:

Rosenbielke nr 52

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Rosenbielke nr 52 †

Gammal frälsesläkt. Introducerad 1625. Utdöd efter 1806.

Enligt såväl Bures släktböcker som Palmsköldska anteckningarna i U. B. skall ättens förste säkert kände stamfader Arvid Elofsson hava varit ofrälse. Detta förnekades dock av släkten, som påstod, att den var av gammal adel. Härför synes även fog finnas. »Arffuit i Löffsta» upptages redan 1526 bland Smålands frälse och »Arwed i Lesta» uppräknas 1530 bland Smålands rusttjänstskyldiga frälse. (GIr) Att sönerna 1576 och 1579 adlades eller erhöllo renovation och förbättring å ättens vapen bevisar blott, att denna släkt såsom så många andra frälsesläkter då saknade sköldebrev. Ättens äldsta frälsegård Lästad i Blädinge socken, Kronobergs län innehades (Vejde, Kronobergs läns herrgårdar (1929).) 1453 av frälsemannen Lars Jönsson samt 1473 och ännu 1477 av sonen väpnaren Jöns Larsson (sparre). Säkerligen har Arvid Elofsson ärvt gården med sin hustru Anna Bengtsdotter, vars moders Elin Jönsdotter tydligen var dotter av väpnaren Jöns Larsson. Möjligen var Arvid Elofsson bördig från Halland. Han tillbytte sig av fru Elin Corfitzdotter (Rönnow) till Hjuleberg fyra gårdar i Dannäs i Västbo härad mot sex gårdar i Halland (GIr), och sonen Olof Arvidsson uppgives varit född i Danmark. Denne Olof Arvidsson skrives, å riddarhusgenealogien till Näs. Här har tydligen en förväxling ägt rum med riddaren Olof Arvidsson till Näs i Ljungby socken, Kronobergs län, som bl a satt i konungens nämnd i Uppsala i januari 1564 för rannsakning över Olof Gustafsson (Stenbock), men var död 1575. (Vejde, Kronobergs läns herrgårdar (1929).) Om det var han, som adlades av konung Erik XIV 1560-07-30, eller om Olof Arvidsson (Rosenbielke) redan då erhållit renovation på adelskapet, kan icke utredas. Säkerligen äro även Olof Arvidsson Rosenbielke och konung Eriks beryktade överste lantprofoss i Västergötland, Småland och Östergötland 1565 Olof Arvidsson till Toarp i Säms socken, Älvsborgs län två skilda personer, ty Olof Arvidssons till Toarp hustru var dotterdotter till Broder Butz i Bragnum. (Djurklous recension av Schlegel-Klingspor, Den ointroducerade sv. adelns ättartaflor, i Hist. bibliotek, Ny följd I.) Med all sannolikhet var det även denne senare Olof Arvidsson, för vilken sköldebrev utfärdades (Al.) 1565-11-08, ty först följande år börjar han kallas välboren. (Vff I. 10, sid. 62.)

Rosenbielke%20A5200.jpg


TAB 1

Elof Arvidsson. Gift med Estrid Larsdotter. 'von Schantz kallar henne Anna Torske Mussleskål.'

 • ?Barn:
 • Arvid Elofsson, till Lästad i Blädinge socken, Kronobergs län, som han erhöll genom sitt gifte, och Dannäs i Dannäs socken, Jönköpings län, som han tillbytte sig mot gårdar i Halland. Upptages bland Smålandsfrälset 1526 och 1530. Var död 1552. (GIr.) Gift (1:o) med Anna Bengtsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Peder Larsson), dotter av Bengt Offesson till Vitared (Vitteryd) i Moheda socken, Kronobergs län, som förde i vapnet en röd bjälke, belagd med tre stjärnor, i rött fält, och på hjälmen ett rött och blått horn, och Elin Jönsdotter till Lästad. ?(2:o) med en dotter till Per Carlsson.

Barn:

TAB 2

Olof Arvidsson (son av Arvid Elofsson, Tab. 1), till Dannäs i Dannäs socken, Jönköpings län, som han ägde tillsammans med brodern till 1588, därefter ensam ägare. Född i Danmark (Djurklous recension av Schlegel-Klingspor, Den ointroducerade sv. adelns ättartaflor, i Hist. bibliotek, Ny följd I.). Erhöll av konung Johan III renovation på adelskapet 1576-07-30. Fogde på Kalmar slott 1580–1684 (Al.). Upptages i registret över Sveriges adel 1586 (Hh.). Bevistade riksdagen i Stockholm 1590 (Hh.). Fogde i Kronobergs län 1591–1594 och 1597 (Al.). Var död 1600. (Vejde, Kronobergs läns herrgårdar (1929).) Gift med Iliana Håkansdotter (båt), dotter av Håkan Mattsson till Billa i Hemmesjö socken, Kronobergs län och Ingrid Nilsdotter (halvhjort).

Barn:

 • Anna Olofsdotter till Gillberga i Sollentuna socken, Stockholms län. Begraven 1638-06-24. Hon har givit en förgylld silverkalk till Dannäs kyrka. Gift med kaptenen Erik Hansson Kyle (nr 5), som levde 1616.

TAB 3

Jöns Arvidsson (son av Arvid Elofsson, Tab. 1), till Lästad i Blädinge socken, Kronobergs län som han ägde redan 1552, Fylleskog i Ryssby socken, Kronobergs län (1562 och 1571), Kråkesjö i Ljuders socken, Kronobergs län (1579 och 1596) samt Vitared i Moheda socken, Kronobergs län (1588). (Vejde, Kronobergs läns herrgårdar (1929).). Var konung Gustaf I:s småsven 1552 (GIr.). Fogde i Konga och Kinnevalds härader 1560–1564 och tillika på Kronobergs slott 1563 (Al.). Fogde på Jönköping 1565 och i Tveta härad 1566–1569 (Al.). I slottsloven på Kronoberg 1573-03-16 samt fogde i Kronobergs län 1574-01-031577 och 1585–1586 (Al.). Erhöll av konung Johan III renovation på adelskapet 1579-12-30. Ståthållare på Kronobergs slott 1580-04-10. Hade 1592 spannmål i underhåll (Al.). Levde ännu 1596, men död före 1600. (Vejde, Kronobergs läns herrgårdar (1929).) Gift före (GIr.) 1553-03-28 med Carin Isaksdotter, dotter av slottsloven på Kalmar Isak Birgersson (halvhjort) och Estrid Pedersdotter (Stierna).

Barn:

 • Arvid Jönsson.
 • Bengt Jönsson. Fogde. Död omkring 1635. Se Tab. 5
 • Estrid Jönsdotter.

TAB 4

Isak Jönsson (son av Jöns Arvidsson, Tab. 3), till Äpplaholm i Norra Sandsjö socken, Jönköpings län. Troligen knekthövidsman och bevistade intagandet av Dorpat i slutet av år 1600. Död 1601-01-25 och begraven 1601-02-02 i Dorpats kyrka. Gift 1599-01-07 Ulvsnäs med Anna Ribbing i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1610 med fänriken Erik Andersson Rosenstråle, död 1643), född 1579-10-13 på Ulvsnäs, död 1661-05-14, och ligger jämte sin 2:a man begraven i Rosenstråleska graven i Kullerstads kyrka, Östergötlands län, dotter av ståthållaren Peder Svensson Ribbing och hans 2:a fru Brita Eriksdotter (Ulfsparre af Broxvik).

Barn:

 • Carin Isaksdotter Rosenbielke, till Äpplaholm samt Ledingelunda (nu Lagerlunda) i Kärna socken, Östergötlands län, som hon fick i morgongåva av sin 1:a man och sedan bortbytte och bortskänkte till dennes systerson, vice presidenten Israel Israelsson Lagerfelt, född 1600-02-27 på Ulvsnäs, levde änka 1660 Istrum. Gift 1:o 1618-07-05 (morgongåvobrev) med Per Tyrelsson Stålhandske (nr 98), död 1621. Gift 2:o 1623-03-16, då hon erhöll i morgongåva Stora Hinsekind i Värnamo socken, Jönköpings län med villkor att, om hon ej lämnade barn efter sig, gården skulle tillfalla mannens broder Christer, med Claes Christersson Siöblad, död före 1637-08-15, då arvskifte hölls efter honom. Gift 3:o med slottshauptmannen Hans Jönsson Clöös, adlad Björnsköld, i hans 2:a gifte, död 1660.

TAB 5

Bengt Jönsson (son av Jöns Arvidsson, Tab. 3), till Lästad i Blädinge socken, Kronobergs län, Gemla i Öja socken, Kronobergs län, Hullingsved och Hästhagen, båda i Vislanda socken, Kronobergs län samt Bjurvik i Nävelsjö socken, Jönköpings län. Erhöll två hemman i Skatelövs socken, Kronobergs län i förläning (Al.) 1603-03-09. Fogde i Kronobergs län 1606–1610 (Al.). Var närvarande vid Allbo häradsrätt 1618 och 1630. Levde 1632. (At (Sch.).) Hans barn kallade sig Rosenbielke efter vapnet. Gift 1599-01-07 Ulvsnäs med sin broders svägerska Carin Ribbing, född 1575-08-01 på Ulvsnäs, arvskifte förrättades efter henne 1654 (SH. liber caus. vol. 117. p. 5 (OA).), dotter av ståthållaren Peder Svensson Ribbing, och hans 2:a fru Brita Eriksdotter (Ulfsparre af Broxvik).

Barn:

 • Jöns, född 1600. Ryttmästare. Död 1671. Se Tab. 6
 • Estrid, född 1602-09-01 på sin mödernegård Ulvsnäs, var död 1654-01-10 vid arvskiftet efter modern. Gift före 1634 (At (P).) med sin sysslings son, kaptenen Sven Stråle af Ekna, i hans 1:a gifte.
 • Arvid. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1633. Stupade 1637-07-00 vid Hagelberg i Tyskland.
 • Märta. Gift 1639-01-06 (morgongåvobrev) (Sff VIII, s. 150.) på Lästad med kaptenen Lennart Kagg, i hans 2:a gifte, född 1592, död 1657.
 • Brita, född 1614-09-10, död 1683-04-14. Gift 1658 med översten Johan Lowrie, adlad Lagergréen, i hans 2:a gifte, född 1574, död 1673.
 • Catharina. Drunknade 1643-10-27 i Ålands hav jämte man och fem barn. Gift 1632-01-25 på Lästad med landshövdingen Johan Dufva i Västergötland, nr 183, död 1643.
 • Elisabet, död 1687. Gift före 1654-01-10 med stadsmajoren Göran Nilsson Falk, adlad Gyllenfalk, i hans 3:e gifte, född 1600, död 1675.
 • Anna, till Hullingsved och Hästhagen. Död ogift 1678-04-20.

TAB 6

Jöns (son av Bengt Jönsson, Tab. 5), till fädernegårdarna Lästad och Gemla samt Billa i Hemmesjö socken, och Lidhem (Line-Hovgård) i Väckelsångs socken, (båda i Kronobergs län) ävensom Västbro och Remmene, båda i Bro socken, Värmlands län, Kärne och Ås (även i Värmlands län), vilka alla han erhöll genom sitt första gifte. Född 1600-07-01 enligt Per Svensson Ribbings anteckningar. Ryttare vid Östgöta kavalleriregemente 1617. Fänrik vid Arv. Horns östgötaknektar 1621. Introducerad 1625 på ättens vägnar under nr 52 samt antog efter vapnet namnet Rosenbielke. Löjtnant vid Arv. Horns östgötaknektar 1626. Kapten vid Lars Kaggs (Jönköpings) regemente 1627. Regementskvartermästare vid Adolf Hårds smålandsregemente 1630. Major vid Närkes och Värmlands regemente 1633-06-29, men avgången 1635-09-00. Löjtnant vid adelns rusttjänst i Västergötland 1641. Ryttmästare vid adelns rusttjänst i Västergötland 1644. Kommendant på Varbergs slott 1646-07-20. Avsked 1669. Död 1671-04-17. Han erhöll 1649-11-21 av drottning Christina åtskilliga hemman och lägenheter inom Kronobergs län i donation. Gift 1:o med Carin Anckar, dotter av ryttmästaren Botvid Larsson den yngre, Anckar, nr 108, och Beata Hård (af Torestorp, nr 60). Gift 2:o med Anna Stråle af Ekna, dotter av assessorn Lindorm Stråle af Ekna, och Carin Hansdotter Strang.

Barn:

 • 1. Märta, till Hullingsved i Vislanda socken, Kronobergs län. Gift 1657 på Lästad med Per Gyllensparre, död 1690.
 • 1. Knut, född 1637. Kapten. Död 1694. Se Tab. 8.
 • 1. Bengt, född 1638. Generaladjutant. Död 1683. Se Tab. 16
 • 1. En dotter, född 1639. Gift med häradshövdingen Henrik Larsson Eding, adlad Eding, i hans 2:a gifte, född 1628, död 1694.
 • 1. Catharina, levde 1675. Gift med löjtnanten Jöns Netherwood, naturaliserad Netherwood, i hans 1:a gifte, död 1696.
 • 2. Johan. Gemen vid Lybeckers skånska regemente 1659–1663. Lärkonstapel vid artilleriet i Jönköping 1663. Avgången 1667. Död ogift 1676.
 • 2. Magdalena, till Oby i Blädinge socken, Kronobergs län. Född 1644, död 1717-02-23 på Oby och begraven 1717-03-25 i Blädinge kyrka. Gift 1:o 1671-02-17 med sin fasters styvson, majoren Alexander Lagergréen, i hans 2:a gifte, död 1686. Gift 2:o 1697-12-05 med kaptenen Johan Bordon, i hans 2:a gifte, född 1655, död 1701. Hennes och hennes senare mans epitafier uppsattes i Blädinge kyrka
 • 2. Lennart, till Lästad och Gemla. Född 1648-02-02 på Varberg. Kornett vid livregementet 1674-08-13. Avgången 1675. Löjtnant. Död ogift 1701-01-05 på Lästad och begraven i Blädinge kyrka, där hans vapen uppsattes. 'Han ihjälslog Anders Korne, men förlikte sig med de målsägande, som bådo för honom.'
 • 2. Anna Christina, född 1652 på Lästad, död 1730 Hullersvik Gift enligt kunglig maj:ts tillstånd av den 1673-01-10 med pfalzgreven, hertig Adolf Johans hauptman, kaptenen Johan Vendelsson Scheibe, född 1644, död 1714-03-13 på Lästad, farbroder till kaptenen Henrik Scheibe, adlad Ridderborg. Johan Scheibe fick 1672 adlad frihet på de gods, han med sin fru skulle få, samt anhöll 1686 om adelskap.

TAB 7

Arvid (son av Jöns, Tab. 6), till Nygård på Dal. Kapten vid artilleriet. Major vid artilleriet 1677-06-30. Levde 1699. Gift på 1660-talet med Christina Silfverswärd i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kornetten vid Östgöta kavalleriregemente Bengt Stålman, stupade 1657-04-10 vid Sandomir i Polen), levde 1711, dotter av ryttmästaren Lars Larsson Silfverswärd, och Brita Svenske.

Barn:

 • Lars, till Nygård samt Skevik. Född 1662-01-28 på Nygård. Fänrik vid Värmlands regemente. Död ogift 1692-07-25 på Nygård (At (Sch.).) och begraven i Åmåls kyrka, där hans vapen uppsattes.
 • Bengt, till Nygård samt Skevik. Född 1663-05-01. Rustmästare vid Västgötadals regemente 1687. Sergeant vid Västgötadals regemente 1689-03-14. Fänrik 1693-03-26. Död ogift 1696-12-15 och begraven i Åmåls kyrka, där hans vapen uppsattes.
 • Ännu två söner, ej till namnen kända.
 • Catharina, levde 1700. Gift 1692-11-11 med löjtnanten Gustaf Gyllengrip, död 1701.

TAB 8

Knut (son av Jöns, Tab. 5), till Lidhem (Line-Hovgård) i Väckelsångs socken, Kronobergs län, Ingelstad i Östra Torsås socken, Kronobergs län, och Kläcklinge i Kalvsviks socken, i Krononobergs län). Född 1637-09-13 Västbro. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1658–1659. Kapten vid Älvsborgs regemente (?). Död 1694-02-25 på Line-Hovgård och begraven 1694-09-21 i Väckelsångs kyrka, varest hans änka lät uppsätta hans vapen och där släkten hade en grav mitt för altaret. Gift 1660-01-03 med sin systers svägerska Magdalena Gyllensparre, född 1635-06-10, död 1717-08-00, och begraven i Väckelsångs kyrka, där hennes epitafium uppsattes, dotter av majoren Jöns Persson Gyllensparre, och Elin eller Helena Siöblad.

Barn:

 • Johan, född 1662-09-21. Inskriven i Växjö skola 1671-08-16. Fältväbel vid Kronobergs regemente 1685. Sekundlöjtnant vid Kronobergs regemente 1700-04-30. Premiärlöjtnant 1703-03-26. Sekundkapten 1707-04-13. Stupade ogift 1709-06-28 i slaget vid Poltava.
 • Ebba Christina, född 1664-05-27, död 1664-08-30.
 • Beata Catharina, född 1670-07-22, död 1694-04-27 och begraven 1694-09-21 i Väckelsångs kyrka. Gift 1691-10-26 med kaptenlöjtnanten vid Kronobergs regemente Patrik Vilhelmsson Crafoord, född 1644-08-09 Säby, död 1699-03-30 samt brorson till kaptenen Jakob Crafoord, naturaliserad Crafoord.
 • Magdalena, född tvilling 1675-09-05, död 1748-11-05 på Östra Berget i Väckelsångs socken. Gift 1:o 1704-04-18 med kaptenlöjtnanten vid Smålands femmänningsinfanteriregemente, livdrabanten Carl Ulrik Berg, död 1709-08-24 i Bender (At (L).). Gift 2:o 1715-09-04 med kaptenen Jonas Schening, adlad Schenfelt, i hans 2:a gifte, död 1721 och som förut varit gift med hennes kusin.
 • Carl Gustaf, född 1675. Kapten. Död 1721. Se Tab. 15

TAB 9

Per (son av Knut, Tab. 8), till Line-Hovgård samt Torsjö i Östra Torsås socken, Kronobergs län. Född 1661-01-19 på Line-Hovgård (At (Sch.).). Inskriven i Växjö skola 1671-08-16. Förare vid Kronobergs regemente 1684. Sergeant vid Kronobergs regemente 1685-05-00. Fänrik 1696-08-10. Löjtnant 1700-04-30. Avsked 1700-11-00. Kapten vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1703. Avsked 1706-03-06. Död 1738-01-27 på Torsjö och begraven i Östra Torsås kyrka, där hans vapen uppsattes. (At (Sch.).). Gift 1:o 1692-09-22 med Maria Gyllensting i hennes 2:a gifte (gift 1:o med regementskvartermästaren Sven Bråk, stamfader för adliga ätten Bråkenhielm, i hans 2:a gifte), dotter av regementskvartermästaren Johan Botvidsson, adlad Gyllensting, och hans 2:a fru Marina Store. Gift 2:o 1700-10-06 med Dorotea Christina Stråle af Ekna, född 1685, död 1768-01-16 på Torsjö, dotter av löjtnanten Olof Stråle af Ekna, och Christina Magdalena Hård.

Barn:

 • 1. Göran, född 1694. Ryttmästare. Död 1731. Se Tab. 10
 • 1. Knut Casper. Underofficer. Död ogift (kanhända den arklimästare Rosenbielke, som jordfästes 1728-06-22 på Kungsholms sjökastell, Karlskrona).
 • 2. Maria Elisabet, född 1701, död 1769-03-29. Gift 1:o 1723-09-08 på Torsjö med sergeanten Jonas Cavallius, döpt 1699-05-14, död 1727-07-05 på Stora Granstorp i Östra Torsås socken. Gift 2:o med sergeanten Sven Stockenberg.

TAB 10

Göran (son av Per, Tab. 9), född 1694-04-16 i Småland. Volontär vid amiralitetet i Karlskrona 1708-07-24. Lärstyrman 1709-08-00. Medelstyrman 1711-06-00. Fänrik vid Smålands tremänningsinfanteriregemente 1712-09-03. Löjtnant vid Smålands tremänningsinfanteriregemente 1716-05-05. Konfirmationsfullmakt 1716-12-14. Kapten vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1718-02-24 avsked 1721-01-13. Ryttmästare med exspektantlön vid Smålands kavalleriregemente 1723. Död 1731-05-15 Högnalöv och begraven 1731-05-22 i Skye herrgårdsgrav i Uråsa kyrka. Gift 1724-12-13 med Ebba Maria Berghman i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1733-04-15 Ekeryd, med prosten Håkan Flintsten, nr 1315, i hans 2:a gifte, född 1669, död 1733. Gift 3:o 1735-12-18 med domprosten i Lund, teol. doktor Ambrosius Westring, född 1692-11-22 i Öregrund, död 1762-12-13 i Lund), född 1706-08-09 på Ekeryd, död 1778-05-13 på Högnalöv Storegård, dotter av häradshövdingen Gustaf Berghman, och Maria Christina Rudebeck.

Barn:

 • Gustaf Georg, född 1725-09-20.
 • Per Lennart, född 1727. Häradshövding. Död 1777. Se Tab. 11.
 • Carl Fredrik, född 1729-02-08, död 1730-08-04.
 • Paul Daniel, född 1730-06-09 på Högnalöv, död 1730-09-17.
 • Göran, född 1731. Fänrik. Död 1759. Se Tab. 13

TAB 11

Per Lennart (son av Göran, Tab. 10), född 1727-10-08 i Tingsås socken, Kronobergs län. Student i Lund (GIr) 1742-10-12. Auskultant i Göta hovrätt 1748. Vice häradshövding i Tunaläns, Sevede och Aspelands härad i Kalmar län 1750, i Norra och Södra Tjust 1751-09-10 och åter i Tunaläns, Sevede och Aspelands härad i Kalmar län 1756-08-10. Ordinarie häradshövding i Tunaläns, Sevede och Aspelands härad i Kalmar län. Död 1777-10-17 Hullingsryd och begraven 1777-11-10. Gift 1764-09-22 Vederhult, död 1794-05-03 i Vimmerby, dotter av lagmannen Magnus Hellenstierna, och Anna Magdalena Berghman.

Barn:

 • Magnus Georg, född 1765. Kapten. Död 1806. Se Tab, 12.
 • Ebbe Johan, född 1768-05-22 Hemsebo Underofficer vid arméns flotta. Gick 1793 i danska ostindiska kompaniets tjänst. Efterlystes 1798 i Post- och inrikes tidningar av brodern Per Leonard i och för arvet efter mor och mormor, men hade ännu 1807 ej låtit höra av sig.
 • Christina Magdalena, född 1770-08-19 Kulltorp
 • Carolina Fredrika, född 1771-10-20 på Hemsebo, död ogift 1815-01-16 i Lösens socken, Blekinge län.
 • Per Leonard, född 1772-12-24 på Vederhult. Page hos hertiginnan av Södermanland. Levde 1807. Slöt antagligen ätten på svärdssidan.
 • Vendla Maria, född 1775-11-16, död 1757-05-17 i Karlshamn. Gift 1795-12-27 med sina föräldrars kusin, överjägmästaren Carl Fredrik Berghman, i hans 2:a gifte, född 1759, död 1807.

TAB 12

Magnus Georg (son av Per Lennart, Tab. 11), född 1765-08-07 Hemsebo. Volontär vid Kalmar regemente 1774-01-24. Volontär vid livgardet 1784-06-03. Förare 1784-11-03. Page hos hertiginnan av Södermanland 1785-03-12. Fänrik vid storamiralens regemente 1789-05-16. Transporterad till livregementet 1791-03-24. Löjtnant vid livregementets infanteri 1792-09-17. Placerad på Kalmar regemente 1794. Kapten på Kalmar regemente 1795-06-08. Avsked 1800-05-11. Död 1806-10-20 Hult. Han blev 1800-01-00 alldeles blind. Gift 1798-09-27 i Mörlunda kyrka, Kalmar län med Carolina Christina Klingspor i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1807-10-24 Tveta med brukspatronen Anders Georg Crælius i hans 2:a gifte, född 1773-10-05 Hagelsrum, död 1838-08-03 i Mörlunda socken), född posthuma 1775-03-10 Vinketomta

Barn:

 • Per Henrik, född 1800-02-17 i Vimmerby, död i Vimmerby 1800-03-08 och begraven 1800-03-14.
 • Carolina Christina, född 1802-01-03 i Vimmerby, död i Vimmerby 1802-01-09 och begraven 1802-01-12.

TAB 13

Göran (son av Göran, Tab. 10), född 1731-05-30. Student i Lund (At (P).) 1742-10-12. Volontär vid kronprinsens regemente 1748. Underofficer vid kronprinsens regemente 1749. Fänrik 1754-02-28. Död 1759-11-16 i Kalmar. Han var med i pommerska kampanjen. Gift 1757-05-17 Borsna med Maria Elisabet Barck, född 1729, död 1803-12-24 i Växjö och begraven 1803-12-29, dotter av häradshövdingen Lars Barck och hans 2:a fru Maria Christina Solberg.

Barn:

 • Ambrosius Georg, född 1758-02-16 i Lund. Kammarpage hos prinsessan Sofia Albertina. Fänrik vid Flemingska regementet 1778-01-21. Död ogift 1779-08-21 i Finland.

TAB 14

Göran (son av Knut, Tab. 8), till Kläcklinge i Kalvsviks socken, Kronobergs län. Född 1663-08-07 Line-Hovgård. Inskriven i Växjö skola 1672-11-07. Sergeant vid Kronobergs regemente 1684. Fältväbel vid Kronobergs regemente 1686. Fänrik 1689-03-11. Löjtnant 1700-04-30. Kapten 1703-03-25. Avsked 1704-01-11. Död 1709-01-21 och begraven i Väckelsångs kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1:o 1689-05-101 på Ekeryd i Väckelsångs socken i Kronobergs län med Magdalena Rudebeck, dotter till assessorn Paul Rudbeck, adlad Rudebeck. Gift 2:o 1700-10-13 på Ekeryd2 med friherrinnan Elsa Elisabet Ulfsparre af Broxvik i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1710-08-18 på Kläcklinge med kaptenen Johan Hierta, död 1712. Gift 3:o 1714-04-15 med majoren Philip Joakim Eberhard von Ebbertz, naturaliserad von Ebbertz, född 1673, död 1745), född 1675-04-06 Jonsberg, död 1748-02-29 Skorteby och begraven i Jonsbergs kyrka, dotter av landshövdingen friherre Åke Ulfsparre af Broxvik, och friherrinnan Christina Stake.

Barn:

 • 1. Maria Magdalena, född 1691 på Kläcklinge och döpt 1691-07-27.
 • 1. Christina Beata, född i Väckelsång 1692-11-303, död 1765-04-02 Elovshult. Gift 1711-02-03 på Kläcklinge med kommendören Joakim Christoffer Castanie, adlad von Castanie, i hans 2:a gifte, född 1675, död 1752.
 • 1. Knut Göran född 1694-09-12, död barn.
 • 1. Paul Gustaf, född 1696-05-30, död barn.
 • 1. Carl, född 1698-02-15 på Kläcklinge, död 1701-03-16.

TAB 15

Carl Gustaf (son av Knut, Tab. 8), till Ingelstad. Född tvilling 1675-09-05. Underfyrverkare i Landskrona 1692. Kapten vid Kronobergs regemente 1709-12-08. Avsked 1710-08-00. Död 1721-03-24 i Köpenhamn. Gift 1697-03-03 med Helena Margareta Frijs, död 1731-02-02, dotter av handelsmannen Kilian Frijs i Hamburg och Anna Sperling.

Barn:

 • Magdalena Elisabet, född 1697-12-07, död 1739-11-03 i Furuby socken, Kronobergs län. Gift 1714-01-01 med majoren David Björnberg, född 1686, död 1762.
 • Elsa Ebba, döpt 1701-10-19. Gift med fänriken (Johan Georg?) Habbe, född 1681 i Narva.
 • Eleonora Christina, död 1768-09-21 i Kalvshaga Torsagård i Kalvsviks socken. Gift 1726-05-11 med kornetten vid Smålands kavalleriregemente Johan Hjertman, född omkring 1691, död 1773.
 • Beata Catharina, död 1727-06-15 Horveryd s socken, Jönköpings län. Gift 1726-03-26 Allatorp med löjtnanten och kommissarien Lars Gabriel Forsmark i hans 2:a gifte (gift 1:o 1712-03-18 med Brita Catharina Ulfsax, född 1679, död 1722-04-16 på Horveryd, dotter av löjtnanten Per Ulfsax, och hans 2:a fru Anna Armsköld).

TAB 16

Bengt (son av Jöns, Tab. 6), till Odenstad i Gillberga socken, och Västbro i Bro socken, (båda i Värmlands län). Född 1638-09-14. Regementskvartermästare vid adelsfaneregementet 1675-10-07. Generaladjutant vid kavalleriet. Död 1683-09-22 och begraven i Gillberga kyrka. Gift med Christina Hildring, född 1633 (1643?), död 1703 på Odenstad och begraven 1703-03-15, dotter av majoren Sven Persson, adlad Hildring, och Margareta Roos af Hjelmsäter.

Barn:

 • Agneta, född 1666, död 1720 på Västbro och begraven 1720-04-06 i Bro kyrka. Gift 1687 med kaptenen Casper Johan Lilliecrona, död 1701.
 • Maria. Gift 1705-02-05 på Odenstad med översten Anton Didron, född 1671, död 1735.
 • Catharina Margareta. Gift med majoren Lennart Hildebrandsson Uggla, i hans 1:a gifte, död 1726.
 • Sven, född 1671-09-08 Kärne, död 1678-07-08.
 • Christina. Gift med sin systers svåger, kaptenen Erik Hildebrandsson Uggla, död 1703.
 • Elisabet, född 1675, död 1701-01-28 Kjervinge. Gift 1700-01-01 på Odenstad med löjtnanten Leonard Rutensköld, död 1702.
 • Jöns, född 1679. Student i Uppsala 1688-01-07. Död 1697-01-13.
 • Johan. Student i Uppsala Um.) 1688-01-07.
 • Två döttrar.

Källor

1 Väckelsång (G) C:1 sid 29, 2 Väckelsång (G) C:2 sid 7, 3 Väckelsång (G) C:1 sid 76

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: