Rutensköld nr 328

Från Adelsvapen-Wiki

0328.jpg

Adliga ätten Rutensköld nr 328

Adlad 1645-08-06, introducerad 1647.

Ättens härstamning från en överstelöjtnant i polsk tjänst vid namn Paul Rautenschildt, som skall hava flytt till Sverige, sedan han efter att hava i duell ihjälskjutit polske guvernören i Riga, får anses tvivelaktig. Sekreteraren vid hovrätten i Dorpat Lorentz Grelle adlades 1650-11-14 med namnet von Rutensköld, men tog icke introduktion. Hans ättlingar fortlevde i Östersjöprovinserna under namnet von Rautenschildt.

Rutensköld A32800.jpg

TAB 1

Sten Påvelsson, adlad Rutensköld (översiktstab. 1, till Hinderstorp i Håggesleds socken, Skaraborgs län och Sawensee i Laudons socken, Livland. Född 1566 vid Lindholmen i Strösocken, Skaraborgs län. Förvaltare vid Lindholmen i Strösocken, Skaraborgs län hos riksrådet och riksskattmästaren, friherre Gabriel Bengtsson Oxenstierna, vilken han troget tjänade i över 50 år. Adlad 1645-08-06 (introducerad 1647 under nr 328). Död 1650-02-02 och begraven i Häggesleds gamla kyrka, varest en gravsten med hans och hans hustrus uthuggna bilder och vapen lades, vilken gravsten, sedan kyrkan rivits, utflyttades på kyrkogården. (Ljungström, Kinnefjärdings och Kållands härader, sid. 98.) 'Han blev adlad dels för sin svärfaders förtjänster, dels för sina egna, i det han uppfött några söner uti rikets tjänst, av vilka en stupade vid Wittstock 1636 och en annan i Schlesien 1640, men även för den intercession, som riksskattmästaren gjorde för honom.' Han erhöll 1639 stadfästelse på sin hustrus gods Sawensee, vilket hon igenlöste, sedan broderns änka 1636 förpantat detsamma till sedermera översten Abraham Larsson Cronhiort. Gift med Catharina Wagner, död änka, dotter av ryttmästaren Christian Wagner, som stupade vid Kirkholm 1605.

Barn:

 • Paul Stensson. Var 1631–1636 kornett vid Casper Gadaus' kompani av Upplands ryttare (livregegementet till häst). Stupade 1636-09-24 i slaget vid Wittstock. Hans änka, som efterlevde med många små barn, erhöll 1638-12-04 öppet brev på att njuta sin skattegård fri för ovissa persedlar i tre år. [Blr.]
 • Christian Stensson. Kaptenlöjtnant. Stupade ogift 1640 i Schlesien.
 • Gabriel, till Välaberg (Storegården) i Väla socken, Skaraborgs län. Var 1657 kornett vid Västgöta kavalleriregemente. Reformerad löjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1660. Levde 1668. Han och brodern Göran sålde Sawensee 1650-10-16 till rådmannen i Kokenhusen Casper Snepperling. (von Hagemeister, Materialien zu einer geschiche der Landgüter Livlands.) Gift 1:o med Elsa Olofsdotter af Hinsebergs-släkten i hennes 2:a gifte (gift 1:o efter 1622-02-20 med Bengt Haraldsson Svenske, död 1646), död 1655-06-14 och begraven i Väla kyrka, varest hennes och hennes 1:a mans gravsten finnes, dotter av Olof Nilsson till Hinseberg, nr 41, och Anna Bonde. Gift 2:o före 1663 med N. N. Dachsberg, dotter av översten David Dach, adlad Dachsberg, och hans 1:a fru Regina von Kanten.
 • Margareta, död 1652 på Hinderstorp. Gift 1640 med ryttmästaren Lars Fegier, adlad Fegierskiöld (sedermera Fägerskiöld), nr 340, född 1601, död 1659.
 • Anna, levde troligen änka. Gift 1648 med sin systers svåger, kaptenen vid Västgöta kavalleriregemente Johan Fäger, adlad Fägerhielm 1676-02-17, men ej introducera, död 1693-04-23 Slöta och begraven i Saleby kyrka, där hans vapen uppsattes. [SK.]
 • Elisabet, levde änka 1693. Gift före 1651 med kaptenen vid Närkes och Värmlands regemente Robert Moffat, av skotsk adel, som levde 1671, men var död 1673.
 • En dotter. Gift med kaptenen N. N. Uggla, till Uggleberg (nr 100?).
 • Göran, född 1630. Överstelöjtnant. Död 1708. Se Tab. 2.

TAB 2

Göran, (son av Sten Påvelsson, adlad Rutensköld, Tab. 1), till Hinderstorp samt Kärvinge i Eskilsäters socken, Värmlands län. F. 1630-04-23. Tjänade först i bremiska kriget (1654), därpå i polska kriget i tre år. Korpral vid generallöjtnant Horns regemente. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente. Avsked 1660-04-27. Ryttmästare vid adelsfaneregegementet 1675-07-28. Major vid adelsfaneregegementet 1677-05-19. Överstelöjtnant (At (So).) 1692-01-05. Avsked med pension 1697-03-03. Död 1708-12-02 på Hinderstorp.Gift med Margareta Silfverswärd, död 1711, dotter av ryttmästaren Lars Silfverswärd, och Brita Svenske.

Barn:

 • Bengt. Ryttare vid Nylands och Tavastehus' fördubblingskavalleriregemente 1676. Korpral vid Nylands och Tavastehus' fördubblingskavalleriregemente 1677. Kvartermästare 1678. Livdrabant 1680. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1684-01-24. Volontär vid holländska armén 1689. Ryttmästare vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1701-10-08. Fången vid Schauden i Litauen 1703-02-00. Hemkom. Gift med Anna Margareta Slake i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1687 med ryttmästaren Bengt Hierta, i hans 3:e gifte, född 1638. Död 1696. Gift 2:o med ryttmästaren Jakob Udd, adlad Mannerstierna, född 1655, död 1705), född 1664, död 1737, dotter av kaptenen Göran Stake, och Brita Oxe.
 • Maria, född 1663. Gift 1690-10-07 i Häggesleds kyrka med kaptenlöjtnanten Axel Natt och Dag, i hans 1:a. gifte, född 1666, död 1736.
 • Gustaf, död som barn.
 • Axel, död som barn.
 • Per, död som barn.
 • Magdalena, född 1667, död 1717 Stinggården och begraven 1717-03-15. Gift med löjtnanten Mauritz Stake, i hans 2:a gifte, död 1728.
 • Agneta, död 1743-01-13. Gift 1695-08-04 på Hinderstorp med löjtnanten Anton Johan Bagge af Söderby, född 1662, död 1704.
 • Fromhold. Volontär vid Mellins infanteriregemente 1689. Korpral vid Mellins infanteriregemente 1692. Förare 1693. Sergeant 1693. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1696-03-30. Löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1700-11-11. Kapten 1700-12-07. Fången vid Warschau 1704-08-26. Hemkom 1705-05-00. Major vid Breitholtz' infanteriregemente 1706-12-19. Överstelöjtnant vid Breitholtz' infanteriregemente 1709-04-16. Överstelöjtnant vid Västerbottens regemente 1709-11-12, men måste lämna denna tjänst 1712-04-30, emedan en annan blivit därtill av konungen utnämnd. Permitterad 1712-12-16 till armén i Pommern, där han tjästgjorde som volontär. Fången 1715-12-23 vid Stralsund och förd till Lubeck, varifrån han rymde förklädd till köpman. Avsked 1718-06-11. Var död 1735.
 • Carl. Uppgives varit löjtnant vid adelsfaneregegementet. Död ogift 1710-02-28, i slaget vid Helsingborg.
 • Anna Catharina, född (1687-02-01?), död 1693-12-18.

TAB 3

Sten, (son av Göran, Tab. 2). Förare vid Bohusläns dragonregemente 1670. Med regegementet kommenderad till Pommern 1672. Fältväbel 1674. Fänrik 1675-10-00. Löjtnant vid livregegementet till häst 1678. Ryttmästare vid livregegementet till häst 1701-06-04. Avsked med överstelöjtnants karaktär 1703-12-29. Kommendant på Vaxholm (At (RA) 1714-06-09. Död 1720-03-20 på sin egendom Måsebo i Mölltorps socken, Skaraborgs län. Han blev under kriget på 1670-talet fången och förd till Berlin 1675-06-15, men utväxlades och bevistade därefter slagen på Rügen och vid Rabenitz 1678. Gift med Christina Krabbe af Svaneby, död 1735-07-12 Rådshuvud, dotter av assessorn Johan Krabbe af Svaneby, och Anna Lake.

Barn:

 • Anna Margareta, född 1683, död 1750. Gift med löjtnanten Gustaf Lilliecrona, född 1688, död 1766.
 • Carl Gustaf. Uppgives varit löjtnant. Stupade ogift 1709-06-28 i slaget vid Poltava.
 • Märta, död som barn.
 • Beata Christina, född 1688-01-29 på Källsäter i Värings socken, Skaraborgs län, död ogift 1768-08-25 på bostället Tegalund i Foglums socken, Skaraborgs län.
 • Brita Catharina, född 1689-02-00 på Källsäter i Värings socken, Skaraborgs län, död 1689-03-18 på Källsäter.
 • Maria Elisabet, född 1690-03-18 på Källsäter i Värings socken, Skaraborgs län, död 1767-11-11 i Mölltorps socken. Gift 1729-05-16 med kaptenen vid Skaraborgs regemente Anders Holst, född 1688 i Kungälv, död 1736 Nygården
 • Catharina, född 1691-07-04 Källsäter. Gift 1717-01-06 på Storegården i Skånings-Asaka socken, Skaraborgs län med studenten Jakob Silfverdahl.
 • Johan Lorents, född 1692-07-01 på Källsäter i Värings socken, Skaraborgs län. Förare vid Skaraborgs regemente. Sergeant vid Skaraborgs regemente 1712-03-17. Fänrik 1716-08-15. Konfirmationsfullmakt 1716-12-13. Stupade ogift 1718-11-15 vid Fredrikshall.
 • Fromhold, född 1693-11-23 Källsäter. Musketerare vid Skaraborgs regemente. Sergeant vid Hallands regemente 1712-08-28. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1714-10-29. Konfirmationsfullmakt 1717-01-08. Löjtnant 1717-10-25. Avsked 1720-05-30. Död barnlös 1764-12-06 Hovet. Gift 1733-01-06 i Undenäs socken, Skaraborgs län, med Constantia Stråle af Sjöared, född 1695-10-22 på Hovet, död på Hovet 1788-11-01, dotter av majoren Johan Stråle af Sjöared, och Catharina Annsköld, nr 198.
 • Märta, född 1695-04-03 Källsäter. Död 1695-04-17 på Källsäter.
 • Leonard, född 1698 Källsäter. Fänrik. Död 1785. Se Tab. 4.
 • Maria Magdalena, döpt 1699-09-17, död 1748-03-16 i Odensåkers socken, Skaraborgs län. Gift 1724-10-13 Sveneby med löjtnanten vid Skaraborgs regemente Severin Mellbin, född 1682, död 1756-06-06 i Sandhems socken, Skaraborgs län och begraven 1756-06-21.

TAB 4

Leonard, (son av Sten, Tab. 3), döpt 1698-08-15 Källsäter. Förare vid Västgötadals regemente 1718-09-18. Furir vid Västgötadals regemente 1719-10-28. Sergeant 1737-10-11. Fänriks avsked 1741-13-02. Död 1785-11-27 Guntorp. Gift 1728-11-26 med sin faders syssling Ulrika Silfverswärd, döpt 1696-09-16 på Kvänum i Bråttensby socken, Skaraborgs län, död 1781-04-03 på Guntorp, dotter av ryttmästaren Hans Silfverswärd, och Catharina Hierta.

Barn:

 • Catharina, född 1729-10-23 Korpegården, död Korpegården 1729-12-29 och begraven i Silfverswärdska graven i Kvänums kyrka
 • Sten Georg, född 1730. Kapten. Död 1818. Se Tab. 5
 • Christina Catharina, född 1733-03-29 död 1799-06-18 Tåbol. Gift 1772-10-18 med drängen Anders Andersson.
 • Anna Beata, född 1738-09-17, död ogift 1772-07-18 Hovet

TAB 5

Sten Georg, (son av Leonard, Tab. 4), född 1730-11-14 Korpegården. Furir vid Skaraborgs regemente 1751-04-25. Sergeant vid Skaraborgs regemente 1755-06-09. Fänrik 1758-05-08. Löjtnant 1769-04-19. Kapten 1776-02-28. Avsked 1777-02-19,. RSO 1777-04-28. Död 1818-06-11. Gift 1767-12-27 Tunarp m, sin farfars svågers sondotter Catharina Ebba Natt och Dag, född 1735-12-29, död 1801-12-29 på sin sätesgård Guntorp i Bråttensby socken, Älvsborgs län, dotter av majoren Johan Gustaf Natt och Dag, och hans 1:a fru Rrita Magdalena Uggla.

Barn:

 • Leonard Johan, född 1768-12-09 i Vilostads socken, Skaraborgs län. Volontär vid Skaraborgs regemente 1775-04-15. Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1786-04-01. Fänrik 1786-03-21. Stabslöjtnant 1796-03-07. Stabskapten 1801-06-16. 2. Major 1812-04-22. Överstelöjtnant i armén 1814-01-19. RSO 1814-05-28. Avsked 1815-06-06. Död ogift 1822-09-06 Ärtekärr. Han bevistade 1788 fälttåget i Bohuslän och blev 1788-12-29 fången vid Kvistrum av danskarna.
 • Abraham Axel, född 1770-01-05 på Guntorp. Fänrik vid Skaraborgs frikår 1788-10-30. Löjtnant vid Skaraborgs frikår 1790-06-28. Livdrabant 1793-10-14. Löjtnant i armén 1800-09-08. Löjtnant vid karelska dragonregegementet 1804-10-16. Stallmästare vid krigsskolan i Haapaniemi 1805-03-20. Gmtf 1808. Kapten vid vid karelska dragonregegementet 1809-06-29. Placerad på Västgöta dragonregemente 1810-06-19. Major i armén 1814-08-25. RSO 1818-05-20. Avsked 1820-12-20. Död ogift 1835-12-25 Olstorp. Han bevistade finska kriget 1808–1809 samt fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 1814.
 • Göran Adolf, född 1772. Major. Död 1849. Se Tab. 6
 • Ulrika Magdalena, född 1773-05-24 på Stenhusgården i Vartofta-Åsaka socken, Skaraborgs län, död 1787-02-25 på Guntorp.

TAB 6

Göran Adolf, (son av Sten Georg, Tab. 5), född 1772-01-04 Stenhusgården. Volontär vid Skaraborgs regemente 1780-05-20. Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1788-09-01. Fänrik 1793-08-04. Löjtnant 1803-03-09. Kapten och regementskvartermästare 1811-10-22. RSO 1814-11-16. Major i armén 1821-04-18. Avsked 1822-03-19. Död 1849-02-07 på sin egendom Olstorp i Algutstorps socken, Älvsborgs län. Gift 1815-12-05 Höberg med Eleonora Margareta Gyllenhaal, född 1794-06-12 Höberg, död 1869-07-12 på Olstorp, dotter av majoren Leonard Gyllenhaal, och Anna Hård at Torestorp, nr 60.

Barn:

 • Anna Catharina, född 1816-10-15, död 1818-11-04.
 • Sten Leonard, född 1817-11-10. Bruksbokhållare. Död före 1860.
 • Ulrika Lovisa, född 1819-04-06, Guntorp, död ogift 1903-12-03 på Olstorp.
 • Abraham Axel, född 1820. Godsägare. Död 1910. Se Tab. 7.
 • Gustava Charlotta, född 1822-01-27 på Guntorp. Stiftsjungfru. Död ogift 1861-12-09 på Olstorp.
 • Anna Sofia Vilhelmina, född 1823-05-22 på Guntorp. Stiftsjungfru. Död ogift 1861-12-09 på Olstorp.
 • Reinhold Adolf Fredrik, född 1827-07-10 Blombacka, bruksbokhållare. Död 1899-10-09 i Cambrians, Victoria, Australien.

TAB 7

Abraham Axel, (son av Göran Adolf, Tab. 6), född 1820-05-29 Guntorp. Elev vid smideskursen i Avesta 1843. Förvaltare vid Mattors bruk och sågverk i Tuna socken, Västernorrlands län 1851–1867. Revisor vid Dicksonska verken i Norrland 1867–1898. Ledamot av riksdagens andra kammare 1876–1881. Död 1910-08-07 på Olstorp (Algutstorps församling, Älvsborgs län db). Ägde nämnda fäderneegendom jämte Hulugården m.m. i Äggvena socken, Älvsborgs län sedan 1868. Gift 1:o 1853-10-06 i Romfartuna prästgård Västmanlands län med Johanna Lovisa Teodora (Tora) Boberg, född 1830-11-13 i Irsta prästgård Västmanlands län (Västerås domkyrkoförsamling fb), död 1884-04-18 på Olstorp, dotter av prosten och kyrkoherden, fil. doktor Lars Erik Boberg och Agneta Charlotta Munktell. Gift 2:o 1885-07-01 i Stockholm med Hedvig Viola Constantia Törnsten, född 1854-12-11 i Sundsvall, död 1928-02-22 i Kungsholms församling, Stockholm ]], dotter av apotekaren Carl Olof Ferdinand Törnsten och Sofia Charlotta Meijer.

Barn:

 • 2. Tora Viola Sofia, född 1886-08-09 på Olstorp. Stiftsjungfru. Anställd på Norma Restaurant AB. Gift 1910-10-18 på Olstorp (Algutstorps församling Älvsborgs län med direktören Tage Fredrik Vionville Milles, född 1882-09-16 i Lagga församling, i Stockholms län.
 • 2. Signe Carola Margareta, född 1888-10-07 på Olstorp. Stiftsjungfru.
 • 2. Sten Axel Georg, född 1891 på Olstorp. Civilingenjör. Se Tab. 8.
 • 2. Gunhild Vivian Lovisa (Gull), född 1892-12-06 på Olstorp. Stiftsjungfru.

TAB 8

Sten Axel Georg, (son av Abraham Axel, Tab. 7), född 1891-03-16 på Olstorp. Studentexamen vid Göteborgs högre realläroverk 1910. Utexaminerad från tekniska högskolans elektrotekniska fackskola 1914-12-20. Med honom utgick adliga ätten Rutensköld nr 328 på Svärdsidan. Gift 1918-11-30 i Uppsala domkyrka med Karin Margareta Granell, född 1891-05-24 i Stockholm i Maria församling, Stockholm, dotter av civilingenjören Anders Johan Granell och Anna Gustava Sundström.

Barn:

 • Anna Viola Margareta, född 1919-09-07 i Västerås.

TAB 9

Lars, (son av Göran, Tab. 2), till Gröneberg i Kedums socken, Skaraborgs län. Volontär vid livgardet 1670. Fänrik vid bergsregegementet 1674-11-03. Löjtnant vid Jöran Ulfsparres rytteriskvadron. Kaptenlöjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1676. Kaptenlöjtnant vid adelsfaneregegementet 1677-09-03. Ryttmästare vid adelsfaneregegementet 1679-09-23. Fången vid Janiske i Polen 1702-05-23, men hemkom. Major vid adelsfaneregegementet 1704-04-08. Konfirmationsfullmakt 1704-08-10. Avsked 1705-11-18. Död 1732-03-02. – G. 1684-11-16 Margreteholm med Maria Breitholtz, född på Margreteholm i Sandhems socken, dotter av översten Claes Breitholtz, adlad Breitholtz, och Margareta Ödell och Ödla, nr 211.

Barn:

 • Margareta. Gift med löjtnanten vid Närkes och Värmlands regemente Nils Georg Lilliebiörn, född 1692.
 • Adolf, född 1694. Löjtnant vid överste Sinclairs regemente. Död ogift 1758 och begraven 1758-05-13, i Ronneby.
 • Maria Elisabet, född 1696, död 1765-06-06 i Karlshamn. G. 1:o med majoren Johan Pistolskiöld, född 1683, död 1726. Gift 2:o 1733-12-02 i Göteborg med majoren Anders Joakim Henell, adlad von Henel, i hans 2:a gifte, född 1687, död 1744. Gift 3:o 1748 med sin broders svärfader, översten Christer Boije af Gennäs, i hans 3:e gifte, född 1678, död 1751.
 • Hedvig Catharina, död 1754-12-09 på Härlingstorp i Vings socken, Skaraborgs län. Gift 1:o med grosshandlaren och rådmannen i Göteborg Cornelius Thorson. 2:o 1730 med ryttmästaren Lars Gyllenhaal, i hans 2:a gifte, född 1690, död 1756.
 • Carl Gustaf, född 1698. Löjtnant. Död 1758. Se Tab. 14
 • Bengt Henrik, död ung.

TAB 10

Claes Jürgen, (son av Lars, Tab. 9). Fänrik vid Breitholtz' värvade infanteriregementet 1706-12-19. Konfirmationsfullmakt 1707-12-12. Löjtnant vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1710-10-29. Död 1712-02-00 och begraven 1712-03-22 i Fors' kyrka Älvsborgs län. Gift 1711-06-14 i Rommele socken, Älvsborgs län med Elisabet Christina Sass i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1716-02-25 med kaptenen Per Lilliebielke, nr 273, i hans 1:a gifte, född 1696, död 1764), död 1748-04-16, dotter av överstelöjtnanten Henrik Henriksson Sass, och hans 2:a fru Elisabet Christina Bagge af Söderby.

Barn:

 • Clara Görel, född posthuma 1712-03-07 på Köpinge i Rommele socken, död Köpinge

TAB 11

Edvard, (son av Lars, Tab. 9), född 1691-06-24. Page hos änkedrottningen. Förare vid livgardet 1705. Transportera till Kronobergs regemente 1704. Fänrik vid Kronobergs regemente 1709-12-00. Löjtnant 1712-11-22. Konfirmationsfullmakt 1715-03-02. Kapten vid Smålands äntergastbataljon 1718-01-30. Sekundkapten vid Kronobergs regemente 1718-01-30. Premiärkapten vid Kronobergs regemente 1719-12-29. Major 1744-06-08. RSO 1748-11-07. Avsked 1750-03-30. Död 1760-01-05 i Ormesberga socken, Kronobergs län. Gift 1731-07-00 Lidhem med Elisabet Margareta Boije af Gennäs, född 1714-12-25, död 1758-06-27, dotter av översten Christer Boije af Gennäs, och hans 2:a fru Anna Margareta von Dobrokowsky.

Barn:

 • Lars, född 1732-06-22, på Lidhem, död 1739-11-06 på Tofta i likanämnd socken, Malmöhus län.
 • Maria Hedvig, född 1733-06-20 Munkanäs, död 1734-03-29.
 • Christer Vilhelm, född 1735. Kapten. Död 1788. Se Tab. 12
 • Carl Axel, född 1736-12-28 på Munkanäs, död på Munkanäs 1738-02-04.
 • Carl Eberhard, född 1738-09-12 på Munkanäs, död på Munkanäs 1738-12-23.
 • Anna Margareta, född 1740-11-23 på Tofta, död 1804-05-03 Odensvallahult Gift 1763-10-26 på Örsholm i Örs socken, Kronobergs län med fänriken Reinhold Strålenhielm, i hans 2:a gifte, född 1731, död 1799.
 • Gustaf Edvard, född 1742-10-04 på Tofta.
 • Sofia, född 1743, död ogift 1774-11-10 Eknaholm
 • Adolf Fredrik, född 1744. Krigsfiskal. Död före 1823. Se Tab. 13.
 • Maria Lovisa, född 1750-09-11 Silkesnäs, död ogift 1774-11-13 på Eknaholm.

TAB 12

Christer Vilhelm, (son av Edvard, Tab. 11), född 1735-08-01 Munkanäs. Volontär vid Kronobergs regemente 1742. Sergeant vid Kronobergs regemente 1750-04-28. Gick i fransk tjänst. Löjtnant i fransk tjänst 1759. Löjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1760-06-23. Kapten vid Östgöta infanteriregemente 1770-05-22. RSO 1772-05-28. Död 1788-02-10 i Linköping 1785-01-24 på Rölnorp i Kristbergs socken, Östergötlands län. Inr. Tidn. 1785, nr 9 [At (Sch).]. Gift 1:o 1768-09-27 Svalnas med Margareta Charlotta Adlerklo, född 1745-01-20 på Borggårds bruk i Hällestads socken, Östergötlands län, död 1773-01-15 Torsjö, dotter av brukspatronen Carl Gustaf Adlerklo, och Maria Margareta Rosenstråle. Gift 2:o 1775-01-15 Sörstad s socken, Östergötlands län med Catharina Dorotea Tengmarck i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1798-11-23 i Linköping med överstelöjtnanten Johan Adolf Lagersvärd, född 1751, död 1800), född 1756-04-04, död 1806-06-30 i Linköping, dotter av överstelöjtnanten Magnus Tengmarck och Christina Maria Wiberg.

Barn:

 • 1. Gustava Margareta, född 1769-07-01 på Torsjö, död på Torsjö 1769-07-31.
 • 1. Charlotta Fredrika Vilhelmina, född 1770-10-03 på Torsjö, död 1773-01-16 på Torsjö.
 • 1. Lovisa Carolina Aurora, född 1772-03-14 på Torsjö, död 1849-01-31 i Tjällmo socken. Gift 1792-04-13 i Styrestads socken, Östergötlands län med jägmästaren Anders Adolf Sjöstrand, född 1768-09-22 i Tjällmo socken, död 1828-11-03 på sitt boställe Åstad i Tjällmo socken.

TAB 13

Adolf Fredrik, (son av Edvard, Tab. 11), född 1744-11-17 Tofta, Malmöhus län. Auskultant i Göta hovrätt. Vice häradshövding. Notarie i Göta hovrätt 1770-05-26. Aktuarie i Göta hovrätt 1780-02-10. Avsked 1780-02-17. Krigsfiskal. Död före hustrun. Gift 1770-05-26 med Judit Helena Lundborg, född 1752-08-18, död 1823-01-30 i Västervik, dotter av rådmannen Vilhelm Lundborg.

Barn:

 • Hedvig, född 1770, död 1778.
 • Edvard, född 1773-01-12, död 1773-06-11.
 • Jeanna, född 1775-02-27.

TAB 14

Carl Gustaf, (son av Lars, Tab. 9), född 1698-03-25 i Skåne. Rustmästare vid Bildsteins regemente 1712. Förare vid Älvsborgs regemente 1713. Sergeant vid Kronobergs regemente 1717. Fänrik vid Södermanlands äntergastbataljon 1718-02-05. Fänrik vid Kronobergs regemente 1719-12-29. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1739-12-19. Avsked 1749-05-09. Död 1758-05-09 i Ronneby socken. Trolovad med Johanna Billing, från vilken han blev skild 17418. Gift 1745-05-24 med Anna Margareta Gothilander, född 1724, död 1770-09-30 i Stockholm, dotter av löjtnanten vid Kronobergs regemente Daniel Gothilander och Anna Catharina Keijsell.

Barn:

 • Lars Daniel, född 1746-03-20, överlevde fadern.
 • Hedvig Maria Juliana, född 1748-12-24, död ogift 1830-04-22.
 • Göran Adolf, född 1749-08-19. Sergeant vid konungens eget värvade regemente 1769-10-27. Fänrik vid konungens eget värvade regemente 1773-12-01. Löjtnant 1781-08-20. Kapten 1785-03-02. RSO 1799-11-16. Avsked 1802-06-05. Död ogift 1818-11-04 i Verums socken, Kristianstads län och begraven 1818-11-17.
 • Sten Axel, född 1751. Arrendator. Död 1797-03-16 i Stockholm i Jakobs församling, Stockholm.
 • Adolf Fredrik, född tvilling 1753-03-22. Hantlangare vid artilleriregementet 1772-09-15. Lärminör vid artilleriregementet 1772-11-21. Furir 1772-12-04. Sergeant 1773-12-04 och ännu 1777. Sist kapten. Död 1815-06-27 i Helsingfors. (Helsingfors kyrkoarkiv.) Gift med Margareta von Gessel, född 1750, död 1812-02-09 i Helsingfors. (Helsingfors kyrkoarkiv.)
 • Lovisa Ulrika, född tvilling 1753-03-22, död ogift 1772-05-15 i Stockholm i Kungsholms församling, Stockholm.
 • Anna Margareta, född 1756-08-04 i Ronneby socken.

TAB 15

Leonard, (son av Göran, Tab. 2). Page hos Bengt Oxenstierna 1669. Medföljde denne såsom hovjunkare till Wien och Nijmvegen. Kornett vid adelsfaneregementet 1679-04-11. Löjtnant vid adelsfaneregementet 1687-10-31. Permission att gå i utländsk tjänst 1689-10-01. Löjtnant i fransk tjänst. Återkom därifrån och inträdde i sin förra tjänst vid adelstaneregementet 1691. Stupade 1702-07-19 vid Hummelhof. Gift 1700-01-01 Odenstad med Elisabet Rosenbielke, född 1675, död 1701-01-28 på Kjärvingsnäs i Eskilsäters socken, Värmlands län och begraven 1701-07-07, dotter av generaladjutanten Bengt Rosenbielke, och Christina Hildring.

Barn:

 • Georg, född 1701-01-01 på Kjärvingsnäs, död på Kjärvingsnäs 1701-01-19 och begraven på samma gång som modern 1701-07-07.

TAB 16

Axel, (son av Göran, Tab. 2), till Hinderstorp i Häggesleds socken, Skaraborgs län. Volontär vid livgardet 1686-03-03. Furir vid Älvsborgs regemente 1689-06-16. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1691-08-08. Erhöll 1695-03-12 permission att gå i utländsk tjänst. Löjtnant vid Erik Sparres regemente i fransk tjänst 1695. Kapten vid Erik Sparres regemente 1696-06-16. Löjtnant vid Älvsborgs regemente 1696 i mars. Avsked från franska tjänsten 1697-01-09. Kapten vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1703-03-02. Konfirmationsfullmakt 1703-03-02. Major vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1707-03-02. Överstelöjtnant 1710-04-09. Konfirmationsfullmakt 1711-01-11. Överste för Hallands regemente 1712-04-30. Avsked 1717. Död 1735-12-07 Säter. Gift 1704-06-26 på Önnerstorp (Morgongåvobrev, intaget i adelns rusttjänstlängder för Västergötland 1740 (O.A.).) med friherrinnan Adolfina Johanna Fleetwood i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1700 med kaptenen friherre Lars Sparre, född 1673, död 1703), född 1676-12-06 Svanaholm, död 1756 på Säter och begraven 1756-12-02 i Eskilsäters kyrka, dotter av överstelöjtnanten friherre Adolf Jakob Fleetwood, och friherrinnan Christina Maria Siöblad.

Barn:

 • Margareta Brita, död tre år gammal.
 • Ulrika Juliana, född 1708-07-24, död 1784-03-28 Ottersjö. Gift 1725-12-21 på Hinderstorp med kammarherren Anders Johansson Pohl, adlad Ehrenpohl, född 1690, död 1764.
 • Christina Maria, född 1709-10-01, död 1726 och begraven 1726-11-13 i Säters kyrka Skaraborgs län. Gift 1726-02-04 på Hinderstorp med kaptenen Bengt Lind af Hageby, i hans 1:a gifte, född 1697, död 1762.
 • Carl Axel, född 1710. Major. Död 1762. Se Tab. 17
 • Göran Adolf, född 1712. Lagman. Död 1786. Se Tab. 19
 • Eva Charlotta, född 1714-03-10 på Hinderstorp, död på Hinderstorp 1714-03-18.
 • Hedvig Eleonora, född 1716-11-30, död 1789-01-15 i Morups prästgård Hallands län. Gift 1743 med provinsialläkaren i Värmland. Livmedikus. Med. doktor Peter Hamnerin, född 1712 i Kristinehamn, död 1766-10-02 på Säter i Eskilsäters socken, och begraven 1766-11-16.
 • Charlotta Ebba Lovisa, född 1718-11-17, död 1768-09-22. Gift 1738-12-27 på Säter med löjtnanten Hans Gabriel Natt och Dag, född 1715, död 1767.

TAB 17

Carl Axel, (son av Axel, Tab. 16), till Stensnäs i Ukna socken, Kalmar län. Född 1710-10-29 i Halmstad. Livdrabant. Löjtnant i fransk tjänst 1734-07-15. Löjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1741-07-22. Regementskvartermästare vid Östgöta infanteriregemente 1743-05-14. Majors avsked 1749-01-19. Död 1762-11-17 på Stensnäs. Gift i Stensnäs 1746-09-04 med Brita Maria Boije af Gennäs i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1766-07-01 på Stensnäs med hovintendenten Carl Petersén, adlad af Petersens, född 1742, död 1800), född 1728-08-27, Charlottenborg s socken, Östergötlands län, död 1795-04-27 i Norrköping, dotter av överstelöjtnanten Carl Gustaf Boije af Gennäs, och grevinnan Charlotta Susanna Maria Dorotea Lewenhaupt.

Barn:

 • Charlotta Ulrika, född 1747-06-12 på Björkö i Vreta klosters socken, Östergötlands län, död Björkö 1747-09-28.
 • Anna Maria, född 1748-09-24 på Stensnäs.
 • Carl Adam, född 1750-02-18 på Stensnäs, död på Stensnäs 1751-10-31.
 • Ulrik, född 1752-04-11 på Stensnäs. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente. Livdrabant och löjtnant 1770-03-22. Död ogift 1779-07-03 efter ett vådaskott på en jakt.
 • Anna, född 1753-08-12 i Kalmar, död ogift 1826-08-21 i Skövde.
 • Charlotta, född 1756-08-07 på Stensnäs, död 1782-10-04 Mariehov. Gift 1781-08-02 i Drothems kyrka med majoren Johan Henrik Steuch, i hans 2:a gifte, född 1753.
 • Ulrika, född 1757-01-28 på Stensnäs, död på Stensnäs 1757-06-13.
 • Gustaf Adolf, född 1758. Kapten. Död 1802. Se Tab. 18
 • Beata Sofia, född 1759, död 1804-01-01 i Stockholm. Gift 1781-08-02 på Mariehov med friherre Johan Fredrik Rehbinder, från vilken hon 1791 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1759, död 1829.
 • Lovisa, född 1760-04-16 på Stensnäs, död ogift 1821-08-20 i Skövde.

TAB 18

Gustaf Adolf, (son av Carl Axel, Tab. 17), född 1758-10-10 på Stensnäs. Sergeant vid Jönköpings regemente 1775-11-21. Livdrabant 1778-05-18. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1782-11-28. Löjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1785-05-02. Vice korpral vid livdrabanterna 1787-05-20. Kapten vid änkedrottningens regemente 1791-03-17. Avsked 1791-04-24. Tullbesökare i Stockholm. Död 1802-06-15 i Stockholm i Katarina församling, Stockholm. Gift med Ulrika Charlotta Stenborg, född 1772, död änka, dotter av kvartermästaren vid livregementet till häst, operasångaren Nils Gustaf Stenborg och Ulrika Charlotta Gramsdorff. Hon var under åren 1794–1796 anställd vid dramatiska teatern och säges ha varit en god skådespelerska, men blev av sina kamrater utvoterad från teatern. (Dalhgren, Anteckningar om Stockholms teatrar (1866).)

Barn:

 • Anna Maria Charlotta, född 1791-12-15 i Stockholm Hovförsamlingen, död i Ryssland. ( Öä X, sid. 459.). Död 1856-08-02 i Tsarskoje Selo, guvernementet S:t petersburg, Ryssland. Gift med och skild från på 1820-talet statsrådet vid tredjes sektionen av kejsarens privata kansli med Joseph Vassilievitch Koberwein i hans 1:a gifte (omgift med Caroline von Rosen), född 1789. Död 1854-05-21 i S:t Petersburg. Hon hade en dotter vid namn Youzia med tsar Nikolaus I. Biografi över Anna Maria Charlotta och hennes ättl, se J. Ferrand. "Aperçu généalogique sur quelques descendances naturelles des Grand-Dues de Russie au XIXiéme siècle", Paris 1982.
 • Sten Axel, född 1796-10-08 i Stockholm i Katarina församling, Stockholm, död i Stockholm i Katarina församling, Stockholm 1796-12-09.
 • Ulrika Charlotta, född 1799-11-09 i Stockholm i Katarina församling, Stockholm, död 1765-10-06. Gift 1842-07-08 med kyrkoherden i Sunds pastorat av Linköpings stift Samuel Lindgren i hans 2:a gifte (gift 1:o 1825-09-06 med Emma Magdalena Engstrand, född 1800, död 1841-01-12, dotter av prosten och kyrkoherden. Fil. doktor Johan Engstrand och hans 2:a hustru Ulrika Pontin), född 1791-06-18 i Fornåsa socken, Östergötlands län, död 1862-06-25 i Sunds prästgård.

TAB 19

Göran Adolf (son av Axel, tab. 16), till Porrarp i Dalstorps socken, i Älvsborgs län, och Reutersberg i Hulareds socken, i Älvsborgs län. F. 1712-04-01 Hinderstorp. Extra ordinarie kanslist vid Örebro landskansli 1728. Auskultant i kammarkollegium 1733. Kammarskrivare i tull- och licentkontoret i kammarkollegium 1735-03-13. Tillika auskultant i Svea hovrätt 1736. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1737-11-11. Fiskal i riksens ständers bank 1739-04-18. Advokatfiskal i riksens ständers bank 1741. Assessor i Göta hovrätt 1747-02-04. Hovrättsråd i Göta hovrätt 1752-11-05. Lagman i Tio härads lagsaga 1759-05-04. Död 1786-05-13 på Borrarp. 'Han har i Vetenskapsakademiens handlingar för år 1744 lämnat en beskrivning på rackelhanar.' Gift 1739-06-24, med Margareta Alissa Rutensparre, född 1717-06-07 i Dörby socken, Kalmar län, död 1782-01-11 på Borrarp, dotter av översten Gustaf Skarp, adlad Rutensparre, och Anna Magdalena Ruuth B.

Barn:

 • Axel, född 1739-12-00, begraven 1745-03-22, i Jakobs kyrka i Stockholm.
 • Anna Magdalena, född 1741-08-14.
 • Beata Elisabet, döpt 1742-10-14 i Stockholm i Jakobs församling, Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1824-06-08. Gift 1764-12-13 på Borrarp med kammarherren Carl Emil Witling, nr 1044, från vilken hon blev skild, född 1741, död 1787.
 • Axel Carl, döpt 1745-02-19 i Stockholm i Jakobs församling, Stockholm.
 • Ulrika Helena, född 1746-11-29 på ömmestorp i Tranemo socken, Älvsborgs län. Stiftsjungfru. Död 1791-09-15 i Jönköping. Gift 1766-11-07 på Borrarp med översten Fredrik Rosenborg, född 1726, död 1806.
 • Göran Carl, född 1749-01-05 på ömmestorp.
 • Adolfina Johanna, född 1750, död 1837-09-20 i Stockholm. Gift 1771-08-29 på Borrarp med lagmannen Johan Gezelius, adlad Olivecreutz, född 1721, död 1804.

Utan känt samband:

 • 1) Henrik Casper Rutensköld. Löjtnant vid Breitholtz' infanteriregemente. Löjtnant vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1709-10-13. Konfirmationsfullmakt 1710 "10.
 • 2) Vilhelm Lorentz Rutensköld. Löjtnant vid karelska kavalleriregementet. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och förd till Tobolsk. Död i Tobolsk 1721-11-16.
 • 3) Christian Göran Rutensköld. Kapten. Gift med Gertrud Persdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med amiralitetslöjtnanten Olof Frisk). Son Görgen Christian född 1719-05-26 på Växsta, död 1719-12-29 i Gamleby socken.
 • 4) Maria Rutensköld, död ogift 1738-03-06 i Sandviks socken, Jönköpings län.
 • 5) Hedvig Rutensköld, död 1741-01-04 på Betarp i Burseryds socken, Jönköpings län.
 • 6) Maria Christina Rutensköld (enligt Hm Rudén schöld), född 1725, död 1783-08-03 i Bettna socken, Södermanlands län. Gift 1757-10-10 Nynäs med komministern i Bettna Johan Lithander, född 1724, död 1781-06-27.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.