:

Silfverswärd nr 184

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Silfverswärd nr 184

Adlad 1630-10-20, Introd. 1633.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätterna Svärdfelt och 754. Uppgiften i Schlegel & Klingspor, Den med sköldebrev förlänade men ej introducerade adelns ättartavlor, om gemensamt ursprung även med adliga ätten Svärdsköld, och den adlade men ointroducerade ätten med detta namn saknar bevis.


Silfverswärd A18400.png

TAB 1

Lars Jonsson Bonde i Badene i Kvänums socken, Skaraborgs län.

Barn:

 • Lars Larsson den äldre, adlad Silfverswärd, död 1645. Se Tab. 3.

TAB 2

Joen Larsson, (son av Lars Jonsson, tab 1).

Barn:

 • Gunnar Jonsson, adlad Svärdfelt. Se adliga ätten Svärdfelt.
 • Nils Jonsson, adlad Svärdfelt. Se adliga ätten Svärdfelt.

TAB 3

Lars Larsson den äldre, adlad Silfverswärd, (son av Lars Jonsson, tab 1), till Badene, som han köpte av kronan 1642-08-30 samt Vägestorp och Kvänum, vilka han erhöll i donation, alla i Kvänums socken, Skaraborgs län. Ingick i krigstjänst omkr. 1602 och tjänade sig upp från gemen till ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente. Tillika häradshövding i Laske härad 1624-10-22, vilket han var ännu 1627. Major vid nämnda regemente 1633. Adlad s. å. 20/10 (introd. 1633 under nr 184). Överstelöjtnant vid samma regemente 1633. Slottshauptman på Älvsborg 1634-10-30. Avsked 1640-08-21. Ryttmästare vid adelns rusttjänst i Östergötland, Södermanland, Närke och Värmland s. å. 1/10. Död 1645-08-17 och begraven i Kvänums gamla, numera raserade kyrka. 'Han blev av konung Gustaf II Adolf i lägret vid Ribnitz i Mecklenburg adlad, dock utan att något adelsnamn på annat sätt honom tillades än att det över det å originaladelsbrevet målade vapnet står tecknat Larz Larzon Silberschwerdt'. Gift 1:o med (ej känt). Gift 2:o 1629, då hon fick Storebacka i Saleby socken, Skaraborgs län i morgongåva1, med Karin Lennartsdotter Svenske i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1648 med majoren Håkan Larsson, adlad Svärdsköld, i hans 2:a gifte, död 1654), död 1678-01-00 och ligger jämte båda sina män och styvsonen Olov begraven i Kvänum enligt påskriften å deras epitafium därst., dotter av ryttmästaren Lennart (Linder) Pedersson Svenske och Elin Bååt. 'Catharina Svenske skulle enligt Palmskölds Genealogiska samlingar haft med Silfverswärd tre söner, men uti en Svenske-ättens arvs- och vederlagslikvid i slutet av 1600-talet upptages då endast de nedanstående barnen Margareta, Agneta och Lars, såsom hennes i arv delaktiga barn. Hon blev 1648 den 20 mars benådad med tre hemman Vånga och Kvänum i likanämnda snr Skaraborgs län'.

Barn:

 • 1. Lars den yngre. Ryttmästare. Död 1644. Se Tab. 4
 • 1. Måns, till Näregården. Fänrik vid Närke-Värmlands regemente 1637-02-01. Löjtnant 1638-12-01. Kapten. Överstelöjtnant vid Wittenbergs trupper 1648. Död 1661 i Tyskland.
 • 1. Anna. Levde änka 1680. Gift före 1637 med kaptenen Lars Persson Bråk, adlad Bråkensköld, död 1659.
 • 1. Anders. Fänrik vid Västmanlands regemente 1637. Död 1638-02-15 i Stralsund i pesten.
 • 1. Ragnilda, levde 1669-04-01, men var död 1671-07-03. Gift 1:o med Lars Pilegren, död före 1659. Gift 2:o före 1662 med kaptenen Carl Carlsson Svinhufvud i Västergötland, nr 199.
 • 2. Margareta, död omkr. 1682. Gift 1:o med sin styvbroder, föraren Lars Svärdsköld, död 1656. Gift 2:o före 1660 med sin systers svåger löjtnanten Göran Dreffensköld, död 1672.
 • 2. Agneta, död 1715-03-00 Stigen och begraven s. å. 1/4. Gift med kaptenen Carl Didron, natural. Didron, född 1630, död 1685.
 • 2. Lars den yngste. Ryttmästare. Död 1676. Se Tab. 24
 • 2. Maria, död 1691 och begraven s. å. 4/7 i Göteborg. Gift före 1665 med ryttmästaren Björn Dreffensköld, död 1684.

TAB 4

Lars den yngre, (son av Lars Larsson den äldre, adlad Silfverswärd, tab 3), till Kilsbyn, Kärvinge och Säteri Eskilsäters socken, Värmlands län. Ryttare vid Västgöta kavalleriregemente 1627. Fänrik därst. 1634. Löjtnant 1644. Ryttmästare 1644. Stupade s. å. 12/11 i Halland. Gift med sin styvmoders syster Brita Svenske i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1647 med majoren Jöns Lilliebielke, nr 273, född 1621, död 1696), levde 1688, dotter av ryttmästaren Lennart Svenske, och Elin Bååt.

Barn:

 • Lennart, född 1636. Överstelöjtnant. Död 1676. Se Tab. 5.
 • Mårten, död ung.
 • Carl, född 1638. Överstelöjtnant. Död 1690. Se Tab. 6
 • Christina, levde 1711. Gift 1:o med kornetten vid Östgöta kavalleriregemente Bengt Stålman, stupade 1657-04-10 vid Sandomir i Polen. Gift 2:o med majoren Arvid Rosenbielke.
 • Margareta, död 1711. Gift med överstelöjtnanten Göran Rutensköld, född 1630, död 1708.

TAB 5

Lennart, (son av Lars d. y., tab 4), till Säter norrgården i Eskilsäters socken, Värmlands län. Född 1636. Fänrik vid M. Gift De la Gardies dragonregemente 1657. Löjtnant därst. 1659. Kaptenlöjtnant 1661. Avsked vid regementets reducering s. å. 27/8. Kapten vid C. J. De la Chapelles skvadron av skånska adelns trapper 1666-10-11. Kapten vid skånska och bohusländska dragonregementet 1670-05-14. Överstelöjtnant vid marinregementet (G. A. Brakels regemente) 1676. Död s. å. 23/5 i Stockholm och begraven under sakristian i Eskilsäters kyrka, där hans huvudbaner ännu finnes. Gift 1:o 1662-11-21 med Magdalena Dücker, född 1645-09-17 Tidaholm, död 1664-09-21 dotter av korpralen Gustaf Dücker (Dykert), nr 207, och Anna Kafle. Gift 2:o med Estrid Uggla i hennes 1:a gifte (gift 2:o med löjtnanten Bo Roos af Hjelmsäter, död före 1681), född 1630, död 1701-12-28 Gårstad

Barn:

 • 1. Johan, född 1664-09-13, död s. d.

TAB 6

Carl, (son av Lars d. y., tab 4), till Säter i Eskilsäters socken, och Hammar i Bro socken, (båda i Värml.). Född 1638-02-02. Ryttare vid livregementet till häst 1655. Kvartermästare vid H. J. Wurzburgs värvade rytteriregemente 1657. Kornett därst. 1659. Transp. till J. F. Stedingks regemente s. å. Löjtnant vid Volmar Wrangels regemente 1665-08-07. Avsked därifrån för sjuklighet 1666-09-00. Regementskvartermästare vid livregementet till häst 1674. Ryttmästare därst. 1676. Avsked s. å. om hösten 'för sin igenom svårt utståndet fängelse i Polen och Brandenburg samt några blessyrer åkomma kroppssvaghet'. Överstelöjtnants karaktär 1684. Död 1690 2312 och begraven i Eskilsäters kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift med sin broders svägerska Margareta Uggla, död 1701-07-28, på Säter och begraven 1702-01-24 i Eskilsäters kyrka, dotter av översten Johan Claesson Uggla, och Margareta Gyllenmärs.

Barn:

 • Johan. Student i Uppsala2 1677-11-08. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1690-12-00 (1691-07-29). Avsked 1696-04-00. Löjtnant i fransk tjänst 1696–1700. Sist major. Död 1729 och begraven i Eskilsäters kyrka. 'Gjorde en testamentarisk författning till studerande av Silfverswärdska ätten.’ Han lägrade 1:o 1695 Agneta Bäfverfeldt, född 1672, död 1750-09-30, Borrarp, vilken efter en långvarig rättegång förklarades för hans hustru 1698-01-27, men makarne skildes 1710-02-14 efter frivillig överenskommelse, dotter av löjtnanten Carl Bäfverfeldt, och Maria Carus. Gift 2:o Maria Camitz, som även påstod äktenskap.

TAB 7

Olof, (son av Lars Larsson d. ä., adlad Silfverswärd, tab 3), till Badene i Kvänums socken, Skaraborgs län. Fältväbel vid Skaraborgs regemente 1635. Fänrik därst. 1638. Löjtnant 1654. Kapten 1656-12-22. Död 1658-11-17 i Göteborg av sina i träffningen vid Genevadsbro 1657-08-31 erhållna sår och begraven i familjegraven i Kvänums kyrka, där hans vapen fordom funnits. Gift med Anna Svinhufvud i Västergötland i hennes 1:a gifte (gift 2:o med underjägmästaren Gregorius Ahl, adlad Ahlefelt, i hans 2:a gifte, död 1698), var död 1680, dotter av majoren Carl Svinhufvud i Västergötland, och Margareta Svenske.

Barn:

 • Helena Catharina, född 1653, död 1729-10-12. Gift med ryttmästaren Peter Fahnesköld, född 1649, död 1690.

TAB 8

Carl, (son av Olof, tab 7). Till Källhult i Håksviks socken, Älvsborgs län. Född 1655-09-27 på Badene i Kvänums socken, Älvsborgs län. Gemen vid livgardet 1672. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1674-03-06. Löjtnant därst. 1676-12-00. Kaptenlöjtnant 1680-05-05. Kapten 1689-12-12. Död 1700-07-01 på Källhult och begraven i Håksviks kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1:o med Märta Uggla, död före 1694, dotter av majoren Hildebrand Uggla, och Maria Ekeblad. Gift 2:o efter 1695 med Maria Bång, adlad Drakenfelt, som levde änka 1704, dotter av löjtnanten Sven Andersson Bång och Christina Stierna.

Barn:

 • 1. Lennart Magnus, född 1682-05-12 Dragered, liksom de följande syskonen, död där 1683-08-01.
 • 1. Anna Christina, född tvilling 1683-08-01, död s. å. 26/12.
 • 1. Maria Beata, född tvilling 1683-08-01, död som barn.
 • 1. Lennart, född 1684-09-29, död som barn.
 • 1. Johan Magnus, född 1685-10-02. Förare vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1700-08-03. Sergeant därst. 1701. Sergeant vid Älvsborgs regemente 1703. Fältväbel därst. 1705. Stupade 1706-10-13 vid Viborg.
 • 1. Gustaf, född 1687. Överstelöjtnant. Död 1752. Se Tab. 13.
 • 1. Ulrik Hildebrand, född 1688-03-28, död barn.
 • 1. Märta, född tvilling 1689-11-22, död »dom. Reminiscere».
 • 1. Catharina, född tvilling 1689-11-22, död s. å. 29/12.
 • 1. Märta Carolina, född 1691, död 1763-05-19 i Laholm. Gift med prosten och kyrkoherden i Laholm Jakob Olofsson Lignell, död 1752.

TAB 9

Carl Georg, (son av Carl, tab 8). Förare vid Älvsborgs regemente 1698. Fältväbel därst. 1700. Löjtnant vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente s. å. 31/8. Löjtnant vid Älvsborgs regemente 1703-07-07. Kapten därst. 1709-11-15. Död 1710-03-14 i Fleninge socken, Malmöhus län av sina i slaget vid Hälsingborg s. å. 28/2 erhållna sår. Gift med Sigrid Margareta Markman, född 1681-05-08, dotter av kyrkoherden i Veinge pastorat av Göteborgs stift Jöns Jakobsson Markman och Anna Råå.

Barn:

 • Carl Magnus, född 1702-07-23 Dragered, död ung.
 • Carl Gustaf, född 1704. Fänrik. Död 1760. Se Tab. 10
 • Anders Fredrik, född 1705-09-23 Hjälltorp, liksom de följande syskonen. Kvartermästare. Död 1750-11-01 Skriketorp. Gift 1741-06-14 Olsängen, med kaptenen Peter Gyllenstorm, född 1691, död 1739), levde änka 1754, dotter av överstelöjtnanten Carl Magnus Schmidt, adlad von Wulf Schmidt, nr 1722, och Elsa Margareta Didron.
 • Maria Beata, född 1707-01-18, född 1799-03-26 Nättsjö. Gift med vice häradshövdingen Carl Riddersvärd, född 1708, död 1773.
 • Johan Magnus, född 1708-03-00. Soldat vid garnisonsregementet i Göteborg 1726. Sergeant därst. 1728. Furir 1734. Avsked 1735. Sergeant vid Närkes och Värmlands regemente 1739. Död ogift 1742-01-04 under fälttåget i Finland.
 • Jakob Gabriel, född 1709-07-30, död i unga år.

TAB 10

Carl Gustaf, (son av Carl Georg, tab 9), född 1704-06-22 Hjälltorp. Soldat vid garnisonsregementet i Malmö 1726-08-00. Rustmästare därst. 1727-05-30. Furir 1730-06-11. Avsked med fänriks karaktär 1734-10-18. Död 1760-02-28, i Bäcke socken, Älvsborgs län. Gift 1:o 1735-05-06 på Frändö död Färgelanda socken, Älvsborgs län med Dorotea Maria Wall, född 1717-12-03 i Färgelanda socken, dotter av löjtnanten Anders Wall och Margareta Dreftensköld, nr 369. Gift 2:o 1760-02-12 i Steneby prästgård Älvsborgs län med Ulrika Eleonora Belfrage i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1742-03-24, på Eriksholm med löjtnanten Ulrik Göran Svenske, född 1703, död 1748), född 1721-04-25, levde 1763, dotter av kaptenen Hans Belfrage, och Christina Plenningsköld.

Barn:

 • 1. Anna Helena, född 1738-06-15 på Södra Kylsäter i Färgelanda socken, död 1751-03-02 på Baggetorp i nämnda socken.
 • 1. En dotter, född 1740-10-00 på Södra Kylsäter, död där 1742-05-27.
 • 1. Carl Georg, född 1742. Volontär. Död 1800. Se Tab. 11.
 • 1. Ulrika Charlotta, född 1745-04-17 Skriketorp
 • 1. Cajsa Lisa, född 1747-03-06 på Skriketorp, död 1748-03-20 på Södra Vannegården i Färgelanda socken.
 • 1. Johan Magnus, född 1750-04-16 på Baggetorp, död där 1753-06-00.
 • 1. En dotter, född 1752 på Baggetorp, död där 1753-06-00.
 • 1. Anna Charlotta, född 1754-05-07 Bjurholmen

TAB 11

Carl Georg, (son av Carl Gustaf, tab 10), född 1742 på Södra Kylsäter i Färgelanda socken, Älvsborgs län. Volontär vid artilleriet 1762. Död 1800-09-00 Han ihjälslog 1766 sin svärfader och flydde därpå till Norge. Gift 1765-03-31 med Ingrid Christina Maria Kock, född 1740 på Tjörn, död 1826-01-00 i Valbo Ryrs socken, Älvsborgs län, dotter av Hans Kock på Vallneröd i Hede socken, Göteborgs och Bohus län och Margareta Ramström.

Barn:

 • Margareta Carlsdotter, född 1766. Gift 1790 med Johannes Roberg, död 1824-01-31 genom drunkning.
 • Anna Sofia, född 1768-11-18, död 1822-05-15 i Valbo Ryrs socken. Gift, men med vilken är ej känt.
 • Anders Magnus Carlsson, född 1778. Torpare. Död 1824. Se Tab. 12.

TAB 12

Anders Magnus Carlsson, (son av Carl Georg, tab 11), född 1778-10-27. Torpare i Valbo Ryrs socken, Älvsborgs län. Död där 1824-03-08. Gift med Magdalena Nilsdotter, född 1786 i Ödeborgs socken, Älvsborgs län, död 1835-07-03, i Valbo Ryrs socken.

Barn:

 • Anna Catharina (Cajsa) Andersdotter, född 1805-10-00 Silfvermyran Gift 1830 med artilleristen Johan Jönsson Sedig.
 • Brita Catharina Andersdotter, född 1814-01-14 på Silvermyran, död 1903-09-12 Kasen. Gift 1839-10-20 med arbetaren Magnus Paulsson, född 1815-08-16 i Herrestads socken, Göteborgs och Bohus län, död 1897-02-23 på Kasen.
 • Carl Georg, född 1819-09-02 Sjökas Skomakare. Död 1875-08-18 i Uddevalla. Gift 1851-01-11 med Maria Pettersson, född 1808-01-04, död 1893-02-13 i Herrestads socken, dotter av Petter Jonsson och Cajsa Larsdotter.
 • Helena Catharina (Lena) Andersdotter, född 1822-10-31 på Sjökas, död 1888-04-16 i Uddevalla. Gift 1:o 1845-03-02 med arbetaren Andreas Berndtsson, född 1797-02-02 död 1847-09-03 i Uddevalla. Gift 2:o 1856-06-08 med skomakaren Erik August Eriksson, född 1823-08-01, död 1876-11-12.

TAB 13

Gustaf, (son av Carl, tab 8), född 1687-02-15 Dragered. Volontär vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1702. Rustmästare därst. 1704-01-04. Avsked s. å. Furir vid Älvsborgs regemente 1706-07-11. Förare därst. 1707-02-24. Sergeant 1709-11-01. Fältväbel s. å. 18/12. Fänrik 1710-03-17. Löjtnant s. å. 20/7. Kapten 1711-07-20. Konfirm.fullm. 1716-04-17. Kapten vid Närkes och Värmlands regemente 1718-06-30. Major därst. 1719-10-03. Överstelöjtnants avsked 1739-09-21. RSO 1750-04-17. Död 1752-03-03 Malma och begraven i Nors kyrka. Han var med vid Retusaari, Hälsingborg, Stralsund, Gadebusch och Fredrikshall. Gift 1. 1716-12-28 Lång med Anna Maria Cremer, född 1693-11-09, död 1736-04-28, dotter av överstelöjtnanten Fredrik Cremer, och Elsa Catharina Uggla. Gift 2:o 1739-06-26 med den 1:a fruns moders syssling Elsa Christiana Uggla, född 1709-01-09, död 1750-03-03 och begraven i Nors kyrka, dotter av kaptenen Carl Uggla, och hans 2:a fru Elsa Catharina Plenningsköld. A r n:

 • 1. Fredrika Charlotta, född 1717-11-12, död 1782-04-29 i Laholm. Gift 1749-02-06 med sin kusin, kyrkoherden i Laholm Carl Georg Lignell, född 1716-05-14, död 1773-04-20.
 • 1. Märta Catharina, född 1718-12-10, död 1721-01-19.
 • 1. Carl Georg, född 1719-11-03. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1733. Rustmästare därst. 1737. Död s. å. 8/12.
 • 1. Elsa Catharina, född 1720-11-03, död 1782-09-04 på Malma. Gift 1754-05-02 med överinspektören över gränstullarna i Värmland Severin Ekman i hans 3:e gifte (gift 1:o 1735 i Åmål med Anna Maria Åberg, född 1717-12-20, död 1740, dotter av borgmästaren i nämnda stad Anders Åberg och hans 2:a hustru Christina Magnelia. Gift 2:o med Christina Wenngren)4, född 1706 i Vänersborg, död 1771 (jordf. s. å. 20/2 i Nors kyrka )4.
 • 1. Gustaf Vilhelm, född 1723. Löjtnant. Se Tab. 14
 • 1. Johan, född 1725, död 1726.
 • 1. Fredrik Johan, född 1727, död 1729.
 • 1. Magnus Gabriel, född 1729-01-01, död 1740-06-11.
 • 1. Olof Hildebrand, född 1729-11-30. Hejderidare i Värmland-Närkes län 1755. Avsked med jägmästares n. h. o. v. 1759. Arrenderade Karlslund i Kils socken, Värmlands län 1773, men överlät arrendet 1799 på sina brorsöner Claes och Reinhold. Död ogift 1806-09-03 på Karlslund.[5]
 • 1. Erik Ludvig, född 1731. Fänrik. Död 1788. Se Tab. 15.
 • 1. En son, dödf. 1732-10-00
 • 2. Carl, född 1740-04-09. Förare vid Närkes och Värmlands regemente 1759-06-08. Sergeant därst. 1764-03-15. Avsked 1774-03-22.
 • 2. Johan Adolf, född 1741-05-11, död 1742-04-25.
 • 2. Ulrika Eleonora, född 1742-05-29 på Malma, d. 1807-06-05 Ulriksdal. Gift 1761-12-15 Hammarsten med prosten och kyrkoherden i Kola pastorat av Karlstads stift, teol. doktorn Sven Noreen, född 1725-04-14 i Köla prästgård, död 1807-03-18 på Ulriksdal.
 • 2. Claes Henrik, född 1743-06-14 på Malma. Student i Uppsala2 1759-03-12. Kadett vid artilleriet 1762-02-08. Furir därst. 1768-08-10. Sergeant s. å. 21/12. Styckjunkare 1771-06-29. Underlöjtnant vid stralsundska bataljonen 1778-02-25. Adjutant vid kadettskolan i Stockholm 1779-02-10. Död ogift 1784-02-05 i nämnda stad.
 • 2. Anna Maria, född 1744-07-06 på Malma, död 1831-01-02 Olserud. Gift med kaptenen Elias Gyllenflycht, född 1732, död 1798.
 • 2. Adolf Fredrik, född 1745-12-19, död 1756-08-04.
 • 2. Jakob Gabriel, född 1747-01-16 på Malma. Student i Uppsala2 1766-03-11. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1770-10-06. Furir därst. 1774-05-29. Fänrik 1776-05-01. Avsked 1784. Död ogift 1795 på Hammarsten och begraven s. å. 9/6.

TAB 14

Gustaf Vilhelm, (son av Gustaf, tab 13), född 1723-11-12. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1738. Förare därst. 1742-04-01. Fänrik 1749-07-05. Löjtnants avsked 1754. Gift 1750 med sin franka Anna Maria Uggla, född 1734-06-13, död 1764-05-00 Skönebol och begraven s. å. 11/5, dotter av kaptenen Claes Uggla, och hans 2:a fru Brita Elisabet Strömmer.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1751-06-29 Kisterud, död ogift 1819-02-22 på Karlslund i Kils socken, Värmlands län.
 • Claes Johan, född 1752-07-30 på Kisterud.
 • Reinhold Fredrik, född 1753-08-28. Arrenderade jämte yngre brodern Claes Karlslund, död ogift 1822-03-26 på nämnda egendom.
 • Anna Elisabet, född 1754-09-14, död 1822-06-05 på Karlslund. Gift med löjtnanten och regementsfältskären i rysk tjänst Georg Ernst Bülau, född 1738, död 1802-06-12 i Stockholm.
 • Claes, född 1755-11-18 i Nors socken, Värmlands län. Volontär vid änkedrottningens livregemente 1776-07-18. Mönsterskrivare därst. s. å. 1/8. Sergeant s. å. 5/12 fältväbel 1778-07-02. Fänrik 1781-05-02. Avsked 1788-06-08. Löjtnant vid dalfrikåren s. å. 20/10. Kapten vid dalvargeringen 1789-07-01. Placerad på Värmlands fältjägarbataljon 1791-04-18. Ryttmästare vid adelsfaneregementet 1802-02-04. Avsked 1812-02-25. Död ogift 1823-03-08 på Karlslund, vilken egendom han arrenderade tillsammans med äldre brodern Reinhold Fredrik.
 • Maria Helena, född 1757-01-24 Gustavslund, död ogift 1779-12-08 på Västergården i Eriksstads socken, Älvsborgs län.
 • Elsa Charlotta, född 1758-08-16 på Gustavslund.
 • Brita Catharina, född 175(9?) 9/7 död 1841-06-11 i Kristinehamn. Gift med skolmästaren Magnus Johan Öhngren, född 1744-05-19, död 1809-03-30.
 • Eleonora Ulrika, född 1760-12-18, död ogift 1789-03-13 i Karlstad.
 • Johanna, född 1762-06-24, död änka 1819-03-21 på Karlslund. Gift med styrmannen vid handelsflottan, fänriken, inneh. av lilla svärdsmed. Johan David Justi, född 1762-09-19 i Stockholm.

TAB 15

Erik Ludvig, (son av Gustaf, tab 13), född 1731-08-24. Fänrik. Död 1788-08-05 Ås och begraven s. å. 17/8. Gift 1758 med sin franka friherrinnan Elisabet Ulrika Uggla, född 1741-02-25 Knistad, död 1822-05-12 på Södra Skåne i Nors socken, Värmlands län, dotter av fänriken friherre Johan Gustaf Uggla, och Ebba Christina Gadde.

Barn:

 • Lars Gustaf, född 1760. Överste. Död 1840. Se Tab. 16
 • Anna Christina, född 1761-03-25 på Ås, liksom de följande syskonen, begraven där s. å. 12/6.
 • Elsa Fredrika, född 1762, död 1839-04-16 på Beateber i likanämnda socken, Skaraborgs län. Gift 1791-11-30 på Ås med majoren friherre Adolf von Rajalin, född 1763, död 1826.
 • Elisabet Maria, född 1767-07-13, död 1845-01-07 i Karlskrona. Gift 1798-09-25 på Ås med majoren Carl Gabriel Stuart, född 1771, död 1820.
 • Ebba Eleonora, född 1770-03-04.
 • Johan Henrik, född 1771-03-28, död 1778 på Ås och begraven s. å. 19/7.
 • Barbro Helena, född 1777-02-23, död 1783-03-15 på Ås och begraven s. å. 23/3.

TAB 16

Lars Gustaf, (son av Erik Ludvig, tab 15), född 1760-01-24. Arklimästare vid amiralitetet 1779-12-21. Fänrik därst. 1784-12-17. Löjtnant 1788-07-21. Kapten 1793-02-25. Major i armén 1798-09-03. RSO 1805-03-01. Generaladjutant av eskadern och överstelöjtnant vid örlogsflottan s. d. Överste i flottornas generalstab 1821-11-05. Död 1840-01-11 på sin egendom Kyrkeby i Vissefjärda socken, Kalmar län. Gift 1805-09-19, på Flädingstorp i nämnda socken, med Johanna Fredrika Dalman, född 1783-08-02 på Flädingstorp, död 1852-03-07 i Stockholm Klara förs, i Stockholm, dotter av kammarherren Fredrik Dalman, och grevinnan Charlotta Johanna Dorotea Snoilsky.

Barn:

 • Ludvig Fredrik Salomon, född 1807-01-09 i Karlskrona, död där 1811-09-14.
 • Laura Fredrika, född 1808-05-23 i Karlskrona, död 1853-02-24 i Stockholm Klara förs, i Stockholm. Gift 1829-09-18 med kaptenen Erik Gustaf af Klint, född 1801, död 1846.
 • Lovisa Charlotta, född 1811-07-13 i Karlskrona, död där s. å. 5/9.
 • Augusta Vilhelmina, född 1812-08-28 i Karlskrona, död 1895-07-17 Ekenäs. Ägde Kyrkeby. Gift där 1864-12-10 med majoren Adam Henrik Bäck i Finland, nr 193, född 1801, död 1875.
 • Maria Charlotta, född 814-11-17 i Karlskrona, död 1881-02-12 på Kyrkeby. Gift 1841-08-31 i Vissefjärda kyrka med kamreraren i kommerskollegii manufakturdiskontkontor Fredrik August Palme, född 1807-07-10 Ljungbyholm, död 1859-03-15 i Stockholm.
 • Sofia Ulrika, född 1816-02-01 i Karlskrona, död 1830-02-04 på Kyrkeby.
 • Henrika Gustava, född 1819-04-17, död 1829-12-14 på Kyrkeby.
 • Gustaf Reinhold, född 823. Överstelöjtnant. Död 1885. Se Tab. 17.
 • Carl Ludvig, född 1827. Kansliråd. Död 1915. Se Tab. 18.

TAB 17

Gustaf Reinhold, (son av Lars Gustaf, tab 16), född 1823-05-17 Kyrkeby. Kadett vid Karlberg 1838-08-01. Utexaminerad 1843-05-04. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente s. å. 29/5. Löjtnant därst. 1851-03-18. Extra lärare vid gymnastiska centralinstitutet 1851-10-01–1885-12-04. Kapten 1857-10-06. RVO 1865-09-16. RSO 1866-05-03. RNS:tOO 1867-09-09. Major 1872 5'/4. Överstelöjtnant 1874-12-11. Suppleant för militärledamoten i krigshovrätten 1878-01-02. Tygmästare i Stockholm 1879-02-01. Död 1885-12-04 i nämnda stad. Gift 1:o 1856-11-07 i nämnda stad med Ebba Emilia Groth, född 1835-04-27 i samma stad, död där 1859-01-10, dotter av kaptenen Carl Teodor Groth och Emilia Carolina Wallin. Gift 2:o 1860-11-03 i Stockholm med Amalia Christina (Malin) Meurk, född 1829-03-24 i nämnda stad, död där 1901-03-13, dotter av grosshandlaren Carl Josua Meurk och Beata Lovisa Winckler.

Barn:

 • 1. Carl Gustaf, född 1857-09-04 i Stockholm. Volontär vid Södermanlands regemente 1877 (1876-01-15). Sergeant 1877-10-00. Mogenhetsexamen i Stockholm 1878-12-17. Elev vid krigsskolan 1879-07-14. Avgick därifrån 1880-06-01. Åter antagen s. å. 14/7. Avgick därifrån ånyo 1881-06-01. Extra ordinarie kammarskrivare i tullverket s. å. 17/6. Extra ordinarie tjänsteman i generalpoststyrelsen s. å. 30/6. Extra ordinarie kammarskrivare i överståthållarämbetet för uppbördsärenden 1882-02-10. Amanuens i generaltullstyrelsens revisionsbyrå 1887-02-01. Kammarskrivare i tullverket 1900-02-26. Avsked 1924-09-30.
 • 1. Ebba Emilia, född 1858-12-28 i Stockholm. Kassör i allmänna brandförsäkringsverket för byggnader å landet 1890. Avsked. Död ogift 1932-02-19 i Stockholm.

TAB 18

Carl Ludvig, (son av Lars Gustaf, tab 16), född 1827-12-03 Kyrkeby. Student i Lund 1846-06-10. Student i Uppsala 1846-11-03. Jur. filosofie examen 1849-12-12. Extra ordinarie kanslist i finansdepartementet 1850-06-26. Kameralexamen 1851-12-05. Extra ordinarie kanslist i sjöförsvarsdepartementet 1853-04-07. Kammarskrivare i elektriska telegrafverket 1857-09-29. Andre revisor i telegrafstyrelsen 1860-10-15, t. f. kanslist i lotsdirektörens expedition 1863-12-16. Avsked från telegrafverkets tjänst 1865. Kopist i sistnämnda departement 1869-11-19. Registrator därst. s. å. 3/12. Avsked ur telegrafverkets tjänst s. å. 9/12. Registrator i lotsstyrelsen 1873-02-20. T. f. kanslisekreterare i sjöförsvarsdepartementet 1876-09-29. Tjänstförrättande expeditionssekreterare i nämnda departement s. d. RVO s. å. 1/12. Kanslisekreterare 1878-12-13. Kansliråd i k. m:ts kansli 1884-03-21. RNO 1889-12-01. Avsked 1892-12-22. Ägde huset nr 15 Grevgatan i Stockholm. Död 1915-04-01 i Stockholm, Oscars förs,. Gift 1867-10-19 Binga ) med Lovisa Augusta (Augusta Lovisa) Siljeström i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1864-11-04 på nämnda egendom med underlöjtnanten vid flottan Axel Ernst Palander, född 1837-07-05 i Karlskrona, död där 1865-06-01), född 1844-02-07 Öbbestorp, ]], död 1927-06-25 i Stockholm, Sabbatsbergs sjukh. db), dotter av expeditionskronofogden (kronofogden) Gustaf Siljeström och Christina Elisabet Palme.

Barn:

 • Erik Gustaf Carlsson, född 1868-09-13 i Stockholm. Mogenhetsexamen i nämnda stad 1888-05-17. Student i Uppsala s. å. 21/9. Jur. preliminärexamen 1889-04-27. Extra ordinarie tjänsteman i telegrafstyrelsen s. å. 24/12. Kansliexamen 1892-05-28. Amanuens i sjöförsvarsdepartementet s. å. 6/6 (7/6). Extra ordinarie tjänsteman i marinförvaltningen s. å. 2/12. Amanuens därst. 1902. Revisor och bokhållare 1906-06-29. RVO 1914-09-30. Afsked 1935-06-25. Död 1939-11-23 i Stockholm (Skeppsholms förs, Sth., db nr 35).
 • Tage Louis Carlsson, född 1870-06-12 på Binga, död s. å. 30/10 i Stockholm.
 • Ellen Maria, född 1871-11-16 i Stockholm. Gift 1893-05-18 med kassören i riksgäldskontoret kamreraren i sällskapet Pro Patrias barnbörds- och barnhus i samma stad Johan Ludvig Eugen Neijber, från vilken hon 1908-07-10 blev skild, född 1851-08-28 i nämnda stad, död i Argentina.
 • Märta Augusta Christina, född 1878-08-31 i Stockholm. Gift 1901-12-18 med före detta professorn vid universitetet i Lund KNO2kl, jur. doktorn Ernst Anton Kallenberg, född 1866-08-16 i Malmö.

TAB 19

Jonas, (son av Lars Larsson d. ä., adlad Silfverswärd, tab 3), till Vägestorp i Kvänums socken, Skaraborgs län. Kapten vid Älvsborgs regemente. Död 1656-06-06 i Borås. Gift med Märta Gyllensvärd, född 1620, död 1694-11-11 Önnarp, dotter av överstelöjtnanten Per Joensson, adlad Gyllensvärd, och Elisabet Hand.

Barn:

 • Christina Maria, död 1708-07-00 Bränneberg. Gift med kaptenen Johan Gyllensting, i hans 1:a gifte, född 1642, död 1710.
 • Lorentz Peter, född 1652. Kapten. Död 1696. Se Tab. 20
 • Elisabet, född 1705-05-21 Hökerum. Gift där 1684-01-00 med frälsefogden Gustaf Ekman, död 1730.

TAB 20

Lorentz Peter, (son av Johan, tab 19), född 1652-05-02. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1670-10-19. Kapten vid Älvsborgs regemente. Död 1696-06-15 Önnarp och begraven i koret i Hyssna kyrka, varest hans huvudbaner uppsattes. Gift 1:o med Christina Starck, som levde 1680-07-08, men var död 1681-11-02, dotter av överstelöjtnanten Isak Starck, nr 233, och hans 1:a fru Märta Drake af Intorp. Gift 2:o med Anna Maria Palmbom, död 1720, dotter av kaptenen Jakob (Zakarias) Palmbom och Christina Lillie af Aspenäs.

Barn:

 • 1. Jonas, född 1672. Kapten. Död 1721. Se Tab. 21
 • 1. Elisabet Maria. Gift 1699-06-20 i Yllestads socken, Skaraborgs län med Gudmund Ridderfelt, död 1730.
 • 1. Anna Christina, död 1757-03-13 i Kölaby socken, Älvsborgs län. Gift 1:o före 1695 med tullnären Bengt Morman. Gift 2:o före 1717 med ryttaren vid Västgöta kavalleriregemente Anders Persson Åberg, född 1685, levde 1749.
 • 1. Isak. Lärkonstapel vid artilleriet i Göteborg 1696. Avsked 1697-08-02. Förare vid svenska livregementet till fot 1700. Död barnlös före 1705. Gift 1699-06-27 i Stockholm Katarina förs i Stockholm med Brita Catharina Noreen, född 1675-10-19 i nämnda församl., dotter av rådmannen i Stockholm Arvid Noreen och hans 1:a hustru Catharina Prytz, som var halvsyster till kanslirådet Johan Claesson Prytz, adlad Prytz.
 • 2. Metta Christina, döpt 1684-07-06 i Kinnarumma socken, Älvsborgs län. Gift 1718-02-02 i Borås med korpralen Reinhold Winter.
 • 2. Maria Magdalena, död 1773-07-08. Gift 1708-06-14 Redvägsborg med kaptenen vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente Otto Reinhold Brummer, född 1686 i Livland, död 1734-04-00.
 • 2. Ulrika Violetta, född 1692-05-25 på Önnarp, död 1761-04-14 i Sjundeå socken, i Finland. Gift med kyrkoherden i Sjundeå pastorat Johan Fortelius, död 1735 i Sjundeå prästgård.
 • 2. Christina, död ogift.
 • 2. Carl Magnus, född 1694. Löjtnant. Död 1719. Se Tab. 23.
 • 2. Anna Margareta, född 1696-01-07 på Önnarp, död ung.

TAB 21

Jonas, (son av Lorentz Peter, tab 20), född 1672. Kom i tjänst 1688 i Lüneburg. Gemen vid bremiska dragonregementet 1700. Löjtnant därst. 1710-09-22. Regementskvartermästare 1712-01-30. Kapten s. å. 10/10. Konfirm.fullm. 1715-01-21. Fången 1713-05-16. vid Tönningen. Hemkom 1714. Fången 1715-12-23 vid Stralsund, hemkom 1716 och placerad vid Upplands femmänningskavalleriregemente. Avsked 1719-09-30. Död 1721-07-00. Han var 1720 blesserad och utfattig samt ansökte om underhållshemman i Västergötland. Gift med Catharina Sofia Arendt i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kaptenen vid Göteborgs garnisonsregemente Carl Fredrik von Guerichen, född omkr. 1696 i Wismar, levde 1750), dotter av kaptenen Johan Arendt och Maria Rosen.

Barn:

 • Maria Dorotea. Gift med fältväbeln Erik Fromhold Tallberg, född 1703, död 1751.
 • Carl Christoffer, född 1718. Kornett. Död 1781. Se Tab. 22
 • Birgitta Christina Fredrika, född 1719-01-14, död 1781-08-08 Joukkola Gift med fänriken vid garnisonsregementet i Göteborg Otto Johan von Witte, född 1705, död 1745-04-05.

TAB 22

Carl Christoffer, (son av Jonas, tab 21), född 1718 i Mecklenburg. Volontär vid garnisonsregementet i Göteborg 1735. Rustmästare därst. 1737. Furir 1740. Förare 1742. Korpral vid livdragonregementet 1744-02-20. Kornetts karaktär 1772. Död 1781-11-01 Yliskylä Gift 1749-05-30 i Tottijärvi socken, med Maria Wallenia, född 1727-12-18, död 1804 Suomela

Barn:

 • Catharina Sofia, född 1751-05-02 på Suomela, död 1809-05-11. Gift 1780-05-02 i Vesilaks' kyrka med kommissionslantmätaren i Åbo och Björneborgs län Per Bergius, född 1750-02-26, död 1809-07-03.
 • Gabriel, född 1753, död 1761-06-00 i Stockholm.
 • Fredericia Maria, född 1755-02-07 Ilios
 • Anna Christina, född 1756-08-18 på Ilois.
 • Johanna Fredrika, född 1758-10-20 på Ilois, död 1832-06-10. I Tohmajärvi socken. Gift 1783-10-01 på Suomela med kronobefallningsmannen Anders Ulrik Alopæus, född 1759-04-02, död 1829-06-10 i Kemis by i Tohmajärvi socken.
 • Carl, född 1761-04-12 på Ilois.
 • Ulrika Maria, född 1762-03-27, på Ilois.
 • Maria Elisabet, född 1763-10-22 Yliskylä Gift 1784-03-22 på Suomela med kapellanen Anders Kiljander, född 1750-02-23, död 1819-04-04 i Rääkkylä.
 • Louisa Ulrika, född 765-08-25 på Yliskylä, död 1824-10-14 på Suomela. Gift 1809-10-31 med sin svåger bataljonsadjutanten vid Björneborgs regemente Magnus Fredrik von Cräutlein, av en adlad, men ej introd. ätt, i hans 2:a gifte (gift 1:o med Carolina Agata Silfverswärd, se nedan), född 1772-02-26, död 1835-02-08 på Suomela.
 • Gabriel, född 1767-09-13 på Yliskylä, död där s. å. 17/9.
 • Carolina Agata, född 1769-01-28, på Yliskylä, död 1804. Gift 1803-04-12 på Suomela med bataljonsadjutanten Magnus Fredrik von Cräutlein i hans 1:a gifte (gift 2:o med Lovisa Ulrika Silfverswärd, se ovan), född 1772-02-26, död 1835-02-08 på Suomela.

TAB 23

Carl Magnus, (son av Lorentz Peter, tab 20), född 1694-07-23 Önnarp. Furir vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1709. Förare därst. Fältväbel. Fänrik 1713-09-02. Konfirm.fullm. 1715-06-03. Löjtnant 1717-02-04. Död 1719-05-15. Gift 1714-08-31 Uddarp med Christina Charlotta von Snoilsky i hennes 1:a gifte (gift 2:o med landssekreteraren i Älvsborgs län Samuel Perman, döpt 1686-08-21 i Stockholm Nikolai förs, i Stockholm, död 1743, broder till Hans och Isak Perman, adlade Olivecrona), född 1700-07-03 Vänsjö s socken, Skaraborgs län, död 1733-12-24, dotter av över jägmästaren Carl Emanuel von Snoilsky, B, och hans 2:a fru Agneta Hård af Segerstad.

Barn:

 • Carl Emanuel, född 1717-11-01. Reste 1733 till sjöss. Död 1737 eller 1738.
 • Engel Mariana, född 1719-02-24, död 1789-06-21 Gammalstorp. Gift 1:o 1736-05-18 med sin halvsyssling, fänriken Magnus Gabriel Höökenberg, född 1710, död 1743. Gift 2:o 1754-03-18 i Stockholm med lagmannen Carl Gustaf Friedenreich, född 1712, död 1784.

TAB 24

Lars den yngste, (son av Lars Larsson d. ä., adlad Silfverswärd, tab 3), till Långås i Hällestads socken, och Kvänum i likanämnda socken, (båda i Älvsb.). Löjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1660-04-09. Ryttmästare därst. 1674-11-25. Stupade 1676-08-17 i slaget vid Halmstad (Fyllebro) och begraven i Hällestads kyrka, där hans vapen finnes upphängt. Gift 1660 med Anna Hierta, död 1679 före 17/3, dotter av ryttmästaren Bengt Hierta, och Anna af Rylanda och Häggetorpssläkten eller Lindelöf af Kedom.

Barn:

 • Anna Margareta, född tvilling 1661-05-08, död 1719-01-19 och begraven s. å. 28/2. Gift med översten Hans Fredrik Frölich, född 1637, död 1715.
 • Lars, född 1661. Löjtnant. Död 1733. Se Tab. 25
 • Hans, född 1664. Ryttmästare. Död 1717. Se Tab. 27
 • Helena, född 1667 på Långås, död Attorp och begraven 1738-01-25. Gift med kornetten Jonas Björnberg, född 1664, död 1741.
 • Ingeborg, död före 1699. Gift efter 1689 med fänriken vid Västgötadals regemente Anders Sidhelius, död 1696-06-01.

TAB 25

Lars (översiktstab 6, son till Lars den yngste, tab 24), till Attorp i Ryda socken, Skaraborgs län. Född tvilling 1661-05-08. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1678-03-00. Löjtnant därst. 1679-05-00. Avsked s. å. Död 1733-12-23 på Krabbelund i Hällestads socken, Älvsborgs län. Gift 1684 vid mickelsmässotiden med Sofia Dorotea Wulffschmidt, dotter av ryttmästaren Carl Magnus Wulffschmidt och Dorotea von Krakewitz.

Barn:

 • Ulrika, född 1697-01-29 på Attorp, död där 1699 och begraven s.å. 18/12.
 • Anna Margareta. Gift 1717-04-02 i Borås med korpralen Lars Olofsson Detterström, född 1687, död före 1734.
 • Catharina, född 1699, död 1746 på Brötegården i Ödeborgs socken, Älvsborgs län och begraven s. å. i nov. Gift före 1731 med hemmansägaren Anders Andersson Sommar, född 1707, död 1747 i Ryda socken, och begraven s. å. 15/3.
 • Dorotea, född 1701, död 1761-03-05 i Ryda socken. Gift 1744-04-08 med fogden på Ekedal Helge Andersson.
 • Metta, född tvilling 1705-04-21 på Attorp, begraven s. å. 23/7.
 • Ingeborg, född tvilling 1705-04-21 på Attorp, begraven s. å. 3/12.
 • Elsa Regina, född 709-04-23 på Attorp, begraven s. å. 3/5.
 • Dessutom fyra barn, vilkas namn ej äro kända.

TAB 26

Lars, (son av Lars, tab 25), endast känd till namnet. Gift 1737-12-04 Krabbelund s socken, Älvsborgs län med Christina Andersdotter Collin, född 1713, död 1785-02-12 Sulevad, dotter av korpralen Anders Collin.

Barn:

 • Anna Sofia, döpt 1738-09-29, i Hällestads socken, död 1808-08-09 på Sulevad.
 • Carl Lorentz, döpt 1743-07-17 Lindåsen s socken. Volontär vid Skaraborgs regemente 1762. Frikorpral därst. 1789. Död 1790-06-25 i Elimä socken, under fälttåget i Finland. Gift 1:o 1771-04-15 med Maria Christina Svensdotter Ekelund, född 1740. Gift 2:o 1778-10-11 i Synnerby socken, Skaraborgs län med Anna Andersdotter, född 1749.

TAB 27

Hans, (son av Lars den yngste, tab 24), till Kvänum i likanämnda socken, Älvsborgs län och Staffanshagen i Norra Vånga socken, Skaraborgs län. Född 1664. Ryttare vid Västgöta kavalleriregemente 1682. Korpral därst. 1684. Kvartermästare 1694-10-02. Kornett 1699-10-23. Löjtnant 1704-01-11. Avsked med ryttmästares karaktär 1710-08-00. Död 1717-03-24 på Staffanshagen och begraven s. å. 29/3 i Norra Vånga kyrka, men därefter förd till familjegraven i Kvänums kyrka. Gift 1689-01-16 med sin kusins dotter Catharina Hierta, död 1722, dotter av ryttmästaren Bengt Hierta, och hans 2:a fru Christina Stierna.

Barn:

 • Anna Christina, född 1690-01-09 Åsaka. Död 1742-04-28 och begraven s. å. 7/5 i Vinköls socken, Skaraborgs län. Gift 1714 på Kvänum med kvartermästaren Lars Wongberg i hans 1:a gifte, född 1678.
 • Lars, född 1691. Löjtnant. Död 1739. Se Tab. 28
 • Göran, född 1692-03-15, på Kvänum, död s. å. i maj.
 • Märta, född 1695-04-20 på Kvänum, död ogift 1739-01-08 på nämnda egendom.
 • Ulrika, döpt 1696-09-16 på Kvänum, död 1781-04-03. Gift 1728-11-26 med sin sysslings son, fänriken Leonard Rutensköld, född 1698, död 1785.
 • Magdalena, född 169(8). Gift med kornetten vid Upplands tremänningskavalleriregemente Jonas Warnmarck i hans 2:a gifte, född 1685, död 1743-09-23.
 • Maria, född 1700-12-08 på Kvänum, död 1779-03-15 på Lilla Svenstorp i Barne-Åsaka socken, Skaraborgs län. Gift med fänriken Carl Gustaf von Schwartzenhoff, född 1692, död 1757.
 • Per, född 1703 på Kvänum. Korpral vid Älvsborgs regemente 1725. Sergeant därst. 1730. Död barnlös 1743-06-01 Krokgården. Gift 1739-10-12 i nämnda socken, med Elisabet Appelbom i hennes 2:a gifte (gift 1:o före 1731 med löjtnanten Johan Friberg, död 1738-08-05 i Fullösa socken), född 1708-04-22, död 1778-04-22 på Krokgården, dotter av ryttmästaren Anders Appelbom, och Anna Dorotea Löfling.
 • Ingeborg, född 1704, död ogift 1795-01-21 på sin egendom Stora Svenstorp i Barne-Åsaka socken.

TAB 28

Lars, (son av Hans, tab 27), till Kvänum och Badene, båda i Kvänums socken, Älvsborgs län. Född 1691. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1709. Korpral därst. 1710. Kornett 1712-10-27. Fången 1713-05-26 vid Tönningen. Hemkom 1717-04-00. Löjtnant 1718-06-26. Kornett, konfirm.fullm. 1729-09-03. Kornetts indelning vid regementet 1731-07-01. Död 1739-06-28 på Kvänum. Han bevistade slagen vid Hälsingborg och Gadebusch samt fälttågen i Norge och Bohuslän. Gift 1727-04-05 med sin moders sysslings dotter Magdalena Wohlberg, född 1702-03-16 Tegelund, död 1780-10-27 på Kvänum, dotter av majoren Bengt Staffansson Wohlberg, adlad Wohlberg, och Magdalena Hierta.

Barn:

 • Hans Fredrik, född 1728, död 1740-10-11 på Kvänum.
 • Catharina Benedikta, född 1729 på Kvänum, liksom de följande syskonen, död ogift 1805-01-02 på nämnda egendom.
 • Märta Elisabet, född 1731, död 1794-01-11 Glättestorp. Gift 1754-10-25 Staffanshagen
 • Anna Magdalena, född tvilling 1737-06-05, död 1800-12-26 Ullstorp. Gift 1773-07-11 med kornetten Johan Lorentz Wahlberg, född 1741-05-13 Lottestad
 • Bengt, född tvilling 1737-06-05, död s. å. på Kvänum.
 • Gustaf Georg, född 1739. Ryttmästare. Död 1808. Se Tab. 29.

TAB 29

Gustaf Georg, (son av Lars, tab 28), född 1739-09-26 på Kvänum. Volontär vid Skaraborgs regemente 1755-03-02. Sergeant därst. 1757-06-20. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente s. d. Kornett därst. 1760-12-11. Löjtnant 1770-08-14. Ryttmästare 1775-12-20. RSO 1779-01-24. Avsked 1789-11-21. Död 1808-08-25 Karstorp. Gift 1775-10-29 Kråk med Elisabet Magdalena Tham, född 1745-07-18 Gärdesboda, död 1814-11-26 i Skövde, dotter av kornetten Isak Tham, och friherrinnan Ulrika Dorotea von Buddenbrock.

Barn:

 • Ulrika Sofia, född 1776-09-17 på Kråk, död 1846-02-27 i Lund. Gift 1809-09-21 i Revinge kyrka Hallands län med stadsläkaren i Askersund, assessorn Sven Håkan Bring, född 1773-11-25 i Malmö, död 1821-08-09 i Askersund.
 • Magdalena Charlotta, född 1777-11-23 Ingared, död ogift 1859-03-29 i Skövde.
 • Beata Lovisa, född 1778-10-30 på Ingared, död ogift 1798-11-14 på Karstorp.
 • Gustava Henrika, född 1780-02-04 Tunarp, död 1781-03-21.
 • Henrika Albertina, född 1782-10-30 på Ingared, död ogift 1866-01-23 i Hjo.
 • Lars Gustaf, född 1783. Major. Död 1841. Se Tab. 30
 • Fredrika Carolina, född 1785-10-02 på Ingared, död 1832-02-24 på Grevagården Loringa i Sjögerstads socken, Skaraborgs län. Gift 1821-06-17 i Skövde med häradsskrivaren i Höjentorps fögderi av Skaraborgs län Carl Johan Petersson i hans 1:a gifte, född 1779-08-09 i Vists socken, Älvsborgs län, död 1865-02-08 på Loringa.
 • Isak Sebastian, född 1789. Överstelöjtnant. Död 1862. Se Tab. 34.

TAB 30

Lars Gustaf, (son av Gustaf Georg, tab 29), född 1783-11-03 Ingared. Korpral 1793-12-24. Kadett vid Karlberg 1798-10-23. Kvartermästare 1801-10-24. Utexaminerad 1802-09-24 kornett vid Västgöta linjedragonregemente s. å. 6/10. Löjtnant vid Västgöta infanteriregemente 1808-02-15. Kapten därst. 1812-07-21. RSO 1819-06-24. Major i armén 1822-08-14. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå i armén 1825-02-15. Död 1841-01-10 på Stora Dala i Dala socken, Skaraborgs län. Gift 1820-03-24 med sin kusin Henrika Christina Treffenberg, född 1780-07-24 Årtekärr, död 1861-11-17 på Stora Dala, dotter av kaptenen Nils Erik Treffenberg, och Christina Tham.

Barn:

 • Nils Gustaf Georg, född 1821. Överstelöjtnant. Född 1889. Se Tab. 31.

TAB 31

Nils Gustaf Georg, (son av Lars Gustaf, tab 30), född 1821-02-06 på kaptensbostället Horn i likanämnd socken, Skaraborgs län. Furir vid Västgöta regemente 1839-04-13. Officersexamen 1840. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 2/11. Löjtnant därst. 1848-11-28. Kapten 1858-10-19. RSO 1865-01-23. Ledamot av styrelsen för Skaraborgs läns enskilda bank 1865–1889. 2. Major 1866-04-18. Överstelöjtnant i armén 1871-03-24. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom överstelöjtnant i armén s. d. Avsked ur armén 1884-11-07. Död 1889-03-12 i Skövde och begraven på Dala kyrkogård. Ägde Stora Dala i likanämnd socken, Skaraborgs län. Gift 1846-09-22 i Habo kyrka Skaraborgs län med Anna Carolina (Lina) Tengborg, född 1825-11-14 i Skara, död 1907-04-08 i Skövde, dotter av kontraktsprosten Carl Tengborg och Lovisa Maria Hvarfner.

Barn:

 • Lars Carl'' Gustaf, född 1850-08-07 på Stora Dala. Elev på apoteket i Alingsås. Farm. Studiosiexamen 1874. Död ogift 1876-05-16 i Stockholm och begraven å Dala kyrkogård.
 • Ludvig Isak Henrik, född 1852-09-16 på Stora Dala. Kadett vid Karlberg 1871-06-05. Utexaminerad 1873-10-31. Underlöjtnant vid livregementets husarer s. å. 7/11. Död ogift 1875-02-05 i Mentone i Södra Frankrike och där begraven.
 • Laura Elisabet Maria, född 1856-07-05 i Stora Dala, död 1927-09-17 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs, ]] och begraven på Dala kyrkogård. Gift 1877-07-13 på nämnda egendom med före detta kaptenen vid Svea artilleriregemente, RSO, m.m. Anders Erik Stenholm, född 1851-08-29 Österås
 • Georg Axel Emil, född 1858. Godsägare. Död 1908. Se Tab. 32.
 • Anna Christina Matilda, född 1861-02-07 på Stora Dala, död ogift 1909-02-08 i Skara,.

TAB 32

Georg Axel Emil, (son av Nils Gustaf Georg, tab 31), född 1858-09-01 på Stora Dala. Ägde nämnda egendom 1889–1893 och från 1894 Nolheden i Borgunda socken, Skaraborgs län. Död 1908-12-18 i Falköping och begraven i Skara,. Gift 1895-09-22 Broxvik med Maria Emilia (Maj) Taube, född 1868-09-26 Skrukarp, död 1908-01-09 i Skara, ]], dotter av kammarherren Evert Reinhold Mauritz Taube von Block, nr 734, och Anna Betsy Talena Maria von Röök.

Barn:

 • Gösta Evert Georgsson, född 1896-11-05 på Nolheden, död 1908-10-13 i Mariestad, (Skara förs, db).
 • Bertil Magnus Georgsson, född 1898. Underläkare. Se Tab. 33.
 • Lars Ludvig Georgsson, född 1901-06-16 på Nolheden. Agronom. Död ogift 1928-09-22 Karlsnäs (Skara förs, db).

TAB 33

Bertil Magnus Georgsson, (son av Georg Axel Emil, tab 32), född 1898-04-22 Nolheden. Studentexamen 1917. Med. kandidat examen 1921. Fältläkarstipendiat 1925-01-16. Med. licentiat examen 1926. Bataljonsläkare i Fältläkarkårens reserv 1926-06-18. T. f. provinsialläkare i Edsbyn, Bollnäs, Kiruna, Ängelholm, Älvsbyn och Pajala tillsammans 10 1/2 månader under åren 1928–1932. Underläkare vid lasarettet i Ängelholm 1929–1932, därav en månad t. f. lasarettsläkare. Tillsagd kaptens tjänsteställning i Fältläkarkårens reserv 1931-11-13. Provinsialläkare i Veberöds distrikt, Malm., 1933-01-27. Provinsialläkare i Nås distrikt, Kopp., 1938-06-10. Gift 1925-03-24 Näsbyholm d:o förs, med friherrinnan Jane Ida Dagmar von'' Rosen nr 290, född 1903-08-12 Näsbyholm, dotter av godsägaren friherre Robert Robertsson von Rosen och Aina Hedvig Ulrika Melin.

Barn:

 • Lars Bertil Robert, född 1927-07-22 i Göteborg.
 • Hans Gunnar, född 1931-11-12 i Ängelholms förs.

TAB 34

Isak Sebastian, (son av Gustaf Georg, tab 29), född 1789-05-31 Ingared. Volontär vid Västgöta dragonregemente 1798. Kadett vid Karlberg 1801-09-24. Utexaminerad 1807-04-02. Kornett vid nämnda regemente s. å. 10/4. Löjtnant vid Västgöta infanteriregemente 1810-06-19. Konstit. kapten i armén 1814-01-23. Konfirm.fullm. s. å. 19/4. Kapten vid sistnämnda regemente 1817-06-03. Major i armén 1824-08-24. Chef för 7. jägarbataljonen. 3. Major vid regementet 1829-05-16. RSO s. å. 31/8. Överstelöjtnant i armén 1840-04-04. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom överstelöjtnant i armén 1847-04-13. CXIVJoh:s medalj 1855. Död 1862-03-05 i Stockholm. Han bevistade fälttåget i Tyskland 1813–1814. Gift 1822-09-28 Tubbetorp med Paulina Johanna Mandorff, född 1797-12-19 i Stralsund, död 1869-08-08 vid Blockhusudden på Djurgården vid Stockholm, dotter av kammarrådet Conrad Arvid Johan Mandorff och Dorotea Rebecka Engelbrechten.

Barn:

 • Conrad Georg, född 1823. Major. Död 1896. Se Tab. 35
 • Paulina Dorotea Elisabet (Betty), född 1825-05-31 Torp, död 1886-01-23 i Stockholm och begraven i Salems socken, Stockholms län. Gift 1849-12-09 i Stockholm med löjtnanten vid livbeväringsregementet, kaptenen i armén Jean Louis Gondret, född 1821-04-12 i nämnda stad, född där 1894-03-08 och begraven i Salems socken, Stockholms län.

TAB 35

Conrad Georg, (son av Isak Sebastian, tab 34), född 1823-12-12 Torp. Furir vid Västgöta regemente 1840-06-30. Officersexamen 1841-04-29. Fanjunkare vid livbeväringsregementet s. å. 29/12. Underlöjtnant därst. 1842-07-23. Löjtnant 1850-04-10. Kapten 1859-09-06. RSO 1866-05-03. Transp. såsom kapten till Älvsborgs regemente 1874-01-16. Avsked från regementet s. å. 13/3. Major i armén s. å. 30/11. Landstingsman för Svartlösa härad Stockholms län 1876–1881. Avsked ur armén 1889-01-25. Död 1896-01-03 Skårby och där begraven Ägde Skårby 1854–1896 och huset nr 22 vid Smålandsgatan i Stockholm. Gift 1854-11-17 i nämnda stad med Anna Christina Charlotta Schartau, född där 1835-11-07, död 1919-10-05 i nämnda stad och begraven i mannens grav på Salems kyrkogård, Hedvig Eleonora förs, ]], dotter av grosshandlaren Frans Schartau och Nanna Petronella Heerman.

Barn:

 • Sebastian Frans Georg, född 1855. Överstelöjtnant. Död 1932. Se Tab. 36.
 • Nanna Paulina Cecilia, född 1856-11-04 på Skårby, död 1923-12-21 i Stockholm, Engelbrekts förs,. Gift 1881-07-12 i nämnda stad med generallöjtnanten i generalitetets reserv, före detta överadjutanten hos konung Oskar II, OIISGbmt, OII:sJmt, KmstkSO, KVO2kl, RNO m.m., Hugo Carl August Jungstedt, född 1854-03-26 i Stockholm. Död 1936-08-03 på Dalarö (Stockholm, Hed. El. förs, db nr 176).
 • Elisabet Charlotta Gabriella, född 1859-02-05 på Skårby, död 1905-08-01 i Stockholm och begraven på Salems kyrkogård. Gift 1879-08-12 i Salems kyrka med överstelöjtnanten vid Vaxholms artillerikår, RSO, RSA O1kl, Hugo Verner Westin i hans 1:a gifte (gift 2:o 1911-06-04 i Kristianstad med Amelie Albertina Sandberg i hennes 2:a gifte, född 1864-12-04), född 1850-08-17 i Stockholm, död 1912-01-29 i Karlskrona, Klara förs,.
 • Sigrid Maria Fransiska, född 1860-07-04 på Skårby. Gift 1882-06-12 i Salems kyrka med förste arkivarien i riksarkivet, KNO2kl, KVO2kl, historiografen vid KMO m.m., filosofie jubeldoktorn Johan Teodor Westrin, född 1850-01-12 i Stockholm, död där 1928-10-10 och begraven i Salems socken.
 • Estrid Anna Natalia, född 1862-04-18 på Skårby. Gift på Skårby 1893-12-12 med före detta översten och chefen för Södermanlands regemente, KSOlkl, RVO m.m., Set Johan Henrik Zetterstrand, född 1861-02-22 i Malmköping.
 • Ernst Lars Isak, född 1863. Kabinettskammarherre. Se Tab. 38.
 • Märta Emilia Gunilla, född 1865-08-14 på Skårby, död 1908-01-01 i Malmö, (Hälsingborgs stadsförs, db). Gift 1888-08-14 i Salems kyrka med generalmajoren Oskar Fredrik Mascall Silfverstolpe, född 1856, död 1927.
 • Anna Maria Elisabet, född 1867-05-18 på Skårby, död där s. å. 29/7 och begraven i Salems socken.
 • Emmy Hilda Charlotta (Lilly), född 1873-04-26 på Skårby, död 1900-06-26 i Mörsil och begraven i Lossa socken, Uppsala län. Gift 1896-04-26 på Skårby med agronomen Claes Adolf Tamm, se friherrliga ätten Tamm, i hans 1:a gifte, född 1867.
 • Tyra Helga Margareta, född 1875-12-04 på Skårby. Gift 1899-10-12 i Jakobs kyrka i Stockholm med hovrättsrådet Carl Axel Vilhelm von Oelreich, född 1865.
 • Carl'' Gustaf Teodor, född 1877-12-16 på Skårby. Mogenhetsexamen i Stockholm 1897-12-06. Volontär vid livgardet till häst 1898-01-08. Korpral därst. 1899-07-21. Sergeant s. å. 10/8. Kadett vid Karlberg s. å. 25/9. Fanjunkare 1900-08-11. Utexaminerad s. å. 26/11. Underlöjtnant vid nämnda garde s. å. 7/12. BMilK2kl 1903. Löjtnant 1905-10-06. Död ogift 1911-05-06 i Stockholm, K. Livgard. t. häst, ]] och begraven i Salems socken.

TAB 36

Sebastian Frans Georg, (son av Conrad Georg, tab 35), född 1855-08-29 på Skårby. Volontär vid Södermanlands regemente 1872-10-05. Mogenhetsexamen 1874-05-23. Kadett vid Karlberg s. å. 14/7. Utexaminerad 1875-10-10. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 5/11. Löjtnant därst. 1881-12-01. Repetitör vid krigshögskolan och adjutant hos inspektören för militärläroverken 1885-07-01–1889-07-17. Regementskvartermästare 1889-07-04. Kapten 1892-09-03. Stadsfullmäktig i Södertälje 1896-01-01–1900. RSO 1897-09-18. Major vid Västernorrlands regemente 1900-09-08. Överstelöjtnant vid Karlskrona grenadjärregemente 1903-02-11. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1906-05-25. Avsked ur krigstjänsten. Anställd vid riddarhuset för genealogiernas komplettering sedan 1911. Död 1932-05-05 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs,. Ägde en tid hus i Stockholm. Gift 1883-03-07 i Stockholm med Rosalie Ingeborg (Rose) Schager, född 1863-06-19 i nämnda stad. Död 1940-08-12 i Stockholm, (Hedv. El. förs, Sth., db nr 182), dotter av underståthållaren Ferdinand Olof Schager och Rosalie Ingeborg Aurora Thunberg.

Barn:

 • Ingeborg Elisabet, född 1884-03-02 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1908-09-25 i Växjö,. Gift 1905-11-04 i Karlskrona med regementsintendenten Axel Johan Mattias Estberg, född 1877-01-09 i Ljusdals socken, död 1919-05-27 i Stockholm.
 • Conrad Georgsson, född 1890-06-28 i Södertälje. Sjökadett 1905-10-01. Sjöofficersexamen 1911-10-25. Underlöjtnant i flottans reserv 1911-10-27. Attaché vid beskickningen i Paris 1918. Löjtnant i flottans reserv 1918-07-26. T. f. byråsekreterare i utrikesdepartementet 1919-10-01. OffFrSvSO s. å. 29/10. T. f. andre legationssekreterare i utrikesdepartementet 1920-03-01. Död ogift 1921-03-19 i Alger, (Hedvig Elonora förs, Sthlm, db).
 • Georg (Göran) Georgsson, född 1899. Konsthandlare. Se Tab. 37.

TAB 37

Georg Georgsson (Göran) (översiktstab 7B, son av Sebastian Frans Georg, tab 36), född 1899-09-16 i Stockholm. Studentexamen därst. 1920-05-11. Konsthandlare i Stockholm. Äg. hus i nämnda stad. Gift 1928-03-16 i Stockholm, Oscars förs, med Margit Sofia Gentele, född 1897-07-17 Skälbottna. Dotter av direktören Herman Rikard Gentele och Jenny Matilda Kjellström.

Barn:

 • Måns Lars Göran Göransson, född 1931-01-12 i Stockholm.
 • Ulrika Eleonora Barbro Elisabeth, född 1933-03-25 i Stockholm,
 • Claës Göran Göransson, född 1935-08-10 på Winsarps säteri i Dalums förs

TAB 38

Ernst Lars Isak, (son av Conrad Georg, tab 35), född 1863-12-26 Skårby. Volontär vid livregementets grenadjärkår, sedan livregemente till fot, 1880-07-21. Mogenhetsexamen 1882-05-10. Sergeant i nämnda kår s. å. 30/5. Kadett vid Karlberg s. å. 17/7. Utexaminerad 1883-10-31. Underlöjtnant s. å. 10/11. Löjtnant 1891-08-06. Repetitör vid krigshögskolan och adjutant hos chefen för nämnda skola 1894-10-01–1895-08-01. Ordonnansofficer vid 4. arméfördelningens stab 1895-08-01. Adjutant vid samma stab 1898-06-06. Kapten i armén 1900-10-19. Adjutant hos kronprins Gustaf 1901-10-28. RBadZLO1kl 1902-06-21. EngMM s. å. 1/8. Kapten vid regementet 1903-07-03. RSO 1904-12-01. StbVO4kl 1905-06-14. RPrKrO3kl s. å. 4/6. GVSbm 1906-09-20. SpMFO v k 1907-03-17. OIISGbmt s. å. 4/6. RPrRÖO3kl s. å. 19/12. Adjutant hos konungen 1908-01-10. Major i regementet 1910-08-31. Major vid Göta livgarde s. å. 25/11. OffItS:tMLO 1913-12-14. Överstelöjtnant i armén 1914-08-22. Överstelöjtnant vid Svea livgarde 1915-07-09. Överste och chef för Älvsborgs regemente 1916-10-13. Överadjutant hos konungen s. d. Överste och sekundchef för Svea livgarde 1920-02-06. KSO2kl s. å. 6/6. Ordförande i styrelsen över Hjälmare kanal- och slussverks aktiebolag 1921. KDDO1gr 1922-02-15. KSO1kl s. å. 25/11. Avsked från regementet och överste i östra arméfördelningens reserv 1923-12-14. Tjänstg. kabinettskammarherre 1924-10-23. Ledamot av k. patriotiska sällskapets förvaltningsutskott s. å. KFinlVRO1kl 1925-08-18. Ledamot av direktionen över konungens hospital 1927. GV:s Jmt 1928-06-16. KNO1kl 1930-03-06. Gift 1896-10-12 i Jakobs kyrka i Stockholm med Carin Gabriella Smerling, född 1875-04-13 i nämnda stad, död där, K. Livgard., ]] 1920-10-01, jordf. där s. å. 5/10 och gravsatt s. å. 6/10 på Salems kyrkogård, dotter av grosshandlaren i Stockholm Magnus Leonard Smerling och Julia Ernestine Björman.

Barn:

 • Carin Margareta Elisabet (Margit), född 1898-03-04 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1925-12-03 i Stockholm K. Svea Livgard. med kammarherren, Brasiliens konsul i Stockholm, KVO2kl, RNO, GV:sJmt, m.m., Ludvig Rudolf Ahlsell i hans 2:a gifte (gift 1:o 1906-12-08 med Anna Carolina Lindström, från vilken han 1911 blev skild, i hennes 1:a gifte, född 1887-03-15 i Stockholm, dotter av konsuln för Chile Per Edvard Lindström och Ebba Catharina Fredrika Höckert), född 1872-02-14 i Deutschbrod i Böhmen. Död 1933-01-21 i Hamburg
 • Lars Georg Leonard, född 1899-06-08 i Stockholm, död 1902-04-11 i Örebro och begraven i Salems socken.
 • Ernst Hans Magnus, född 1901-04-27 i Stockholm.
 • Curt Carl Gustaf, född 1903-09-30 i Örebro.
 • Gabriella Julia Charlotta, född 1907-08-11 i Stockholm. Stiftsjungfru. Rödakorssyster. Gift 1934-08-18 i Stockholm, Hedv. El., med med. licentiat Erik Gustaf Granefeldt, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1929-04-01 med Edith Maria Poller, från vilken han blev skild 1934-05-16, född 1898-07-22), född 1895-06-11 i Örebro.
 • Elsa Märta Cecilia, född 1910-10-27 i Stockholm, Hedv. El. förs,. Stiftsjungfru. Socionom o. förskollärare i Sthlm. Helsingborg o. Lund. Gift 1936-06-28 i Stockholm Hedv. El. förs, med sysslomannen, filosofie dr. Carl Gustaf Stenkula, född 1910-07-14.

TAB 39

Bengt, (son av Hans, tab 27), döpt 1699-11-12 på Kvänum i likanämnd socken, Älvsborgs län. Volontär vid Jönköpings regemente 1716. Förare därst. s. å. Sergeant 1720. Fältväbel 1741. Fänrik 1742-05-07. Avsked med löjtnants karaktär 1750-08-21. Död 1769-02-26 Earyd. Han bevistade 1718 års fälttåg i Norge samt var under finska kriget på 1740-talet kommenderad på galärerna. Gift 1724-10-25 i Fryele socken, med Margareta Maria Klingspor, född 1702-02-28, död 1743-08-08 i nämnda socken, dotter av löjtnanten Gabriel Klingspor, och Anna Margareta Dachsberg.

Barn:

 • Catharina Elisabet, född 1725-09-18 på Loftås i Fryele socken, liksom syskonen, död 1797-05-19 i nämnda socken. Gift 1764-11-01 på Earyd med fältväbeln vid Jönköpings regemente Johan Lindberg, född 1722-02-02, död 1778-12-02 Räflinge s socken, Jönköpings län.
 • Hans Georg, född 1726-12-26, död 1735 på Loftås och begraven s. å. i aug.
 • Margareta Christina, född 1728-10-04, död 1785-12-28 på Stora Änga i Fryele socken. Gift 1763-12-28 med fänriken vid Jönköpings regemente Anders Engman, född 1727-12-06, död 1806-04-11.
 • Gabriel Johan, död 1735 på Loftås och begraven s. å. i aug.
 • Anna Maria, född 1733-01-15, död s. å. 29/4 på Loftås.
 • Anna Maria, född 1734-01-26 död ogift 1806-07-28 på Earyd.
 • Hans Gabriel, född 1736. Kornett. Död 1798. Se Tab. 40
 • Eva Sofia, född 1738-06-17, död 1814-04-30 på Måshult i Gällaryds socken, Jönköpings län. Gift 1769-03-15 på Earyd med adjutanten Per Bråkenhielm, född 1726, död 1802.
 • Lars, född 1740-09-22. Volontär vid Jönköpings regemente 1755. Förare därst. 1759. Dödsskjuten s. å. 16/9 vid Wollin i Pommern under kriget.

TAB 40

Hans Gabriel, (son av Bengt, tab 39), född 1736-02-27 Loftås. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1754-06-24. Korpral därst. 1757-06-25. Konstit. kornett vid adelsfaneregementet 1759-01-25. Konfirm.fullm. 1763-09-21. Död 1798-07-19 Strand. Gift 1770-09-18 på Strand med Beata Catharina Hård af Segerstad i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1758-10-13 med kaptenlöjtnanten Fredrik Adam Gyllenhöök, född 1725, död 1765), född 1734-07-11 på Stora Segerstad i Reftele socken, död 1800-01-11 på Strand, dotter av överstelöjtnanten Olof Hård af Segerstad, och Benedikta Johanna Bock af Näs.

Barn:

 • Bengt Fredrik, född 1771. Löjtnant. Död 1835. Se Tab. 41.

TAB 41

Bengt Fredrik, (son av Hans Gabriel, tab 40), född 1771-07-17 Strand. Volontär vid Jönköpings regemente 1790-10-30. Rustmästare därst. 1791-06-06. Sergeant 1793-06-28. Avsked 1795-04-23. Löjtnant vid adelsfaneregementet. Avsked. Död 1835-11-13 i Gränna. Gift 1800-12-29 på Lilla Segerstad i Reftele socken, med sin kusin Margareta Benedikta von Völlschov, född 1769-09-15, död 1857-06-19 Anneberg, dotter av majoren Carl Fredrik von Völlschov och Maria Elisabet Hård af Segerstad.

Barn:

 • Carl Gabriel, född 1801-10-07 på Strand, död där s. å. 3/11 och begraven s. å. 13/11.
 • Fredrik, född 1803-02-15 på Strand. Inskriven i Växjö skola 1815-09-04. Student i Lund 1821-10-15 och i Uppsala 1826-12-01. Mindre teol. examen i Lund och kameralexamen i Uppsala. Lämnade universitetet 1828 och ingick i jägeristatens tjänst s. å. Kronoskogvaktare i Västbo härad 1831. Död ogift 1833-11-06 på Strand.

TAB 42

Gustaf, (son av Lars den yngste, tab 24), till Åkatorp i Gudhems socken, och Uddeberg i Broddetorps socken, (båda i Skarab.). Född 1665 Långås s socken, Älvsborgs län. Ryttare vid Västgöta kavalleriregemente 1677. Korpral därst. 1685. Kvartermästare 1695-04-25. Kornett 1702-01-17. Löjtnant vid Upplands tre- och femmänningskavalleriregemente 1703-06-27. Konfirm.fullm. s. å. 24/9. Kaptenlöjtnant därst. 1704-01-07. Ryttmästare 1708-06-27. Avsked 1710-08-09. Majors karaktär 1723-04-30. Död 1748-01-06 på Uddeberg. Gift 1:o med Maria Hård af Segerstad, begraven 1704-01-01 i Jungs socken, Skaraborgs län, dotter av ryttmästaren Erik Hård af Segerstad, och Margareta Lillie af Greger Mattssons ätt. Gift 2:o 1705-06-11 på Ljunghem i likanämnd socken, Skaraborgs län med Märta Reuterswärd, född 1680-02-22, död 1747-03-15 på Uddeberg, dotter av majoren Anders Hof, adlad Reuterswärd, och hans 1:a fru Anna Dahl.

Barn:

 • 1. Anna Elisabet, född 1688-02-13 på Knapegården i Kvänums socken, Älvsborgs län, död 1748-12-21 Hene. Gift 1719-08-23 med fänriken Abraham Mannercrantz, född 1693, död 1739.
 • 1. Lars Göran, född 1689-05-26 på Kvänum, död ogift före 1720.
 • 1. Erik, döpt 1690-06-27 Åsa
 • 1. Catharina, född 1692-02-16 Baljered, död 1743 Grevegården å. 1/4. Gift 1717-10-07 på Uddeberg med korpralen vid Västgöta kavalleriregemente Sven Moberg, född 1689, död 1782.
 • 1. Metta, döpt 1699-03-22 på Åsa, död där s. å. och begraven s. å. 13/6.
 • 1. Margareta Maria, född 1700-04-03 på Åsa. Död 1761-02-03 i Norra Kyrketorps socken. Gift 1723-10-24 på Uddeberg med korpralen vid Västgöta kavalleriregemente Erik Andersson Odelin, född 1693, död 1742.
 • 1. Leonard, döpt 1702-04-02 på Åsa. Sergeant vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1718. Slagen s. å. i Norge.
 • 2. Anders Gustafsson, född 1706. Ryttmästare. Död 1786. Se Tab. 43.
 • 2. Anna Maria, född 1707, död 1779-06-28. Gift med livdrabanten och löjtnanten vid Västgöta kavalleriregemente Jonas Hellberg i hans 2:a gifte (gift 1:o med Margareta Elisabet Kræmer, död 1727), född 1684, död 1746-04-29.
 • 2. Christina, född 1708-12-23 på Uddeberg, död 1777-11-04 på Törestorp. Gift 1727 med löjtnanten Jesper Svedberg, adlad Svedenborg, nr 1598, född 1694, död 1771.
 • 2 Gustaviana, född 1710-05-10, död 1711-04-02.

TAB 43

Anders Gustafsson, (son av Gustaf, tab 42), född 1706-04-05 Uddeberg. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1725. Kvartermästare därst. 1740. Kornett 1741-08-21. Löjtnant 1744-12-09. Ryttmästare 1750-08-21. Avsked 1754-04-04. RSO 1770-05-05. Död 1786-06-03 Asstorp. Han var 1742 kommenderad till försvaret av Uppland och året därpå till Dalarne och Bohuslän. Gift 1:o 1739-09-09 i Norra Vånga socken, med sin sysslings dotter och sin kusins svägerska Metta Elisabet Wohlberg, född 1704-06-14 på Tegalund i Foglums socken, Skaraborgs län, död 1748-02-21, dotter av majoren Bengt Staffansson Wohlberg, adlad Wohlberg, och Magdalena Hierta. Gift 2:o 1750-08-14 med sin egen syssling och den 1:a fruns moders syssling Ingeborg Maria Hierta i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1722-12-28 med majoren Carl Georg Pilefelt, född omkr. 1677, död 1735), född 1706-06-22 Törnevalla, död där 1792-01-11, dotter av ryttmästaren Sven Hierta, och hans 2:a fru Anna Christina Wäsenberg.

Barn:

 • 1. Johan Gustaf, född 1740. Kornett. Död 1798. Se Tab. 44
 • 1. Fredrik, född 1744-05-28, död 1746 på Asstorp och begraven s. å. 28/9.
 • 1. Magdalena, född 1745, död 1752-02-12 på Asstorp.

TAB 44

Johan Gustaf, (son av Anders Gustafsson, tab 43), född 1740-11-17 Åkatorp. Antagen i krigstjänst 1754-02-01. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1758-10-31. Kornett därst. 1762-04-09. Kornett vid adelsfaneregementet 1763-09-21. Död 1798-04-01 på Rörja vid Skara. Gift 1768-07-24 Skeberga med Anna Christina Hierta, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1817-09-10 Rekois, lantmäteridirektören Isak Tillberg, född 1763, död 1830-03-01), född 1749-06-01, död 1822-01-25 i Vasa, dotter av löjtnanten Carl Hierta, och Barbro Magdalena Gyllenhaal.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1769-05-26 på Skeberga. Rustmästare vid garnisonsregementet i Göteborg 1789-04-30. Fänrik därst. 1791-04-24. Löjtnant 1797-12-08. Stabslöjtnant vid Göta artilleriregemente 1801-09-16. Stabskapten därst. 1803-05-08. Avsked 1805-05-05. Död barnlös 1837-05-21 på invalidinrättningen vid Ulriksdal. Gift 1826-04-11 i Örgryte socken, Göteborgs och Bohus län med Christina Elisabet Wennerberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med N. N. Bark), född 1769-06-01, död 1838-01-29 och begraven s. å. 4/2 i Göteborg.
 • Anders Gustaf, född 1772. Sergeant. Död 1860. Se Tab. 45
 • Adolf Fredrik, född 1773-10-09 Dissarås. Kofferdikapten. Död barnlös 1830-06-29 i Mariestad. Gift med sin kusin Fredrika Lovisa Beckman, född 1767-05-18, död 1852-04-04 i Mariestad, dotter av assessorn och landssekreteraren Jonas Beckman och Magdalena Elisabet Hierta.

TAB 45

Anders Gustaf, (son av Johan Gustaf, tab 44), född 1772-08-01 Disarås Norra Vånga sn. Ryttare vid Västgöta kavalleriregemente 1783-05-01. Underofficer därst. 1786-05-01. Sergeant vid garnisonsregementet i Göteborg 1790-01-04. SMts s. å. Avsked 1794-12-02. Volontär vid ridande artilleriet i Stralsund 1795-01-03. Avsked 1797-07-04. Husar vid danska husarregementet 1798-03-08. Avsked 1800-03-01. Husar vid Mörnerska husarregementet s. å. 16/3. Avsked 1802-12-20. Korpral vid kronprinsens av Danmark infanteriregemente s. å. 26/12. Korpral vid danska husarregementet 1806. Avsked 1810-01-03. Förare vid norra skånska infanteriregementet 1812-04-04. Sergeant därst. 1814-10-16. Avsked 1831-12-21. Död 1860-02-25 Jägerslund s socken, Kristianstads län. Gift 1:o med Anna Dahlberg, född 1769, död 1803-09-14 i Köpenhamn. Gift 2:o med N. N. Gift 3:o med Anna Sofia von der Woeppe, från vilken han blev skild, född 1779-02-03 i Hannover, född. 1835-02-07 i Norra Björstorp i Brösarps socken, Kristianstads län. Gift 4:o 1835-10-23 med Kerstin Åkesdotter, född 1805-01-12 Hallahuset s socken, död 1882-08-07.

Barn:

 • 1. Gustaf, född 1800, död 1803-03-04 i Köpenhamn.
 • 1. Fransiska Augustine, född 1802-06-06 i Köpenhamn, född där 1804-08-20.
 • 3. Gustaf, född 1812. Korpral. Död 1894. Se Tab. 46
 • 3. Fransiskus Augustinus Anders (August), född 1815. Skollärare. Död 1909. Se Tab. 48.
 • 3. Anders Albert, född 1817-03-25 Vebäck s län, död 1823-03-26 i Hörröds socken, Kristianstads län.
 • 3. Elna Emma, född 1823-03-26 i Hörröds socken, död 1908-02-02 i Brooklyn, USA. Gift 1:o med sockerbagaren V. N. Baggström. Gift 2:o med skomakaren Åke Nilsson.
 • 4.Hanna, född 1836-11-14, död 1841-11-14 i Fjälkestads socken.
 • 4. Simon, född 1842. Arbetare. Död 1912. Se Tab. 49

TAB 46

Gustaf, (son av Anders Gustaf, tab 45), född 1812-03-04 i Hälsingborg. Trumpetare vid Vendes artilleriregemente 1830. Avsked 1838. Husar vid kronprinsens husarregemente s. å. Avsked 1844. Soldat vid marinregementet s. å. Korpral därst. 1846. Avsked 1876. Död 1894-10-02 i Karlskrona, Amiralitetsförs Gift 1:o 1833-10-04, i Kristianstad med Maria Rydman, från vilken han blev skild, född 1813-05-14 i Åhus, död 1871-09-03 i Uppsala, dotter av skolläraren Abraham Rydman. Gift 2:o 1850-01-23 i Karlskrona med Fredrika Andersson, född 1821-03-05 i Malmö, död 1871-05-17 i Karlskrona. Gift 3:o 1872-01-15 med Hilda Eulalia Nicolai, född 1847-01-29 i Vissefjärda socken, Kalmar län, död 1901-01-23 i Karlskrona, dotter av torparen Niklas Andersson och Stina Staffansdotter.

Barn:

 • 1. Josefina Vilhelmina Charlotta, född 1835-12-28 i Landskrona, död 1924-05-15 i Uppsala, domk. förs,. Gift 1866 i Uppsala med skomakaren Johan August Bohman, född 1843-08-24 död 1883-04-01.
 • 1. Frans Gustaf, född 1839-01-03 i Mellby socken, död 1844-03-07 i Malmö.
 • 1. Matilda Sofia, född 841-06-27 i Malmö, död i Blekinge.
 • 1. Carl Johan, född 1842-09-26. Sjöfarande. Kallar sig Andersson.
 • 1. Oskar Sebastian, född 1844-11-02 i Karlskrona, död.
 • 2. Gustava Fredrika, född 1847-01-21 i Karlskrona, död där 1850-03-04.
 • 2. Axel Fredrik, född 1849-07-29 i Karlskrona, död där 1850-03-26.
 • 2. Amalia Sofia, född 1851-01-21 i Karlskrona. Död 1932-06-09 i Eslöv. Gift med poliskonstapeln Sven Andersson Bredberg, född 1841-05-29, död 1881-06-07.
 • 2. Emilia Fredrika, född 1853-09-30 i Karlskrona, död ogift 1882-02-11 i Skövde.
 • 2. Nytilda Augusta, född 1855-12-31 i Karlskrona. Död.
 • 2. Carolina Augusta, född tvilling 1857-05-01 i Karlskrona, död där s. å. 14/7.
 • 2. Claes Fredrik Cornelius, född tvilling 1857-05-01 i Karlskrona, död där s. å. 25/7.
 • 2. Carl Gustaf Teodor, född 1859-01-06 i Karlskrona, död där s. å. 3/4.
 • 2. Augusta Amanda Aurora, född 1860-03-16 i Karlskrona, död 1906-08-28 i Skövde. Gift 1880-05-01 i sistnämnda stad med skomakaren Johan August Carlsson Sjöberg, född 1855-08-10 i Skövde.
 • 3. Carl Johan Gustaf, född 1873. Fabriksanställd. Se Tab. 47.
 • 3. Hilma Eulalia Charlotta, född 1876-01-25 i Karlskrona, död 1919-03-05 i Stockholm, Katarina förs,. Gift 1899-04-02 i Karlskrona med varvsarbetaren Claes Robert Pettersson, född 1862-12-23.
 • 3. August Sixten, född 1881-07-05 i Karlskrona. Anställd vid flottans varv i Karlskrona 1899-03-17. Avsked 1901-06-30. Stamanställd vid Vaxholms grenadjärregemente 1903-11-30. Avsked 1905-06-10. Kyrkvaktmästare. Gift 1908-09-01 i Karlskrona med Maria Albertina Svensson, född 1865-04-28 i Fridlevstads socken, Blekinge län. Död 1937-05-31, dotter av arbetaren Sven Larsson och Cecilia Håkansdotter.

TAB 47

Carl Johan Gustaf, (son av Gustaf, tab 46), född 1873-05-24 i Karlskrona. Var stamanställd vid flottan 1890–1898 såsom 1. klassens sjöman. Seglade därefter i utländsk tjänst. Deltog i världskriget och fick efter dess slut plats på en tändsticksfabrik i London. Är sedan 1908-07-15 engelsk undersåte. Död 1942-11-28 i London,. Gift 1905-10-17 i Suffolk, England, i Wallisham Baptist Capel, Cosford, ]] med »en lantflicka från Suffolk» Annie Mary Lister, född 1882-09-12 i Suffolk, England, dotter av lantbrukaren Georg Stewart Lister o. Ellen N.N.

Barn:

 • Vera Elsie, född 1907-02-25 i London. Sekreterare.
 • May Beatrice Annie, född 1909-06-22 i London. Confidential secretary.
 • Charles George, född 1913-05-08 i London.
 • Annie Hilda Sarah, född 1918-02-02 i London.
 • Arthur Robert, född 1920-04-19 i London.
 • Hilma Ellen, född 1922-04-05 i West Ham, London, England.
 • Mollie Alice Mary, född 1924-08-15 i London.

TAB 48

Fransiskus Augustinus Anders (August), (son av Anders Gustaf, tab 45), född 1815-01-09 i Huaröds socken, Kristianstads län. Trumpetare vid Vendes artilleriregemente 1828. Avsked 1832. Dragon vid skånska dragonregementet 1834. Avsked 1864. Skollärare och målare. Död 1909-04-21 i Maglehems socken, Kristianstads län. Gift 1838 med Hanna Esbjörnsdotter, född 1807-05-01 Bäckholmen s län, död 1833-03-00 i Maglehems socken.

Barn:

 • Anna, född 1838, död s. å.
 • Anna, född 1839-03-23 i Ravlunda socken, död 1905-05-12 i Maglehems socken. Gift 1871-05-01 med skomakaren Ola Olsson Krantz, född 1847-09-30 i Vittskövle socken, Kristianstads län.
 • Anders, född 1841-10-24, död. Kallade sig Franzén.
 • Elna, född 1843-11-05. Antog namnet Franzén. Gift med maskinisten Fredrik Carl Christian Aaboe, född 1841-03-23 i Them, död 1902-04-22 i Horsens.
 • Johan, född 1845-09-30, död. Kallade sig Franzén.
 • Johanna, född 1849-06-28. Gift med fiskhandlaren Carl Peder Hansen, född 1851-05-24 i Rolycke vid Nakskov på Laaland.

TAB 49

Simon, (son av Anders Gustaf, tab 45), född 1842-09-07 i Fjälkestads socken, Kristianstads län. Arbetare i nämnda socken. Död där ]] 1912-03-05. Gift 1876-11-23 i nämnda socken, med Anna'' Åkesson, född 1854-11-26 i Vinslövs socken, Kristianstads län. Död 1924-03-04 i Fjälkestads förs, Krist., ]], dotter av arbetaren Åke Åkesson och Elna Andersdotter.

Barn:

 • Emma, född 1879-07-04 i Fjälkestads socken, död ogift 1914-01-09 i Fjälkestads socken, ]] . U. ä. son Arvid Leonard, född 1905-03-19 i Fjälkestad. Utvandrad t. USA 1919.

TAB 50

Axel Gustaf, (son av Simon, tab 49), född 1877-03-02 i Fjälkestads socken, Kristianstads län. Arrendator. Död 1931-12-31 i Farstorps förs, Krist.,. Gift 1908-04-16 med Emma'' Olsson, född 1885-07-21 i Näsums socken, Kristianstads län, dotter av arbetaren Ola Nilsson och Sissa Jönsdotter.

Barn:

 • Signe, född 1909-01-25 (Näsum) i Farstorps förs, Krist., Kristianstads län. Skolstäderska i Ljungbyhed.
 • Annie, född 1911-02-28 i Eskeberga, Hästveda förs, Krist.,.
 • Nils'' Albert, född 1913-09-06 i Eskeberga, Hästveda förs, Krist.,.
 • Ester'' Sonja, född 1915-10-05 på Sparrarp i Farstorps socken, Krist.,.
 • Emil'' Gustaf, född 1917-11-26 på Sparrarp i Farstorps förs, Krist.,.

TAB 51

Carl, (son av Anders Gustafsson, tab 43), född 1742-12-10 Asstorp. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1757. Korpral därst. 1758-10-31. Livdrabant 1762-12-14. Löjtnant i armén 1766-11-19. Kapten därst. 1775-05-22. Vice korpral vid drabanterna 1779-04-23. Reducerad 1780. Åter vice korpral vid finska kompaniet 1781-12-19. Korpral vid livdrabanterna samt major i armén 1785-04-20. RSO 1799-11-16. Död 1827-11-14 Husby. Gift 1772-02-22 Skeberga med sin styvmoders brorsdotter och sin broders svägerska Beata Hierta, född 1748-05-31, död 1797-01-02 i Stockholm Adolf Fredriks förs i Stockholm, dotter av löjtnanten Carl Hierta, och Barbro Magdalena Gyllenhaal.

Barn:

 • Gustaf, född 1772-11-24 i Mariestad. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1784. Livdrabant 1785-01-18. Löjtnant i armén 1796-03-07. Löjtnant vid adelsfaneregementet 1806-09-05. Ogift dödsskjuten 1808-08-02 vid Kimitolandet i Finland, då han såsom kapten kommenderade ett kompani av Upplands lantvärn. Han ligger begraven strax utanför trädgården å egendomen Västankärr i Kimito socken, varest en med ekar planterad kulle utmärker hans sista vilorum.
 • Beata, född 1774-01-06 på Skeberga, död 1783-11-18 och begraven s. å. 21/11 i Jakobs kyrka i Stockholm.
 • Maria Elisabet, född 1776-02-24 i Mariestad, död 1828-05-03 på Eknäs' gård. Gift 1805-12-15 med kaptenen vid örlogsflottan och fäktmästaren vid krigsakademien på Karlberg Carl Bernhard Pehrmand i hans 2:a gifte (gift 1:o 1794-04-10 i Stockholm med Anna Sofia Steinholtz), född 1761-06-15, död 1819-12-25 på Karlberg.
 • Beata Sofia, född 1780-11-10 i Mariestad, död 1846-03-14 i Stockholm. Gift 1:o 1801-12-02 i Stockholm med den kände skalden och teaterförfattaren, k. sekreteraren Carl Johan Lindegren, från vilken hon 1809 blev skild, född 1770 i Lindesberg, död 1815-05-01 i Stockholm. Gift 2:o 1825-10-16 i Stockholm med mekanikus Per Engman, född 1773-11-18.
 • Carl Adolf, född 1787. Major och postmästare. Död 1865. Se Tab. 52.
 • Ottiliana Charlotta, född 1789-02-24 i Stockholm, död 1863-12-04 i Nora. Gift 1831-06-02 med kyrkoherden i Harbo pastorat av Uppsala ärkestift Johan Henrik Rollin, född 1795-08-15 på Österby bruk i Films socken, Uppsala län, död 1850-02-26.

TAB 52

Carl Adolf, (son av Carl, tab 51), född 1787-02-09 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1802-09-28. Riddarhuskadett därst. 1804-03-26. Utexaminerad 1807-04-02. Fänrik vid livregementsbrigadens grenadjärkår s. å. 10/4. Kammarpage hos konungen 1808-03-21. 2. Löjtnant vid nämnda kår 1812-03-21. 1. Löjtnant 1813-11-16. Kapten 1814-11-16. Kapten vid Södermanlands regemente 1815-02-21. Majors avsked s. å. 15/8. Tullinspektor i Trosa. Postmästare därst. 1849-02-13. CXIVJoh:s medalj 1854. Avsked från tullinspektorsbefattningen 1861-04-13. Död 1865-06-22 i Trosa. Bevistade fälttågen i Tyskland, Frankrike och Norge 1813 och 1814. Gift 1815-09-12 Husby med Anna Elisabet Brandel i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1807 med egendomsägaren Johan Jakob Wallöf, född 1783 i Stockholm, död 1812), född 1790-01-10, död 1880-04-17 i Trosa, dotter av bruksägaren Elias Brandel och Anna Maria Lenck.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1816. Konservator. Död 1855. Se Tab. 53
 • Maria Sofia Charlotta, född 1822-09-12, död ogift 1886-04-25 i Trosa.
 • Fredrik Vilhelm Viktor, född 1824-05-12 i Stockholm. Reste 1840 till sjöss och har ej avhörts sedan 1855.
 • Paul Adolf, född 1832-04-07 på Ängsholmen i Ytterjärna socken, Stockholms län. Postskrivare i Trosa 1849, i Örebro 1856 och i Norrköping 1860. Postexpeditör vid Sparreholm 1862-09-04. Postexpeditör vid Gnesta 1863-11-12. Postmästare i Smedjebacken i Norrbärke socken, Kopparbergs län 1882-03-24. Död ogift 1893-02-05 på sistnämnda plats.

TAB 53

Carl Gustaf, (son av Carl Adolf, tab 52), född 1816-07-08 i Munsö socken, Stockholms län. Volontär vid Södermanlands regemente. Konservatorsbiträde 1833. T. f. konservator vid vetenskapsakademien i Stockholm 1839-04-17. Konservator 1840-01-08. Avsked 1841-03-31. Död 1855-01-27 i Stockholm. Gift där 1841-10-09 med Johanna Margareta Albertina Friström, född 1819-07-21 i Visby, död 1858-09-02 i Stockholm.

Barn:

 • Hulda Maria Elisabet, född 1842-07-10 i Stockholm död 1910-04-30 i Sundbyberg. Gift 1875-03-01 i Visby stadsförs, (3/1 enl. uppg. fr. Bo Bergström, torde vara fel!) med befälhavaren på ångfartyget Express, sjökaptenen Johan Fredrik Leiman, född 1844-12-15 i Hälsingborg, död 1904-07-15 i Stockholm.
 • Laura Johanna Charlotta (Jenny), född 1844-03-01 i Stockholm Adolf Fredriks förs i Stockholm, död ogift 1902-06-27 i Örebro.
 • Tekla Ingeborg Teodolinda, född 1846-08-29 i Stockholm. Lärarinna vid Gällersta sockens enskilda folkskola 1867. Folkskollärarinna i Stockholm 1880-11-24. Folkskollärarinna i Ödeby socken, Örebro län 1881. Avsked 1893. Död ogift 1918 -01-26 i Örebro södra förs,.
 • Carl Otto Laurentius, född 1850. Skeppsmäklare. Död 1883. Se Tab. 54.
 • Anna Paulina Matilda, född 1853-11-15 i Stockholm Adolf Fredriks förs i Stockholm, död 1911-10-22 i Chicago. Gift där 1:o 1873-01-15 med köpmannen Carl Gustaf Oskar Nyqvist, från vilken hon blev skild, född 1848 i Örebro, död 1904 i Chicago. Gift 2:o 1887 med posttjänstemannen Carl Johan Wahlgren, från vilken hon även blev skild.

TAB 54

Carl Otto Laurentius, (son av Carl Gustaf, tab 53), född 1850-02-09 i Stockholm. Reste i början av 1870-talet till sjöss. De senare åren anställd i en skeppsmäkleriaffär i Sidney i Nya Syd-Wales i Australien. Antog här namnet Silverson. Död 1883-12-30 i nämnda stad. Gift 1875-03-26 i Melbourne med Annie Harriet Ingham, (gift 2:o 1884-04-12 i Sydney med arbetaren Eric Gustaf Pettersson, född 1851 el 1852 i Sverige, son av skomakare Carl Pettersson), född 1852-12-07 i West Maitland, Nya Syd-Wales, dotter av Hayes Frederic Ingham och Mary Ann Winchester.

Barn:

 • Robert Charles Frederick Otto, född 1876. Affärsman. Se Tab. 55.
 • Augustas Albert William, kallade sig Silverson, född 1878-02-20 i New Castle i Nya Syd-Wales. Anställd vid engelsk-australiska tobakskompaniet i Sidney. Död där 1921-11-01. Gift 1901-05-15 med Johannah Grant, född 1878-05-15 i Sidney, dotter av John och Mary Grant.
 • Charles August, kallade sig Silverson, född 1879-08-20 i New Castle. Innehar reseffektaffär i Sidney. Lärare i slöjd vid en välgörenhetsanstalt i Sidney. GM. Död 1931-08-29 i Sidney. Ogift.
 • Hulda Jane Annie Tekla, kallar sig Silversson, född 1883-08-05 i Sidney. Gift 1902-07-24 med Walter James Nolan, född i Sidney.

TAB 55

Robert Charles Frederick Otto, (son av Carl Otto Laurentius, se tab 54), kallar sig Silverson, född 1876-04-07 i Melbourne, Viktoria. Var först under sju år i tjänst vid Volonteers till häst, varest han blev distinktionskorpral. Sedan anställd vid Anthony Hordens & Söner ressårmadrassfabrik i Sidney. Gift 1901-09-14 med Alice Emily Tysoe, född 1881-12-15 i Campbeltown i Nya Syd-Wales, dotter av Joseph Tysoe och Emily Goodsell.

Barn:

 • Lilly Rosetta May, född 1902-09-25 i Sidney, liksom syskonen, död där 1920-11-10.
 • Emily Hulda, född 1904-06-29.
 • Violet Annie, född 1910-02-22.
 • Gueenie Elisabet, född 1915-10-18.
 • Vera Elsie, född 1917-10-08.

Källor

1KA Reduktionskoll. Akt 255 (OA). 2Um. 3Nv. 4As. 5Sj.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: