:

Von Mentzer nr 720

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Mentzer nr 720

Adlad 1663-05-28 introd. 1664. En gren erhöll 1731 friherrlig värdighet men tog ej introduktion.

Mentzer A72000.png

TAB 1

Georg Mentzer Hauptman i Meissen i Sachsen.

Barn:

 • Liborius Mentzer, adlad von Mentzer, född 1598 i Meissen. Inkom till Sverige och blev gemen soldat vid Västgöta regemente 1623. Var fänrik 1629 och kaptenlöjtnant 1637 vid överste Lars Kaggs Älvsborgs regemente. Kapten därst. 1640. Major 1648. Överstelöjtnant 1655-05-00. Överste för bergsregementet 1658. Konfirm. fullm. s. å. 20/12. Kommendant på Bohus slott 1659. Avsked s. å. Adlad 1663-05-28 (introd. 1664 under nr 720). Död 1671 på sommaren (före 20/8) och begraven i Grönahögs kyrka Älvsborgs län. Gift med Christina Printz, som efterlevde.

Barn:

 • Georg, död ogift.
 • Anders, född 1626. Överstelöjtnant. Död 1718. Se Tab. 28
 • Emerentia, död 1684-02-13 Björkeröd. Gift med ryttmästaren Bengt Reetz, adlad Reuterwall, nr 1075, i hans 1:a gifte, född 1634, död 1687.
 • Achatius Liborii Mentzer. Student i Uppsala7 1652-10-08. Var fänrik vid Älvsborgs regemente 1657.4

TAB 2

Johan, (son av Liborius Mentzer, adlad von Mentzer, tab 1), till Tidaholm i Angarps socken, Skaraborgs län. Född 1624. Kapten vid Älvsborgs regemente 16495. Död 1678 i Stade. Gift med Sofia Lilliehöök af Fårdala i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1682-11-08 på Lagmanshaga i Ljungsarps socken, Älvsb., med överstelöjtnanten Bengt Belfrage, född 1642, död 1726), född 1647-01-06, död 1721 och ligger jämte sin 2:a man begraven i Ljungsarps kyrka, dotter av översten Nils Lilliehöök af Fårdala, och Virginia Hand.

Barn:

 • Agneta, född 1669, död 1750-02-02 Gammalsjö och ligger jämte sin man begraven i Grönahögs kyrka Älvsborgs län. Gift med majoren Johan Christoffer von Bauman, född 1684, död 1754.
 • Johan, friherre von Mentzer (ej introd.), född 1670. Generallöjtnant och landshövding. Död 1747. Se Tab. 3.
 • Christina, född 1672, död 1746. Gift 1:o 1709-04-02 i Sätila socken, Älvsborgs län med löjtnanten vid Älvsborgs regemente Nils Munck. Gift 2:o 1723-01-22, i Kölaby socken, Älvsborgs län med majoren vid Älvsborgs regemente Christoffer Aron Moritz, död 1741 och begraven i Mentzerska graven i Grönahögs kyrka
 • Carl, född 1674. Överstelöjtnant. Död 1740. Se Tab. 4

TAB 3

Johan, friherre von Mentzer, ej introd., (son av Johan, tab 2), till Tidaholm. Född 1670-09-15 i Västergötland. Volontär vid livgardet 1686. Fänrik 1688 vid markgrevens av Brandenburg-Baireuth regemente i venetiansk tjänst på Morea. Löjtnant därst. 1690. Kapten 1692. Major 1696. Major vid fältmarskalken Steinaus regemente i kursachsisk tjänst 1699. Avsked 1700. Major vid Östgöta tremänningsinfanteriregemente s. å. 19/7. Överstelöjtnant vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1703-04-05. Överste för Älvsborgs regemente 1710-02-01. Generalmajor av infanteriet 1717-12-05. Landshövding i Jönköpings län 1728-03-26. Friherre 1731-07-05, (ej introd). Generallöjtnant. Död 1747-05-01 på Tidaholm och begraven i Tidaholmsgraven i Angarps kyrka s. å. 14/5. 'Under sin tjänst på Morea bevistade han 1689 belägringen av Napoli-Malvasia, 1690 belägringen och intagandet av Valonia, 1692 belägringen av Canea, 1693 sjöslaget vid Andreos, 1694 belägringen av Xio och 1695 sjöslaget vid Spalneadora samt slaget till lands vid Argos jämte sjöträffningen vid Metelin. Var med vid Gemauertshof 1705, Liesna 1708 och Poltava 1709, därifrån han kom med till Turkiet. Fick efter kalabaliken i Bender befälet över det där vid konungens avresa kvarlämnade fotfolket. Anförde sitt regemente (Älvsborgs) under fälttågen i Norge 1716 och 1718 samt mistade vid Kristiania genom en kanonkula sitt vänstra ben. Har skänkt predikstol till Lommaryds kyrka i Småland.' Gift 1718 med Catharina Charlotta Falkenberg af Trystorp, född 1691-04-01, död 1761-01-07 på Tidaholm, dotter av landshövdingen Carl Falkenberg af Trystorp, och hans 2:a fru, friherrinnan Ebba Jacquette Sparre.

Barn:

 • En son, begraven i Tidaholmsgraven i Angarps kyrka
 • Eva, född 1723-04-00, död 1778-04-29 på Tidaholm. Gift där 1745-09-19 med lagmannen Johan Braun, adlad Braunerhielm, född 1702, död 1758.
 • Johannes, född 1724-09-11 i Göteborgs garnisonsförsaml.
 • Eleonora, född 1725, död 1786-05-25 i Stockholm. Gift 1744-09-12 i Jönköping med vice presidenten, friherre Sten Carl Bielke, i hans 2:a gifte, född 1709, död 1753.
 • Magdalena, född 1726-10-15, död 1809-02-16 på Edsberg i Sollentuna socken, Stockholms län och ligger jämte sin man begraven på Sollentuna kyrkogård under en vacker och högt upprest sten. Gift 1745-12-25 i Jönköping med generalmajoren och landshövdingen Ture Gustaf Rudbeck, friherre Rudbeck, född 1714, död 1786.
 • Charlotta, född 1729-12-05 i Jönköping, död 1806-02-27 Långås. Gift 1756-11-24 på Tidaholm med kaptenen Fredrik Malkolm Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, nr 66, född 1722. Död 1796.

TAB 4

Carl, (son av Johan. tab 2), till Lagmanshaga i Ljungsarps socken, Älvsborgs län. Född 1674. Lärfyrverkare vid artilleriet 1691. Sergeant vid Älvsborgs regemente 1694-09-02. Fänrik därst. 1699. Löjtnant 1700-09-08. Kapten vid bergsbataljonen 1701-09-25. Kapten vid Kronobergs regemente 1703-10-23. Överstelöjtnants titel 1722-06-26. Avsked 1733-05-05. Död 1740-07-03 på Lagmanshaga och begraven i Ljungsarps kyrka. Han blev fången vid Poltava och förd till Tobolsk, varifrån han ej hemkom förrän efter fredsslutet. Gift 1721-04-30 i Tobolsk med Arma Catharina Stierncrantz, född 1706, död 1755-09-20 på Lagmanshaga, dotter av överstelöjtnanten Arvid Stierncrantz, och hans 1:a fru Sara Sofia Stahl.

Barn:

 • Sofia, född 1724-06-01, död 1798-05-07 på Gammalsjö i Kalvs socken, Älvsborgs län. Gift 1753 med löjtnanten Johan Ulrik Kuylenstierna, född 1727, död 1800.
 • Johan, född 1726. Löjtnant. Död 1766. Se Tab. 5
 • Charlotta Christina, född 1729-12-10, död ogift 1813-03-21, Långås
 • Liborius, född 1732. Fänrik. Död 1793. Se Tab. 11
 • Agneta, född 1737-11-27 på Lagmanshaga, död 1817-04-10 på Gammalsjö. Gift 1757 med sin svågers kusin, jägmästaren Gustaf Fredrik Kuylenstierna, född 1730, död 1776.
 • Sara Magdalena, född 1739-09-26, död ogift 1808-12-03 på Gammalsjö.

TAB 5

Johan, (son av Carl, tab 4), född 1726-03-30. Volontär vid Älvsborgs regemente 1744-02-00. Fänrik därst. 1750-06-26. Löjtnant 1758-07-03. Död 1766-07-22 i Stockholm, 'sedan han såsom enspännare blivit sänd av sin chef till huvudstaden med berättelse om Hofmanska sammangaddningen i Västergötland, och därvid för med en sådan hast, att han sjuknade.'. Gift 1757-09-27 i Vegby svarvaregård i Säms socken, Älvsborgs län med Christina Magdalena Baalack, född 1727, död 1789-06-21 Brängesås

Barn:

 • Johan Julius, född 1762. Kapten. Död 1808. Se Tab. 6
 • Carl, född 1764, död 1766.

TAB 6

Johan Julius, (son av Johan, tab 5), född 1762-06-09, i Blidsbergs socken, Älvsborgs län. Volontär 1764-10-18, rustmästare 1779-07-04 och fänrik 1782-04-09, allt vid Älvsborgs regemente. Löjtnant därst. 1789-05-20. Kapten 1796-10-26. Avsked såsom kapten i armén 1804-10-09. Död 1808-12-20 i Vänersborg. Han bevistade hela finska kriget 1788–1790. Gift 1801-11-17 Truveholm med Carolina Charlotta Aminoff, född 1773-08-10, död 1831-08-14 Tomten, dotter av majoren Carl Fredrik Aminoff, och Juliana Sofia Winding.

Barn:

 • Alexander Fredrik, född 1802-10-28, Oltorp, död där 1805-07-11.
 • Anna Magdalena, född 1804-02-06 på Oltorp, död 1887-07-17 Baldersnäs. Gift 1827 med kyrkoherden i Bellefors församl. av Skara stift, hovpredikanten Lorentz Gustaf Liander, född 1794-04-15, död 1842-05-29.
 • Carl Johan, född 1805-05-14 på Oltorp, död där s. å. 2/10.
 • Ture Alexander, född 1807-09-16, på Oltorp. Kadett vid Karlberg 1821-09-26. Avgången 1828-10-31. Fänrik vid Jönköpings regemente 1829-04-10. Kornett vid livregementets husarkår 1830-09-02. Avsked från kåren 1831-05-14. Avsked ur krigstjänsten 1833-12-07. Volontär vid kronprinsens husarregemente 1834-01-12. Korpral därst. s. å. 25/12. Avsked från regementet 1836-01-24. Underlöjtnant i armén 1838-02-16. Avsked ur krigstjänsten 1842-05-28. Löjtnant i armén 1848-09-29. Ånyo avsked ur krigstjänsten 1876-01-28. Död ogift 1892-02-11, i Stockholm. Framstående kartograf.

TAB 7

Carl, (son av Carl, tab 4), till Lagmanshaga i Ljungsarps socken, Älvsborgs län. Född där 1727-06-22. Volontär vid Älvsborgs regemente 1747-06-18. Rustmästare därst. 1749-03-21. Furir 1756-06-26. Förare 1753-07-02. Fänrik 1758-07-03. Löjtnant 1770-01-26. Kapten 1777-12-03. Avsked 1783-04-30. Död 1800-05-21 på Lagmanshaga. Gift 1767-10-04 Gunnarsbo med sin syssling Virginia Christina Lilliehöök af Fårdala, född 1733, död 1792-02-16 Toarp, dotter av ryttmästaren Nils Lilliehöök af Fårdala, och Hedvig Eleonora Hård af Segerstad.

Barn:

 • Anna Eleonora, född 1768-10-24 på Gunnarsbo, död 1831-11-04 på Toarp. Gift 1788-09-19 med kaptenen Nils Johan Björnberg, född 1764, död 1822.

TAB 8

Arvid, (son av Carl, tab 4), till Lagmanshaga. Född 1728-11-17. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1747-06-22. Korpral därst. 1752-08-04. Kvartermästare 1760-12-05. Kornett i armén 1774-12-23. Kornett vid nämnda regemente 1779-11-16. Avsked 1786-09-20. Död 1804-01-18 Ekängen. Gift 1757-01-18 med sin svågers kusin Margareta Vilhelmina Kuylenstierna, född 1726, död 1780-01-22 på ryttmästarebostället Mårtenstorp i Öreryds socken, Jönköpings län. Dotter av kaptenen Vilhelm Kuylenstierna, och Margareta von Lietzen.

Barn:

 • Carl Vilhelm, född 1757. Löjtnant. Död 1817. Se Tab. 9.
 • Anna Margareta, född 1759-03-22 på Lagmanshaga, död ogift 1781-12-01 på Mårtenstorp.
 • Johan, född tvilling 1762-09-20 på Lagmanshaga, död s. å. 16/10.
 • Sofia, född tvilling 1762-09-20 på Lagmanshaga, död ogift 1803-07-29 Berg s socken, Jönköpings län.
 • Charlotta, född 1763-10-19, på Lagmanshaga, död där 1764-02-07.
 • Magdalena Charlotta, född tvilling 1766-04-21, död 1831-05-17. Gift 1795-10-06 på Mårtenstorp med sin kusin på mödernet, löjtnanten Christer Abraham Kuylenstierna. Född 1767, död 1828.
 • Ebba Charlotta, född tvilling 1766-04-21, död före 1780.
 • Gustava Christina, född 1767-08-28 och död s. å. 5/11 på Lagmanshaga.

TAB 9

Carl Vilhelm, (son av Arvid, tab 8), född 1757-05-23. Volontär vid Smålands lätta kavalleriregemente 1764. Korpral därst. 1774. Kornett 1779-02-07. Löjtnant 1792-11-22. Löjtnant vid adelsfaneregementet 1796-07-18. Död 1817-05-15 Rånnaköp. Gift 1:o 1794-02-26 Gammalsjö med sin kusin Agneta Christina Kuylenstierna, född 1754-05-27 på Gammalsjö, död 1806-09-09 Bråarp. Dotter av löjtnanten Johan Ulrik Kuylenstierna. Nr 1304, och Sofia von Mentzer. Gift 2:o med Anna Margareta Liedberg, född 1793, död 1834-08-23 i Jönköping.

 • Barn.
 • 1. Arvid Johan, född 1795. Major. Död 1871. Se Tab. 10.
 • 1. Sofia Margareta Beata, född 1797-06-12. Stiftsjungfru. Död 1841-09-04 i Varberg. Gift 1826-09-17 på Långås i Morups socken, Hallands län med sin både kusin och syssling, löjtnanten Johan Bernhard Kuylenstierna, i hans 1:a gifte, född 1797, död 1879.
 • 2. Charlotta Christina, född 1809, död s. å.
 • 2. Carolina Vilhelmina Margareta, född 1810-08-29 på Bråarp. Stiftsjungfru. Död 1885-02-28 i Jönköping såsom änka. Gift 1835-12-03 med handlanden i Falkenberg Carl Fromhold Öhrvall.
 • 2. Carl Leonord, född 1812-12-10 död 1813-02-25.
 • 2. Anna Charlotta, född 1814-12-12 i Jönköping, död 1815-03-22.
 • 2. Carl Liborius Baltzar, född 1816-07-29, död s. å. 19/9.
 • 2. Anna Charlotta, född 1817-11-28, död 1819-04-25.

TAB 10

Arvid Johan, (son av Carl Vilhelm, tab 9), född 1795-08-16 på kornettsbostället Hult i Åkers socken, Jönköpings län. Sergeant vid Vendes artilleriregemente 1812-04-28. Avsked 1816-01-17. Fänrik vid dalregementet 1817-07-29. Löjtnant därst. 1822-06-11. 2. Kapten 1829-05-16. RSO 1841-07-04. Kommendant i Gävle och å Fredriksskans 1844. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1845-10-09. Major därst. 1860-05-04. Avsked ur krigstjänsten 1864-03-22. CXIV Joh:s medalj 1855. Död 1871-09-30 i Stockholm. Gift 1830-03-25 i Venjans prästgård Kopparbergs län med Eleonora Hedvig (Nora) Wesström, född 1799-11-11 i Stora Tuna klockaregård Kopparbergs län, död 1876-08-19 på Stora Björknäs i Bo kapellförsaml. Stockholms län. Dotter av kontraktsprosten Erik Wesström och Hedvig Regina Arnberg.

Barn:

 • Agneta Regina Charlotta (Agnes), född 1831-01-28 på kaptensbostället Bläsenborg i Orsa socken, Kopparbergs län, liksom syskonen, död 1899-04-08 i Husby prästgård. Gift 1868-01-21 i Stockholm med kyrkoherden i Husby och Skederids församl:s pastorat av ärkestiftet Johan Gustaf Hultgren, född 1832-11-11 i Fredsbergs socken, Skaraborgs län, död 1905-10-29 i Husby prästgård.
 • Anna Sofia Carolina, född 1833-04-01, död 1907-11-07 i Stockholm. Gift 1859-10-25 i Gävle med byggmästaren, RVO, Carl Henrik Hallström, född 1828-02-18 i Hallsbergs socken, Örebro län, död 1901-06-02 i Stockholm.
 • Hedvig Margareta Christina (Hedda), född 1836-02-11, död ogift 1907-11-11 i Stockholm.
 • Vilhelmina Magdalena Catharina (Mina), född 1839-05-19, död 1905-06-22 i Stockholm. Gift där 1866-07-12 med folkskolläraren och organisten i Tortuna socken, Västmanlands län med Anders Gustaf Öhrnberg, född 1821-08-14 i Skultuna socken, Västmanlands län, död.
 • Johanna Eleonora Beata, född tvilling 1840-12-01, död 1846-08-21 i Gävle.
 • Eva Elisabet Virginia, född tvilling 1840-12-01. Anställd vid generalstabens kartverk till 1902. Död ogift 1914-08-30 i Stockholm.
 • Maria Lovisa Ulrika, född 1842-08-29, död 1846-09-09 i Gävle.

TAB 11

Liborius, (son av Carl, tab 4), född 1732-01-23. Volontär vid Jönköpings regemente 1747-11-03. Furir därst. 1756-03-26. Sergeant s. å. 14/6. Fältväbel 1767-09-19. Fänrik 1779-02-10. Avsked 1792-12-18. Död 1793-09-12 på Bredaryd Söregård i Bredaryds socken, Jönköpings län. Gift 1762-10-29 med Anna Helena von Schwartzenhoff, döpt 1729-01-00 i Tranemo socken, Älvsborgs län, död 1811-08-31 på Bredaryd Söregård, dotter av kaptenen Johan von Schwartzenhoff, och hans 2:a fru Märta Helena Hård af Torestorp, nr 60.

Barn:

 • Anna Beata, född 1763-08-26 på Bredaryd Söregård, död ogift 1852-12-26 i Forsheda prästgård.
 • Carl Johan, född 1766. Major. Död 1855. Se Tab. 12

TAB 12

Carl Johan, (son av Liborius, tab 11), född 1766-05-28 på Bredaryd Söregård. Inskriven till krigstjänst 1767-08-01. Rustmästare 1769-07-10. Sergeant 1787-06-16. Fänrik vid Jönköpings regemente 1789-09-14. Löjtnant därst. 1795-12-20. Stabskapten 1807-05-04. Kompanichef 1808-05-13. Avsked 1812-01-07. Majors karaktär 1813-03-30. Död 1855-03-04 på Anneberg i Bredaryds socken. Bevistade kriget i Finland 1788–1790 och var med i affärerna vid Sippola, Kärnäkoski och Savitaipale. Gift 1802-11-01 på Lilla Segerstad i Reftele socken, Jönköpings län med Beata Lovisa von Völschow, född 1771, död 1860-01-17 på Anneberg, dotter av majoren Carl Fredrik von Volschow och Maria Elisabet Hård af Segerstad.

Barn:

 • Carl Liborius, född 1803. Kammarherre. Död 1876. Se Tab. 13
 • Anna Elisabet (Elsa), född 1805-07-04, på Lilla Segerstad. Stiftsjungfru. Död ogift 1887-09-27 på Anneberg.
 • Charlotta Beata Sofia, född 1808-09-22 på Lilla Segerstad. Stiftsjungfru. Död 1867-11-20 Strand Gift 1834-10-16 på Lilla Segerstad med sin frände, majoren Johan Anders Kuylenstierna, född 1796, död 1876.

TAB 13

Carl Liborius, (son av Carl Johan, tab 12), född 1803-08-24 på Lilla Segerstad i Reftele socken, Jönköpings län. inskriven i Växjö skola 1814-09-05. Student i Lund 1821-10-13. Examen till rättegångsverken 1826. Auskultant i Göta hovrätt s. å. 7/4. Vice auditör vid Jönköpings regemente 1828-05-10. Auskultant i Svea hovrätt 1829-09-02. Extra ordinarie notarie s. å. 26/9. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen s. å. 4/9. Hovnotarie vid borgrätterna s. å. 9/10. Extra ordinarie kanslist i riksgäldskontoret s. å. 4/12. Kammarjunkare 1831-07-08. Kanslist vid riksgäldskontorets kommissariat 1839-02-06. Sekreterare hos ståthållarämbetet å Stockholms slott s. å. 27/5. Avsked från kanslisttjänsten 1850-08-29 och från sekreterarbefattningen 1864. Kammarherre 1867-09-03. Död 1876-10-13 på sin egendom Lilla Segerstad. Gift 1847-07-11 i Fellingsbro kyrka Örebro län med stiftsjungfrun Gustava Sofia Elisabet Kuylenstierna, född 1819-01-30 i Stockholm, död 1895-08-20 i Forsheda socken, Jönköpings län, dotter av underståthållaren Erik Magnus Kuylenstierna, och Helena Sofia Johanna Cederstråhle.

Barn:

 • Gustava Beata Sofia, född 1848-05-08 på Lilla Segerstad, död där 1870-09-03.
 • Anna Elisabet Charlotta, född 1850-01-26 på Lilla Segerstad, död där 1860-12-24.
 • Maria Lovisa Helena, född 1851-09-15 på Lilla Segerstad, död där 1861-01-13.
 • Emma Carolina Vilhelmina, född 1853-09-15, död s. å. 22/9.
 • Johan Erik Liborius, född 1855-04-02 på Lilla Segerstad, död där 1860-12-25.

TAB 14

Carl Harder, (son av Carl Liborius, tab 13), född 1857-06-22 på Lilla Segerstad. Mogenhetsexamen i Jönköping 1875-12-13. Student i Lund 1876-02-21. Jur. preliminärexamen s. å. 30/5 och examen till rättegångsverken 1879-12-18. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1880-02-30. Elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1880–1881. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt 1882-01-16. Vice häradshövding 1884-10-01. Bitr. länsnotarie i Stockholms län 1885-12-29. T. f. Kronofogde i Östra härad av Jönköpings län 1887-03-15–1890-11-11. Kronofogde i Västbo härads fögderi av nämnda län 1891-03-13. Ledamot av riksdagens första kammare 1901–1919. RVO 1906-12-01. Statsrevisor 1910. RNO 1914-09-30. Äger Lilla Segerstad med underlydande i Refteleds socken,, samt villa Framnäs i Värnamo socken, båda i Jönköpings län. Biogr. i "Vem är det?". Död 1936-04-10 i Värnamo (db nr 12). Gift 1885-01-08 i Värnamo med Anna Bagge, född 1863-08-07 i Varberg, dotter av bagaren Christian Birger Bagge och Anna Catharina Wahlberg. död 1940-08-08 i Djursholm (Djursh. Danderyds förs, Stockholm, db nr 45).

Barn:

 • Sofia Nanna Maria, född 1885-10-26 i Stockholm. Utexaminerad från gymnastiska centralinstitutet 1907. Gymnastikdirektör.
 • Carl''-Birger Erik Josua, född 1887-03-15 i Stockholm. Mogenhetsexamen vid Beskowska skolan i Stockholm 1908-05-22. Kansliexamen vid Stockholms högskola 1910. Jur. kandidat därst. 1914. Extra ordinarie notarie i Stockholms rådhusrätt 1915–1917. Amanuens i finansdepartementet 1915-09-15. Extra ordinarie tjänsteman i riksförsäkringsanstalten 1917-04-24. Notarie därst. 1917-12-20–1922-02-28. Notarie i medicinalstyrelsen 1922-03-01. Gift 1927-11-11 i Hel. Trefaldighetskyrkan i Gävle med Anna Ingeborg Schmidt, född 1893-11-03 på Mosslelund i Värnamo landsförsaml. Jönköpings län, dotter av godsägaren, agronomen John Leonard Schmidt och Anna Lovisa Fogelin. Se Tab. 14A.
 • Ruth Anna Elisabet, född 1888-11-20 i Vetlanda socken, Jönköpings län. Mogenhetsexamen 1908-05-22. Kontorsskrivare i riksbanken. Kammarskrivare därst. 1929-03-21. Förste kammarskrivare i Riksbanken.
 • Sigrid Karolina, född 1891-08-27 på Lilla Segerstad i Reftele förs, Jönköping. Gift 1921-05-15 i Forsheda socken, Jönköpings län (Stockholm, Maria förs, vb), med överläkaren vid länslasarettet i Södertälje, med. licentiat Hans Erik Valdemar Normann, från vilken hon blev skild genom Södertälje rådhusrätts utslag 1935-06-03, född 1892-09-16 i Västra Skrävlinge socken, Malmöhus län.
 • Märta Charlotta, född 1895-07-27 på Lilla Segerstad i Reftele förs, Jönköping. Gift 1921-04-02 i Reftele kyrka förs, Jönköping, ]] med agronomen Anders Gustaf Persson, född 1893-06-02 i Bodarps förs, Malmö.
 • Baltzar Liborius, född 1896-10-08 på Lilla Segerstad i Reftele förs, Jönköping. Studentexamen i Jönköping 1916-05-17. Student vid Stockholms högskola s. å. i sept. Jur. kandidat 1919. Jur. kandidat. examen 1920-12-15. Tingstjänstg. 1921-02-11–1925-08-15. Tjänstg. i Statens pensionsanstalt 1925–1929-07-01. Tjänstg. i Kammarrätten 1928 i sept. T. f. notarie därst. 1936-04-01. Notarie därst. 1941-02-01. E. o. notarie i Svea hovrätt.

TAB 14A

Carl''-Birger Erik Josua, (son av Carl Harder tab 14), född 1887-03-15 i Stockholm. Mogenhetsexamen vid Beskowska skolan i Stockholm 1908-05-22. Kansliexamen vid Stockholms högskola 1910. Jur. kandidat därst. 1914. Extra ordinarie notarie i Stockholms rådhusrätt 1915–1917. Amanuens i finansdepartementet 1915-09-15. Extra ordinarie tjänsteman i Riksförsäkringsanstalten 1917-04-24. Notarie därst. 1917-12-20–1922-02-28. Notarie i medicinalstyrelsen 1922-03-01. Landstingsman i Stockholms län. RVO 1943-06-05. Förste byråsekreterare hos medicinalstyrelsen 1947-09-26. Avsked 1953-01-30. Kommunalfullmäktig i Östertälje, Stockholm län. Kyrkofullmäktig. Överförmyndare. Ägare tillsammans med syskonen Lilla Segerstad i Reftele förs, Jönköping. Gift 1927-11-11 i Hel. Trefaldighetskyrkan i Gävle (Stockholm Engelbrekts förs, vb), med Anna Ingeborg'' Schmidt, född 1893-11-03 på Mosslelund i Värnamo landsförsaml. Jönköpings län. Dotter av godsägaren, agronomen John Leonard Schmidt och Anna Lovisa Fogelin.

Barn:

 • Carl-Henrik John Liborius, född 1930-10-11 i Adolf Fredriks förs, Stockholm.

TAB 15

Josua, (son av Carl Johan, tab 12), född 1811-02-16 på Lilla Segerstad. Fanjunkare vid Jönköpings regemente 1824-05-08. Fänrik därst. 1829-04-10. Officersexamen s. å. 1/7. Löjtnant 1837-08-18. Kapten 1850-06-05. RSO 1860-05-05. Major i armén 1863. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom major i armén 1864-04-05. Död 1878-03-21 Anneberg. Gift 1838-10-09 på Kinnared i likan, socken, Hallands län med Charlotta Lovisa Beata Kuylenstierna, född 1817-09-09, på Kinnared, död 1881-12-15, på Anneberg, dotter av kaptenen Carl Johan Alexander Kuylenstierna, och Elisabet Maria Gammal Ehrencrona.

Barn:

 • Johan Alexander, född 1839-09-23 på Anneberg. Student i Lund 1857-12-12. Preliminärexamen 1859 och examen till rättegångsverken 1862. Auskultant i Göta hovrätt s. å. Extra ordinarie notarie 1863. Vice häradshövding 1865. Ombudsman i hypoteksföreningen i Växjö 1870-09-05. Stadsfullmäktig i nämnda stad 1876-12-19. Död där 1877-09-24. Gift 1871-05-24 i Skövde med Jenny Sofia Brandt i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1881-06-01 i Stockholm med operasångaren och hovsångaren, RVO m. m., Arvid Fredrik Ödmann, i hans 1:a gifte, född 1850-10-18, i Karlstad, död 1914-07-15 i Stockholm), född 1851-01-19 på Bruntorp, död 1908-05-30, dotter av majoren Mårten Ture Emil Brandt och Hedda Sofia Arnberg.
 • Arvid Fredrik Vilhelm, född 1842. Major. Död 1909. Se Tab. 16.
 • Carolina Maria Lovisa, född 1844-09-20, på Anneberg, död 1928-09-29 och jordf, i Bredaryds kyrka. Gift 1878-10-15 på Anneberg med majoren Otto Leonard Herman Hedenstierna, född 1837, död 1917.
 • Erik Gustaf Liborius, född 1853-09-28 och död 1857-03-12 på Anneberg.

TAB 16

Arvid Fredrik Vilhelm, (son av Josua, tab 15), född 1842-05-12 på Anneberg. Kadett vid Karlberg 1856-06-12. Utexaminerad 1861-06-15. Underlöjtnant vid Jönköpings regemente 1862-06-27. Löjtnant 1865-03-15. Gymnastiklärare vid lägre elementarläroverket i Varberg 1865–1866. Befälhavare för inre bevakningen vid straffängelset på Varbergs f. d. fästning 1866-11-01 och vid straff- och arbetsfängelset på Långholmen 1867-06-14. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1869-01-12. Erhöll kaptens n. h. o. v. s. d. Direktör vid länsfängelset i Karlstad s. å. 18/10. Kapten i armén 1871-04-14. RVO 1873-05-04. Direktör vid centralfängelset i Malmö 1884-05-26. RSO 1887-12-01. Major i armén 1889-04-05. Död 1909-12-23 i Malmö och begraven i Bredaryd. Gift 1867-09-28 på Örestens kungsgård i Örby socken, Älvsborgs län med Julia Augusta Vilhelmina Wästfelt, född 1843-10-04 i Stockholm, död 1912-06-17 i Ryssby socken, Kronobergs län (Carolinska förs, Malmö db), dotter av generalmajoren Ludvig Henrik Benjamin Wästfelt, och Julie Sofia Fock B.

Barn:

 • Julia Charlotta Elisabet Teresia (Beth), född 1868-07-04 i Stockholm. GMmf 1925-04-30. Gift 1898-09-17 i Malmö med kaptenen i södra skånska infanteriregementets reserv, RSO, RVO, Jakob Henrik Quensel, född 1861-10-15, i nämnda stad. död 1942-01-06 i Malmö.
 • Arvid Ludvig Josua Alexander, född 1871-11-20 i Karlstad, död där 1872-06-11.
 • Ebba Ingegerd Augusta, född 1874-11-01 i Karlstad. Gift 1904-03-23, i Malmö med majoren i armén, kaptenen i Karlskrona grenadjärreg:s reserv, RSO m m, Carl Kugelberg, född 1871-09-18 Ekeberg. Död 1935-10-27 på Malmö sjukhem, i Johs förs, Malmö (db 154).
 • Frans Sigurd, född 1879. Advokatfiskal. Se Tab. 17
 • Ragnar Julius, född 1881. F. d. Ryttmästare. Se Tab. 18.

TAB 17

Frans Sigurd, (son av Arvid Fredrik Vilhelm, tab 16), född 1879-10-13 i Karlstad. Mogenhetsexamen i Malmö 1900-05-26. Student i Lund s. å. 7/9. Preliminärexamen 1901-01-31. Hovrättsexamen 1903-12-14. Extra ordinarie notarie i Skånska hovrätten s. å. 18/12 och i Svea hovrätt 1907-07-12. T. f. Domhavande 1905–1907. Amanuens i justitierevisionen 1908-01-08–1909-04-30. T. f. Fiskal i Svea hovrätt 1909-03-04. T. f. Advokatfiskal därst. 1910-10-07. Advokatfiskal 1913-10-17. Huvudman i Stockholms stads sparbank 1915. RNO 1925-12-15. Avsked 1926-10-01. Privatjurist i Stockholm. Död 1937-04-11 i Djursholm i Danderyds förs, Stockholm (db nr 28). Gift 1912-10-05 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm med Anna Sofie Constance (Si) Setterwall, född där 1885-04-06. Dotter av grosshandlaren Henrik Anders Setterwall och Alvhild Maria Constantia Billow.

Barn:

 • Baltzar Arvid Henrik Liborius, född 1922-12-30, i Stockholm.
 • Carl Johan Liborius Jan, född 1925-05-28 Stockholm. Kontorist.

TAB 18

Ragnar Julius, (son av Arvid Fredrik Vilhelm, tab 16), född 1881-10-06 i Karlstad. Mogenhetsexamen därst. 1901-06-01. Volontär vid norra Skånska infanteriregementet s. å. 6/9. Korpral därst. 1902-08-06. Sergeant s. å. 2/9. Kadett vid Karlberg s. å. Fanjunkare i regemente 1903-08-24. Officersexam, s. å. 2/12. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 11/12. Löjtnant därst. 1906-11-08. Löjtnant i Skånska husarregementet 1909-12-03, avsked med tillstånd att såsom löjtnant inträda i regementets reserv 1915-03-19. Ryttmästare därst. 1919-01-31. Avsked 1921-07-18. Gift 1907-10-19 i Varberg med Elisabet Florentina (Lisa) Gerlach från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1927-04-07, född 1883-12-14. Dotter av ingenjören Hugo Ferdinand Gotthard Gerlach.

Barn:

 • Erik Ragnar, född 1913-08-29 i Uppsala, KUpplands art regementes förs. Ingenjör.
 • Julia Elisabet Alma Ingegerd, född 1917-11-26 i Oscars förs, Stockholm (fb nr 247). Gift 1939-08-12 i Schwerin Mecklenberg med docenten Dr. Günther Emil Franz Gustav Gerlach, född 1901-06-17 i Schwerin, Tyskland.

TAB 19

Arvid, (son av Liborius, tab 11), född 1769-08-17 i Bredaryd Söregård i Bredaryds socken, Jönköpings län. Inskriven i krigstjänst 1774-12-07. Sergeant 1791-09-12. Fänrik vid Jönköpings regemente 1792-06-13. Löjtnant därst. 1802-02-04. Kapten 1808-05-13. Avsked 1812-10-27. Major. Död 1837-04-02 Anneberg Gift 1810-08-10 på Lilla Segerstad i Reftele socken, Jönköpings län med sin broders svägerska Sofia Juliana von Völschow, död 1841-01-18, dotter av majoren Carl Fredrik von Volschow och Maria Elisabet Hård af Segerstad.

Barn:

 • Helena Maria, född 1811-08-24 på Anneberg. Död 1877-06-21 Hovgård. Gift 18336 med bergsfogden Anders Gustaf Slettengren, född 1793-12-12 i Slätthögs socken, Kronobergs län, död 1869-01-11 på Hovgård.
 • Juliana, född 1813-05-25 på Anneberg, död ogift 1861-05-11.
 • Fredrika, född 1817-02-13, på Anneberg, död 1892-02-08 i Vederslövs prästgård. Gift 1858-02-23 med kyrkoherden i Vederslövs och Dänningelanda församl:s pastorat av Växjö stift Johannes Carlsson, född 1822-05-15 Delleryd, död 1892-08-21 i Vederslövs prästgård.
 • Beata Margareta, född 1815-06-15, död ogift 1842-11-07 på Hovgård.
 • Leonard Liborius, född 1820-02-02 på Anneberg. Student i Lund 1839-10-09. Död där 1844-10-14.

TAB 20

Leonard, (son av Carl, tab 4), född 1735-04-16 Lagmanshaga. Volontär vid Älvsborgs regemente 1750-11-01. Korpral därst. 1754-01-01. Rustmästare 1758. Förare s. å. 7/12. Fältväbel 1759-10-19. Sekundadjutant 1761-06-11. Premiäradjutant 1762-03-09. Löjtnant 1773-09-18. Kaptens avsked 1783-03-19. Död 1796-02-12 Hulta. Gift 1:o med Brita Margareta Bökman, döpt 1726-05-01 i Holsljunga socken, Älvsborgs län, död 1777-07-18, dotter av kaptenen vid Älvsborgs regemente Gunnar Bökman och Anna Greta Buthelia. Gift 2:o 1778-02-22 Forssa

Barn:

 • ?1. Catharina Margareta, född 1764, död 1766-02-05 Tubbared
 • 2. Carolina Gustava, född 1779-05-21, död ogift 1832-10-18 i Växjö.
 • 2. Brita Margareta, född 1780-06-04. Gift 1822-08-30, med länsmannen i Bollebygds härad i Västergötland, kronobefallningsmannen Sven Henricsson.
 • 2. Anna Maria, född 1781-05-14, död ogift 1847-09-23.
 • 2. Johanna Abrahamina, född 1782-09-20, död ogift 1806-05-06 på Hulta.
 • 2. Liborius, född 1784-03-15, död 1786-03-04.
 • 2. Anna Catharina, född 1785-07-17, död 1786-06-08 på Hulta.
 • 2. Anna Catharina, född 1787, död ogift 1806-04-08 på Hulta.
 • 2. Gustaf Vilhelm, född 1788. Lantbrukare. Död 1842. Se Tab. 21.
 • 2. Sofia Agneta, född 1790-05-19, död ogift 1847-09-06 på Forssa.
 • 2. Charlotta Elisabet, född 1791, död 1792-09-12.
 • 2. Johan Fredrik, född 1793. Major. Död 1870. Se Tab. 23
 • 2. Maria Elisabet, född 1794-11-19, död ogift 1836-04-16 i Borås.

TAB 21

Gustaf Vilhelm, (son av Leonard, tab 20), född 1788-12-16, Hulta, död 1842-09-20, på nämnda sin egendom. Gift 1823-10-17 Forssa, död 1866-03-19 Lovene, dotter av fänriken Per Filip Magnusson Silfverhielm, och Carolina Fredrika Rullman.

Barn:

 • Fredrika Charlotta Elisabet, född 1824-08-15 på Hulta, död 1858-10-04 på Lovene. Gift 1850-10-22 i Borås med handlanden i Lidköping Fredrik Vilhelm Himmelman, död 1852 i Kållands Åsaka socken.
 • Carl Leonard, född 1827. Färgerifabrikör. Död 1908. Se Tab. 22.
 • Adolf Vilhelm Fredrik, född 1830-08-04 på Hulta. Överflyttade till Nordamerika.
 • Per Gustaf, född 1833-02-28 på Hulta. Färgeriarbetare. Död 1880-08-26 i Borås.
 • Carolina Vilhelmina Eleonora, född 1834-11-04 (1834-11-11) på Hulta, död 1920-10-27 i Nyköpings västra förss prästgård. Gift 1856-05-20 i Råda socken, Skaraborgs län med ingenjören och egendomsägaren. Frans Nikolaus Otterström, född 1828-04-14, Noleby, död 1908-03-21 Lovene

TAB 22

Carl Leonard, (son av Gustaf Vilhelm, tab 21), född 1827-05-25 Hulta. Ägare av Annedals färgen i Fritsla socken, Älvsborgs län. Död 1908-06-12 å Russelbacka i Hjärpås socken, Skaraborgs län (Fritsla förs, Älvsborg db). Gift 1852-11-22 i Jönköping med Anna Charlotta Andersson, född 1828-05-13 i nämnda stad, död 1907-06-16, i Fritsla socken, Älvsborgs län, dotter av mjölnaren Anders Andersson och Christina Jonasdotter.

Barn:

 • Jenny Maria, född 1855-04-05 Kappeled s socken, Jönköpings län. Gift 1876-10-31 Seglered med egendomsägaren Vilhelm Carl Lars Witte, född 1849-08-06 i Munkarps Socken, Malmöhus län, död 1916-11-11 i Göteborg.
 • Anna Carolina, född 1857-07-15 på Kappeled, död 1926-04-16 i Borås. Gift 1891-08-11 på Annedal med fabrikören Johannes Andersson i hans 2:a gifte (gift 1:o 1872-07-04 i Kinna med Emma Andersson, född 1845-07-05 i Hohult i Ödestugu socken, Jönköping, död 1890-10-14, på Sofiahemmet i Stockholm), född 1840-08-12 i Rångedala socken, Älvsborgs län.
 • Gustaf Vilhelm, född 1861-01-07 på Kappeled, död där s. å. 5/7.
 • Gustaf Vilhelm, född 1863-01-06 på Kappeled. Överflyttade till Nordamerika. Död där 1894-10-17.

TAB 23

Johan Fredrik, (son av Leonard, tab 20), född 1793-07-25 Hulta. Sergeant vid Skaraborgs regemente 1808-05-16. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1816-02-20. Löjtnant därst. 1823-10-07. Avsked 1827-10-31. Kapten i armén s. d. Avsked med majors n. h. o. v. 1830-12-21. CXIVJoh:s medalj 1855. Död 1870-08-04 Forssa Han ägde Forssa, Möjshult och Kråktorp i Bollebygds samt Almnäs i Björketorps socken, (alla i Älvsb.). Gift 1820-11-17 på Forssa med Anna Eleonora Silfverhielm, född 1797-02-06 på sistnämnda egendom, död där 1877-10-08, dotter av hovjägmästaren Abraham Vilhelm Silfverhielm, och Metta Elisabet Silfverhielm.

Barn:

 • Leonard Vilhelm, född 1821-01-13 på Forssa, död där 1894-02-26. Ägde Hallingsjö i Björketorps socken, Bonared i Hysna socken, och Uddetorp i Borgstena socken, (alla i Älvsb.). Gift 1853-01-31 på Forssa med Augusta Beata Hindriksson, född 1816-08-18, död 1891-05-04 på Forssa, dotter av kronobefallningsmannen Sven Hindriksson och Anna Greta Kelander.
 • Carl Gustaf Fredrik, född 1822. Häradshövding. Död 1883. Se Tab. 24.
 • Fredrika Elisabet, född 1823-11-09 på Forssa, död ogift 1901-11-01 i Alingsås.
 • Oskar Magnus, född 1825. Stationsinspektor. Död 1888. Se Tab. 25.
 • Eva Maria, född 1827-07-28, död 1836-10-29 på Forssa.
 • Anna Eleonora (Nora), född 1828-12-26 på Forssa, död ogift 1908-02-03 i Alingsås förs,.
 • Axel Gabriel, född 1830-03-28, död 1831.
 • Bror Axel, född 1832-02-26, död 1847-01-24.
 • Hedvig Ulrika Margareta (Hedda), född 1834-03-27 på Forssa, död ogift 1901-03-19 i Bollebygds församl.
 • Sofia Charlotta, född 1835-10-10 på Forssa, död 1876-12-20 på nämnda egendom.
 • Eva Maria (Mia), född 1837-04-19 på Forssa, död ogift 1918-01-31 i Alingsås (Bollebygds förs, Älvsborgs län, db).
 • Matilda Dorotea, född tvilling 1838-10-31 på Forssa, död ogift 1899-05-27 i Alingsås.
 • Hilda Johanna, född tvilling 1838-10-31 på Forssa, död ogift 1918-05-17 i Alingsås (Bollebygds förs, Älvsborgs län db).
 • Liborius, född 1840. Lantbrukare. Död 1894. Se Tab. 27
 • Claes Gottfrid, född 1844-03-18, död 1859-04-25.

TAB 24

Carl Gustaf Fredrik, (son av Johan Fredrik, tab 23), född 1822-05-22 Forssa. Student i Lund 1839. Examen till rättegångsverken 1846. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt s. å. Auskultant därst. s. å. Vice häradshövding 1851. Fiskal i nämnda hovrätt 1862. Häradshövding i Södra Vadsbo härads domsaga i Skaraborgs län 1863-08-11. RNO 1878-11-30. Död 1883-11-27 i Stockholm. Gift 1864-01-29 på Forssa med Augusta Vilhelmina (Minna) Bredberg, född 1825-06-05, död 1916-12-17 i Danderyds socken, Stockholms län ]], dotter av löjtnanten Carl Gustaf Bredberg och Anna Lovisa Lanby.

Barn:

 • Johan Otto Leonard, född 1868-05-20 i Skövde. Mogenhetsexamen 1886-12-16. Volontär vid Göta artillerireg 1887-01-07. 2. Konstapel s. å. 1/11. Sergeant 1888-05-04 elev vid krigsskolan s. å. 18/7. Utexaminerad 1889-10-24 underlöjtnant vid nämnda artilleriregemente s. å. 8/11 löjtnant i armén s. å. 30/9, avslutade större kursen vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1895-06-15. Repetitör vid artilleri- och ingenjörhögskolan s. å. 1/7– okt. Löjtnant vid 2. Göta artilleriregemente s. å. 28/9. Aspirant i generalstaben s. å. 1/11.–1898-05-01, Artilleristabsofficer 1899-07-19–1902-09-30. Lärare vid krigshögskolan 1902-04-01–09-30. Kapten i regementet och avsked från beställning på stat 1902-12-19. Återinträdde i tjänst vid regementet 1905-06-01. Kaptens lön 1906-01-01. Avsked 1910-07-29. död 1940-01-13 i Djursholm, Danderyds förs, Stockholm (db nr 2)

TAB 25

Oskar Magnus, (son av Johan Fredrik, tab 23), född 1825-07-19 på Forssa. Bokhållare vid statens järnvägsbyggnader 1855. Nivellör 1857. Stationsingenjör 1860. Stationsinspektor vid Katrineholms station 1862-11-01. Förflyttad till enahanda befattning vid Örebro station 1864 och till Linköpings station 1872. Död 1888-12-11 i Linköping. Gift 1857-11-25 Sandgärdet med Augusta Emilia Palm, född 1828-04-28 på Helgebodafors bruk i Eda socken, Värmlands län, död 1908-02-07 i Engelbrekts förs, Stockholm ]], dotter av bruksägaren Lars Henrik Palm och Sofia Henrietta Brattström.

Barn:

 • Johan Axel Liborius, född 1859. Sjukgymnast. Se Tab. 26.
 • Claes Ferdinand, född 1861-01-24 Laggarhult, död 1864-08-10 i Skövde.

TAB 26

Johan Axel Liborius, (son av Oskar Magnus, tab 25), född 1859-04-14 på Väring i likanämnd socken, Skaraborgs län. Volontär vid Västgötadals regemente 1877-12-07. Mogenhetsexamen 1880. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7, avgick därifrån 1881-06-01. Avsked s. å. 7/6. Sjukgymnast i Frankrike. Har ägt Erikstorp i Bollebygds socken, Älvsborgs län samt Château-Ecossais vid Enghien-les-Bains i departementet Seine-et-Oise i Frankrike. Gift 1:o 1890-03-12 i London med Emerence-Fanny Pallette de Caloën i hennes 2:a gifte (gift 1:o med tidningsredaktören, ägaren av tidningarna »L'Union de la Haute Marne» och »Le petit Champenois» Henry Cavaniol), född 1855-09-15 i Paris, död 1917-05-06 i Lausannes, dotter av Edmond-Charles Pallette de Caloën, direktör vid »l'impôt directe» i Paris, och Fanny Henry. Gift 2:o 1921-01-16 i Stockholm (Johannes förs, vb) med Anna Lovisa Alexandra Caulwine i hennes 2:a gifte (gift 1:o med registratorn Per Johan Lundberg, från vilken hon blev skild), född 1871-03-22.

Barn:

 • 1. Yvonne-Irene-Fanny-Emilie, född 1892-09-07 i Paris.

TAB 27

Liborius, (son av Johan Fredrik, tab 23), född 1840-09-26 Forssa. Lantbrukare. Död 1894-01-12 på sin egendom Erikstorp i ovann. socken. Gift 1881-06-29 i Björketorps socken, Älvsborgs län med Jenny Maria Elisabet Ekstrand, född 1855-01-29, död i 1929-01-02 i Sölvesborg (Uppsala domk. förs, db)., dotter av handladen Johan Adolf Ekstrand och Emelie Louise Henriette Butter.

Barn:

 • Anna Lovisa Augusta, född 1882-03-20 på Erikstorp. Stiftsjungfru. Gift 1905-04-17 i Göteborg med verkst. direktören för Sölvesborgs kolonialvaruaktiebolag John Ernst Ehrnst, född 1874-07-25 i Oskars förs, Kalmar. Död 1933-12-28 (Sölvesborgs stadsförs, db).
 • Märta Vilhelmina Margareta, född 1884-02-11 Erikstorp. Stiftsjungfru. Gift 1906-02-18 i Aspeboda kyrka Kopparbergs län med ingenjören Sven Johan Ivar Sieurin, född 1869-03-17. Död 1935-06-07.
 • Hilda Maria Elisabet, född 1888-02-19 på Erikstorp. Stiftsjungfru. Död ogift 1911-02-25 i Göteborg (Östads förs, Älvsborgs län.
 • Signe Fredrika, född 1890-01-14 på Erikstorp, död där s. å. 15/6.

TAB 28

Anders, (son av Liborius Mentzer, adlad von Mentzer, tab 1), född 1626. Kaptenlöjtnant vid bergsregementet 1658-12-20. Överstelöjtnant. Död 1718. Gift med Christina Stake, dotter av ryttmästaren Gustaf Stake, och Elsa Magdalena Silfversparre.

Barn:

 • Gustaf, till Västerråda i Holms socken, Älvsborgs län. Född 1663-05-14. Förare vid sjättingarna i Västergötland 1676. Fänrik därst.1 1679-05-15. Förare vid Västgötadals regemente1 1681-06-06. Fältväbel därst. 1682. Fänrik 1685-09-02. Löjtnant 1693-03-26. Kaptenlöjtnant 1700-03-23. Kapten 1701-10-22. Major 1709-12-09. Konfirm. fullm.1 1710-11-22. Överstelöjtnant 1712-03-21. Konfirm. fullm.1 s. å. 10/9. Överste och kommendant i Malmö 1716. Avsked1 1719-09-30. Död barnlös 1733 och begraven i Holms kyrka Älvsborgs län. Ägde Randsberg i Skålleruds socken, och Dagsholm i Ödeborgs socken, båda i Älvsborgs län. Han var med bl a vid Gadebusch 1712. Fången vid Tönningens övergång, rymde och hemkom 1714-06-20. Bevistade fälttåget i Norge 1716. Gift 1:o 1693-09-10 Hult med Elisabet Belfrage, född där 1667, död 1717-12-00 på Randsberg och begraven 1718-01-07 i Holms kyrka, men flyttades sedan till Belfrageska graven i Naglums kyrka, dotter av överstelöjtnanten Henrik Johan Belfrage, och Maria Stöltenhielm. Gift 2:o 1723-08-25 Forsbacka med Anna Maria Dreffensköld i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1705-11-30 på Forsbacka med assessorn Elias Linderoth, adlad Linroth, född 1664. Död 1722), född 1671-02-27, död 1761-03-09 på Nydala i likan, socken, Jönköpings län och ligger jämte sin 1:a man begraven i Mo kyrka, dotter av löjtnanten Göran Dreffensköld, och Margareta Silfverswärd.
 • Christina, född 1664, död s. å.
 • Elsa, född 1665, död 1666.
 • Georg, född 1667. Konstapel vid amiralitetet. Extra ordinarie underlöjtnant därst. 1700-07-14. Ord. underlöjtnant därst. 1705-12-16. Död ogift 1711.
 • Åke, född 1668. Fältväbel. Död ogift 1713 i fält.
 • Elsa Christina, född 1669, död 1759. Gift med överstelöjtnanten Peter Bärn, adlad Bäärnhielm, i hans 2:a gifte, född 1648, död 1726.
 • Liborius, född 1671 i Västergötland. Förare vid konungens livregemente till fot i Malmö 1694-06-30. Fältväbel. Löjtnant vid Östgöta tremänningsinfanteriregemente 1700-08-30. Regementskvartermästare. Ogift massakrerad 1706 vid Wilda.
 • Ulrik, född 1673 i Värmland. Gemen vid drottningens livregemente till fot. Rustmästare därst. 1693. Förare 1696. Fältväbel 1698-08-06. Löjtnant vid Östgöta tremänningsinfanteriregemente 1700-08-13. Kapten. Stupade ogift 1708 i fält.
 • Magdalena, född 1674, död 1675.
 • Johan, född 1675. Överste. Död 1757. Se Tab. 29

TAB 29

Johan, (son av Anders, tab 28), till Västerråda i Holms socken, Älvsborgs län. Född 1675-09-25, på Dal. Tjänte i England, Frankrike och Spanien i sex år från 1690. Hantlangare vid artilleriet i Göteborg 1696. Lärfyrverkare därst. 1697. Underfyrverkare 1699. Adjutant vid norska fältstatsartilleriet 1700-04-07. Fänrik därst. s. å. Löjtnant vid Närkes och Värmlands tremänningsinfanteriregemente 1701-04-30. Regementskvartermästare därst. s. å. 23/5. Kapten s. å. 27/11. Major vid en bataljon hallänningar 1709, vid Buddenbrocks infanteriregemente i Riga s. å. 12/8. Major vid artilleriet i Göteborg 1712-10-06. Konfirm. fullm. 1716-06-02. Överstelöjtnant därst. 1717-08-16 och vid artilleriet i Malmö 1735-05-00 och åter vid artilleriet i Göteborg 1741-10-10. Överstes avsked 1747-04-23. RSO 1748-09-26. Död 1757-06-00 på Väster-Råda. 'Under sin tjänst i England bevistade han åtskilliga drabbningar både till lands och sjöss. Var dessutom med vid Dunaströmmen och Gemauerthof m fl krigstillfällen.' Gift 1:o i Riga med Anna Regina von Ehrenheim, död 1722-02-04 i Göteborg och begraven s. å. 9/2 i Tyska kyrkan därst., dotter av generalkrigskommissarien Peter Paliche, adlad von Ehrenheim B, och hans 1:a fru, född von Werdelow. Gift 2:o 1723-03-31 i Göteborgs garnisonsförsaml. med friherrinnan Catharina Christina Appelman, född 1698-09-01, död 1774-04-29, dotter av generallöjtnanten och landshövdingen Gustaf Gabriel Appelman, friherre Appelman, och hans 1:a fru Christina Elisabet Anrep.

Barn:

 • 1. Per, född 1709, död 1710.
 • 1. Anders, född 1709, död 1710.
 • 1. Anna Maria, född 1710, död ogift 1748.
 • 1. Christina Eleonora, född 1711, död 1713.
 • 1. Charlotta Regina, döpt 1714-10-11 i Göteborg, död ogift 1798-01-22 på sin gård Liane i Dalskogs socken, Älvsborgs län.
 • 1. Carl Gustaf, född 1716. Major. Död 1768. Se Tab. 30
 • 1. Ulrika Christina, döpt 1720-01-21 i Göteborg, död ogift 1749.
 • 1. Johan Liborius, född 1722-01-15 i Göteborg, död där s. å. 12/5.
 • 2. Christina Elisabet, född 1724-06-21 i Göteborg, död 1745.
 • 2. Gustaf Gabriel, född 1726. Underlöjtnant vid artilleriet i Göteborg. Död ogift 1755-01-03 i nämnda stad och begraven s. å. 10/1 i Kronhuskyrkan
 • 2. Anna Regina, född 1728-04-26, död 1781-02-10 på Regineberg vid Vänersborg. Gift 1750-12-28 med översten Carl Fredrik von Qvillfelt, natural. von Qvillfelt, i hans 2:a gifte, född 1710, död 1794.
 • 2. Andreetta, född 1729-10-11, död 1798-04-05 på Hohenwart i Svenska Pommern. Gift 1760-02-29 med översten Carl Peter Gyllenstorm, född 1726, död 1802.
 • 2. Johan Liborius, född 1730, död 1731.
 • 2. Anders, född 1732, död 1737.

TAB 30

Carl Gustaf, (son av Johan, tab 29), till Västergården i Erikstads socken, och Randsberg i Skålleruds socken, (båda i Älvsb.). Född 1716-08-05 i Göteborg. Konstapel vid artilleriet i Göteborg 1732-08-02. Sergeant därst. 1734-05-06. Överminör 1736-08-10. Underlöjtnant vid artilleriet i Malmö 1740-02-18. Kapten i Iransk tjänst 1745-10-01. Löjtnant vid artilleriet i Finland 1746-07-19. Regementskvartermästare vid Västgötadals regemente 1747-07-15. Kapten därst. 1748-12-05. RSO 1751-12-04. Major 1757-01-21. Död 1768-11-25. Gift 1749-07-21 med Christina Lillie af Aspenäs, född 1723-04-05, död 1812-04-27 på Västergården, dotter av översten Carl Lillie af Aspenäs, och friherrinnan Agneta Hedvig Mörner af Tuna.

Barn:

 • Carolina, född 1751, död 1752.
 • Carl, till Gunnarsbo i Dalskogs socken, Älvsborgs län. Född 1752-10-21 på kaptensbostället Halvardsbyn i Örs socken, Älvsborgs län. Volontär vid Västgötadals regemente 1763. Förare därst. 1764-08-01. Fänrik. Död ogift 1811-11-14, Ekholmen
 • Gustava, född 1753, död ogift 1810-04-29 på Erlandserud i Holms socken, Älvsborgs län.
 • Anna Catharina, född 1754 på Halvardsbyn och döpt s. å. 13/12. Död 1755.
 • Fredrik, född tvilling 1756-05-08 i Erikstads socken. Volontär vid Västgötadals regemente 1764-07-12. Förare därst. s. å. 20/12. Fänrik 1777-01-29. Löjtnant 1783-09-17. Löjtnant vid Björneborgs regemente 1786-09-21. Kapten vid Bohusläns regemente 1789-02-16. Död ogift s. å. 30/8 i Rantasalmi av sina blessyrer erhållna i striden vid Parkumäki.
 • Anders, född 1757 1512 på Västergården. Volontär vid Västgötadals regemente 1777. Förare därst. 1778-06-26. Avsked 1783-02-04.
 • Per, född 1759, död 1771-04-23.
 • Agneta, född 1760, död 1761.
 • Carolina Christina, född 1762, död ogift 1783-06-22.
 • Agneta, född 1763, död 1846-11-19. Gift 1794-12-26 på Västergården med artillerikaptenen Johan Jakob Schultzen, född 1766, död 1818.
 • Regina, född 1765-10-16, död 1766-05-04.
 • Ulrik, född 1767-05-21, död s. å. 21/6.

TAB 31

Johan, (son av Carl Gustaf, tab 30), född 1750-05-06. Volontär vid Västgötadals regemente 1756-05-08. Förare därst. 1763-03-05. Sergeant s. å. 20/6. Fänrik 1770-06-19. Sekundadjutant 1772-02-26. Premiäradjutant 1777-05-13. Löjtnant s. å. 17/12. Regementskvartermästare och kapten 1781-09-25. Major 1793-08-04. Avsked 1795-11-01. Död 1806-08-17 på Erlandserud i Holms socken, Älvsborgs län. Gift 1780-10-29 på Vänersnäs i Näs socken, Skaraborgs län med sin syssling, friherrinnan Ulrika Lillie, född 1748-11-24 på Såtenäs i Tuns socken, Skaraborgs län, död 1803-02-06 Högebo, dotter av kammarherren, friherre Claes Lillie, och grevinnan Charlotta Eriana Stenbock.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1782-03-25 på Vänersnäs. Volontär vid Västgötadals regemente 1793-11-11. Förare därst. 1798-09-29. Död 1800-12-12.
 • Christina Charlotta, född 1783-09-25. Stiftsjungfru. Död 1849-07-16 i Värnamo. Gift 1817-12-24 med sin kusins svåger, överstelöjtnanten, friherre Peter Henrik Lilliecreutz, född 1780, död 1848.
 • Johan Jakob, född omkr. 1785. Kom till sjöss, pressad i engelsk krigstjänst i Indien 1808 och tjänstg, på en engelsk fregatt därst. i tre år. Levde ännu ogift 1819, bosatt i staden Vernon i staten New York, USA under namnet William Johnson [7].
 • Metta Eriana, född 1786-04-27 på Västergården i Erikstads socken, Älvsborgs län. Stiftsjungfru. Död 1860-04-20 i Hjo. Gift 1810-06-13 på Västergården med majoren Johan Gyllenspetz, född 1785, död 1841.
 • Gustaf (Adolf), född 1787-10-20 på Annusgården i Flo socken, Skaraborgs län. Kadett vid Karlberg 1800-10-16. Avgången från krigsakademien 1805-01-27. Fältväbel vid Älvsborgs regemente 1806-01-20. Fänrik vid Västgötadals lantvärnsbataljon 1808-05-00. Lämnade Sverige 1809. Kammarjunkare vid württembergska hovet och löjtnant vid infanteriregementet Hertig Wilhelm 1810–1811. Chasseur i fransk tjänst 1812-01-24. Sergeant därst. s. å. 29/6. Underlöjtnant 1814-01-02. Avsked ur franska tjänsten 1815. Fänrik vid Västgötadals regemente 1817-05-06. Riddare av Franska liljeorden 1816-09-20. Död ogift 1819-04-01 i Vänersborg.

TAB 32

Adolf, (son av Carl Gustaf, tab 30), född tvilling 1756-05-08 i Erikstads socken. Volontär vid Västgötadals regemente 1767. Rustmästare därst. s. å. Sekundadjutant 1777-05-13. Premiäradjutant s. å. 17/12. Löjtnant 1781-05-20. Kapten 1786-04-12. RSO 1790-05-24. Major 1796-04-08. Avsked s. å. 26/10. Död 1827-10-24 i Alingsås. Han blev under finska kriget blesserad vid Korrhois den 5 maj 1790. Gift 1798-05-20 Lagmanshaga med Beata Johanna Reutercrona, född 1769-08-20, död 1848-05-10 på Kolbäck i Bergstena socken, Älvsborgs län, dotter av lagmannen Carl Gustaf Reutercrona, och hans 2:a fru Gertrud Christina von Scheven.

Barn:

 • Gustaf Adolf, född 1799-05-19, död ogift 1837-08-20 på Kolbäck.
 • Christina Charlotta, född 1800-11-17 på Kolbäck, död 1891-05-21 i Alingsås. Gift 1828-10-17 på Kolbäck med kaptenen vid Västgötadals regemente, RSO, Johan Jakob Bauer, född 1796-12-11 i Östads socken, Älvsborgs län, död 1871-10-30 på sin egendom Lagmansholm.
 • Carl Fredrik, född 1801. Hovmarskalk. Död 1882. Se Tab. 33.
 • Beata Sofia, född 1802-12-26, död ogift 1893-04-17 i Alingsås.
 • Johan Liborius, född 1804-05-31. Kadett vid Karlberg2 1818-09-28. Utexaminerad2 1822-09-20. Fänrik vid Västgöta regemente s. å. 10/12. 2. Löjtnant därst. 1832-02-25. Kapten 1846-04-19. RSO 1858-04-28. 3. Major s. å. 7/9. Avsked 1861-02-12. Död ogift 1870-05-25 Tegalund

TAB 33

Carl Fredrik, (son av Adolf, tab 32), född 1801-12-25 Kolbäck. Kadett vid Karlberg 1817-10-16. Utexaminerad 1821-09-18. Fänrik vid Västgötadals regemente s. å. 5/11. Löjtnant därst. 1829-06-16. Kapten 1843-10-17. Avsked ur krigstjänsten 1847-01-26. Hovmarskalk 1866-05-03. RSO 1873-05-14. Död 1882-08-22 Ribbingsberg. Ägde sistnämnda egendom samt Kolbäck i Bergstena socken, Nolhaga i Nolby socken, båda i Älvsborgs län och Tamstorp i Tengene socken, Skaraborgs län. Gift 1849-09-29 på Nakskov Ladegaard å Laaland i Danmark med Tora Medea Clausen, född 1831-02-07 på Nakskov, död 1903-06-01 i Stockholm, dotter av majoren och godsägaren Rasmus Clausen och Vibege Just.

Barn:

 • Alfhilda Beata, född 1850-07-20 på Kolbäck. Död 1937-04-03 i Vasa förs, Göteborg (db nr 48). Gift 1868-01-01 på Ribbingsberg (Mariestad vb 27) med kaptenen i armén, löjtnanten i 1. Göta artillerireg:s reserv, T. f. Domänintendenten i Skaraborgs län, RNO, RVO, Magnus Fredrik Rodhe, född 1843-07-20 i Everöds socken, Kristianstads län, död 1917-02-01 i Mariestad.
 • Carl Liborius, född 1851. Major. Död 1916. Se Tab. 34.
 • Adolf Martin, född 1852-10-22, död s. å. 12/11.
 • Frida Christina, född 1853-11-28 på Kolbäck. Död 1938-03-30 i Lidingö. Gift 1874-01-09 på Ribbingsberg med arkivarien i riksarkivet, RNO, RRS:tA03kl, filosofie doktorn Viktor Gottfrid Granlund, född 1831-06-17 Istad, död 1898-06-19 i Stockholm.
 • Ebba Agneta, född 1854, på Kolbäck. Död 1935-01-10 i Maria för., (db 9) och begraven i Bolstads socken, Älvsborgs län (db 2). Gift 1882-03-08 på Ribbingsberg med godsägaren Carl Gustaf von Qvanten, född 1855, död 1910.
 • Tora Helena, född 1856-05-31 på Kolbäck. Gift 1878-01-25 på Ribbingsberg med majoren Maximilian Emilius Fredrik Crafoord, född 1837, död 1910.
 • Gustaf Adolf, född 1858-06-11 på Ribbingsberg, (S. Härene förs, Älvsborgs län). Förvaltare på Ribbingsberg 1887–1890. Affärsman i Stockholm 1891. Direktör. Arrenderade åren 1881–1887 egendomarna Järn, Korsgården och Berg, de båda första i Järns socken, den senare i Holms socken, alla i Älvsborgs län. Död 1936-06-27 i Jakobs förs, Stockholm (db 38). Gift 1:o 1883-03-30 Bön med Gerda Vilhelmina Bergström, född 1863-09-30 på sistnämnda egendom, död 1896-02-23 i Stockholm, dotter av kronolänsmannen Frans Vilhelm Bergström och Catharina Maria Thudén. Gift 2:o 1904-03-12 i Stockholm Adolf Fredriks förs i Stockholm med Annie Maggie Olsson, född 1869-03-03 i nämnda stad.
 • Oskar Fredrik, född 1864-11-01 på Ribbingsberg. Volontär vid skånska dragonregementet 1883-01-19. Mogenhetsexamen 1884-12-12. Sergeant 1886-06-04. Elev vid krigsskolan s. å. 19/7. Utexaminerad 1887-10-04. Underlöjtnant vid nämnda dragonregemente s. å. 4/11. Löjtnant 1895-09-06. Kapten i Kongostatens armé 1897–1898. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i regementets reserv 1900-05-04. Redaktör och utgivare av tidskriften Från skog och sjö, som han startade 1908. Ryttmästare i armén 1909-12-03. Sekreterare i svenska jägarförbundet och redaktör för dess tidskrift 1913–1927. RSO 1916-06-06. Avsked ur krigstjänsten 1919-11-01. RVO 1922-06-06. Har även utgivit »Nordiska stuteriboken» (1891) samt broschyrer i jaktvård. Död 1935-03-04 i Uppsala domkyrkoförs, och begraven i Lena förs, Älvsborgs län (db 3).
 • Viola Medea, född 1868-12-06 i Härene socken, Skaraborgs län. Död 1869-02-20 på Ribbingsberg.
 • William Harald Alfred, född 1873-11-08 på Ribbingsberg. Elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1893–1894. Därefter flera år till sjöss och en tid lantbrukare. Avdelningschef i assuransfirman Alrik Sundén-Cullbergs aktiebolag, Stockholm 1916-01-01. Organisationschef i försäkringsaktiebolag Mälaren 1918-06-15. Gift 1910-11-02 i Adolf Fredriks förs,. Stockholm med Elisabet Eriksson, född 1886-01-05 Örebro, död, 1968-03-08, dotter av järnvägstjänstemannen Johan Erik Eriksson och Maria Lovisa Stenman.

TAB 34

Carl Liborius, (son av Carl Fredrik, tab 33), född 1851-11-12 på Kolbäck. Kadett vid Karlberg 1870-06-07. Utexaminerad 1873-12-20. Underlöjtnant vid Västgötadals regemente s. å. 27/12. Löjtnant 1880-12-02. Disponent för Göteborgs aktiebolag 1890-11-01. Kapten 1891-05-01. RSO 1894-12-01. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i regementets reserv 1904-01-22. Major i armén 1905-03-19. Rullföringsområdesbefälhavare i Halmstad 1902-01-01, död 1916-05-21 i Halmstad. Gift 1876-10-16 i Stockholm med Hildegard Maria (Hilda) Bennich, född 1855-09-23 i sistnämnda stad, död 1927-03-20 i Göteborg (Vasa förs, db), dotter av generaltulldirektören Nils Axel Gustafsson Bennich, och hans 2:a fru Hildegard Lovisa Charlotta Bredenberg.

Barn:

 • Helga Ebba Tora, född 1877-08-06 på Kolbäck. Gift 1898-03-21 i Göteborg med verkst. direktör för Götaälvdalens omnibusaktiebolag brukspatronen, RVO, LLA, Martin Verner Rhedin, född 1865-02-12 i Göteborg. Död 1930.
 • Carl Axel Liborius, född 1878. Kapten. Död 1926. Se Tab. 35.
 • Lilly Hildegard Regina, född 1889-05-23 i Göteborg (domk. förs, Gustavi förs,). Kontorsanställning i Halmstad. 1917 återflytt till Göteborg och anställd i Göteborgs stad fram till pension.

TAB 35

Carl Axel Liborius (son av Carl Liborius, tab 34), född 1878-08-06 på Kolbäck. Mogenhetsexamen 1899-06-02. Volontär vid Västgötadals regemente s. å. 2/7. Sergeant därst. 1900-08-23. Elev vid krigsskolan s. å. 25/9. Fanjunkare 1901-08-06. Officersexamen s. å. 27/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1902-01-24. Löjtnant i Hallands regemente 1908-01-18. Maltdryckskontrollör 1916–1924. Kapten vid sistnämnda regemente 1917-05-04. RSO 1922-06-06. På övergångsstat 1926-09-04. Död s. å. 12/12 i Halmstad (Lena förs, Älvsborgs län, db). Gift 1908-04-14 i Wiesbaden med friherrinnan Antonia von Malapert genannt von Neufville, född 1881-06-26 i Wiesbaden, dotter av premiärlöjtnanten i tyska armén, filosofie doktorn, friherre Ludvig Gustaf Robert von Malapert, genannt von Neufville och Barbara Lehn.

Barn:

 • Ebba Hildegard Antonia Barbara, född 1909-01-02 i Halmstad. Gift 1928-06-20 i Stockholm med underlöjtnanten vid Norrbottens regemente Artur Helge Frans Ramén, född 1903-10-17, i Stockholm. Gift 2:o 1936-04-05 i Halmstad förs, ]] med civilingenjören Curt Carlsson Rodhe, född 1902-01-30, död 1943-11-05.
 • Carl Verner Robert Liborius, född 1910-01-24 i Rödbo socken. Studentexamen 1928-06-04. Officersaspirant vid Hallands regemente s. å. Korpral i regementet 1929-05-24. Se Tab. 35A
 • Birgit Maria Margareta Regina, född 1911-09-15 i Halmstad. Gift 1933-08-12 i Sönderums socken, Hallands län. (Halmstads moderförs vb 114) med dispensärläkaren Elof Nielsen, född 1894-04-20 (Tyska förs, Göteborg) med. licentiat.
 • Marianne Lilly Elisabet Sofia, född 1918-10-29 i Halmstad. Gift 1944-06-23 i Johanneb. förs, Göteborg (vb nr 124) med kamrern Ernst Alfens Johannesson Jägewall, född 1915-12-07 i Göteborg och Bohus äger och bebor Mariannelund.

Källor

1Lk. 2Hc. 3Um. 4At (Södra). 5At (L.). 6At (P.). 7Ur brev, tillhöriga ryttmästaren O. von Mentzer.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: