:

Jernsköld nr 431

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Jernsköld nr 431 †

Adlad 1648-07-27, introducerad 1649. Utdöd 1827-09-28.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Jernefelt.


TAB 1

Didrik Keldunck. Bördig från Tyskland. Kapten i svensk sold. Gift med Catharina Hising.

Barn:

 • Johan Keldunck, adlad Jernefelt, död 1666. Se adelsätten Jernefelt, Tab. 1.
 • Vilhelm Keldunck, adlad Jernsköld, född 1617, död 1690. Se Tab. 2.

TAB 2

Wilhelm Keldunck, adlad Jernsköld (son av Didrik Keldunck, Tab. 1), till Munkeberg i Grevbäcks socken, Skaraborgs län, vilket han köpte av Per Hård, samt Smedstorp i Björketorps socken och Ingsered i Sättila socken, båda i Älvsborgs län. Född 1617-09-15 på sin mödernegärd Aspelunda. Tjänte sig upp i tyska 30-åriga kriget. Var kapten vid Per Ribbings regemente 1645. Adlad 1648-07-27 (introducerad 1649 under nr 431). Major vid Västgötadals regemente 1650. Överstelöjtnant vid Västgötadals regemente 1657-05-00. Kommendant på Karlstens fästning 1658–1660 (Nh.). Överste för regementet 1660-03-00. Vice guvernör i Bohuslän 1677-07-10 och 10-02 avsked från regementet 1680-11-18. Död 1690-05-03 och begraven i Grevbäcks kyrka. 'Han hade utstått mycket ont och ofta varit kväst och fången, fick 1660 konung Carl X Gustafs bild i guld att bära i en kostelig guldkedja.' Gift 1643-07-30 med Vibeka Sittman, begraven i Grevbäcks kyrka, dotter av borgmästaren i Nylödöse Albert Sittman och Brita Andersdotter Hök till Partilled, båda av adlade men ej introducerade ätter. (SK.)

Barn:

 • Lennart. Sergeant vid Västgötadals regemente 1663. Fänrik vid Västgötadals regemente 1669. Begick dråp 1670 (At (RA).) och blev landsflyktig. Död utrikes 1670.
 • Brita, levde änka 1700, begraven i Grevbäcks kyrka. Gift med löjtnanten Per Hård af Segerstad, död 1677.
 • Anna, född 1652-04-00, död 1725-02-28 på Munkeberg och begraven i Grevbäcks kyrka. Gift 1691-06-16 i Odensåkers socken, Skaraborgs län med majoren Jean de Laval, i hans 2:a gifte, född 1643, död 1709.
 • Christina, död 1719-11-11 på Munkeberg och begraven i Grevbäcks kyrka. Gift 1692 med assessorn Petrus Elise Gavelius, adlad Cederschiöld, i hans 2:a gifte, född 1625, död 1697.
 • Catharina, död före 1681-03-31 och begraven i Grevbäcks kyrka. Gift med kaptenen Johan Lindeström, i hans 1:a gifte, född 1634, död 1693.
 • En son, död 1670.

TAB 3

Johan (son av Wilhelm Keldunck, adlad Jernsköld, Tab. 2), till Smedstorp och Ingsered. Född 1648. Volontär vid Västgötadals regemente 1666. Tjänade som gemen och underofficer några år. Fänrik vid Västgötadals regemente 1669. Löjtnant 1671-12-05. Konfirmations fullmakt 1673-03-14. Kapten 1675-05-07. Major 1677-05-23. Dömd att mista tjänsten för utpressning från en sjuk soldat 1688-05-31. Död 1719. Gift 1683-08-23 i Göteborg med Sara Maria Scholien, som han under äktenskapslöfte hävdat, död 1731 och begraven 1731-04-30, dotter av Olof Lambertsson och Margareta Jacobsson samt syster till Jakob Scholten, adlad von Scholten.

Barn:

 • Johan Vilhelm, född 1680-04-02 i Göteborg. Kapten vid amiralitetet. Död barnlös. Gift i Holland.
 • Vilhelm Leonard, döpt 1684-08-26 i Göteborg, begraven i Göteborg 1686-03-02.
 • Carl Vilhelm, född 1685, begraven 1686-03-02 i Göteborg.
 • Vibeka, döpt 1686-09-14, död ogift.
 • En dotter, född 1687, begraven 1687-09-22 i Göteborg.
 • David, döpt 1688-03-08. Sjöfarande. Död ogift utrikes.
 • Vilhelm, döpt 1690-11-18. Sergeant. Dödad ogift i krig.
 • Carl Lambert, född 1693. Överjägmästare. Död 1747. Se Tab. 5.
 • Lennart, döpt 1695-12-04 i Björketorps socken.
 • Margareta, döpt 1697-10-12 i Björketorps socken (möjligen identisk med Eva Margareta).
 • Christina Elisabet (Brita Christina), född 1700-09-05 i Björketorps socken, död 1770-09-05 i och ligger jämte sin man begraven i Sättila kyrka Älvsborgs län. Gift 1723-12-10 i Björketorp med löjtnanten Göran Reinhold Reulerfelt. nr 401, född 1701, död 1748.
 • Eva Margareta, död ogift 1739-05-01 i Bredareds socken, Älvsborgs län.

TAB 4

Rudolf (son av Johan. Tab. 3), född omkring 1681. Fältväbel vid Älvsborgs regemente. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1703-02-26. Löjtnant 1703-10-23. Stupade 1706-07-14 vid Retusaari (Kd.) (1706-10-13 vid Viborg) . Begraven i Björketorps kyrka, Älvsborgs län. Gift 1706-01-07 med Christina Ekman.

Barn:

 • Sara, döpt 1706-10-21 i Södra Vings socken, Älvsborgs län.

TAB 5

Carl Lambert (son av Johan, Tab. 3), till Formetorp i Kalvsviks socken, Kronobergs län. Född 1693-03-05. Extra ordinarie hejderidare i Västergötland (Sj.) 1714-10-02. Lantjägmästare i Kronobergs län 1719-03-14. Jägmästares karaktär 1720-03-03. Överjägmästares avsked 1731-07-19. Död 1747 och begraven 1747-05-31 i Björketorps kyrka. Gift 1:o 1721-01-01 i Kalvsviks socken, Kronobergs län med Catharina Melander, född 1702-06-01, död 1740, dotter av kyrkoherden i Kalvsviks pastorat av Växjö stift Sven Melander och Magdalena Rosenbom. Gift 2:o 1744 med Helena Beata Gathenhielm, Södra 1718-12-25, död 1782-11-29, dotter av kommendören Christian Gathe, adlad Gathenhielm, och Helena Catharina Utfall.

Barn:

 • 1. Vilhelm, till Smedstorp. Född 1721-08-06 på Formetorp. Sekundkorpral vid Västgöta kavalleriregemente 1743-05-19. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1747-01-00. Kvartermästare 1749-04-24. Kornett 1751-04-06. Löjtnant 1759-02-23. Regementskvartermästare och stabsryttmästare 1769-03-31. RSO 1770-04-28. Avsked 1775-11-22. Död barnlös 1779-06-29 på Smedstorp. Gift 1749-05-20 med sin styvmoders halvsyster Dorotea von Döbeln, född 1725-08-22, död 1791-12-18 på Björkholm i Veddige socken, Hallands län, dotter av assessorn Ernst Fredrik von Döbeln, och hans 1:a fru Helena Catharina Utfall.
 • 1. Brita Christina, född 1723-02-05 på Formetorp, död 1756. Gift med tullskrivaren N.N. Orræus.
 • 1. Sara Altea, född 1725-01-27 på Formetorp, död 1725-10-20.
 • 1. Johan, född 1726. Kapten. Död 1783. Se Tab. 6
 • 1. Maria Elisabet, född 1728-10-17 på Formetorp, död ogift 1782-02-24.
 • 1. Sara Magdalena, född 1731-02-15 på Formetorp, död ogift.
 • 1. Leonard Jakob, döpt 1734-01-28 i Björketorps socken, död 1742.
 • 1. Svante Rudolf, döpt 1736-09-30, död 1743-09-29.
 • 1. Ulrika Eleonora, född 1738-11-05, död 1742-03-28.

TAB 6

Johan (son av Carl Lambert, Tab. 5), född 1726-12-05 på Formetorp (At (KrA).) i Kalvsviks socken, Kronobergs län. Volontär vid Björnbergska regementet 1745-02-02. Furir vid Björnbergska regementet 1745. Förare 1749. Sergeant 1749. Adjutant vid Cronhielms regemente 1750-12-31. Löjtnant vid Cronhielms regemente 1758-10-13. Transporterad till Hessensteinska garnisonsregementet i Göteborg 1765-01-14. Med tur från 1760-04-19. Kapten vid samma, då Gyllengranatska regementet 1766-04-22. RSO 1779-01-24. Majors avsked 1780-12-15. Död 1783-05-09 på Smedstorp, som han ägde sedan han av sin systerson Carl Lambert Orræus köpt dennes andel däri. Gift 1767-11-29 i Lovisa stad (Lovisa stads kyrkoarkiv.) i Finland med Anna Maria Regina Tigerström, född 1749-07-27, död 1772-07-18 i Göteborg, dotter av överstelöjtnanten Johan Christoffer Tigerström, och hans 1:a fru Anna Maria Hamborg.

Barn:

 • Anna Catharina, född 1768-07-12, död ogift 1838-07-21 i Stockholm.
 • Carl Lambert, född 1769-09-05, död 1771-11-05.
 • Sara Christina, född 1771-06-09, död 1800-05-01. Gift 1793-06-29 i Vänersnäs socken, Skaraborgs län med tullinspektören Lars Hedberg, död 1817.
 • Carl Johan, född 1772-07-18 på Älvsborgs fästning. Volontär vid artilleriet 1784. Underlöjtnant vid artilleriet 1785-12-14. Stabslöjtnant 1794-01-31. Placerad vid Svea artilleriregemente 1794. Stabskapten vid Svea artilleriregemente 1797-09-18. RSO 1807-04-28. Kapten med kompani 1809-04-19. Avsked 1817-09-16. Tullinspektor vid Sandhamn 1817-09-00. Avsked därifrån 1825. Tullinspektor vid Danvikstull i Stockholm 1827. Avsked därifrån 1827. Död ogift 1827-09-18 i Stockholm och slöt ätten på svärdssidan. Han bevistade finska kriget 1788–1790 och fälttåget i Pommern 1805.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: