:

Tornerefelt nr 357

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Tornerefelt nr 357
Vapensköld för adliga ätten Tornerefelt nr 357

Adliga ätten Tornerefelt nr 357

Adlad 1646-07-30, introd 1647. Ätten sannolikt utdöd eller också nedsjunken i bondestånd under annat efternamn.

TAB A

Törne Persson, skytt, profoss under Smålands ryttare; belagd 1558–1580. Gift med Kerstin Jönsdotter, änka i Högabeg 1581, levde 1586 i Bockaberg, Korsbergs sn, var † 1603. (SoH 1985)

Barn:

 • Per Törnesson, ryttare; belagd 1579; stupade i Ryssland i början av 1580-talet.
 • Erik Törnesson, ryttare för Yxanshult, Korsberga sn från 1586; belagd 1578-90; bosatt i Ölveboda 1581-90.
 • NN Törnesdotter, Gift med nämndemannen Per Jönsson i Yxnahult
 • Anders Törnesson, ryttare se Tab 1
 • Kerstin Törnesdotter, gift senast 1586 med Hemming i Bockaberg
 • Anna Törnesdotter, gift med Botolf i Lida

TAB 1

Anders Törnesson (son av Törne Persson Tab a.). Belagd 1580–1605. Ryttare (SoH 1985)

Söner:

TAB 2

Törne Andersson, adlad Tornerefelt, (son av Anders Tab 1), till Skurebo i Nye sn, som han ägde 1644, Sissehult i Åseda sn, som han fick i donation av drottning Kristina 1647, och Hökanäs i Älghults sn, som han ägde 1650; major vid Smålands kavallerireg 1657; † 1683-02-22 och begr i Nye kyrka, där hans och hans 3:e frus, Anna Ulfsax, gravsten ligger invid altaret. Han gav genom testamente, dat Skurebo den 21 juli 1657, sin hustru Anna Ulfsax sin sätesgård Skurebo mot det att hon skulle sköta om styvbarnen. Gift 1:o med Kerstin Månsdotter, som för otrohet i äktenskapet blev skild från honom; 2:o med Margareta Eketrä, som från ungdomen var "huvudsvag" och 1643 i sin yrsel otrogen med gifte Johan Eriksson Ulf af Horsnäs. Hon och Ulf dömdes att böta 320 daler silvermynt till närmaste hospital samt att stå uppenbar kyrkoplikt, dotter av skeppsmajoren Johan Eketrä, och Karin Bröms; 3:o 1647-10-23 med Anna Ulfsax, dotter av överstelöjtnanten Lindorm eller Lennert Persson Ulfsax, och Catharina Stråle af Ekna.

Barn:

 • Leonard Tornerefelt, född 1621-02-05, † ogift och utan tjänst 1658.
 • Anders Tornerefelt, född 1622; ryttmästare; † 1681. se Tab 3.
 • Magnus Tornerefelt, född 1626; kornett; † 1671. se Tab 6.
 • Per Tornerefelt se Tab 15.
 • Elisabet Tornerefelt, född omkring 1639 (SoH 1997), † 1719 i Säby sn och begr s å 6/3. Hon och hennes man sålde 1684-10-22 hennes arvedel, en sjundedel i Sissehult, till ryttmästaren Niklas Sabelfelt. Gift före 1671 med sin systers svåger kaptenen Gustaf Pistol, född 1641, † 1715.
 • Magdalena Tornerefelt. Hon lät 1676 lägra sig av drängen Josef Andersson, sedan mannen för fyra eller fem år sedan rest till kriget i Tyskland och någon underrätelse om honom ej fanns. Gift med ryttmästaren Göran Pistol.
 • En dotter. Gift (1680) med bondsonen Erik Germundsson i Skurebo skattegård.

TAB 3

Anders Tornerefelt, (son av Törne Andersson, adlad Tornerefelt Tab 2), till Skurebo i Nye sn och Gelebo i Mönsterås sn; född 1622-03-22; ryttmästare vid Ramsvärds skånska kavallerireg s å 1/7; avsked 1678; † 1681-03-04 och begr 1683 i Mönsterås kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1647-10-23 (samma dag som fadern) med sin 2:a styvmoders kusin Sigrid Ulfsax, † 1707 på Gelebo och begr s å 22/12, dotter av kornetten Nils Persson Ulfsax, och Marit Stråle af Ekna.

Barn:

 • Nils Tornerefelt, kornett; stupade ogift 1676-12-04 i slaget vid Lund.
 • Gustaf Tornerefelt, fänrik; † ogift före fadern.
 • Anders Tornerefelt, född 1648; ryttmästare; † 1702. se Tab 4.
 • Törne Tornerefelt, † barn.
 • Maria Tornerefelt, född 1654 på Gelebo, † 1692-07-05 i Mönsterås sn. Gift med kaptenen Daniel Bonge, adlad Bongenhielm, i hans 1:a gifte, född 1651, † 1712.
 • Christina Tornerefelt, född 1667-04-13. Gift omkring 1681 (SoH 1995) med majoren Anders Bruce, natural Bruce, född 1640, † 1711.


TAB 4

Anders Tornerefelt, (son av Anders Tornerefelt Tab 3), född 1648 på Gelebo i Mönsterås sn; löjtnant vid södra skånska kavallerireg:t 1678; regementskvartermästare där 1679; ryttmästare s å 1/12; stupade 1702-07-27 vid Bochnia i Polen. Gift med Ingeborg Sabelsköld, född omkr 1642, † 1711 och begr s å 8/12 i Kviinge sn, dotter av majoren Carl Jönsson, adlad Sabelsköld, och hans 2:a fru Ingeborg Rosenstråle.

Barn:

 • Carl Gustaf Tornerefelt, † 1703. se Tab 5.
 • Lennart Tornerefelt; fänrik i utländsk tjänst under brabantska fälttåget; löjtnant vid Kronobergs reg 1709-12-16; avsked 1710-11-10; † ogift 1711-10-18, olyckligt nedstucken av löjtnanten Jürgen von Vietinghoff i Stojby gästgivaregård i Gårdsby sn. Han hade själv begått ett dråp enligt en skrivelse 1708 11/11 "... för 27 år sedan begick ett dråp men nu igenkänts och arresterats" (NHaS SoH 2003:4 sid 48).
 • Elisabet Tornerefelt, † 1701. Gift 1:o med kornetten Gabriel Klint (död 1694 30/12 (SoH 1964 s 45)). Gift 2:o 1697-04-21 i Skegrie kyrka med regementskvartermästaren Edvard Johansson Bohm, adlad Ehrenmarck, född 1659, † 1702.
 • Eleonora Tornerefelt, född 1682, † 1754-09-18 och begr i Glimåkra sn. Gift 1703-10-06 med häradshövdingen Peter Twist, adlad Rosentwist, i hans 2:a gifte, född 1668, † 1710.

TAB 5

Carl Gustaf Tornerefelt, (son av Anders Tornerefelt Tab 4), född (1668-06-27?); ryttare vid södra skånska kavallerireg:t; korpral där 1698-10-20; kornett 1701-03-18; löjtnant 1702-06-10; † 1703-01-30 av sina i slaget vid Klissow erhållna sår. Gift 1693 med NN Balck, som efterlevde änka.

Dotter:

 • Eleonora Tornerefelt, född 1695-03-23.

TAB 6

Magnus Tornerefelt, (son av Törne Andersson, adlad Tornerefelt Tab 2), född 1626-01-17; kornett vid Smålands kavallerireg 1658 (före 28/3); ihjälslagen 1671-03-10 av sin svåger Gustaf Årrhane, som den 16 mars 1675 fick pardon för sitt brott. Gift 1:o 1660-10-02 med Catharina Maria Ulfsax, dotter av löjtnanten Per Nilsson Ulfsax, och hans 1:a fru Brita Sabelsköld; 2:o 1669-12-28 med sin systers svägerska Anna Pistol, dp tvilling 1651-05-25 på Herrestad i Marbäcks sn, levde 1678-08-19 men var † 1679-11-10, dotter av majoren Jakob Jakobsson, adlad Pistol, och Maria Kåse.

Barn i 1:o äktenskapet med Catharina Maria Ulfsax:

 • Per Magnus Tornerefelt, född 1662; ryttmästare; † efter 1702. se Tab 7.
 • Johan Tornerefelt, född 1664; löjtnant; † 1706. se Tab 14.
 • Elisabet Tornerefelt, född 1666-07-01, † 1749-12-10 på Boslätt i Mönsterås sn. Ägde 1706 del i Boda i Fliseryds sn. Gift 1:o 1685 med kaptenen Otto Bonge, adlad Bongenhielm. Gift 2:o omkring 1696 med korpral Johan Benjamin Croneborg (SoH 1997 NHaS).
 • Christina Tornerefelt, gift omkring 1697 med ryttaren i Stora Skögle, Skirö Nils Jonsson (SoH 1997 NHaS).

TAB 7

Per Magnus Tornerefelt, (son av Magnus Tornerefelt Tab 6), till Sissehult i Åseda sn; född 1662-04-02; drabant 1686; kvartermästare vid södra skånska kavallerireg:t 1690 i dec; kornett där 1695-01-10; löjtnant 1702-01-10; sekundryttmästare s å 30/11; stupade i Polen efter år 1702. Gift 1689-10-28 med Margareta Elisabet von Schröer, född 1659-02-06, dotter av hovrådet Gottfrid Schröer, adlad von Schröer, och Elisabet Nenne.

Barn:

 • Vendla Tornerefelt, född 1690-02-10. Gift 1712-10-21 med Erik Carl Ulf af Horsnäs, i hans 1:a gifte, född 1688, † 1738.
 • Catharina Margareta Tornerefelt, född 1693-08-30 i Skegrie sn. Gift 1713-10-06 med kvartersmästaren Johan Holm.
 • Charlotta Maria Tornerefelt, född 1694-11-28 i Skegrie sn. Gift 1715-10-18 med Per Blom, född 1689, † 1757 (SoH 1997).
 • Per Magnus Tornerefelt, född 1702; fältväbel; † 1754. se Tab 8.

TAB 8

Per Magnus Tornerefelt, (son av Per Magnus Tornerefelt Tab 7), till Sissehult i Åseda sn; född 1702-08-04; fältväbel, först vid äntergastreg:t, sedan vid Kalmar reg; † 1754-08-06. Gift 1727-10-13 med Anna Juliana Moberg, dp 1704-04-12 på Göljhult i Åseda sn, dotter av kaptenslöjtnanten Abraham Moberg, och Anna Maria Ulfsax.

Barn:

 • Eva Margareta Tornerefelt, född 1730-08-06, † 1786-01-17 på Sissehult. Gift 1756-04-03 med sin mosters styvson, kaptenen Jakob Johan Crafoord, född 1727, † 1798.
 • Maria Catharina Tornerefelt, född 1735-04-15, † 1816-05-18 på Raggekulla i Kristvalla sn. Gift 1766-06-08 med löjtnanten Magnus Gabriel Lilliesvärd, i hans 2:a gifte, född 1737, † 1809.
 • Otto Fredrik Tornerefelt, född 1736-08-31 på Sissehult, † s å 27/12.
 • Vendla Sofia Tornerefelt, född 1737-11-11 på Sissehult, † 1808. Var gift, men okänt med vem.
 • Per Magnus Tornerefelt, född 1740; kapten; † 1792. se Tab 9.
 • Anna Juliana Tornerefelt, född 1742-11-19 på Sissehult, † 1809. Gift med furiren vid Kalmar reg Peter Brodersson, född 1730-01-12 i Korsberga sn, † 1773-09-10. (Fick ett barn utom äktenskapet med Egon Agerthin (Wilstadius Smål Ups))
 • Christina Elisabet Tornerefelt, född 1744-12-22 på Sissehult, † 1799. Gift med häradsskräddaren Anders Norsell.
 • Ulrika Eleonora Tornerefelt, född 1747-03-23 på Sissehult, † 1752.

TAB 9

Per Magnus Tornerefelt, (son av Per Magnus Tornerefelt Tab 8), född 1740-10-15 på Sissehult; volontär vid Kalmar reg 1755-09-01; rustmästare där 1758-09-23; sergeant 1761-01-14; fänrik där 1769-11-09; stabslöjtnant 1776-04-17; transp till Sprengtportenska reg:t 1782-08-23; kaptens avsked s å 12/11; † 1792-03-20 på Askaremåla i Algutsboda sn. Gift 1764-12-07 på Askaremåla med Anna Catharina Cederschiöld, född 1744-12-03 i Karlskrona, † 1830-01-23, dotter av kaptenen Natanael Elias Cederschiöld, och hans 1:a fru Barbara Rebecka Gärffelt.

Barn:

 • Carolina Petronella Tornerefelt, född 1765-12-01 på Sissehult, † där 1766.
 • Per Magnus Tornerefelt, född 1767-04-04 på Sissehult.
 • Erik Gustaf Tornerefelt, född 1769; löjtnant; † 1804. se Tab 10.
 • Johanna Fredrika Tornerefelt, född 1770-03-12 på Lundås i Stenberga sn, † 1842-09-25 i Algutsboda sn. Gift 1791-10-18 på Askaremåla med sergeanten Erik Gustaf Hård af Segerstad, född 1770, † 1812.
 • Fredrik Vilhelm Tornerefelt, född 1777-02-14 på Sissehult, † där 1779.
 • Elisabet Rebecka Tornerefelt, född 1778-09-02 på Sissehult, † 1779 på Askaremåla och begr s å 9/3.
 • Carl Mauritz Tornerefelt, född 1781; fänrik; † 1836. se Tab 12.
 • Ulrika Eleonora Tornerefelt, född 1783-03-02 på Askaremåla, † s d.

TAB 10

Erik Gustaf Tornerefelt, (son av Per Magnus Tornerefelt Tab 9), född 1769-03-12 på Sissehult i Åseda sn; volontär vid Kalmar reg 1778-01-20; sergeant där 1783-03-16; sekundfänrik 1789-04-28; avsked från reg:t och löjtnant i armén 1797-05-29; † 1804-02-03 på Estamåla i Älmeboda sn. Gift 1790-10-05 på Kråkesjö i Ljuders sn med Anna Fredrika Rudebeck, född 1768-05-20 på Kråkesjö, † 1819-06-10 på Gisamåla i Algutsboda sn, dotter av löjtnanten Carl Gustaf Rudebeck, och hans 1:a fru Margareta Sofia Galatz.

Barn:

 • Per Gustaf Tornerefelt, född 1790; stadsarkitekt; † 1875. se Tab 11.
 • Catharina Sofia Tornerefelt, född 1793-09-24 på Kråkesjö, † 1829-04-21 på Gisamåla i Algutsboda sn. Gift 1815-04-12 på Gisamåla med fanjunkaren vid Kalmar reg, godsägaren Adolf von Schéele i hans 1:a gifte (gift 2:o med Cajsa Lena Henriksdotter i hennes 2:a gifte), född 1790-10-27, † 1866 på Börsryd i Madesjö sn.
 • Gustaf Magnus Tornerefelt, född 1795-08-30, † s d.
 • Carl Fredrik Tornerefelt, född 1797-06-10 på Kråkesjö, † där 1798-03-07.
 • Carl Fredrik Tornerefelt, född 1799-10-22 på Kråkesjö, † 1800-03-12.

TAB 11

Per Gustaf Tornerefelt, (son av Erik Gustaf Tornerefelt Tab 10), född 1790-12-29 på Kråkesjö i Ljuders sn; lantmäteriauskultant; ingenjör och stadsarkitekt i Karlskrona; † 1875-12-12 i Tingsås sn. Gift 1:o 1817-06-22 med Helena Elisabet Grass, född 1791-01-09 i Karlskrona, † där 1829-10-01, dotter av överstyrmannen vid flottan Johan Natanael Grass och Maria Catharina Holm; 2:o 1830-10-12 med Carolina Petronella Torssell, född 1790, † 1834-03-31 på Smedjemåla i Vissefjärda sn, dotter av löjtnanten vid Kalmar reg Johan Torssell och Lovisa Ulrika Schönberg.

Döttrar:

 • Lilly Tornerefelt, född 1817-09-25 i Karlskrona, † 1863-12-13 på Trollagärde i Algutsboda sn. Gift 1840-09-25 i Karlskrona med kommissionslantmätaren i Kronobergs län Carl Johan August Ibohm, i hans 1:a gifte (gift 2:o med Emma Christina Jubilea Ströberg, född 1842, † 1888), född 1813 i Karlskrona, † 1883 på Mårdslätt i Tingsås sn.
 • Anna Maria Tornerefelt, född 1824-10-18 i Karlskrona, † där 1829-10-29.

TAB 12

Carl Mauritz Tornerefelt, (son av Per Magnus Tornerefelt Tab 9), född 1781-08-19 på Askaremåla i Algutsboda sn; minderårig fänrik vid Kalmar reg 1789-04-28; avsked från reg:t och fänrik i armén 1802-05-06; vice stadsfiskal; tingsnotarie; † 1836-02-23 på Ljungby Sörgården i Algutsboda sn. Gift med Catharina Månsdotter, född 1793-12-15 i Lenhovda sn, † 1836-08-20.

Barn:

 • Gustaf Magnus Felt, född 1815; soldat; † 1846. se Tab 13.
 • Carl Ulrik Tornerefelt, född 1817-09-24.
 • Johan Ludvig Tornerefelt, född 1820-03-18 i Växjö.
 • Emelie Aurora Tornerefelt, född 1823-04-17 i Ljungby sn, † där 1826-03-30.
 • Sofia Maria Vilhelmina Tornerefelt, född 1825-07-28 i Algutsboda sn. Gift 1851-03-22 med drängen Johannes Eriksson.
 • Emilia Christina Tornerefelt, född 1829-01-22 i Ljungby sn, † ogift 1852-05-08.

TAB 13

Gustaf Magnus Felt, (son av Carl Mauritz Tornerefelt Tab 12), född 1815-10-30; soldat vid Kronobergs reg under namnet Felt; † 1846-11-28 på Lindhult under Hällorna i Hamneda sn. Gift med Maja Lisa Petersdotter, född 1815-11-09.

Barn:

 • Carl Johan Felt, född 1839-05-22 i Kånna. Se TAB 13:a
 • Emilia Catharina Felt, född 1841-08-31 i Hamneda.
 • Johan Magnus Gustafsson Felt, född 1845-02-15 i Hamneda. Utflyttade 1871-02-24 till obestämd ort, vistades därefter enligt uppgift i Nebraska, USA.

TAB 14

Johan Tornerefelt, (son av Magnus Tornerefelt Tab 6), född 1664-02-04; utgick med rekryter till armén i Polen och tjänstgjorde som volontär; sekundlöjtnant vid Smålands kavallerireg 1704-12-12; premiärlöjtnant där 1705-11-16; † i Valette, Livland 1706-01-31. Gift 1694-01-27 på Hycklinge i Döderhults sn med Johanna Catharina Ogilwie, ej adliga ätten, dotter av överstelöjtnanten Jakob Ogilwie, och Anna Haijock.

Barn:

 • Magnus Jakob Tornerefelt, född 1694-10-28 på Fagerbäck i Döderhults sn, † där 1695-02-17.
 • Anna Catharina Tornerefelt, dp 1695-12-13 på Hycklinge, † 1753-09-03 i Döderhultsvik och begr s å 9/9. Gift ca 1717 med serganten och inspektorn Sven Silkelock (SoH 1997 BS).
 • Brita Maria Tornerefelt, dp 1697-03-06, † 17778-12-07 i Folkatorp Södregård i Lemnhults sn. Gift 1743-11-21 i Nye socken med rustmästaren vid Savolaks reg Nils Hansson Nyman (Kallad Nyman i dödbok 1759 23/9 i sockenstugan, Lemnhullt), född 1679, † 1759-09-23 i Lemnhult (SoH 1997 BS). Brita Maria var otrogen med sin svåger Sven Silkelock och fick med honom sonen Johan Palmgren född 1722 10/2 i Björkhult socken. Sven och Brita Maria dömdes till döden, men benådades (SoH 1997 BS).
 • Magnus Tornerefelt, dp 1698 Petri och Pauli dag (29/6).
 • Jakob Johan Tornerefelt, född 1699; dp dom 4 post trinit (10/9) på Hycklinge, † 1701 (?).

TAB 15

Per Tornerefelt, (son av Törne Andersson, adlad Tornerefelt Tab 2), löjtnant vid Ridderhielms reg i Polen 1655; † där under kriget. Gift 1653-05-01 (morgongåvobrev) med Anna Lillie (av Greger Mattssons ätt?) i hennes 1:a gifte (g 2:o med kaptenen Johan Pistol, † 1700).

 • Anna Tornerefelt (SoH 1997 NHaS), född 1657, drunknade 1717 i okt vid Långstadsskären i Mogata sn. Gift 1687-10-23 på Vinö med löjtnanten Johan Ulf af Horsnäs, † 1720.
 • Märta Tornerefelt (SoH 1997 NHaS), född 1655, † 1695 på Vinö i Lofta sn och begr s å 31/3.

KÄLLOR

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Helmer Tornerefelt "Återupptäckta adelsmän. Adliga ätten nr 357 Tornerefelt". SoH 1950 s 62-64. Stig Östensson "Jacob Hårds (af Segerstad) morfar Jacob Åbrant och dennes släktskapsförhållanden" SoH 1985 s 259–272. Nils Hård af Segerstad "Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten" SoH 1997 s 223–232. Nils Hård af Segerstad "Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten" SoH 2003. Berit Sjögren "Sven Silkelock och de två systrarna Tornerefelt - ett triangeldrama i 1700-talets Småland" SoH 1997 s. 423-429.

: