Rosenquist af Åkershult nr 164

Från Adelsvapen-Wiki

0164.jpg

Adliga ätten Rosenquist af Åkershult nr 164

Gammal frälsesläkt, introducerad 1627.


TAB 1

Nils Birgersson, (översiktstab. 1). [Var möjligen identisk med den Nils Birgersson, som blev fogde i Noraskog 1530-01-06 och var fogde i Väsby län 1539–1543-05-19] (Al.). Fogde i Östkind m fl härader i Östergötland 1543–1544 (Al.). I slottsloven på Stegeborg 1544-07-29. Fick 1545 i förläning Katarina prebende och gård i Växjö (Östregården i Växjö landsförsamling) med förnyat förläningsbrev därå (G I r.) 1550-07-31 och utv. konung Eriks konfirmerat (G I r.) 1560-02-01. Befallningsman på Kronobergs slott samt i Konga, Albo, Kinnevalds och Norrvidinge härader (G I r.) 1545-07-15. Tillika fogde i Kronobergs län (Al.) 1545-08-09–1560-03-22. Höll vapensyn med det rusttjänstskyldiga frälset i Småland (G I r.) 1547-06-03. Skulle enligt utv. konung Eriks brev 1560-03-01 »her effter bliffva brukat på Calmar slott», men redogjorde ånyo för Kronobergs slott (Al.) 1561-09-29–1562-09-27. Död omkring 1567. Han ägde själv en tredjedel i Åryd i Hemmesjö socken, Kronobergs län, tillöste sig före 1561 en tredjedel däri av sina två systrar och köpte den återstående tredjedelen av sin avlidne broder Gunnar Birgerssons söner och mågar, på vilket köp han erhöll fasta vid Konga härads ting (KA, ank. brev (OA).) 1563-07-20. Förunnades genom konung Eriks brev 1566-10-29 frihet och frälse på sina skattegods och gårdar (KA, ank. brev (OA).) Åryd och Hemset i Hemmesjö socken, Kronobergs län, Enga, Västorp och Attsjö i Furuby socken, Kronobergs län, Ormeshaga och Ugnanäs i Hovmantorps socken, Kronobergs län, Boatorp och Nåtteryd i Moheda socken, Kronobergs län samt Öja Hjälmagård i Öja socken, Kronobergs län och Bräkenshalla i Kalvsviks socken, Kronobergs län. Gift med (RHD.) Anna Hansdotter, som levde änka 1580, då hon bodde på sin sätesgård Östregården. (Medd. av kantor P. G. Vejde.)

Barn:

Joen Nilsson, till Åryd samt Osaby i Tävelsås socken, Kronobergs län, som han erhöll genom sitt gifte, samt uppgiver sig 1579 dessutom äga 32 andra hemman (Fs.), vartill kommo Osaby östergård och Osaby norregård, vilka han erhöll i donation 1586 (Hs.), ävensom, efter moderns död, Östregården (Medd. av kantor P. G. Vejde.). Konung Erik XIV:s köksmästare. Ståthållare över Småland 1568-03-11. Hade 1568 i förläning Hemmesjö och Furuby snr i Konga härad, varå han erhöll konfirmation 1569-06-07, men socknarna voro återkallade 1571 (Al.). Upptages i registret över Sveriges adel 1586 (Hra.)7. Fogde i Kronobergs län 1589–1590 (Al.). Befallningsman på Kronoberg 1590. I slottsloven på Kalmar 1591-05-02. Häradshövding i Kinnevalds härad 1594-05-31. Levde 1599-02-27 men var död före 1601. (Medd. av kantor P. G. Vejde.) Gift 1:o tidigast 1567 med Kerstin Gabrielsdotter i hennes 3:e gifte (gift 1:o med Måns Olsson till Osaby (Hh d. 13, sid. 84.). Gift 2:o före 1559 med ryttmästaren Lindorm Persson [Ulfsax, nr 107], död 1565), 'som 1585 beryktades att genom trolldom hava förgjort konung Johan III:s naturliga dotter Lucretia Gyllenhielm', dotter av häradshövdingen i Uppvidinge Gabriel Körning(son) och Märta Jakobsdotter (el. Persdotter). Gift 2:o med (Medd. av kantor P. G. Vejde.) Ingrid Stråle af Ekna, som fick Östregården till morgongåva, död före 1606-10-08, dotter av Anders Svensson Stråle (nr 87) och Anna Olofsdotter.

Barn:

Rosenquist Åkershult översikt.jpg
1. Nils Joensson Rosenquist, till Åryd samt Åkershult i Korsberga socken, Jönköpings län, som han (före 1605) ärvde med sin hustru. Född omkring 1568. Fick 1596-05-28 i förläning på behaglig tid tre kronohemman i Hemmesjö socken (Medd. av kantor P. G. Vejde.). Fogde i Orreholmens län, (Skarab.) 1604 och i Kinne och Kållands härader 1606 (Al.). Hade varit fången i Danmark, men själv »ransonerat sig», då han 1614-02-10 av konung Gustaf II Adolf erhöll bl a två gårdar i Furuby socken i förläning (Medd. av kantor P. G. Vejde.). Introducerad 1627 under nr 135, vilket sedan ändrades till 164. Uteblev vid riksdagen 1633 (Ridd. o. Ad. protok. 1633.) och torde hava dött 1633. Han och hans hustru köpte 1614 av Jöns Persson och hans syster Karin Jönsdotter, gift med Guttorm Larsson, deras fäderneärvda halva skattegård Himssiö (Hemset i Hemmesjö socken, Kronobergs län), å vilket köp Konga häradsrätt beviljade fasta (KA, ank. brev (OA).) 1614-05-10. Köpte Angseboda i Fröderyds socken, Jönköpings län 1614 (KA, ank. brev (OA).) och Hjärtaryd i Korsberga socken 1622 (Db. för Östra härad (HF).) samt innehade 1625 som pant (Db. för Östra härad (HF).) Bjädesjö i Myresjö socken, Jönköpings län, vilket sonen Nils köpte till frälse 1643. (Hs.) Gift före 1600 (Jönköpings rådhusprotokoll (HF).) med Bengta Bengtsdotter, som levde ännu 1640 (KA, mantalslängd för Kronobergs län 1640 (OA).), då hon skrev sig Silfverdufva och ingav mantalslängd å sitt gårdsfolk vid sina sätesgårdar Åkershult och Hultsvik (i Korsberga socken, vilket förut ägts av hennes broder Nils Bengtsson), dotter av Bengt Duse (nr 119) och hans 2:a fru Brita Tordsdotter.

Barn:

Ingrid. Gift med kaptenen Sven Stråle af Ekna, nr 87, i hans 2:a gifte.
Brita. Gift med Johan Nilsson (Skytte).
Joen, född 1608. Kapten. Död 1672. Se Tab. 2.
Nils. Major. Död 1667. Se Tab. 24.

TAB 2

Joen (översiktstab. 2, son av Nils Joensson Rosenquist. Tab. 1), till Åkershult samt Edhult i Askeryds socken, Jönköpings län och Odensjö i Odensjö socken, Kronobergs län. Född 1608-06-18 Ankarsnäs Fänrik vid Kronobergs regemente 1635. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1637. Kapten 1642. Avgången från regementet 1647. Död 1672-03-18 på Edhult och begraven i Korsberga kyrka, där hans vapen uppsattes. Han erhöll av drottning Christina i donation flera kronohemman i Kronobergs län 1650-02-22, å vilka han fick konfirmerat 1655-05-31. Gift med Catharina Bock af Näs, död 1685, dotter av Bengt Lindormsson Bock af Näs, nr 50, och Anna Uggla, nr 100.

Barn:

Nils, till Åkershult och Edhult, född 1644-10-16 i Landskrona under danska fejden. Kvartermästare vid Smålands kavalleriregemente. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1675. Löjtnant 1676-09-09. Död ogift 1676-11-01 Håkanstorp och begraven i Korsberga kyrka, där hans vapen uppsattes.
Joen. Major. Se Tab. 3.
Leonard, född 1648. Kapten. Död 1725. Se Tab. 4.
Göran. Fänrik vid Kronobergs regemente 1677-08-03. Avsked 1685-05-16.
Adolf. Löjtnant. Se Tab. 5.
Anna Maria. Gift med ryttmästaren Gabriel Gyllenpamp, nr 675, född 1661, död 1716.

TAB 3

Joen (översiktstab. 2, son av Joen, Tab. 2), till Edhult i Askeryds socken, Jönköpings län. Fänrik vid Södermanlands regemente 1674-10-16. Fänrik vid livgardet 1676-11-09. Löjtnant vid livgardet 1678. Regementskvartermästare 1681. Major vid Östgöta infanteriregemente(?). Sköt sig själv omkring 1684. Gift med Catharina Canterstierna, död 1739-04-06 på Edhult, dotter av hovkamreraren Anders Gudmundsson, adlad Canterstierna, nr 851, och Catharina Maria N. N.

Barn:

Catharina, död 1684 på Edhult.
Catharina Elisabet, död 1709 på Edhult och begraven 1709-07-04.
Johan Carl, född 1684 på Edhult. Uppgives varit fänrik vid livgardet, men finnes ej hos Ridderstad. Stupade ogift 1709-06-29 i slaget vid Poltava.

TAB 4

Leonard (översiktstab. 13, son av Joen, Tab. 2), till Dalby i Torpa socken, Östergötlands län. Född 1648. Ryttare vid Smålands kavalleriregemente 1666. Kapten vid Jönköpings regemente. Synes hava rymt på grund av en duell med fänriken Peter Rosensabel, enligt Carl XI:s brev till Göta hovrätt (Medd. av kantor P. G. Vejde.) 1684-12-26. Död 1725 På Dalby och begraven 1725-09-16. Gift 1:o 1684 med Anna Helena Drake af Hagelsrum, född 165(8), död 1692-03-27 på Dalby och begraven 1692-12-18, dotter av majoren Magnus Drake af Hagelsrum, nr 90, och hans 3:e fru Christina Kagg, nr 68. Gift 2:o 1699-01-22 i Skeppsås socken, Östergötlands län med Catharina Maria von Scheiding, född 1660, död 1743-02-04 på Dalby, dotter av regementskvartermästaren Hans Christoffer von Scheiding, nr 71, och Märta Ulfsparre af Broxvik, nr 9.

Barn:

1. Christina, född 1684, död 1747-12-17 på Lilla Brång i Sunds socken, Östergötlands län. Gift med majoren Erik Kruse, född 1672. (Lk.)
1. Johan, död 1690-02-27 på Dalby.
1. Catharina, född 1688-09-28 på Dalby, död ogift 1749-03-08 Edhult och begraven 1749-03-21.
1. Beata, född 1690, död 1753-10-11 på Dalby och begraven 1753-10-24. Gift på Dalby 1731-08-08 med kaptenen Erik Lindsfelt, nr 1524, i hans 1:a gifte, född 1695, död 1773.
1. Johan, född 1692-03-00, begraven 1692-12-18 på samma gång som modern.
2. Märta Helena, född 1701-12-04 på Dalby, död 1792-02-10 på Edhult och begraven 1792-02-17 i familjegraven i Torpa kyrka. Gift 1725-01-03 med majoren Jakob Johan Tigerschiöld, nr 1087, född 1689, död 1770.

TAB 5

Adolf (översiktstab. 3, son av Joen, Tab. 2), till Åkershult i Korsberga socken, Jönköpings län samt Kvarnstad och Hyltan, båda i Frinnaryds socken, Jönköpings län, vilka han erhöll genom sitt gifte. Volontär vid greve Gustaf Carlssons regemente 1676. Kornett vid G. M. Lewenhaupts kavalleriregemente 1677. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1677. Löjtnant vid Smålands kavalleriregemente. 1678. Avsked 1680. Åter kornett vid Smålands kavalleriregemente 1683-08-00. Löjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1686-10-11. Avsked 1701-04-25. Gift 1694-06-26 på Vinö i Lofta socken, Kalmar län med Hedvig Pistol, dotter av kaptenen Johan Pistol, nr 253, och Anna Lillie.

Barn:

Magnus, född 1696, död 1699 i Lofta socken och begraven i Lofta socken 1699-05-31.
Johan Adolf, född 1697. Fänrik. Död 1746. Se Tab. 6.
Carl. Kapten i fransk tjänst. Död ogift i Maubeuge i Flandern.
Axel, född 1705. Volontär vid Smålands kavalleriregemente. Död 1725-03-13 i Jönköping.
Jon, till Hyltan, som han försålde. Född 1706-12-14. Volontär vid amiralitetet 1725. Kadett vid brigadjären Lencks regemente i fransk tjänst 1728. Fänrik vid brigadjären Lencks regemente i fransk tjänst 1730-04-30. Sekundlöjtnant 1732-08-25. Premiärlöjtnant 1734-01-24. Kapten 1734-10-30. Kompanichef vid regementet Royal Suédois 1742-10-01. RSO 1748-11-07. Ryttmästare vid södra skånska kavalleriregementet 1748-11-15. Överstelöjtnant vid Spens' regemente i Stralsund 1749-02-26. Död ogift 1760-01-09 Öringe. 'Han bevistade franska arméns fälttåg vid Moselströmmen på gränsen av Luxemburg, vid Rehnströmmen, i Böhmen, Bajern och vid Rhen i Kurpfalz. Blesserades i vänstra benet vid Pfaffenhofen och kommenderades att bevaka passet och bryggan vid Huij.'
Anna Catharina, född 1711-03-13, död 1755-02-22 i Norrköping och begraven i Vreta kloster. Hon sålde stamgården Åkershult. Gift 1735-09-08 med kaptenen vid Östgöta infanteriregemente, RSO, Sigismund de Bronikowsky i hans 2:a gifte (gift 1:o 1723-09-25 Valla, med Christina Elisabet von Gisler, född 1698-05-27, död 1732-05-09 i Linköping, dotter av överstelöjtnanten Peter Gisler, adlad von Gisler, nr 1043, och Margareta Törnehielm, nr 852. Gift 3:o 1757-09-08 i Västra Husby socken, Östergötlands län, med Ulrika Steinhausen, född 1716, död 1807-12-24 Norrtuna, dotter av överstelöjtnanten Jakob Steinhausen och Engel Borg), född 1697-01-10 Noijeff .

TAB 6

Johan Adolf (översiktstab. 4, son av Adolf, Tab. 5), till Danskebo i Malexanders socken, Östergötlands län. Döpt 1697-06-07 på Stora Sandsbro i Bäckeby socken, Jönköpings län. Fänrik vid Jönköpings regemente 1720-08-13. Avsked 1724-02-22. Död 1746-11-07. Gift 1723-09-27, i Torpa socken, Östergötlands län med Maria Christina Svanhals, född 1709-02-15 i Torpa socken, död 1757-11-25 Öringe och begraven i Frinnaryds kyrka, Jönköpings län, dotter av vice häradshövdingen Johan Svanhals och Märta Christina Gyllenståhl, nr 919, samt syster till översten Fredrik Svanhals, adlad Gyllensvaan, nr 1969. 'Hon försålde ett sitt hemman för att hjälpa sin broder Fredrik i hans trångmål i ungdomen, varför denne sedermera testamenterade Västanå gods till en av hennes söner och gjorde det till fideikommiss inom släkten.'

Barn:

Hedvig, döpt 1724-09-23 i Torpa socken, död i barnsäng 1742-10-02 Sommevik Gift 1741-07-03 på Danskebo med löjtnanten Jon Gabriel Makeléer, nr 513, född 1701, död 1775.
Anna Catharina, född 1725-09-13 på Danskebo, död 1725-09-13.
Adolf Axel, född 1726 på Danskebo. Major. Död 1794. Se Tab. 7.
Lennart, född 1728-06-22 på Danskebo, död 1728-06-24, på Danskebo.
Gabriel, född 1729-09-03 på Danskebo, död 1729-09-14 på Danskebo och begraven 1729-09-22.
Johan, född 1731 på Danskebo. Överjägmästare. Död 1800. Se Tab. 12.
Carl Gabriel, född 1732-01-20 på Danskebo död 1732-02-29 på Danskebo.
Märta Catharina, till Kvarnstad i Frinnaryds socken, Jönköpings län. Född 1733-03-16 på Danskebo, död 1802. Gift 1779-11-05 på Danskebo med fänriken Christian Vilhelm Gyllenhöök, nr 1115, född 1748, död 1811.
Beata Charlotta, till Öringe. Född 1734-06-01 på Danskebo, död 1818-07-27 Sandvik s socken, Jönköpings län.
Leonard, född 1736 på Danskebo. Major. Död 1801. Se Tab. 13.
Axel, född 1739-10-30 på Danskebo. Död 1740-03-11 på Danskebo och begraven 1740-03-18.
Juliana Lovisa, född 1742-02-16 på Danskebo, död 1742-07-27 på Danskebo och begraven 1742-08-01.
Jon Vilhelm, född 1744 på Danskebo. Kapten. Död 1800. Se Tab. 16.

TAB 7

Adolf Axel (översiktstab. 5, son av Johan Adolf, Tab. 6), till Öringe i Marbäcks socken, Jönköpings län. Född 1726-12-25 på Danskebo. Volontär 1741. Furir 1742. I fransk tjänst 1744. Kapten vid regementet Royal Suédois i fransk tjänst 1746-01-13. Konstituerad kapten vid Åbo läns kavalleriregemente 1758-02-16. Kapten vid Skaraborgs regemente 1758-02-16. RSO 1761-11-23. Major i armén 1773-12-15. Avsked 1777-02-19. Död 1794-11-23 på Öringe. Gift 1764-08-16 Gravsjöhult

Barn:

Johanna Christina, född 1765-04-13 på Gravsjöhult, död 1842-06-14 Bjurbäck. Gift 1784-05-19 Västanå
Anna Charlotta, född 1768-03-30 på Gravsjöhult, död på Gravsjöhult 1768-07-12.
Fredrik Christoffer, född 1770. Major. Död 1849. Se Tab. 8.

TAB 8

Fredrik Christoffer (översiktstab. 5, son av Adolf Axel, Tab. 7), till Öringe. Född 1770-10-04 Hög. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1781. Korpral vid Nylands infanteriregemente 1781. Sergeant 1784-10-23. Fänrik 1786-06-11. Transporterad till Jönköpings regemente 1792. Stabslöjtnant vid Jönköpings regemente 1795-06-10. Stabskapten 1805-12-20. Regementskvartermästare 1806-04-29. Major 1811-05-14. Avsked 1812-01-07. Död 1849-12-12 på Åkersberg i Flisby socken, Jönköpings län. Gift 1811-05-17 Nobynäs med Mariana Lovisa Carlheim-Gyllensköld, född 1793-05-05 på Nobynäs, död 1845-06-23 på Åkersberg, dotter av överstelöjtnanten Svante Mauritz Carlheim-Gyllensköld, nr 1661, och Maria Lovisa Barnekow, nr 23.

Barn:

Christina Maria Ifigenia, född 1812-02-27 på Öringe, död 1812-08-04 i Stockholm.
Mariana Lovisa, född 1813-06-28 på Öringe, död ogift 1863-07-27 i Stockholm.
Axel Mauritz, född 1815 på Öringe. Häradshövding. Död 1907. Se Tab. 9.
Eleonora Johanna (Nora), född 1816-10-05 på Öringe, död ogift 1888-12-25 Samneröd .
Ulrika Vilhelmina (Mimmi), född 1823-09-13 på Öringe, död 1898-02-19 i Södertälje. Gift 1846-10-16 på Åkersberg med vice auditören och mönsterskrivaren vid Jönköpings regemente Henrik August Gottfrieds, född 1819-07-29 i Västra Hargs socken, Östergötlands län, död 1854-10-29 i Jönköping.

TAB 9

Axel Mauritz (översiktstab. 6, son av Fredrik Christoffer, Tab. 8), född 1815-02-04 på Öringe. Student i Uppsala 1827. Jur. preliminärexamen 1830 och examen till rättegångsverken 1833. Auskultant i Göta hovrätt 1833-09-19. Extra ordinarie notarie 1839-05-30. Vice häradshövding 1842-04-26. Fiskal i Göta hovrätt 1848-01-25. Häradshövding i Lane m fl härads domsaga i Göteborgs och Bohus län 1856-03-07. Ledamot av riksdagens andra kammare 1867–1869 och 1879–1881. RNO 1871-05-27. KVO1kl 1885-12-01. Ordförande i Göteborgs och Bohus läns landsting 1886–1887. Död 1907-12-26 i Uddevalla. Gift 1850-01-11 i Ugerup i Köpinge socken, Kristianstads län med friherrinnan Syster Maximiliana Eufrosyne Augusta Åkerhielm af Margretelund, född 1824-08-26 Torsjö s län, död 1866-01-19 i Uddevalla, dotter av löjtnanten friherre Fredrik Magnus Åkerhielm af Margretelund, nr 205, och Anna Dorotea Miliander.

Barn:

Tomas Fredrik, född 1850. Häradshövding. Död 1907. Se Tab. 10.
Kjell Axel Ludvig, född 1851. Trafikchef. Död 1928. Se Tab. 11.
Ellen Augusta Erika, född 1853-01-16 Rosendal, död 1923-03-08 i Alingsås och begraven i Uddevalla. Gift 1877-10-16 Samneröd med justitierådmannen i Göteborg, vice häradshövdingen, LVVS, Ludvig Essén, född 1847-10-02 i Hössna socken, Älvsborgs län, död 1918-06-00 i Göteborg,

TAB 10

Tomas Fredrik (översiktstab. 6, son av Axel Mauritz, Tab. 9), född 1850-09-27 Rosendal. Mogenhetsexamen i Jönköping 1870-05-30. Student i Uppsala 1870-09-29. Jur. preliminärexamen 1871-09-14 och examen till rättegångsverken 1876-05-27. Auskultant i Göta hovrätt 1876-06-19. Extra ordinarie notarie 1876-06-27. Vice häradshövding 1878-05-31. Advokatfiskal i Göta hovrätt 1884-11-28. Adjungerad ledamot 1885–1890. Häradshövding i Åse, Viste, Barne och Laske härads domsaga i Skaraborgs län 1890-12-12. RNO 1906-12-01. Död 1907-01-05 i Skara. Gift 1887-09-08 i Dreifaltigkeit Kirche i Berlin med Agnes Wilhelmine (Annie) Siegmund, född 1866-04-14 i Brandenburg an der Havel, död 1941-12-12 i Lidköping (Skara församling, Skaraborgs län, db nr 154), jordfäst och eldb. i Lidköping, dotter av köpmannen Karl Friedrich Wilhelm Siegmund och Johanna Maria Agnes Steinhausen.

Barn:

Axel Vilhelm, född tvilling 1891-08-01 Vedum. Studentexamen 1910-06-14. Officersvolontär vid Hallands regemente 1910-06-16. Officersexamen 1912-12-19. Underlöjtnant vid regementet 1912-12-31. Löjtnant vid Karlskrona grenadjärregemente 1917-02-09. Genomgick gymnastiska centralinstitutets militärintsruktörskurs 1918-10-15–1919-05-10, gymnastiklärarekurs 1919-10-15–1920-06-10 och sjukgymnastkurs 1920-10-15–1921-06-10. Transporterad till Kronobergs regemente 1927-06-27. Kapten i Karlskrona grenadjärregemente 1927-12-09. Överförd på övergångsstat 1927-12-10. Kapten på övergångsstat vid södra arméfördelningen 1927-12-30. GMidr. Kommenderar officer vid lantförsvarets kommandoexpedition 1931. RSO 1934-11-24. Gift 1918-01-04 i Kalmar (Karlskrona stadsförsamling, vb) med Gunborg Hagar Segrell, född 1894-08-20 Tveta, dotter av godsägaren Ejnar Segrell och Anna Schillander.

Tom August, född tvilling 1891-08-01 Vedum. Realskoleexamen i Skara 1909. Elev vid Mora-Vänerns järnväg 1909. Extra kontorsbiträde vid Mora-Vänerns järnväg 1910. Kontorsbiträde 1913–1916. Stationsskrivare vid statens järnvägar 1917.

Nils Douglas, född 1893-04-12 Vedum. Studentexamen i Skara 1910-06-00. Student i Uppsala 1910. Jur. kand. 1917-03-03. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt 1917-03-00 och i Svea hovrätt 1917-09-00. Biträde hos domhavanden i Skånings, Vilske och Valla domsaga 1917-03 - 1917-12 samt hos domhavanden i Nås och Malungs domsaga 1918-01-01–1918-12-31. Amanuens i riksförsäkringsanstalten och kammarrätten 1919–1920. Tillförordnad notarie i pensionsstyrelsen 1921-02-00. Aktuarie i pensionsstyrelsen 1922-04. Tillförordnad ledamot av styrelsen 1922.

Margit Elsa Valide, född 1895-07-01 Vedum. Gift 1928-12-18 i svenska kyrkan, Köpenhamn, (Falköpings stadsförsamling, vb), med delägaren i aktiebolag Wilh. Denninghoff i Göteborg Herman Rikard Geijer, född 1888-03-21, Rosenberg.

TAB 11

Kjell Axel Ludvig (översiktstab. 6, son av Axel Mauritz, Tab. 9), född 1851-11-19 Rosendal. Elev vid teknologiska institutet 1870-09-10. Utexaminerad från dess fackskola för väg- och vattenbyggnadskonst 1873-06-06. Elev och sedan nivellör vid bergslagernas järnväg 1873–1879. Nivellör vid Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningar 1880–1881. Nivellör och sedan stationsingenjör vid Gärds härads järnvägsbyggnad 1881. Stationsinspektör vid Ekeby–Skromberga och Simrishamn–Tomelilla järnvägsbyggnader 1881–1882, vid Börringe–Anderslövs 1883, vid Kinds härads och Gävle–Ockelbo 1884 och vid Malmö–Billesholms, allt järnvägsbyggnader, 1885–1886. Trafikchef samt ban- och maskiningenjör vid Uddevalla–Vänersborg–Herrljunga järnväg 1887-01-15–1898. Kontrollerande ingenjör vid Uddevalla–Lelångens järnvägsbyggnad 1893–1896. RVO 1893-03-29. RPrKrO3kl 1893-03-29. ÄK av Meckl.-GO 1895-09-28. RSWVFO 1897-10-15. Trafikchef vid Mora–Vänerns järnväg 1898–1917. RNO 1916-12-16. Död 1928-09-02 i Alingsås. Biogr. i Väd. Gift 1887-10-08 i Ekeby socken, Malmöhus län med Ada Sofia Cöster, född 1870-03-02, Skromberga, dotter av lantbrukaren Carl Gustaf Cöster och Maria Nissen.

Barn:

Elin Augusta Maria, född 1889-03-10 i Vänersborg. Gift 1922-02-22 i Alingsås stadsförsamling (vb) med baningenjören vid Halmstad–Nässjö järnvägar Carl Hugo Tornborg, född 1880-09-03 i Åre Jämtlands län.
Carin, född 1891-01-01 i Vänersborg. Utexaminerad från gymnastiska centralinstitutet 1912-05-25. Gift 1918-09-10 i Alingsås stadsförsamling (vb) med disponenten vid Högfors bruk i Finland Gustaf Evert Arppe, född 1884-03-18 på Värtsilä bruk i Finland,
Kjell Birger, född 1894-06-18 i Vänersborg. Sjökapten. Död 1953-07-04 i Karl Johans församling, Göteborg (db). Gift 1930-12-16 i Oskar Fredriks församling, Göteborg (vb 265) med Märta Elisabet Karlsson, född 1906-07-12 i Jämtland,
Greta, född 1896-02-09 i Vänersborg. Gift 1923-04-24 i Alingsås stadsförsamling (vb) med sin systers svåger kontorschefen Einar Arppe, född 1885-10-14 på Värtsilä bruk.

TAB 12

Johan (översiktstab. 4, son av Johan Adolf, Tab. 6), till Kvarnstad i Frinnaryds socken, Jönköpings län och Solberga i Svanhals socken, Östergötlands län. Född 1731-01-02 på Danskebo i Malexanders socken, Östergötlands län. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1745. Furir vid garnisonsregementet i Göteborg 1747-05-30. Sergeant vid spensiska regementet i Stralsund 1749-02-28. Fänrik vid spensiska regementet i Stralsund 1756-01-31. Grenadjärfänrik 1758. Kapten vid fotjägarkåren under pommerska kriget 1758-10-24. Kapten vid prins Fredrik Adolfs regemente 1762-09-14. Avsked 1777-12-17. Överjägmästare i Östergötland och Vadstena län 1765-11-22. Död 1800-11-09 i Skänninge. Bevistade pommerska kriget 1757–1761. Gift 1769-08-15 i Ekeby socken, Östergötlands län med Anna Johanna Roxendorff, född 1739-06-13 i Klockrike socken, Östergötlands län, död 1804-05-16 i Flistads socken, Östergötlands län, dotter av löjtnanten Per Roxendorff, nr 1406, och Gustava Johanna Rotkirch, nr 175.

Barn:

Ulrika Johanna, född 1768-03-09 Stocklycke s socken, Östergötlands län, död 1768-09-21 Öringe och begraven 1768-10-02 i Frinnaryds kyrka .
Johanna Christina, född 1769-06-19 Arrebo .
Petronella Johanna, född 1771-01-12 på Arrebo, död 1799-08-04 i Flistads prästgård. Gift 1790-10-05 i Frinnaryds socken med prosten och kyrkoherden i Svanhals och Kumla församlings pastorat av Linköpings stift Petrus Anders Palmærus, född 1761-11-29 i Herrestads socken, Östergötlands län, död 1832-01-24 i Svanhals prästgård. Han fick 1792-01-10 Kungl Maj:ts tillstånd att inköpa svärföräldrarnas då enda kvarvarande fasta jordegendom Kvarnstad. (At (RA).)

TAB 13

Leonard, från 1791 Gyllensvaan (översiktstab. 7, son av Johan Adolf, Tab. 6), född 1736-10-14 Danskebo. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1749-12-20. Furir vid Östgöta infateriregemente 1752-08-16. Sekundadjutant 1757-12-31. Premiäradjutant 1760-01-31. Löjtnant vid arméns flotta 1761-11-10. Kapten vid arméns flotta 1762-12-14. Major i armén 1774-10-17. Genom byte sekundmajor vid Nylands infanteriregemente 1775-06-30. RSO 1779-01-24. Premiärmajor 1780-11-13. Avsked 1786-06-11. Död 1801-01-15 på Västanå i Gränna landsförsamling och begraven 1801-01-23. Han erhöll efter överenskommelse med sina bröder, vilken överenskommelse fastställdes av Kungl Maj:t 1791-04-11, det av morbrodern, överste Gyllensvaan, instiftade fideikommisset Västanå. Gift 1:o 1779-02-16 i Helsingfors (Helsingfors kyrkoarkiv.) med Johanna Sofia Burtz, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kamreraren Samuel Olof Wetterqvist i Helsingfors), dotter av borgmästaren i Helsingfors Nils Larsson Burtz och hans 1:a hustru Elisabet Kyhl. Gift 2:o 1800-12-18 på Västanå med Fredrika Catharina von Gardemein i hennes 1:a gifte (gift 2:o med löjtnanten Josua Bråkenhielm, nr 1055, i hans 1:a gifte, född 1771, död 1841), född 1757, död 1801-01-15 på Västanå och begraven 1801-01-23, dotter av adjutanten Axel Christoffer von Gardemein, nr 1590, och Eva Catharina Drake af Hagelsrum, nr 90.

Barn:

1. Maria Elisabet, född 1781-11-18, död 1814-10-17 på Sandvik vid Gränna. Gift 1801-09-15 i Helsingfors med kaptenen Carl Gregorius Häggström, född 1766-05-06 i Akkas socken, Finland.
1. Fredrik Leonard (Gyllensvaan, sedan åter Rosenquist), född 1784. Kapten. Död 1864. Se Tab. 14.

TAB 14

Fredrik Leonard [Gyllensvaan, sedan åter Rosenquist] (översiktstab. 7, son av Leonard, Tab. 13), född 1784-11-09 i Helsingfors (Helsingfors kyrkoarkiv.). Kadett vid Karlberg 1796-09-23. Utexaminerad 1801-09-23. Fänrik vid Jönköpings regemente 1801-10-06. Avsked 1803-06-08. Fänrik vid Jönköpings lantvärn 1808-04-13. Konstituerad löjtnant vid Jönköpings lantvärn 1808-06-24. Kompanichef 1808-07-31. Avsked 1810-05-08. Kommenderad till tjänstgöring vid Gotlands nationalbeväring 1811-03-00. Löjtnant i armén 1812-09-15. Placerad vid drottningens livregemente 1813. Kapten i armén, tjänstgöring vid Gotlands nationalbeväring 1816-10-01. Avsked 1822-01-15. Död 1864-04-05 i Bräkne-Hoby socken, Blekinge län. Han förverkade genom ansökning att få försälja fideikommisset Västanå sin rättighet därtill ävensom till namnet Gyllensvaan enligt Göta hovrätts dom av 1814-06-28, varefter fideikommisset tillföll hans kusin Henrik Adolf Rosenquist. Gift 1:o 1804-12-07 i Gränna med Brita Christina Planck, född 1783-06-10, död 1811-07-10 i Eksjö, dotter av landskamreraren Carl Fredrik Planck och Eva Christina Liedbeck. Gift 2:o 1815-10-05 i Stockholm med Brita Christina Lind, född 1794-12-13 i Stockholm, död i Stockholm 1870-04-25, dotter av kamreraren Jakob Danielsson Lind och Margareta Catharina Malmberg.

Barn:

1. Fredrik, född 1805. Löjtnant. Död 1872. Se Tab. 15.
2. Fredrika Christina, född 1816-07-19 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1891-12-31. Gift 1851-07-12 med handlanden Johannes Eskilsson Edberg, från vilken hon 1859-10-26 blev skild.
2. Eleonora Bernhardina, född 1818-10-02 i Fellingsbro socken, Örebro län, död ogift 1880-06-12 i Stockholm.
2. Leonard, född 1820-11-17 i Visby. Kadett vid Karlberg 1837-07-03. Utexaminerad 1843-12-15. Sekundlöjtnant vid flottan 1843-12-18. Omkom ogift 1846-04-30 utanför Matanzas på Kuba vid korvetten Karlskronas förolyckande.
2. Sofia Zenobia Matilda, född 1822-10-30 på Torsåker i Hammarby socken, Stockholms län. En tid skolföreståndarinna i Hjo. Poststationsföreståndare i Hova 1873-06-15. Avsked. Död ogift 1907-10-24 i Korsberga socken, Jönköpings län.
2. Carolina Elisabet, född 1824-09-28, död 1825-10-31.
2. Evaldina Josefina, född 1826-10-10 i Sorunda socken, Stockholms län, död 1861-08-14 i Söderhamn. Gift 1847-02-19 med bleckslagaren i Söderhamn Hans Engelbrekt Sundell.
2. Teodor, född 1828-11-09, död 1828-12-15.
2. Beata Charlotta, född 1830-04-10.
2. Fredrik Teodor, född 1834-12-03 i Stockholm. Extra ordinarie kanslist i överståthållarämbetets kansli. Död ogift 1894-03-12 i Stockholm.

TAB 15

Fredrik (översiktstab. 8, son av Fredrik Leonard, Tab. 14), född 1805-08-06 Västanå Kadett vid Karlberg 1819-09-25. Utexaminerad 1823-09-22. Kornett vid kronprinsens husarregemente 1823-11-04. Fänrik vid 2. livgrenadjärregementet 1824-05-11. Löjtnant i armén 1828-07-04 och vid regementet 1833-09-28. Avsked 1835-09-15. Bryggare i Stockholm. Död i Stockholm 1872-08-04. Gift 1:o 1833-12-02 Kidanäs med sin syssling Charlotta Juliana Sofia Rosenquist af Åkershult, född 1812-05-06, död 1848-07-24 i Stockholm och begraven på Solna kyrkogård, dotter av kammarjunkaren Carl Fredrik Rosenquist af Åkershult och Charlotta Jakobina Key. Gift 2:o 1850-12-16 i Stockholm med Emilia Vilhelmina Ugarph, född 1822-06-03 i Vena socken, Kalmar län, död 1903-03-02 i Stockholm, dotter av stadsfiskalen i Vimmerby Anders Peter Ugarph.

Barn:

1. Fritz Julius Franklin, född 1834-09-09 på Fagerhult, Kalmar län. Student i Uppsala 1852. Sergeant 1854-02-27. Officersexamen 1855-03-04. Underlöjtnant vid 2. livgrenadjärregementet 1855-07-19. Extra elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1857. Avgången från Ultuna lantbruksinstitut 1858. Löjtnant 1861-12-03. Kapten 1876-03-24. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i regementets reserv 1885-05-19. Kontrollant och protokollsförare i mantalsnämnden i Stockholm 1885. Major i armén 1887-04-15. Död ogift 1890-02-13 i Stockholm.
1. Hilda Charlotta Fredrika, född 1835-11-19 på Kidanäs. Död 1875-10-16 i Växjö.
1. Antoinetta Julia Fredrika, född 1837-05-12 på Karlbergs slott, död 1870-09-07 Heagård. Gift 1857-10-30 i Stockholm med ryttmästaren Birger Henning Staël von Holstein, nr 834, född 1830, död 1906.
1. Julia Sofia Fredrika, född 1839-05-01 på Karlbergs slott, död ogift 1913-08-27 i Oscars församling, Stockholm (db).
2. Emilia Fredrika Hilda Julia Sofia (Emmy), född 1851-09-01 på Marielund, död ogift 1915-04-08 i Sundbybergs församling, Stockholm (db).
2. Fredrik, född 1852-09-27 Åkerholm. Kadett vid Karlberg 1870-10-03. Utexaminerad 1875-06-01. Underlöjtnant vid Västerbottens fältjägarkår 1875-09-17. Löjtnant 1879-08-08. Avsked 1887-11-25. Död barnlös 1917-01-26 i Gustav Vasa församling, Stockholm (db), (EÄ Sigtuna). Gift 1881-09-15 i Umeå landsförsamling med Nanny Carolina Ruthberg, född 1859-09-09 i Umeå landsförsamling, död 1930-01-15 Gustav Vasa församling, Stockholm (db), dotter av kronolänsmannen Johan Olof Ruthberg och Maria Gade.
2. Fredrika Emilia Maria, född 1853-11-07, död 1855-05-26.
2. Fredrika Emilia Adèle Julia (Bibbi), född 1857-05-05 i Stockholm i Katarina församling, Stockholm, död 1913-03-05 i Jakobs församling, Stockholm (db). Gift 1889-09-20, i Solna kyrka med kaptenen Knut Arvid Henning [af] Winklerfelt, nr 2064 A, född 1852, död 1913-11-11 i Jacobs församling, Stockholm (db).

TAB 16

Jon Vilhelm (översiktstab. 9, son av Johan Adolf, Tab. 6), född 1744-04-07 Danskebo. Volontär vid södra skånska kavalleriregementet 1756-08-12. Furir vid Östgöta infanteriregemente 1760-02-02. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1760-06-23. Transporterad till Kalmar regemente 1764-05-02. Transporterad till Savolaks regemente 1764-10-09. Löjtnant vid Savolaks regemente 1765-11-27. Genom byte löjtnant vid Jönköpings regemente 1766-03-12. Kapten vid Jönköpings regemente 1773-10-12. Transporterad till konungens eget värvade regemente 1776-04-24. Avsked 1776-05-01. Död 1800-04-27 Gravsjöhult. Gift 1775-01-31 Degela med Juliana Beata Hammarberg, född 1753-01-22 på Degela, död 1810-06-03 på Gravsjöhult, dotter av majoren Carl Fredrik Hammarberg, nr 1053, och Margareta Sofia Reutercrona, nr 1760.

Barn:

Sofia Fredrika, född 1775-11-20 Öringe. Gift 1:o 1796-05-10 på Gravsjöhult med hovpredikanten, kontraktsprosten och kyrkoherden i Marbäcks pastorat av Linköpings stift Adolf Nordwall, född 1754-04-10 i Sunds socken, Östergötlands län, död 1813-04-17. Gift 2:o 1814-06-03 med kaptenen Axel Fredrik von Heijne, nr 1594, född 1773, död 1854.
Henrik Adolf (Gyllensvaan), född 1780. Major. Död 1848. Se Tab. 17.
Carl Fredrik, född 1786. Kammarjunkare. Död 1817. Se Tab. 18.
Leonard Julius, född 1787. Major. Död 1832. Se Tab. 19.
Margareta Charlotta, född 1788-12-07, död 1797-07-13 i Marbäcks prästgård.
Christina Juliana Vilhelmina, född 1791-05-26 på Gravsjöhult, död 1847-05-31. Gift 1811-10-11 med fanjunkaren Staffan Gustaf Franc, nr 1013, född 1782, död 1862.
Johan Gustaf, född 1795. Major. Död 1856. Se Tab. 20.

TAB 17

Henrik Adolf, från 1814 Gyllensvaan (översiktstab. 10, son av Jon Vilhelm, Tab. 16), född 1780. Ryttmästare. Död 1848. Se vidare adliga ätten Gyllensvaan, Tab. 3.

Barn:

Anders Henrik Vilhelm, född 1812-07-14 på Gravsjöhult i Marbäcks socken, Jönköpings län, död Gravsjöhult 1812-10-09.
Juliana Elisabet Rosalie, född 1817-05-22 på Västanå. Stiftsjungfru. Död 1859-12-29 i Visby. Gift 1843-11-11 på Västanå med kaptenen vid Gotlands nationalbeväring, RSO, Axel Leonard Bruze i hans 1:a gifte (gift 2:o 1861-07-05 i Visby med Agnes Laurentia Gahne, född 1837-12-18 i Bäls socken, Gotlands län, dotter av fanjunkaren Carl Fredrik Gahne och Catharina Elisabet Lutteman), född 1813-06-25 Fluxerum, död 1874-12-22 Fardume .
Fredrik Anders Henrik Vilhelm (Gyllensvaan, sedan åter Rosenquist), född 1819-03-24 på Västanå. Sergeant vid Smålands husarregemente. Underlöjtnants n. h. o. v. 1841-09-11. Död 1871-02-25 i Växjö. Han tillträdde efter faderns död 1848 Västanå fideikommiss, vilket dock på grund av sinnessjukdom fråndömdes honom genom Kungl Maj:ts dom 1856-02-19 och tilldömdes yngre brodern Jon August.
Jon August Gyllensvaan, född 1821. Löjtnant. Död 1899. Se vidare adliga ätten Gyllensvaan, Tab. 4.
Adolfina Adelaide Christina Helena, född 1823-06-11. Stiftsjungfru. Död 1825-12-19 på Västanå.

TAB 18

Carl Fredrik (översiktstab. 9, son av Jon Vilhelm, Tab. 16), född 1786-03-03 i Småland. Sergeant vid Kronobergs regemente. Fanjunkare vid Mörnerska husarregementet. Kornett vid Mörnerska husarregementet 1803-03-09. Avsked 1810-02-20. Kammarjunkare. Död 1817-05-27 Kidanäs. Gift 1811-05-24 Ed med Charlotta Jakobina Key, född 1792-05-26 på Edshult i Edshults socken, död 1855-04-27 på Kidanäs, dotter av ryttmästaren Jakob Magnus Key och Charlotta Sofia Hammarberg, nr 1053.

Barn:

Charlotta Juliana Sofia, född 1812-05-06 i Edshults socken, död 1848-07-24 i Stockholm och begraven på Solna kyrkogård. Gift 1833-12-02 på Kidanäs med sin syssling, löjtnanten Fredrik Rosenquist af Åkershult i hans 1:a gifte, född 1805, död 1872.
Carl Otto, född 1813-07-01 Edshults socken. Student i Uppsala (Vsn.) 1833-06-17. Teol. och matem. examen 1833 (Vsn.). Hovrättsexamen 1836 (Vsn.). Tillförordnad kronofogde i Jönåkers, Rönö och Hölebo häraders fögderi av Nyköpings län 1843-12-22. Död ogift 1845-09-18 på Karlbergs slott.
Anton Julius, född 1816-12-26 Edshults socken. Furir vid Kalmar regemente 1834-02-10. Underlöjtnant vid Jönköpings regemente 1837-11-21. Löjtnant vid Jönköpings regemente 1842-11-05. Adjutant vid krigsakademien å Karlberg 1846–1851. Död ogift 1852-09-17 Vapnö .

TAB 19

Leonard Julius (översiktstab. 9, son av Jon Vilhelm, Tab. 16) född 1787-10-04 i Asby socken, Östergötlands län. Sergeant vid Jönköpings regemente 1801-11-12. Fänrik vid Jönköpings regemente 1805-06-26. Löjtnant 1814-05-14. Stabskapten 1812-08-04. Avsked med majors n. h. o. v. 1815-07-11. Död 1832-02-19 i Eksjö. Gift 1814-04-24 på Gravsjöhult (At (Sch.).) i Marbäcks socken, Jönköpings län med Magdalena Beata Roos, född 1795-10-23, död 1829-08-12 i Stockholm, dotter av handlanden och rådmannen Anders Roos och Maria Elisabet Rahm.

Barn:

Leonard Vilhelm, född 1815-02-14 Fagerhult
Juliana Maria, född 1816-05-03 på Fagerhult, död ogift 1874-08-13 i Stockholm.

TAB 20

Johan Gustaf (översiktstab. 11, son av Jon Vilhelm, Tab. 9), född 1795-02-11 Gravsjöhult. Korpral vid Smålands dragonregemente 1810-06-10. Kornett vid Smålands dragonregemente 1811-01-15. 2. löjtnant vid livregementets grenadjärkår 1816-03-19. Kapten vid livregementets grenadjärkår 1827-04-25. Avsked med majors n. h. o. v. 1832-04-14. Död 1856-01-12 i Västerås. Gift i Västerås 1832-05-10 med Rebecka Vilhelmina Edberg, död i barnsäng 1848-08-15, dotter av repslagareåldermannen Per Edberg.

Barn:

Rebecka Vilhelmina Juliana, född 1833-04-20 på Skäljarp i Edshults socken, Jönköpings län, död 1884-03-10 Svallarp Gift 1851-04-30 på Skäljarp med lantbrukaren Anders Nilsson Lindblom, född 1824.
Per Johan Gustaf, född 1835. Ingenjör. Död 1908. Se Tab. 21.
Selma Abela Maria (Zelma), född 1837-07-23 på Skäljarp. Folkskollärarinneexamen i Stockholm 1872. Skollärarinna vid Rambergs bruk i Ramsbergs socken, Västmanlands län 1880. Död ogift 1919-08-25 i Edshults församling, (EÄ Hults socken), Jönköpings län (db).
Amanda Sofia Charlotta, född 1839-11-28 på Skäljarp, död ogift 1904-06-04 Näsby .
Emilia Mariana Rosalie, född 1842-02-07 på Skäljarp. Folkskollärarinneexamen i Strängnäs 1863. Överlärarinna vid flickskolan i Gävle 1870. GMmf 1907-10-18. Död ogift 1922-11-14 i Stockholm (Staffans församling, Gävle, db).
Ida Gustava Aurora, född 1844-11-13 på Skäljarp, död 1916-06-24 i Norra församlingen, Örebro (db). Gift 1872-09-07 i Gävle med häradshövdingen i Östra Närkes domsaga i Örebro län, RNO, Adolf Jakob Robert Krook, född 1837-11-02 i Ystad, död 1911-02-07 i Örebro.
Carl Adolf Vilhelm, född 1846. Lantbrukare. Se Tab. 23.
Ernst Axel Leonard, född 1848-08-15, död 1849-04-19.

TAB 21

Per Johan Gustaf (översiktstab. 11, son av Johan Gustaf, Tab. 20), född 1835-03-24 på Skäljarp. Elev vid lantmäteriet 1862. Ingenjör. Död 1908-01-20 på sin egendom Fagrabjörk i Edshults socken, Jönköpings län (db). Gift 1880-03-05 med Alma Augusta Rosin, född 1860-01-02 på Fagrabjörk, död 1928-02-11 i Stocksund, dotter av apotekaren Per Rosin och Julia Löfgren.

Barn:

Anna, född 1880-09-20 på Fagrabjörk, Edshults församling, Jönköpings län. Stiftsjungfru. Död 1955-06-26 å lasarattet i Växjö, (Ryssby församling, Kronobergs län, db). Gift i Västra församling, Jönköping (vb), 1910-07-24 med kamreraren i riksbanken Carl Gunnar Lindquist, född 1867-10-29 i Stockholm, död 1946-06-12
John, född 1882-05-28 och död 1882-07-17 på Fagrabjörk.
Julia, född 1883-09-01 på Fagrabjörk. Stiftsjungfru. Gift 1913-09-01 på Fagrabjörk med länsnotarien Jakob Carl Gustaf Hård af Segerstad, nr 17, född 1885, död 1951-06-25 i Vasa församling, Göteborg, (db).
Mina, född 1885-03-16 på Fagrabjörk. Stiftsjungfru. Mogenhetsexamen 1904-05-29. Gift 1:o 1917-02-17 på Edshult (vb) och 2:o 1923-12-28 i Karlsborg med jägmästaren i Storbackens revir, docenten vid skogshögskolan, fil. kand., professor, Johan Edvard Wibeck, född 1877-03-03 i Kållerstads socken, Jönköpings län, son av kronofogden Carl Johan Wibeck och Emma Broberg.
Gustaf Christian (Gösta), född 1887. Stadsveterinär. Se Tab. 22.
Carl-Henrik, född 1890-05-11 på Fagrabjörk. Mogenhetsexamen 1909-05-25. Volontär vid Smålands artilleriregemente 1909-06-07. Elev vid krigsskolan 1910. Utexaminerad 1911-12-20. Underlöjtnant vid Smålands artilleriregemente 1912-02-02. Avsked 1915-01-22. Köpman i Stockholm.

TAB 22

Gustaf Christiann (Gösta) (översiktstab. 11, son av Per Johan Gustaf, Tab. 21). Född 1887-11-20 Fagrabjörk. Studentexamen i Jönköping 1910-06-14. Veterinärexamen 1914-11-04. Tillförordnad distriktsveterinär i Alingsås 1914-12-30–1915-02-17 och i Lyckeby 1915-03-01–1915-03-14 och 1915-07-15–1915-07-30. Tillförordnad stadsveterinär i Lund 1915-03-15–1915-04-24. Besiktningsman vid Göteborgs slakthus 1915-08-15–1915-08-31. Tillförordnad stadsveterinär i Trälleborg och besiktningsman vid stadens besiktningsbyrå 1915-09-01. Stadsveterinär och besiktningsman vid köttbesiktningsbyrån i Trälleborg 1916-04-01. Tillika importkontrollveterinär vid köttbesiktningsbyrån i Trälleborg sedan 1922-07-01 och exportbesiktningsveterinär sedan 1924-07-01. Äger Fagrabjörk sedan 1929-11-01. Gift 1919-08-28 i Edshults församling (EÄ socken), Jönköpings län med Ruth Elmqvist, född 1896-03-27 i Ystad, dotter av verkmästaren C. E. Elmqvist och Gunhild Sjögren.

Barn:

Ruth Ingrid, född 1920-08-24 i Trälleborg församling (fb). Laborant. Textillärare.
Ulf Per Gustaf, född 1924-03-05 i Trälleborg.

TAB 23

Carl Adolf Vilhelm (översiktstab. 11, son av Johan Gustaf, Tab. 20). Född 1846-12-01 på Skäljarp, Edshults församling, Småland. Lantbrukare. Överflyttade till Cambridge i Nordamerika. Park- & trädgårdsmästare i Cambridge, IL., USA. Död 1925-04-03 i Cambridge, IL., USA (db). Gift 1876-03-05 (EÄ 1875-03-05) i Andover, IL., USA, (vb) med Ida Mary Eklund, född 1853-08-21 i Småland, död 1919-02-25 i Cambridge, IL., USA (dbu), dotter av Peter J Eklund och Johanna Wilhelmina Jonsson.

Barn:

Elda Johanna Aurora Vilhelmina, född 1876-09-09 i Cambridge, IL., USA. Död ogift 1915-05-05 i Cambridge, IL., USA
Clemens Emil Teodor, född 1878-05-13 i Cambridge, IL., USA. Farmare. Död ogift 1923-02-21 i Cambridge, IL., USA (db).
Lydia (EÄ Lidy ) Essie Emilia, född 1880-08-05 i Cambridge, IL., USA. Sekreterare. Död ogift 1934-11-05 i Cambridge, IL., USA.
Ralph Robert (EÄ Ralfe), född 1882-10-05 i Cambridge, IL., USA. Specerihandlare. Död 1943-02-17 i Moline, IL. USA (db). Barnlös. Gift med Daisy Luella Bristol, född 1886-06-18 i Cambridge, IL., USA (fb), död 1939-11-13 i Cambridge (db), dotter av Michael Bristol och Martha Mascall.
John August (EÄ Johan), född 1885-01-16 i Cambridge, IL., USA. Slakterihandlare. Död ogift 1939-05-27 i Cambridge, IL., USA (db).
Norman William, född 1886-10-16 i Cambridge, IL., USA. Polisman i San Fransicso, CA., USA. Deltog i 1:a världskriget med 360:e infanteribrigaden från Texas i den amerikanska expeditionskåren i Frankrike. Död ogift 1951-02-23 i East Moline, IL. USA (db).
Artur J G, född 1889-04-23 i Cambridge, IL., USA. Död 1890-04-24 i Cambridge, IL., USA.
Harold Fredrick Wayne, född 1891-06-25 i Cambridge, IL., USA. Deltog i 1:a världskriget, då han blev svårt sårad. Krigspensionär. Död ogift 1948-03-07 i Munson, IL., USA (db).
Tom Arza Raymond, född 1895-03-11. Se Tab. 23A.

TAB 23A

Tom Arza Raymond, (översiktstab. 11, son av Carl Adolf Vilhelm, Tab. 20). Född 1895-03-11 i cambridge, IL., USA. Specerihandlare. Köpman. Deltog i 1:a världskriget med 4:e infanteridivisionen i den amerikanska expeditionskåren i Frankrike. Gift 1923-01-20 i Kewanee, IL., USA, med Alma Christine Johnson, född 1894-11-19 i Bishop Hill, IL,. USA, dotter av farmaren Andrew G Johnson och Kate Olson.

Barn:

James Holton, född 1928-07-25 i Cambridge, IL., USA.
Thelma Ann, född 1930-09-21 i Moline, IL., USA. Hemmafru samt sköter bokföringen i makens köttaffär. Gift 1955-05-21 i Kewanee, IL., USA, med Charles Francis Schwerbrock, född 1927-09-29 i Kewanee, IL., USA, innehar "Chuck's Meat Market" i Kewanee, IL., USA, son av bagaren John Henry Schwerbrock och Mary Gossens.

TAB 24

Nils (översiktstab. 14, son av Nils Joensson Rosenquist, Tab. 1), till Åryd och Hemset, båda i Hemmesjö socken, Kronobergs län, vilka han ärvde efter fadern samt Rosenholm i Lannaskede socken, Jönköpings län och Bjädesjö i Myresjö socken, Jönköpings län, vilka båda han köpte till frälse 1643. Var fänrik vid Smålands ryttare 1634. Kornett vid Smålands ryttare 1638. Löjtnant 1639. Ryttmästare 1644 (Hk.). Major 1657 (Hk.). Var avgången från regementet 1659 (Hk.). Var död 1668-01-00 (KA, reduktionskoll. akt 292 (OA).) Han hade under tyska kriget blivit »illa skjuten och till sin högra arm förlamad» och fick genom kungligt brev 1646-07-18 därför i donation hemmanen Edseryd, Skräppeboda och Trishult i Lannaskede socken samt Abbamåla i Myresjö socken under Norrköpings besluts villkor (Hk.) och genom kunglig brev 1651-06-04 ytterligare 4 3/4 mantal i Kronobergs och Jönköpings län, bl a hemmanet Hjälmhester i Lannaskede socken. Gift efter 1646, men före 1652 med Maria Oxe, död 1685 på sommaren, dotter av landshövdingen Erik Andersson Oxe, nr 103, och hans 1:a fru Margareta Lillie af Greger Mattssons ätt, nr 6.

Barn:

Erik. Vistades 1670 i Paris. Sannolikt död utrikes
Johan, till Hemset och Åryd (1701). Kapten. Död 1711 på Åryd och begraven 1711-07-00 i Hemmesjö socken. 'Var gift och lärer haft en dotter vid namn Märta.'
Axel, till Åryd och Rosenholm. Född 1655. Student i Uppsala (Um.) 1667-10-20. Löjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1675-11-05. Ryttmästare vid Smålands kavalleriregemente 1679-07-21. Avgången från regementet 1680. Levde ännu 1705 men var död barnlös 1713 och sannolikt begraven i Tjureda kyrka, Kronobergs län, där hans änka 1715 lät uppsätta ett epitafium över honom (At (Sch.)). Han utbytte från kronan 1683 de reducerade hemmanen Edseryd och Hjälmhester och 1690-04-28 Åryd och Hemset. Gift sannolikt 1696 (före sommaren 1696) med Catharina Gyllenanckar i hennes 2:a gifte (gift 1:o efter 1685 men före 1691 med skeppskaptenen friherre Erik Ulfsparre af Broxvik, nr 37, i hans 2:a gifte, död 1694), döpt 1655-03-29 på Stockholms slott, levde 1718-03-27, då hon gjorde sitt testamente till förmån för systersonen kaptenen Alexander Stuart (Medd. av kantor P. G. Vejde.), dotter av landshövdingen Gabriel Gyllenanckar, nr 47, och Maria Sparre af Rossvik.
Anna. Gift med kaptenen Jöns Rääf i Småland, nr 189, född 1641, död 1689, 'från vilken hon 1688 bortrymde till Hamburg med Gustaf Armsköld, för vilken hon länge varit beryktad.'
Beata, död 1709 på sin egendom Karleby i Kisa socken, Östergötlands län och begraven 1709-05-12 jämte sin man i Kisa kyrka. Gift efter 1686 med regementskvartermästaren Nils Rosenfelt, nr 607, född 1652, död 1709.
Margareta, död 1730-10-16 på Bjädesjö, som hon ägde.

Utan känt samband:

Nils Johansson Rosenquist. Gift 1711-05-28 på Åryd med Brita Olofsdotter [Hemmesjö kyrkoarkiv (medd. av P. G. Vejde).].

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.


Sveriges ridders- och adelskalender 1923

Svenskt porträttgalleri

Roskilde historie

Arte Et Marte, Meddelanden från Riddarhuset, Nummer 1 2007

Samtal med medlemmar ur ätten Rosenquist af Åkershult.