:

Litheim nr 1571

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Litheim nr 1571 †

Adlad 1718-11-17, introducerad 1719. Utdöd 1725-03-04.


  • Johannes Petri Vallensis. Kyrkoherde i Stengårdshults och Unnaryds församlingars pastorat av Skara stift 1623. Död 1631-12-09. Gift med Rangela Lithenia, dotter av kyrkoherden i Stengårdshult Asmund Lithenius.

Barn:

  • Laurentius Lithenius, född 1628-08-10 i Stengårdshults prästgård At (Sch). Student i Uppsala 1648 At (Sch). Fil. kand At (Sch). Prästvigd och komminister i Stengårdshult 1651. Kyrkoherde i Stengårdshults och Unnaryds församlingars pastorat 1679. Avgick från ämbetet 1699 At (Sch). Död 1703-03-09. Gift 1:o med Elin Tranander, död 1688. Gift 2:o med Catharina Bergia.

Barn:

  • 1. Johan Lithén, adlad Litheim, till Måssebo i Måssebo socken, Älvsborgs län. Död 1663 i Stengårdshults prästgård. Student i Uppsala 1682-09-20. Volontär vid fortifikationskontoret i Stockholm 1682. Ritare i antikvitetsarkivet 1682. Underkonduktör vid fortifikationskontoret i Stockholm 1689. Fortifikationslöjtnant 1695-06-26. Kapten vid fortifikationen i Göteborg 1708-03-02. Adlad 1718-11-17. Stadfästad vid fortifikationen i Göteborg 1719-03-23 (introducerad 1719 under nr 1571). Död 1725-03-04 i Göteborg utan söner och slöt således själv sin adlad ätt samt begraven i Måssebo sockenkyrka. 'Han fick 1689 befallning att inställa sig hos dåvarande landshövdingen i Jönköping, sedermera kungliga rådet, greve Dahlbergh, för att gå honom tillhanda så väl i fortifikationsärenden, som att lägga hand vid ritandet av konung Carl XI:s krigsbedrifter. Hans teckningar, som förvaras i kungliga biblioteket, äro med penna så väl utförde, att de knappast kunna skiljas från kopparstick. Utsändes ock däremellan att på egen hand avteckna åtskilliga städer och slott för att införas i greve Dahlberghs Suecia Antiqua et Hodierna. Var dessutom en snäll fortifikationsofficer och förträfflig fästningsavritare samt mycket brukad.' Gift 1:o 1698 med Anna Törnrose, född 1682, död 1720-03-20 och begraven i Måssebo kyrka, dotter av legationssekreteraren Peter Hansson Törnroos, adlad Törnrose, och Anna Gertrud Möller. Gift 2:o med Brita Christina Hård af Segerstad i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1726 med löjtnanten Johan Kuylenstierna, i hans 2:a gifte, född 1698, död 1775), född 1691-05-14, död 1741-05-14 Händene och begraven 1741-05-20 i Hovs kyrka, Elfsborgs län, dotter av löjtnanten Carl Hård af Segerstad, och hans 1:a fru Christina Cecilia Crusebjörn.

Barn:

  • Anna Christina, född 1724-05-05 i Göteborg, död 1741 och begraven 1741-05-03 Måssebo kyrka

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: