:

Papegoja nr 134

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Papegoja nr 134 †

Adlad 1575-04-16. Introd. 1627. Utdöd på 1700-talet.


 • Litteratur: J. Stårck, Ätten Papegoja. En utdöd adlig västgötasläkts historia. Genealogi och livsbilder. 1930. J. Stårck, En senfödd viking. Johan Papegoja, vice-guvernör i den svenska Amerika-kolonien Nya Sverige (i Nya Dagligt Allehandas jultidning 1928).

1Lagmansdomb. för Västergötl. 1633. 2Svenstorps gårdsarkiv. 3Visingsborgs grevskaps domb. 1675. 4Handl. rör. Skandidat hist. 21. 5Visingsborgs grevskaps domb. 1654. 6Likpred. i Skara stiftsbibl. 7Vartofta härads domb. 8Marks härads domb. 9KA, Köpegodsakter (OA). 10M. (Kullings härads domb.). 11Lagmansdomb. för Västergötl. 1630. 12KA, Reduktionshandl. (OA). 13Originalhandl. i Skara stiftsbibl. 14Hs. 15Kåkinds härads domb. 16Kullings härads domb. 17Bollebygds härads domb. 18GH. 19Linköpings kyrkob. 20Skara domkap. prot. 21BHG. 22Riksark., Skoklostersaml. 23Ridd. o. Ad. prot. 24Acklinga kyrkob. 25Epitafium i Ångarps (Tidaholms) kyrka. 26Lsr. 27Redvägs härads domb. 28 med (Sundholmska saml. i Skara stiftsbibl.). 29Inskr. å gravsten i Järpås kyrka. 30Kållands härads domb. 31Lk. 32Stora Mellby kyrkob. 33RHHj. 34At (Sch). 35Al. 36SH liber caus, vol. 67 (OA). 37KA, Reduktionskommiss. dokum. för Upland Västra (OA).

Papegoja%20A13400.jpg


TAB 1

Per, en ofrälse man 1, levde på 1500-talet i Västergötland. Gift med frälsekvinnan Elin Birgersdotter. 1 Per och Elin ägde Vägetorp 2 i Essunga socken, Skaraborgs län, vilken gård de pantsatte till Anders Persson (Lilliehöök af Fårdala) för 412 1/2 mark örtugar. 2

Barn:

 • Christoffer Persson, död omkr. 1600. 36 Kom uti mandråp och måste i mansbot erlägga 800 mark gamla örtugar. Levde i stor fattigdom och fick av brodern Börje åt sig skattefritt upplåten på livstid dennes gård Östentorp. Efterlämnade sju oäkta barn.[1]

TAB 2

Börje Persson (son av Per, Tab. 1), till Ramstorp i Ängarps (Agnetorps) socken, Skaraborgs län, varå han erhöll frälsebrev av Johan III år 1569 3. Erhöll sköldebrev 1575-04-15. Nämnes 1587–1591 befallningsman över Gullbergs fästning samt Ale, Flundre, Vättle och Sävedals härader. Åtföljde Carl IX till Livland. Nämnes 1602-06-08, då 16 adelsmän sutto till doms på Stockholms slott mellan honom och grevinnan Ebba Månsdotter (Lilliehöök), vilka tvistade om gården Stall och kvarnen Nossekvarn, båda i Essunga socken, Skaraborgs län, dem Börjes morbroder, välbördig Erik Birgersson 1573 tillbytt sig av Sten Eriksson Leijonhufvud mot gården Gunnetorp, men vilka jämte Gunnetorp grevinnan Ebba fortfarande besatt, oaktat upprepade domar av åren 1586, 1587, 1591 och 1592 4. Återfick genom domen 1602-06-08 Stall och Nossekvarn 4. Levde ännu 1621. Död senast 1623 2, vilket år 19/5 arvskifte hölls efter honom. Gift 1569 5 med Carin Lilliestielke 6, syster till Bengt och Måns Carlsson, adlade Lilliestielke.

Barn:

 • Erik Börjesson, till övertorp. Köpte 1604-06-04 en gård i Acklinga socken, Skaraborgs län och 1607-11-13 en skattegård Övertorp för 68 daler 7. Ägde även Kivetorp samt efter sin moder en frälsegård Mossebo Älvsborgs län 7. Kallas 1606 ryttmästare. Fick 1614-02-12 tre socknar i Seglora gäll Älvsborgs län i förläning 8, som indrogs 1617 35. Synes varit död före 1621-05-26. 2. Gift före 7 1607-11-13 med Margareta Eriksdotter Katt, som överlevde honom. Hon ägde gården Svärtinge i Sollentuna socken, Stockholms län, vilken gård hon 1621-05-26 sålde till svågern Bengt Börjesson för 500 riksdaler. 2
 • Bengt Börjesson Papegoja. Ryttmästare. Död 1644. Se Tab. 4.
 • Jöran Börjesson Papegoja. Död 1658. Se Tab. 8
 • Markus Börjesson Papegoja, till Styrshult och Karstorp, båda i Korsberga socken, Skaraborgs län. Ägde även de efter fadern ärvda Bredegården i Hällestads socken, Älvsborgs län och Östentorp 2. Köpte 1641-10-30 av kronan en del gårdar i Vartofta härad Skaraborgs län för 614 rdr 9. Död 1647-11-24 och begraven jämte sin fru å Korsberga kyrkogård, där gravstenen över dem med mannens ovannämnda dödsdatum och deras uthuggna bilder ännu finnes. Han lät ursäkta sitt uteblivande från 1627 års riksdag och var av ålder hindrad närvara vid riksdagen 1640. 23 Till sin oäkta son Nils Markusson, gift med Helena Gustafsdotter Örnevinge, testamenterade han 1647-06-06 med hustruns och en dels av släktingarna samtycke Styrshult att tillträdas efter bägge makarnas död. 7. Gift 1627 6 med Brita Hansdotter Lilliehöök, till Blombacka i Vinköls socken, Skaraborgs län, född 1574 6 död 1656-03-08 på Styrshult och begraven 1657-01-29 å Korsberga kyrkogård 6. dotter av Hans Jöransson (Lilliehöök af Gälared och Kolbäck) och Anna Lake.
 • Märta Börjesdotter Papegoja 2, till Ingelstorp, som hon ärvde efter fadern. Var död före 1669 22. Var 1623 gift med Nils Hansson Wulfvenstierna. 2

TAB 3

Peder Börjesson (son av Börje Persson, Tab. 3), till Kannebo. Ärvde efter fadern Rottorp i Lena socken, Älvsborgs län och Hagetomt i Hällestads socken, Älvsborgs län och hade redan före faderns död av honom fått en gård Tvärred 2. Sålde 1628-09-27 Röttorp till sin broder Bengt för 1,100 mark 10 och 1632-11-06 Södragården i Svartånga i Sollentuna socken, Stockholms län, som han köpt av sin broder Eriks änka Margareta Katt 37. Gift 11.

Barn:

 • En dotter, levde 1644 2, var 1630 11 gift med frälsefogden i välborne Erik Åkessons (Soop?) tjänst Anders Larsson 11, som levde 1644 2 och bodde då i Trävattna socken, 2 Skaraborgs län.

TAB 4

Bengt Börjesson Papegoja (son av Börje Persson, Tab. 2), till Svenstorp i Fröjereds socken, Bruntorp i Värsås socken, Hamrum i Korsberga socken, och Stall (Stallaholm) i Essunga socken, alla i Skaraborgs län. Ryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente 1619-07-20. Köpte halva Svenstorp s. å. 30/6 för 140 dlr smt 7 och erhöll andra hälften s. å. 20/7 i donation 12. Fick 1628-07-14 i fältlägret vid Dirschau i Preussen av konung Gustaf II Adolf sju gårdar i donation 12. Köpte 1639-06-05 och 1639-09-10 åtskilliga hemman i Skaraborgs län av kronan för resp. 1,010 och 1,006 rdr samt 1/12 s. å. av kronan 12 mantal på Dal 12. Tillbytte sig 1639-05-06 av riksdrotsen, greve Per Brahe d. y. Bruntorps säteri, 2 mtl, och Torstorp, 1 mtl, samt 228 riksdalers mellangift mot det med hustrun ärvda säteriet Juva i S:t Mårtens socken, i Finland, varå erhölls regeringens konfirm. 13 1641-02-10. Erhöll 1636-02-12 av kronan bl. a. en gård i Hamrum som vederlag för två av de 1628 donerade gårdarna 12 och köpte 1644-02-10 en annan gård i Hamrum 14. Levde ännu 2 1644-07-10, men död före 1644-10-17, då arvskifte hölls efter honom 2 och begraven jämte hustrun på Korsberga kyrkogård, varest den söndriga gravhällen med hans och hustruns bilder ännu tinnes. Gift 10 1617-02-04, då brudens kusin Arvid Christersson Björnram såsom hennes målsman underskrev morgongåvobrevet, Domargård

Barn:

 • Brynte, född 1627. Ryttmästare. Död 1694. Se Tab. 7

TAB 5

Hans (son av Bengt Börjesson Papegoja, Tab. 4), till Hamrum i Korsberga socken, och Bruntorp i Värsås socken, båda i Skaraborgs län. Född 6 1625-09-09. Var 1642–1645 i Per Brahes »kammartjänst 6. Levde i övrigt utan tjänst. Död på Hamrum efter omkring 3 veckors sjukdom 1664-04-08 och begraven i Korsberga kyrka s. å. 20/11. 6 Gift 34 1645-08-02 med Helena Pilefelt 6 nr 230, som överlevde honom 1667. 2

Barn:

 • Gertrud, till Bruntorp i Värsås socken, Skaraborgs län. Sålde 1673 hemmanet Järebo i Stora Mellby socken, Älvsborgs län till Bengt Lilliestielke för 90 rdr 13 och pantsatte 1678 och 1679 gårdarna i Bruntorp till översten Olof Bröstfelt för 725 rdr 15. Levde ogift 1688 7.
 • Christina, död före 1673. Gift med ryttmästaren Jakob Hufvudskått, vilken med henne fick gården Ulvestorp i Lena socken, Älvsborgs län 16, nr 415, i hans 1:a gifte, död 1691.
 • En son, död före fadern 6, några veckor gammal.

TAB 6

Bengt (son av Hans, Tab. 5), till Hamrum. Reformerad fänrik vid Västgötadals regemente 1672. Avsked 1674-11-16. Sålde 1676-06-01 med sin hustrus medgivande Alebäck i Varola socken, Skaraborgs län till Bengt Lilliestielke 13 och omkr. 1684 Hamrum till sin farbroder Brynte 7. Förövade dec. 1672 våld på uppbördsskrivaren, då denne uppbar kronoskatten i Fröjereds gäll 7. Levde 1699. 17. Gift före 1672 med Magdalena Hård af Segerstad, levde 1697 17. dotter av majoren Lennart Hård af Segerstad, och hans 1:a fru Maria Kijl.

Barn:

 • ?Bengt.
 • Helena, född 1675 17. Dömdes 1697 för kyskhetsbrott och fosters läggande å lön till 14 dagars fängelse och kyrkostraff 18. Levde ogift 1720. 19 hon s. å. dömdes till böter för lönskaläge.
 • ?Magdalena, född omkr. 1683, död ogift i Linköping 1711-10-19, där begraven 21 s. å. 20/10.
 • ?Anna Catharina, levde 1732. Gift 1712-06-21 i Linköping med hattmakaren Samuel Sperling, i dennes 2:a gifte (gift 1:o med Elisabet Jönsdotter) 19. Makarna inflyttade 1732 till Broddetorps socken, Skaraborgs län. 21
 • ?Maria Elisabet, levde 1721. 19. Gift före 1711 med regementskommissarien Carl Kockert. 19

TAB 7

Brynte (son av Bengt Börjesson Papegoja, Tab. 4), till Svenstorp i Fröjereds socken, Stall eller Stallaholm i Essunga socken, och (från 1685) Hamrum i Korsberga socken, alla i Skaraborgs län samt det genom 1:a giftet förvärvade Sjönnebol i Södra Ny socken, Värmlands län. Född 1627-04-17 på Svenstorp. Red några år under Västgöta fana med 3 hästar. Korpral vid Södermanlands kompani av adelsfaneregementet. Kornett och löjtnant därst. Tillfångatagen i Carl X Gustafs danska krig 22. Var ännu 1674 löjtnant vid adelsfaneregementet. Ryttmästare därst. 1675. Bevistade 1693 års riksdag. Död 1694-09-11 på Svenstorp och begraven i Korsberga kyrka, där epitafium över honom uppsattes. Från honom reducerades den del av Svenstorp, vilken var donation, men han fick behålla densamma under livstidsfrihet. Gården skatteköptes sedan inom släkten. Gift 1:o mellan 1646-06-02 och 1649-09-24 med Anna Stårck, till Sjönnebol, levde 1671, men död före 7 1676-02-17, dotter av ryttmästaren Jon Persson (Stårck) och Kerstin Lilliehöök af Gälared och Kolbäck. Gift 2:o efter 7 1676-02-17 men senast 1677 med Catharina Hård af Segerstad, levde änka ännu 1732 18, då hon innehade Svenstorp och Hamrum, dotter av ryttmästaren Erik Hård af Segerstad, och Margareta Lillie av Greger Mattssons ätt, nr 6.

Barn:

 • 1. Bengt, till Svenstorp, Stallaholm och Sjönnebol. Hovjunkare hos Per Brahe sommaren 1667– sommaren 1668 22. Död barnlös 1675-04-19 Hårdeholm och begraven i familjegraven i Korsberga kyrka. Gift med sin faders 2:a frus syster Elisabet Hård af Segerstad, dotter av ryttmästaren Erik Hård af Segerstad, och Margareta Lillie av Greger Mattssons ätt, nr 6.
 • ?1. Brynte. Löjtnant vid Älvsborgs reg. Död ogift.
 • 2. Erik, till Hamrum och Stallaholm. Född 1678-08-11. Fänrik vid Skaraborgs regemente. Död ogift 1698-08-17 på Svenstorp och begraven i Korsberga kyrka
 • 2. Christina, född 1680-09-02, död 1748-01-19 på sin egendom Hamrum och begraven s. å. 10/2 i Korsberga kyrka bredvid sina båda män. Gift 1:o 1699-02-03 Karstorp Gift 2:o med översten Sten Otto Trana, adlad Tranhielm, i hans 2:a gifte, född 1665, död 1732.
 • 2. Anna Brita, född 1681, död 1765-01-16 i »Korsberga sjukstuga». Gift med kaptenen Herman Brand, född 1687, död 1731.
 • 2. Elisabet, född 1682, död ogift 1774-04-08 på Svenstorp och var troligen den sista av ätten och namnet. Begraven i Korsberga s. å. 5/5.
 • ?2. Bengt. Fänrik vid Älvsborgs regemente. Död ogift.

TAB 8

Jöran Börjesson Papegoja (son av Börje Persson, Tab. 2), till Ramstorp i Ångarps socken, Skaraborgs län och, genom sitt gifte, Rud i Kungsäters socken, Älvsborgs län 11. Fick 1612 hertig Johans brev på årliga räntan av Åreby i Fridene socken, Skaraborgs län såsom sold 7. Bodde 1612 och senare på nämnda gård. Var 1616 »kommen uti ett manslag » 1. Fick i arvskiftet efter fadern Ramstorp 1623 2. Bevistade 1627 års riksdag och blev därvid å sin ätts vägnar introd. 23. Lät ursäkta sitt uteblivande från 1640 års riksdag med fattigdom 23. Död 1658 Och begraven 24 s. å. 5/12 i eller vid Ångarps (nuv. Tidaholms) kyrka. Gift före 1630 med N. N. Jöransdotter 11, död före 1641, dotter av Jöran Knutsson (Lilliehöök af Gälared och Kolbäck) och Anna Jönsdotter.

Barn:

 • Carin. Gift före 5 1654-07-09 med kaptenen Bengt Nilsson, adlad Ulfsköld, som levde 1667. 2
 • En dotter. Var 1647 trolovad med Måns Nilsson, som blev dräpt s. å. Möjligen densamma som föregående?

TAB 9

Johan (son av Jöran Börjesson Pagegoja, Tab. 8), till Rud och Ramstorp 25. Gjorde åtskilliga resor till kolonien Nya Sverige i Nordamerika. Förestod såsom vice guvernör densamma från sept. 1653, då hans svärfader, dåvarande guvernören därst. Johan Printz, hemreste, till i maj 1654, då den nye guvernören anlände. Hemreste till Sverige 1656. Kapten vid amiralitetet. Major därst. 1663. Död 1667-03-23 (21/3?) på Ramstorp och begraven i Ångarps kyrka, där hans epitatium ännu finnes. Gift med Armegard Printz, född 1625 (?), som vid mannens hemresa från Nya Sverige 1656 kvarstannade där till 1662 och efter någon tids vistelse i Sverige övergav honom och 1663 utan hans vetskap återvände till Amerika, om vilket rätten ransakade 1665. Återkom till Sverige omkring 1676 18 och bodde på Ramstorp. Död 1695-11-26 Läckö och begraven därst. 1696-02-23. Dotter av guvernören och landshövdingen Johan Björnsson Printz, adlad Printz, och hans 1:a fru Elisabet von Bock.

Barn:

 • Gustaf Adolf, till Rud och Ramstorp 25. I sin tidigare ungdom i greve Nils Brahes tjänst 22. Kom i krigstjänst 1664. Konstapel vid amiralitetet 1666-08-01. Överlöjtnant därst. 1667-09-12. Kapten 1673-08-07. Permitterad utrikes s. å. 9/9. Kommendör 1675-12-13. Död ogift s. å. 27/12 i Stockholm och bisatt 1676-01-05 i Jakobs kyrka därst. Hans epitafium tinnes ännu i Ångarps kyrka
 • Johan, till Ramstorp. Vistades hos sin moder i Amerika 1668 18. Var fänrik vid Södermanlands regemente 1678. Kommenderad å Bohus fästning och i Göteborg 1679 samt erhöll avsked 1681-04-26 på konungens befallning för att han var »helt oduglig » 26. Överföll 1688 fänriken Johan Lilliestielke på L:s egen kammare och medan denne sov och dömdes därför 1691 till 2 års fängelse och 2,000 daler silvermynts böter 18. Flydde till Amerika. 27

TAB 10

Jöran (son av Johan, Tab. 9), till Rud och Ramstorp 25. Född 1647 (1641 ?) 1/9 på Kristine skans i kolonien Nya Sverige 25. Fänrik vid Södermanlands regemente 1670-03-07 kapten vid Bergsregementet 1674-09-30. Kommenderad på Bohus ad interim såsom major vid östgötarna. Bevistade riksdagarna 1678 och 1689. Död 1693-05-28 Hårsby 28 och begraven i Ångarps kyrka, där hans epitafium ännu finnes. »Han var tillstädes 1676 den 10 och 11 juli, då Landskrona stormades och intogs av danskarna, dock icke med lovord». Gift med Catharina Silfverlåås, levde 1718 16. Hon fick testamente av presidenten i Göteborg Magnus Gripenklou.

Barn:

 • Catharina, till Ramstorp, född omkr. 1682, död 1747 och begraven s. å. 3/3 i Ångarps socken. Gift 24 1720-03-25 i Ångarps socken, med fänriken Carl Gustaf Hård af Segerstad, född 1697, död 1775.

TAB 11

Bernt (son av Johan, Tab. 9), till Kårpegården i Järpås socken, Skaraborgs län. Född 1649-12-23 på Kristine skans i kolonien Nya Sverige 29. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1669-03-02. Var kapten därst. 1674. Hauptman på Läckö slott 1684-11-20. Död 1700-03-01 och begraven i Järpås kyrka, där såväl hans epitafium som hans gravsten ännu finnas. Han ägde Gunnarstorp i Flakebergs socken, Skaraborgs län 1685 och ännu 1696. Gift före 1672 med Anna Roos af Hjelmsäter, levde ännu 1702-02-17, men död före 30 1704-02-16, dotter av Harald Roos af Hjelmsäter, och Brita Lake.

 • Barn: 30
 • Adolf. Furir vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1700. Förare därst. 1701. Sergeant 1703. Sergeant vid Skaraborgs regemente 1704-08-09. Fältväbel därst. s. å. 6/11. Fänrik 1706-08-03. Löjtnant. Stupade ogift 1709-06-28 vid Poltava. 31
 • Helena, född 1677, död 1756 Munkebo å. 25/1. Gift 1705-12-29 Vedum 31
 • Christina Maria, född 1685-10-12 på Läckö, levde ogift 1717. 18
 • Carl. Furir vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1700-10-17. Förare därst. 1701. Sergeant 1703.
 • Elisabet Catharina 30, till Lindsbro i Östervåla socken, Västmanlands län, född omkr. 1678, död 1753 och begraven s. å. 16/3 i Östervåla kyrka, under vars kor hon jämte mannen ligger. Gift 1704-02-05 på Kärvingsnäs i Eskilsäters socken, Värmlands län med överstelöjtnanten Seved Gustaf Tigerhielm, född 1672, död 1726.
 • Johan. Levde 1709, var då ute i krig. 30
 • Harald, född 1687 på Läckö och döpt s. å. 25/7, död före 1705.
 • Johan Fredrik, född 1690-03-20 på Läckö, döpt 21/3, död där s. å. och begraven 14/9 s. å.

TAB 12

Gustaf (son av Bernt, Tab. 11). Volontär vid Västgötadals regemente 1690. Furir därst. 1694-08-25. Förare 1701-04-07. Fänrik 1703-10-19. Stupade 1705-07-15 vid Retusaari. Gift med Christina Grotte 32, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1707-05-28 i Stora Mellby sn 33 med premiärlöjtnanten vid Västgöta tremänningskavalleriregemente Anders Holtz, levde 1736), 31 död 1740 Korsdalen, 52(?) år gammal och begraven 32 s. å. 26/9.

Barn:

 • En dotter, född 1703, död 1706 i Stora Mellby socken, och begraven s. å. 19/8 i Korpegårdsgraven i koret i Järpås kyrka.
 • Utan känt samband med stamfadern:
 • Erik Papegoja, vistades 1724 i Kurland. Korpral. Levde i Västergötland 1732, då han önskade tillstånd att ingå äktenskap. 20

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: