:

Af Klercker nr 2132

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten af KLERCKER nr 2132

Adlad och adopt. 1787-10-26 och 1801-05-28, introd. 1788 och 1803.

Klercker A2132B00.pngTAB. 1.

Adolf Klerck, adlad och adopt. af Klercker, (son av magister Peter Reinhold Klerck, se adl. och friherrl. ätterna af Klercker nr 334, tab 1), född 1746-12-04 i Kågeröds prästgård, Malmöhus län. Student i Lund 1760. Jur. examen1 1769-06-15. Kadett vid artilleriet 1770-05-10. Adjutant därst. 1772-09-18. Underlöjtnant vid artilleriet i Kristianstad 1773-06-21. Löjtnant därst. 1783-05-28. Adlad 1787-10-26 och adopt. på sin broders adl. namn och nummer, nr 2132 (introd. 1788-06-02. Kapten i artilleriet 1790-08-23. Tygmästare vid artilleriet i Skåne 1792-11-12. Major och tygmästare vid Vendes artilleriregemente2 1794-01-31. Tygmästare vid södra gränsen2 s. å. 19/12. LKrVA. RSO 1797-11-01. Överstelöjtnant vid förutn. artilleri 1800-11-08 (3/11) överste och inspektör vid artilleriet 1807-05-04. Generalmajors n. h. o. v. Generalmajor i armén 1817-10-07. Död 1818-02-05 i Kristianstad. 'Han var en utmärkt skicklig artilleriofficer och förordnades tvenne särskilda gånger till ledamot i den kommitté, som sattes till artilleriets förbättring. Konstituerades 1803-08-09 att förrätta generalfälttygmästareämbetet i krigskollegium. Var slutligen 1814 maj–juli i Köpenhamn för att emottaga kartor och handlingar rörande Norge.'. Gift 1784-12-26 i Kristianstad med Helena Christina (Catharina enl. kyrkoboken vid giftermålet) Gram, född 1759-07-25 i Kristianstad, död 1820-07-12 i Landskrona, dotter av borgmästaren Jöns Gram och Christina Kullenberg.

Barn:

 • John Reinhold (Jonas), född 1785. Överstelöjtnant. Död 1878. Se Tab. 2.
 • Helena Christina, född 1788-06-24 i Kristianstad, död 1877-05-18 i Stockholm. Gift 1817-10-12 i Kristianstad med överstelöjtnanten Jean Toussaint Charpentier, född 1783, död 1867.
 • Gustaf Carl, född 1789. Kapten. Död 1861. Se Tab. 6
 • Fredrik, född 1790-08-03 i Kristianstad, död där s. å. 11/8.
 • Fredrik, född 1792-10-04 i Kristianstad. Student i Uppsala 1808-03-17. Sergeant vid Närkes och Värmlands regemente 1809-07-08. Fänrik därst. s. å. 13/10 och vid 2. livgardet 1810-11-05. Löjtnant därst. 1815-01-08. Kapten 1820-05-02. Regementskvartermästare 1822-05-30. Kammarherre 1828-08-21. RSO 1829-08-31. Major i armén 1835-07-14 och vid regementet 1841-02-08. Överstelöjtnant i armén 1842-04-28. 2. Major vid 2. livgardet 1847-10-08. KDDO 1848-09-05. Överste och chef för Västmanlands regemente 1851-01-14. KSO 1859-01-28. Generalmajor 1860-05-04. Avsked från överstebeställningen vid Västmanlands regemente s. å. 11/9. Avsked ur krigstjänsten 1864-03-01. Död 1867-08-13 Näsby. Gift 1828-12-11 i Stockholm med Jeanette Charlotte Henriette Reuterskiöld, född där 1805-03-01, död 1853-09-24 på Näsby, dotter av hovmarskalken Axel Didrik Reuterskiöld, friherre Reuterskiöld, och hans 1:a fru Maria Gustava le Febure.
 • Maria Sofia, född 1794-01-26, död 1795-12-30 i Kristianstad.
 • Fredrika, född 1795-05-29, i Kristianstad, död 1799-06-23.
 • Göran, född 1796-07-06 i Kristianstad, död där s. å. 9/8 och begraven s. å. 12/8.
 • Göran, född 1798. Kapten. Död 1843. Se Tab. 8
 • Johan Christoffer, född 1800. Överstelöjtnant. Död 1864. Se Tab. 15.

TAB 2

John Reinhold Jonas (översiktstab 3, son av Adolf Klerck, adlad och adopt. af Klercker, tab 1), född 1785-09-17 i Kristianstad. Kadett vid fortifikationen2 1795-08-04. Konstapel vid Vendes artilleriregemente2 1798-04-30. Sergeant därst. 2 s. å. 21/8. Underlöjtnant 1803-04-19. Artilleriexamen2 s. å. 1/11. Styckjunkare2 1805-05-01. Löjtnant 1810-04-03. Kapten i armén 1814-02-28. Däruti konfirm. s. å. 19/4. Kapten vid regementet s. å. 22/2. RSO 1824-07-04. Major 1825-01-19. Överstelöjtnant i armén 1836-02-20. Överstelöjtnant vid regementet 1844-12-12. Postinspektör i Kristianstad 1848-11-30. CXIVJoh:s med. 1855. Avsked från postverkets tjänst 1871-06-14. Död 1878-09-17 i sistnämnda stad. Gift 1822-12-30 i Landskrona med Johanna Lovisa Malmström, född 1805-04-02 i sistnämnda stad, död 1847-12-09 i Kristianstad, dotter av kaptenen Otto Malmström och Johanna Hyphoff.

Barn:

 • Helena Henrika, född 1824-04-03 i Kristianstad, död där 1886-02-04. Gift 1852-10-29 med handlanden i nämnda stad Georg Magnus Krook, född 1815-05-04, död 1884-10-13 i Kristianstad.
 • Johanna Fredrika, född 1826-07-18 i Kristianstad, död 1916-12-02 i Kristianstads förs, Lund. Gift 1847-10-22 i Kristianstad med sekreteraren i hovrätten över Skåne och Blekinge, RNO, Axel Olof Georg Leth, född 1814-08-26 i S:t Olovs socken, Kristianstads län, död 1897-02-25 i Kristianstad.
 • Anne-Charlotte, född 1828-03-12 i Kristianstad, död ogift 1908-06-12 i nämnda stad.
 • Jeanette Christine, född 1829-05-01 i Kristianstad, död ogift 1890-08-24 i Lund.
 • Hedvig Lovisa, född 1830-10-06, död 1831-08-28.
 • Hedda Louise, född 1833-02-16 i Kristianstad. Föreståndarinna för Eugeniahemmet på Norrbacka invid Stockholm 1883. Död ogift 1918-10-05 i Kristianstad.
 • Adolf Fredrik Christian, född 1836-10-15 i Kristianstad. Student i Lund 1854-05-27. Furir vid södra skånska infanteriregementet s. å. 1/7. Fanjunkare s. å. 2/10. Avsked 1856-01-28. Sergeant vid 2. livgrenadjärregementet s. å. 23/2. Officersexamen s. å. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 28/10. Löjtnant 1864-11-01. Kapten 1877-04-27. RSO 1881-04-26. Avsked med tillstånd att såsom kapten i regementets reserv kvarstå 1887-04-30. Disponent Sörby. Död där 1891-12-26. Gift 1883-07-07 i Linköping med Sigrid Rosa Johanna Egerström, född 1854-05-21 Harg, död 1922-11-23 i Oscars förs, Stockholm ]], dotter av fältläkaren Oskar Vilhelm Ivan Egerström och Fredrika Laurentia Lindgren.
 • Carl Otto, född 1838-10-14 i Kristianstad. Kadett vid Karlberg 1855-02-15. Utexaminerad3 1859-12-14. Underlöjtnant vid kronprinsens husarregemente, sedan husarregementet konung Carl XV s. å. 30/12. Löjtnant 1865-03-07. Avsked 1882-06-02. Död ogift 1892-07-17 i Kristianstad.
 • Clara Sofia, född 1842-09-13 i Kristianstad, död där 1912-04-15. Gift 1873-10-29 i nämnda stad med kaptenen i Vendes artillerireg:s reserv, RSO, Jakob August Carlström, född 1840-06-05 i Hesslunda prästgård, Malmöhus län, död 1927-12-26 i Kristianstad.

TAB 3

Echard, (son av Adolf Klerck, adlad och adopt. af Klercker, tab 1), född 1787-01-05 i Kristianstad. Sergeant vid Vendes artilleriregemente 1796-05-30. Artilleriexamen2 1800-05-09. Underlöjtnant därst. 1803-04-19. Transp. till Svea artilleriregemente 1804-07-09 2. adjutant därst. 1806-04-13. 1. adjutant 1808-04-28. Löjtnant 1810-04-03. Kapten i armén 1814-11-14. Kapten vid sistnämnda regemente 1815-01-17. Transp. till Vendes artilleriregemente 1816-03-05 RSO 1826-05-11. Kapten vid Svea artilleriregemente 1830-10-28. Major i armén 1839-12-19. Död 1869-02-04 i Stockholm. Gift 1842-07-16 med Sofia Bergh, född 1801-06-11 i Skåne, död 1888-10-03 i Stockholm, dotter av järnkramhandlaren Peter Bergh.

Barn:

 • Carl August, född 1819-02-01 Margretehem s län. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1836-11-28. Avsked 1842-09-12. Fanjunkare vid livbeväringsregementet s. å. 15/9. Underlöjtnant därst. 1842-12-03. Löjtnant 1850-11-21. Kapten 1861-10-08. RSO 1867-06-04. T. f. telegrafassistent i Stockholm 1875. Död där 1883-05-29. Gift där 1857-10-17 med Amalia Maria Charlotta Korsgren, född 1821-07-13 död 1915-04-01 i Hedvig Elenora förs, Stockholm ]], dotter av kamreraren Gustaf Korsgren och Catharina Charlotta Lyman.
 • Carl Eduard, född 1822. Överstelöjtnant, död 1884. Se Tab. 4.
 • Dorotea Augusta, född 1825-02-26, död 1855-11-23 i Kungsholms förs, Stockholm. Gift 1846-06-26 i Stockholm med översten Erik Gustaf Klingenstierna, i hans 1:a gifte, född 1822, död 1894.
 • Johan Viktor Arvid, född 1833-04-05. Överflyttade till Nordamerika.

TAB 4

Carl Edvard, (son av Echard, tab 3), född 1822-09-06 i Kristianstad. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1838-10-24. Avsked 1842-05-06. Student i Uppsala s. å. Åter sergeant vid nämnda regemente 1843-03-10. Officersexamen s. å. 11/4. Underlöjtnant vid ovann. regemente s. å. 22/5. Löjtnant 1851-11-25. Artilleristabsofficer 1856-10-30–1860-11-20. RRS:tStO3kl 1857-12-00. Kapten 1858-06-15. Militärattaché i Bryssel 1861-03-18–1864-05-06. RBLeopO 1864-04-12. Militärattaché i London 1864-05-13–1868-10-01. LÖS s. å. RNS:tOO 1866-01-21. RDDO s. å. 23/1. RSO s. å. 3/5. LKrVA s. å. 25/4. Major i armén 1867-04-05. Inspektör för kruttillverkningen i riket 1874-04-17. Överstelöjtnant i armén 1878-11-29. Avsked från regementet s. d. Död 1884-07-20 i Stockholm. Gift där 1865-03-11 med Emilia Carolina Lovén, född 1846-05-21 i nämnda stad, död där 1923-03-26, Kungl. artillerireg:s förs, ]], dotter av expeditionssekreteraren Lars Johan Lovén och Fredrika Eugenie Ekström.

Barn:

 • John Echard Fredrik, född 1866-02-04 i London. Mogenhetsexamen i Stockholm 1882-05-17. Student därst. 1882–1885 och i Tübingen 1886–1887. »Doctor scientiæ naturalis» vid sistnämnda universitet 1887-08-02 docent i botanik vid Stockholms högskola 1889-10-03–1904. Förordnad att uppehålla undervisning och övningar i botanik vid nämnda högskola samt t. f. institutionsföreståndare 1890-02-27–1904. RFrHL 1928. Skriftställare. Död 1929-10-31 i Lund, begraven i Stora Hammars socken, Malmö. Gift 1894-04-17 på Djursholm med Edla Hedvig Sofia Söderström, född 1868-08-30 i Stockholm, död 1938-07-08 i Köpenhamn (Stora Hammars förs, Malmö, db nr 4), dotter av grosshandlaren Carl Christian Söderström och Maria Sofia Charlotta Emilia König från Pommern.

TAB 5

Carl Anton, (son av Carl Edvard, tab 4), född 1870-08-09 på Frösundavik vid Stockholm (Första Svea Art. Regementets förs, Stockholm, enl. intyg av pastor). Mogenhetsexamen vid högre realläroverket i Stockholm 1890-05-14. Elev vid tekniska högskolan s. å. Utexaminerad3 från dess fackskola för väg- och vattenbyggnadskonst 1894-04-14. Examen för inträde såsom officer vid väg- och vattenbyggnadskåren s. å. 10/12. Bitr. ingenjör i väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 1895-01-02–s. å. 20/4 och inom norra väg- och vattenbyggnadsdistriktet 1896-08-22–1897-01-24. Bitr. ingenjör vid hamnbyggnad i Åhus 1895-05-01–1896-08-22. Ingenjör och arbetschef vid Stockholms stads hamnavdelning 1897-01-24–1909-01-31. Löjtnant i väg- och vattenbyggnadskåren 1900-11-23. Kapten därst. 1910-11-18. Distriktsingenjör vid Stockholms stads byggnadskontors gatuavdelning 1909-02-01. RVO 1914-09-30. Ingenjör vid Stockholms stads byggnadskontors, sedermera gatukontors avloppsavdelning 1918-02-01. Chef för en tillfällig nödhjälpsavdelning vid nämnda kontor 1921-11-24–1924-07-25. Distriktsingenjör vid nämnda gatukontors gatu- och avloppsavdelning 1924-04-01. 1924–1935 Ord. distriktsing. vid gatukontoret LSTF från 1890. Gift 1900-10-20 i Umeå stads kyrka med Agnes Högstadius, född 1877 i Umeå, död 1941-03-15 i Saltsjöbaden, dotter av lektorn Jakob Oskar Högstadius och Carin Tunell.

Barn:

 • Carl Henrik Natanael, född 1903-04-22 i Stockholm Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Studentexamen 1923-05-09. Elev vid tekniska högskolan 1923. Reservofficersaspirant vid fortifikationen s. å. 28/8. Fanjunkare i fortifikationen 1924. Fänrik i dess reserv s. å. 31/12. Underlöjtnant 1926-12-30. Utexaminerad från tekniska högskolan (civilingenjör) 1927-05-13. Löjtnant i flottans reserv 1928-10-26. Se Tab. 5A.
 • Elsie Emilia Edla Carin, född 1909-09-26 i Stockholm (Oscar),. Stiftsjungfru. Teckningslärarinna. Död 1939-06-28 i Oscars förs, Stockholm. Gift 1937-06-20 i Strängnäs domkyrka (Oscars förs, Stockholm vb nr 158) med filosofie licentiat sekreteraren i Svenska naturskyddsföreningen Nils Erik Dahlbeck, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1940 med Gunnel Alberts, född 1912), född 1911-03-13 i Tierp. Filosofie doktor., son av kyrkoherden Leonard Dahlbeck och Anna Strandell. Se VÄD.

TAB 5A

Carl Henrik Natanael, (son av Carl Anton, tab 5), född 1903-04-22 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Studentexamen vid Högre allm. läroverket å Östermalm i Stockholm 1922-05-09 . Elev vid tekniska högskolan 1923. Reservofficersaspirant vid fortifikationen s. å. 28/8. Fanjunkare i fortifikationen 1924. Fänrik i dess reserv s. å. 31/12. Underlöjtnant 1926-12-30. Utexaminerad från tekniska högskolan fackavdelning för väg- och vattenbyggnadskonst (civilingenjör) 1927-05-13. Ingenjör vid Stockholms stads gatukontor 1927. Löjtnant i flottans reserv 1928-10-26. Löjtnant i väg- och vattenbyggnadskåren 1931-12-23. Gatudirektörsassistent vid Stockholms stads gatukontor från 1936. Gift 1935-06-15 i Saltsjöbadens förs Stockholm med Iris Gunvor Tiedemann, född 1910-04-22 i Stockholm, i Saltsjöbaden dotter av grosshandlaren A. Tiedemann och Åbom.

Barn:

 • Ann-Sofie Iris, född 1936-09-16 i Oscars förs, Stockholm
 • Susanne Elsie Maria, född 1939-05-18 i S:t Görans förs
 • Hans Stig Adolf,


TAB 6

Gustaf Carl, (son av Adolf Klerck, adlad och adopt. af Klercker, tab 1), född 1789-06-11 i Skåne. Kadett vid Karlberg3 1805-05-05. Avgången från krigsakademien3 1808-04-13. Fänrik vid finska gardet2 1808-04-04. Fänrik vid 2. livgardet 1810-11-20. Kornett vid Jämtlands hästjägarkår s. d. Löjtnants avsked 1812-10-07. Kaptens karaktär s. å. 24/11. Död 1861-10-28. Gift 1:o 1818 med stiftsjungfrun Catharina Maria Lagerberg, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med majoren i rysk tjänst Alexander De la Gardie), född 1796-11-04 i Romelanda socken, Göteborgs och Bohus län, död 1844, dotter av kaptenen Emanuel Lagerberg, och hans 1:a fru Johanna Gustava Lannerstierna. Gift 2:o 1822-05-12 i Hamburg med Hedvig Elisabet Mathés, född 1792-10-23, död 1826-06-17 i Hamburg, dotter av sporrmakaren i Stockholm Johan Christian Mathés och Maria Margareta Wellendorff.

Barn:

 • 2. Gustaf Carl, född 1820. Boktryckare. Död 1878. Se Tab. 7
 • 2.

TAB 7

Gustaf Carl, (son av Gustaf Carl, tab 6), född 1820-10-26 i Stockholm. Boktryckare i Luleå 1856. Utgivare av tidningen »Hvad har händt» 1856–1862. Boktryckare i Härnösand 1862. Åter boktryckare i Luleå 1867. Utgivare av tidningen »Luleå Snällposten» 1867–1868-06-27. Boktryckare i Haparanda 1869 men återvände efter några år till Luleå. Död där 1878-01-23. Gift 1:o 1845-11-10 med Matilda Charlotta Malmberg, född 1811-07-24 i Kristinas förs, ]] Jönköping, död där 1846-04-03. Gift 2:o 1850-11-21 i Vasa med Emma Serafia Idberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med styrmannen Peter Gustaf Arfvelöf, död 1849-09-10), född 1826-07-28 i sistnämnda stad, död där 1854-02-15, dotter av vagnmakaren Gustaf Idberg och Fredrika Albertina Stenberg. Gift 3:o 1855 i Vasa med Eva Catharina Orava, född 1830-06-01 i Heinola i Finland, död 1898-04-01 i Luleå, dotter av Erik Orava och Elisabet Wallanen.

Barn:

 • 1. Maria, född 1846-03-25 i Jönköping, död 1910. Gift 1871-10-05 med målaren i nämnda stad Viktor Lilja, född 1846-09-17 i Nykyrka socken, Skaraborgs län.
 • 2. Gustaf Carl, född 1851-07-23 i Vasa. Överflyttade till Australien och var ännu 1895 bosatt i Grafton i New South Wales. Sedermera kapten i engelska handelsflottan. Gift 1883 med , född 1858-08-13.
 • 3. Carolina Catharina, född 1854-11-29 i Vasa. Gift 1883-03-11 i Hollistan i Massachusetts i Nordamerika med Bernt Sjöholm.
 • 3. Carl Adam, född 1855-12-24 i Umeå. Bagare i Piteå. Död 1914-07-05 i Luleå. Gift 1882-10-29 med Magdalena Holmström, född 1855-05-19 i Själevads socken (Västernorrland),. Död 1910-03-01 i Luleå ]], dotter av bonden Anders Holmström och Anna Brita Vesterlund.
 • 3. Hedvig Elisabet, född 1857-04-13 i Luleå, död ogift 1917-03-31 i Stockholm Luleå domk. förs, db).
 • 3. Anna Margareta, född 1858-08-09 i Luleå, död 1908-04-18 i Stockholm. Gift 1896-05-30 i Kristiania med handlanden Guttorm (Carl-Gustaf) Johansson.
 • 3. Edla Josefina, född 1859-11-20 i Luleå, död 1864-01-28 i Härnösand.
 • 3. Selma Maria, född 1861-03-02 i Luleå. Gift i Boston i Nordamerika med K. G. Grönqvist.
 • 3. Johan Fredrik, född 1863-02-12. Sjöfarande.
 • 3. Echard Reinhold, född 1864-03-24. Bosatt i Boston.
 • 3. Oskar Adolf, född 1865-10-29. Bosatt i Los Angeles, Kalifornien. Gift.
 • 3. Josef Emanuel, född 1867-10-12 i Luleå. Död 1905 i Kalifornien.
 • 3. Erik Natanael, född 1869-05-19 i Luleå. Bosatt i Boston.

TAB 8

Göran, (son av Adolf, tab 1), född 1798-07-25 i Kristianstad. Sergeant vid Vendes artilleriregemente 1813-04-03. Erhöll tapperhetsmedalj 1814. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1816-03-05. Löjtnant därst. 1828-09-17. Kapten 1835-03-13. Död 1843-10-21 i Kristianstad. Gift där 1830-12-03 med Johanna Christina Carolina Grahm, född 1810-08-09 på Sofiedal, Kristianstads län, död 1866-04-19 i Kristianstad, dotter av en fortifikationskamrer Grahm.

Barn:

 • Carl Adolf, född 1831-10-11. Kadett vid Karlberg 1844-10-17. Död 1850-08-22 under en resa från Varberg till Kristianstad.
 • Georg Natanael, född 1832-10-25 i Kristianstad. Kadett vid Karlberg 1846-05-09. Utexaminerad3 1851-09-27. Sekundlöjtnant vid k. m:ts flotta s. å. 8/10. Anställd i engelsk örlogstjänst 1857–1859. Premiärlöjtnant 1858-09-14. Kapten 1866 befälhavare för artilleriexercisskolan i Karlskrona 1872–1874. Kommendörkapten 1875 17 9. LÖS s. å. Chef för sjötrupperna vid flottans station i sistnämnda stad 1875–1878. RSO 1876-12-01 förordnad att utarbeta förslag till artilleriexercisreglemente 1878–1880. Ledamot av kommittén för uppgörande av förslag till fartygstyper 1879. Chef för artilleridepartementet i Stockholm 1881–1884. Ledamot av undervisningskommissionen vid sistnämnda flottstation 1881–1884. Kommendörkapten av 1. graden 1882-06-23. Ledamot av kommittén för avgivande av förslag till ändring av flottans reglemente 1883–1884. Kommendant i Stockholm 1884–1886. Kommendör 1886-08-18. Varvschet vid nyssn. flottstation 1886-05-21–1890. Ledamot av kommissionen för bedömande av pansarbåten »Sveas» egenskaper och lämplighet 1887. KSO1kl 1888-12-01. KÖFrJO m kr 1890-10-00. Konteramiral 1892-04-01. Befälhavare vid Stockholms station s. d. StkDDO 1893-09-12. HLÖS 1892-11-02. RPrKrOlkl 1895-07-00. StkBLeopO 1897. Avsked s. å. 5/11. RRS:tStO1kl 1898. Död 1904-01-29. Gift 1867-04-29 i Växjö med Julia Sofia Aschan, född där 1845-07-02, död 1930-01-31 i Skeppsholms förs, Stockholm ]], dotter av bruksägaren Carl Georg Aschan och friherrinnan Ottiliana Agate Wrede af Elimä.
 • Julia Helena, född 1834-08-15 i Kristianstad, död ogift 1893-10-03 i Eksjö. Ägde Östraby i Hults socken, Jönköpings län
 • Georgina Augusta, född 1839-05-05 i Kristianstad, död 1878-10-12 i Eksjö. Gift 1866-10-18 Näsby med överstelöjtnanten Johan Robert af Klinteberg. Född 1835, död 1911.
 • Ernst Fredrik, född 1842. Major. Död 1896. Se Tab. 9

TAB 9

Ernst Fredrik, (son av Göran, tab 8), född 1842-02-01 i Kristianstad. Student i Lund 1859-05-25. Sergeant vid Vendes artilleriregemente 1858-07-23. Officersexamen 1860-04-27. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 15/5 löjtnant därst. 1866-07-04. Kapten 1872-12-06. RSO 1881-12-01. RBLeopO 1885. Major 1890-09-19. Tygmästare i Kristianstad 1891-05-19. Död 1896-06-15 i Ronneby. Gift 1867-10-25 i Kristianstad med friherrinnan Charlotta Vilhelmina (Lotten) Bennet, född 1841-06-26 Flyinge, död 1885-04-26 i Kristianstad, dotter av överstelöjtnanten, friherre Rutger Henrik Bennet, och Sofia Elisabet von Platen.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1869-06-10 i Kristianstad. Mogenhetsexamen därst. 1887-05-28. Student död Lund s. å. 13/9. Filosofie kandidat examen 1889-01-31 och jur. kandidat examen 1893-05-31 extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 3/7. Attaché s. å. 24/11, i Paris 1894-01-18 och i Berlin 1895-01-28 t. f. andre sekreterare i utrikesdepartementet s. å. 22/11. Andre sekreterare därst. 1897-11-12. RPrKrO4kls. å. JUSO4kl 1899. RFrHL 1902. RSAO s. å. Förste sekreterare i utrikesdepartementet 1903-05-08. Legationssekreterare i Paris s. å. 22/5. RNS:tOO 1904-12-01. T. f. avdelningschef i nämnda departement 1905-09-29–1906-05-18. RVO 1905-11-06. Legationsråd i Paris 1906-09-28. OffFrHL s. å. RNO 1908-06-16. KFrHL s. å. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire i Bryssel och Haag 1910-12-09. KNOlkl 1912-06-06. GV:sO1M s. å. StkBKrO 1913. KinGSO2kl 1919. KmstkNO 1920-12-18. Entledigad från ministerposten och envoyé i disponibilitet 1921-01-21. StkNedONO s. å. StkBulgCtO s. å. Se Biografica i Väd. Död 1941-09-09 i Engelbrekts förs, Stockholm (db nr 222). Gift 1912-08-03 Edsberg ]] med friherrinnan Gunilla Margareta Reinholdina Rudbeck, född 1882-07-20 på nämnda egendom. Konstnärinna, dotter av hovmarskalken, friherre Reinhold Ture Gustaf Carl Gabriel Rudbeck, och hans 2:a fru friherrinnan Ida von Essen.
 • Rutger Kjell Otto Göran, född 1871. Professor. Se Tab. 10
 • Adolf Göran, född 1872-09-09 i Kristianstad. Kadett vid sjökrigsskolan 1887. Underofficer av 2. graden vid flottan 1891. Sjöofficersexamen 1893-10-27. Underlöjtnant vid flottan s. å. 4/11. Löjtnant 1896-02-20. Utexaminerad3 från sjökrigshögskolan 1900-04-23 kapten 1902-05-14 uppvaktande hos hertigen av Södermanland 1907-05-28. OIISGbmt s. å. 6/6. RRS:tAO3kl s. å. 16/6. RRS:tAO m br 1908-05-03. RBadZLO1kl s. å. 12/5. Avsked med tillstånd att såsom lönlös kvarstå i flottans reserv s. å. 22/5 kammarherre, tjänstg. hos hertigen och hertiginnan av Södermanland s. å. 16/6. OffFrHL s. å. 24/7. RVO 1909-06-06. RRS:tStO2kl m kr s. å. Återinträdde i tjänst såsom kapten vid flottan 1910-04-16. Avsked med tillstånd att kvarstå i flottans reserv 1911-03-10. Tjänstg. i generalstaben 1914–1916. RSO 1916-06-06. Kommendörkapten av 2. graden i marinen 1919-01-14. Byråintendent vid militieombudsmansexpeditionen 1923-01-01. Gift 1:o 1908-12-14 på k. slottet i Stockholm (Vadsbro förs, Södermanlands län, vb) med före detta statsfrun hos drottningen, grevinnan Cecilia Vilhelmina Sofia Adelaide Ingeborg Charlotta Lewenhaupt, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1895-09-21 Gustavsvik, med kaptenen, friherre Henrik Vilhelm Falkenberg af Trystorp, i hans 2:a gifte, född 1855, död 1901), född 1869-08-31 Gimmersta, dotter av majoren och kammarherren, greve Carl Adam Sixten Erik Casimir Lewenhaupt, och friherrinnan Ingeborg Vilhelmina Sofia Charlotta Bonde.
 • Jonas Tage Alarik, född 1874, överste. Se Tab. 11
 • Henrik Christian Fredrik, född 1876. Kommendörkapten. Se Tab. 12.
 • Ernst Georg, född 1877. Före detta löjtnant. Se Tab. 13.
 • Achates Ernst Vilhelm, född 1881. Överstelöjtnant. Se Tab. 14.

TAB 10

Rutger Kjell Otto Göran, (son av Ernst Fredrik, tab 9), född 1871-01-04 i Kristianstad. Mogenhetsexamen därst. 1889-06-13 (enl. läk. matr.). Student i Lund s. å. Med. filosofie examen 1891-05-30. Med. kandidat 1894-11-28 och med. licentiat 1899-05-31. Extra ordinarie amanuens vid pediatriska polikliniken i Lund 1898-02-10– s å. 15/6, vårterminen 1899 och 1900-01-01– s. å. 31/12. Extra ordinarie amanuens vid rättsmedicinska institutionen i Lund 1898-10-15–1899-05-31. Bitr. lärare vid barnsjukhuset i nämnda stad år 1900. Underläkare vid medicinska kliniken i Lund 1901. Studieresor 1899 till Breslau och Wien, 1902 s.s. innehavare av H M konungens resertip, till Berlin och Leipzig. Docent i praktisk medicin 1905-03-09. Med. doktor s. å. 30/5. Amanuens vid medicinska kliniken i nämnda stad 1907-01-01–s. å. 31/5 och s å. 1/9–1908-03-31. Badläkare vid Stenungsöns havsbad sommaren 1906, vid Nybro brunns- och badanstalt somrarna 1907–1912 och vid Målens havsbad somrarna 1914–1921. Uppehöll professuren i pediatrik och praktisk medicin vid Lunds universitet 1909-02-01–s. å. 10/11 samt professuren i praktisk medicin därst. 1909-10-30–s. å. 28/11 och 1910-03-01–s. å. 31/5. Docent i praktisk medicin och pediatrik 1913-09-09. Professor i pediatrik och praktisk medicin vid universitetet i Lund 1916-10-27. Överläkare vid länslasarettet därst. LFS 1917. Ledamot av svenska läkaresällskapet 1918. RNO 1923-06-06. Gift 1:o 1901-12-28 i Jönköping med Lovisa Ulrika von Seth, född 1871-03-30 Sextorp, död 1918-12-21 i Lund ]], dotter av kaptenen Fredrik Vilhelm von Seth, och Ulrika Andrietta Malvina Trolle. Gift 2:o 1921-11-12 i Djursholm med Emma Rosalie (Rosa) Eberstein, född 1887-02-06 i Stockholm, dotter av auditören, vice häradshövdingen Christian Harald Viktor Teofil Eberstein och Thérèse Fredrique Brinck.

Barn:

 • 1. Echard Fredrik, född 1902-10-25 i Lund. Liksom syskonen. Studentexamen 1921-05-27. Student i Lund 1922. Med kandidat 1927-04-25. Död 1929-01-28 i Lund.
 • 1. Brita, född 1906-11-11. Konstnärinna. Gift 1931-10-22 i Lund (vb nr 168) med konstnären Felix Walter F:son Hatz, från vilken hon blev skild genom RR:s i lund utslag 1942-09-14, född 1904-10-06. Professor.
 • 2. Ingrid Kerstin, född 1922-11-09. Leg. sjukgymnast, anställd vid barnsjukhuset i Lund.
 • 2. Gertrud Valborg Charlotte, född 1924-03-25. Sjuksköterska, anställd vid barnavårdscentralen i Malmö.

TAB 11

Jonas Tage Alarik, (son av Ernst Fredrik, tab 9), född 1874-09-05 i Kristianstad. Volontär vid Svea livgarde 1893-04-18. Mogenhetsexamen i nämnda stad s. å. 31/5. Sergeant i nämnda garde 1894-07-16. Elev vid krigsskolan s. å. 16/8. Fanjunkare 1895-08-12. Utexaminerad från krigsskolan s. å. 20/11. Underlöjtnant vid nämnda garde s. å. 29/11. Löjtnant 1897-03-05. SiamVEO5kl 1897-07-00. Genomgick infanteriskjutskolan 1902. Regementsadjutant 1903–1906. Kadettofficer vid krigsskolans reservofficerskurser 1904–1905. Kapten i regementet 1905-11-03 och vid regementet 1906-06-29. K. M:ts ombud i styrelsen för Stockholms skytteförbund 1906-02-16–1915-07-15. Regementskvartermästare 1906–1909. RFrHL 1908. RPrKrO3kl s. å. Genomgick Krigshögskolan 1908. Adjutant hos konungen 1909-06-15–1926-02-08. RBadZLO1kl 1912. RDDO 1913. 2. Lärare vid infanteriskjutskolan 1913–1914, adjutant vid infanteriinspektionen 1915–1916 och 1. lärare vid infanteriskjutskolan 1917–1918-03-15. RSO 1916-06-06. Major vid Svea livgarde s. å. 24/11. KDDO2gr 1917-02-03. Chef för infanteriskjutskolan 1918-03-15–1921-04-30. K. M:ts ombud i skytteförbundens överstyrelse och i dess verkställande utskott 1918-12-13–1921-06-22. KFinlVRO2kl 1919. Överstelöjtnant i armén 1921-01-28. Chef för krigsskolan s. å. 30/4–1926-05-04. RVO s. å. 6/6. Överstelöjtnant i regementet 1922-08-28. KNedONO m sv 1924. RNO 1925-06-06. Överste i armén 1926-02-05. Överadjutant hos konungen s. å. 9/2. Överste och sekundchef för Göta livgarde s. å. 23/4. Ordförande i Stockholms landstormsförbund s. å. OffFrHL 1927. Tjänstf. kommendant i Stockholm 1928-01-01. SkGM s. å. GV:s Jmt s. å. 16/6. KSpMFOvk1kl s. å. KSO2kl 1929-06-06. LKrVA 1930. KSO1kl 1932-06-06. Avsked 1934-04-27 fr.o.m. 6/9. Generalmajor i Generalitetets reserv 1934-09-28. Tjänstgörande kabinettskammarherre 1934-10-06. StkFin1VRO 1938-06-16. KNO1kl 1939-06-06. StkDDO 1939-10-18. Gift 1901-04-30 i Stockholm med Märta Ida Amalia Boheman, född där 1882-01-03, dotter av kanslisekreteraren Carl Rudolf Helmer Boheman och Ellen Gustava Abramson.

Barn:

 • Carl Göran Tagesson, född 1902-03-01 i Stockholm, liksom bröderna.
 • Stig Fredrik Tagesson, född 1904-11-19. Studentexamen i Stockholm
 • Ernst Bertil Tagesson, född 1910-01-31.
 • Tage, född 1913-04-06, död s. å. 12/4 i Svea Lifgardes regementet:s förs,

TAB 12

Henrik Christian Fredrik, (son av Ernst Fredrik, tab 9), född 1876-06-03 i Kristianstad. Elev vid sjökrigsskolan 1890-10-01. Utexaminerad 1896-10-28. Underlöjtnant vid flottan s. å. 31/10. Löjtnant därst. 1900-12-31. Kapten 1905-01-27. RSO 1917-06-06. Kommendörkapten av 2. graden s. å. 15/12. Kommendörkapten av 1. graden 1919-12-19 fr.o.m. 1919-12-27. Avsked 1931-05-21 fr.o.m. 1931-06-04. Död 1934-11-16 i Lidingö (db nr 114) och begraven i Stockholm. Gift 1901-10-24 med Irmgard Reinhild Rosa Ilse von Goldacker, från Tyskland, född 1881-07-13 på riddargodset Weberstedt i Langensalziska kretsen, Preussen, dotter av riddargodsägaren Otto August von Goldacker och Oda Kunigunde Hildegard von Arnstedt.

Barn:

 • Hans Fredrik Henriksson, född 1902-08-10 i Weberstedt, Thüringen, Tyskland. Studentexamen i Karlskrona 1920-06-07. Studentexamen i Stockholm 1921. Elev vid tekniska högskolan s. å. i sept. Utexaminerad från dess fackavdelning för maskinbyggnadskonst och mekanisk teknologi, civilingenjör 1925. Gift 1937-05-17 i Skeppsholmskyrkan i Stockholm med Ingrid Charlotta Almér, född 1914-11-22 i Uppsala, dotter av ingenjören P Almér och Lundewall.
 • Ebba Irmgard, född 1904-11-10 i Skeppsholms förs, Stockholm. Gift 1931-08-02 i Köpenhamn med t.f. hovrättsfiskalen, sedermera justierådet Erik Gustaf Söderlund, född 1899-11-24 i Sollefteå.
 • Irmgard Barbro Charlotta, född 1907-07-14 på Bönsta i Allhelgona förs, Allhelgona socken, Södermanlands län. Utvandr. till USA. Gift 1936-05-30 i S:t Görans förs Stockholm med civilingenjören Tore Robert Eugen Rundqvist, född 1894-06-30 i Ulricehamn
 • Irmgard Ilse Ursula, född 1909-03-15 i amiralitetsförs, Karlskrona. Gymnastikdirektör, bitr. gymnastiklärarinna vid Västerås läroverk 1937 i aug. Anställd vid pensionsstyrelsens sjukhus, Nynäshamn.
 • Rikard Arnold Henriksson, född 1913-05-12 i amiralitetsförs, Karlskrona, död 1924-12-27 i Skeppsholms förs, Stockholm.

TAB 13

Ernst Georg, (son av Ernst Fredrik, tab 9), född 1877-12-15 i Kristianstad. Mogenhetsexamen 1897-12-08. Volontär vid Svea livgarde 1898-08-15. Sergeant därst. 1899-08-15. Elev vid krigsskolan s. å. 25/9. Fanjunkare 1900-08-13. Utexaminerad från krigsskolan s. å. 26/11. Underlöjtnant vid nämnda garde s. å. 7/12. Löjtnant i regementet 1903-10-30. Avsked 1904-07-29. Löjtnant i armén 1905-07-21. Skådespelare, regissör, direktör i Transitaktiebolaget Stella. Gift 1:o 1905-01-24 med Thyra Zelina Sundqvist, från vilken han blev skild genom skiljobrev 1911-08-25, i hennes 1:a gifte, (gift 2:o i Italien med grosshandlaren Curzio Lorenzo Carmignani [svensk medborgare], född 1867-09-22, död 1927-01-27), född 1883-01-03 i Maria förs, Stockholm. Gift 2:o 1911-10-04 i Vasa förs, Stockholm med skådespelerskan Selma Carolina Wiklund i hennes 2:a gifte, (gift 1:o med Sandberg), född 1872-10-27, död 1923-06-23 i Helsingfors. Gift 3:o 1930-10-22 i Caroli förs, Malmö med Vera Ingegerd Boman, född 1904-11-08 S:t Petri förs, Malmö, dotter av vice häradshövdingen Emil Boman och Berlin.

Barn:

 • 1. Erik Henrik Georg, född 1905-01-02 i Stockholm. Se Tab. 13A

TAB 13A

Erik Henrik Georg, (son av Ernst Georg, tab 13), född 1905-01-02 i Stockholm. Affärsman. Bosatt i USA. Gift 1926-03-20 i Lakewood, NJ, USA med Madelyn Voloshen från PA, USA, född 1910-01-19 i Canada.

Barn:

 • Henry, född 1928-08-03.

TAB 14

Achates Ernst Vilhelm, (son av Ernst Fredrik, tab 9), född 1881-12-23 i Kristianstad. Mogenhetsexamen 1900-05-16. Volontär vid 2. livgrenadjärregementet s. å. 25/5. Sergeant därst. 1901-12-15/7. Elev vid krigsskolan s. å. i sept. Fanjunkare 1902-08-29. Officersexamen s. å. 28/11. Underlöjtnant i nämnda regemente s. å. 12/12 och vid regementet 1903-09-10. Löjtnant därst. 1906-02-02. Genomgick krigshögskolan 1909–1911. Aspirant vid generalstaben 1912-10-15–1915-04-14. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1916-06-14. Kapten i regementet 1917-05-04. Adjutant hos chefen för generalstaben 1917-05-14–1921-09-01 lärare vid krigshögskolan 1917-10-11–1918-10-02 och 1923-10-01–1926-09-30. Överadjutant och major vid generalstaben 1923-05-11–1926. RSO 1923-06-06. Stabschef vid militärläroverksinspektionen s. å. 1/7–1926-10-31. Major och lärare vid krigshögskolan 1926-08-24. Avdelningschef vid generalstabens utrikesavdelning s. å. 1/11. Överadjutant och major vid generalstaben s. å. 30/12. Överadjutant och överstelöjtnant därst. 1927-06-03. RVO s. å. 6/6. KFinlVRO2kl 1927. LKrVA s. å. 1928–1929 chef för inf. off.:sk, 1930–1933 chef för krigssk., 1932 överste i armén, 1933 överste och chef för Hälsinge regemente. 1934–1936 chef för lantförsvarets kommandoexp. 1936–1937 chef för arméstaben, 1937 generalmajor och chef för 1:sta arméfördeln. Gift 1907-10-12 i Huskvarna med Anna Ingegerd Maria Tham, född 1887-04-10 i Huskvarna, Hakarps förs, Jönköping, dotter av bruksägaren Gustaf Vilhelm Sebastian Tham, och Julia Elisabet Louise Reuterskiöld.

Barn:

 • Fredrik Vilhelm Ernstsson, född 1908-11-09 på Huskvarna. Reservofficersaspirant vid livregementets dragoner 1927-06-14.

TAB 15

Johan Christoffer, (son av Adolf Klerck, adlad och adopt. af Klercker, tab 1), född 1800-03-17 i Kristianstad. Fänrik vid södra skånska infanteriregementet 1817-03-26. Löjtnant därst. 1825-04-19. Kapten i armén 1836-08-26 och vid regementet 1838-01-19. RSO 1850-06-26. 3. Major vid regementet 1851-06-25. Överstelöjtnant i armén 1864-01-19. Avsked från regementet s. d. Död 1864-12-29 i Ystad. Gift där 1840-12-05 med Syster Anna Maria Gustava Kjellman, född 1811-11-21 i nämnda stad, död 1871-07-25 i Lund, dotter av överstelöjtnanten Nils Kjellman och Sofia Wihiborg.

Barn:

 • Nils Adolf Bernadotte, född 1841. Ryttmästare. Död 1897. Se Tab. 16.
 • Ottilia Helena Sofia, född 1843-03-29 i Ystad, död ogift 1921-09-24 i Olaus Petri förs, Örebro.
 • Bror Johan Göran Fredrik, född tvilling 1844-03-20 i Ystad. Postskrivare i Lund 1866. Extra ordinarie postexpeditör s. å. 28/11. Reservpostexpeditör 1871. E. biträde 1873-02-17. Postexpeditör 1877-12-28. Postmästare i Torpshammar 1882-12-27. Transp. till Mellerud 1891-01-30. Död ogift 1904-01-14 i nämnda samhälle.
 • Syster Hedvig Martina Jeannette, född tvilling 1844-03-20 i Ystad. Innehade privat flickskola i Hälsingborg 1882–1891. Lärarinna vid Malmö lyceum för flickor 1892–1914. Död 1930-10-05 i S:t Petri förs, Malmö.
 • Selma Augusta Ulrika, född 1845-08-11 i Örebro, död ogift 1908-08-11 i nämnda stad (Oscars förs, Stockholm.
 • Carl Johan Natanael, född 1847-08-24. Överflyttade till Nordamerika. Död 1871.

TAB 16

Nils Adolf Bernadotte (son av Johan Christoffer, tab 15), född 1841-10-08 i Ystad. Student i Lund 1859-05-15. Fanjunkare vid kronprinsens husarregemente s. å. 8/10. Officersexamen i Kristianstad 1861-04-20. Underlöjtnant vid nämnda husarregemente s. å. 16/7. Löjtnant 1868-10-20. Ryttmästare 1884-07-10. RSO 1885-12-01. RSAOlkl 1888-07-27. Ledamot av styrelsen för Malmö spritförsäljningsaktiebolag 1890. Avsked ur krigstjänsten 1894-10-25. Död 1897-05-12 i Malmö. Gift 1:o 1872-04-11 Hälsingborg med Elise Marie Ståhle, född 1838-09-26 på överstelöjtnantsbostället Hjälmshult i Allerums socken, Malmöhus län, död i barnsäng tillika med barnet 1873-05-30 i Hälsingborg, dotter av majoren Isak Anders Ståhle och Elisabet Agneta Sjögren. Gift 2:o 1880-03-12 i Norrköping med Cecilia Sofia Vilhelmina Trozelli, född 1858-03-13 på Mauritzholm i Örtomta socken, Östergötlands län, död 1937-11-14 i Bromma förs, Stockholm (db nr 305), dotter av löjtnanten Johan Henrik Vilhelm Trozelli och friherrinnan Amalia Sofia Margareta Sparre.

Barn:

 • 1. En dotter, född 1873-05-30, död s. d. i Hälsingborg.
 • 2. Amelie Sofie Margarete , född 1880-12-28 i Ängelholm (Västerleds förs, Stockholm, db). Stiftsjungfru. E. kanslibiträde vid k. biblioteket.
 • 2. Johan Carl Natanael, född 1883. Ingenjör. Död 1937-11-14. Se Tab. 17.
 • 2. Gustaf Fredrik Adolf, född 1884-08-04 i Malmö. Mogenhetsexamen 1904-05-18. Volontär vid Göta livgarde 1906-01-08. Korpral 1907-05-07. Dist. korpral s. å. 28/9. Elev vid krigsskolan s. å. 6/10. Fanjunkare 1908-09-04. Officersexamen s. å. 19/12. Underlöjtnant vid Göta livgarde s. å. 31/12. Avsked med tillstånd att såsom underlöjtnant inträda i regementets reserv 1913-08-29. Löjtnant i nämnda reserv 1915-12-31. Död ogift 1922-09-13 i Zoppot vid Danzig (Klara förs, Stockholm.
 • 2. Rolf Inge Olof, född 1889-05-09 i Malmö. Mogenhetsexamen 1908-05-22. Volontär vid positionsartilleriregementet s. å. Elev vid krigsskolan 1909. Avgången 1910. Student vid Stockholms högskola 1911. Innehade advokat- och affärsbyrå i Stockholm 1919–1926. Gift 1919-09-14 i Storkyrkoförs, Stockholm med Mia Elisabet Lundgren, född 1889-04-25 i Söderfors socken, Uppsala län , skild 1930-07-17 genom Stockholms rådhusrätt utslag, dotter av lantbrukaren Anders Lundgren och Johanna Eriksson, (gift 2:o 1930-10-04 i Klara förs, Stockholm med filosofie magister Karl Gustaf Emanuel Fredman, född 1892-03-12).

TAB 17

Johan Carl Natanael (son av Nils Adolf Bernadotte, tab 16), född 1883-05-07 i Ängelholm. Utexaminerad från tekniska skolans i Stockholm maskinyrkesskola 1903-05-01. Mogenhetsexamen i Stockholm 1904-05-18. Elev vid tekniska högskolan 1904–1906. Anställd vid aktiebolag Mjölkningsmaskin 1907–1909. Sportredaktör i Svenska Dagbladet 1909-11-01. GV:sO1M 1912-08-27. Sekreterare i svenska skidförbundet 1915–1925. Ordförande i svenska velocipedförbundet 1916–1917. Död 1933-11-22 i S:t Matteus förs, Stockholm. Gift 1912-10-10 i Oscars förs, Stockholm med Elsa Matilda Erika Lundin, född där 1881-01-04 i Hedvig Elenora förs, Stockholm, död g0-11-07 i S:t Matteus förs, Stockholm, dotter av kontoristen Carl Gustaf Lundin och Emma Catharina Ericson.

Barn:

 • Elisif Catharina Elsa Wilmicke, född 1914-03-20 i Oscars förs, Stockholm.

TAB 18

Gustaf Fredrik Klerck, adlad och adopt. af Klercker, (son av Peter Reinhold Klerck, se adl. och friherrl. ätterna af Klercker nr 334, tab 1), född 1751-07-30 i Kågeröd prästgård, Malmöhus län. Student i Lund 1770. Volontär vid fortifikationen 1772-10-23. Sergeant vid artilleriet 1774-07-18. Artilleriexamen 1775. Fänrik vid arméns flottas lotsverk 1778-04-29. Löjtnant vid arméns flotta 1786-04-12. Kapten därst. 1789-05-08. Major i flottorna 1796-10-05. Adlad 1801-05-28 och adopt. på brödernas adl. nummer (introd. 1803 under nr 2132, B). RSO 1805-03-01. Major vid arméns flottas Stockholmseskader 1811-03-12. LKrVA. Död 1812-08-10 i Stockholm och slöt själv sin ättegren. Han bevistade kriget i Finland 1788–1789 och därunder sjöslaget vid Svensksund 1789. Gift 1789 med sin broders svägerska Catharina Helena Paqvalin, född 1753, död 1813-03-12 i Stockholm, dotter av amiralitetsfiskalen, assessor Hans Gustaf Paqvalin och Anna Juliana Beckman.

Barn:

 • Johannes, född 1791, död strax.
 • Per Gustaf, född 1792, död 1797.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: