Borgenstierna nr 1647

Från Adelsvapen-Wiki

1647.jpg

Adliga ätten Borgenstierna nr 1647

Adlad 1719-09-04, introducerad 1720.

Borgenstierna A164700.png

TAB 1

Gabriel Eriksson Stjernberg (översiktstab. 1). Generalgevaldigerlöjtnant vid Västgötaarmén 1711-08-20. Avsked 1717-09-05. Var död 1734-11-22. Gift med Margareta Werner, dotter av länsmannen Svineberg Mäns Werner.

Barn:

 • Gabriel Stjernberg, adlad Borgenstierna, född 1684-08-04 Brattås. Löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1709-11-06. Kaptenlöjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1709-10-13. Sekundkapten vid Närkes och Värmlands regemente 1712-09-19. Premiärkapten 1712-12-00. Konfirmationsfullmakt 1715-07-05. Avsked med majors titel 1719-05-22. Adlad 1719-09-04 (introducerad 1720 under nr 1647). Död 1748-09-06 i Uddevalla och begraven i Uddevalla kyrka. Han bevistade, bland andra krigsoperationer, slaget vid Gadebusch och belägringen av Tönningen, där han blev dansk krigsfånge. Gift 1:o 1706-07-10 med Margareta Hammar, född 1686-09-22, död 1722-05-20 i barnsäng, dotter av råd-och handelsmannen i Uddevalla Christian Hammar och Regina Wallengren. Gift 2:o 1729 med Anna Christina Hård af Segerstad, född 1706-10-20 i Lindärva socken, Skaraborgs län, död 1765-02-13 på Näs Mellangården i Yllestads socken, i Skaraborgs län, dotter av löjtnanten Johan Fredrik Hård af Segerstad, och Maria Elisabet Soop.

Barn:

 • 1. Gabriel, född 1707. Lanträntmästare. Död 1750. Se Tab. 2.
 • 1. Christer, född 1708-05-23, död 1709.
 • 1. Regina, född 1709-06-01 död 1738-10-29. Gift 1735-03-11 i Uddevalla med befallningsmannen över gymnasiegodsen i Bohuslän, landskamreraren Peter Fehman i hans 1:a gifte (gift 2:o med Maria Tellander. 3:o 1748 med Hedvig Eleonora Rozelia, adlad von Rosenheim, född 1722-03-15, död 1786-03-15, dotter av assessorn i Svea hovrätt Olof Olofsson Rozelius och Catharina Margareta von Kraft), född 1711-04-10 i Uddevalla, död 1761-06-29 Sundsby, brorson till justitiekansleren Tomas Fehman, adlad och friherre Fehman [Öä].
 • 1. Margareta, född 1712-04-26, död 1719-01-29.
 • 1. Carl Christer, född 1714. Major. Död 1759. Se Tab. 12
 • 1. Ulrika, född 1715-04-26 Östbro, död 1719-09-06.
 • 1. Erik Georg, född 1716-11-03 på Östbro. Livdrabant. Död 1741-01-20.
 • 1. Peter, född 1717-12-18 Sörbro Fältkassör. Död 1747.
 • 1. Margareta, född 1719-10-26 på Sörbro, död 1720-05-19.
 • 1. Ulrika, född tvilling 1720-12-19, död 1721-05-30.
 • 1. Fredrik, född tvilling 1720-12-19. Volontär vid Bohusläns dragoner. Död 1742-07-22.
 • 1. Margareta, född tvilling 1722-05-20, död 1723-02-09.
 • 1. Christer, född tvilling 1722-05-20, död 1722.
 • 2. Margareta, född 1730-12-19, död 1731-03-20.
 • 2. Anna Margareta, född 1733-01-21, död 1785-07-12. Gift 1755-10-28 i Uddevalla med komministern i Yllestads församling i Skara stift Gabriel Carlbom i hans 1:a gifte (gift 2:o 1787 med Anna Christina Friberg i hennes 1:a gifte), född 1718-05-01 i Källegården Karleby i Karleby socken, Skaraborgs län, död 1788-02-06 i Yllestads komministergård.
 • 2. Johanna Fredrika, född 1734-03-30, död 1786-08-22 i Göteborg. Gift 1763-04-22 i Uddevalla med kyrkoherden i Skredsviks pastorat av Göteborgs stift Elieser Kjerrulf född 1724, död 1786-09-19.
 • 2. Gustaf, född 1735-03-14 död 1753.
 • 2. Anders Adolf, född 1736-06-12, död 1752.
 • 2. Maria Elisabet, född 1737-09-04, död 1792-02-08 i Göteborg. Gift med amiralitetskamreraren Niklas Sperring, född 1720, död 1789-05-25.
 • 2. Harald, född 1738-12-17. Reste såsom officer till Ostindien.
 • 2. Regina Ulrika, född 1740-05-21.
 • 2. Birgitta Christina, född 1743, död ogift 1814-10-17 på Stora Alfhem i Skepplanda socken, Älvsborgs län.

TAB 2

Gabriel, (son av Gabriel Stjernberg, adlad Borgenstierna, Tab. 1), född 1707-02-17. Student i Lund 1727 (Sv.) Lanträntmästare i Mariestad. Död 1750-12-17 i Mariestad. Gift 1732-10-06 i Mariestad med Elisabet Eleonora Palm, död 1753-03-06 i Bredagården i Eggby socken, Skaraborgs län, dotter av assessorn Lars Palm. Tre bröllopsverser tryckta i Skara finns, varav en är skriven av Carl P. Ekman.

Barn:

 • Gabriel, född 1733-07-18 Jönslunda, död 1742-02-06 och begraven 1742-02-14 i Mariestad. En begravningsvers tryckt i Skara finns över honom, skriven av Ingemar Tengblad
 • Magnus, född 1734. Ryttmästare. Död 1798. Se Tab. 3
 • Anna Margareta, döpt 1736-07-01 i Mariestad, död 1794-11-05 Essgärdet. Gift 1768-01-28 Årnäs med ryttmästaren Carl Bleckert Storckenfeldt, i hans 1:a gifte, född 1746, död 1814.
 • Carl Christer, född 1737. Major. Död 1800. Se Tab. 4
 • Regina Eleonora, döpt 1739-08-30 i Mariestad, död 1742-01-02 och begraven i Mariestad 1742-01-10. En begravningsvers tryckt i Skara finns över henne.
 • Eleonora, född 1742-03-06 i Mariestad, död 1774-05-13 i barnsäng på Essgärdet. Gift 1772-09-17 på Årnäs med sin broders svåger ryttmästaren Adam Fredrik Storckenfeldt, i hans 1:a gifte, född 1750, död 1800.
 • Gabriel, döpt 1743-07-15. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1758. Page vid hovet 1762-04-03. Kammarpage hos drottningen 1763-01-12. Kornett vid adelsfanan 1767-12-09. Kammarjunkare. Löjtnants avsked 1783-03-19, död ogift 1816-02-01 Ekedal
 • Erik, född 1745-10-21, i Mariestad. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1760. Livdrabant 1763-03-19. Löjtnant i armén 1767-03-24 avsked 1772-10-07 död ogift 1772-10-08, i Stockholm.
 • Gustaf, född 1747. Löjtnant. Död 1802. Se Tab. 11

TAB 3

Magnus, (son av Gabriel, Tab. 2), född 1734-08-08 i Mariestad. Ryttare vid Västgöta kavalleriregemente 1750-09-03. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1755-10-04. Kornett 1756-10-17. Löjtnant 1761-11-10. Ryttmästare 1774-12-14. Vice korpral vid livdrabantkåren 1776-10-08. Avsked 1776-10-22. Död 1798-01-28 i Skövde. Gift 1765-08-02 Örneberg med friherrinnan Lovisa Ulrika Fägerskiöld, född 1748-09-01, död 1823-02-10 i Skövde, dotter av majoren Fromhold Johan Fägerskiöld, och Eva Lovisa von Burguer.

Barn:

 • Lovisa Eleonora, född 1766-08-16, död 1785-01-20 Ribbingstorp
 • Johan Gabriel Fromhold, född 1768-05-22, död 1768-05-22
 • Anna Fredrika, född 1769-06-22, död ogift 1823-03-01 i Skövde.
 • Ulrika Charlotta, född 1770-11-10, död ogift 1839-07-04 i Lidköping.
 • Magnus Ulrik, född 1774-04-13, död 1775-01-10 på Örneberg.

TAB 4

Carl Christer, (son av Gabriel, Tab. 2), född 1737-12-25. Antagen i krigstjänst 1750. Volontär vid Cronhielmska regementet 1752. Korpral vid Bohusläns dragoner 1755. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1758-04-25. Löjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1762-05-26. Ryttmästare 1772-01-29. Regementskvartermästare och ryttmästare vid adelsfanan 1772-03-18. Major 1779-01-24. RSO 1779. Avsked med pension 1783-12-19. Död 1800-05-03 i Stockholm och begraven 1800-05-06. Gift 1:o 1765-07-18 på Aranäs, numera Årnäs, i Forshems socken, Skaraborgs län med Hedvig Charlotta Storckenfeldt, född 1749-07-18 på Årnäs, död 1768-01-30 Hellby. En bröllopsvers tryckt i Skara finns, skriven av P.S. Biörkman. Dotter till överstelöjtnanten Bleckert Johan Storckenfeldt, och Sara Petronella Drufva. Gift 2:o 1774-07-07 i Falun med friherrinnan Margareta Cederström, född 1749-03-08, död 1825-01-29 Attu, dotter av landshövdingen friherre Carl Cederström, och friherrinnan Ulrika Fredrika Cronstedt.

Barn:

 • 1. Gabriel Bleckert, född 1766. Kapten. F 1793. Se Tab. 5
 • 2. Carl, född 1786 på Hessle, död 1787-07-03 i Stockholm.

TAB 5

Gabriel Bleckert, (son av Carl Christer, Tab. 4), född 1766-05-02 Hellby. Fänrik vid Västmanlands regemente 1777-02-19. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1782-06-25 och genom byte vid Västgötadals regemente 1786-09-21. Avsked 1789-09-07. Kapten. Död 1793-06-15 i Köping. Gift 1789-12-13 i Stockholm med Elisabet Maria Strangh, född 1762-03-20, död 1827-12-17 i Stockholm, dotter av brukspatronen Gisslarbo

Barn:

 • Carl Robert, född 1790. Regementsläkare. Död 1838. Se Tab. 6
 • Hedvig Maria Charlotta, född 1791-10-04 i Köping. Stiftsjungfru. Död ogift 1834-09-11 (1834-10-11).
 • Mårten Gabriel, född 1792-10-18, död 1793-02-08 i Köping.

TAB 6

Carl Robert, (son av Gabriel Bleckert, Tab. 5), född 1790-08-30 i Köping. Kirurg. studiosus 1805. Fattigläkare i Stockholm 1806. Konstit. underläkare vid arméns sjukhus i Stralsund 1807-07-00. Student i Uppsala 1808. Underläkare vid västra arméns sjukhus. Med. kand. 1814. Lasarettsläkare i Uppsala 1816-03-16. Med. lic. 1816-12-12. Med. doktor 1817-06-16. Kirurg mag. 1818-04-28. Bataljonsläkare vid Västmanlands regemente 1818-06-29. Konfirm.fullm. 1818-07-24. Tillika gruvläkare i Sala 1819-06-20. Bataljonsläkare vid Västmanlands regemente 1819-07-24 regementsläkare vid livregementets grenadjärkår 1834-10-28. Död 1838-01-05 i Sala [SB]. Gift 1824-12-24 med Carolina Sofia Holm, född 1800-07-04, död 1873-03-23 i Uppsala, dotter av fältkamreraren Johan Holm och Johanna Sofia Bergen.

Barn:

 • Ida Gerhardina Maria Sofia, född 1826-04-02 i Sala. Stiftsjungfru. Död ogift 1887-10-11 i Uppsala.
 • Carl Johan Ture Bleckert, född 1830. Trafikchef. Död 1881. Se Tab. 7.

TAB 7

Carl Johan Ture Bleckert, (son av Carl Robert, Tab. 6), född 1830-10-06 i Sala. Kadett vid Karlberg 1849-01-17. Utexaminerad 1853-02-16 sekundlöjtnant vid K. M:ts flotta 1853-03-01 avsked ur krigstjänsten 1856-06-06 anställd i dansk krigstjänst 1864. RDDO 1864-10-01 bokhållare vid trafikavdelningen vid statens järnvägar 1865-08-08. Stationsinspektor vid Bergsbrunna 1866-09-14 och vid Herrljunga 1867. Avsked 1870. Trafikchef vid Mariestad–Moholms järnväg och stationsinspektor vid Mariestad. DFM. Död 1881-09-19 i Mariestad. Gift 1870-08-16 i Skövde med Charlotta Paulina (Lotten) Bergman, född 1847-07-25 i Skövde (Skövde församl. bok), död 1921-04-07 i Stockholm, Johannas förs. ]], dotter av grosshandlaren Sven Teodor Bergman och Christina Agnes Emelie Åkerman.

Barn:

 • Carl-Gustaf Otto Strang, född 1871. Brandkapten. Död 1924. Se Tab. 8.
 • Carl-Robert Emil Strang, född 1874. Direktör. Se Tab. 9
 • Elsa Hedvig Ida Charlotta, född 1876-05-27 i Mariestad. Gift 1904-11-26 i Stockholm med grosshandlaren Otto Ragnar Hansen, född 1874-01-01 i Augerums socken, Blekinge län.
 • Carl Erik Bertil Strang, född 1878. Köpman. Död 1914. Se Tab. 10.

TAB 8

Carl-Gustaf Otto Strang, (son av Carl Johan Ture Bleckert, Tab. 7), född 1871-05-27 i Mariestad. Mogenhetsexamen i Uppsala 1890. Till sjöss 1890–1894. Sjökaptensexamen vid navigationsskolan i Stockholm 1895-05-01. Reservunderlöjtnant i flottan 1896-10-09. Anställd hos bärgnings- och dykeriaktiebolag Neptun 1896–1900. Brandlöjtnant vid Stockholms brandkår 1900. 1. brandlöjtnant vid Stockholms brandkår 1904-03-00. Brandkapten 1911-09-00. Avsked från flottan 1912-01-19. Ledamot av kommunikationsdepartementets brandskyddskommission 1916. RVO 1917-06-06. Ordförande i svenska brandskyddsföreningen 1918. Vice brandchef i Stockholm 1920. PrRKM2o.3kl 1920. RFrHL 1921. OffBLeop.O 1921. ÖRKHt2kl med krigsdek. 1921. RNO 1924-06-06. Död 1924 i Stockholm, Katarina förs.. Gift 1900-10-13 i Bergen, Norge med Harriet Amanda Meidell, född 1874-07-12 i Bergen, dotter av kaptenen Hartvig Segelcke Meidell och Sofie Amanda Amalia Gohde.

Barn:

 • Kurt Christer Meidell, född 1901-08-05 i Stockholm. Studentexamen 1920-05-15: Sjökadett 1920-07-01. Student vid Stockholms högskola 1922-09-19. Jur. kand. Död 1927-08-24 å Romanäs sanatorium (Hedvig Eleonora förs., Stockholm db nr 238).
 • Brita Marianne, född 1904-04-29 i Stockholm, Katarina förs. Gift 1927-04-08 i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm (samma förs. vb nr 33) med försäljningschefen Thure Bergendahl, född 1900-06-17
 • Märta Margareta, född 1907-09-08 i Johannes förs., Stockholm.
 • Gert Gabriel Meidell,

TAB 9

Carl-Robert Emil Strang (översiktstab. 3 1/2, son av Carl Johan Ture Bleckert, Tab. 7), född 1874-03-09 i Mariestad. Bryggmästare i Stockholm 1896–1903. Verkställande direktör och bryggmästare vid Klosterbryggeriet i Ystad 1912. Ledamot av stadsfullmäktige i Ystad 1914. RVO 1927-06-06. Gift 1901-11-15 Årnäs, Skaraborgs län med Anna Catharina (Karin) Danielsson, född 1877-10-26, dotter av disponenten vid Årnäs glasbruk Gotthard Danielsson och Olivia Thorstensson.

Barn:

 • Carl-Herbert Gotthard Strang, född 1902-11-23 i Stockholm. Studentexamen 1920-06-04. Student i Lund 1920. Se Tab. 9A.
 • Carl-Erik Robert Strang, född 1907-01-05 i Ystad. Fänrik i Skånska kavalleriregementets reserv 1929-05-10.
 • Carl-Gerhard Christian Strang, född 1908-01-11 i Ystad.
 • Karin Elisabet,
 • Ingrid Marianne,

TAB 10

Carl Erik Bertil Strang, (son av Carl Johan Ture Bleckert, Tab. 7), född 1878-12-12 i Mariestad. Köpman. Död 1914-11-17 i Stockholm, Maria förs.. Gift 1906-10-17 i Stockholm med Greta Vilhelmina Lindblom, född 1886-08-29 i Stockholm, Klara församling, dotter av järnhandlaren Frans Oskar Lindblom och Hulda Sofia Augusta Thorstenson.

Barn:

 • Astrid Greta Elisabet, född 1907-11-24 i Stockholm, Maria församling. Död i Stockholm 1913-11-22 i Stockholm, Maria förs..
 • Carl-Henrik Oscar Strang,
 • Elsa Greta Marianne,
 • Birgit Bertilsdotter,

TAB 11

Gustaf, (son av Gabriel, Tab. 2), född 1747-10-17 i Mariestad. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1762. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1763-10-01 kornett 1775-12-20. Avsked 1783-12-19. Död 1802-05-14 på hemmanet Haketorp i Gudhems socken, Skaraborgs län. Gift 1799-01-25 på Åkatorp i Åkatorps socken med Margareta Sahlberg, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1803 i Falköping med Anders Häggström), född 1770.

Barn:

 • Charlotta, född 1801-09-16, död 1801-10-10 på Haketorp.

TAB 12

Carl Christer, (son av Gabriel Stjernberg, adlad Borgenstierna, Tab. 1), född 1714-04-04 på Södra Bro i Bro socken, Värmlands län. Ryttare vid Västgöta kavalleriregemente 1730-09-08 korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1731-09-06. Livdrabant 1737-04-04. Löjtnant vid Bohusläns dragoner 1741-08-10. Kapten i fransk tjänst 1745-10-01 kapten vid Bohusläns dragoner 1747-07-22 sekundmajor vid Bohusläns dragoner 1757-07-23. Död 1759-05-28. Gift 1747-05-19 i Stockholm Hovförsamlingen med Ulrika Fredrica Splittdorff, född 1726, kammarfru hos drottningen (SAB.) 1764-05-07, avsked (SAB.) 1765-03-31, död 1799-12-26 på Kungs-Norrby i Brunneby socken, Östergötlands län, dotter av konung Fredrik I:s kammartjänare Hans Henrik Splittdorff.

Barn:

 • Fredrik Ulrik, född 1748. Korpral. Död 1826. Se Tab. 13
 • Gabriel, född 1750. Kapten. Död 1787. Se Tab. 18
 • Margareta Eleonora, född 1751-06-23, död 1768-07-28 i Uddevalla.
 • Johanna Henrietta, född 1752-09-23, död 1844-07-19 i Östhammar. Gift med kyrkoherden i Forsmarks pastorat i ärkestiftet Lars Mallenius, född 1759-05-11 i Malsta socken, Stockholms län, död 1803-03-11.
 • Henrik, född 1753, död som spädbarn.
 • Carl, född 1755-04-26. Page hos hertigen av Södermanland 1770-03-09. Antagen i krigstjänst 1770. Kvartermästare vid södra skånska kavalleriregementet 1772-07-21. Stabskornett vid södra skånska kavalleriregementet 1773-03-11. Kornett med indelning 1775-11-15. Regementsadjutant 1776-07-29. Löjtnant i armén 1777-06-06 hovjunkare (SAB.) 1777-08-21. Ryttmästare i armén och tjänstgörande stabsadjutant hos konungen 1779-05-29. Ryttmästare vid livregementet till häst 1781-02-07. 1.Kammarjunkare och kammarpage vid hovet (SAB.) 1784-09-06. Avsked från lön vid livregemente 1786-01-23. RNO 1787-11-26. Major vid storamiralens regemente 1789-05-15. RSO 1790-03-26. Överstelöjtnant och chef för livgrenadjärbrigadens rusthållsdivision (2. livgrenadjärregementet) 1792-04-18. Överste och generaladjutant 1794-03-13. Överstelöjtnant och sekundchef för Göta gardesregemente 1796-05-13–1802-03-31. Avsked som 1. kammarpage och 1. kammarjunkare (SAB.) 1796-11-10. RJohO 1800-12-13 chef för karelska dragonerna, Savolaks fotjägare och karelska jägarna 1802-03-31. KmstkBadOFidel 1803. Avsked från generaladjutantstjänsten 1805-03-26 ståthållare på Gripsholms slott 1805-04-28 brigadchef för Södermanlands och Västmanlands lantvärnsbrigad 1808. Generalmajors avsked 1810-05-08. Död ogift 1816-12-27 (1816-12-26) i Stockholm. Han var konung Gustaf IV Adolf följaktig på hans resor till Petersburg 1800 och till Karlsruhe 1803.
 • Anna Maria, född 1757, död som spädbarn.

TAB 13

Fredrik Ulrik, (son av Carl Christer. Tab. 12), född 1748-08-03 i Stockholm. Volontär vid Bohusläns dragonregemente 1762. Korpral vid Bohusläns dragonregemente 1768-03-21. Avsked 1770-08-31. Åter antagen i krigstjänst 1772. Avsked 1787. Död 1826-04-19. Gift 1:o 1770-01-16 med Anna Margareta Johansdotter från Eksten i Kville socken, Göteborgs och Bohus län. Gift 2:o 1794 med bonddottern Anna Hansdotter Silfwitz, född 1765, död 1838-11-17.

Barn:

 • 1. Carl Christian, född 1769-11-03, död 1770-01-18.
 • 1. Brita Christina, född 1771-01-08, död ogift 1801-08-03 Tuvene
 • 1. Carl Christian, född 1775-03-26.
 • 1. Maria Elisabet, född 1778-09-23, död 1795.
 • 1. Carl Gabriel, född 1779, död 1796.
 • 1. Gabriel, född 1780, död 14 dagar gammal.
 • 1. Gabriel, född 1781, död 1781 1 mån. gammal.
 • 1. Anna Elisabet, född 1782, död som spädbarn.
 • 1. Gustava Carolina, född 1783-11-11 på Ledum.
 • 1 Margareta, död som spädbarn i Kville socken.
 • 2. Maria Margareta, död som spädbarn i Kville socken.
 • 2. Anna Margareta, född 1798-02-06 i Kville socken, död ogift 1882-01-23 i Uddevalla.
 • 2. Johanna Fredrika, död ung.
 • 2. Carl Gabriel, död ung.
 • 2. Carl Gabriel, född 1803. Korpral. Död 1872. Se Tab. 14
 • 2. Johan Fredrik, född 1806. Resetullinspektor. Död 1867. Se Tab. 17.

TAB 14

Carl Gabriel, (son av Fredrik Ulrik, Tab. 13), född 1803-04-16, i Herrestads socken, Göteborgs och Bohus län. Korpral vid Bohusläns regemente för roten Bången. Svärdsmedalj. Avsked 1860 efter 35 års tjänst. Lantbrukare. Död 1872-05-04 i Herrestads socken. Gift 1835-02-26 med Catharina Fryckberg, född 1809-05-01 död 1874-03-17 på Aspekulla vid Uddevalla, dotter av skomakaren Elias Fryckberg på Ritsdalshall i Herrestads socken.

Barn:

 • Catharina Maria, född 1836-11-17 i Herrestads socken, död ogift 1920-12-26 i Uddevalla.
 • Emanuel Edvard, född 1839 i Herrestads socken. Före detta kyrkvaktare. Se Tab. 15.
 • Johan Ulrik, född 1841-09-15 i Herrestads socken. Skräddare i Herrestads socken. Död 1912-05-29 i Bången (Herrestads förs., Göteborgs och Bohus län db). Gift 1867-12-22 med Beata Andersdotter, född 1846-03-10 i Herrestads socken, död 1905-05-05 i Bången.
 • Fredrik Adolf, född 1843-11-05 i Herrestads socken, drunknade ogift.
 • Carolina Fredrika (Rika), född 1845-10-26 i Herrestads socken. Död 1933-05-01 i Örgryte socken (Göteborg). Gift 1877-09-26 med smedsmästaren i Göteborg Per Kristensson Löfstedt, född 1852-04-11 i Lomma socken, Malmöhus län, död 1926-07-25.
 • Adolf Bruno, född 1852 i Herrestads socken. Arbetare. Se Tab. 16.

TAB 15

Emanuel Edvard, (son av Carl Gabriel, Tab. 14) född 1839-10-03 (enl. gravsten) i Herrestads socken. Snickare i Göteborg. Före detta kyrkvaktare vid S:t Pauli kyrka i Göteborg. Död 1925-05-30 i Örgryte socken (Göteborg). Gift 1:o 1864-03-12 med Carolina Eliasdotter, född 1843-01-28 i Svarteborgs förs., Göteborgs och Bohus län ]], död 1875-09-28, dotter av bonden Elias och Brita Maja Hansdotter i Aspång i Svarteborgs socken, Göteborgs och Bohus län. Gift 2:o 1878-02-22 i Herrestads socken med Amanda Carolina Hansdotter, född 1859-03-21 i Lane-Ryrs förs. , Göteborgs och Bohus län ]], död 1937-01-02 i Göteborg (Örgryte förs. db 2), dotter av lantbrukaren i Bäve socken, Göteborgs och Bohus län Hans Nilsson och Anna Lisa Larsdotter i Brämano .

Barn:

 • 1. Adolfina Charlotta, född 1864-11-29 i Herrestads socken, död 1910-10-05 i Göteborg, Gamlestadsförs.. Gift 1889-11-30 i Amerika med fabriksarbetaren Adolf Edvin Andersson, född 1868-04-30 i Fässbergs förs., död 1940-08-05 i Göteborg, Karl-Johans förs.
 • 1. Carl Johan, född 1867, död 1868-08-29.
 • 1. Juliana Fredrika, (Olena i db, Julia enl. Gravsten, född 1871-01-09 enl bd) född 1871-01-08 i Herrestads socken. Fabriksarbeterska i Göteborg. Död ogift 1961-06-08 i Göteborg, Härlanda förs.
 • 1. Johan Efraim, född 1875-01-21 arbetare i Herrestad. Död ogift 1909-05-08 i Bången (Herrestads förs., Göteborgs och Bohus län db) .
 • 2. Karin Emiranda, född 1878-12-19 i Örgryte socken, Göteborgs och Bohus län. Gift med Charles Wilson i Brooklyn U. S. A.,
 • 2. Elin Teresia, född 1881-06-08 i Örgryte socken, Göteborgs och Bohus län. Död 1966-08-19 i Göteborg. Gift 1904-10-06 i Göteborg med hallförmannen vid Göteborgs spårvägar Oskar Vilhelm Andersson, född 1882-08-06 i Göteborg, hallmästare.
 • 2. Artur Gabriel, född 1885-06-18 i Göteborg, död i Göteborg 1888-02-20.
 • 2. Hildur Matilda Viktoria, född 1888-12-03 i Göteborg, Gamlestads förs. Död 1991-11-30 i Lerums kommun. Gift 1:o i Gamlestads förs, Göteborg 1908-06-17 med charkuteriarbetaren Nils Ernst Nilsson, från vilken hon 1913-11-26 blev skild, född 1878-07-31 i Göteborg (Haga förs.). Gift 2:o 1920-11-25 med arrendatorn Johan Aron Eriksson, född 1865-01-08 i Hindås i Björketorps socken, Älvsborgs län. Död 1943-04-04 i Björketorp. Gift 3:o med Erik Hjalmar Karlsson, född 1891-07-17 i Hemsjö förs. i Alingsås, Älvsborgs län. Död 1959-03-15 i Hemsjö (enl. bouppteck.).
 • 2. Edit Josefina Justina, född 1891-01-09 i Göteborg, död i Göteborg 1891-02-12.
 • 2. Lilly Hanna Maria, född 1900-06-18 i Göteborg, Gamlestads förs. Död 1958-06-21 i Öckerö förs. Gift 1929-10-26 i Örgryte socken (Göteborgs och Bohus län vb 168) med fiskaren Tor Sigurd Ragnar Korneliusson, född 1900-07-23 i Öckerö förs., Göteborgs och Bohus län. Död 1980-12-05 på Öckerö.

TAB 16

Adolf Bruno, (son av Carl Gabriel, Tab. 14), född 1852-10-05 i Herrestads socken. Arbetare i Göteborg. Död 1938-09-26 i Göteborg (Gamlestads förs. db nr 268). Gift 1886-02-28 i Göteborg, Haga förs. ]] med Matilda (Tilda) Ekström , dotter av soldaten Anders Ek och Carolina Widegren.

Barn:

 • Anna Carolina, född 1886-04-08 i Göteborg. Gift i Amerika med förman Hjalmar Andersson

TAB 17

Johan Fredrik, (son av Fredrik Ulrik, Tab. 13), född 1806-02-00 i Herrestads socken. Kustuppsyningsman i Halland. Reseinspektor i Stora Kopparbergs och Gävleborgs län 1845-08-06 och i Jämtland och Medelpad 1846-06-13 död 1867-02-01 i Göteborg. Gift 1:o 1829-08-14 med Anna Fredrika Kjetzler, född 1798-08-17, död 1849-02-21. Gift 2:o 1856-03-30 med Eva Maria Svensson, född 1823-04-26, död 1908-07-29 i Göteborg Haga förs..

Barn:

 • 1. Carl Vilhelm, född 1829-11-02, död 1843-09-24.
 • 1. Anna Maria, född 1831-03-17 lärarinna. Död ogift 1881-02-21 i Göteborg.
 • 1. Johan Fredrik, född 1833-03-30.
 • 2. Ludvig Napoleon, född 1855-10-23. Före detta sjöman. Bosatt i Nya Zeeland.
 • 2. Carl Fredrik Vilhelm, född 1859-03-23. Före detta sjöman. Död 1932-06-24 i Göteborg (Johannesbergs förs.).
 • 2. Fredrika Martina, född 1861-09-30. Död 1939-10-25 i Göteborg (Vasa förs. db nr 150).

TAB 18

Gabriel, (son av Carl Christoffer, Tab. 12), född 1750-05-13. Volontär vid Bohusläns dragoner 1760-05-13. Page vid hovet 1764-06-23. Korpral utan lön vid södra skånska kavalleriregementet 1770-11-11. Livdrabant 1771-08-28. Genom byte fänrik vid Skaraborgs regemente 1772-09-18. Löjtnant vid Skaraborgs regemente 1779-07-22. Kapten 1785-04-20. Avsked 1786-09-21. Död 1787-04-20 Brandstorp s socken, Älvsborgs län. Gift 1:o 1780-07-23 i Kinna kyrka Älvsborgs län med Hedvig Catharina Björnberg, född 1755-06-30, död 1783-12-20 på Brandstorp, dotter av kaptenen Johan Fredrik Björnberg, och Juliana Ahlehielm. Gift 2:o 1784-07-30 Trästena med Anna Carolina Gyllenhaal i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1775-08-21 på Trästena med löjtnanten Nils Johan Mannerfelt, född 1745, död 1775. Gift 3:o 1791-09-24 med löjtnanten Carl Anders Ödell, född 1765, död 1798), född 1753-10-16 på Trästena, död 1812-01-15 i Skara, dotter av kammarherren Lorentz Herman Gyllenhaal, och hans 1:a fru Fredrika Eleonora Frölich.

Barn:

 • 1. Eleonora Juliana, född 1781-10-23 på Brandstorp, död ogift.
 • 1. Carolina Fredrika, född 1782-10-25 på Brandstorp, död 1784-02-06 på Brandstorp.
 • 1. Carl Fredrik, född 1783-11-17 på Brandstorp, död 1784-05-04 på Brandstorp.
 • 2. Carl Herman, född 1785-07-13 på Brandstorp. Kadett vid Karlberg 1798-10-21. Utexaminerad 1803-09-22 kornett vid Västgöta linjedragonregemente 1803-12-27. Avsked 1807-12-05 konstituerad fänrik vid Skaraborgs lantvärn 1808. Adjutant och löjtnant vid Skaraborgs 2. lantvärnsbataljon 1808. Regementskvartermästare 1809. Löjtnant i armén 1809-10-13. Död 1867-04-23 Fridhem. Gift 1842-09-15 på Stora Rydjan i Lundby socken, Göteborgs och Bohus län med Christina Andersdotter Höök, född 1797-12-00, död 1880-11-19 i Skara.
 • 2. Fredrik, född 1786 på Brandstorp. Kapten. Död 1838. Se Tab. 19.
 • 2. Margareta Eleonora, född 1787-07-24 på Brandstorp, död 1866. Gift 181(6) med kyrkoherden i Skredsviks pastorat av Göteborgs stift Bengt Dahlin i hans 2:a gifte (gift 1:o med Charlotta Dorotea Virgin, född 1763-05-21, död 1814-10-23, i Skredsviks prästgård, dotter av kaptenen Johan Reinhold Virgin, och Anna Catharina Bildt), född 1755-05-01 i Svarteborgs socken, Göteborg och Bohus län, död 1819-01-03 i Skredsviks prästgård. (Sgn.)

TAB 19

Fredrik, (son av Gabriel, Tab. 18), född 1786-08-20 på Brandstorp. Volontär vid Skaraborgs regemente. Sergeant vid Skaraborgs regemente 1803-04-01. Adjutant vid Bohusläns regemente 1805-10-28 löjtnant vid Bohusläns regemente 1810-04-10. Avsked från regementet 1812-06-07. Kapten. Död 1838-04-20. Han deltog i fälttågen i Pommern 1805–07 och i Norge 1808. Gift 1827-03-19 på öveds kloster i Öveds socken, Malmöhus län med Ulrika Christina Cronholm, född 1802-02-11, död 1861-04-06 i Stockholm, dotter av kornetten Carl Cronholm och Anna Catharina Simling.

Barn:

 • Pontus Fredrik Christian, född 1828-01-12 Nyboda s län. Konstapelskadett vid Svea artilleriregemente 1845-10-17. Konstapel 1846-07-28 sergeant 1848-12-07 tygunderofficer 1854-07-28 styckjunkare. Död ogift 1859-12-16 död Stockholm.
 • Anna Sofia Charlotta, född 1829-02-16 på Nyboda, död ogift 1914-11-29 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs..

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.