:

Rosenstierna nr 172

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Rosenstierna nr 172 †

Adlad 1630, introducerad 1630-05-13. Utdöd 1863-03-27.

En broders sonson till den adlade, amtmannen på Rügen Jakob Wewitzer, född 1656, adlades 1699-06-03 med namnet von Weiwitzen, men tog icke introduktion.


TAB 1

Martin Wewitzer, till Schwantewitz i Pommern. Furstlig pommersk pensionarius och kyrkoföreståndare i Wik. Gift med Gertrud, 'Titi Lubbi dotter'.

Barn:

 • Mårten Wewitzer, adlad Rosenstierna, till Visbohammar i Vårdinge socken, Stockholms län och Lida i Hölö socken, Södermanlands län samt Rörstrand vid Stockholm m fl. Född 1582-07-08 på Schwantewitz. Kom 1603 till Stockholm, där han blev borgare och handelsman. Deltog i arrendet av Öland 1628–1630 (Al.). Direktör i handelskompaniet 1623 (Al.). Arrenderade (Al.) ensam Hälsingland med dess fiske dels 1625 (kontrakt 4/1) dels 1626 (kontrakt 19/6 på sex år). Arrenderade (Al.) tillika Norra och Södra Vedbo 1626 (kontrakt 10/6) samt, jämte flera, Tjust och Tunalän 1628 (kontrakt 21/3) och 1630 (kontrakt 30/6). Kunglig räntmästare och faktor 1626. Arrendator av Västersilvbergs gruvor 1629. Adlad 1630 (introducerad 1630-05-13 under nr 172). Riksräntmästare 1633. Direktör över kopparen 1636-03-19. Död 1638-11-21 på Rörstrand och ligger begraven i eget utbyggt gravkor i Vårdinge kyrka, där hans och hans senare frus gravsten samt hans vapen ses. Gift 1:o 1611-12-01, med Beata Böckman, född 1593-03-28, död 1631-05-25 och begraven 1631-06-01 i Nikolai kyrka, Stockholm, dotter av handelsmannen i Stockholm Didrik Böckman och Emerentia Volgers. Gift 2:o 1635-08-04 i Nikolai församling, Stockholm (Wn.) med Elsa Olofsdotter Oxehufvud, död 1643 och begraven 1643-12-03 i Vårdinge kyrka, dotter av hovjunkaren Olof Bosson (Oxehufvud, nr 102), den yngre, och Märta Posse.

Barn:

 • 1. Mårten den yngre, till Lida. Född 1612. Student i Uppsala 1641-03-24. Pfalzgrevens, sedermera konung Carl X Gustafs kammarjunkare. Ogift dödad i duell 1651-09-07 i Nyköping av drottning Maria Eleonoras hovmästare Joakim Eden samt begraven i Rosenstiernska graven i Vårdinge kyrka, där hans vapen uppsattes.
 • 1. Emerentia, död 1645-07-00. Gift med underståthållaren i Stockholm Reinhold Govert Leuhusen, adlad Leuhusen, i hans 1:a gifte, född 1601, död 1655.
 • 1. Gertrud, levde änka 1685. Gift 1632-08-07 med residenten Peter Crusebjörn, död 1650.
 • 1. Beata, död 1684 och begraven 1685-04-00. (At (SO).) Gift 1662-05-22 i Nikolai församling, Stockholm med kungliga rådet Robert Lichton, greve Lichton, född 1631, död 1692.
 • 1. Maria, död 1692 och begraven 1692-11-11 i Ulrika Eleonora kyrka, Stockholm. Gift på 1650-talet med översten Per Lillie, af Greger Mattssons ätt, nr 6, född 1624, död 1686.
 • 1. Gunilla, död 1687 i Stockholm (själaringning 1687-10-25 i Jakobs kyrka ). Gift 1644-12-02 i Stockholm med sin systers svåger, landshövdingen Frans Crusebjörn, i hans 2:a gifte, född 1605, död 1654.
 • 1. Ännu tre barn, en son och två döttrar.
 • 2. Bo, född 1636. Assessor. Död 1676. Se Tab. 2.
 • 2. Olof, född 1638. Levde utan tjänst. Död 1696. Se Tab. 3

TAB 2

Bo (son av Mårten Wewitzer, adlad Rosenstierna, tab 1), till Nynäs i Ösmo socken, Stockholms län, Sandbro i Björklinge socken, Uppsala län och Lundboholm i Våxtorps socken, Jönköpings län. Född 1636-06-19 i Stockholm. Student i Uppsala 1648-09-19. Assessor i kammarrevisionen 1674-12-16. Död 1676-07-22 i Stockholm och begraven 1677-09-02 i Ösmo kyrka. Gift 1659-09-18 i Stockholm med friherrinnan Edla Margareta Siöblad, född 1642-02-07, död 1698-02-19 i Stockholm och begraven 1698-02-27, i Ösmo kyrka, dotter av generalen Carl Siöblad, friherre Siöblad, och Maria Stierna.

Barn:

 • Johan Mårten (Um.), född 1660-07-13 i Uppland. Student i Uppsala 1668-08-30. Volontär vid livgardet 1680. Minör vid artilleriet i Stockholm 1681-04-13. Fänrik vid artilleriet i Stockholm 1682-08-28. Kommenderad till Wismar 1683-05-30. Löjtnant vid artilleriet i Stockholm 1684-07-17. Regementskvartermästare 1686-10-08. Kommenderad med auxiliärtrupperna till Rhen 1690-04-28. Kapten vid artilleriet i Stockholm 1696-05-30. Major 1700-03-20. Död barnlös och begraven i Vårdinge kyrka, Stockholms län. Gift 1694-10-10, Sörby med Margareta Wrangel af Adinal, död 1700 och begraven 1700-01-13 i Stora Mellösa kyrka, Örebro län, dotter av fältmarskalkslöjtnanten Gustaf Hermansson Wrangel af Adinal och friherrinnan Maria Sparre, samt brorsdotter till kunglig rådet och presidenten Didrik Wrangel af Adinal, friherre och greve Wrangel af Adinal, samt till kaptenen Reinhold Wrangel af Adinal, friherre Wrangel af Adinal.
 • Elsa Margareta, född 1661-08-23 på Lundboholm, död 1663-09-05 på Sandbro.
 • Gustaf Adolf, född 1662-12-14. Student i Uppsala (Al.) 1668-08-20. Underlöjtnant vid amiralitetet. Löjtnant vid amiralitet 1680. Kapten. Död ogift.
 • Maria Elisabet, född 1665-07-02, död 1694-11-30 i Jönköping och begraven i Jönköping 1694-12-02. Gift 1693-01-11 på Nynäs med översten Paul Bethun, naturaliserad Bethun, i hans 1:a gifte, född 1665, död 1729.
 • Carl Gustaf, född 1667-06-07. Student i Uppsala 1674-02-10. Konstapel vid artilleriet i Arensburg 1679-04-00. Avsked 1681-09-00. Fänrik vid Jämtlands regemente 1684-08-07. Löjtnant vid Jämtlands regemente 1686-08-13. Löjtnant vid Västgötadals regemente 1693-03-29. Kaptenlöjtnant vid Västgötadals regemente 1696-08-08. Kapten 1700-03-23. Kapten vid livgardet 1702-10-20. Generaladjutant 1706-07-20. Död barnlös 1708-09-10 av sår erhållna vid Rajowka. 'Han sändes 1706-05-00 av konung Carl XII att uppfordra fästningen Bieswiecz, som då gav sig.' Gift 1707 med grevinnan Hedvig Ulrika Posse född 1688-08-04 i Stockholm, död 1762-06-19 i Stockholm. Dotter till kungliga rådet och överståthållaren Knut Posse, friherre och greve Posse, och hans 2:a fru Anna Christina Natt och Dag. i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1711-01-08 med riksrådet Olof Törnflycht, friherre och greve Törnflycht, född 1680, död 1737),
 • Edla Christina, född 1673-11-02, död 1747-01-26 på Årby i Rasbo-Kils socken, Uppsala län och begraven 1747-02-06. Gift 1694-11-20 i Stockholm med generalmajoren Vilhelm Mauritz von Post, född 1668, död 1727.
 • Märta Beata, född 1674. Gift 1698-02-28 på Nynäs med sin systers svåger, överstelöjtnanten Arent Fredrik von Post, född 1673, död 1709.
 • Bo, född 1677-02-21 på Nynäs. Lärfyrverkare vid artilleriet i Stockholm 1693-12-31. Underfyrverkare vid artilleriet i Stockholm 1695-02-01. Fyrverkare 1696-04-08. Död ogift 1696-08-10.

TAB 3

Olof (son av Mårten Wewitzer, adlad Rosenstierna, tab 1), till Visbohammar och Sandbro samt Stjärnsnäs i Frustuna socken, Södermanlands län, m fl. Döpt 1638-02-20 i Stockholm. Student i Uppsala 1648-09-19. Levde sedan utan tjänst. Död 1696-10-11 i Stockholm och begraven 1697-02-20 i Nyköping samt därefter förd till Vårdinge kyrka, där hans vapen med påskrift uppsattes. Gift 1:o med Christina Lilliehöök af Fårdala, död 1672, dotter av översten Nils Lilliehöök af Fårdala, och Virginia Hand. Gift 2:o 1678-08-30 i Stockholm med Margareta Rosenstråle, född 1662, död 1735-04-07 Mälby och begraven 1735-05-07, dotter av Libert Rosenstråle, och friherrinnan Gunilla Gyllenstierna af Lundholm.

Barn:

 • 1. Nils. Student i Uppsala 1677-02-01. Volontär vid livgardet 1685-05-11. Rustmästare vid livgardet 1687-05-22. Förare 1688. Fänrik 1689-05-21. Var utrikes 1694 och 1695 och var reformerad kapten i fransk tjänst: Löjtnant 1695-06-16. Kapten 1700-09-07. Generaladjutant 1703-12-12. Överste för Upplands regemente 1706-07-11. Överste för Östgöta kavalleriregemente 1706-10-17. Skjuten ogift 1708-08-21 i träffningen med ryssarna vid Molatycze. 'Han bevistade under den franska tjänsten belägringen av Dixmuiden och bombarderingen av Bryssel. Var med vid landstigningen på Seland, vid Narva, Düna, Klissov och Holovzin. Förhöll sig 1702-07-26 på ett parti med konung Carl XII ganska tappert samt blev då av polackerna illa blesserad och fången, men ställdes 1702-10-00 av Lubomirski på fri fot. Gav 1707-05-22, ej långt från Leipzig, konungarna Carl XII och August en måltid i sitt tält. Var en tid förlovad med friherrinnan Elsa Beata Kurck.'
 • 1. Elsa, död ogift 1734-02-26 på Visbohammar och begraven i Vårdinge kyrka
 • 1. Maria, död ogift 1726-02-01 Vrå och begraven i Vårdinge kyrka. (At (Sch).)
 • 1. Mårten, född 1670 på Visbohammar och begraven 1670-08-21 i Vårdinge kyrka
 • 1. Christina, född 1666, död ogift 1734-04-17 på Visbohammar.
 • 2. Libert, friherre Rosenstierna, född 1679, död 1732. Se friherrliga ätten Rosenstierna.
 • 2. Gustaf Adolf. Student i Uppsala 1692-11-26. Kornett vid Upplands ståndsdragonregemente 1701-03-28. Löjtnant vid Upplands ståndsdragonregemente 1702-08-25. Konfirmationsfullmakt 1705-07-24. Sekundryttmästare vid södra skånska kavalleriregementet 1705-06-11. Svårt sårad 1709-06-15 i träffningen vid Staro Sensjary och dog kort därefter ogift.
 • 2. Märta Juliana, till Lingsberg i Vallentuna socken, Stockholms län. Född 1683 och döpt 1684-01-09 på Sandbro, död 1750-11-01 på Lingsberg och begraven i Vårdinge kyrka. Gift 1714-08-17 på Sandbro med överstelöjtnanten Johan Specht, natural, Specht, i hans 2:a gifte, född 1654, död 1722.
 • 2. Carl Gustaf, född 1686-03-22, död 1691-04-12 enligt påskriften å hans vapen i Vårdinge kyrka

TAB 4

Olof (son av Olof, tab 3), till Lambohov i Slaka socken, Östergötlands län. Född 1687-02-24 i Västmanland. Kom i tjänst 1705. Gick 1706 ut till svenska armén i Sachsen. Sergeant vid livgardet. Fänrik vid livgardet 1707-10-23. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente. Löjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1708-03-09. Hade 1722 ryttmästares karaktär. Majors karaktär 1723-07-26 med rang från 1722-06-26. Avsked 1739-10-25. Död 1746-09-21 på Lambohov. Han var med vid Holovzin, Meskowitz, Minowitz och Poltava. Blev där fången och förd till Tobolsk, varifrån han ej hemkom förrän 1722 eller efter fredsslutet. Gift 1729-08-20 med Sofia Reuter af Skälboö i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1749-05-30 Ekhult, med riksrådet och generalguvernören Fredrik Carl Sinclair, friherre och greve Sinclair, född 1723, död 1776), född 1713-06-13 Slevringe, död 1769-05-04 på Lambohov, dotter av kaptenen Henrik Reuter af Skälboö, och Catharina Charlotta Rålamb.

Barn:

 • Charlotta, född 1731-04-27 Kvistrum, död 1792-12-10. Gift 1755-09-18 på Ekhult med majoren friherre Sigge Sparre, född 1718, död 1790.
 • Nils, född 1732. Ryttmästare. Död 1811. Se Tab. 6
 • Margareta, född 1733-12-15 på Kvistrum, död 1775-03-06 på Stora Alviken i Nykils socken, Östergötlands län. Gift 1753-05-09 med majoren friherre David Henrik Leijonhielm, född 1724, död 1775.
 • Hedvig, född 1735-11-25 på Kvistrum, död 1772-04-27. Gift 1763-12-27 på Lambohov med sin styvfaders systerson, överstelöjtnanten Carl Mauritz von Gertten, född 1731, död 1798.
 • Fredrika, född 1737-11-27 på Kvistrum, död ogift 1766-06-16 på Lambohov.
 • Gustaf, född 1739-07-02 på Kvistrum. Fänrik. Död 1755-02-14 på Lambohov.

TAB 5

Henrik (son av Olof, tab 4), född 1730-05-30 i Björsäters socken, Östergötlands län. Student i Uppsala 1747-03-07. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1749. Livdrabant 1750-02-00. Kaptenlöjtnant vid adelsfaneregementet 1750-08-21. Ryttmästare vid adelsfaneregementet 1752-10-30. Sekundmajor 1763-05-09. Premiärmajor 1764-12-07. RSO 1767-11-23. Död 1769-08-25 på Mälby i Helgesta socken, Södermanlands län. Gift 1761-09-03 på Stegeborgs kungsgård i Gryts socken, Östergötlands län med Ebba Maria von Schwerin af Spantekow, född 1743-11-29 Tistad, död 1762-08-24 Lambohov efter barnsäng, dotter av översten Verner Detlof von Schwerin, naturaliserad och adopterad von Schwerin af Spantekow, och friherrinnan Maria Banér.

Barn:

 • Maria Sofia, till Mälby. Född 1762-07-28 i Slaka socken. Hovfröken hos hertiginnan av Södermanland. Död 1781-12-18 efter blott några månaders äktenskap. Gift 1781-04-29 på Stockholms slott med en av rikets herrar, överhovstallmästaren friherre Claes Råliamb, nr 59, i hans 1:a gifte, född 1750, död 1826.

TAB 6

Nils (son av Olof, tab 4), till Ekhult i Björsäters socken, Östergötlands län. Född 1732-08-30 Kvistrum. Student i Uppsala 1747-03-07. Ämnessven vid vetenskapsakademien 1748. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1748-07-08. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1749-04-11. Kornett 1750-06-12. Löjtnant 1754-03-21. Ryttmästares avsked 1758-10-13. RSO 1770-05-05. Död 1811-01-11 på Ekhult. 'Han var en god lanthushållare, som mycket befordrade fårskötseln.' Gift 1:o 1752-10-18 Degerhov med grevinnan Beata Sofia Posse, född 1729-03-27, död 1766-08-27 Örsäter och begraven 1766-09-02, dotter av kaptenen greve Knut Posse, och friherrinnan Christina Sofia Fleming af Liebelitz. Gift 2:o 1768 med Anna Christina Spaldencreutz, född 1746-04-12 i Ringarums socken, Östergötlands län, död 1815-05-05 i Norrköping, dotter av lagmannen Gustaf Spalding, adlad Spaldencreutz, och Altea Johanna Adelswärd.

Barn:

 • 1. Christina Sofia, född 1754-04-12 i Björsäters socken, död 1757-08-24.
 • 1. Catharina Charlotta, född 1755-04-20 i Hogstads socken, Östergötlands län, död i Hogstads socken, Östergötlands län 1755-07-14.
 • 1. Olof, född 1757. Överstelöjtnant. Död 1845. Se Tab. 7.
 • 1. Henrik, född 1759-08-07, död 1764-07-23 på Örsäter och begraven 1764-07-26.
 • 1. Anna Maria, född 1760-12-05 i Hogstads socken, död 1764-09-07.
 • 1. Nils Libert, född tvilling 1762-02-03 på Örsäter, död 1763-03-04.
 • 1. Fredrik Gustaf, född tvilling 1762-02-03 på Örsäter, död 1762-08-02.
 • 1. Christina Sofia, född 1764-05-20 på Örsäter. Levde 1787.
 • 2. Altea Juliana, född 1769-05-29 på Örsäter, död 1848-12-24 (1847-12-29) i Stockholm. Gift 1791-09-27 på Ekhult med sin fasters mans brorson, översten friherre Gottlieb David Carl Leijonhielm, nr 142, från vilken hon 1799 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1766, död 1833.

TAB 7

Olof (son av Nils, tab 6), till Ekhult. Född 1757-11-23 i Hogstads socken, Östergötlands län. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1758-12-12. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 1770-09-20. Adjutant 1775-10-26. Kornett 1760-06-07. Stabslöjtnant 1782-09-20. Kapten 1792-04-18 vid vid Östgöta kavalleriregemente eller de då sk livgrenadjärerna. Överadjutant och major i armén 1794-05-02. Överstelöjtnant vid rusthållsfördelningen av livgrenadjärregementet 1797-06-12. RSO 1797-11-01. Avsked 1805-06-11. Död 1845-11-14 på Ekhult. Gift 1792-10-30 Bjärsgård s län med friherrinnan Catharina Elisabet Gyllenstierna af Lundholm, född 1763-12-21, död 1833-05-20 i Linköping, dotter av majoren friherre Nils Gyllenstierna af Lundholm, och hans 2:a fru Maria Henrietta Ehrenborg.

Barn:

 • Christina Henrietta, född 1793-10-13 Sörby, död 1855-03-20 Ållonö. Gift 1817-06-24 på Ekhult med kammarjunkaren Gerhard Adolf von Yhlen, född 1790, död 1872.
 • Nils Mauritz, född 1795-08-01, död 1796-01-07 på kaptensbostället Staverum vid Västervik.
 • Nils Mauritz, född 1798. Ryttmästare. Död 1857. Se Tab. 8

TAB 8

Nils Mauritz (son av Olof, tab 7), född 1798-04-29 i Lofta socken, Kalmar län. Fanjunkare vid skånska husarregementet 1813-03-01. Kornett vid skånska husarregementet 1816-02-20. Löjtnant 1818-06-02. Avsked med ryttmästares n. h. o. v. 1826-05-09. Död 1857-01-28 Ekhult. Gift 1825-11-30 i Uppsala med friherrinnan Lovisa Fredrika Sture, född 1805-03-10 Marielund, död 1870-05-25 i Uppsala, dotter av översten friherre Sten Sture, och Charlotta Florentina Beata Ingelotz.

Barn:

 • Beata, född 1826-11-04 i Linköping, död 1905-07-06 i Köpenhamn. Gift 1846-10-04 på Ekhult med sin kusin, underlöjtnanten friherre Carl Gyllenstierna af Lundholm, född 1819, död 1866.
 • Libert, född 1828-03-24 på Ekhult, död på Ekhult 1846-12-31.
 • Nils, född 1830-06-28 på Ekhult. Sergeant vid skånska husarregementet 1850-08-22. Underlöjtnant vid skånska husarregementet 1852-07-07. Löjtnant 1860-07-04. Avsked 1861-03-26. Ingick som sergeant vid colourgardet i Förenta staternas armé. Död 1863-05-27 i slaget vid Fort Hudson under amerikanska frihetskriget och med honom utgick ätten på manssidan.
 • Elisabet (Elsa), född 1834-09-07 på Ekhult, död 1906-09-02 Hallandsberg. Gift 1856-08-19 i Björsäters kyrka, Östergötlands län med sin kusin, ryttmästaren friherre Alfred von Düben, född 1827, död 1907.

Utan känt samband.


 • Anna Catharina Rosenstierna. Var 1688 gift med kaptenlöjtnanten Peter Johan Wulfwensköld.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: