:

Leijel nr 1532

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Leijel nr 1532

Natural. 1717-05-28, introd. 1719.

TAB 1

David Leijel, natural. Leijel, (son av David Leijel, se adliga ätten Leijel, Tab. 3), född 1660-08-07 i Stockholm. Student i Uppsala1 1673 30 /1. Arrendator av Älvkarleö bruk 1678-01-30. Auskultant i Svea hovrätt 1683-10-16 och i bergskollegium 1688-10-12. Stipendiat2 1689-10-05. Bergmästare i Uppland 1691-04-30. Assessor 1714-05-31. Natural. 1717-05-28 (introd. 1719 under nr 1532). Bergsråds avsked 1722-03-30. Död 1727-09-09 på Älvkarleö bruk. Gift 1692-01-17 i Stockholm med Margareta Lundia, kallad Mörling, född 1667-05-01, död 1737-02-14, dotter av hovrättskommissarien Lars Svensson Lundius och Carin Wulf, som i sitt 2:a gifte hade revisionssekreteraren Lars Månsson Mörling, adlad Mörling.

Barn:

 • David, född 1693-05-15. Student i Uppsala1 17081 -05-16. Direktör vid Älvkarleö bruk. Död ogift 1737-02-05 på nämnda bruk.
 • Catharina, född 1694-12-10, död 1695-03-18 (eller 12/5).
 • Anna Elisabet, född 1696-04-07 på Älvkarleö, död där 1762-04-20. Gift 1721-11-21 med notarien Erik Odelstierna, född 1696, död 1730.
 • Per, född 1700. Inspektor på Avesta. Död 1765. Se Tab. 7
 • Jakob, född 1703-03-27. Student i Uppsala1 1716-05-18. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium. Auskultant i kammarrevisionen 1728-02-26. Död ogift 1730 2 7/4.
 • Catharina Helena, född 1704-12-24, död ogift 1766-01-10).
 • Johan, född 1706-06-09. Levde utan tjänst på Fleränge i Valbo socken Gävleborgs län. Död ogift 1765-06-24.
 • Carl, född 1707-11-11. Student i Uppsala1 1724-03-11. Volontär vid amiralitetet. Gjorde åtskilliga sjöresor och omkom ogift 1735 om våren på en resa från Västindien.
 • Eva, född 1709-11-29, död 1710-01-19.

TAB 2

Lars, (son av David Leijel, natural. Leijel, Tab. 1), född 1698-08-29 Fleränge. Student i Uppsala1 1708-05-16. Volontär vid Upplands ståndsdragonregemente 1717-02-16. Furir därst. s. å. i april. Förare vid Upplands regemente s. å. 15/7. Fänrik därst. 1718-02-24. Löjtnant 1734-07-09. Stabskapten 1743-08-20. Kapten 1744-09-08. RSO 1751-12-14. Sekundmajor 1758-05-03. Avsked 1762-04-02. Död 1763-09-13. Han bevistade bland annat fälttåget i Norge 1718 och därunder belägringen av Fredrikshall. Gift 1735-01-01 med Margareta Wendelin, född 1712-08-06 i Norrbärke socken Kopparbergs län, död 1789-09-07 Brunna, dotter av handlanden och brukspatronen Petter Wendelin och hans 2:a hustru Christina Melander.

Barn:

 • Carl Johan, född 1735-11-07. Student i Uppsala1 1744-06-13. Auskultant i bergskollegium 1755-11-03. Extra ordinarie notarie därst. 1760-06-13. Bruksägare. Död barnlös 1817-11-14 på Fleränge. Han bevistade för sin ätt riksdagen i Gävle 1792. Gift 1768-03-10 i Gävle med Inga Christina Tegman.
 • Vilhelm Lars, född 1737-10-11, död 1740-03-08.
 • Margareta Christina, född 1738-12-27, död 1740-03-08.
 • Per Gustaf, född 1740. Kapten. Död 1809. Se Tab. 3
 • Lars Fredrik, född 1743. Löjtnant och musikdirektör. Död 1808. Se Tab. 4.
 • Eva Ulrika, född 1745-06-26 i Rasbo-Kils socken Uppsala län, död 1824-03-28 i Uppsala. Gift 1765-02-17 med kaptenen Alexander Magnus Hård af Segerstad, född 1729, död 1786.

TAB 3

Per Gustaf, (son av Lars, Tab. 2), född 1740-09-15 i Dalby socken Uppsala län. Volontär vid Upplands reg 1754. Förare därst. 1754-12-23. Sergeant 1758-12-12. Fänrik 1759-09-20. Löjtnant 1771-10-30. Kapten 1775-12-20. Stabskapten 1776-11-20. Avsked 1778-01-14. Död 1809-10-08 Hanöberg. Gift 1776-06-23 med Sofia Gustava Tigerhielm, född 1758-07-20, död 1827-05-07 på Hanöberg, dotter av hovjägmästaren Seved Gustaf Tigerhielm, och hans 1:a fru Elisabet Charlotta Anckarström.

Barn:

 • Margareta Sofia, född 1778-09-24 g Focksta, död 1830-06-21 i Enåkers by. Gift 1807-01-13 med prosten och kyrkoherden i Västerlövsta pastorat av Uppsala ärkestift, filosofie mag., teol. kandidat Georg Fredrik Fant, född 1768-11-22, död 1823-10-05.
 • Ulrika, född 1779, död 1789-06-23.
 • Fredrika Vilhelmina, född 1780-01-21 på Focksta. Gift med Anders Klingvall.
 • Johanna Gustava, född 1784-06-23, död ogift 1852-03-04 på Hanöberg.
 • Lovisa Carolina, född 1790-03-11, död ogift 1846-01-27.

TAB 4

Lars Fredrik, (son av Lars, Tab. 2), född 1743-10-20. Inskriven i krigstjänst 1755. Furir vid Upplands regemente 1760-01-01. Student i Uppsala 1763-01-29. Livdrabant 1765-11-27. Löjtnant i armén 1769-12-20. Avsked 1776-12-04. Musikdirektör vid Uppsala akademi. Död 1808-05-09 i Uppsala. Gift 1780-08-14 Öjervik med Helena Dorotea Bratt, född 1763-04-30, död 1832-10-12, dotter av assessorn och brukspatronen Henrik Jonsson Bratt och Lena Cajsa Chenon.

Barn:

 • Lars Henrik, född 1781. Fänrik. Död 1844. Se Tab. 5
 • Carolina Lovisa, född 1784-01-30 Brunna, död ung.
 • Henrietta, född 1786-06-15 på Brunna, död där 1787-07-15 och begraven s. å. 19/7.

TAB 5

Lars Henrik, (son av Lars Fredrik, Tab. 4), född 1781-09-19 Brunna Rustmästare vid Upplands regemente 1799-01-01 fänrik vid dalregementet. Avsked 1809. Död 1844-03-16 i Stockholm. Gift 1:o 1813-09-19 med Abrahamina Fredrika Löwenhielm, från vilken han 1826 blev skild, född 1792-10-02, död 1837-10-30 Bynsberg, dotter av majoren Fredrik Löwenhielm, och Maria Hedvig Hülphers. Gift 2:o 1830-06-24 Nytorp med Fredrika Lovisa Blomgren, född 1806-04-03 i Stockholm, död 1882-04-11 i Göteborg.

Barn:

 • 1. Fredrik, född 1813-10-12 i Kila socken Värmlands län. Student i Uppsala 1829. Farm. stud.examen därst.3 1833. Apotekarexamen i Stockholm3 1837-03-08. Ägare av apoteket i Alingsås 18403. Sålde detsamma3 1848-08-01. Död 1862-09-06 i Alingsås. Gift3 1840-09-13 med Christina Tenggren i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1829-03-13 i Alingsås med apotekaren Johan Peter Jansson, född 1795-09-06 i nämnda stad. Död där 1839-08-06), född 1800-08-16 Lygneholm, död 1884-04-16 i Alingsås, dotter av torparen Nils Jonsson och Catharina Andersdotter 3.
 • 2. Lovisa Henrietta Leyel (enl. personakten), född 1830-02-24 på Nytorp. Musiklärarinna. Död 1904-05-19 i Göteborgs domkyrkoförsamling.
 • 2. Henrik Abraham, född 1831-12-03 på Nytorp, död där 1834-02-23.
 • 2. Laura Abrahamina, född 1833-02-15 på Nytorp, död ogift 1898-07-09 i Göteborg.
 • 2. Fredrika Georgina, född 1835-04-23 på Nytorp, död 1865-04-03 Båstad. Gift 1859-09-26 i Stockholm med kaptenen Casten Fredrik Klingenstierna, i hans 1:a gifte, född 1829, död 1874.
 • 2. Carl Fredrik, född 1836. Handelsföreståndare. Död 1876. Se Tab. 6.
 • 2. Hildegard Augusta, född 1838-07-00, död 1853-09-10 i Stockholm.

TAB 6

Carl Fredrik, (son av Lars Henrik, Tab. 5), född 1836-10-01 på Nytorp. Föreståndare för svenska avdelningen av »Borries Craig & C:os» handelsfirma i Newcastle-on-Tyne i England. Död 1876-02-06 på Fellside Villa i Gateshead-on-Tyne. Gift 1872-09-14 i Gateshead med Emma Swan, född 1837-12-31, dotter av engelske kommissionsagenten John Swan.

Barn:

 • Etel, född 1874-09-13 i Fellside Villa, Lamesley. Död 1938 (1939). Gift med Hitchcock och bosatt i Indien.
 • Carl Fredrik, född 1875-12-30 i Fellside Villa. Sekreterare vid ett teatersällskap i England. Se Tab. 6A.

TAB 6A

Carl Fredrik, född 1875-12-30 i Fellside Villa. Sekreterare vid ett teatersällskap i England. Död 1925-10-05. Gift 1900-07-09 med Hilda Winifred Ivy Wanton, född 1881-12-06.

Barn:

 • Carl Fredrik Salvin, född 1901-02-06. ergsingenjör i Arizona, USA. Död 1939-10-02. Gift 1929-11-26 i Prescott, Arizona med Martha Fern Jacobs. Född 1902-06-14 i Phoenix, Arizona, USA, sjuksköterska (Clarkdale, AZ, USA). Dotter till Georg T Jacobs och hh Maggie församling, NN.
 • Christoffer Wanton, född 1906-06-10.


TAB 7

Per, (son av David Leijel, natural. Leijel, Tab. 1), född 1700-06-06 å Fleränge i Valbo socken Gävleborgs län. Student i Uppsala1 1708-05-16. Auskultant i bergskollegium 1727-12-18. Bergsfogde vid Stora Kopparberg 2 1728-05-25. Vice geschworner därst.4 1733-09-25. Geschworner vid Sala silvergruva 1734-05-07. Inspektor vid Avesta kronobruk4 1740-11-15. Död 1765-11-06 i Avesta och begraven därst. s. å. 19/11 men sedermera nedsatt i Leijelska familjegraven i Älvkarleby kyrka.4. Gift 1734-09-03 i Falun4 med Anna Catharina Barck, född 1710-06-21 i Falun, död 1772-01-17 i Sala, dotter av bergmästaren i Värmland Peter Larsson Barck och Anna Catharina Brandtberg samt brorsons dotter till riksrådet Samuel Larsson Barck, adlad, friherre och greve Barck.

Barn:

 • Margareta Catharina, född 1735-08-05. Död 1737-02-04.
 • Anna Elisabet, född 1737-01-18, död 1739-04-17.
 • David, född 1738-01-29, död s. å. 21/6.
 • Per, född 1739-03-08 död s. å. 19/12.
 • Eva Magdalena, född 1740-10-16, död 1825-08-01. Gift m majoren vid skånska kavalleriregementet Jonas Sjöborg, född 1721, död 1787-10-12 Boda
 • Catharina Judit, född 1741-11-24 i Avesta, död där 1827 4. Gift 1763-10-29 i nämnda stad4 med inspektoren vid Avesta kronobruk, extra ordinarie notarien i bergskollegium Daniel Johan Cederdal, född 1733-10-03 (1734-03-10) i Burseryds socken Jönköpings län4, död 1777-10-09 i Avesta.4
 • Ulrika Maria, född 1742-12-01, död änka 1805-04-14 på Olofsfors bruk i Norbergs socken Västmanlands län. Gift 1763-03-22 i Avesta med inspektoren vid Bjurfors mässingsbruk Västmanlands län Olof Hellström, född4 1727-03-16.
 • Anna Fredrika, född 1744-01-04 (17/2) 4, död 1809-03-06 i Stockholm. Gift 1768 med bankoreferendarien Lars Benzelstierna B, i hans 2:a gifte, född 1735, död 1808.
 • Elisabet Johanna, född 1745-03-23, död 1746-04-01.
 • Per, född 1746-05-25. Student i Uppsala1 1755-03-25. Auskultant i bergskollegium 1764-05-03. Volontär vid Upplands regemente 1766. Sergeant därst. s. å. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1767. Livdrabant 1768-04-19. Avsked 1774-06-20. Död ogift.
 • Margareta Elisabet, född 1747-07-16, död 1751-05-22.
 • Johan Adam, född 1749-08-20. Student i Uppsala1 1758-05-23. Död där 1761-10-31.
 • Helena Hedvig, född 1751-07-17, död änka 1729-09-06 Vretlund. Gift 1776-06-03 i Stockholm med fänriken Jakob Kinborg.

Källor

1Um. 2Ab. 3Sveriges apotekarehistoria. 4Avesta kyrkoarkiv.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: