Printzensköld nr 478

Från Adelsvapen-Wiki

0478.jpg

Adliga ätten Printzensköld nr 478 †

Adlad 1649-12-15, introd. 1650. Utdöd 1926-05-18.

TAB 1

Jakob Printz. Uppgives varit präst.

Barn:

 • Johan Printz, adlad Printzensköld, till Söndrarp (nu Prinsnäs) i Norra Sandsjö socken Jönköpings län, som han köpte 16511. Född omkr. 16155. Tjänade sig upp i det 30-åriga kriget från musketerare till major vid ett tyskt regemente till häst. Adlad 1649-12-15 (introd. 1650 och blev numret sedermera 478). Överstelöjtnant vid adelns rusttjänst. Överstelöjtnant vid drottningens livregemente till häst 1655-03-31. Deltog med regementet i tredagarsslaget vid Warschau 1656 18-20/7 och blev där svårt sårad. Överste samt läns- och slottshövding på Bornholm 1658-03-28. Blev s. å. 8/12 i staden Rönne på nämnda ö av några sammansvurna överfallen i den ena borgmästarens hus samt därefter ute på gatan skjuten av en bland de sammansvurne. Han är med fru och barn avbildad på ett epitafium i Sandsjö kyrka. Härom se L. Berger: Den svenske guvernören Printzenskölds mord och upproret på Bornholm 1658 (i Hist. Tidskrift 1888). Gift 1:o med Susanna Dorotea Brachel, från vilken han blev skild 1650. Gift 2:o 1652 med Anna Hård af Segerstad i hennes 2:a gifte (gift 1:o med vice presidenten Isak Henriksson Silfverhielm, i hans 2:a gifte, död 1650), född omkr. 1621, död 1692-11-03 på Prinsnäs och begraven i Norra Sandsjö kyrka, dotter av majoren Johan Hård af Segerstad, och Elin Store. Hon blev, då mannen mördades, med sina barn fängslad men, enligt vad nyare forskningar uppdagat, jämte barnen synnerligen väl behandlad under fångenskapen.5

Barn:

 • 2. Carl, till Prinsnäs. Född 1653. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1674-05-08. Löjtnant därst. 1676-08-26. Ryttmästare 1677-04-14. Major 1683-06-30. Överstelöjtnant 1692-08-28. Överste 1699-01-23. Avsked 1700-07-18. Död 1703-01-07 Viresjö. 'Han bevistade kriget i Skåne på 1670-talet. Har, tillika med sin fru 1684 skänkt en altartavla till Malmbäcks kyrka samt slutligen låtit ombygga Sandsjö kyrka, där hans vapen uppsattes.'. Gift 1680-01-06 med sin styvbroders dotter Anna Margareta Silfverhielm, född 1653-01-00 på Härsjö, död 1714-11-29 på Viresjö, dotter av överstelöjtnanten Göran Silfverhielm, och Catharina Oxe.
 • 2. Anna, född 1654, död 1721-07-22 Ribbingshov och begraven s. å. 15/8. Gift med landshövdingen Axel von Schaar (friherre von Schaar), nr 432, i hans 2:a gifte, född 1641, död 1702. De förärade 1685 altartavla till Norra Vi kyrka, på vars klocka deras namn även stå.
 • 2. Hedvig, född 165(5), död Flöxhult och begraven 1718-01-06 i Älghults kyrka. Gift 1672 med majoren Nils Silfversparre, född 1638, död 1698.
 • 2. Johan, född 1656. Ryttmästare. Död 1720. Se Tab. 2
 • 2. Jakob, född 1657-07-24 på Visingsö, död 1658 i fängelse på Bornholm.

TAB 2

Johan (son av Johan Printz, adlad Printzensköld, Tab. 1), till Prinsnäs och Bodanäs, båda i Norra Sandsjö socken, Hårdanäs i Björkö socken, Västansjö i Nässjö socken (alla i Jönk.), m. m. Född 1656-03-00 (1657, enl. vapnet i Sandsjö kyrka )4 på Visingsö. Fänrik vid Kalmar regemente 1675-10-31. Löjtnant därst. 1677-06-07. Löjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1678. Kaptenlöjtnant därst. 1693-03-05. Ryttmästare 1701-04-18. Död 1720-06-22 på Hårdanäs och begraven jämte sin fru i Sandsjö kyrka, där hans vapen med inskrift uppsattes. Han bevistade skånska kriget på 1670-talet. Har, tillika med sin fru givit predikstolen till Sjötofta kyrka Älvsborgs län. Gift med sin systers styvdotter (friherrinnan) Anna Märta von Schaar, 'med vilken han förlovade sig, då hon var blott fyra år,' född 1666-03-20, död 1730-09-27 på Prinsnäs, dotter av landshövdingen Axel von Schaar (friherre von Schaar), nr 432, och hans 1:a fru, friherrinnan Brita Horn af Åminne.

Barn:

 • Anna Brita, född 1687-10-00, död 1758-03-00. Gift 1716-03-06 i Norra Vi socken Östergötlands län med ryttmästaren och livdrabanten Levin Ludvig Lang, född 1682 i Pommern, död 1754-04-15 i Sandsjö socken.
 • En son, död 1690 i Björkö socken och begraven därst. s. å. 10/9.
 • Axel, döpt 1691 4/, på Hårdanäs, död där 1692 och begraven s. å. 28/1.
 • Carl, född 1693. Ryttmästare. Död 1737. Se Tab. 3
 • Eva, döpt 1694-03-28 på Hårdanäs, död 1754-01-21 Rönnäs och begraven s. å. 4/2. Gift 1:o 1711-05-17 på Hårdanäs med ryttmästaren Samuel Duse, född 1684, död 1720. Gift 2:o 1723-02-13 Vinäs med ryttmästaren Johan Fredrik Rotkirch, född 1685, död 1750.
 • Jakob, till Hårdanäs. Född 1695. Levde utan tjänst. Död barnlös 1749-02-12 och begraven s. å. 5/3 i Sjötofta kyrka. Gift med Vendela Gyllenpamp i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1752-03-13 med kornetten Carl Magnus Hård af Torestorp, nr 60, född 1708, död 1796), född 1702-03-00, död 1759-01-07, dotter av ryttmästaren Fredrik Gyllenpamp, och Magdalena Tornerefelt.
 • Elisabet, född 1696-08-00, död 1763-04-29 på Nordanskog i Hylletofta socken Jönköpings län. Gift 1714-04-07 på Hårdanäs med majoren Markus Cronström, född 1689, död 1736.
 • Johan Axel, född 1698. Ryttmästare. Död 1760. Se Tab. 4.
 • Beata Catharina, född 1699-11-00, död 1736-09-24 Lunnaby. Gift 1723-09-22 på Hårdanäs med hovjägmästaren Lars Johan Silfversparre, i hans 1:a gifte, född 1700, död 1754.
 • Jakob, döpt 1700-07-26 på Hårdanäs.

TAB 3

Carl (son av Johan, Tab. 2), döpt 1693-02-16 på Hårdanäs. Kvartermästare vid Smålands kavalleriregemente 1709. Kornett därst. 1710-02-19. Löjtnant s. å. 22/10. Ryttmästare 1712-12-15. Konfirm.fullm. 1715-10-10. Död 1737-12-04 Tellerda. Gift med friherrinnan Eva Eleonora Roos i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1742-12-21 på Hårdanäs med livdrabanten Jakob Lorentz Leijonadler, född 1722, död 1770), döpt 1695-02-16 Skålltorp, död 1761-01-28 Skuru och begraven s. å. 8/4, dotter av generalmajoren Carl Gustaf Roos af Hjelmsäter, friherre Roos, och hans 1:a fru Christina Maria Sparre af Rossvik.

Barn:

 • Axel Carl, född 1713, död s. å.
 • Marta Catharina, född 1714-09-03, död s. å. i sept.
 • Carl Johan, född 1715, död 1719-06-11 på Prinsnäs.
 • Axel Ulrik, född 1717. Lärkonstapel vid artilleriet i Kalmar. Transp. till artilleriet i Stockholm 1735-03-07. Sergeant därst. Död ogift 1742.
 • Erik Adolf, född 1718. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1734. Korpral därst. 1737-12-22. Livdrabant 1743-01-07. Avsked 1759-02-07. Ryttmästare. RSO 1770-04-28. Död 1796-06-15 på Venngarns kungsgård i S:t Olofs socken Stockholms län. Gift 1758-12-11 på Venngarn med Maria Hedvig Gerner, född 1721-09-11, död 1808-07-24 på Venngarn, dotter av översten Albrekt Gerner, och grevinnan Anna Gyllenborg.
 • Johan, till Aspenäs i Malexanders socken Östergötlands län. Född 1720-01-26 på Prinsnäs. Volontär vid garnisorisregementet i Göteborg 1736. Korpral vid Bohusläns dragonregemente 1739-08-11. Avsked2 1741-09-04. Fältväbel vid Rutensparres regemente 1742. Fänrik därst. 1743-01-07. Löjtnant 1747-02-20. Kapten vid Södermanlands regemente 1749-06-12. Drunknade barnlös 1758-12-18 på svag is vid Aspenäs. Han bevistade 1743 såsom flygeladjutant hos general Didron fälttåget i Bohuslän samt 1757 fälttåget i Pommern. Gift 1748-06-21 på Aspenäs med Eva Christina Kinninmundt i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1769-07-04. På nämnda egendom med lagmannen Johan Gustaf Gripensköld. Född 1723, död 1791), född 1729-02-02 på Aspenäs, död där 1799-07-29, dotter av kaptenen Peter Bernt Kinninmundt, och Eva Elisabet Du Rietz.
 • Catharina, född 1721-04-12 på Prinsnäs, död 1773-09-02 på bostället Merhult i Korsberga socken Jönköpings län. Gift 1754-10-20 Torarp med överstelöjtnanten Carl Adolf Ridderborg, i hans 1:a gifte, född 1730, död 1789.
 • Märta Christina, född 1722-10-15 på Prinsnäs, död 1804-11-24 i Stockholm. Gift 1:o med stadsfysikus i Göteborg, assessorn, med. doktor Gustaf Zimmerman, född 1703-08-19 i Västerås, död 1754-04-29 i Göteborg. Gift 2:o 1760-12-28 i Stockholm med bankosekreteraren, RNO, Erik Schröder, född 1727-10-27, död 1797-12-18 i Stockholm. 'Han och hans fru gjorde 1797 den 14 aug. testamente till hennes systerdotter Carin Ridderborg, då hon, skild från statsrådet, friherre Gudmund Göran Adlerbeth, gifte sig med majoren Fredrik Lagercrantz.'
 • Anna Magdalena, född 1724-06-13 på Hårdanäs, död 1809-03-20. Gift 1761-05-08 på Skuru med korpralen vid Smålands kavalleriregemente Johan Ernst Schmeij, född 1742, död 1819-08-25.
 • Elisabet, född 1725-11-15 på Hårdanäs, död 1773-09-30 Äpplaholm. Gift 1746-02-18 med ryttmästaren Nils Julius Mannerstedt, född 1714. Död 1783.
 • Carl Fredrik, född 1727-04-03 på Hårdanäs, död där 1731-09-16.
 • Brita Beata, född 1728-11-26 på Hårdanäs. Gift 1762-04-13 i Asby socken med rustmästaren Peter Urberg.
 • Hedvig Eleonora, född 1730-10-08 på Hårdanäs, död 1808-02-15 på Näsby Sjöagård i Näsby socken Jönköpings län och begraven s. å. 21/2. Gift (fick 1755-12-17 k. m:ts tillstånd till giftermålet) med fältväbeln vid Kalmar regemente Carl Robert Hedenberg, död 1772-09-01 Ånganäs
 • Adam Jean, född 1732-11-26 på Hårdanäs, död 1749.

TAB 4

Johan Axel (son av Johan, Tab. 2), till Prinsnäs samt Västansjö i Nässjö socken och Bodanäs och Stora Eskås, båda i Sandsjö socken (alla i Jönk.). Döpt 1698-05-23 Hårdanäs. Volontär vid livregementet till häst 1713. Kvartermästare därst. 1714-05-14. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1716-12-13. Löjtnant därst. 1733-10-15. Kaptenlöjtnant 1744-01-12. Ryttmästare 1745-10-11. RSO 1748-11-07. Avsked 1750-09-19. Död 1760. Han bevistade bl. a. 1718 års fälttåg i Norge samt finska kriget 1743. Gift 1724-11-29 på Limsta i Kila socken Västmanlands län med sin broders svägerska, friherrinnan Emerentia Beata Roos, född 1691-02-00, död 1765-01-27 på Prinsnäs, dotter av generalmajoren Carl Gustaf Roos af Hjelmsäter, friherre Roos, och hans 1:a fru Christina Maria Sparre af Rossvik.

Barn:

 • Carl Johan, född 1725-09-23 på Bodanäs, liksom syskonen. Korpral vid Smålands kavalleriregemente. Död 1741 i Finland, troligen under kriget.
 • Märta Beata, född 1727-03-22, död 1744-03-00 på Bodanäs.
 • Brita Christina, född 1728-04-11, död 1751-01-00 på Bodanäs.
 • Anna Charlotta, född 1729-07-28, död 1776-05-08 på Prinsnäs. Gift 1759-05-29 med bergsrådet Christian Benjamin Schéele, natural. von Schéele, i hans 1:a gifte, född 1721, död 1799.
 • Hedvig Elisabet, född 1732-04-28, död 1773-03-14 på Hammarö vid Eksjö. Gift 1753 med kaptenen Carl Gustaf Stiernspetz, i hans 2:a gifte, född 1716, död 1774.
 • Axel, född 1733-09-16, död s. å. 21/9 på Bodanäs.
 • Axel Fredrik, född 1734. Ryttmästare. Död 1805. Se Tab. 5.
 • Otto Markus, född 1736-09-05. Korpral vid Smålands kavalleriregemente. Död ogift 1756.

TAB 5

Axel Fredrik (son av Axel Johan, Tab. 4), till Äpplaholm i Sandsjö socken Jönköpings län. Född 1734-12-11 Bodanäs Korpral vid Smålands kavalleriregemente. Löjtnant vid husarregementet 1758-04-29. Ryttmästares avsked 1763-06-07. RSO 1770-04-28. Död 1805-01-05 Nygård. 'Han blev 1757 under pommerska kriget tvänne gånger illa blesserad.'. Gift 1762 med sin kusins mans systerdotter, Maria Elisabet Norberg, född 1742-03-01, död 1829-04-08 dotter av livdrabanten, sedan kaptenen i engelsk tjänst Johan Norberg och Beata Sofia Mannerstedt.

Barn:

 • Axel Johan, född 1762. Major. Död 1817. Se Tab. 6
 • Carl Fredrik, född 1764. Kapten. Död 1811. Se Tab. 14
 • Per Adolf, född 1765-03-27 på Bodanäs, död där 1766-05-28.
 • Beata Johanna, född 1766-04-19, död s. å. 26/6.
 • Beata Johanna, född 1767-06-21 på Bodanäs, död 1853-12-24. Gift 1795-01-28 med kyrkoherden i Habo pastorat av Skara stift, kontraktsprosten i Vartofta kontrakt Martin Christian Jungmarker i hans 2:a gifte (gift 1:o 1780-04-04 med Johanna Elisabet von Strokirch, född 1750-07-07 Tuvebo, död 1793-02-11 på Nygård, dotter av hovrättsrådet Johan von Strokirch, och hans 2:a fru Anna Catharina Silfverstedt), född 1743-08-10 i Habo prästgård, död där 1825-04-24.[3]
 • Anna Christina, född 1768-11-27 på Bodanäs, död ogift 1813-04-18 i Habo socken.
 • Maria Elisabet, född 1772-01-30 på Bodanäs, död där 1773-09-07.
 • Gustava Charlotta Fredrika, född 1773-10-19 på Bodanäs, död 1870-02-25 i Jönköping. Gift 1805-09-19 på Åsen vid nämnda stad med löjtnanten Leonard Fredrik Drake af Hagelsrum, född 1764, död 1827.
 • Per Adolf, född 1775-05-21 på Bodanäs. Student i Uppsala 1790. Fabrikör och innehavare av Eriksbergs bomullsväveri Blekinge län. Tit. direktör. Död ogift 1833-07-27, Karlskoga

TAB 6

Axel Johan (son av Axel Fredrik, Tab. 5), född 1762-11-23 På Bodanäs i Norra Sandsjö socken Jönköpings län. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1775. Korpral därst. 1776-09-11. Kvartermästare 1781-06-18. Fänrik vid Jönköpings regemente 1782-08-22. Löjtnant därst. 1786-12-20. Genom byte löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1788-07-19. Kapten därst. 1791-05-16. Major i armén 1796-10-26. Sekundmajor vid regementet 1800-06-09. RSO 1802-12-09. Avsked 1807-12-08. Död 1817-05-17 Aspberg s socken Värmlands län. 'Han deltog 1788–1790 i kriget i Finland och därunder förefallna krigshändelser ävensom 1807 i Pommern, där han var med vid Uckermünde, Seemühl och Negart, varest han erhöll två kontusioner, samt under hela Stralsunds belägring. Var 1792 regementsfullmäktig vid krigsbefälets sammankomst och blev därunder vald till revisor i arméns pensionskassa samt 1805-09-00–11-00 en bland riksgäldskontorets och bankens revisorer. Bevistade 1809 års riksdag och var då ledamot av statsutskottet.'. Gift 1792-09-09 i Hakarps kyrka Jönköpings län med Eva Magdalena Queckfeldt, född 1773-07-13 Stensholm s socken Värmlands län, dotter av assessorn Samuel Gustaf Queckfeldt, och Maria Christina Berghman.

Barn:

 • Maria, född 1793-07-12 Uggleberg. Stiftsjungfru. Död ogift 1853-12-31.
 • Axel, född 1795. Protokollssekreterare. Död 1832. Se Tab. 7
 • Carl, född 1796. Kammarrättsråd. Död 1866. Se Tab. 9
 • Gustava Vilhelmina, född 1797-08-19 på Mellby i Bro socken Värmlands län. Stiftsjungfru. Död ogift 1872-11-01 i Gränna.
 • Samuel Fredrik, född 1799. Major. Död 1867. Se Tab. 11.
 • Filip, född 1800-06-01, död 1804-08-18 på Mellby.
 • Betty, född 1802-03-07 på Mellby. Stiftsjungfru. Död 1866-05-08 Tykavik. Gift 1846-06-12 i Gränna med kaptenen Gustaf Samuel Franc, i hans 2:a gifte, född 1791, död 1852.
 • Erik Adolf, född 1803. Konteramiral. Död 1882. Se Tab. 12.
 • Eva Fredrika, född 1809-04-06 på Mellby. Stiftsjungfru. Död 1862-03-17 i Jönköping. Gift 1836-07-05 på Stora Hallebo i Habo socken Skaraborgs län med sin kusin, vice häradshövdingen Hampus Axel Gustaf Drake af Hagelsrum, född 1806, död 1860.
 • Carolina, född 1815-01-19 på Mellby. Stiftsjungfru. Död 1886-02-11 i Jönköping. Gift 1840-06-25 i Stockholm med prosten och kyrkoherden i Hakarps pastorat av Växjö stift, LNO, filosofie doktorn Per August Almquist, född 1810-06-11 i Gränna, död 1882-10-09 i Hakarps prästgård.

TAB 7

Axel (son av Axel Johan, Tab. 6), född 1795-01-08. Student i Uppsala 1810. Kansliexamen 1816. Extra ordinarie kanslist i ecklesiastikexpeditionen av k. kansliet s. å. i dec. och i kommerskollegium 1818-08-31. Kopist i ecklesiastikdepartementet s. å. 17/12. Kanslist därst. 1822-02-13. Tillika kopist i kommerskollegii kansli 1825-12-15. Kanslists fullm. därst. 1827-07-25. Notarie i kommerskollegium 1828-01-25. Kanslist i kammarrätten s. å. Kontorsskrivare i riksbanken s. å. 28/2. Riddarhusdirektör 1831-04-26. Protokollssekreterare i k. m:ts kansli s. å. 17/9. Död 1832-08-07 i Stockholm [Ak]. Var vid 1828 års riksdag ledamot av riddarhusutskottet. Gift 1827-10-27 i nämnda stad med Helena Charlotta Hellström, född där 1799-02-09 död 1871-03-13 (13/2) i Jönköping, dotter av optiske instrumentmakaren Peter Hellström och Helena Sundberg.

Barn:

 • Axel, född 1828. Borgmästare. Död 1885. Se Tab. 8
 • Eva Charlotta, född tvilling 1829-07-27, död 1830-04-10.
 • Ebba Maria, född tvilling 1829-07-27, död 1830-04-11.
 • Per Edvard, född 1830-09-07, död 1836-12-04.

TAB 8

Axel (son av Axel, Tab. 7), född 1828-08-03 i Stockholm. Student i Uppsala 1847-06-08. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet s. å. 16/12. Examen till rättegångsverken 1851-05-30. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 11/7. Extra ordinarie notarie därst. s. å. i aug. Vice häradshövding 1857. Adjungerad ledamot i Göta hovrätt 1863-09-18–s. å. 31/12. Fiskal i sistnämnda hovrätt 1864. Assessor därst. 1866-12-18. Borgmästare i Jönköping 1868-01-10. RNO 1879-12-01. Död 1885-12-28 i nämnda stad. Gift där 1865-05-23 med sin kusin Vendela Eva Gustava Drake af Hagelsrum, född 1837-04-15 Tolarp, död 1928-11-26 i Vimmerby (Jönköpings Kristina förs., db), dotter av vice häradshövdingen Hampus Axel Gustaf Drake af Hagelsrum, och Eva Fredrika Printzensköld.

Barn:

 • Ebba Eva Charlotta, född och död 1868-03-22 i Jönköping.
 • Sigrid Maria, född 1869-11-06 i Jönköping. Gift 1896-11-11 med majoren i armén kaptenen i 1. Livgrenadjärregementets reserv, RSO, Axel Robert Molinie, född 1865-05-17 i nämnda stad, död 1934-01-03 i Vimmerby, begr. i Jönköpings Kristine förs.

TAB 9

Carl (son av Axel Johan, Tab. 6), född 1796-03-01 på kaptensbostället Sörbro i Bro socken Värmlands län. Student i Uppsala 1810-02-01. Auskultant i Svea hovrätt 1817-06-13. Extra ordinarie notarie därst. 1818-09-29. Kopist i kanslistyrelsens expedition 1820-05-18. Kanslist i kammarrätten s. å. 29/5. Kopist i kammarkollegium 1822-04-19. Registrator och t. f. notarie därst. 1823-12-29. Kanslist i förutn. expedition 1825-07-29. Notarie i kammarrätten 1827-11-23. Ledamot av lagutskottet vid riksdagen 1828–1830. Protokollssekreterare i k. m:ts kansli 1829-07-10. Ledamot av riddarhusutskottet 1834–1835. Vice advokatfiskal i kammarrätten 1834-09-25. Advokatfiskal därst. 1835-11-14. Ledamot av bevillningsutskottet vid riksdagarna 1840–1841 och 1844–1845 samt av expeditionsutskottet vid riksdagarna fr. o. m. riksdagen 1847 och sistnämnda utskotts ordförande under riksdagen 1859–1860. T. f. landshövding i Jämtlands län 1843-12-18–1844-09-24. Fullmäktig i riksgäldskontoret 1844 och i riksbanken 1857 18/?. RNO 1853-04-28. Kammarrättsråd 1857-12-11. Avsked från nämnda befattning 1864-01-15. Död 1866-12-10 på sin egendom Körunda i Ösmo socken Stockholms län, jordf. s. å. 21/12 i Ösmo kyrka och begraven å kyrkogården därst. Gift 1822-11-02 i Stockholm med stiftsjungfrun Beata Christina (Kerstin) Lagerberg, född 1799-06-25 Söderby, död 1881-08-20 i Linköping, dotter av ryttmästaren Adam Johan Lagerberg, och Christina Sofia von Gertten.

Barn:

 • Axel Johan, född 1823. Kammarrättsråd. Död 1877. Se Tab. 10.
 • Herman Carl, född 1825-01-14 i Stockholm, liksom syskonen. Kadett vid Karlberg 1842-02-09. Utexaminerad 1849-11-21. Underlöjtnant vid Smålands husarregemente s. å. 30/11. Löjtnant därst. 1860-05-09. Ryttmästare 1868-12-04. RSO 1872-05-27. Avsked 1881-07-03. Död barnlös 1899-02-09 i Eksjö. Ägde Högaskog i Eksjö landsförsaml. Jönköpings län 1856–1897. Gift 1861-09-29 i Jönköping med friherrinnan Anna'' Charlotte Carolina von Otter, född 1830-01-02 Fimmerstad, död 1914-06-05 i Eksjö, dotter av överstelöjtnanten, friherre Casten Fredrik von Otter, och Anna Vilhelmina Dorotea Santesson.
 • Carolina Sofia, född 1826-09-29. Stiftsjungfru 1827-05-02. Död ogift 1911-01-25 i Stockholm (Matteus förs., db). Ägde gård i Linköping.
 • Bernt Adolf, född 1828-07-19, död 1836-05-19 i Stockholm.
 • Hedvig Christina Juliana (Julie), född 1830-07-11. Stiftsjungfru. Död ogift 1873-03-14 i Linköping.
 • Matilda Eva Charlotta, född 1832-03-21. Stiftsjungfru. Död 1833-02-05 i Stockholm.
 • Lovisa Fredrika, född 1834-01-28. Stiftsjungfru. Död 1838-09-19 i Stockholm.
 • Augusta Henrika, född 1835-08-24. Stiftsjungfru. Död 1893-08-07 i Falun. Gift 1862-09-09 i Stockholm med kap- tenen Pontus August Lagerberg, född 1834, död 1925.
 • Sigrid, född 1837-03-28. Stiftsjungfru. Död 1838-05-05 i Stockholm.
 • Vilhelm Fredrik, född 1840-08-01. Kadett vid Karlberg 1855-10-01. Avgången från krigsakademien 1861-10-17. Student i Uppsala 1863-12-14 (17/12). Kameralexamen 1864-05-19. Extra ordinarie tjänsteman i kammarkollegium s. å. 3/6 dansk vice konsul i Rosario de Santa Fé i Argentinska republiken 1877-01-24. Avsked 1885-07-00. Skeppsklarerare i nämnda stad s. å. Död ogift där 1898-12-14.

TAB 10

Axel Johan (son av Carl, Tab. 9), född 1823-09-02 i Stockholm. Student i Uppsala 1841-10-08. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium 1844-01-15. Examen till rättegångsverken 1848-12-04 auskultant i Svea hovrätt s. å. 22/12. Extra ordinarie notarie därst. 1849-01-10. Vice notarie 1850-01-10 kanslist i kammarrätten 1856-03-10. Konstit. protonotarie i nämnda rätt s. å. 9/7. Notarie 1858-04-16. Sekreterare 1862-02-21. Kammarrättsråd 1869-11-05. RNO 1872-05-27. Död 1877-11-13 i Stockholm. Gift där 1877-10-16 med Sofia Albertina Pihl, född 1840-03-26, död 1913-01-14 i Stockholm (Grödinge förs., Stockholm, db).

Barn:

 • Carl Axel, född 1864-01-27 i Stockholm. Genremålare och tecknare. Död barnlös 1926-05-18 i Stockholm, Jacobs förs. ]] och utdog ätten med honom på svärdssidan. Gift 1897-12-16 i Solna kyrka med Anna Teresia Sigrid Hellgren, född 1871-08-27, död 1926-06-17 i Stockholm.

TAB 11

Samuel Fredrik (son av Axel Johan, Tab. 6), född 1799-04-15 på Sörbro kaptensboställe i Bro socken Värmlands län. Volontär 1816. Fänrik vid Närkes regemente 1817-03-18. Löjtnant därst. 1820-02-15. Kapten 1833-06-15. RSO 1839-07-04. Major i armén 1843-07-04. 3. Major vid regementet 1844-02-14. Avsked 1848-05-30. Död 1867-01-01 i Örebro. Gift 1830-11-25 i Stockholm med stiftsjungfrun Sofia Charlotta Augusta af Geijerstam, född 1806-12-09 Värnsta, död 1856-11-30 Mellringe, dotter av bruksägaren Claes Laurens af Geijerstam, och Sofia Charlotta von Oldenskiöld.

Barn:

 • Eva Sofia Christina, född 1831-09-05 i Örebro. Stiftsjungfru. Död ogift 1916-04-25 i nämnda stad, Södra förs..
 • Carl Axel, född 1835-03-09, död 1845-04-23 i Örebro.
 • Lovisa Augusta Fredrika, född 1837-06-30 på kaptensbostället Pålsbo i Sköllersta socken Örebro län. Stiftsjungfru. Död ogift 1919-05-17 i Örebro, Södra förs..
 • Emma Charlotta Virginia, född 1848-10-19 på Mellringe. Stiftsjungfru. Död ogift 1930-02-13 i Örebro, Olaus Petri förs..

TAB 12

Erik Adolf (son av Axel Johan, Tab. 6), född 1803-08-10 Mellby. Kadett vid Karlberg 1818-09-28. Utexaminerad 1822-09-24. Underlöjtnant vid örlogsflottan s. å. 20/12 sekundlöjtnant vid k. m:ts flotta 1827-12-19. Anställd i fransk örlogstjänst såsom enseigne de vaisseau 1828-08-12. Deltog därunder ombord på franska korvetten La Victoire i blockaden och erövringen av Alger 1830. Lämnade franska tjänsten s. å. 1/10. Premiärlöjtnant 1833-11-16. RFrHL 1837-01-25. LÖS 1838-11-01. Underekipagemästare vid flottans station i Karlskrona 1841-10-01. Kapten 1846-11-02. RSO 1848-11-02. Ekipagemästare 1849-05-22. Kommendörkapten 1853-04-19. RPrRÖO3kl s. å. 31/5. LKrVA 1855-01-31. Varvschef i Karlskrona 1857-09-29–1867-05-28. Kommendör 1858-06-15. KSO 1860-05-05. KNS:tOO 1861-08-01. Konteramiral s. å. 17/9. HLÖS s. å. 31/10. Befälhavande amiral i Karlskrona6 1861-09-17–1862-08-30. Överflyttad till flottans nya reservstat 1866-10-10. KmstkSO 1869-07-29. Avsked 1871-06-09. Död 1882-11-21 i Karlskrona Amiralitetsförs. Gift där 1834-11-25 med stiftsjungfrun Maria Fredrika af Borneman, född 1811-11-11 i nämnda stad, död där 1901-06-29, dotter av översten Johan Aron Kihlgren, adlad af Borneman, och Anna Brita Clason.

Barn:

 • Anna, född 1836-03-05 i Karlskrona. Stiftsjungfru. Död 1899-07-29 i nämnda stad. Gift där 1858-09-11 med kommendörkaptenen i flottans reserv, RSO, RVO, Adolf Conrad Ludvig Zielfelt, född 1828-09-03 på Värmdö Stockholms län, död 1904-04-21.

TAB 13

Filip (son av Axel Johan. Tab. 6), född 1806-11-09 på Mellby i Bro socken Värmlands län. Elev vid flottans konstruktionskår 1822-03-22. Avsked 1825-06-30. Rustmästare vid Södermanlands regemente 1826-02-03. Avsked s. å. 20/3. Fanjunkare vid Jönköpings regemente 1826-04-14. Fänrik därst. 1827-10-03. 2. Löjtnant 1834-07-12. Kapten 1850-03-21. Avsked 1855-04-12. Död 1868-11-17 Nynäs. Gift 1834-12-28 på Stora Hultrum i Vireda socken Jönköpings län med stiftsjungfrun Charlotta Sofia Henrietta Carlheim-Gyllensköld, född 1810-09-02 på nämnda egendom, död 1858-03-09 på Nynäs, dotter av hovsekreteraren Svante Henrik Carlheim-Gyllensköld, och Anna Charlotta Hammarberg.

Barn:

 • Eva Charlotta Sofia, född 1835-12-15 på Nynäs. Stiftsjungfru. Död 1920-07-26 i Lidingö villastad, Lidingö förs. ]] och Wireda förs., Jönk.. Gift 1859-05-31 på Nynäs med kaptenen vid Jönköpings regemente, RSO, Johan Ludvig Vilhelm Almqvist, född 1831-05-09 i Solna socken Stockholms län, död 1901-05-24 i Halmstad .
 • Agda Maria, född 1837-10-06 på Nynäs. Stiftsjungfru. Död 1922-02-25 i Lidingö villastad och begraven i Lönneberga socken Kalmar län. Gift 1876-10-19 i Gränna med komministern i Järeda församl. av Linköpings stift Johan Fredrik Wirström , född 1828-04-30 i Julita socken Södermanlands län, död 1893-02-18 å Eksjö lasarett.

TAB 14

Carl Fredrik (son av Axel Fredrik, Tab. 5), född 1764-04-18. Antagen till krigstjänst 1775. Fanjunkare vid Mörnerska husarregementet 1776-02-22. Avsked 1783-08-12. Premiäradjutant vid Jönköpings regemente 1784-08-25. Löjtnant därst. 1786-12-14. Kapten 1790-11-08. Avsked 1795-02-20 kapten i armén 1808-04-21. Död 1811-03-28 Ruder. Han bevistade finska kriget 1788–90 och var med i affärerna vid Liikkala och Broby. Gift 1:o 1791-10-23 Bo med Catharina Gustava Silfversparre, född 1765-09-26, död 1800-11-23 Åsen, dotter av ryttmästaren Erik Georg Silfversparre, och Brita Catharina Planting-Bergloo. Gift 2:o 1802-09-15 i Stockholm med Hedvig Charlotta Silfverstråle, till Hacksta fideikommiss i Enköpings-Näs socken Uppsala län, född 1780-01-17, död 1857-03-18, på Hacksta, dotter av hovjunkaren Gustaf Silfverstråle, och friherrinnan Hedvig Margareta Adlermark, nr 266.

Barn:

 • 1. Axel Erik, född 1792-11-04, död 1793-03-01.
 • 1. Elisabet Catharina, född 1794-01-13 på Bo, död 1839-07-17. Gift 1820-10-25 Olstorp med professorn Erik Drake af Hagelsrum, född 1788, död 1870.
 • 1. Carl Fredrik, född 1795. Överste. Död 1865. Se Tab. 15.
 • 1. Maria Filippina Emilia, född 1797-06-26 på Bo, död 1844-03-12 Sälleryd Gift 1823-09-15 i Habo socken med sin svågers syssling, överstelöjtnanten Otto Magnus Drake af Hagelsrum, född 1775, död 1844.
 • 1. Filip Fredrik Georg, född 1798-09-18, död 1801-03-15.
 • 1. Christina Matilda Gustava, född 1800-06-20, död 1811-06-19 på Ruder.
 • 2. Axel Gustaf, född 1803, död 1804-06-26 på Åsen.
 • 2. Hedvig (Hedde-Charlotte) Axelina Charlotta, till Hacksta. Född 1805-06-19 på Ruder, död 1895-03-18 i Uppsala. Gift 1825-09-12 med majoren Johan Fredrik Nauckhoff B, född 1795, död 1864.
 • 2. Gustaf Lars Fredrik, född 1806-12-00, död 1808-01-30 på Ruder.
 • 2. Edla Johanna Aurora, född 1810-08-20, död 1811-09-25.

TAB 15

Carl Fredrik (son av Carl Fredrik, Tab. 14), född 1795-07-25 Bo. Ingenjör i portugisisk tjänst med tjänstgöring vid bergverken i brasilianska provinsen São Paolo 1810–1812. Volontär vid Smålands dragonregemente 1813-05-08. Konstit. kornett därst. s. å. 10/5. Konfirm. fullm. s. å. 22/6. Bevistade 1813 och 1814 års fälttåg. Löjtnant 1820-12-2020/12. Inspektionsadjutant vid 1. Kavalleriinspektionen 1823-04-19. Brigadadjutant vid 2. kavalleribrigaden 1824-03-28. Ryttmästare vid generalstaben 1824-08-24 och vid regementet 1825-04-19. Inspektionsadjutant vid 1. Kavalleriinspektionen 1829-05-01. RSO 1833-01-28. Inspektionsadjutant hos t. f. kavalleriinspektören s. å. 27/12. Major i armén och vid generalstaben 1834-11-22. Ledamot i kommittén för omarbetande av arméns tjänstgöringsreglemente 1835. Överstelöjtnant i armén och i generalstaben 1849-06-27. Avsked från regementet 1850-02-08. Stabschef hos kavalleriinspektören 1851-06-23. Överste i armén 1854-10-10. CXIV Joh:s medalj 1855-07-16. LKrVA 1856-04-29. KSO 1863-01-28. Död 1865-04-17 på sin sätesgård Tunarp i Askeryds socken Östergötlands län och begraven å Askeryds kyrkogård. Gift 1823-11-04 på Tunarp med Gustava. Vilhelmina von Krusenstjerna, född 1799-07-22 på nämnda egendom, död där 1879-01-31 och begraven på Askeryds kyrkogård, dotter av översten Mauritz Salomon von Krusenstierna, och Anna Magdalena Grubbe.

Barn:

 • Carl-Vilhelm Mauritz, född 1824-10-30 i Eksjö. Student i Uppsala 1846-06-04 extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium 1848-12-22. Kammarherre 1860-12-00. Död 1863-11-24 på sin egendom Tunarp. Gift 1860-09-24 i Stockholm med sin kusin och sin systers svägerska Maria Elisabet Vilhelmina Drake af Hagelsrum, född 1826-05-09 i nämnda stad, död 1861-11-01 på Tunarp, dotter av professorn Erik Drake af Hagelsrum, och Elisabet Catharina Printzensköld.
 • Ebba Catharina Magdalena Vilhelmina, född 1827-01-07 i Eksjö, död 1906-08-31 i Stockholm. Gift 1858-08-23 på Tunarp med sin kusin, kaptenen Fredrik Amadeus Drake af Hagelsrum, född 1821, död 1898.
 • Gustaf Emil, född 1831-01-15, död 1832-01-16.
 • Axel Sebastian Filip, född 1836-06-23 på Tunarp. Kadett vid Karlberg 1849-09-21. Avgången från krigsakademien 1850-08-31. Student i Uppsala 1854-06-27. Kansliexamen 1858-12-13. Extra ordinarie kanslist i lantförsvarsdepartementets kansliexpedition 1859-03-15 kammarjunkare 1866-07-04. Lantbrukare på Tunarp 1866–1879. Extra ordinarie tjänsteman i kammarkollegium 1880-08-13, i domänstyrelsen 1883-01-19 och i statskontoret 1884-11-28. Amanuens i civildepartementet 1886-12-31. RVO 1893-12-01. Registrator i försäkringsinspektionen 1904-01-00. Död ogift 1908-01-04 i Stockholm, Gustaf Vasa förs..

Källor

1GH Db (HF.). 2At (KrA). 3Svn. 4At (Sch). 5Medd. av herr Gösta J:son Lundquist. 6Medd. av vice häradsh. Södra Lagerberg.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.