Bock af Näs nr 50

Från Adelsvapen-Wiki

0050.jpg


Adliga ätten Bock af Näs nr 50 †

Adlad 1532. introd. 1625. Uldöd 1734-12-23.


1 Jönköpings historia I. 2 G Ir. 3 Al. 4 Ry I s. 363. 5 Västbo Db (HF). 6 KrAB. 7 Lk. 8 Ry IV s. 199. 9 Ckg. 10 Sh.

TAB 1

Esbjörn Torkilsson, till Röhl i Dunkers socken, Södermanlands län och Näs i Adelövs socken, Jönköpings län. Även Esbjörn Skrivare kallad. Erhöll befallning över Jönköpings stad och Rumlaborgs län 15241. Blev förlänad med häradsrätten i Södra Vedbo härad3 1527-07-29, i Tveta härad1 1530-09-14 och i Norra Möre3 1534-08-13. Fogde i Tveta härad3 1528–1531 och ånyo 1534-02-18–1539. Adlades av konung Gustaf I 1532. Slottslofven på Kalmar1 1532-09-24–1535-00-00. Befallningsman på Stegeborg 1543–15453. Fick 1543-09-28 i förläning Adelövs fjärding i Norra Vedbo härad3. Död 1556.2 Gift med Margareta Svensdotter, dotter av Sven Abrahamsson (Somme) till Gödeberg och Sjötorp och Gunhild Bengtsdotter Ryting till Västerby.

Barn:

 • Sven Esbjörnsson, till Näs. Överstebefallningsman på Kronobergs slott 1569-11-25–1573. Var död 1587. Gift 1:o med Elsebi Bagge, dotter av Bröms Bagge (af Berga, nr 118) och Anna Bengtsdotter till Ed. Gift 2:o med Brita Olofsdotter, död 1600-03-20 på Näs och begraven s. å. 27/4, dotter av Olof Håkansson (båt), till Billa, och Anna Bengtsdotter (Ulfsax).

Barn:

 • 2. Lindorm Svensson. Ryttmästare. Död 1601. Se Tab. 3
 • 2. Olof Svensson, till Näs. Ryttmästare. Erhöll Långaryds socken i Småland i förläning 1604-06-08 till 1606, då förläningen återkallades3. Levde 1613. Han är sannolikt den välb. Olof Svensson (även Sonesson) till Arnäs (Aranäs), som var närvarande vid ting med Visingsborgs grevskap, Gränna och Ölmestads snr 1597 och 16135 och som var gift med Carin Andersdotter, dotter av Anders Bosson (Oxehufvud, nr 102) och Anna Kijl.

TAB 2

Esbjörn Svenson (son av Sven Esbjörnsson, Tab. 1), till Nås samt Sånna i Asby socken, Östergötlands län. Levde 16144 (1636?). Hans vapen uppsattes i Asby kyrka. Gift med Catharina Bengtsdotter, dotter av Bengt Carlsson (Lilljestielke, nr 120), och Märta Some.

Barn:

 • Edela eller Elin Bock, till Sånna. Död före 1652 och ligger jämte sin man begraven på Asby kyrkogård. Gift med löjtnanten Bengt Rääf (i Småland, nr 189), död 1664.
 • Märta Bock, född 1600 på Sånna, död 1632-01-25 efter en barnsäng och begraven i Storkyrkan i Stockholm s. å. 12/10. Gift 1625 med vice presidenten Erik Eriksson Tranevardius, adlad Geete, i hans 2:a gifte, född 1587, död 1646.
 • Carin Bock till Hult, levde ogift 16385, då hon jämte systern Bengta sålde jord i Färgaryd i Långaryds socken till sin svåger Erik Geete.
 • Anna, fru till Fliseryd, levde 16385, då hon till svågern Erik Geete sålde gårdarna Brötjaryd och Boda i Hestra socken, Västbo hd Jönköpings län.
 • Bengta, till Danshult i Unnaryds socken, Jönköpings län, levde ogift 1638.5
 • ? Brita, till Flenshult i Karlstorps socken, Kalmar län, som 1641 bortbytte sin gård Bötterarp i Asby socken till Bengt Rääf (svågern?) mot hans frälsehemman Göljeruda i Fagerhults socken, (Kamar län).

TAB 3

Lindorm Svensson (son av Sven Esbjörnsson, Tab. 1), till Näs samt Malma i Västra Ryds socken och Sundsö i Sunds socken (båda i Östergötlands län). Ryttmästare. Död 1601-12-21 i Reval och begraven i domkyrkan därst. Gift 1596-07-25 på Ulfsnäs i Öggestorps socken, Jönköpings län med Märta Ribbing, född 1572-08-28, död 1622-06-03 på Malma och begraven i Västra Ryds kyrka i Östergötland, där hennes gravsten lades, dotter av riksrådet Peder Svensson Ribbing, och hans 2:a fru, Brita Eriksdotter Ulfsparre (nr 9).

Barn:

 • Estrid, född 1597-05-15, död s. å. 24/6.
 • Sven Lindormsson Bock, född 1598. Major. Se Tab. 4
 • Bengt Lindormsson Bock, född 1600, död 1676. Se Tab. 8.
 • Arvid Lindormsson Bock, född 1601, död 1631-01-30 och begraven bredvid modern.

TAB 4

Sven Lindormsson Bock (son av Lindorm Svensson, Tab. 3), till Näs samt Grunnevad i Valstads socken, Skaraborgs län och Södraholm i Adelövs socken, Jönköpings län. Född 1598-12-17 på Ulfsnäs. Introd. 1625 å ättens vägnar under nr 50. Löjtnant vid Jönköpings regemente 16266. Kapten för ett kompani smålänningar från Norra och Södra Vedbo härader 16276. Major vid ett regemente smålänningar till fot. Gift 1:o med Märta Hård, dotter av ryttmästaren Bengt Knutsson Hård (af Torestorp, nr 60), och hans 1:a fru Karin Uggla. Gift 2:o med Karin Kyle i hennes 2:a gifte (gift 1:o med översten Adolf Gustaf Hård af Segerstad, död 1640), dotter av Erik Hansson Kyle, och Anna Jönsdotter (Rosenbielke, Br 52).

Barn:

 • 1. Märta, född 1625-08-24 på Södraholm, död ogift 1702-01-18 i Valstads socken, troligen på Gärdegården, och begraven s. å. 10/3 samt sedan nedsatt i familjegraven i Adelövs kyrka
 • 1. Lennart, född 1627. Kapten. Död 1683. Se Tab. 5
 • 1. Bengt, född 1630-05-01 på Södrholm. Page hos riksrådet greve Erik Oxenstierna 1646. Kornett 1655. Stupade vid Warschau 1656.
 • 1. Olof, född 1631-12-09, död 1632-03-08.
 • 1. Maria, född 1633-01-02.
 • 1. Peter, född 1634-03-01, död s. å. 14/3.
 • 1. Sven, född 1636-02-10, död 1639.
 • 1. Knut, född 1638-08-14. Fänrik vid Jönköpings regemente 1657-06-09. Löjtnant 16596. Fick i slaget på Fyen 1659 tre dödliga hugg i huvudet, därav han den 31/12 dog i Nyborg och ligger begraven i stora kyrkan därst.

TAB 5

Lennart (son av Sven Lindormsson Bock, Tab. 4), till Södraholm och Grunnevad samt Stora Vret i Dädesjö socken, Kronobergs län. Född 1627-08-14 på Södraholm. Fänrik vid Jönköpings regemente 1644-06-04. Löjtnant därst. 1646. Kapten 1655. Död 1683-03-17 på Grunnevad och begraven i Adelövs kyrka. Gift 1649-09-09 i Kolberg med Elisabet Hillebard, född 1632-12-03 Torarp, död 1701-09-14 på Grunnevad och begraven 1702-03-10 samt sedan nedsatt i familjegraven i Adelövs kyrka, dotter av överstelöjtnant en Erik Axelsson, adlad Hillebard, nr 1629, och Catharina von Witten al Stensjö, nr 450.

Barn:

 • Bengt. Kornett. Död ogift.
 • Märta, född 1659-08-24 på Södraholm, död ogift 1724-02-10 på Grunnevad och begraven s. å. 15/3 i Adelövs kyrka.
 • Catharina, född 1661-09-11 på Sjögård, död 1744-01-28 och begraven på Valstads kyrkogård. Östra 1683 med löjtnanten Per Ulfsax, född 1655, död 1720.
 • Lennart, född 1664. Fänrik. Död 1693. Se Tab. 7
 • Knut. Död ung.
 • En son, död ung.

TAB 6

Sven (son av Lennart, Tab. 5), kapten vid amiralitetet. (Måhända den Sven Bock, som var konstapel vid amiralitetet. Underlöjtnant därst. 1700-03-20. Skeppskapten s. å. 8/12. Konfirm.fullm. 1707-02-01. Avsked 1700-12-30. [Lk.) Gift med sin fränka Christina Rosenblad, dotter av amiralitetskaptenen Gustaf Simonsson Rosenblad och Märta Geete.

Barn:

 • Lennart, döpt 1678-11-10 i Stockholm Hedvig Eleonora förs., i Stockholm. Fänrik vid Jönköpings regemente 1700-04-03. Konfirm. fullm. 170125/10. Löjtnant vid amiralitetet. Död7 ogift l702-10-08.
 • Elisabet Maria, född 1680, död 1737-01-15 på Stora Vret i Dädesjö socken, Kronobergs län. Gift 1:o med styckjunkaren Herkules Bethun, natural. Bethun, född 1660, död 1711. Gift 2:o 1721-01-17 på Stora Vret med kaptenen Jakob Ernst Hertell, född 1658, död 1725-05-01 på Stora Vret. Gift 3:o 1730-10-09 på Stora Vret med majoren Anders Strömberg, född 1657, död 1732-12-17 på Stora Vret.
 • Gustaf. Medelstyrman vid amiralitetet. Extra ordinarie underlöjtnant 1710-04-12. Underlöjtnant s. å. 21/7. Död 1710-11-30 ogift på örlogsflottan.
 • Carl. Konstapel vid amiralitetet. Död ogift på örlogsflottan.
 • Christina, född 1700-06-29, död 1727-10-16. Gift 1718-06-10 på Grunnevad med ryttmästaren Alexander Filip Conrad von Kruus, född 1686, död 1737, fader till Herman Conrad och Svante Ferdinand von Kruus, adlade von Kruus.

TAB 7

Lennart (son av Lennart, Tab. 5), till Grunnevad. Född 1664. Fänrik vid Jönköpings regemente 1688. Död 1693-12-30 i Jönköping och begraven i Valstads socken 1694-06-24 samt sedan nedsatt i familjegraven i Adelövs kyrka

Barn:

 • Maria, född 1687, död 1751. Gift 1702-05-20 i Karlskrona med sin faders kusin kaptenen Johan Vilhelm Douglies, nr 821, född 1670, död 1725.

TAB 8

Bengt Lindormsson Book (son av Lindorm Svensson, Tab. 3), till Malma och Sundsö. Född 1600-02-02, död 1676-04-01 på Malma, Ydre Hd och begraven i Västra Ryds kyrka, där hans vapen uppsattes. Ägde säteriet Kyrkeslätt i Åsaka sn, Ydre Hd år 1622 (sätesprivilegier efter 1610). Gift med Anna Uggla, död 1660 på Malma, dotter av kammarrådet Mikael Arvidsson Uggla, och hans 1:a tro Märta Hård (af Segerstad, nr 17).

Barn:

 • Catharina, död 1685.8 Gift med kaptenen Jöns Rosenquist af Åkershult, nr 164, född 1618, död 1672.

TAB 9

Lennart (son av Bengt Lindormsson Bock, Tab. 8), till Malma och Sundsö samt Kyrkslätt i Åsaka socken, Skaraborgs län. Var löjtnant vid livgardet 1946 och ännu 1649. Kapten vid Skaraborgs fotregemente. Major därst. 1656-02-009. Överstelöjtnant s. å. 10/11. Låg i garnison i Thorn 1857 och 16589. Överste och kommendant i Kristianstad 165910. Död där 1661-01-30. Gift med Catharina Hård af Segerstad, död änka, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med landshövdingen friherre Bernt Didrik Mörner af Tuna, i hans 2:a gifte, född 1639, död 1710), dotter av riksjägmästaren och landshövdingen Carl Hård af Segerstad, och Beata Kyle.

Barn:

 • Anna Beata, till Kyrkslätt. Gift 1685-10-20 på Näs i Sandhems socken, Skaraborgs län med kaptenen Abraham Detlof von Krakowitz.
 • Anna Catharina, född 1860-07-29 i Kristianstad.
 • Maria Christina, född 1661, posthuma, död 1735-10-00, Samseryd och begraven s. å. 26/10. Gift 1:o med löjtnanten Jöns Netherwood, natural. Netherwood, i hans 2:a gifte, född 1628, död 1696. Gift 2:o 1700-07-25 i Björkö socken, Jönköpings län med befallningsmannen Daniel Appelschoug.

TAB 10

Lennart (son av Lennart, Tab. 9), till Malma och Sundsö. (Född 16618/9?) Skämningsfors. Underofficer vid Jönköpings regemente 1677-04-00. Fänrik därst, s. å. i juni. Löjtnant 1678-08-00. Kaptenlöjtnant6 1684-10-06. Kapten 1689-04-27. Gjorde vid belägringen av Thorn ett fall med sin häst, så att han därefter blev oförmögen till vidare krigstjänst, samt erhöll avsked 1703-10-19. Majors titel7 1721-05-15. Död utan söner 1734-12-23 på Malma och slöt ätten på svärdssidan, samt begraven i Västra Ryds kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1687-01-05 Grimstorp med Margareta Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, född 1664, död 1716-07-31 på Malma och begraven s. å. 9/10, dotter av landshövdingen Bengt Christoffersson Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, och Anna Ekeblad.

Barn:

 • En son, född 1691-01-03 på Malma, liksom syskonen, begraven s. å. 6/1.
 • Beata Christina, född 1694-01-01, död s. å. 27/3 på Malma.
 • Beata Margareta, född 1695-08-07, död 1785-04-08 Byestad. Gift 1723-03-25 på Malma med ryttmästaren Adam Stålhammar, född 1697, död 1770.
 • Brita Christina, född tvilling 1696-08-26, död 1745-08-23 Sjöryd och begraven s. å. 22/9. Gift 1722-10-10 på Malma med löjtnanten Fredrik Duse, född 1694, död 1751.
 • Anna Catharina, född tvilling 1696-08-26, död 1767-08-20 på Forsnäs vid Eksjö. Gift 1716-01-27 på Malma med majoren Otto Magnus Drake af Hagelsrum, född 1692, död 1760.
 • Benedikta Johanna, född 1700-02-15, död 1768-08-11 i Reftele socken. Gift 1732-03-25 på Malma med överstelöjtnanten Olof Hård af Segerstad, född 1686, död 1768.
 • Elsa Catharina, född 1705-01-27, död 1791-01-04 på Berg vid Eksjö. Gift 1730-06-29 på Malma med sin svågers kusin överstelöjtnanten Per Stålhammar, född 1685, död 1764.

TAB 11

Michael (son av Bengt Lindormsson Bock, Tab. 8). Fänrik vid Jönköpings regemente 16456. Levde ännu 1683. Gift med friherrinnan Anna Horn af Aminne, dotter av vice presidenten, friherre Svante Horn af Aminne, nr 2. och Märta Ribbing.

Barn:

 • Catharina, död 1685 Mon Gift med Måns Hörning.
 • Elisabet, begraven 1668-11-06 i Rumskulla socken, Östergötlands län.
 • Leonard, döpt 1669-05-19 Häggarp
 • Bengt, döpt 1671-02-28 på Häggarp. Sannolikt den Bengt Bock, som blev fänrik vid Kronobergs regemente 1704-12-29 och löjtnant därst. 1706 samt död s. å. 3/2.
 • Christina, född 1674 i Västra Ryds socken.
 • Till denna släkt hörde sannolikt även följande personer:
 • Otto Reinhold Bock, född 1656-08-03, död 1714-06-03 enligt likkistplåt i Åtvids kyrka, Östergötlands län [At(Sch)].
 • Anna Bock, döpt 1658-12-28 Sundsö
 • Anna Bock, död 1745-02-00 i Torpa socken, Östergötlands län, 85 1/2 år gammal, begraven s. å. 17/4 (densamma som föregående?).
 • Jungfru Brita Bock, begraven 1742-03-30 i Asby socken, Östergötlands län, 83 år gammal.
 • Hedvig Bock, gift 1712-10-06 i Källeryds socken, Jönköpings län med kyrkoherden i Stengårdshults pastorat av Skara stift Sven Tillander i hans 2:a gifte, född 1653, död 1733.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.