:

Schönström nr 1056

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Schönström nr 1056 †

Adlad 1683-11-01, introducerad 1686. Utdöd 1848-03-02.

Om ättens äldre släktled, se adliga ätten Stiernhielm.


TAB 1

Peter Svedberg, adlad Schönström (son av Daniel Isaksson, se adliga ätten Stiernhielm, Tab. 2), till bruken Bernshammar, från 1675, Jönsarbo, från 1681, och Karmansbo, från 1690, alla i Heds socken, Västmanlands län. Född 1644. Uppvaktade hos svenska ambassadörerna Fleming och Coyet i London och Rreda. Kanslist i bergskollegium 1671-04-13. Tillika kassör i bergskollegium 1672-12-31. Bergmästare i Öster- och Västerdalarna 1675-01-12. Adlad 1683-11-01 (introducerad 1686 under nr 1056). Assessor i bergskollegium 1691-01-30. Död 1692-05-22 på Jönsarbo och begraven i Heds kyrka, Västmanlands län. 'Han skall 1679 givit anledning till skattejärnsskatten i Norbergs bergslag.' Gift 1:o 1680 med Anna Margareta Behm, född på 1660-talet, död 1688, dotter av assessorn i bergskollegium Albrecht Behm och Catharina Johansdotter samt syster till kaptenlöjtnanten Albrecht Behm, adlad de Behm. 2:o 1689-05-14 i Stockholm med sin 1:a frus kusin Anna Maria Reenstierna i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1694-09-16 Nikolai församling i Stockholm, med översten Nils Djurklo, adlad Djurklow, i hans 2:a gifte, född 1641, död 1714), född 1662, död 1729-04-15 och begraven 1729-05-20 i Heds kyrka, dotter av kommissarien Abraham Momma, adlad Reenstierna, och Ingrid Johansdotter.

Barn:

 • 1. Anna Catharina, född 1681, död 1717-02-02 i Uppsala. Gift 1697-07-11 på Jönsarbo med arkiatern Olof Rudbeck den yngre, adlad Rudbeck, i hans 2:a gifte, född 1660, död 1740.
 • 1. Peter, född 1682. Överstelöjtnant. Död 1746, Se Tab. 2.
 • 1. Albrekt, född 1684. Överstelöjtnant. Död 1740. Se Tab. 4.
 • 1. Magdalena, född 1686, död 1761-08-20 i Torshälla. Gift med generalkvartermästarelöjtnanten Lars Spole, adlad Rosenborg, död 1722.
 • 1. Maria, född 1688.
 • 2. Margareta Elisabet, född 1690, död 1751-02-03 på Hälle i Björskogs socken, Västmanlands län. Gift med översten Henrik Julius Voltemat, adlad Voltemat, född 1689, död 1764.
 • 2. Sara Helena, född 1691-06-18 Bernshammar, död 1779-11-28 på Karmansbo bruk i Heds socken, Västmanlands län. Gift 1720-01-07 på Jönsarbo med majoren Johan Löth, adlad Löth-Örnsköld, född 1690, död 1728.
 • 2. Abraham Daniel, till Kulju gård i Finland och Skytteholm i Ekerö socken, Stockholms län. Född 1692. Hovjunkare (SAB.) 1722-03-03. Auskultant i bergskollegium 1722-06-21. Respass till utrikes bergverk 1724 (Ab.). Hemkom från utlandet 1727 (Ab.). Disponent vid Tolvfors bruk i Gästrikland 1736–1739. Bodde sedan på Jönsarbo. Kammarherre (SAB.) 1745-04-24, död barnlös 1758-10-24. Gift 1750 med Hedvig Sofia Arosell, adlad Adlerheim, född 1713-05-22, död 1780-02-24 i Stockholm, dotter av vice lagmannen Carl Arosell och Sofia Christina Hjärne.

TAB 2

Peter (son av Peter Svedberg, adlad Schönström, Tab. 1), till Bernshammars bruk i Heds socken, Västmanlands län. Född 1682. Student i Uppsala 1693-03-01. Kom i tjänst som kapten vid De la Gardies livländska infanteriregemente 1703-04-29. Konfirmationsfullmakt 1705-03-06. Sekundryttmästare vid svenska adelsfaneregementet 1705-07-06. Överstelöjtnants karaktär. 1722-06-26. Avsked 1726-03-05. Död 1746 och begraven i Schönströmska familjegraven i Heds kyrka. Han blev fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och förd till Solikamsk, varifrån han ej hemkom förrän 1722 eller efter fredsslutet. Han samlade under fångenskapen ur ryska och tatariska källor bidrag till Nordens historia och sammanskrev arbetet »En kort anledning till svenska historiens förbättrande» (tr. 1816). Gift 1719 med Agneta Skogh, född 1697, död 1767-04-29 på Edeby ryttmästareboställe i Ludgo socken, Södermanlands län och begraven i Schönströmska graven i Köpings kyrka, dotter av överstelöjtnanten Claes Johan Skogh, och Margareta Elisabet Armfelt.

Barn:

 • Peter, född 1720. Överstelöjtnant. Död 1790. Se Tab. 3
 • Anna Maria, född 1721, död 1804-05-11 i Stockholm. Gift 1754-03-26 med sin halvkusin, överstelöjtnanten Carl Daniel Löth-Örnsköld, friherre Örnsköld, född 1726, död 1788.
 • Margareta Elisabet, född 1723-08-13, död 1793-05-27 Kristineholm. Gift 1753-03-25 på Isnäs (At (KrA).) i Pernå socken, Finland med löjtnanten friherre Fredrik Sparre, född 1726, död 1753.
 • Johan Albrekt, född 1727-10-19. Student i Uppsala (SAB.) 1738-05-09. Volontär vid amiralitetet 1748. Arklimästare vid amiralitetet 1750-01-16. Löjtnant 1754-05-04. Kaptenlöjtnant 1760-01-31. Tygmästare vid arméns flotta 1762-03-09. Major 1765-01-15. Kommendörkapten 1770-01-31. Överste 1773-02-22. Konteramlral vid örlogsflottan och RSO 1777-09-29. Död ogift 1783-01-19 i Göteborg.
 • Abraham Daniel, född 1729-03-04. Student i Uppsala SAB.) 1738-05-09. Kadett vid artilleriet 1744-04-03. Kornett vid livdragonregementet 1750-09-11. Löjtnant vid livdragonregementet 1755-10-14. Adjutant 1758. Överadjutant hos general Ehrensvärd 1759-01-00. Major vid arméns flotta 1761-10-10. Överstelöjtnant 1763-12-08. RSO 1767-11-23. Överstelöjtnant vid Jämtlands dragonregemente 1768-08-02. Överstelöjtnant vid Västgötadals regemente 1769-09-19. Överste för regementet 1773-06-30. Överste för Kalmar regemente 1779-02-10. Generalmajor 1782-09-01, genom byte överste för finska artilleriregementet 1795-02-16. Avsked 1795-02-23. Död barnlös 1809-03-07 i Stockholm. Bevistade pommerska kriget 1757–1762 och finska kriget 1788, samt blev därunder blesserad. Gift 1770 före 3-5 Blidö med Anna Helena Hästesko-Fortuna i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1751-08-24 med överstelöjtnanten friherre Carl Otto von Yxkull, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte, född 1727, död 1769), född 1732-11-28, död 1798-09-27 i Stockholm, dotter av kaptenen Lars Henrik Hästesko-Fortuna, och hans 1:a fru Elisabet Charlotta Reenstierna. 'Hon förde rättegång, först med sin moder och sedan med sin syster Adolfina Fredrika, ända till sin död.'

TAB 3

Peter (son av Peter, Tab. 2), född 1720-03-13. Student i Uppsala (SAB.) 1729-12-12. Volontär vid fortifikationen 1735. Korpral vid livregementet till häst 1741-08-07. Löjtnant i hessisk tjänst 1745. Adjutant vid livregementet till häst 1747-11-19. Löjtnant vid livregementet 1750-10-24. Konstituerad ryttmästare 1759. Konfirmationsfullmakt 1760-02-29. Ryttmästare med kompani 1761-03-18. RSO 1761-04-28. Överstelöjtnants avsked 1770-05-22. Död 1790-06-06. Bevistade kampanjen i Finland 1741, marschen till Västerbotten 1742, kampanjen kring Stockholm. I hessisk tjänst 1743 kampanjen vid Rhen 1745 och i Nederländerna 1746, pommerska kriget 1757–1760. Gift 1762 före 08-12 Kristineholm med Mariana Warmholtz, född 1745-10-22 i Stockholm, död 1810-05-27, dotter av hovrådet Carl Gustaf Warmholtz, adlad Warmholtz 1756-11-09, men ej introducerad, och Fransiska Margareta Janiçon.

Barn:

 • Charlotta Margareta, född 1763, död 1824-11-30 Täckhammar. Gift 1796/97 med konduktören och krigsrådet Erik Carl Dewall, född 1745-10-10 i Västerås, död 1816-12-23 (bror till Maria Ulrika Dewall, gift med Johan Fredrik Silfverstedt).
 • Agneta Maria, född 1764-04-22 på Edeby ryttmästareboställe i Ludgo socken, Södermanlands län, död i Ludgo socken, Södermanlands län 1765-03-04.
 • Agneta Maria, född 1765, död ogift 1816-08-27 i Nyköping.
 • Peter, född 1766-07-31 på Edeby. Korpral vid adelsfaneregementet 1769-07-08. Underofficer vid Södermanlands regemente 1771-05-11. Förare vid Södermanlands regemente 1776-03-26. Fänrik 1776-05-22. Löjtnant 1780-03-20 (03-15). Stabskapten 1788-06-16. Stabsadjutant hos konungen och kapten i armén 1790. Major och överadjutant 1793-04-16. Major vid Jämtlands regemente 1795. Överstelöjtnant vid Jämtlands regemente och generaladjutant av flygeln 1795-04-19. Överstes avsked 1797-12-04. KVO 1809-07-03. Adjungerad ledamot av bergskollegium 1812-02-21–1817, men inträdde ej i tjänstgöring (Ab.). KmstkVO 1820-06-23. Död barnlös 1838-01-21 i Stockholm. Bevistade finska kriget 1789 och 1790. Framstående riksdagsman. Gift 1824-05-18 på Svärta bruk (Norshammar) i Svärta socken, Södermanlands län med friherrinnan Ulrika Christina Falkenberg af Trystorp i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1813-12-30 Lagmansö med löjtnanten Carl Ulrik Sparre af Rossvik, född 1779, död 1823), född 1791-08-25, död 1854-09-27 i Stockholm, dotter av löjtnanten friherre Gabriel Falkenberg af Trystorp, och Margareta Christina Kuylenstierna.

TAB 4

Albrekt (son av Peter Svedberg, adlad Schönström, Tab. 1), född 1684-10-10. Student i Uppsala 1693-03-01. Volontär vid fortifikationen. Löjtnant vid Hälsinge och Gästrike tre- och femmänningsbataljon 1702-05-16. Kapten vid Hälsinge och Gästrike tre- och femmänningsbataljon 1703-01-01. Ryttmästare vid livregementet till häst 1709-10-18. Major vid livregementet 1713-06-07. 1. Major 1719-08-06. Överstelöjtnant 1731-07-05. Död 1740-06-06 på Gryta gård i Gryta socken, Uppsala län och begraven i familjegraven i Heds kyrka, Västmanlands län. Gift 1715-11-22 med (friherrinnan) Ulrika Adlersten, född 1694-10-15. Hovmästarinna hos prinsessan Sofia Albertina. Död 1757-03-12, dotter av landshövdingen Göran Pihlman, adlad (och friherre) Adlersten, och hans 2:a fru Maria Ehrenberg. Hon ägde Hinderstorps glasbruk, Kristianstads län jämte 19 24/7 därunder lydande frälsehemman.

Barn:

 • Görvel Ulrika, född 1719, död 1787-10-25 Isnäs (At (KrA).) Gift 1740 med generalmajoren friherre Erik Armfelt, född 1709, död 1778.
 • Peter, född 1723. Student i Uppsala 1732-09-04. Underlöjtnant vid major Mannerheims värvade artilleribataljon på Gotland (At (KrA).) 1741-10-01. Död ogift 1745.
 • Margareta Eleonora, född 1724-09-08, död 1790-04-17 Gärsnäs s socken, Kristianstads län. Gift 1759-11-23 Mantorp med löjtnanten friherre Gustaf D'Albedyhll, nr 183, i hans 1:a gifte, född 1730, död 1806.
 • Elisabet Maria, född 1725-09-24, död 1801-08-04 i Västerås. Gift 1748-09-11 med biskopen i Västerås, doktor Lars Benzelstierna, B, född 1719, död 1800.
 • Göran, född 1727. Volontär vid livregementet till häst 1744. Korpral 1744-08-00. Avsked 1744-10-00. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1746-04-16. Löjtnant vid södra skånska kavalleriregementet 1747-07-22. Regementskvartermästare 1750-04-25. Ryttmästare 1752-06-11. Död ogift 1758-03-11 på Rügen under kriget.
 • Beata Helena, född 1730, död ogift 1767-01-30 på sin gård Gyllebo i Vemmerlövs socken, Kristianstads län.
 • Albrekt, född 1733. Överstelöjtnant. Död 1796. Se Tab. 5.
 • Agneta Sofia, född 1734-06-09 på Gryta gård. Hovfröken (SAB.) 1753-12-22. Död 1796-05-31 Ericsberg. Gift 1756-12-29 i Stockholm med ryttmästaren David Henrik Hildebrand, i hans 2:a gifte, född 1712, död 1791.

TAB 5

Albrekt (son av Albrekt, Tab. 4), född 1733-01-12 på Grytaby majorsboställe i Gryta socken, Uppsala län. Student i Uppsala 1742-10-08. Kom i tjänst 1745-05-09. Page vid hovet (SAB.) 1747-06-26. Konduktör vid fortifikationen 1748-11-24. Kammarpage hos konungen (SAB.) 1751-05-08. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 1752-01-03. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1752-10-30. Löjtnant vid södra skånska kavalleriregementet 1758-01-28. Ryttmästare i armén 1761-12-18. Regementskvartermästare 1768-09-27. RSO 1772-05-28. Major i armén 1773-09-15. Överstelöjtnants avsked 1774-12-20. Död 1796-02-10 Gärsnäs s socken, Kristianstads län. Han bevistade pommerska kriget på 1750- talet. Gift 1793-01-22 Hammenhög s län med Hedvig Sofia von Schantz, född 1771-12-24 Smedstorp s län, död 1853-03-30 på Gyllebo i Genarps socken, Malmöhus län, dotter av överstelöjtnanten Fredrik Adam von Schantz, och Margareta Sofia Wettercrona. Hon ägde Gärsnäs och Gyllebo samt Orup i Gudmundtorps socken, Malmöhus län.

Barn:

 • Fredrik Albrekt, född 1794-02-14, död 1794-03-10.
 • Per Albrekt Georg, född 1795-04-09. Kvartermästare vid skånska karabinjärregementet 1811-07-30. Kornett vid skånska karabinjärregementet 1813-05-22. Löjtnant 1816-12-17. Regementskvartermästare 1821-11-05. Ryttmästare» n. h. o. v. 1821-12-18. Ryttmästare och regementskvartermästare vid skånska dragonregementet 1827-11-07. RSO 1839-01-26. Avsked från regementet 1840-07-03 med tillstånd att kvarstå såsom ryttmästare i armén. Död 1848-03-02 på Gärsnäs och slöt ätten på svärdssidan. Gift 1817-09-15 i Malmö med Antoinetta von der Lancken, född 1794-09-26 i Lund, död efter mannen, dotter av majoren Carl Ehrenfried von der Lancken och Erika Lidbeck.
 • Ulrika Sofia Elisabet, född 1796-05-24 på Gärsnäs, död 1857-12-13 på Gyllebo. Gift 1:o 1815-02-02 på Gärsnäs med överstelöjtnanten, friherre Alexander Magnus Nils Lilliesvärd, född 1780, död 1816. Gift 2:o 1820-03-24 på Gyllebo med majoren Holger Otto Rosencrantz, född 1780, död 1840.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: