maria Rålamb, död 1760-11-00. Ekhult, dotter av assessorn Gideon Rålamb, och hans 2:a fru Cornelia de Moucheron.

Barn:

 • Johan Gideon, född 1725. Ryttmästare. Död 1791. Se Tab. 9
 • Vilhelm Anton, född 1726. Livdrabant. Död 1786. Se Tab. 10
 • Sigvard Axel, född 1728. Volontär vid livgardet 1745. Furir vid livgardet 1745-12-20. Förare 1750. Sergeant 1752. Adjutant 1757-04-01. Fänrik 1758-10-09. Löjtnant 1762-06-22. Avsked 1763-07-14. Död före 1786-07-10 i Stralsund. Gift där 1760 med Ulrika Maria Croneman, född 1741, dotter av majoren vid Löwenfeldska regementet Daniel Croneman.
 • Gustaf Adolf, född 1733-02-10 på Älghammar. Kadett vid konung Adolf Fredriks kadettkår 1748. Placerad vid Östgöta infanteriregemente 1756-12-01. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1757-09-19. Löjtnant 1764-07-30. Genom byte livdrabant 1772-08-12. Avsked 1774-02-23. Död ogift 1804-11-04 Hedensö. Bevistade pommerska kriget 1757–1762.
 • Cornelius Ulrik, född 1735. Major. Död 1808. Se Tab. 11
 • Magnus Ludvig, född 1736. Kapten. död 1782. Se Tab. 12
 • Carl Fredrik, född 1739, död 1747-11-28 genom drunkning.

TAB 9

Johan Gideon (son av Sigvard Axel, Tab. 8), född 1725-11-24. Antagen till krigstjänst 1738. Page vid kungliga hovet (SAB.) 1741-08-12. Löjtnant vid hessiska livgardet 1744-02-02. Kapten vid hessiska livgardet 1747. Löjtnant vid dalregementet 1755-08-09. Stabskapten vid dalregementet 1756 (Ridd. o. Adelns prot.). Ryttmästare vid husarregementet 1758-04-28. RSO 1761-11-23. Genom byte kommendant på Dalarö skans 1762-07-05. Avsked (Lh.) 1775-10-26. Död 1791-11-25 på Sallösa i Toresunds socken, Södermanlands län och begraven 1791-12-03. Under sin hessiska tjänst 1744–1748 bevistade han bl a kampanjen i Brabant 1745, slaget vid Rocoux 1746-10-11 där han blev fången, och kampanjen i Flandern 1747 samt därunder bataljen vid Lotfeld och belägringarna av Bergen ävensom belägringen av Maastricht 1748. – Hade under äktenskapslöfte med Christina Bjurberg, dotter av en kyrkvaktare i Dalarna, nedanstående dotter. Handlingar om denna giftermålssak äro tryckta in 4:o i Stockholm 1767.

Barn:

 • Johanna Maria, född 1758-02-08 i Wolgast, död 1774-09-14 i Stockholm.

TAB 10

Vilhelm Anton (son av Sigvard Axel, Tab. 8), född 1726. Volontär vid Södermanlands regemente 1745. Förare vid Östgöta infanteriregemente 1747. Livdrabant 1750-03-19. Avsked 1757-08-15. Död 1786-05-08 i Stockholm. Gift 1770-12-06 i Katarina församling, Stockholm med Anna Marin Torsk i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1798-11-04 Liseberg, med fältläkaren, kir. mag. Emanuel Jakob Herbst i hans 2:a gifte, född 1749-07-19 i Malmö, död 1806-01-21 i Stockholm), född 1749, död 1807.

Barn:

 • Maria Vilhelmina, född 1769-05-26 i Stockholm, liksom syskonen.
 • Eva Sofia, född 1770-12-20 i Stockholm.
 • Sigvard Axel, född tvilling 1774-04-04 i Stockholm.
 • Catharina Charlotta, född tvilling 1774-04-04 i Stockholm. Gift 1806-10-21 i Helsingfors med kassören A. Jansson.
 • Gustaf Adolf, född 1779-05-26 i Stockholm.
 • Antoinetta, född 1783-07-20 i Stockholm, Död ogift 1806-01-28 i Stockholm.

TAB 11

Cornelius Ulrik (son av Sigvard Axel, Tab. 8), född 1735-04-14 på Älghammar. Volontär vid livgardet 1749-10-13. Furir vid livgardet 1751. Sergeant 1754-11-05. Transporterad till drottningens livregemente 1758. Konstituerad fänrik vid drottningens livregemente 1758-06-20. Stabsfänrik 1760 773. Transporterad till Västmanlands regemente 1763-01-25. Stabslöjtnant vid Västmanlands regemente 1770-01-26. Stabskapten 1775-06-30. Kapten och kompanichef 1777-12-17. RSO 1779-01-24 Transporterad till Bohusläns dragonregemente 1782-06-17. Avsked med majors karaktär 1783-07-17. Död 1808-10-20 Kusta. Gift 1765-09-22 med Elisabet Christina Fredriksson, född 1749-05-11 Bjurfors, död 1819-06-22 i Stockholm, dotter av inspektören vid Bjurfors mässingsbruk Alexander Fredriksson och Christina Ramzelius. (Avesta kyrkoarkiv.)

Barn:

 • Anna Sofia, född 1767-01-26, död ogift 1813-07-23 på Hedenlunda i Vadsbro socken, Södermanlands län.
 • Charlotta Ulrika, född 1768-07-04 död ogift 1844-12-15 i Stockholm.

TAB 12

Magnus Ludvig (son av Sigvard Axel, Tab. 8), född 1736-07-18 på Älghammar. Volontär vid artilleriet 1754-04-16. Kadett vid konung Adolf Fredriks kadettkår 1754-11-01. Placerad vid artilleriet 1756-12-01. Underlöjtnant vid artilleriet 1758-03-20. Löjtnant 1764-05-02. Stabskapten vid finska artilleriregementet 1773-04-22. Kapten 1776-04-24. Avsked 1782-08-23. Död 1782-08-22 i Helsingfors. (At (KrA).) Bevistade pommerska kriget 1757–1767. Gift 1778-03-31 i Stockholm med Johanna Catharina Buckman i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1784-07-20 i Helsingfors med överstelöjtnanten Carl Paco Hård af Segerstad, i hans 2:a gifte, född 1747, död 1815), född 1754-10-08, död 1827-10-25 i Stockholm, dotter av arklimästaren Per Magnus Buckman.

Barn:

 • Anna Maria, död 1779-09-08 10 mån. gammal. [At (KrA).]
 • Gustaf Magnus, född 1782-08-24, död 1783-01-19 i Helsingfors. (At (KrA).)

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: