:

Silfverhielm nr 93

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Silfverhielm nr 93

Adlad 1575-03-03, introd. 1625.

Ättens med säkerhet äldste kände stamfader Matts Henriksson Skrifvare tillhörde frälset. Huruvida hans fader, om vilken intet mera är känt än förnamnet, såsom det uppgives varit »härkommen av tysk släkt» och gift med en medlem av ätten Krumme, som i vapnet förde tre gäddtänder, har icke kunnat kontrolleras.

Silfverhielm A9300.png

TAB 1

Matts Henriksson Skrifvare, var sannolikt den Matts skrivare bland trålset i Småland, som var närvarande vid vapensyn i Linköping1 1537-01-15 och redan då (säkert 1545)2 häradshövding i Kinnevalds härad, i vilken tjänst han kvarstod till 1553 i mars, då efterträdare för honom tillsattes3. Var även häradshövding i Allbo och Konga härader4. Uppgives även varit hövidsman vid Smålands fotfolk: ägde sätesgårdarna4 Gemla i Öja socken Kronobergs län och Nordanskog i Hylletofta socken Jönköpings län, vilken senare gård han redan 1562 hade givit sin son Jöran4. Beseglade bland Smålands adel konstitutionen i Uppsala 15625. Upptages bland rusttjänstskyldiga frälset i Småland 1563. Underskrev adelns i Småland trohetsförsäkran till konung Johan, hans gemål och arvingar 1568. Levde ännu 15717. Gift 1:o före 1530 med8 Ingeborg Gylta, möjligen dotter av Peder Bengtsson Gylta till Påtorp och Ingeborg Persdotter (Sparre). Gift 2:o med8 Brita Balk.

Barn:

 • Henrik Mattsson, till Gemla och Nordanskog samt Havsjö i Bringetofta socken (alla i Jönköpings län.). Anställd i konung Johans tjänst och var en av Erik XIV:s fångvaktare 15729. Bevistade riksdagen i Stockholm i juni 15735. Adlad av konung Johan eller erhöll bekräftelse på sitt frälse genom sköldebrev 1575-03-03. Lämnar egen uppgift av år 1579 eller 1581 på sin sätesgård Nordanskog, vilken han beseglar med det nuvarande silfverhielmska vapnet4. Upptages i registret över Sveriges adel 15865. Löjtnant vid Smålands ryttare. Stupade 1591-02-00 på ett rekognosceringsparti under kriget mot Ryssland10 (enl. annan uppgift död 1592-06-15)11. Han kallas i rullorna för Smålands ryttare för Silfverhielm10. Gift 1:o med N. N. Isaksdotter, dotter av27 slottsfogden på Kalmar Isak Birgersson (halvhjort), till Älmteryd och Estrid Pedersdotter (Stierna). Gift 2:o efter 1576-08-28 med Metta Jönsdotter, som levde 1596, dotter av amiralen och ståthållaren Jöns Olofsson (Lilliesparre af Fylleskog) och Ingeborg Gylta.

Barn:

 • 1. Isak Henriksson Silfverhielm, till Nordanskog och Havsjö, vilka sätesgårdar, han brukade 1600. Var s. å. fänrik vid Olof Hårds småländska fotfolk12. Introd. 1625 under nr 61, vilket nummer sedan ändrades till 93. Assessor i Svea hovrätt 162613. Var tillika häradshövding i Bollebygds härad Älvsborgs län 1628. Var häradshövding i Allbo härad 1635–16384. Assessor i Göta hovrätt13 1638-03-17. Var frånvarande från riksdagen 1640 för sjukdom. Död 1650. Gift 1:o 1601-07-05 Öjared med Anna Göransdotter, dotter av riksrådet Göran Eriksson Ulfsparre (af Broxvik, nr 9) och Maria Ribbing. Gift 2:o med Anna Hård i hennes 1:a gifte (gift 2:o med översten Johan Printz, adlad Printzensköld, i hans 2:a gifte, död 1658), utdöd. 1621, död 1692-11-03 Prinsnäs och begraven i Sandsjö kyrka, dotter av Johan Olofsson Hård af Segerstad, och Elin Store.

Barn:

 • 1. Henrik. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1627. Kaptenlöjtnant därst. 1628. Kapten 1629. Död ogift 1632 vid Augsburg.
 • 1. Måns, till Forssa i Bollebygds socken Älvsborgs län samt Fröslunda i Sunnersbergs socken och Ek i likanämnd socken (båda i Skarab.), vilken sistnämnda egendom han erhöll genom sitt gifte. Var 1632 fänrik och 1640 major vid Västgöta fotfolk. Överste för ett regemente Västgöta infanteri (Älvsborgs regemente). Stupade barnlös under kriget mot Danmark 1645-07-06 vid Glimåkra i Skåne och begraven i Sunnersbergs kyrka, där gravstenen över honom och hans fru finnes. Gift 1639-08-25 på Ek i likanämnd socken Skaraborgs län med Brita Ekeblad, född 1614, död 1661, dotter av kammarjunkaren Anders Ekeblad och Barbro Krabbe (af Svaneby, nr 46).
 • 1. Catharina, död 1679-05-30 på Yxenhaga24 i Rogberga socken Jönköpings län och begraven s. å. 20/7. Gift 1:o med översten Adolf Gustaf Hård af Segerstad, död 1640. Gift 2:o14 före 1647-03-18 med ryttmästaren Jöns Andersson Stut, död25 1685-05-10.
 • 1. Göran. Överstelöjtnant. Död 1659. Se Tab. 15
 • 1. Margareta, död före 1651. Gift (?1:o med Peter Loos. Gift 2:o) med kaptenlöjtnanten Gabriel Ulfsax.

TAB 2

Arvid, (son av Isak Henriksson Silfverhielm, Tab. 1), till Nordanskog i Hylletofta socken och Säby i Bäckaby socken (båda i Jönk.), Revesjöholm i Revesjö socken Älvsborgs län och Kristineholm i Allhelgona socken Södermanlands län, vilket sistnämnda gods han innehade blott under sitt första gifte. Löjtnant först vid Södermanlands regemente 1644, sedan vid ett kompani dragoner. Levde 1684, men var död på hösten 1685.24 Han bevistade danska kriget på 1640-talet. Gift 1:o 1633 med Catharina Maria Stierna, från vilken han24 1655-08-01 blev skild, dotter av översten Anders Stierna, och hans 2:a fru Maria Stiernsköld. Gift 2:o omkr. 1656 med Hedvig (Hillevi) Siöblad, som levde 1695, dotter av Anders Siöblad, och Brita Oxehufvud.

Barn:

 • 1. Maria till Kristineholm. Född 1634-10-27 på Nordanskog, död 1712-07-11. Gift 1661-03-19 på Stockholms slott med riksrådet och fältmarskalken Gustaf Evertsson Horn af Kanckas, friherre Horn af Marienborg, i hans 3:e gifte, född 1614, död 1666. Gift 2:o 1673-12-01 i Åbo med riksrådet och presidenten Ernst Johan Creutz, friherre Creutz, i hans 3:e gifte, född 1619, död 1684.
 • 1. Margareta Juliana. Gift 1:o 1663-07-07 enl. k. tillstånd och 'emot 300 daler silvermynt till Växjö domkyrka och hospital' med sin kusin, överstelöjtnanten Henrik Hård af Segerstad, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte, född 1635, död 1695. Gift 2:o 1684-01-13 i Älghult i Tranemo socken Älvsborgs län med ryttaren Christoffer Håkansson Tiliin.
 • 1. Catharina, född omkr. 1637, död 1731-04-12 på Fredriksdal i Almesåkra socken Jönköpings län. Gift med översten och kommendanten i Halmstad Fabian von Vietinghoff, till Nordanskog och Fredriksdal, död omkr. 1693.
 • 1. Göran. Var 1652 page hos M. G. De la Gardie15. Var 1658 fänrik och 1659 löjtnant vid Jönköpings regemente

TAB 3

Isak, (son av Arvid, Tab. 2). Underofficer vid artilleriet i Jönköping 1675-01-16. Styckjunkare vid artilleriet i Vänersborg s. å. Löjtnant. Drunknade 1715. Gift 1683-03-24 (morgongåvobrev s. å. 25/3)24 Hasselås med Maria Anna Elisabet Croneborg, född 1658-02-17, död 1733-05-24, dotter av överstelöjtnanten och kommendanten Benjamin Magnus Månsson Nortman, adlad Croneborg, och hans 2:a fru Maria Antonia Schmiedanin.

Barn:

 • Johan Abraham. Löjtnant (?). Slagen ogift i fält.
 • Benjamin Magnus, död ung.
 • Anna Brita, född 1695-03-26, död 1697-03-07.
 • Anna Eva, född 1697-04-26, död 1782-01-24 på Bjärkaryd i Hylletofta socken Jönköpings län. Gift där 1721-07-02 med Mikael Bengtsson.
 • Carl Adam, född 1700. Löjtnant. Död 1764. Se Tab. 4

TAB 4

Carl Adam, (son av Isak, Tab. 3), till Bjärkaryd i Hylletofta socken Jönköpings län. Född 1700-03-15. Korpral vid Smålands kavalleriregemente. Kornetts karaktär 1722-07-18. Kornett vid regementet 1741-06-25. Avsked med löjtnantskaraktär 1744-09-07. Död 1764-06-24 på Bjärkaryd. Gift 1729-01-19 Nordanskog

Barn:

 • Isak Peter, född 1730-10-30 på Bjärkaryd, liksom syskonen. K. livdrabant. Dömdes av 1756 års ständer för förgripligt tal, som åsyftat ändring i regeringssättet, att mista sin tjänst och undergå 14 dagars fängelse på vatten och bröd samt sex års landsflykt, men rymde till S:t Petersburg. Gick sedan i österrikisk tjänst och stupade ogift utanför Prag.
 • Carl Johan, född 1732-07-30. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1747. Korpral därst. 1749. Kvartermästare 1758. Kornett 1759-05-04. Löjtnant 1764-06-26. Ryttmästares avsked 1773-01-23. Död ogift 1799-05-07 på sin egendom Bjärkaryd.
 • Fredrik Adam, född 1734-11-05, död s. å. 30/11 på Bjärkaryd.
 • Göran, född tvilling 1735-09-04, död s. å. 10/12 på Bjärkaryd.
 • Maria Elisabet, född tvilling 1735-09-04, död s. å. 27/10 på Bjärkaryd.
 • Adam Fredrik, född 1738. Överjägmästare. Död 1802. Se Tab. 5.

TAB 5

Adam Fredrik, (son av Carl Adam, Tab. 4), till Klämmestorp 1 Järstorps socken samt Attarp och Månseryd i Bankeryds socken (alla i Jönköpings län). Född 1738-03-28 på Bjärkaryd. Volontär vid Jönköpings regemente 1754. Förare därst. 1757-02-27. Sergeant 1758. Stabsfänrik 1762-06-23. Löjtnant 1766-11-23. Avsked 1772-12-03. Överjägmästares namn och tur 1772-08-12. Död 1802-01-15 på Månseryd. Han bevistade pommerska kriget 1757–1762. Gift 1768-12-20 på Klämmestorp med Maria Roos af Hfelmsäter, född där 1753-07-18, död 1811-10-02 på nämnda egendom, dotter av vice häradshövdingen Axel Conrad Roos af Hjelmsäter, och Helena Maria Lothigius.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1771-04-07 på Klämmestorp. Volontär vid Södermanlands regemente 1784-01-21. Fänrik därst. s. å. 18/10. Löjtnant 1790-08-23. Löjtnant vid Skaraborgs regemente 1791-05-16. Erhöll permission att gå i utländsk tjänst och blev kapten vid fortifikationstrupperna i Frankrike 1795. Avsked ur svensk tjänst 1800-11-03. Död ogift s. å. i Frankrike.
 • Maria Elisabet, född 1772-11-01 på Månseryd, död 1843-05-13 i Jönköping. Gift 1:o 1803-07-29 på Månseryd med kaptenen Adam Leijonadler, i hans 2.a gifte, född 1751, död 1811. Gift 2:o 1814-07-06 med provinsialläkaren i Jönköpings län, professorn, RVO, med. doktorn Frans Eneroth, född 1785-03-06 i Järnboås socken Örebro län, död 1849-12-01.
 • Gustaf Henrik, född 1774. Hovjägmästare. Död 1841. Se Tab. 6.
 • Johan Claes Axel, född 1776-02-07 på Månseryd. Sekundkorpral vid Smålands kavalleriregemente 1785. Sergeant vid dalregementet 1787. Fänrik därst. s. å. 30/5. Avsked 1800-06-09. Överjägmästares n. h. o. v. 1803-03-17. Död ogift 1814-07-28 på Västanå.
 • Beata Sofia, född 1778-06-29 på Attarp, levde änka. Gift 1803-07-29 med majoren vid Kronobergs regemente, RSO, Johan Christian Kulberg, född 1767-03-25, död 1832-09-16 i Järstorps socken.

TAB 6

Gustaf Henrik, (son av Adam Fredrik, Tab 5). Född 1774-01-12 Månseryd. Fänrik vid Södermanlands regemente 1784-12-20. Student i Uppsala 1791. Överjägmästare i Jönköpings län 1794-09-25. Avsked med hovjägmästares n. B. o. v. 1807-11-14. Död 1841-01-01 i Jönköping. Ägde Björneberg 1 Järstorps socken Jönköpings län samt efter faderns död Månseryd. Död 1841-04-01 (ej 1/1). Gift 1:o 1798-10-14, Brandsnäs med Ulrika Charlotta Fock, född 1782-06-16 Maljeryd, död 1806-03-23 Björneberg dotter av kaptenen Henrik Gideon Fock, B, och hans 1:a fru Lovisa Christina Grönhagen. Gift 2:o 1809-09-08 Granbäck, död 1849-10-31 i Jönköping, dotter av översten friherre Carl Johan Fleetwood, och Eva Catharina Reenstierna.

Barn:

 • 1. Mattias Henrik, född 1800-02-10, död s. å. 22/2.
 • 1. Adam Fredrik, född 1802. Kapten. Död 1862. Se Tab. 7
 • 1. Maria Lovisa, född 1803-12-22. Stiftsjungfru. Död 1884-06-17 i Kalmar. Gift 1825-11-04 med kronofogden i östra härad i Småland Carl Edvard Callerström, född 1764-05-06 i Gårdveda socken Kalmar län, död 1880-01-23 i Kalmar.
 • 1. Mattias Henrik, född 1805-12-25 på Björneberg. Student i Uppsala 1820-12-07. Fanjunkare vid Jönköpings regemente 1824-09-01. Fänrik därst. 1826-09-21. Avsked med tillstånd att kvarstå som fänrik i armén 1831-07-30. Underlöjtnant därst. Död barnlös 1876-07-13 i Värnamo. Gift 1843 med Emelie Kulberg, född 1811, död 1895-05-12 i Växjö.
 • 2. Carolina Fredrika Catharina, född 1810-09-08. Stiftsjungfru. Död 1895-05-27 i Stockholm. Gift 1836-10-11 med häradshövdingen i östbo och Västbo härads domsaga av Jönköpings län, RNO, Johan Fredrik Ekenman, född 1806-12-26 i Norrköping, död 1883-02-16 i Halmstad.
 • 2. Gustava Augusta Vilhelmina, född 1819-09-08, död ogift 1895-12-02 Näsbyholm

TAB 7

Adam Fredrik, (son av Gustaf Henrik, Tab. 6), född 1802-01-20 Björneberg. Kadett vid Karlberg 1817-10-16. Utexaminerad 1821-09-18. Fänrik vid Skaraborgs regemente s. å. 5/11. Löjtnant därst. 1829-05-11. Avsked 1838-07-21. Kaptens n. h. o v. s. å. 21/9. Död 1862-02-17 vid Södraby (nu Floby) station i Floby socken Skaraborgs län och begraven i Falköping. Gift 1831-08-26 i Säters kyrka Skaraborgs län med stiftsjungfrun Edla Beata Sofia Lovisa Lind af Hageby, född 1805-09-14 Mölltorp (Skarab) och begraven på Sventorps kyrkogård Skaraborgs län, dotter av ryttmästaren Carl Jakob Lind af Hageby, och grevinnan Ulrika Eleonora Lovisa Stackelberg.

Barn:

 • Carl Gustaf Reinhold Fredrik, född 1832. Godsägare. Död 1887. Se Tab. 8.
 • Volter Adolf Ulrik, född 1835-01-31. Volontär vid Västgöta regemente 1855-05-05. Furir därst. 1857-12-30. Död ogift 1871-04-25 i Ryds socken och begraven på Sventorps kyrkogård.
 • Rudolf Teodor Johan August, född 1836. Regementsveterinär. Död 1885. Se Tab. 11.
 • Edla Gunilda, född 1837-04-26 död ogift 1859-12-20 i Falköping.
 • Ulrika Charlotta, född 1838-06-04 på Nätered i Bjurbäcks socken Skaraborgs län, död ogift 1922-04-04 i Skövde.
 • Olga Maria, född 1839-12-06 på Nätered, död ogift 1923-11-13 i Skövde.
 • Axel Vilhelm Alexander, död 1843, död s. å.
 • Ivar Valdemar Alexis3 född 1845. Lokomotivförare. Död 1901. Se Tab. 13.
 • Aurora Helena, född 1846-05-27 i Hjo, död 1931-01-17 i Ljungby köping. Gift 1871-11-02 på Ryfors med bokhållaren vid Ljungby sparbank, löjtnanten i danska armén Benjamin Sidenius, född 1843-04-10 i Maribo i Danmark, död 1898-06-09 i Ljungby köping.

TAB 8

Carl Gustaf Reinhold Fredrik, (son av Adam Fredrik. Tab. 7), född 1832-05-31 Staffanshagen. Volontär vid Västgöta regemente 1849-11-21. Furir därst. 1851-07-31. Sergeant. Fanjunkare 1858-06-26. Avsked 1860-05-12. Död 1887-09-06 på Ryd i likanämnd socken Skaraborgs län och begraven i Skövde. Arrenderade Lunnehult och Ryd i Ryds socken 1867–1870 samt ägde dessa egendomar från 1870. Gift 1866-12-11 i Hjo med Alma Helena Christina Röding, född 1844-02-01 i nämnda stad ]], död 1919-04-13 i Skövde, dotter av stadskomministern Gustaf Röding och Margareta Christina Skarström. Änkefru Silfverhielm, född Röding, ägde tillsammans med sina barn Ryd och Lunnahult.

Barn:

 • Sigrid Helena, född 1867-09-19 på Ryd. Bokhållare i Skövde sparbank 1907. Kassör 1927. Avsked 1932. GM. Död 1932-04-06 i Skövde (södra förs. db).
 • Gustaf Reinhold, född 1869-03-10 på Ryd. Mogenhetsexamen 1883. Död 1889-02-03 på nämnda egendom.
 • Carl Reinhold, född 1870-07-11 på Ryd. Elev vid Bergslagernas järnvägar 1888-08-01. Telegrafist vid Åmåls station 1890-01-01. Stationsskrivare vid Domnarvets station 1893-05-01 och i Åmål 1895-11-01. Stationsinspektor vid Molkom 1912-01-01.
 • Folke Magnus Reinhold, född 1871-12-07 på Ryd. Mogenhetsexamen 1891-05-22. Volontär vid Bohusläns regemente s. å. 4/5. Sergeant i nämnda regemente 1892-08-19. Elev vid krigsskolan s. å. 16/8. Utexaminerad 1893-10-31. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 17/11. Transp. till Jönköpings regemente 1895-01-18. Löjtnant därst. 1896-12-04. Kapten 1907-10-29. RSO 1914-09-30. Landstormsområdesbefälhavare. Avsked 1921-12-02. Major i armén s. d. Sekreterare i Älvsborgs läns norra hushållningssällskap 1922. RVO 1934-11-24, tillstånd att inträde i Bohus läns Regementes reserv 1940-05-17. Gift 1925-08-06 i Våmbs kyrka Skaraborgs län med Ina Boy nr 2289 i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1896-09-21 i Jakobs kyrka i Stockholm med överstelöjtnanten i armén, majoren i Svea artillerireg.S reserv, RSO, Nils Gustaf Hjalmar Grahl, född 1868-09-14 i Skellefteå, död 1924-06-06 i Stockholm), född 1876-01-04 i Stockholm. Dotter av kammarherren Adolf Fredrik Boy, och hans 2:a fru Matilda Amalia In de Betou.
 • Hugo Torsten Reinhold, född 1873-04-03 på Ryd. Överflyttade till Nordamerika och tjänstgjorde en tid i dess armé. Numera skogstjänsteman.
 • Ernst Harald Reinhold, född 1874-04-21 på Ryd. Extra ordinarie kontorsskrivare i statens järnvägsstyrelses kontrollbyrå 1895-07-24. Kontorsskrivare därst. 1898-05-00. Bokhållare 1920-12-16. Död 1933-06-16 å S:t Görans sjukhus, Stockholm och begr i Skövde (db 74).
 • Erland Georg Reinhold, född 1875. Kamrer. Se Tab. 9.
 • Sigurd Valdemar Reinhold, född 1877. Banktjänsteman. Död 1937. Se Tab. 10.
 • Ivar Reinhold, född 1878-07-11 på Ryd, död där 1897-03-22 och begraven i Skövde.
 • Alma Gunhild, född 1879-12-20 på Ryd. Stiftsjungfru. Interurbantelefonist 1903-12-19. Vaktföreståndare vid telegrafverket 1907-11-29. Avsked ur telegrafverkets tjänst 1908-09-08. Död 1923-03-20 i Lund och begraven i Landskrona. Gift 1908-11-07 i Skövde med kaptenen vid intendenturkåren, regementsintendenten vid skånska kavalleriregementet, RVO, Carl Knut Conrad Napoleon Lüning, född 1873-09-16 i Östra Korsberga socken Jönköpings län.
 • Elsa Lovisa, född 1881-09-07 och död s. å. 22/11 på Ryd.

TAB 9

Erland Georg Reinhold, (son av Carl Gustaf Reinhold Fredrik, Tab. 8), född 1875-06-19 på Ryd i likanämnd socken Skaraborgs län. Genomgick handelsinstitutet i Göteborg 1895. Tredje bokhållare vid Skaraborgs enskilda banks avdelningskontor 1 Skara s. å. 1/10. Andre bokhållare 1896. Förste bokhållare 1897. Tjänsteman i Sydsvenska kreditaktiebolag 1902–1922. Kamrer bos aktiebolag Sydsvenska banken 1922. Gift 1:o 1911-01-29 i Falköping med Mary Leontina Strömberg, i hennes 1:a gifte, från vilken han blev skild genom Malmö rr:s dom 1926-06-26, (gift 2:o 1930-11-01 i Köpenhamn (Malmö, S:t Petri förs., vb) med extra ordinarie hovrättsassessorn Ebbe Samuel Dynling, född 1894-08-29), född 1892-01-02 i Göteborg, Gamlestäds förs., död 1933-03-12. Gift 2:o 1930-05-01 i Malmö (Caroli förs., vb 84) med Ebba Naemi Erman i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Andersson). Född 1885-10-02 (Sövde förs., Malmö). Dotter av lokomotivföraren Claes Vilhelm Strömberg och Anna Hedström.

Barn:

 • Åke Claes Reinhold
 • Anna Märta Helena
 • Ebba Marianne Louise

TAB 10

Sigurd Valdemar Reinhold, (son av Carl Gustaf Reinhold Fredrik, Tab. 8), född 1877-04-03, i Ryds socken Skaraborgs län. Mogenhetsexamen död Skara 1898. Tjänsteman vid Skaraborgs enskilda banks kontor i Skövde s. å. och vid kontoret i Vara 1909. Bokhållare vid kontoret i Skövde 1922. Död 1937-09-19 i Falköping (Länslasarettet) (Skövde db nr 133). Gift 1907-09-01 med Karin Magdalena Friman, från vilken han 1913 blev skild, född 1882-11-26 Ödegården. Dotter av bankdirektören Carl Mauritz Friman och Malin Muhr.

Barn:

 • Elsa Marika, född 1908-05-10 i Göteborg Vasa förs.. Stiftsjungfru.

TAB 11

Rudolf Teodor Johan August (son av Adam Fredrik, Tab. 7), född 1836-01-17 Rinkabäck. Elev vid veterinärinrättningen i Skara 1851-04-14 och vid veterinärinrättningen i Stockholm 1854-05-11. Skvadronshästläkare vid livregementets dragonkår 1857-02-27. Veterinärläkarexamen s. å. 28/10. Skvadronshästläkare vid livregementets husarer 1858-05-03. Avsked från militärtjänsten 1859-10-11 praktiserande veterinär i Nyköping 1860 och i Arboga 1861. Ånyo skvadronshästläkare vid sistnämnda regemente 1863-04-24. Företog med understöd av statsmedel en resa till Danmark, Tyskland, Frankrike, Nederländerna och Belgien 1873. Regementsveterinär vid nämnda husarer 1878-11-08. Död 1885-07-13 i Mörsil Jämtlands län och begraven i Arboga. Ägde Tegelvreten 1861–1868, gården nr 6 i Arboga 1861–1874. Arrenderade Arboga hospitalshemman Marieborg 1874–1885 (allt i Vm.). Gift 1861-08-08 i Arboga med Maria'' Sofia Stenberg, född 1840-07-17 i nämnda stad stadsförs. Död 1932-09-19 i Arboga och där begraven, dotter av köpmannen Carl Gustaf Stenberg och Maria Christina Westlund. Hon arrenderade jämte barnen Marieborg 1885–1896-07-01.

Barn:

 • Marie-Louise, född 1864-02-07 i Arboga. Gift 1904-10-23 i Gagnevs kyrka med kyrkoherden i Envikens pastorat av Västerås stift Olof Gabrielsson, född 1862-02-07 i Malung, död 1919-07-20 i Envikens prästgård.
 • Marta Gunilla (Gunhild), född 1865-08-05 i Arboga.
 • Marta Estrid, född 1867-07-22 i Arboga,
 • Olga Sofia, född 1869-02-11 i Arboga,
 • Ivar Reinhold Rudolf, född 1871-04-12 i Arboga. Lantbruksbokhållare vid Reutersberg i Säterbo socken Västmanlands län 1893–1895, därefter förvaltare vid Nortuna i Romfartuna socken Västmanlands län. Äg. Ekebyhammars såg och kvarn i Fellingsbro socken Örebro län.
 • Anna Gerda, född 1872-12-10 i Arboga. Gift 1895-12-10 på Marieberg med bryggmästaren Carl August Montgomery, B, född 1865. Död 1938.

TAB 12

Gustaf Adolf Rudolf (son av Rudolf Teodor Johan August, Tab. 11), född 1862-11-06 i Arboga. Ord. elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1883. Utexaminerad 1881-10-16. Förvaltare vid Marieberg i Arboga landsförsaml. 1885–1896. Bokhållare vid Bergvik och Ala nya aktiebolag 1897–1898 och därefter en tid vid Saltskog i Västertälje socken Stockholms län. Arrenderade Olofsfors under Bjurfors' kronopark 1900–1910. Innehar agenturverksamhet i Avesta. Stadsfullmäktig 1922–1930. Gift 1900-06-01 i Norrköping med Sigrid Adelina Charlotta Vidén, född 1874-04-07 i Bingarums socken Östergötlands län, död 1921-09-20 i Avesta ]], dotter av godsägaren Johan Alfred Vidén och Maria Christina Petterson.

Barn:

 • Sigrid Margareta (Greta), född 1901-04-03 Olofsfors, liksom syskonen. Caféinnehavare. Gift 1:o 1926-04-03 i Avesta kyrka med konsthandlaren i Köpenhamn Henry Börje Gatzwiller, född 1893-09-11.
 • Folke Rudolf, född 1903-12-22. Studentexamen 1922. Tjänsteman vid Upplands ensk. banks kontor i Avesta 1920. Kassakontrollant vid dess kontor i Norberg 1921. Död ogift 1931-12-02 i Stockholm och begraven i Avesta Avesta förs..
 • Göran, född 1905-10-31. Elev vid krigsskolan 1929-10-14. Officersexamen 1931-04-01. Fänrik i dalregementet s. å. 16/4. Studentexamen 1929-06-06, löjtnant 1935-05-03, kapten vid regementet 1941-01-01, Adjudant vid Västra militärbefälsstaben 1942-10-01
 • Åke Rudolf född 1907-04-19. Anställd å skeppsrederi. Se Tab. 12B.

TAB 12A

Gustaf (översiktstab. 3B, son av Gustaf Adolf Rudolf tab. 12). Hette Widén till 1939-04-18. Född 1898-10-02 i Stockholm, Maria förs. och döpt den 4 okt. Maskinist. Anställd i Sveriges kontoristförening. Gift 1925-10-03 i Stockholm Högalids förs. med Vera Hilma Emilia Zantesson, född 1899-03-18 i Norrköping, Matteus förs. Dotter av maskinisten Johan Emil Gottfrid Zantesson och Hilma Sofia Larsson.

Barn:

 • Hans Gustaf, född 1926-10-15 i Stockholm, Engelbrekts förs.
 • Vera Margareta, född 1932-12-11 i Stockholm, Klara förs.

TAB 12B

Åke Rudolf, (son av Gustaf Adolf Rudolf tab. 12). Född 1907-04-19 Olofsfors, Vm. Mekaniker. Anställd å skeppsrederi. Anställd i Bergholtz' & C:o klockgjuteri anst. vid marinförvaltningen. Gift 1937-08-10 i Ljungkile i Ljungs förs., Göt. och B. med Ebba Teodora Torbiörnsson, född 1902-12-13 Tk i Partille. Kassörska hos AB Järnförädling i Hälleforsnäs. Dotter av folkskoleinspektören Teodor Torbiörnsson och Dagmar Adéle Nyström.

Barn:

 • Elisabeth, född 1938-09-22 i Stockholm, Engelbrekts förs.

TAB 13

Ivar Valdemar Alexis, (son av Adam Fredrik, Tab. 7), född 1845-05-19 i Hjo. Filare vid Alex. Keiller &. C:os mekaniska verkstad i Göteborg 1861-10-01. Filare vid statens järnvägars lokomotivverkstad 1863-09-01. Lokomotiveldare 1865-01-01. Lokomotivförare 1871-04-01. Död 1901-07-26 vid Himmelskällans badanstalt i Värnhems socken Skaraborgs län och begraven i Falköping. Gift 1867-02-26 i Töreboda med Carolina Christina Wahrenberg, född 1849-06-10 i Husaby, Skaraborgs län. Se Biografica. Död 1894-03-24 i Falköping, dotter av kakelugnsfabrikören och handlanden J. Gift Wahrenberg och Anna Maria Moberg.

Barn:

 • Carl Ivar, född 1867-04-21 i Töreboda, död 1869-12-04 i Karlstad.
 • Carl Rudolf Valdemar, född 1870-10-08 i Karlstad, död 1872-01-15 i Falköping.
 • Ernst Valfrid, född 1873-03-16 och död s. å. 6/4 i Falköping.
 • Olga Maria, född 1874-03-09 och död s. å. 7/9 i Falköping.
 • Lage Reinhold, född 1879-05-03 i Falköping. Utflyttade 1903 till U.S.A. och har sedan dess ej avhörts, resultatlösa efterforskningar kan gjorts. Bosatt i Nordamerika.
 • Folke Isidor, född 1881. Stationsinspektor. Se Tab. 14
 • Bele Torvald, född 1889-03-31 i Falköping. Bokhållare vid Gemla leksaksfabriksaktiebolag i Diö i Stenbrohults socken Kronobergs län 1907–1908. Bokhållare vid Skaraborgs enskilda banks huvudkontor i Skövde 1908. Sifferrevisor därst. 1915. Kamrer vid bankens kontor i Gullspång 1919 och vid kontoret i Falköping-Ranten 1926. Gift 1921-08-13 på villa Alhöjden i Gullspång i Amnehärads socken Skaraborgs län med Ester Maria Matilda Frykman född 1885-03-30 i Gullspång Amnehärads förs., Skar. Dotter av folkskolläraren och bankkamreraren Carl Emil Frykman och Anna Margareta Brandberg.
 • Torborg Ingegerd Linnea, född 1890-08-31 i Falköping. Gift 1918-10-05 i Masthuggskyrkan i Göteborg med direktören i Skaraborgs enskilda banks kontor i Tidaholm Carl Gustaf Harald Fredin född 1891-07-30 i Skövde.

TAB 14

Folke Isidor, (son av Ivar Valdemar Alexis, Tab. 13), född 1881-07-09 i Falköping. Mogenhetsexamen i Skara 1902. Extra skrivbiträde vid statens järnvägar s. å. Extra ordinarie stationsskrivare 1904. Stationsskrivare 1906-08-00. Förste stationsskrivare i Alvesta 1918-01-30 och i Malmö 1926. Stationsinspektor i Båstad 1929-11-01. Gift 1906-12-29 i Älmhult i Stenbrohults socken Kronobergs län med Carin Charlotta Örtegren, född 1883-08-25 i Älmhult. Dotter av källarmästaren Axel Fredrik Hjalmar Örtegren och Edla Charlotta Liljedahl.

Barn:

 • Margareta, född 1907-10-13. Gift 1926-10-25 i Myresjö kyrka Jönköpings län med löjtnanten vid Kronobergs regemente, kamreraren vid Sävsjö sanatorium Torsten Ragnar Fogelberg, född 1899-03-18 i Älghults socken Kronobergs län. Äg. del i Bjädesjöholm i Myresjö socken. Överstelöjtnant.

TAB 15

Göran, (son av Isak Henriksson Silfverhielm, Tab. 1), till Forssa i Bollebygds socken Älvsborgs län. Var 1633 löjtnant vid Jönköpings regemente. Kapten därst. 1637-05-01. Var 1640 major och 1647 överstelöjtnant därst. Död4 1659 efter 24/3 och begraven i Bringetofta kyrka. Gift före 1646 med Catharina Oxe, död 1698 i Jönköping och begraven s. å. 2/3, dotter av landshövdingen Erik Oxe, och hans 1:a fru Margareta Lillie af Greger Mattssons ätt

Barn:

 • Brita Maria, levde 1710. Gift med översten Zakarias Aminoff, i hans 2:a gifte, född 1634, död 1710.
 • Anna Margareta, född 1653-01-00 Havsjö, död 1714-11-23 på Viresjö i Malmbäcks socken Jönköpings län. Gift 1681-01-06 med sin faders styvbroder Carl Printzensköld, född 16531 död 1703.
 • Erik, född 1656. Ryttmästare: död 1692. Se Tab. 46
 • Beata Christina, levde 1704. Gift 1:o med ryttmästaren Gustaf Drake af Hagelsrum, i hans 2:a gifte, född 1634, död 1684. Gift 2:o före 1686-06-04. Med överstelöjtnanten Johan Pilefelt, född 1643, levde 1713.

TAB 16

Isak Georg, (son av Göran, Tab. 15), till Forssa. Student i Uppsala18 1667-10-20. Hovjunkare 1674-07-29. Fänrik vid livgardet 1676-02-12. Löjtnant därst. 1677-05-02. Regementskvartermästare 1678-10-14. Major vid Kronobergs regemente 1680-05-26. Död 1692-05-28 och begraven i Havsjögraven i Bringetofta kyrka. Han bevistade kriget i Skåne på 1670-talet. Gift 1681 med friherrinnan Elisabet Catharina Siöblad, född 1654, död 1725-07-16 Stavsjö, dotter av generalen Carl Siöblad, friherre Siöblad, och Märta Stierna.

Barn:

 • Elisabet Catharina, född 1682, död 1751-03-10 Söderoset. Gift 1725-02-14 på Stavsjö med kaptenen Gabriel Otto Rotkirch, i hans 2:a gifte, född 1679, levde 1733.
 • Carl Magnus, född 1682-12-06. Konstapel vid artilleriet i Jönköping 1700. Styckjunkare därst. 1701-08-12. Regementsadjutant vid fältartilleriet 1706-12-06. Fänrik vid livgardet 1708-08-12. Fången vid Poltava 1709-06-28. Hemkom 1722-05-00. Löjtnants karaktär s. å. 19/6. Majors avsked 1726-10-15. Död ogift 1741-05-01 Hässlebo
 • Göran Adolf, född 1684. Major. Död 1720. Se Tab. 17
 • Maria Charlotta, född 1685, död 1751-12-03 på Dröpshult i Törnsfalls socken Kalmar län och begraven 1752-01-03. Gift 1723 i Målilla socken Kalmar län med översten Caleb Frumerie, adlad de Frumerie, i hans 2:a gifte, född 1670, död 1738.
 • Johan, född 1686, död 1687.
 • Elsa Beata, född 1687, död 1760-08-26 på Hubbestad i Svenarums socken Jönköpings län. Gift 1704-09-20 Forssa med överstelöjtnanten Svante Uggla, född 1675, död 1760.
 • Gustaf Johan, född 1688. Major. Död 1730. Se Tab. 20
 • Reinhold Bernt, född 1689. Major. Död 1763. Se Tab. 21
 • Isak Gabriel, född 1691. Kapten. Död 1744. Se Tab. 24

TAB 17

Göran Adolf, (son av Isak Georg, Tab. 16), född 1684. Volontär vid Älvsborgs regemente. Förare därst. 1701-06-17. Fänrik 1703-07-07. Löjtnant 1709-12-06. Kapten vid Jönköpings regemente. Major vid svenska sammansatta bataljonen i Pommern 1715-10-27. Fången vid Stralsund s. å. 23/12. Hemkom 1717-09-00. Sekundmajor vid Jönköpings regemente s. å. i okt. Premiärmajor därst. 1720-02-26. Död s. å. 1/8. Gift med Maria Trittelwitz från Stralsund, som levde 1736.

Barn:

 • Carl Göran, född 1719. Löjtnant. Död 1748. Se Tab. 18.

TAB 18

Carl Göran, (son av Göran Adolf, Tab. 17), född 1719-05-13 i Småland17. Var 1744 korpral vid livregementet till häst. Löjtnants avsked: död 1748-05-28 Notsta och begraven i Fundbo kyrka, där hans vapen uppsattes.17. Gift 1741-08-04 Hallkved med Christina Elisabet Plaan i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1749-10-12, Lövhamra, med sin styvbroder, kaptenen Carl Gustaf Nisbeth, född 1721, död 1772), född tvilling 1725-07-15, död 1783-05-13 Bruskebo, dotter av k. sekreteraren Daniel Plaan, och Christina Tersmeden.

Barn:

 • Maria Christina, född 1744-03-25 på Hallkved, död där 1748-07-05
 • Adolf Reinhold, född 1745. Fortifikationsbokhållare. Död 1798. Se Tab. 19.

TAB 19

Adolf Reinhold, (son av Carl Göran, Tab. 18), född 1745-08-23 Hallkved. Sergeant vid Västmanlands regemente 1764-03-09. Fortifikationsbokhållare och tygskrivare vid Dalarö skans 1778. Död 1798 före 19/4 (enligt annan uppgift 1799-12-22 på Dalarö och begraven på Dalarö kyrkogård. Gift 1768-12-27 Svingbolstad med Anna Catharina Holmlöf, som överlevde mannen.

Barn:

 • Christina Albertina, född 1770-03-10 i Östervåla socken, död 1811-03-31 i Bo socken Örebro län. Gift före 1799 nr. Trädgårdsmästaren vid Årsta i Österhaninge socken Stockholms län Carl Boström i hans 1:a gifte, född 1770 Bo
 • Fredrika Lovisa, levde ogift 1799.
 • Sofia Magdalena, född 1782-01-03 på Dalarö9, död ogift 1814-04-25 på nämnda ställe9.

TAB 20

Gustaf Johan, (son av Isak Georg, Tab. 16), till Ribbingsnäs i Barkeryds socken Jönköpings län. Född 1688. Förare vid Älvsborgs regemente 1703-09-09. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1708-05-03. Löjtnant vid benderska dragonregementet 1712-01-18. Sekundryttmästare vid Smålands kavalleriregemente 1714-09-03. Fången på sjön mellan Pommern och Skåne 1715. Hemkom 1716-10-00. Premiärryttmästare 1718-03-06. Majors karaktär 1722-07-27. Död 1730-02-02 på Ribbingsnäs och begraven s. å. 10/2. Gift 1:o 1718-02-06 i Ludgo socken26 Södermanlands län med friherrinnan Hedvig Sofia Clerck, född 1687-08-18, död 1722, dotter av k. rådet och presidenten Hans Clerck, friherre Clerck, och Anna Christina Bure. Gift 2:o 1723-08-18 Fluxerum med friherrinnan Eufrosyne Catharina Strömfelt i hennes 1:a gifte (gift 2:o med lantrådet Otto Reinhold von Stackelberg, till Ellistfer, i hans 2:a gifte, född 1681, död 1760, brorson till majoren och lantrådet Mattias von Stackelberg, natural. Stackelberg), död 1764 Ellistfer

Barn:

 • 1. Carl Isak, född 1718. Page vid hovet18 1733-12-11. Fänrik vid Västmanlands regemente 1741-07-21. Död ogift under finska kriget 1742-10-15 och begraven på Åland.
 • 1. Anna Elisabet, född 1719, död 1782-06-02 Haudois Gift 1747-02-15 i Stockholm med arkiatern Evald Ribe i hans 2:a gifte, född 1701, död 1752, fader till Evald och Carl Ribe, adlade Ribben.
 • 1. Beata Lovisa, född 1720, död 1785-08-26 i Borgå. Gift 1743-07-10 i Stockholm med majoren Anders Erik Stiernschantz, i hans 2:a gifte, född 1706, död 1769.
 • 1. Ulrika Charlotta, född 1721, död ung.
 • 2. Anna Magdalena, född 1724, död ung.
 • 2. Christina Charlotta, född 1725-05-02 på Ribbingsnäs, död där s. å. och begraven s. å. 20/5.
 • 2. Otto Reinhold, född 1726-07-15 på Ribbingsnäs, död där s. å. 2/8.
 • 2. Göran Mauritz, född 1728-03-09 på Ribbingsnäs, död där s. å. och begraven s. å. 31/3.
 • 2. Gustaf Adam, född 1729-02-25 på Ribbingsnäs, död där s. å. och begraven s. å. 7/3
 • 2. Gustaf Johan, född posthumus 1730-05-05 på Ribbingsnäs, död ung. Han fick godset Rasin i Wendau socken i Livland, vilket efter hans död försåldes av modern före 175619.

TAB 21

Reinhold Bernt, (son av Isak Georg, Tab. 16), född 1689-05-22. Konstapel vid artilleriet i Jönköping 1705-06-00. Korpral vid södra skånska kavalleriregementet 1707. Adjutant vid överstelöjtnant Silfverhielms trupp. Sergeant vid benderska dragonregementet 1710. Kornett därst. 1712-01-18. Sekundlöjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1714-09-03. Fången av danskarna 1715-03-14. Ryttmästare s. å. 10/10. Hemkom 1717-03-00. Majors avsked 1726-10-15. RSO 1750-04-17. Död 1763-01-15 Vik. Gift 1719 med Brita Christina Kruse af Elghammar, född 1687-04-06 Kärrsjö, död 1765-05-04 på Vik, dotter av ryttmästaren Johan Kruse af Elghammar, och friherrinnan Sofia Spens.

Barn:

 • Carl Reinhold, född 1720. Löjtnant. Död 1773. Se Tab. 22.
 • Johan Isak, född 1721. Löjtnant. Död 1779. Se Tab. 23
 • Axel Gustaf, född 1727-03-01, död 1735.
 • Sofia Christina, född 1729, död 1768-03-03 på Harsta vid Nyköping. Gift 1758-11-02 med kornetten Johan Henrik Ehrenstam, född 1729.

TAB 22

Carl Reinhold, (son av Reinhold Bernt, Tab. 21), född 1720-03-00. Volontär vid livgardet 1742. Förare därst. Korpral vid livregementet till häst 1751-10-09. Sekundkornett därst. 1758-07-03. Premiärkornett 1761-05-05. Stabslöjtnant 1765-03-18. Löjtnant s. å. 17/6. Avsked 1770-05-09. Död 1773-10-10 Önnersta. Bevistade pommerska kriget 1758–1762. Gift med Sara Helena Svan.

Barn:

 • Ulrika Christina, född 1745-10-21 i Lunda prästgård Södermanlands län.

TAB 23

Johan Isak, (son av Reinhold Bernt, Tab. 21), utdöd. 1721-05-07. Volontär vid livgardet 1739-12-00. Furir därst. 1740-05-02. Förare s. å. 19/5. Sergeant 1741-11-02. Livdrabant 1747-01-09. Avsked 1766-08-06. Död 1779-10-29 på Önnersta i Stigtomta socken Södermanlands län. Gift 1750-02-05 med Brita Christina Franc, född 1722, död 1806-04-22 Vegersberg, dotter av kaptenen Gustaf Franc, och Märta Beata von Weidenhaijn.

Barn:

 • Christina Beata, född 1761-01-04 Kyrktorp, död 1762-09-00.

TAB 24

Isak Gabriel, (son av Isak Georg, Tab. 16), till Forssa i Bollebygds socken Älvsborgs län och till Djupsås i Essunga socken Skaraborgs län, som han ägde 1725. Döpt 1691-06-24 i Skatelövs socken Kronobergs län. Konstapel vid artilleriet i Jönköping. Fänrik vid Jönköpings regemente 1709. Löjtnant därst. 1710. Sekundkapten 1712-10-14. Kapten 1714-02-27. Konfirm.fullm. s. å. 17/12. Avsked 1715-05-10. Död 1744-05-11 och begraven i Bollebygds kyrka. Gift 1713-07-26 nr. Anna Maria Reenstierna, född 1687-03-24, död 1773-06-18 Bolbynäs, dotter av ryttmästaren Abraham Reenstierna, och Metta Hierta.

Barn:

 • Isak Georg, född 1714-09-22, död ogift 1795-02-27 Hultagård. Han var dövstum.
 • Abraham, född 1716-02-26 på Djupsås, död 1717-07-20.
 • Carl Fredrik, född 1717-07-02, död 1718-02-27 på Djupsås och begraven i Essunga kyrka
 • Magnus, född 1718. Styckjunkare. Död 1779. Se Tab. 25
 • Metta Elisabet, döpt 1720-09-26 på Djupsås, död 1773-11-01 på Bolbynäs. Gift 1743-02-02 med kornetten Anders Strömhielm, född 1717, död 1777.
 • Charlotta, född 1722-07-16 i Bollebygds socken, död där s. å. 10/9.
 • Carl Johan, född 1724-06-14, i Bollebygds socken, död där 1726-03-20.
 • Johan Abraham, född 1729. Löjtnant. Död 1781. Se Tab. 32.

TAB 25

Magnus, (son av Isak Gabriel, Tab. 24), till Djupsås i Essunga socken Skaraborgs län. Född 1718-04-07 student i Lund19 1743-10-11. Styckjunkare vid artilleriet i Göteborg. Död 1779-01-05 på Åsaka i likanämnd socken Skaraborgs län. Gift 1743-09-02 Hällerup med Ulrika Eleonora Thomson, född 1722, död 1796-06-12 Midsommar, dotter av översten Axel Patrik Thomson, och hans 2:a fru Sibylla Maria Muhl.

Barn:

 • Axel Gabriel, född 1744-08-10 på Djupsås. Korpral vid Bohusläns dragonregemente 1761-11-05. Sergeant därst. 1762-06-15. Kornett 1768-09-27. Avgången ur krigstjänsten 1769-01-10. Död ogift 1802-05-25 Gunillaberg
 • Jakob Vilhelm, född 1745-08-31, död 1747-11-24.
 • Maria Sofia, född 1746-11-25 på Djupsås, död ogift 1810-09-21.
 • Carl Johan, född 1749-08-31. Volontär vid Skaraborgs regemente 1767-09-12. Rustmästare därst. 1769-02-13. Förare 1777-11-11. Sergeant 1780-05-06. Fänrik 1786-04-12. Löjtnant 1795-05-04. Överjägmästare i Skaraborgs län 1805-02-28. Död barnlös 1809-03-22 Kroppfjäll. Han blev 1788-09-29 fången hos danskarna i striden vid Kvistrum. Gift 1807-11-30 Ryholm med friherrinnan Charlotta Eleonora Fleetwood i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1810-09-23 med kammarherren friherre (greve) Ture Gabriel Rudenschöld, i hans 2:a gifte, född 1759, död 1839), född 1773-04-18 Torestorp, död 1812-02-12 på Kroppfjäll och ligger begraven i Hofstenska graven på Knista kyrkogård Örebro län, dotter av hovjunkaren friherre Carl Johan Fleetwood, och Christina Helena Belfrage.
 • Catharina Lovisa, född 1750-05-12 på Djupsås, död 1769 och begraven s. å. 24/11 i Essunga kyrka.
 • Anna Brita, född 1751-09-01, död ogift 1834-04-07 på Holma Jönköpings län.
 • Adolf Fredrik, född 1753-03-30. Volontär vid Jönköpings regemente 1767-08-24. Sergeant därst. s. d. Fänrik 1789-06-02. Löjtnant 1796-11-23. Avsked 1811-12-22. Död ogift 1812-06-01. Han bevistade kriget i Finland 1788–1790 och därunder affärerna vid Liikkala, Sippola och Kämäkoski.
 • Abraham Vilhelm, född 1754. Hovjägmästare. Död 1835. Se Tab. 26.
 • Per Filip, född 1755. Fänrik. Död 1801. Se Tab. 27
 • Ulrika Eleonora, född 1756-10-27, död ogift 1837-09-01.
 • Lovisa Magdalena, född 1758-05-30, död 1768 på Djupsås och begraven s. å. 6/4.
 • Beata Charlotta, född 1759-06-26, död 1772 på Djupsås och begraven s. å. 17/10.
 • Samuel Magnus, född 1760-11-26 på Djupsås. Volontär vid Skaraborgs regemente 1776-11-15. Sergeant vid Stedingkska regementet 1778-11-10. Fältväbel därst. 1780-04-25. Fänrik 1782-04-03. Löjtnant 1791-04-30. Stabskapten 1794-12-19. Major vid Göta artilleriregemente 1801-10-26. RSO 1805-03-01. Överstelöjtnants avsked 1810-11-05. Distriktschef vid tullförvaltningen i Göteborgs och Bohuslän samt Hallands län 1817-09-17. KVO 1825-07-04. Död ogift 1829-04-11 i Göteborg.
 • Eva Margareta, född 1762-03-12, död ogift 1830-06-30.
 • Elsa, född 1763-05-06, död på Djupsås och begraven s. å. 7/10.

TAB 26

Abraham Vilhelm, (son av Magnus, Tab. 25), till Forssa20 i Bollebygds socken Älvsborgs län. Född 1754-04-30 Djupsås. Volontär vid Västgötadals regemente 1771. Furir därst. 1773-03-08. Lärstyrman i Ostindiska kompaniets tjänst 1794. Hovjägmästare 1818-05-11. Död 1835-07-13 på Forssa. Gift 1784-08-01 med sin kusin Metta Elisabet Silfverhielm, född 1758-04-28, död 1828-04-26 på Forssa, dotter av löjtnanten Johan Abraham Silfverhielm och Anna Maria Ahlehielm.

Barn:

 • Anna Eleonora, född 1797-02-06 på Forssa, död där 1877-10-03. Gift 1820-11-17 på nämnda egendom med sin både kusin och syssling majoren Johan Fredrik von Mentzer, född 1793, död 1870.
 • Carl Johan Gustaf Magnus, född 1801-09-22 på Forssa. Fänrik vid Västgöta regemente 1819-10-26. Hovjunkare 1827-07-04. Död ogift s. å. 31/7 Picke

TAB 27

Per Filip, (son av Magnus, Tab. 25), född 1755-09-20 Djupsås. Soldat vid Skaraborgs regemente 1776-01-26. Korpral därst. 1782-12-18. Förare 1785-06-14. Sergeant 1787-04-25. Fänrik 1789-07-13. Avsked 1800-11-03. Död 1801-06-12 på sitt säteri Vägestorp i Kvänums socken Skaraborgs län. Gift 1792-06-08 i Norra Vånga socken Skaraborgs län med Carolina Fredrika Rullman i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1802-10-22 i sistnämnda socken med löjtnanten Carl Magnus Palmcrantz, född 1776, död 1819), född 1769, död 1817-07-04 Remmingstorp, dotter av riksdagsmannen i bondeståndet Carl Rullman och Maria Charlotta Bratt.

Barn:

 • Carl Magnus9 född 1792-07-06 på Vägestorp, liksom syskonen. Rustmästare vid Älvsborgs lantvärn 1808-06-20. Fänrik därst. s. å. 24/6. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1812-04-22. Löjtnant därst. 1816-12-17. Död ogift 1820-07-28 Forssa
 • Adolf Fredrik, född 1794. Kapten. Död 1860. Se Tab. 28
 • Ulrika Eleonora, född 1796-02-14, död 1797-04-12 på Vägestorp.
 • Maria Charlotta, född 1798-06-18, död 1866-03-19 Lovene. Gift 1823-10-17 på Forssa med sin syssling och sin kusins svåger, löjtnanten Gustaf Vilhelm von Mentzer, född 1788, död 1842.
 • Carl Vilhelm, född 1801-04-16, död 1803-08-23 på Vägestorp.

TAB 28

Adolf Fredrik, (son av Per Filip, Tab. 27), född 1794-04-30 Vägestorp. Volontär vid Älvsborgs lantvärn 1808-06-12. Rustmästare därst. s. å. 19/7. Fänrik s. å. 5/9. Fänrik i armén 1809-06-25. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1813-02-12. Löjtnant därst. 1818-01-27. Kapten 1825-06-14. RSO 1839-01-26. Avsked från regementet. Postmästare i Svenljunga 1850-07-13. Död 1860-05-10 i Svenljunga. Gift 1:o 1834-03-18 i Göteborg med Anna Maria Berg, född där 1799-04-28 död 1838-01-04 på kaptensbostället Eskilsered i Seglora socken Älvsborgs län, dotter av handlanden Johan Peter Berg och Brita Börjesson. Gift 2:o 1839-03-19 i Göteborg nr. 1:a fruns syster Amalia Henrietta Berg, född 1811-11-01 i nämnda stad, död 1892-06-15 i Östra Karups prästgård Hallands län.

Barn:

 • 1. Johan Adolf Filip, född 1836. Handlande. Död 1910. Se Tab. 29.
 • 1. Gustaf August Mauritz, född 1838. Underlöjtnant. Död 1918. Se Tab. 30.
 • 2. Carl Fredrik, född 1840-04-25.

TAB 29

Johan Adolf Filip, (son av Adolf Fredrik, Tab. 28), född 1836-05-14 Eskilsered. Elev vid statens järnvägsbyggnader 1856. Nivellör 1857–1861. Handlande i Herrljunga 1876. Föreståndare för Västergötlands lantbruksbyrå på sistnämnda plats 1878. Död 1910-10-29 i Alingsås. Ägde del 1 Revsjöholm i Revsjö socken Älvsborgs län 1862–1868 och hus i Herrljunga och Falköping samt Runarp och Bossgården i Gingrids socken Älvsborgs län. Gift 1862-07-27 på Revsjöholm med Hilda Amalia Heijl, född 1835-03-07 i Göteborg garnisonsförs ]], död 1921-07-10 i Alingsås ]], dotter av översten Peter Carl Heijl och Ulrika Margareta Holmgren.

Barn:

 • Ulrika Maria Amalia (Ulla), född 1863-08-11 på Varv i likanämnd socken Skaraborgs län.
 • Carl Adolf Filip, född 1866-09-27 på Revsjöholm, död där 1867-06-16.
 • Hilda Christina Thèrése , född 1868-05-17 på Revsjöholm.

TAB 30

Gustaf August Mauritz, (son av Adolf Fredrik, Tab. 28), född 1838-01-04 Eskilsered. Student i Lund 1856-12-13. Anställd vid järnvägsarbeten 1857. Furir vid Älvsborgs regemente 1858-10-15 officersexamen 1860. Underlöjtnant vid Älvsborgs regemente s. å. 9/7. Transp. till Göta artilleriregemente 1862-09-18. Avsked 1863-09-29 och överflyttade till Finland och därifrån till Ryssland, där han fick anställning som ingenjör vid järnvägsbyggnader. Anställd hos firman Michailov & Son i Moskva 1887–1912. Återvände till Sverige. Död 1918-12-04 i Karlstad. Gift 1871-01-04 Radansuugård ]], dotter av generalmajoren Emil von Bredow och Emma Preil.

Barn:

 • Vjera, född 1871-11-01 i Satulenje i Ryssland, död där 1872-02-28.
 • Emil Fredrik Valdemar (Wallodi), född 1874. Lantbruksråd. Se Tab. 31.
 • Emma Maria Alexandrina (Emmy), född 1875-11-13 i Rajeve. RKSM2kl. Gift 1905-02-23 i Moskva med ingenjören Rikard Ullgren född 1874-04-25 i Norra Råda socken Värmlands län.

TAB 31

Emil Fredrik Valdemar (Wallodi), (son av Gustaf August Mauritz, Tab. 30). Född 1874-10-02 i Rajeve i Ryssland. Avgångsexamen från realläroverket i Moskva 1892. Lantbrukselev Karlslund, Örebro län. Ord. elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1893. Utexaminerad 1905. Agronom. Mejerielev vid nämnda institut 1895. Utexaminerad 1906-10-20. Mejerikonsulent i Östersjöprovinserna 1897. Ledare av Aktieselskabet Burmeister og Wains filial i Moskva 1902. Innehade först ensam agenturaffär i Riga, sedan tillsammans med sin svåger, engros- och agenturaffär i nämnda stad 1905–1916. Överflyttade till Sverige och blev direktör för Värmlands läns lantmannaföreningars Centralförening 1916. Sveriges lantbrukskonsulent i Riga för Estland, Lettland, Litauen och Polen 1924-08-00. Lantbruksattaché vid beskickningarna i Riga och Warschau 1927-09-09. Lantbruksråd 1929. OffLettSO s. å. RVO 1930-06-06. RNO 1938-06-06. Avsked som lantbruksattaché i Riga och Warschau 1939-10-20. Gift 1901-12-28 i Revsunds förs. Jämtlands län med Rut Elisabet Fresk, född 1878-04-12 i Östersund, dotter av rådmannen och bankdirektören i Östersund Axel Robert Fresk och Brita Maria Wikström.

Barn:

 • Bertil Valdemarsson, född 1902-12-17 i Moskva, Ryssland. Studentexamen i Karlstad 1923. Utexaminerad från Tekniska högskolan 1927. Ingenjör hos Telefonaktiebolag L. M. Ericsson 1928. Se Tab. 31A
 • Valdemar Filip Fresk, född 1904-06-25 i Moskva. Ryssland. Studentexamen i Karlstad 1924. Ord. elev vid Tekninska högskolan 1925. Utexaminerad från dess avdelning för väg- och vattenbyggnadskonst 1932. Konstruktör vid Stockholms stads gatukontor vid byggandet av tunnelbanan under Södermalm i Stockholm 1932–1933. Anställd vid Karlskrona stads byggnadskontor samt väg- och vattenbyggnadsstyrelse brokontrollant i västra Blekinge 1933. Vägingenjörsassistent i Blekinge län 1933–1934. Åter anställd vid Karlskrona stads byggnadskontor 1934. LSTF från 1933. Gift 1:o 1933-12-27 i Örebro med Dagmar Louise Lindquist, från vilken han blev skild genom Eskilstuna rådhusrätts utslag 1938-08-15, i hennes första gifte (gift 2:o 1938-09-26 i Stockholm (Kungh. f. vb.). Byråingenjören hos Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen Carl Ingwall, född 1908-08-06 i Stockholm. Född 1908-12-28 i Hammars förs., Ör. Dotter av sjökapten August Wilhelm och Karolina Augusta Olsson. Gift 2:o 1938-10-01 i stockholm, Engelbrekts förs. (vb nr 235) med Brita Edqvist, född 1914-06-15 i Åseda förs., Kron. Dotter av grosshandlaren Gustaf Einar Edof Edqvist och Ingrid Amalia Longberg.

TAB 32

Johan Abraham, (son av Isak Gabriel, Tab. 24), till Forssa i Bollebygds socken Älvsborgs län. Född där 1729-08-20. Volontär vid Älvsborgs regemente 1746-04-12. Rustmästare därst. s. å. 21/10. Adjutant 1749-07-05. Löjtnant 1750-08-21. Avsked 1758-04-00. Död 1781-08-21 på Forssa. Gift 1750-08-20 med Anna Maria Ahlehielm, född 1725-09-04, död 1810-11-15 på Forssa, dotter av majoren Gustaf Ahlehielm, och Catharina Wingeflycht.

Barn:

 • Gustaf Gabriel, född 1751. Hovrättsråd. Död 1813. Se Tab. 33.
 • Maria Catharina, född 1752-10-06, död 1827-10-11 i Svenljunga (Rh. arkivet, utslag rör födda, vigda och döda 1827 ej Sveaborgs stift, sign, E IVa). Gift 1773-03-25 på Forssa med regementsfältskären vid Älvsborgs regemente, assessorn Johan Justus Fredrik Himmelman i hans 2:a gifte (gift 1:o 1762 i Göteborg med Christina Maria Almegren, född 1741, död 1772 i Örby socken, Älvsb.)21, född 1730-03-00 i Dransfeld i Hannover, död 1801-04-13 på Hisingen.
 • Fredrika Johanna, född 1754-03-15, död 1826-07-13. Gift 1778-02-22 på Forssa med kaptenen Leonard von Mentzer, i hans 2:a gifte, född 1735, död 1796.
 • Carl Otto, född 1755-12-08, död 1756-03-20.
 • Metta Elisabet, född 1758-04-25, död 1828-04-26 på Forssa. Gift 1784-08-01 med sin kusin, hovjägmästaren Abraham Vilhelm Silfverhielm, född 1754, död 1835.
 • Carl Adam, född 1760. Överstelöjtnant. Död 1829. Se Tab. 34.

TAB 33

Gustaf Gabriel, (son av Johan Abraham, Tab. 32), född 1751-04-22. Auskultant i Göta hovrätt 1771-02-15. Vice häradshövding 1776-02-12. Auditör vid Västgöta kavalleriregemente 1779-02-10. Assessors fullm. 1786-09-23. Häradshövding i Mo och Tveta härader i Småland 1787-01-27. Assessor i förutn. hovrätt 1791-05-17. Hovrättsråd därst. 1800-06-09. Avsked 1803-05-17. Död 1813-09-14 i Lidköping. Gift 1791-11-11 på Bjurbäck i likanämnd socken Älvsborgs län med friherrinnan Eva Maria Fock i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1789-01-16 i Bjurbäcks socken med kaptenen Per Ribbing, född 1740, död 1790), född 1762-10-27 Grimstorp, död 1822-05-22, dotter av landshövdingen Jakob Constantin Fock, friherre Fock, och Catharina Magdalena Hård af Segerstad.

Barn:

 • Per Johan Jakob, född 1792-12-01. Död barn.
 • Carl Adolf, född 1793-12-17. Kornett vid Västgöta regemente 1808-02-15. Löjtnant därst. 1815-05-25. Kaptens n. h. o. v. 1816-08-27. Död ogift. Han bevistade fälttåget i Norge 1814.
 • Catharina Maria, född 1795-03-17, död 1800-11-02 Måleskog
 • Christina Charlotta, född 1802-12-21, död ung.

TAB 34

Carl Adam, (son av Johan Abraham, Tab. 32), född 1760-05-16 Forssa. Volontär vid Älvsborgs regemente 1776-06-01 furir vid artilleriet 1779-05-01. Sergeant vid Västgötadals regemente 1780-08-06, fänrik därst. s. å. 13/12. Löjtnant 1788-04-22. RSO 1790-08-22. Kapten 1792-11-23. Major 1796-10-26. Överstelöjtnant i armén. Avsked 1799-12-18. Död 1829-04-09 i Lidköping. Han bevistade finska kriget 1788–90 samt förlorade därunder ena armen i affären vid Korhois den 6 maj sistnämnda år. Gift 1:o 1793-09-22 Toverud med friherrinnan Christina Sofia Ribbing af Koberg, född 1767-01-10, död 1795-07-05 på Järn i likanämnd socken Älvsborgs län, dotter av majoren friherre Ture Ribbing af Koberg, och hans 1:a fru, friherrinnan Hedvig Juliana Roos. Gift 2:o 1798-10-31 Upplo med Eleonora Maria Wahlfelt, född 1778-07-20 på Ribbingsberg, död 1864-03-28 i Lidköping, dotter av kaptenen Svante Wahlfelt, och friherrinnan Sofia Lovisa Wachtmeister af Björkö.

Barn:

 • 1. Anna Hedvig, född 1794-05-19 i Järns socken Älvsborgs län, död barn.
 • 1. Ture Abraham, född 1795. K. sekreterare. Död 1875. Se Tab. 35.
 • 2. Lovisa Sofia. Född 1799-08-29 Halvardsbyn, begraven 3/7.
 • 2. Carl Adam, född 1800-10-10 på Halvardsbyn. Kadett vid Karlberg 1815-09-29. Utexaminerad 1819-09-22. Fänrik vid Västgötadals regemente s. å. 26/10. Löjtnant därst. 1826-07-05. Kapten 1842-01-25. Avsked 1846-06-03. Död ogift 1869-09-15 i Stockholm.
 • 2. Svante Gustaf, född 1802. Överstelöjtnant. Död 1872. Se Tab. 41.
 • 2. Anna Hedvig, född 1803-06-20, död 1823-12-21. Gift 1823-02-28 på Vänersnäs22 i Näs socken Skaraborgs län med bruksägaren, RVO, Sven Fredrik Selander i hans 1:a gifte (gift 2:o med Greta Lisa Schiultz i hennes 1:a gifte, född 1789-12-18, död 1878-04-23, dotter av rådmannen i Askersund Fredrik Vilhelm Schiultz och hans 2:a hustru Anna Christina Lovisa Samzelius)23, född 1786-03-19, död 1857-11-07.
 • 2. Hedvig Maria, född 1804-06-17 på Vänersnäs, död 1816-08-15 i Lidköping.
 • 2. Johanna Sofia, född 1806-12-03 på Vänersnäs, död där 1808-10-18.
 • 2. Fredrika Elisabet, född 1808-11-16 på Vänersnäs. Stiftsjungfru. Död ogift 1903-10-13 i Lidköping.
 • 2. Christina Maria Lovisa, född 1810-10-29 på Vänersnäs. Stiftsjungfru. Död ogift 1868-08-12 i Lidköping.
 • 2. Lars Fredrik Alexis, född 1814-10-16 i Lidköping. Kadett vid Karlberg 1831-09-17. Utexaminerad 1838-08-10. Underlöjtnant vid livbeväringsregementet s. å. 24/8. Löjtnant därst. 1843-04-29. Avsked 1849-10-16. Död ogift 1859-05-29 i Kumla socken Örebro län och begraven därst. s. å.
 • 2. Eva Maria, född 1816-09-17 i Lidköping, död 1840.

TAB 35

Ture Abraham, (son av Carl Adam, Tab. 34), född 1795-06-28 i Järns socken Älvsborgs län. Anställd i riksbanken. K, sekreterare. Död 1875-01-06 på Fågelbro i Värmdö socken Stockholms län. Ägde nämnda egendom 1833-03-11–1873-10-23. Gift 1826-06-24 på Grensholmen i Vånga socken Östergötlands län med Maria Petronella Cronacker, född 1795-03-15 på Holma i Hörs socken Kristianstads län, död 1881-09-15 på Fågelbro, dotter av överjägmästaren Erik Magnus Cronacker, och hans 2:a fru Catharina Liedbeck.

Barn:

 • Carl Magnus, född 1827. Arrendator. Död 1885. Se Tab. 36.
 • Hilda Catharina, född 1829-09-12 Orhem, död 1886-07-26 Ekeby. Gift 1855-02-06 i Stockholm med lantbrukaren Carl Johan Åström, född 1822-09-13 i Lerbäcks socken Örebro län, död 1888-06-30 i nämnda stad.
 • Ture Axel Conrad Fritiof, född 1831-04-29 i Brännkyrka socken Stockholms län, död 1845-05-20.
 • Ida Maria Dorotea, född 1832-09-21 på Orhem, död 1899-03-04 Saltarö. Gift 1855-07-06 på Fågelbro med godsägaren Gustaf Hjort, född 1825-04-27 i Vanneboda i Axbergs socken Örebro län, död 1898-03-05 på Saltarö.
 • Gustaf Ehrenfried, född 1835. Godsägare. Död 1912. Se Tab. 38.

TAB 36

Carl Magnus, (son av Ture Abraham, Tab. 35), född 1827-12-15 på Fredriksberg, död 1885-03-06 Nysved. Arrenderade Strömma i nämnda socken. Gift där 1851-02-13 med Carolina Christina Jansson, död 1852-04-11 i Värmdö socken.

Barn:

 • Carl Per Gustaf Leonard, född 1851. Lantbrukare. Död 1905. Se Tab. 37.

TAB 37

Carl Per Gustaf Leonard, (son av Carl Magnus, Tab. 36), född 1851-04-15. Lantbrukare. Död 1905-06-19 i Stockholm. Gift 1876-11-04 med Matilda Charlotta Stenman, född 1854. Död 1933-02-14 i Oslo.

Barn:

 • Elin Carolina, född 1878-11-07 i Värmdö socken. Gift 1901-10-12 i Stockholm med tjänstemannen i Stockholms enskilda bank Erik Teodor Andreason, född 1878-05-18 i Åsbo socken Östergötlands län, död 1916-03-10 på Vinderen vid Oslo.

TAB 38

Gustaf Ehrenfried, (son av Ture Abraham, Tab. 35), född 1835-10-15 Fågelbro. Extra elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1854. Utexaminerad s. å. 1/10. Ordförande i Värmdö kommuns fattigvårdsstyrelse 1868–1871. Ledamot av Stockholms läns landsting 1871–1872. Nämndeman i Uppsala läns södra domsaga. Död 1912-01-08 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs.. Arrenderade Fågelbro, Malma, Hesselmara och Norrvik i Värmdö socken Stockholms län 1856-03-14–1873-10-25 samt ägde därefter till 1904 nämnda egendomar. Gift 1869-02-18 i Stockholm (Skara förs., vb) med Augusta Eugenia Perret, född 1841-01-01 i Genève, dotter av professorn Frédéric Perret och Marie-Louise Greyloz.

Barn:

 • Ture Ehrenfried Valdemar, född 1870. Godsägare. Se Tab. 39.
 • Carl August Ehrenfried, född 1872. Generalkonsul. Se Tab. 40.
 • Augusta Ebba Maria, född 1874-04-11 på Fågelbro. Stiftsjungfru. Verksam inom Posterländska kvinnors förbund. Gift 1901-12-03 i Stockholm med fabriksidkaren Rikard Vilhelm Ditzinger född 1870-05-18 i Stockholm. Död 1938-03-29.
 • Anna Emma Eugenia, född 1875-12-04 på Fågelbro. Stiftsjungfru. Gift 1895-09-26 i Stockholm med översten Carl Gustaf Georg Gyllensvärd, från vilken hon 1918 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1861. Död 1934-09-29 i Gränna
 • Signe, född 1877-07-16, död s. å. 23/7 på Fågelbro.
 • Gerda Signe, född 1879-06-02 på Fågelbro. Stiftsjungfru. Gift 1908-04-15 i Oskars kyrka i Stockholm med assessorn vid Göteborgs rådstuvurätt, jur. utr. kandidat Gudmund Johan Hammar, född 1877-06-08 i Karlskrona.

TAB 39

Ture Ehrenfried Valdemar, (son av Gustaf Ehrenfried, Tab. 38). Född 1870-06-10 på Fågelbro i Värmdö förs., Sth. Arr Fågelbro, Malma, Hesselmara och Norrvik i Värmdö förs., Sth., 1895-03-14, 1904. Nämndeman i Södra Roslags domsaga, Sth., 1901-1904. Godsägare. Äg. Katrinedal i Övergrans förs., Upps., sedan 1903. RVO 1919-06-06. Äg hus i Uppsala och fastigheter i Björklinge och Bålsta. Gift 1:o 1897-04-07 i Klara kyrka i Stockholm med Märta'' Kinell från vilken han 1922-02-09 blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1926-02-09. Född 1876-09-01 i Stockholm. Dotter av kaptenen sedermera överstelöjtnanten i armén Erik Gustaf Kinell och friherrinnan Sofia Augusta Matilda Rudbeck. Gift 2:o 1926-04-03 i Stockholm, Engelbrekts förs. med Hildur Petronella Billquist, född 1893-05-31 i Östersund. Dotter av kontorsskrivaren Carl Adam Billquist och Maria Andersen-Lenäs.

Barn:

 • 1. Britta ''', född 1898-02-20 Fågelbro, Sth. Stiftsjungfru. Död 1909-03-20 i Övergrans förs
 • 1. Dagmar, född 1900-02-07 Fågelbro, Sth. Stiftsjungfru. Gift 1924-06-14 i Övergrans kyrka Upps, d.o förs. med agronomen och skriftställaren Edvard Birger'' Planting i hans 2:a gifte, född 1886-02-04.
 • 2. Nils'' Göran Ehrenfried, född 1928-08-15 i Stockholm.
 • 2. Carl Per Valdemar, född 1930-08-03 i Stockholm.


TAB 40

Carl August Ehrenfried, (son av Gustaf Ehrenfried, Tab. 38), född 1872-01-29 Fågelbro, Sth. Anställd som kontorist hos firman H. Lindberg i Paris 1892-10-01–1893-03-21, hos firman I. T. Sydenham i London 1894-03-21–1895-01-01 samt hos konsul. G. S. Arfwidson i Stockholm 1895-01-01–s. å. 9/11. Representant för firman J. A. Enhörnings trävaruaktiebolag i Banana i Kongostaten 1895-11-09–1898-02-03. Anställd hos firman P. O. Elf, Hörningsholm, Sundsvall 1898-05-20. Köpman i Alexandria. Vicekonsul vid generalkonsulatet i Alexandria 1906-02-23. RDDO 1911-09-26. Konsul i nämnda stad 1912-01-19. RVO 1913-06-06. Generalkonsuls namn 1918-03-26. RNO 1919-12-18. T. f. avdelningschef i utrikesdepartementet 1920-02-20. EgyptNil03kl 1921. Generalkonsul på extra stat i Calcutta 1922-03-03. KV02kl 1925-09-19. UngFk2kl s. å. PrRKM2o. 3kl. Tysk MM. TurkRHalvmSM. KNS:t002kl 1927. GV:sJmt 1928-06-16. KongoM. Gift 1902-07-08 i Stockholm med Sigrid Eva Sofia Huss född 1882-01-03 Johannisberg. Dotter av bruksägaren Carl Martin Huss och Olivia Fredrika Alexandra Bergman.

Barn:

 • Erik Martin Alexander Ehrenfried, född 1903-04-09 i Alexandria. Studentexamen i Djursholm 1923-05-17. Elev vid tekniska högskolan s. å. Elev vid Sjökrigsskolan 1923–1924. Student vid Stockholms högskola 1924–1925. Ord. elev vid Tekniska högskolan 1925–1932. Civilingenjör. Genomgick Allm. Svenska Elektr. aktiebolags elevkurs 1926–1933. Konstruktör vid Allm. Svenska Elektr. aktiebolag i Västerås 1933–1935 och beräkningsingenjör därst. från 1935. Ingenjör vid Marinförvaltningen. LSTF från 1933. Utexaminerad 1927. Gift 1942-04-25 i Danderyds förs., Sth. med Ellen Bengtsson, född 1911-04-18. Dotter av hemmansägaren Alfred Bengtsson och Andersson.
 • Birgit Eva Alexandra Augusta, född 1906-09-23 på Johannisberg i Torps förs., V.norrl. Stiftsjungfru. Gift 1936-05-31 i Rättviks kyrka Kopp. med med. kandidat Lars Axel Gunnar Holmberg


TAB 41

Svante Gustaf, (son av Carl Adam, Tab. 34), född 1802-04-15 Vänersnäs. Kadett på Karlberg 1816-10-15. Utexaminerad 1819-09-22. Fänrik vid Västgöta regemente s. å. 26/10. Löjtnant därst. 1828-04-21. Kapten 1840-08-13. RSO 1850-06-26. 2. Major 1855-07-05. Överstelöjtnant och 1. major 1858-07-17. Avsked 1870-05-20. Död 1872-02-15 Götala och begraven i Skara. Gift 1846-05-15 i Skara med Hilda Fredrika Elfgren, född 1821-09-19 i Göteborg, död 1901-04-19 i Lidköping och begraven i Skara, dotter av grosshandlaren Johan Fredrik Elfgren och Annette Busch.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1846. Kapten. Död 1903. Se Tab. 42
 • Fredrik Vilhelm, född 1848. Lanträntmästare. Död 1907. Se Tab. 45.
 • Bror Mattias Liborius, född 1850-05-12 Torp. Mogenhetsexamen 1871-06-01. Student i Uppsala s. å. Extra ordinarie kammarskrivare vid tullverket s. å. 15/9. Bitr. kammarskrivare 1886-07-26. Kammarskrivare 1891-01-20. Föreståndare för paketutlämningsexpeditionen vid centralbangården i Stockholm 1896-03-01. Revisor i generaltullstyrelsen 1898-10-17. RVO 1909-06-06. Förste aktuarie å revisionsbyrån i nämnda styrelse 1910-09-30. Död barnlös 1916-07-13 i Stockholm, Engelbrekts förs.. Gift 1904-09-22 i Stockholm med Maria Charlotta Andersson, född 1870-06-27 Högnäs. Dotter av lantbrukaren Anders Andersson och Brita Elisabet Göransson.
 • Syster Marie-Louise, född 1854-03-03 på Torp. Stiftsjungfru.
 • Fanny Elin Matilda, född 1858-12-17 på Månstorp i Åsaka socken Skaraborgs län. Stiftsjungfru. Död 1862-04-14 i Skara.

TAB 42

Carl Gustaf, (son av Svante Gustaf, Tab. 41), född 1846-11-29 i Skara. Kadett vid Karlberg 1867-02-01. Utexaminerad 1871-05-23. Underlöjtnant vid Västgöta regemente s. å. 9/6. Löjtnant därst. 1879-09-01. Kapten 1893-09-02. RSO 1894-12-01. Avsked med tillstånd att såsom kapten kvarstå i regementets reserv 1901-06-28. Död 1903-01-06 i Falköping och begraven i Skara. Gift 1888-01-20 på Stora Hov i Tråvads socken Skaraborgs län med Hilda Gustava Moritz, född 1864-08-09 Lärjeholm, död 1929-11-30 i Stockholm, Engelbrekts förs. ]] och begraven i Skara, dotter av godsägaren Edvard Moritz och Berta Johanna Heyman.

Barn:

 • Hilda Berta, född 1888-10-15 Siggatorp. Gift 1915-11-14 i Skara med direktören i aktiebolag Svenska handelsbanken i Eslöv, kaptenen i Norrlands artillerireg:s reserv Hilbert Reinhold Ström, född 1886-08-29 i Hälsingborg.
 • Erik Gustaf Edvard, född 1891. Kammarskrivare. Se Tab. 43.

TAB 43

Erik Gustaf Edvard, (son av Carl Gustaf, Tab. 42). Född 1891-05-01 Ekeberg. Studentexamen i Skara 1910. Extra ordinarie kammarskrivare i tullverket 1913-07-17. Kammarskrivare 1922-12-23. Förordnad till tullkontrollör vid Tullbehandlingsinspektionen i Stockholm 1939-06-17. Gift 1921-04-29 i Stockholm, Kungsholmens förs. med Gerda Teresia Agnes Rydström, född 1891-04-26 i Eskilstuna. Dotter av köpmannen Gustaf Adolf Rydström och Charlotta Alfrida Norrman.

Barn:

 • Bengt Gustaf Erik
 • Nils Göran

TAB 44

Nils Erik, (son av Carl Gustaf, Tab. 42). Född 1896-06-29 i Skara. Studentexamen i Skara 1915-06-05. Officersvolontär vid Bohusläns regemente s. å. 15/10. Utexaminerad från krigsskolan 1917-12-19. Fänrik vid regementet s. å. 31/12. Löjtnant därst. 1919-12-31. Utexaminerad från sjukgymnastikkursen vid Gymnastiska centralinstitutet 1924-06-07. Kapten i Bohusläns regemente 1932-12-09. RSO 1938-06-06. Gift 1924-10-11 i Vadstena klosterkyrka S:t Pers förs. med Birgitta Lovisa Amanda Christina Hult, född 1901-07-16. Gymnastikdirektör. Dotter av f.d. kapten vid Kustartilleriet sedermera majoren Ivar Hult och hans första fru Sigrid Vilhelmina Lindroth.

Barn:

 • Nils Carl Gustaf Magnus
 • Jan Nils-Erik

TAB 45

Fredrik Vilhelm, (son av Svante Gustaf, Tab. 41). Född 1848-11-12 i Skara. Mogenhetsexamen 1869. Student i Lund s. å. 6/9. Extra ordinarie landskontorist i Jönköpings län 1876-03-15 och i Skaraborgs län 1878-02-01. Landskontorist i sistnämnda län 1880-04-12. Häradsskrivare i Lidköpings fögderi 1893-09-08. Lanträntmästare i Skaraborgs län 1902-06-27. Död 1907-01-14 i Mariestad. Gift där 1891-01-14 med Anna Jansson, född 1863-10-07 i Karlstad. Dotter av källarmästaren Jonas Jansson och Anna Andersson.

Barn:

 • Anna Fredrika Margareta (Greta), född 1891-10-29 i Mariestad. Utexaminerad från högre lärarinneseminariet 1914. Gift 1926-07-12 i Saltsjöbaden med ingenjören vid Siemens-Schuckert i Berlin Philipp Carl Martin Georg Grünler, född 1893-09-23. Diplomatingenjör.

TAB 46

Erik, (son av Göran, Tab. 15), till Havsjö i Bringetofta socken, Traneryd i Säby socken och Örsbyholm i Ljunga socken (alla i Jönköpings län), född 1656-11-24 på Havsjö. Student i Uppsala16 1667-10-20 och i Lund 1673-12-02. Fänrik vid Rappholts dragonregemente 1674–30/11. Löjtnant därst. 1676 och vid Smålands kavalleriregemente s. å. Ryttmästare vid sistnämnda regemente s. å. Död 1692-08-10 i Högsby socken vid generalmönstringen och bisatt i Flishultsgraven i Näsby kyrka Jönköpings län men sedan nedsatt i Havsjögraven i Bringetofta kyrka. Gift 1678-02-10 med Anna Maria Patkull, död 1720-01-18 på Flishult, dotter av översten Patrik Patkull, och Estrid Silfversparre.

Barn:

 • Göran, friherre Silfverhielm. Född 1681. Fältmarskalk. Död 1737. Se friherrliga ätten Silfverhielm. Tab. 1.
 • Patrik. Korpral vid Smålands kavalleriregemente. Regementsadjutant därstädes 1701-03-04. Kornett 1702-11-01. Död ogift s. å. 27/12 i Polen.
 • Hans George. Ryttare vid Smålands kavalleriregemente 1701. Korpal därst. s. å. 7/9. Kornett 1703-03-20. Löjtnant 1704-08-10. Sekundryttmästare 1706-03-14. Död ogift under kriget i Polen.
 • Catharina Christina, död 1747-09-08 Bo. Gift med sin frände på mödernet, ryttmästaren Johan Silfversparre, född 1692, död 1757.

Källor

1Hh 3, sid. 4. 2G. Berg, Bidrag till den inre förvaltningens historia under Gustaf den förste (1893). 3G I r 1553. 4Fs. 5Hra. 6Hh 3, sid. 43. 7Vejde, Kronobergs läns herrgårdar (1929). 8»Släktlinea» i GH (HF). 9At (Sch). 10Hk. 11Anteckning av kyrkoherden i Bringetofta Nic. Andreæ (HF). 12GH. Jordeboken för Västra härad 1600 (HF). 13Ash. 14GH, Db för Västra härad (HF). 15At (L), 16Um. 17Vapnet i Fundbo kyrka [At (Sch)], 18SAB. 19At (P). 20Hs, 21Sgn. 22Svn. 23Lundberg, Släkten Lundberg från Askersund (1913). 24Medd. av kantor P. O. Vejde. 25R. Lindstam, Huskvarnakrönika, s. 288. 26RHHj. 27SH, liber caus., vol. 54 (OA).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: