:

De Bruce nr 1954

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten DE Bruce nr 1954 †

Natural. 1752-06-02, introd. s. å. Utdöd 1789-02-09.


1.Um.

TAB 1

Johan Fredrik Bruce, natural. de Bruce (son av Erik Bruce, se adliga ätten Bruce, Tab. 2), född 1715-09-20. Auskultant i Stockholms stads rådhus- och kämnärsrätter 1738-09-25 och i Göta hovrätt 1740-05-14. Krigskommissarie vid bohuslänska armén 1743. Vice häradshövding s. å. Häradshövding i Kullings, Gäseneds och Ås härader av Skaraborgs län 1747-05-02. Natural. svensk adelsman jämte sina bröder 1752-06-02 (introd. s. å. 8/6 under nr 1954). Assessor i Göta hovrätt 1756-10-05. Hovrättsråd därst. 1761-03-17. Vice presidents avsked 1785-08-23. Död ogift 1789-02-09 Ölanda och med honom utgick ätten på svärdssidan.

TAB 2

Erik Bruce, natural. de Bruce (son av Erik Bruce, se adliga ätten Bruce, Tab. 2), till Almetorp i Lavads socken, Skaraborgs län. Född 1720-12-28. Student i Uppsala1 1739-07-28. Volontär vid fortifikationen 1739-06-08. Sergeant vid Jämtlands regemente 1742-03-03. Fänrik därst. 1742-05-13. Löjtnant 1744-09-08. Genom byte löjtnant vid Västgötadals regemente 1747-10-21. Kaptenlöjtnant därst. 1749-02-22. Natural. svensk adelsman jämte sina bröder 1752-06-02 (introd. s. å. 8/6 under nr 1954). Stabskapten 1752-10-30. Kaptens indelning 1758-04-05. Major 1760-01-23. RSO 1761-11-23. Överstelöjtnant 1773-11-01. Genom byte transp. till Jämtlands regemente 1776-08-19. Avsked s. å. 8/10. Död 1784-02-17 på Almetorp. Gift 1747-09-19 med Hedvig Catharina Hård af Segerstad, född 1717-03-19 Monäs, död 1807-06-14 på Sörbyn, dotter av överjägmästaren Lennart Hård af Segerstad, och Margareta Dorotea von Platen.

Barn:

  • Hedvig Elisabet, född 1747-12-21 Ölanda, död 1817-06-16 på Stora Bjurum i Bjurums socken, Skaraborgs län. Gift 1778-08-25 på Almetorp med överjägmästaren Carl Lillie af Aspenäs, född 1747, död 1787.
  • Maria Dorotea, född 1749-02-05, död 1806-03-24 i Lidköping. Gift 1773-11-25 på Almetorp med kaptenen Josef Forsell, född 1729, död 1795, fader till översten Carl Gust. Forsell, adlad af Forsell.
  • Erika Gustava, född 1750-10-15 i Broby socken, Skaraborgs län. Gift 1778-06-24 på Almetorp med hovsekreteraren Olof Ekelund, född 1745, död 1812.
  • Johan David, född 1752-04-29, död 1753-03-13.
  • Charlotta Christina, född 1753-05-23, död 1806-05-13 Kumla. Gift 1780-02-24 på Almetorp med löjtnanten Carl Gustaf Klingspor, född 1747, död 1826.

TAB 3

Anders Bruce, natural. de Bruce (son av Erik Bruce, se adliga ätten Bruce, Tab. 2), född 1723-04-19. Kadett vid fortifikationen 1743-02-15. Gjorde adjutantstjänst vid fortifikationsstaten i Bohuslän och därefter i Finland s. å. Löjtnant vid Österbottens regemente 1749-02-22. Natural. svensk adelsman jämte sina bröder 1752-06-02 (introd. s. å. 8/6 under nr 1954). Kapten i armén 1756-12-18 och vid Nylands infanteriregemente 1759-01-18. Major i armén 1772-09-18. Sekundmajor vid regementet 1774-10-04. Genom byte transp. till arméns flotta 1775-06-30. Avsked s. å. 5/9. RSO 1767-11-23. Överstelöjtnants karaktär 1776-03-21. Landshövding i Nylands och Tavastehus län 1777-01-30. Död barnlös 1787-06-27 i Tavastehus. Gift 1754-12-22 med sin kusin Hedvig Juliana Nordenskiöld, född 1734-03-04, död 1811-04-12 på Johannisberg i Nyland, dotter av översten Carl Fredrik Nordenberg, adlad Nordenskiöld B, och Hedvig Märta Ramsay.

  • Utan känt samband:
  • Henrik Adolf de Bruce, född 1756. Kom i tjänst 1762. Furir 1770-09-11. Förare därst. 1773-10-28. Kammarpage 1774-04-24. Fänrik 1775-05-22 stallmästare 1777-03-02. Fänrik vid änkedrottningens livregemente 1778-12-03 och ännu 1780 [RHG].

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: