:

Storckenfeldt nr 502

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Storckenfeldt nr 502

Adlad 1650-09-20. Introd. s. å.

Storckenfeldt A50200.png

TAB 1

Magnus Storck översiktstab. 1, adlad Storckenfeldt, Forssa i Rappestads socken, som han erhöll i donation 1648, och Folkebo i Västra Hargs socken, som han även erhöll i donation, men vilket reducerades (båda: i Ög.). Löjtnant. Bevistade krigen i Danmark och Tyskland på 1840-talet. Adlad 1650-09-20 (introd. s. å. under nr 502). Var 1655 och 1656 regementskvartermästare vid drottningens livregemente och deltog med detta under Carl X Gustafs krig i Polen och Danmark. Ryttmästare vid adelsfaneregementet. Död 1685-04-16, på Forssa och begraven i Rappestads kyrka, varest hans vapen uppsattes. Han hade varit fången och illa sårad. Gift 1:o med Christina de la Barre, dotter av generalmajoren Vilhelm de la Barre och syster till översten Antonius de la Barre, natural. de la Barre 1672-12-16, men ej introd.1. Gift 2:o före 1652-05-22 med Sofia Ulfsax i hennes 2:a gifte (gift 1:o med löjtnanten Georg Nyman), död 1686-05-23 (pingstdagen), på Forssa, dotter av överstelöjtnanten Lennart Ulfsax, och Catharina Stråle af Ekna.

Barn:

 • 1. Per. Kaptenlöjtnant. Stupade i Tyskland.2. Gift med Ingeborg Rosenstråle, dotter av kornetten Anders Rosenstråle, och Catharina Stuart.
 • 1. Claudius, död 1659 och begraven i Rappestads kyrka, där hans vapen uppsattes. [3]
 • 2. Anna Catharina, född 1656, död 1730-02-04 Elmtomta. Gift 1681-06-14 på Forssa med sin halvbroders svåger, löjtnanten Jöns Rosenstråle, död 1702.
 • 2. Catharina Maria, död 1688. Gift 1681-06-14 på Forssa med sin syssling och sin broders svåger, kaptenen Gustaf Ulfsax, i hans 1:a gifte, död 1709.
 • 2. Anna Maria, född 1660-04-00 på Forssa.
 • 2. Brita Margareta, född 1670, död 1730-07-02 Sörby s socken Östergötlands län. Gift 1688 med regementskvartermästaren Axel Nisbeth.
 • 2. Sofia Catharina, född 1674-11-16 på Forssa, död 1740-02-10 Kolstad s socken Östergötlands län. Gift 1705-12-28 med rusthållaren Anton Björn, född 1681, död 1746-05-23 på Kolstad.

TAB 2

Magnus, (son av Magnus Storck, adlad Storckenfeldt, Tab. 1). Uppgives på genealogien varit kommendant på Dalarö och Vaxholm, men finnes icke hos Stiernman på någon av dessa platser. [kan knappast vara identisk med styckjunkaren vid artilleriet Magnus Sturckenfelt (vars härstamning, om han tillhör ätten, är okänd), som blev fänrik vid artilleriet på Dalarö skans 1705-03-21 och dog därst. 1710 i pesten jämte sina fem barn, av vilka i Dalarö kyrkoböcker äro antecknade Peter Fredrik, född 1707-05-00, och Salomon, död 1710-05-11 och begraven på Dalarö kyrkogård.]3. Gift 1:o med Sidonia Ulfsax, dotter av kaptenen Per Ulfsax, och Anna Margareta von Trautenberg. Gift 2:o 1690-03-29 med Catharina Margareta Falck von Falckenstein, död 1727 och begraven s. å. 25/4 i Norrköping, dotter av hertig Adolf Johans hovmästare Filip Fredrik Falck von Falckenstein.

Barn:

 • 1. Magnus, född omkr. 1677 i Östergötland. Volontär vid Palmqvists regemente 1694. Furir vid Östgöta infanteriregemente 1700-04-30. Förare därst. s. å. 23/8. Sergeant 1704-08-12. Sekundfänrik 1705-02-02. Premiärfänrik 1706-02-27. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Hemkom 1723. Löjtnants karaktär 1724. Avsked med kaptens karaktär 1732-03-22. Intagen på Vadstena krigsmanshus s. å. 14/4. Död barnlös 1747-05-15 i Vadstena. Gift 1:o 1741-02-19 i Strå socken Östergötlands län med Margareta Ysing i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1715-08-21 på Valåsens bruk i Karlskoga socken, Ör., med regementskvartermästaren Gabriel Johan Stuart, född 1685, död 1733), död 1742, dotter av bruksägaren på Valåsen Johan Ysing och Carin Persdotter. Gift 2:o 1745-01-22 i Vadstena med Anna Christina Tollstadia i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1737-11-15 i Vinnerstads socken, Ög., med Johan Falk. Gift 3:o 1749 i Vadstena med kaptenen Johan Vilhelm Lake, i hans 2:a gifte, född 1686, död 1759), döpt 1692-05-26 i Landeryds socken Östergötlands län, död 1761-11-26 i Bjälbo socken Östergötlands län, dotter av kyrkoherden i Kullerstads pastorat av Linköpings stift Petrus Tollstadius och hans 1:a fru Anna Gothzelius, syster Olof Nilsson Gottfelt, adlad Gyllenfelt.
 • 1. Anna Maria, född 1682, död 1754-04-04 i Söderköping. Gift 1722-05-15 med löjtnanten Hans Collding, född 1675 i Göteborg4, död 1754-02-08 i Söderköping.
 • 1. Catharina.
 • 2. Catharina Maria, döpt 1693-10-17 i Kuddby socken Östergötlands län, död 1762 och begraven s. å. 18/12 i Norrköping. Gift med majoren N. N. Grönfelt.
 • 2. Charlotta Regina Albertina, född 1694, död ogift 1773 och begraven s. å. 22/7 i Norrköping.
 • 2. Johan Mikael, döpt 1695-10-20 i Kuddby socken, död där 1696 och begraven s. å. 26/1.
 • 2. Magdalena Eleonora, döpt 1699-01-03 i Kuddby socken, död där 1705-10-09.
 • 2. Elisabet döpt 1700-01-05 i Kuddby socken, död där s.å. 8/3.
 • 2. Johan Magnus, döpt 1701-02-28 i Kuddby socken.
 • 2. Elisabet, född 1702-05-23 i Kuddby socken.
 • 2. Ludvig född 1703-08-03 i Kuddby socken, begraven därst. 1704-01-09.
 • 2. Ludvig, döpt 1705-04-18 i Kuddby socken, död där s. å. 10/8.

TAB 3

Johan Claudius, (son av Magnus Storck, adlad Storckenfeldt, Tab. 1). Soldat vid stralsundska infanteriregementet 1673. Korpral därst. 1674. Förare 1675. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1691. Kvartermästare därst. 1692-07-30. Kornett 1695-04-08. Löjtnant 1699. Ryttmästare 1701-04-09. Livdrabant s. å. 11/11. Major vid nämnda kavalleriregemente 1702-04-16. Avsked 1704-12-12. Död 1710-12-11 Vallsnäs och begraven 1711-01-03 i Nykils kyrka. Gift 1:o med sin halvbroders och en sin systers svägerska Anna Maria Rosenstråle, död 1710-04-20 på Vallsnäs, dotter av kornetten Anders Rosenstråle, och Catharina Stuart. Gift 2:o 1710-10-25 med Anna Christina Reuter af Skälboö i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1722-04-05 med majoren Carl Fredrik von Wachenfeldt, i hans 2:a gifte, född 1681, död 1760), död 1734 och begraven s. å. 21/12 i Hulareds socken Älvsborgs län, dotter av överstelöjtnanten Johan Reuter af Skälboö, och hans 2:a fru Sofia Christina Natt och Dag.

Barn:

 • 1. Carl Magnus, döpt 1685-01-16 Nyble s socken Östergötlands län. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1701-02-22. Kvartermästare därst. 1702-07-21. Adjutant s. å. 20/9. Sekundkornett 1703-06-21. Premiärkornett s. å. 29/12. Sekundlöjtnant 1705-08-15. Premiärlöjtnant 1706-08-09. Stupade ogift 1708-08-31 vid Meskowitz.
 • 1. Beata Charlotta, döpt 1687-11-18 på Nyble, begraven 1761-09-23 i Nykils socken Östergötlands län. Gift 1715-04-19 i sistnämnda socken med löjtnanten vid Östgöta infanteriregemente Lars Berggren, född omkr. 1682, död 1739-09-09 Skullebo 5
 • 1. Anna Margareta, döpt 1690-10-19 på Nyble, död ogift.
 • 1. Blechert, född 1692, död 1695-03-13 på Nyble och begraven s. å. 25/1.
 • 1. Bleckert Johan, född 1695. Överstelöjtnant. Död 1768. Se Tab. 4.
 • 1. Sofia Catharina, född 1696-06-18 död 1768-08-13 Årnäs. Gift 1711-12-03 i Nykils socken med ryttmästaren Johan Christoffer von Neüman, född 1688, död 1751.
 • 1. Emerentia, född 1698-05-05 på Nyble. Hon hade under äktenskapslöfte en son (född 1722) med adjutanten Carl Gustaf Gladtsten, och blev förklarad för hans fru.

TAB 4

Bleckert Johan, (son av Johan Claudius, Tab. 3), född 1695-11-16 i Östergötland. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1711. Korpral därst. 1712-02-28. Kornett 1713-10-20. Kornett vid livregementet till häst 1716-10-06. Sekundlöjtnant därst. 1718-03-31. Premiärlöjtnant 1719-07-12. Ryttmästare 1742-04-03. RSO 1748-11-07. Major 1749-05-09. Överstelöjtnants avsked s. å. 29/11. Död 1768-01-13 Årnäs och begraven s. å. 8/2. Gift med Sara Petronella Drufva, född 1721, död 1755-12-08 på Årnäs och begraven 1756-01-05, dotter av landshövdingen Peter Drufva, adlad Drufva, och Brita Christina von Berchner.

Barn:

 • Johan Peter, född 1743-12-12 i Leksbergs socken Skaraborgs län, död där 1744-06-20.
 • Johan Peter, född 1745-03-11 i Leksbergs socken. Student i Uppsala6 1759-04-05. Död 1760-06-03.
 • Carl Bleckert, född 1746. Ryttmästare. Död 1813. Se Tab. 5.
 • Magnus Störning, född 1747-03-28 i Leksbergs socken, död 1751-12-27 på Årnäs.
 • Brita Sofia Maria, född 1748-04-28 i Leksbergs socken, död 1751-12-25, på Årnäs.
 • Hedvig Charlotta, född 1749-07-18 på Årnäs, död 1768-01-30 Hälleby. Gift 1765-07-18 på Årnäs med majoren Carl Christer Borgenstierna, i hans 1:a gifte, född 1737, död 1800.
 • Adam Fredrik, född 1750. Ryttmästare. Död 1800. Se Tab. 6.
 • Gert Ulrik Störning, född 1752-05-08 på Årnäs, död där s. å. 10/6.
 • Brita Sofia Maria, född 1753-09-16 på Årnäs, död 1774-01-07 Körtingsberg. Gift 1768-02-16 på Årnäs med majoren Joakim Hård af Segerstad, i hans 1:a gifte, född 1733, död 1785.

TAB 5

Carl Bleckert, (son av Bleckert Johan, Tab. 4), född 1746-03-07 i Leksbergs socken Skaraborgs län. Student i Uppsala6 1762-05-07. Kvartermästare vid Smålands kavalleriregemente. Livdrabant 1765-11-27. Ryttmästares avsked 1769-11-09. Död 1813-12-27 Ågården. Gift 1:o 1768-01-28 Årnäs med sin systers svägerska Anna Margareta Borgenstierna, döpt 1736-07-01 i Mariestad, död 1794-11-05 Essgärdet, dotter av lanträntmästaren Gabriel Borgenstierna, och Elisabet Eleonora Palm. Gift 2:o 1798-04-15 med Brita Margareta Kafle, född 1755-06-28 Lunden, död 1806-04-02 på Ågården, dotter av sekreteraren David Kafle, och Sara Elisabet Tingvall. Gift 3:o 1808-08-10 med grevinnan Eleonora Regina Sparre af Söfdeborg, född 1780-02-27 Torpa, död 1850-06-22, dotter av översten greve Claes Erik Sparre af Söfdeborg, och friherrinnan Mariana Helena Ehrenkrona.

Barn:

 • 1. Sara Eleonora Charlotta, född 1769-12-28 på Årnäs. Stiftsjungfru. Död ogift 1804-06-01 på Essgärdet.

TAB 6

Adam Fredrik, (son av Bleckert Johan, Tab. 4), född 1750-10-29 i Leksbergs socken Skaraborgs län. Student i Uppsala6 1762-05-07. Korpral vid livregementet häst. K. livdrabant 1769-11-14. Ryttmästares avsked 1773-06-21. Död 1800-01-12 Sjöberg. Gift 1:o 1772-09-17 Årnäs med sin broders och sin systers svägerska Eleonora Borgenstierna, född 1742-03-06 i Mariestad, död 1774-05-13 Essgärdet, dotter av lanträntmästaren Gabriel Borgenstierna, och Elisabet Eleonora Palm. Gift 2:o 1780-07-28 Tullinge med Catharina Beata Schröder, född 17583. Död 1784-12-27 på Sjöberg efter barnsäng, dotter av grosshandlaren Roland Schröder och Brita Maria von Schoting. Gift 3:o 1799-09-08 i Lyrestads socken Skaraborgs län med friherrinnan Maria Gustava Åkerhielm af Margarethelund i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1775-04-02 på Klackeborg i Järstads socken, Ög., med ryttmästaren Alexander Lagerhielm, nr 792, född 1749, död 1793), född 1752-12-09 i Stockholm, död där 1817-06-18, dotter av kaptenen friherre Alrik Åkerhielm af Margarethelund, nr 205, och hans 1:a fru (friherrinnan) Magdalena Didron.

Barn:

 • 2. Johan Adam, född 1781. Kapten. Död 1831. Se Tab. 7
 • 2. Henrika Maria, född 1784-12-14 i Björsäters socken, död 1790-02-01 på Essgärdet.

TAB 7

Johan Adam (översiktstab., son av Adam Fredrik, Tab. 6), född 1781-06-06 i Gökhems socken Skaraborgs län. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1795-08-17. Sekundadjutant därst. 1799-11-15. Premiäradjutant 1802-12-16. Löjtnant 1808-02-15. Kapten i armén 1812-03-03 och vid Västgöta regemente s. å. 21/7. RSO 1824-07-04. Avsked från regementet 1827-04-25 med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén. Död 1831-06-23 på Stora Hov i Tråvads socken Skaraborgs län. Gift 1806-02-14 i Lidköping med stiftsjungfrun Magdalena Christina Uggla, född 1784-03-05 Hålltorp, död 1874-03-30 i Jönköping, dotter av kaptenen Claes Fredrik Uggla, och Anna Sara Hägg.

Barn:

 • Anna Beata Louisa, född 1807-06-12. Stiftsjungfru. Död 1811-08-21.
 • Claes Adam, född 1808-10-13, i Lidköping. Provisor i Skara. Död ogift 1835-09-26 i Skövde.
 • Bleckert Teodor, född 1810-09-06 i Rångedala socken Älvsborgs län. Student i Uppsala 1833. Vice häradshövding. Död ogift 1851-04-24 i Jönköping.
 • Carl Johan, född 1812. Löjtnant. Död 1892. Se Tab. 8
 • Hedvig Amalia Aurora, född 1816-12-26 Skabo. Ägde flickskola i Jönköping sedan 1847 samt hus i nämnda stad. Död ogift 1900-07-21 i Jönköping.
 • Adine Sofie, född 1819-09-19, död ogift 1840-01-02 Bryntehem

TAB 8

Carl Johan, (son av Johan Adam, Tab. 7), född 1812-10-09 på Stora Bjurum i Bjurums socken Skaraborgs län. Rustmästare vid Västgötadals regemente 1828-10-31. Fanjunkare därst. 1833-05-04. Lantmäteriexamen s. d.: officersexamen s. å. Fänrik vid Västgöta regemente s. å. 22/6. Lantmäteriauskultant s. å. Vice kommissionslantmätare 1838-02-01. Löjtnant 1841-08-20. Avsked ur krigstjänsten 1848-09-22. Ledamot av riksdagens första kammare 1867–1872 och 1874–1886. Ledamot av Skaraborgs läns landsting. RNO 1876-12-01. Död 1892-03-03, på sin egendom Vartofta i Åsaka socken Skaraborgs län och ligger jämte sin fru begraven i familjegraven å Vartofta-Åsaka kyrkogård. Ägde förutom Vartofta Redberga i Marka socken Skaraborgs län. Gift 1842-10-11 Intorp s socken Älvsborgs län med friherrinnan Erika Lagerfelt. Född 1818-11-14 på sistnämnda egendom, död 1891-04-28 på Vartofta, dotter av majoren friherre Gustaf Adolf Fredrik Lagerfelt, och grevinnan Charlotta Ulrika Mariana Sparre af Söfdeborg.

Barn:

 • Erika Mariana Gunilla, född 1844-01-24 på Vartofta, död 1869-11-08 i Arvika. Gift 1863-09-29, på förstn. egendom med överstelöjtnanten Arvid Gustaf Hjalmar Virgin, i hans 1:a gifte, född 1836, död 1902.
 • Anna Erika Carolina, född 1846-01-18 på Vartofta, död 1927-02-11 i Stockholm. Gift 1872-09-28 på Vartofta med sin svåger, överstelöjtnanten Arvid Gustaf Hjalmar Virgin, i hans 2:a gifte, född 1836, död 1902.
 • Carl Erik Gustaf Bleckert, född 1847. Generaldirektör. Död 1902. Se Tab. 9.
 • Sigrid Magdalena Erika, född 1849-07-04 på Vartofta. Död ogift 1927-09-14 i Stockholm, Engelbrekts förs.. Har under signaturen S. St. av trycket utgivit: Julklockorna (1889–1892) och Barnens tidning (årg. 35) samt bidrag i Barnens vän (1889 och 1890) och i Korn åt små fåglar (1891) ävensom under signaturen H. K.: Genom mycken bedrövelse (1891) och Fördolt (s. å.).
 • Erik Axel Lago, född 1851. Underlöjtnant. Död 1918. Se Tab. 10.
 • Erik Sigfrid Teodor (Sigge), född 1853-07-22 på Vartofta. Elev vid teknologiska institutet i Stockholm 1870. Utexaminerad från dess fackskola för väg- och vattenbyggnadskonst 1873. Elev vid Bergslagernas järnvägs undersökning 1874–1875. Elev vid statens järnvägsbyggnad 1875–1876. Nivellör 1876–1882. Genomgick teknologiska institutets fjärde årskurs i väg- och vattenbyggnadskonst 1880–1881. Anställd vid järnvägsbyggnader i Texas och Mexiko 1882–1884. Tjänstg. i överdirektörsexpeditionen för banavdelningen vid statens järnvägstrafik 1884–1887. Baningenjör 1887. Överdirektörsassistent vid nämnda banavdelning s. å. 1/11. Död ogift 1893-12-07 i Stockholm och begraven i familjegraven å Vartofta-Åsaka.
 • Elin Hildegard Erika, född 1855-08-11 på Vartofta. Föreståndarinna för Sofiahemmet i Stockholm 1888–1891. Gift 1895-05-07 på Vartofta med före detta rektorn Viktor Johannes Rinman, född 1873-11-03 i Göteborg.
 • Ingrid Erika Charlotta, född 1858-02-04, död s. å. 5/3.
 • Nils Johan Erik, född 1859. Ryttmästare. död 1942. Se Tab. 12.

TAB 9

Carl Erik Gustaf Bleckert (son av Carl Johan, Tab. 8), född 1847-06-19 Vartofta. Elev vid teknologiska institutet 1865. Eldare vid statens järnvägstrafiks maskinavdelning 1866. Utexaminerad från nämnda instituts fackskola för maskinbyggnadskonst och mekanisk teknologi 1868. Ritare vid Nydqvist & Holms mekaniska verkstad vid Trollhättan 1868–1869. Filare vid Bolinders mekaniska verkstad i Stockholm 1870. Med understöd av vetenskapsakademiens byzantinska stipendium anställd såsom ritare vid A. Borsigs lokomotivverkstad i Berlin 1871–1872 och vid Beyer, Peacock & Comp:s lokomotivverkstad i Manchester 1873. Maskiningenjör vid statens järnvägstrafiks maskinavdelning 1874. Kontrollant av järnvägsmaterial beställd för statens räkning i Tyskland, Belgien och England s. å. Avdelningsföreståndare vid sistnämnda maskinavdelning 1875. Maskiningenjör vid statens järnvägsbyggnader 1878. Maskindirektör 1879. RVO 1881-12-01. RNO 1887-12-01. Förordnad att tills vidare vara generaldirektör och chef för telegrafstyrelsen 1890-02-21. KVO1kl 1891-12-01. Generaldirektör och chef för telegrafstyrelsen 1893-09-22. Vice ordförande i järnvägskommittén s. å. 2/6. KNS:tOO 1kl s. å. 1/12. KDDO1gr 1894-04-12. KNO1kl 1897-09-18. RPrRÖO2kl m kr 1899-09-00. Död 1902-04-07 i Stockholm. Ägde tillsammans med sina syskon Vartofta och Redberga. Gift 1876-04-11 i Stockholm med Clara Emilia Sofia Berlin, född 1854-05-28 i Lund ]], död 1919-11-30 i Stockholm Engelbrekts förs.. Dotter av generaldirektören Nils Johan Berlin och hans 2:a fru Emilia Charlotta Braune.

Barn:

 • Gunhild Emilia Erika, född 1877-04-24 i Stockholm, död 1896-06-09 vid Järva i Solna socken Stockholms län.
 • Clara Elisabet Erika, född 1878-10-22 i Stockholm. Gift 1899-05-10 med kommendörkaptenen Carl Adolf Hjalmar Virgin, född 1868.
 • Frank Erik Bleckert Berlin, född 1880-07-27 i Stockholm, död 1897-02-02 vid Järva.

TAB 10

Erik Axel Lago, (son av Carl Johan, Tab. 8), född 1851-05-02 Vartofta. Mogenhetsexamen 1870. Kadett vid Karlberg s. å. 7/6. Utexaminerad 1871-11-30. Underlöjtnant vid Västgöta regemente s. å. 15/12. Avsked 1876-03-10. Erhöll tillstånd att såsom underlöjtnant inträda i regementets reserv 1885-06-05. Förvaltare Redberga 1886-10-24–1894-03-14. Avsked ur reserven 1888-05-06. Arrenderade Vartofta och Redberga sedan 1894. Död 1918-03-27 på Vartofta. Gift 1886-12-18 Torpa med Elisabet Odencrantz, född 1859-07-28 på nämnda egendom, död 1923-01-30 på Vartofta, dotter av vice häradshövdingen Tor Hartvig Odencrantz, och Margareta Sofia Lovisa Jakobina Gyllenhaal.

Barn:

 • Elin Margareta Erika, född 1887-10-22 på Redberga. Stiftsjungfru. Gift 1:o 1909-07-28 på Vartofta (Marka förs. skar, vb) med rektorn vid Tranås kommunala mellanskola, filosofie licentiat Gustaf Brynolf Lindborg, från vilken hon blev skild, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1904-06-04 – 1909-02-11 med Berta Maria Mellander, född 1881-02-28, dotter av färgaren Johan August Mellander och Maria Andersson. Gift 3:o 1914-07-13 med Anna Elna Maria Thunman, född 1893-01-23 i Uppsala, dotter av folkskolläraren Jakob Thunman och Elna Gauffin), född 1875-12-05 i Gävle, död 1927-02-06 i Linköping. Gift 2:o 1914-10-27 i Köpenhamn med ingenjören Hans Martin Hyldahl, född 1883-09-27, död 1930-08-20 i Köpenhamn.
 • Carl Hartvig Erik Sigfrid (Sigge), född 1890. Före detta löjtnant. Se Tab. 11
 • Erika Elisabet Jacquette, född 1894-12-27 och död 1895-11-03 på Redberga och begraven å Åsaka kyrkogård Skaraborgs län.
 • Erik Teodor, född 1896-08-02 på Redberga. Civilingenjör, utexaminerad från tekniska högskolan 1917. Anställd vid statens vattenfallsverk. RVO 1945-06-06. Avsked från befattningen som driftschef vid statens vattenfallsverk 1945-07-31. Driftschef i Porjus 1941. Chef f Lagaverken inom sydsvenska kraft AB 1945-61. Rektor v Knäreds yrkesskola. Äg Björkenäs gård sedan 1935. Gift 1921-05-23 i Närtuna kyrka Stockholms län med Ingrid Albertina Måhlén, född 1894-09-21 i Ramsjö prästgård Gävleborgs län. Dotter av kontraktsprosten Carl Olof Måhlén och Emilia Sofia Gawell.

TAB 11

Carl Hartvig Erik Sigfrid (Sigge), (son av Erik Axel Lage, Tab. 10). Född 1890-01-04 Torpa. Fänrik i Skaraborgs reg:s reserv 1915-11-05. Underlöjtnant därst. 1918-01-18. Löjtnant s. å. 8/2. Avsked 1925-09-11. Direktör för Granitaktiebolaget Anticimex'. Död 1944-10-05 i Lerum, Älvsb. (Lerums förs., Älvsb. db nr 33). Äg haööegården i Lerums förs., Älvsb. Gift 1918-11-05 i Landskrona med Sigrid Carola Hejll, född 1897-04-25. Dotter av kontorschefen Carolus Hejll.

Barn:

 • Marianne Elisabet Erika, född 1919-10-26 på Vartofta-Åsaka förs., Skarab.. Målarinna (San Sardinia, Mallorca, Spanien). Död 1922-07-03.
 • Erik Lago Siggesson, född 1921-04-25 i Skövde.
 • Erik Johan Adam Siggesson, född 1922-09-27 på Vartofta i Vartofta-Åsaka förs., Skarab.
 • Sigrid Elisabeth Erika, född 1926-05-04 på Gamlegården i Böne förs., Älvsb.. Gift 1949-12-11 i Gust. Ad. kyrkan, Stockholm (Oskars förs. vb nr 536) med cviling., löjtn. i flottans reserv Karl Henrik Willén, född 1922-02-06 i Stockholm.

TAB 12

Nils Johan Erik, (son av Carl Johan, Tab. 8), född 1859-03-26 Vartofta. Elev vid tekniska högskolan i Stockholm 1877–1880. Volontär vid Smålands husarregemente 1880-11-22. Mogenhetsexamen 1881-05-19. Sergeant 1882-06-10. Elev vid krigsskolan s. å. 17/7. Utexaminerad 1883-10-30. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 16/11. Avgångsexamen från krigshögskolan 1886-05-11. Ordonnansofficer vid andra arméfördelningens stab 1888-02-11–1894-09-04. Löjtnant i armén 1895-05-10 och i regementet s. å. 7/11 och vid regementet 1898-02-04. Ryttmästare i armén 1903. Ryttmästare vid regementet 1904-02-26. RSO s. å. 1/12. Avsked 1910-12-02. död 1942-02-23 i Borås (Länghems förs., Älvsb db nr 9). Kron. i Götrborg. Begraven i Länghem. Gift 1891-09-24 Torpa med grevinnan Ebba Ida Erika Sparre af Söfdeborg, född 1865-10-25 på nämnda egendom, dotter av kammarherren greve Erik Teodor Sparre af Söfdeborg, och Ida Fredrika Gadelli.

Barn:

 • Ebba Maud Ida Erika, född 1892-09-19 i Eksjö. Stiftsjungfru. Gift 1918-08-24 på Torpa (Tvärreds förs., Älvsb, vb) med före detta löjtnanten i södra skånska infanteriregementets reserv greve Magnus Julius De la Gardie, född 1889.
 • Ebba Marianne Charlotte, född 1896-06-25 i Eksjö. Stiftsjungfru. Gift 1918-08-24 på Torpa (Tvärreds förs. Älvsb, vb) med kaptenen vid livregementets grenadjärer Fritz Adolf Zethelius, född 1890-08-13 i Stockholm.
 • Carl Bleckert Magnus Erik, född 1906. Lägenhetsägare. Se Tab. 13.

TAB 13

Carl Bleckert Magnus Erik, (son av Nils Johan Erik, Tab. 12). Född 1906-06-14 i Eksjö. Äg. Lilla Sundet i Finnekumla förs., Älvsborgs län. Äg. Ekeberg i Östergötland. Gift 1929-09-25 i Stockholm med Margareta Elisabet Estberg, född 1906-08-07 i Växjö. Dotter av kaptenen Axel Johan Mattias Estberg och Ingeborg Elisabet Silfverswärd.

Barn:

 • Elisabet, född 1931-01-11 i Lund (Sthlm, Hedvig Elenora förs, fb).
 • Gunilla, född 1932-07-09 i Borås (Finnekulla förs., Älvsb, fb).
 • Magnus, född 1940-04-25 i Kisa förs., Ög. (Tidersrum förs., Ög. fb. nr. 25).

Källor

1SK. 2KA, Reduktionskommiss för Östergötland (OA). 3At (Sch). 4Lk. 5A. Kugelberg, Första livgrenadjärregementets historia V (1930). 6Um.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: