:

Kafle nr 70

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Kafle nr 70 †

Gammal frälsesläkt. Introducera 1625. Utdöd 1912-03-12.

Sätesgården Hallarne, nu Hallanda i Broddarps socken, i Älvsborgs län, ätten Kalles stamgård, torde redan långt före 1442, då Matts i Hallarne först namnes, hava bebotts av släkten, men den Erland Kafle, som å riddarhusgenealogien uppställes såsom ättens stamfader och 1402 skall hava gjort sitt testamente, har med säkerhet aldrig funnits. Här har förväxling ägt rum med en Erland Kure, som just 1402 gjorde en gåva till Nydala kloster. Dopnamnet Erland har tydligen inkommit i släkten först efter Lars Mattsson Kafles gifte med Margareta Kagg, inom vars släkt namnet Erland använts i flera generationer. – Ättens vapen påminner om ätterna Lilliehööks, men något samband mellan dem och ätten Kafle har icke kunnat påvisas och är föga antagligt.


Kafle%20A7000.png

TAB. 1

 • Matts i Hallarne. Har bevittnat ett morgongåvobrev, som Lars Siggesson (Sparre) utfärdade på Simondatorp 1442 (Ss.). Kallas Matts Kafle i Hallarne 1460 och var då häradshövding i Gäsene härad (RHKn.).

Barn:

 • Lars. »a vapn 1475».

Barn:

 • Matts Kafle, till Hallarne samt Roll (Röhl, Rodil) i Bredareds socken, Älvsborgs län, som han erhöll genom sitt gifte. Kallas i sigillet Laurensson (Ss.). Väpnare. Var häradshövding i Gäsene härad redan (RHKn.) 1489-07-27. Deltog såsom anhängare av unionen i händelserna 1497 (Ss.) och var under några månader av nämnda år hövidsman på Örestens fäste. Var häradshövding i Vedens härad 1505 (RHKn.) och belönades 1505 med kungsgården Götala vid Skara (Ss.), som han emellertid åter miste senast 1507. Hans sätesgård Hallarne brändes av danskarna 1511. Stod vid resningen mot danskarne i början av år 1521 på konung Christians sida, men övergick 1521 till riksföreståndaren Gustaf Eriksson. Bisittare i en konungens nämnd i Linköping (G I r.) 1525-08-14 och i Skara (G I r.) 1526-03-01. Fick förläningsbrev på Kinnarums socken (G I r.) 1526-03-12, men måste återlämna den till Seved Ribbing (G I r.) 1526-09-11. Bevistade Västerås riksdag 1527 (Hra.). Erhöll Gudhems härad i förläning 1527-08-11, vilken förläning fråntogs honom efter Västgötaherrarnas sammansvärjning 1529, i vilken han på ett tvetydigt sätt deltog. Hans gård Hallarne blev på våren 1530 bränd av Ture Jönssons utskickade. Ägde även gods i Uppland, varom konung Gustaf 1530-03-00 tillskrev honom i och för jordabyte (G I r.). Var närvarande vid vapensyner 1533 och 1535. Var häradshövding i Gäsene härad 1528 och ännu At(P.). 1534-05-08. Levde Vff I h. 4 – 5, sid. 73–74. 1539-02-08, men torde kort därefter hava avlidit. Gift med Märta Lindormsdotter, dotter av riksrådet och västgötalagmannen Lindorm Björnsson (Vinge) och hans 3:e fru Christina Laurensdotter.

Barn:

 • Bengta, levde 1556. Gift 1:o med Olof Bosson (Oxehufvud, nr 102). Gift 2:o med fogden Anders Bengtsson Hård (af Torestorp, nr 60), i hans 1:a gifte.
 • Gustaf, till Djula i Stora Malms socken, Södermanlands län, som han erhöll genom sitt 1:a gifte. Gjorde jordabyte med konung Gustaf 1531-08-09 om gods i Södermanland och Uppland. Var närvarande vid vapensyn i Lund 1535 och räknas då bland frälset från Uppland. Erhöll förläningsbrev på Kållands härad 1537-01-16. Var död 1541 [ (G I r.)]. Gift 1:o före 1531 med Anna Josefsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med riksrådet och lagmannen i Uppland Mickel Nilsson till Björnskog, som levde ännu 1527), dotter av Josef Pedersson (Svinhuvud), till Djula, och Ingrid Jönsdotter Geet. Gift 2:o med Carin, som levde änka 1541, dä hon erhöll konungens brev att få vara okrävd för mannens gäld. (G I r.)
 • Lindorm, till Rosendal i Vånga socken, Älvsborgs län, som han tillbytte sig 1540-03-31 av riksmarsken Lars Siggesson (Sparre). Låg i borgläger i Linköping 1529 (G I r.). Var häradshövding i Vilske härad (G I r.) 1534-05-08 och ännu (G I r.) 1547-11-04. Underskrev arvföreningen (Hra.) 1544-01-13. Var häradshövding i Gäsene härad 1556 (M.). Död före 1562-09-17.
 • Kerstin. Gift med ryttmästaren Ragvald Mattsson Hierta (nr 121) i hans 1:a gifte.
 • Anna. Gift med häradshövdingen i Barne härad Gustaf Olofsson, till Degeberg (Forstenavapen).

TAB 2

Lars (son av Matts Kafle, Tab. 1), till Hallarne samt Sjötorp i Larvs socken, Skaraborgs län. Låg i borgläger i Linköping 1529 (G I r.). (Var troligen den Lasse Mattsson som 1532-10-07 fick häradsrätten i Vartofta härad) (G I r.). I slottsloven på Leckö slott (G I r.) 1534-02-21 och ännu 1554. Närvarande vid vapensyner 1534 och 1535. Inbjöds 1536-08-24 till konung Gustaf I:s bröllop (G I r.). Häradshövding i Vadsbo härad (G I r.) 1541-03-22 (ed). Underskrev arvsföreningen (Hra.) 1544-01-13. Erhöll förläningsbrev på Åkatorps prebendegård i Österbitterna socken (Uff II sid. 302.) 1555-04-01. Var häradshövding i Vilske härad 1557 (G I r.). Ägde Söderby i Hobo socken och Söstada i Tillberga socken, vilka gårdar av konung Eriks nämnd fråndömdes honom (Hh 13.) 1561-08-29, medan han genom dom 1561-08-29. återvann tre andra gårdar. Hade i förläning Ods gäll i Västergötland 1563 (Al).. Förekommer i en frälselängd 1568 (Hra.). Död omkring 1570. Gift före 1535 med Margareta Nilsdotter, dotter av Nils Mattsson Kagge (Kagg), och Anna Pedersdotter (Örnflycht).

 • Barn.
 • Per. Hovjunkare 1593.
 • Knut. Var död 1575.
 • Märta.
 • Anna. Var död 1575.

TAB 3

Matts (son av Lars, Tab. 2), till Korsnäs (nu Katrineholm) i Marbäcks socken Jönköpings län. Skall hava setat fången i Danmark 1570. Arvskifte efter honom förrättades 1575-05-06 på Leckö mellan hans änka samt bröderna Nils och Erland. Gift med Christina Pedersdotter, dotter av Peder Kristersson och hans 1:a fru Brita Persdotter (Silversparre)

Barn:

 • Brita, död 1603 [SH, liber caus, vol. 22 (OA)]. Gift 1591-06-20 på Horsnäs (Medd. av kantor P. G. Vejde. Växiö.) med Anders Pedersson (Lillietopp), död före 1618.
 • Märta, död 1626. Gift 1590 med hovjunkaren Erik Eriksson (Ulf af Horsnäs), född 1564.
 • Margareta. Sannolikt den syster till Brita, som var gift 1:o med rådmannen i Eksjö, Peder Eriksson, gift 2:o med Peder Nilsson i Bredvik (SH liber caus., vol. 70 (O.A.).). Den såsom hennes efterlämnade man upptagne Zakarias Johannis (kyrkoherde i Eksjö) var hennes måg och gift med hennes dotter i 1:a giftet Kerstin Pedersdotter [ Db. f. S. Vedbo 1636 (HF)] sålde Kunhult i Askeryds socken Jönköpings län 1635 [ (At (Sch).)].

TAB 4

Nils (son av Lars, Tab. 2), till Hallarne i Broddarps socken och Ingelstorp i Öra socken, båda i Älvsborgs län. Undertecknade adelns trohetsförsäkran 1561 och 15684. Underskrev arvföreningen (Hra.) 1590-03-07 samt riksdagsbesluten i Söderköping (Hra.) 1596-01-20 och i Arboga (Hra.) 1597-08-05. Levde 1605, men var död 1613. (Hs.) Gift med Kerstin Andersdotter, dotter av Anders Bosson (Oxehufvud, nr 102) och Anna Kijl.

Barn:

 • Brita. Gift med Nils Knutsson Roos (at Hjelmsäter, nr 51).
 • Anders, död ung.
 • Bengt.

TAB 5

Lars (son av Nils, Tab. 4), till Hallarne samt Häggetorp i Dala socken, Skaraborgs län. Synes hava varit landsflyktig, ty han erhöll 1608-01-04 konungens tillstånd att återkomma till riket. Levde 1627, men var död 1633. Gift 1:o 1621-11-10 (morgon gåvobrev) på Svenneby (At (Sch).) i Häggetorp och Dala socken Skaraborgs län med Märta Bengtsdotter, dotter av jägmästaren Bengt Andersson Krabbe (at Svaneby, nr 46) och Anna Roos (af Hjelmsäter, nr 51). Gift 2:o med Margareta Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, som levde änka 1633, dotter av Christoffer Månsson (Lilliehöök af Gälared och Kolbäck) och hans 1:a fru Maria Henriksdotter (Gyllensparre).

Barn:

 • Christoffer.
 • Anna, till Hallarne 1640 (Hs.). Gift med korpralen Gustaf Ducker, nr 207.

TAB 6

Anders (son av Lars, Tab. 5), till Häggetorp i Dala socken, Skaraborgs län. Levde utan tjänst 1685 (Hs.), men var död före 1694-01-29. Ligger begraven i Dala kyrka. Gift 1667 med Christina Svenske, levde änka 1696 (Hs.), dotter av kaptenen Anders Haraldsson Svenske, och Ingeborg Dufva i Västergötland, nr 183.

Barn:

 • Anders. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1700-04-30 Konfirmationsfullmakt 1700-08-31. Löjtnant vid Skaraborgs regemente 1702-03-30. Kapten 1702-09-30. Konfirm.fullm. 1703-12-14. Stupade 1709-01-07 vid stormningen av Veprik.
 • Bengt, född 1669. Page hos greve Gustaf Adolf De la Gardie. Död 1691-01-08 På Ekholmen i Veckholms socken, Uppsala län och begraven i Veckholms kyrka, där hans vapen uppsattes [ (Uff II sid. 302.)].
 • Ingeborg. Gift.

TAB 7

Lars (son av Anders, Tab. 6), till Häggetorp i Dala socken, Skaraborgs län. Kom i tjänst vid livgardet. Tjänade sedan vid svenska trupperna i Brabant. Fänrik vid svenska trupperna i Brabant. Löjtnant. Kapten vid enrollerade allmogen i Skaraborgs län 1713-04-28. Död 1740-06-20 på Häggetorp och begraven i Kaflegraven på Dala kyrkogård jämte sina tre fruar. Gift 1:o med Anna Catharina Ruuth i Västergötland, dotter av löjtnanten Jöns Ruuth i Västergötland, och Maria Lilliehöök av Gälared och Kolbäck, nr 66. Gift 2:o 1701-10-06 Oltorp med Margareta Lilliestielke, dotter av Bengt Carlsson Lilliestielke, och hans 1:a fru Metta Hierta. Gift 3:o 1710-03-25 på Hårdaholm i Suntaks socken, Skaraborgs län med Charlotta Susanna Härd af Segerstad i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1697-02-21. På Hårdaholm med kaptenen Jonas Hökeflycht, född 1668, död 1702), född 1662, död 1748-12-02 på Oltorp, dotter av ryttmästaren Erik Hård af Segerstad, och Margareta Lillie, av Greger Mattssons ätt, nr 6.

Barn:

 • 1. Ett barn, begraven 1698-02-26 på Kalvsviks socken, Kronoberg län [ (Vff II, h. l, sid. 29.)].
 • 2. Carl Filip, döpt 1702-11-04 i Dala socken, död före fadern.
 • 2. Metta, död 1764 på Häggetorp. Gift 1730-01-11 i Dala socken med kaptenen Gustaf Gripenmarck, född 1688. Död 1744.
 • 2. Fyra små barn, begraven i faderns grav på Dala kyrkogård.

TAB 8

Per (son av Nils, Tab. 4), till Nygård i Tunhems socken och Ingelstorp i Öra socken samt Säter i Örs socken alla i Älvsborg län. Död (1635 ?) 1645-03-31. Gift 1:o med Carin Göransdotter, dotter av Göran Torstensson (Forstenasläkten, nr 2), och Elin Gudmundsdotter. 2:o med Elsa Ulfsparre af Broxvik, dotter av riksrådet och lagmannen Göran Eriksson Ulfsparre (af Broxvik, nr 9), och Maria Ribbing. Gift 3:o med Elin Bengtsdotter, 'som var hans fäkulla.'

Barn:

 • 1. Göran, till Nygård, Ingelstorp och Säter. Fänrik vid Västgötadals regemente 1625 (Nh.). Löjtnant vid Västgötadals regemente 1626–1629 (Nh.). Död barnlös 1661-03-07 och ligger med båda sina fruar begraven på Tunhems kyrkogårds östra sida. Gift 1:o med Märta Soop, född 1599-01-03, död 1616 enligt gravsten i Tunhems kyrka (At (Sch).), dotter av riksrådet och ståthållaren Hans Åkesson Soop, och Elin Kagg. Gift 2:o med Anna Stake, död 1633-09-29, dotter av befallningsmannen Olof Mauritzson Stake. 1. Anders, död ung.
 • 1. Nils. Fänrik vid Jönköpings regemente 1632 . Löjtnant vid Jönköpings regemente 1634–1636 . Slagen vid Magdeburg.
 • 2. Carin.
 • 2. Kerstin, levde 1660, men var död 1669. Gift med överstelöjtnanten Knut Roos af Hjelmsäter, i hans 2:a gifte.

TAB 9

Erland (son av Lars, Tab. 2), till Sjötorp i Larvs socken, Skaraborgs län och Ledinge i Knivsta socken, Stockholms län. Satt fången i Danmark i konung Erik X IV:s tid. I slottsloven på Älvsborgs slott 1593-02-13. Underskrev riksdagsbesluten i Söderköping (Hra.) 1596-01-20 och i Arboga (Hra.) 1597-03-05. Bisittare i räfsteting 1603-03-23. Gift 1577-07-21. På Fästered i Finnekumla socken, Älvsborgs län med sin kusins svägerska Metta Ribbing, född Fästered

Barn:

 • Lens, död ung.
 • Knut, död ung.
 • Margareta, född 1583 (At (Sch).), död 1658-02-26. Gift 1603 (At (Sch).) med Hans Joensson af Rylanda och Häggetorpssläklen eller Lindelöf af Kedom, död 1652.

TAB 10

Bengt (son av Erland, Tab. 9), till Ledinge i Knivsta socken, och Uddboö i Estuna socken, båda i Stockholms län samt Dagsnäs i Bjärklunda socken, Skaraborgs län. Ryttmästare för en fana Västgöta ryttare. Fick 1610-11-07 (konfirm. 1613-01-16) i förläning Hössna gäll (tre socknar) i Västergötland (indrogs 1617) (Al)., kammarjunkare hos konung Gustaf II Adolf 1610-11-11. Vice ståthållare på Jönköpings slott och över dess län 1612. Var överstelöjtnant vid Västgöta (stor)-regemente 1617 . Fick 1618-02-14 i förläning hela Sundals härad Älvsborgs län, som konfirmerades för honom 1628-03-13 så länge han var kvar i tjänst (Al).. Överste för ett regemente Östgöta fotfolk 1619-12-06. Ståthållare på Jönköpings slott (Jönköpings historia.) 1622-12-17. Chef för Jönköpings regemente 1623–1624 . Tillika häradshövding i Västergötland samt ståthållare på Kalmar och över dess län 1624-03-13. Introducera på ättens vägnar 1625 under nr 70. Drottning Maria Eleonoras marskalk 1627-12-28. Hovmästare hos konung Gustaf II Adolf (At (So)). Ståthållare på Nyköping och över dess län 1631-08-12. Tillika häradshövding i Sundals härad 1632. Landshövding över Tio häraders lagsaga och Jönköpings län 1634-10-14. Död 1636-05-08. Gift 1616 (Gravsten i Gudhemsk kyrka) med Malin Soop, född 1596, död 1658-03-08 på Uddboö (Gravsten i Gudhemsk kyrka.) och begraven 1659-01-16 i Gudhems kyrka (Gravsten i Gudhemsk kyrka) Skaraborgs län, dotter av Lars Åkesson Soop, och Brita Ulfsdotter Snakenborg (Bååt).

Barn:

 • Margareta, till Påarp, Dagsnäs och Röl, född 1618, död 1692 Påarp och begraven 1692-08-23. Gift 1640-09-06 på Dagsnäs med sin faders sysslings son, majoren Sven Uggla, född 1614, död 1661.
 • Brita, död 1663-06-16 på Härlingstorp. Gift 1642-10-09 på Dagsnäs med generalståthållaren och guvernören Anders Eriksson, adlad Hästehufvud, i hans 2:a gifte, född 1577, död 1657.
 • Anna, till Härlingstorp i Vings socken Skaraborgs län, född 1625, död 1694-01-16 på Härlingstorp.
 • Metta, född 1626, död 1708-04-30 Bjärka. Gift 1654-04-20 med överstelöjtnanten Claes Ekeblad, född 1625, död 1656.
 • Agneta, död ogift omkring år 1694 på Härlingstorp.
 • Sven. Fänrik vid Åbo läns infanteriregemente 1645 (At (KrAB).). Avsked 1654-08-00 (At (KrAB).). Reste 1649–1650 utomlands och uppehöll sig mest i Frankrike, där han råkade i stor skuld. Begärde 1652 pfalzgreven Carl Gustafs hjälp och fick försäkran att vid sin blivande återkomst erhålla anställning vid artilleriet. Vistades 1649-11-05 i Venedig. Var kapten vid artilleriregementet 1656-01-00 (At (So)) död ung.
 • Åke, född 1628. Kaptenlöjtnant. Död 1672. Se Tab. 13.
 • Bengt. Student i Uppsala 1640-04-21. Var 1650 och ännu 1653 fänrik vid Volckmans regemente. Död ogift.
 • Anna Christina, död 1695-09-14 Saleby. Gift 1661-10-00 på Ranåker (M.) i Skånings-Asaka socken, Skaraborgs län med översten Johan Uggla, född 1625, död 1683.

TAB 11

Erland (son av Bengt, Tab. 10), till Ledinge i Knivsta socken och Seglinge i Almunge socken, båda i Stockholms län. Född 16(17). Student i Uppsala 1631-08-00. och i Leiden At(P.). 1638-07-30. Häradshövding i Vätle och Askims härader med svenska Hisingen 1638-03-10. Assessor i Göta hovrätt 1644-05-31. Åter häradshövding 1645-08-23. Vice president i Göta hovrätt 1655-06-30. Avsked 1672-11-08. Död 1678-04-27 på Ledinge och begraven i Knivsta kyrka, där hans vapen och gravsten finnes. Gift 1:o 1646-06-24 i Jönköping (SH liber caus., vol. 22 (O.A.)) (morgongåvobrev 1646-06-25) med Brita Månesköld af Seglinge, född 1626, död 1673-06-03, dotter av vice presidenten Carl Christiernsson Månesköld af Seglinge, och Anna Soop. Gift 2:o 1674-09-06 på Kiemmingeberg (SH liber caus., vol. 22 (O.A.)) med Brita Wernstedt i hennes 2:a gifte, (gift 1:o med Didrik Yxkull), född 1640-02-08, död 1677-09-20 och begraven i Knivsta kyrka, dotter av landshövdingen Melker von Waernstedt, adlad Wernstedt, nr 78, och Christina Ribbing.

Barn:

 • 1. Anna, född 1652, död 1670-02-27 och begraven 1671-01-08 i Knivsta kyrka [ (Gravvers (medd. av förste aktuarien O. Edelstam).)].
 • 1. Carl. Student i Uppsala 1666-02-00 (Um.). Död på sina resor i Italien (efter 1677-06-04, då han skriver till fadern från Paris) (SH liber caus., vol. 22 (O.A.).)
 • 1. Claes. Student i Uppsala 1666-02-00 (Um.). Död på flottan.
 • 1. Ingeborg. Gift 1:o med löjtnanten Gustaf Adolf Drakenberg, född 1646, död 1676. Gift 2:o med överstelöjtnanten Gunnar Sittelius, adlad Zittelberg, i hans 2:a gifte, född 1629, död 1693.
 • 1. Brita, levde 1697. Gift 1681-03-16 Hakunge med sin frände Erik Geete, i hans 1:a gifte, född 1658, död 1733.
 • 1. Margareta, född 1664, död 1709 Almungeberg Gift med kaptenen Johan Philip Bonde, född 1659, död 1700.
 • 1. Bengt, född 1665. Levde utan tjänst. Död 1715. Se Tab. 12
 • 1. Helena Maria, född 1667-07-19, begraven 1668-09-13 i Almunge kyrka [ (Gravsten i Gudhemsk kyrka)].
 • 1. Metta. Gift med överstelöjtnanten Magnus Anders Breitholta, nr 484, i hans 1:a gifte, död 1721.
 • 1. Christina, född 1669-04-00 på Ledinge, död 1716-03-13 Kårtorp. Gift 1689-06-16 Kjellstorp med kaptenen, friherre Johan Kagg, i hans 1:a gifte, född 1664, död 1739.
 • 2. Anna, levde änka 1710. Gift sannolikt i slutet av 1693 och före 1694-04-28 med majoren Gustaf Fechtenberg, i hans 3:e gifte, död 1700.
 • 2. Erland, född omkring 1677 i Roslagen. Var 1705 furir vid Upplands stånddragonregemente Var blesserad och vistades då i Riga. Kornett vid Upplands stånddragonregemente 1706-09-22. Konfirmationsfullmakt 1707-06-07. Fången vid Poltava 1709-06-23. Hemkom 1723-05-20. Löjtnants avsked 1723-09-26. Exspektant vid Västgöta kavalleriregemente.. Död 1728-02-11 På Västanberg i Österåkers socken, Stockholms län och begraven 1728-03-17, [Lk], Gift med Brita Starck, som levde änka 1734.

TAB 12

Bengt (son av Erland, Tab. 11), till Seglinge i Almunge socken, Stockholms län och Gårdsby i Gårdsby socken, Kronobergs län, som han 1714 bortbytte (Vff II, h. l, sid. 29.). Född 1665. Student i Uppsala 1675-02-16. Levde utan tjänst. Död 1715 på Seglinge och begraven 1715-12-18. Gift 1684-01-06 Burvik med sin faders sysslings sondotter Elisabet Bure, född 1660, död 1740-07-05 i Vidbo socken, Stockholms län, dotter av assessorn Jonas Bure, den yngre, och Märta Bonde.

Barn:

 • Brita, född 1684, död 1709 på Seglinge och begraven 1709-12-15. Gift 1706-05-15 i Almunge socken med majoren Fabian von Rosen, född 1684, död barnlös 1714 i Demotika och i Demotika begraven samt farbroder till herrarna von Rosen, naturaliserad och friherrar von Rosen och 290.
 • Anna, död fyra år gammal.
 • Märta, död späd.
 • Märta, född 1691, död 1740-02-06 på Seglinge och begraven 1740-02-25. Gift 1711-05-00 med majoren Ambjörn Ulf, adlad Ulfhielm, född 1680, död 1751.
 • Maria.
 • Erland, född 1694. Död ogift 1744 Nederängen

TAB 13

Åke (son av Bengt, Tab. 10), till Ranåker i Skånings-Åsaka socken och Ribbingstorp i Naums socken (båda i Skarab.) samt Uddboö i Estuna socken, Stockholms län. Född 1628-04-06. Student i Uppsala 1640-04-21. Fänrik under fältmarskalken greve Leijonhufvud i Tyskland 1647. Löjtnant 1648. Avsked 1650-07-02. Kaptenlöjtnant vid Västgötadals regemente (Nh.) 1651-03-20. Kapten med kompani vid Västgötadals regemente (Nh.) 1657. Drunknade 1672-06-03 mellan Stockholm och Uddboö och begraven 1673-03-15 i Riddarholmskyrkan. Han bevistade 1658 belägringen av Köpenhamn och blev då skjuten i ena knäet. Sedan kommenderad till Stettin och var där till 1660 efter fredsslutet. Gift 1654 med Ebba Soop, som levde 1697, dotter av landshövdingen Knut Soop, och Anna Ulfsparre af Broxvik.

Barn:

 • Två döttrar, död, död som barn.
 • Bengt. Student i Uppsala 1668-11-07. Kaptenlöjtnant i Pommern. Död ogift 1715 i Pommern.
 • En dotter, född 1661, död 1667-02-24 genom olyckshändelse.
 • Sven, till Ranåker. Student i Uppsala 1675-02-16. Förare vid Skaraborgs regemente 1687. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1689-09-30. Gick i utländsk tjänst 1694 och begav sig till franska armén samt blev kapten vid överste Zurlaubens infanteriregemente. Löjtnant vid Skaraborgs regemente 1699. Kaptenlöjtnant vid Skaraborgs regemente 1700-08-02. Konfirmationsfullmakt 1700-08-31. Sekundkapten 1701-05-30. Konfirmationsfullmakt 1701-06-06. Premiärkapten 1703-12-14. Major 1706-06-13. Överstelöjtnant 1709-01-14. Barnlös skjuten 1709-06-29 Vid Poltava. Gift med sin kusins dotter Metta Hierta, född 1679-12-14, död 1749. Dotter av generalmajoren Lars Hierta, och hans 1:a fru Magdalena Uggla.
 • Brita, född 1664, död 1738 Ingasäter och begraven 1738-03-07 i Säters kyrka Skaraborgs län. Gift 1:o med löjtnanten Gustaf Hård af Thoresiorp, nr 60. Gift 2:o med. löjtnanten Erik Hård af Segerstad, född 1670, död 1699. Gift 3:o med överstelöjtnanten Johan Christer Mörner, född 1671, död 1736.
 • Anna Beata, född 1666, död 1716 Härlingstorp och begraven 1716-01-22. Gift med kaptenen, friherre Herman Wrangel af Lindeberg, född 1702.

TAB 14

Knut (son av Åke, Tab. 13), till Råsa i Karlstorps socken Jönköpings län. Född 1669 (Vff II, h. l, sid. 29.) Student i Uppsala 1675-02-16. Fänrik vid Kalmar regemente 1683-08-09. Avsked (Ss.) 1689-04-15. Död 1731 och begraven 1731-01-13 i Kråkshults socken, Jönköpings län. Gift 1688-01-11 Eksebo med Maria Eufrosyne von Hagendorn, levde änka 1740, dotter av överstelöjtnanten Elias von Hagedorn, naturaliserad von Hagendorn, och hans 2:a fru Anna Stierna.

Barn:

 • Ebba Maria, född 16(89?), död 1767-02-00 i Stockholm. Gift 1721-02-26 i Vings socken, Skaraborgs län med ryttmästaren vid Västgöta kavalleriregemente Johan Fredrik Langen i hans 2:a gifte (gift 1:o med Brita Ulf i hennes 2:a gifte) , död 1751-04-00 (At (KrAB).).
 • Anna Brita, född 1690, död 1776-01-27 i på Sandlid under Ekekull i Skede socken Jönköpings län. Gift med sergeanten Johan Peter Ulfsax.
 • Nils. Sergeant vid Skaraborgs regemente (At (KrAB).). Död under konung Carl XII:s krig.
 • Metta, död ogift.
 • Magdalena.
 • Åke, född 1695-06-22, död 1695-06-25 på Råsa.
 • Mana Elisabet, född 1697-11-12 på Råsa, död 1775-02-20 på Sandlid. Gift 1724-05-31 Fagerhult
 • Märta, född 1699-03-23 på Råsa.

TAB 15

Matts (son av Erland, Tab. 9), till Sjötorp i Larvs socken Skaraborgs län och Rosendal i Vånga socken, Älvsborgs län. Levde utan tjänst. Död 1638-12-08 och begraven i Larvs kyrka. Gift 1610 med sin kusins sons svägerska Carin Soop i hennes 1:a gifte (gift 2:o med överstelöjtnanten Gustaf Krabbe al Svaneby, nr 46, i hans 2:a gifte), född. 1590-08-10, död 1667-02-20, dotter av riksrådet och ståthållaren Hans Åkesson Soop, och Elin Eriksdotter (Kagg).

Barn:

 • ? Christina, levde 1712. Gift med ryttmästaren Johan Uggla, född 1622, död 1649.

TAB 16

Erland (son av Matts, Tab. 15), till Sjötorp och Rosendal. Född 1616. Kapten vid infanteriet 1643-08-16. Död 1648-06-25 och begraven 1648-10-20 i Hjärpås kyrka Skaraborgs län. Gift 1643-04-16 med sin kusins svägerska Margareta Ekeblad i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1653-07-17 med överstelöjtnanten Erik Nilsson, adlad och adopterad Drakenberg, född 1608, död 1659), född 1623-09-01, död 1676-12-01 Hällered och begraven 1677 i Sandhults kyrka, dotter av översten Christoffer Ekeblad, och Brita Uggla.

Barn:

 • Märta, född 1644-06-11, död 1713-01-13 på Hjärtared i Tvärreds socken, Älvsborgs län och ligger jämte sin 2:a man begraven i Tvärreds kyrka. Gift 1:o 1667-02-24 med sin syssling Claes Svensson Uggla, född 1646, död 1670. 2:o 1674-01-05 på Hällered med sin svågers svåger, kaptenen Bengt Lillie af Aspenäs, nr 109, född 1649, död 1699.
 • Brita, född 1646-11-00 (Stårckska släktboken.), död 1730 (Stårckska släktboken.). Gift med majoren Axel Stårck, född 1640, död 1699.

TAB 17

Hans (son av Matts, Tab. 15), till Sjötorp i Larvs socken och Russelbacka i Hjärpås socken (båda i Skarab.) samt Murkebo i Åsaka socken och Velanda i Gärdhems socken, (båda i Älvsb.). Kammarherre. Död 1672 (levde 1672-06-13, men ej 1672-09-16,) och begraven 1673. Gift 1647 med sin syssling Carin Soop, född 1621, död 1709-12-00 på Russelbacka och begraven 1709-12-19 i Erland Kafles grav i Hjärpås kyrka, dotter av hovjunkaren Axel Soop, och Märta Oxe.

 • Matts, till Sjötorp och Velanda. Född 1651 på Sjötorp och Velanda ställe. Student i Uppsala 1665-09-17. Död 1669-03-16 i Uppsala och begraven i Gärdhems kyrka
 • Erland, född 1653. Kornett. Död 1729. Se Tab. 21
 • Erik, född 1654. Löjtnant. Död 1688. Se Tab. 34

TAB 18

Axel (son av Hans, Tab. 17), till Sjötorp i Larvs socken Skaraborgs län och Kolbäck i Bergstena socken, Älvsborgs län. Född 1649. Student i Uppsala 1665-09-17. Kornett. Död 1708-05-10 På Sjötorp. Gift med Elisabet Hierta, död 1723-07-20 på Sjötorp och begraven 1723-07-26, i Larvs kyrka, dotter av ryttmästaren Bengt Hierta, och hans 1:a fru Anna Lilliehöök af Gälared och Kolbäck.

Barn:

 • Christina, född 1683, död 1740-06-04 Höberg och begraven 1740-06-15. Gift 1:o 1703 med överstelöjtnanten Gabriel Gahm, adlad Gyllengahm. Död 1722. Gift 2:o 1723-10-01 med överdirektören Joakim Ehrenpreus, i hans 2:a gifte, född 1667, död 1741.
 • Catharina, född 1695-07-17 på Sjötorp, död 1701-04-19 och begraven 1701-08-11 i Vånga kyrka

TAB 19

Hans (son av Axel, Tab. 18), till Sjötorp. Student i Uppsala 1695-02-07. Disputerade i Uppsala 1700. Kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1709-11-12. Konfirmationsfullmakt 1710-10-22. Avsked 1713-08-18. Död 1732-12-26. Gift 1704-03-27 med Märta Beata Soop, född 1682-03-31, död 1732-01-23, dotter av kaptenen Åke Soop, och Agneta Maria Bonde.

Barn:

 • Marta Catharina, född 1704-12-01 på Sjötorp, död 1762-05-19 på Krabbelundi Hällestads socken, Älvsborgs län. Gift 1723-12-20 med kaptenen Johan Ridderbjelke, född 1695, död 1765.
 • Anna Maria, död 1735. Gift 1723-12-29 på Sjötorp med löjtnanten Casper Adolf Cederholm von Schmalensee i hans 1:a gifte (gift 2:o med Anna Brita Barchius, född 1715, död 1740, dotter av biskopen i
 • Västerås Nils Barchius och Maria Steuch, adlad Steuch. Gift 3:o med friherrinnan Margareta Fägerskiöld, född 1706-08-25 Silboholm, död 1773-08-12 Korpegården, dotter av överstelöjtnanten, friherre Lars Fägerskiöld, och Margareta Hierta), född 1701, död 1785-08-01 på Korpegården [ (Oä VIII).].
 • Christina. Gift 1:o 1727-08-25 på Sjötorp med ryttmästaren Fredrik Vilhelm Cremer, född 1700, död 1739. Gift 2:o 1741-07-26 Lång med löjtnanten Åke Leonard Höökenberg, nr 1160, i hans 1:a gifte, född 1707. Död 1763.
 • Elsa Elisabet, född 1707-10-12 på Sjötorp.
 • Märta Christina, född 1713-05-24 på Sjötorp, död 1759-09-23, Böglabo. Gift 1740-11-19 med ryttmästare Gustaf Adolf Wolffelt, född 1697, död 1749.

TAB 20

Per (son av Axel, Tab. 18), född 1682-11-29 på Sjötorp i Larvs socken Skaraborgs län. Kvartermästare. Kornett vid Västgöta tremänningskavalleriregemente 1710-02-16. Död 1710-06-14. Gift 1708-03-03 i Levene socken, Skaraborgs län med Anna Rotlikirch i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1722 8\2 med kornetten vid Upplands ståndsdragonregemente, löjtnanten Johan Christian von Raaben, född 1688 i Danzig), född 1688-10-19, död 1743-05-31, dotter av vice amiralen Fredrik Rothkirch, nr 175, och hans 2:a fru Anna Catharina Reuter af Skälboö.

Barn:

 • Fredrik, född 1709-05-02, död 1710-03-31.

TAB 21

Erland (son av Hans, Tab. 17), till Russelbacka och Bryne, båda i Hjärpås socken samt Rylanda i Ryda socken (alla i Skaraborgs län). Född 1653-01-31. Student i Uppsala 1670-11-07. Kornett. Död 1729-04-05 På Russelbacka och begraven 1729-10-07 i Hjärpås kyrka. Gift med Margareta Ribbing, född 1653-01-29, död 1723-05-03 på Russelbacka och begraven 1723-05-09 i Hjärpås kyrka, dotter av majoren Erik Ribbing, och Kerstin Oxehufvud, nr 102.

Barn:

 • Christina, född 1684, död 1750-12-30 på Bryne. Gift 1718-08-19 på Russelbacka med översten Johan Ahlefelt, i hans 3:e gifte, död 1732.
 • Hans. Förare 1723 1701-12-30. Avsked 1702-09-00. Åter förare 1723 1707-11-13. Avsked 1708-02-28. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1709-01-29. Stupade ogift 1709-06-29 i slaget vid Poltava.
 • Maria, död 1710-03-24 i Malmö och begraven 1710-05-03, i Kärda kyrka Jönköpings län. Gift 1707-06-09 på Russelbacka med kaptenen Hans Ulfsparre af Broxvik, i hans 1:a gifte, död 1756.
 • Erik, född 1689. Regementskvartermästare. Död 1749. Se Tab. 22.
 • Beata, född 1690-07-15 på Russelbacka, död 1743-09-09. Gift 1:o 1720-11-01 på Russelbacka med sin faders sysslings svåger, kaptenen, friherre Nils Kagg, född 1663, död 1724. Gift 2:o 1725-12-26 Arvidstorp med fänriken Axel Hård af Segerstad, i hans 1:a gifte, död 1750.
 • Matts, född 1692-03-23 på Russelbacka, död ung.
 • Sven, född 1694-08-06 på Russelbacka, död på Russelbacka 1705 10 år 10 månader 3 veckor 5 dagar gammal. Insattes 1705-08-06 i sakristian i Hjärpås kyrka

TAB 22

Erik (son av Erland, Tab. 21), till Russelbacka i Hjärpås socken, Skaraborgs län. Född i Hjärpås socken 1689-04-04. Rustmästare vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1709. Fänrik vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1710-04-29. Löjtnant 1711-11-03. Regementskvartermästare 1712-10-31. Avsked 1717-01-19. 1751-01-13 på Russelbacka. Gift med Cornelia Elisabet Rulamb, döpt 1687-12-05 Slevringe, död 1751-08-26 på Russelbacka, dotter av assessorn Gideon Rålamb (se friherre ätten Rålamb), och hans 2:a fru Cornelia de Moucheron.

Barn:

 • Erland David, född 1713. Levde utan tjänst. Död 1786. Se Tab. 23.
 • Cornelia Beata, född 1714-08-23, död 1729-05-16 på Slevringe och begraven 1729-05-26.
 • Vilhelmina Maria, född 1716-03-02 Rylanda, död 1793-12-19 på Ågården Älvsborgs län, sedan hon testamenterat all sin egendom till sin brorsdotter, Brita Märg. Kafle, som blev gift med ryttmästaren Carl Bleckert Storckenfeldt. Gift 1753-12-02 i Råda socken, Skaraborgs län med fänriken Lennart von Rothkirch, nr 175, född 1703, död 1780.
 • Gideon, född 1717. Kornett. Död 1796. Se Tab. 30
 • Carl Fredrik, född 1719-08-16 på Rylanda, begraven 1719-08-25.
 • Margareta Charlotta, född 1721-08-15, på Rylanda, död ogift 1813-04-29 Arvidstorp
 • Hans, född 1722. Löjtnant. Död 1805. Se Tab. 32
 • Axel, född 1724-02-06 på Rylanda, död på Rylanda 1725 och begraven 1725-05-08
 • Anna Maria, född 1725-06-29 på Rylanda, död ogift 1777-08-23 i Råda socken.
 • Cornelia, född 1726, död ogift 1813-10-13 i Råda socken.
 • Axel, född 1727-07-16 på Rylanda.

TAB 23

Erland David (son av Erik, Tab. 22), född 1713-06-23 i Malmö. Kunglig sekreterare. Död 1786-05-24. Bodde 1763 på Baggetorp i Färgelanda socken, Älvsborgs län. Gift 1736-06-09 med Sara Elisabet Tingvall, född 1722, död 1775-04-12 Russelbacka, dotter av löjtnanten vid Närkes och Värmlands regemente Bengt Persson Tingvall och Ulrika Christina Trotz, nr 940.

Barn:

 • Cornelia, döpt 1737-04-24 på Ilandaholm (troligen död på Ilandaholm 1739 och begraven 1739-06-08 i Grava socken, Värmlands län.
 • Ulrika Maria, född 1739, begraven 1743-07-13 i Russel-backagraven i Hjärpås kyrka
 • Beata Cornelia, född 1740-04-12 Knapegården, död 1820-02-29 på Katrineberg i Råda socken. Gift 1779-12-10 i Vings socken med inspektören Magnus Löfberg, död 1825-10-04 på Katrineberg.
 • Samuel, född 1742. Fänrik. Död 1764. Se Tab. 24
 • Ulrika, född 1744-06-06 död ogift 1821-07-02 i Skara.
 • Christina, född 1746, död 1750-12-08 Lunden
 • Catharina, född 1749-02-11 på Lunden, död 1751-01-11.
 • Henrik, född 1751. Ryttmästare. Död 1818. Se Tab. 28
 • Catharina Maria, född 1754-01-16 på Lunden, död 1763 och begraven 1763-12-23.
 • Brita Margareta, född 1755-06-28, på Lunden, död 1806-04-02 på Ågården. Gift 1798-04-15 med ryttmästaren Carl Bleckert Storckenfeldt, i hans 2:a gifte, född 1746, död 1813.
 • Claes Vilhelm, född 1757-04-13 Frändö, död 1763 och begraven 1763-12-28.
 • Erik Petter, född 1758-10-19 på Frändö, död 1763 och begraven 1763-12-28.
 • Lars, född 1761-11-03 på Frändö, död 1763 och begraven 1763-12-28
 • Göran, född 1763-01-20 på Frändö, död 1763 och begraven 1763-12-28.
 • Gideon, född 1765-05-03 Baggetorp

TAB 24

Samuel (son av Erland David, Tab. 23), född 1742-03-21 på Knapegården i Norra Vånga socken, Skaraborgs län. Volontär 1760-04-11. Furir 1760-06-04. Konstituerad fänrik vid Västgötadals regemente 1762-01-18. Konfirmationsfullmakt 1763-09-21. Död 1764-05-12 (1764-04-08 enligt rulla). (At (Sch).) Gift 1764-01-10 med Catharina Helena Svinhufvud i Västergötland i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1765-11-15 Ekarebol, med hovjunkaren Cornelius Reuter af Skälboö, i hans 2:a gifte, född 1721, död 1792), född 1731-04-25 på Ekarebol, död 1806-05-26, på Stora Dingelvik i Steneby socken, dotter av överstelöjtnanten Jöns Svinhufvud i Västergötland, och Johanna Lovisa Dückert.

Barn:

 • Johan Samuel, född 1764. Ryttmästare. Död 1836. Se Tab. 25.

TAB 25

Johan Samuel (son av Samuel, Tab. 24), född posthumus 1764-08-18 Ekarebol. Rustmästare vid Västgötadals regemente 1778-12-30. Kornett och livdrabant 1785-09-27. Ryttmästare vid Zelowska kosackkåren 1790-05-27. Avsked från livdrabantsysslan 1799-06-03. Död 1836-04-09 På Norra Dingelvik i Steneby socken. Han bevistade 1788–1790 års finska fälttåg och därunder affären vid Anjala 1789. Gift 1798-02-07 Ekholmen med Hamfrid Ulrika von Wolcker, död 1820-11-26, dotter av löjtnanten Henrik Gustaf von Wolcker och Magdalena Hierta.

Barn:

 • Catharina Magdalena, född 1800-06-08 på Södra Dingelvik i Steneby socken, död 1823 i Vänersborg. Gift 1822-02-24 på Dingelvik med landssekreteraren i Älvsborgs län Nils Christoffer Richert, född 1795, död 1827.
 • Hedvig Ulrika, född 1802-01-08 på Södra Dingelvik.
 • Samuel Gustaf, född 1803-03-01 på Södra Dingelvik, död 1803-03-03.
 • Samuel Christoffer, född 1804-06-25 på Södra Dingelvik. Furir vid Västgötadals regemente 1821-08-06. Avsked 1823-06-26. Död ogift 1836-02-10 i Lissabon.
 • Hedvig Ulrika Sofia, född 1806-09-29, på Södra Dingelvik, död 1880-02-10 på Gunnarstorp vid Vänersborg. Gift 1824-09-29 på Södra Dingelvik med landssekreteraren i Älvsborgs län, lagmannen Anders Petter Sandberg, född 1795-10-13, död 1846-09-14 i Vänersborg.
 • Carl Henrik, född 1808. Bryggare. Död 1878. Se Tab. 27
 • Johanna Matilda, född 1817-03-21 på Södra Dingelvik. Stiftsjungfru. Död 1891-11-170, Kartened. Gift 1838 7\2 i Vänersborg med handlanden Gustaf Jonsson, född 1808-04-13, död 1878-10-30, på Kartened.

TAB 26

Anders (son av Johan Samuel, Tab. 25), född 1799-04-23 på Dingelvik. Kadett vid Karlberg 1814-09-30. Konstituerad till kompaniofficer vid krigsakademien 1817-09-20. Fanjunkare. 3. Adjutant vid Västgötadals regemente 1818-06-30. Utexaminerad från krigsakademien 1818-09-22. Löjtnant vid Västgötadalsregemente 1823-04-22. Kapten vid Västgötadalsregemente 1836-07-27. Avsked 1848-05-26. RSO 1860-05-05. Död 1866-09-06 i Uddevalla. Gift 1832-04-27 med Anna Matilda (Tilda) Odhelius, född 1812-08-09 i Skövde, död 1882-02-25 i Uddevalla, dotter av regementsläkaren Erik Odhelius och Elisabet Christina Rydén.

Barn:

 • Erik Samuel, född 1833-03-11 Säter kadett vid Karlberg 1850-10-22. Utexaminerad 1857-05-30. Underlöjtnant vid Bohusläns regemente 1857-06-06. Löjtnant 1862-06-03. Kapten 1875-08-06. RSO 1880-12-01. Avsked 1887-06-17. Död ogift 1912-03-12 i Uddevalla och utgick ätten med honom på svärdssidan.
 • Henrik Teodor, född 1834-09-05, död 1840-03-12.
 • Elisabet Ulrika Magdalena, född 1836-02-17, död 1837-04-14.
 • Elisabet Magdalena (Malla), född 1838-01-06 på Säter, död ogift 1928-02-24 i Uddevalla ]] och var den sista av ätten.

TAB 27

Carl Henrik (son av Johan Samuel, Tab. 25), född 1808-01-25 på Dingelvik. Extra ordinarie elev vid bergskolan i Falun 1832–1833. Först bruksförvaltare, sedan bryggare i Hamburg och i Stockholm från 1864. Död 1878. Gift 1839-09-11 i Åmål med sin broders svägerska Erika Eleonora Dorotea Odhelius, född 1816-03-22, död 1896-11-20 i Uddevalla, dotter av regementsläkaren Erik Odhelius och Elisabet Christina Rydén.

Barn:

 • Samuel Anders Vilhelm, född 1840-09-19, död som barn.
 • Erland Gustaf, född 1842-01-25, död 1842-05-21 på Agnhammar i Grums socken Värmlands län.
 • Hedvig Elisabet Matilda, född 1844-04-05, död 1844-05-25.
 • Hedvig Erika Matilda, född 1848-04-20 på Agnhammar, död 1919-03-14 i Uddevalla. Gift i Uddevalla 1870-03-04 med handlanden i Uddevalla, RVO, Emil Georg Lange, född 1841-08-23.

TAB 28

Johan Henrik (son av Erland David, Tab. 23), till Stora Bryne i Hjärpås socken, Skaraborgs län. Född 1751-10-02 på Lunden i Gärdhems socken, Älvsborgs län. Volontär vid Skaraborgs regemente 1768-11-06. Förare vid Skaraborgs regemente 1769-04-28. Sergeant 1777-06-28. Fältväbel 1778-12-01. Livdrabant 1779-04-23. Ryttmästares avsked 1785-09-27. Död 1818-07-29 Främmestad socken, Skaraborgs län. Gift 1:o 1783-09-14 Skålltorp med Johanna Charlotta Drakenberg, född 1747-12-27 på Kårtorp i Vedums socken, Skaraborgs län, död 1788-02-04 på Stora Bryne, dotter av Johan Georg Drakenberg, och hans 2:o fru friherinnan Sigrid Helena Kagg. Gift 2:o 1789-05-24 Russelbacka

Barn:

 • 1. Eva Elisabet, född 1784-08-04, död 1786 (SII liber caus., vol. 70 (O.A.).).
 • 1. Anna Helena, född 1785-10-07 Ägården, död 1864-02-05. Gift 1811-05-23 i Lidköping med ryttmästaren, greve Claes Adam Ekeblad, född 1778, död 1827.
 • 1. Lars David, född 1787. Överstelöjtnant. Död 1839. Se Tab. 29.
 • 2. Eva Elisabet, född 1790-12-07, död 1795-12-15 på Stora Bryne.
 • 2. Gideon, född 1792-08-09, död 1792-09-22 på Stora Bryne.

TAB 29

Lars David (son av Johan Henrik, Tab. 28), född 1787-12-09 på Stora Bryne i Hjärpås socken, Skaraborgs län. Volontär vid Skaraborgs regemente 1797-05-04. Kadett vid Karlberg 1801-01-16. Utexaminerad 1806-03-29. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1806-04-13. Transportera till Västgötadals regemente 1806-12-20. Löjtnant vid Västgötadalsregemente 1810-10-11. Kapten 1816-03-19. Avsked 1820-05-09. Administratör vid invalidkåren å Ulriksdal 1821-10-20. Major i armén 1822-06-11. RSO 1823-07-04. Kommendant vid nämnda invalidinrättning och överstelöjtnant i armén 1837-11-10. Död 1839-12-18 Ulriksdal och begraven 1839-12-18 på Invalidkyrkogården i Solna socken Han bevistade krigen i Finland 1808–1809 och i Norge 1814. Gift 1816-10-12 Upplo med Magdalena Sofia Wahlfelt, född 1786-08-15 på Mellby, död 1866-11-19 vid Ulriksdals slott och begraven i mannens grav, dotter av kaptenen Svante Wahlfelt, och friherrinnan Sofia Lovisa Wachtmeister af Björkö.

Barn:

 • Johanna Sofia, född 1816-08-20, Torpa, död ogift 1885-06-04 i Stockholm.
 • Anna Maria Matilda, född 1817-11-24, död ogift 1840-10-07 på Ulriksdal.
 • Claes Johan Fredrik, född 1819-04-07 på Bodarne kaptensboställe i Frändefors socken Älvsborgs län. Kadett vid Karlberg 1833-01-12. Utexaminerad 1838-05-04. Sekundlöjtnant vid K. M:ts flotta 1841-05-12. Premiärlöjtnant 1849-04-24, kaptenlöjtnant 1857-10-23. Kapten 1862-03-11. RSO 1864-06-03. Kommendörkapten av 2. graden 1866-10-01, kommendörkapten av 1. graden 1870-04-16. Tygmästare vid Karlskrona station 1872– 1874. Beordrad att i Stockholm inhämta kännedom om minväsendet 1874. LÖS 1874-11-04. Chef för mindepartementet i Karlskrona 1875–1878. Överflyttad till flottans permanenta reservstat 1876-10-23. Inspektör för båtsmanshållets södra distrikt 1880–1883. Kommendant å sjöfästningarna vid Karlskrona 1883-10-011889-10-01. Kommendör i nämnda reservstat 1887-03-07. KSO1kI 1889-05-15. Död barnlös 1902-11-25 i Karlskrona. Gift 1847-11-16 i Karlskrona med Laslenia Nauckhoff, född i Karlskrona 1827-09-03, död 1879-01-25 i Växjö, dotter av advokatfiskalen Carl Ulrik Nauckhoff B, och Johanna Gustava von Krusenstierna.
 • Lovisa Magdalena Christina, född 1820-04-06 på Bodarne, död ogift 1898-02-22 i Stockholm.
 • Lars Oskar, född 1823-12-01 död 1823-12-18.
 • Axel Viktor, född 1825-06-20 på Ulriksdals slott. Var anställd i handelsflottan. Död 1886-11-23 på Kungsholmen vid Karlskrona.
 • Aurora Fredrika, född 1830-05-31 på Ulriksdals slott, död ogift 1905-10-01 i Solna socken.

TAB 30

Gideon (son av Erik, Tab. 22), till Russelbacka i Hjärpås socken, Skaraborgs län. Död 1717-11-14 Rylanda. Kornett och livdrabant. Avsked 1754-12-03. Död 1796-07-25, på Katrineberg vid Linköping. Gift 1751-07-12 på Russelbacka med Eva Catharina Reenstierna, född 1726, död 1801-12-21 på Katrineberg, dotter av kaptenen Jakob Reenstierna, och hans 1:a fru Metta Magdalena Uggla.

Barn:

 • Erland, född 1753. Ryttmästare. Död 1797. Se Tab. 31
 • Märta Margareta, född 1755-04-10 på Russelbacka, död ogift 1827-07-25 på Katrineberg.
 • Beata Louisa, född 1756-06-14 på Russelbacka, död ogift 1845-07-08.
 • Christina Magdalena, född 1757-08-28 på Russelbacka, död på Russelbacka 1757-08-30.
 • Magdalena, född 1758-11-26 på Russelbacka, död 1822-10-06 på Katrineberg. Gift 1789-05-24 på Russelbacka med sin kusin, ryttmästaren Johan Henrik Kafle i han 2:a gifte, född 1751, död 1818.
 • Ulrika Jakobina, född 1760-02-19 i Hjärpås sn, Skaraborgs län. Död ogift 1851-02-22 i Råda sn, Skaraborgs län.
 • Eva, född 1761-03-06, död 1762.
 • Eva Carolina, född 1762-10-03. Död ogift 1802-01-28 Hutan
 • Sven, född 1764-01-09. Volontär vid Västgötadals regemente 1767. Rustmästare vid Västgötadals regemente 1769-10-16. Sergeant 1778-09-20. Livdrabant 1785-09-27. Löjtnant i armén 1794-12-07. Ryttmästares avsked 1800-01-13. Underinspektör vid Blockhustullen i Stockholm. Död barnlös 1829-04-04 i Stockholm. Gift 1794-12-28 med stiftsjungfrun Sofia Lovisa Stierngranat, född 1768-03-06, död 1834-09-23, dotter av vice presidenten Carl Johan Stierngranat, och Florentina Hildebrand.
 • Jakob Gideon, född 1765-11-02 i Hjärpås socken Skaraborgs län. Fänrik vid amiralitetet 1788-08-12. Konfirm. 1790-06-17. Löjtnant vid adelsfanan 1797-03-06. Transportera till Västgötadals regemente 1798-02-21. Avsked 1806-09-09. Död barnlös 1846-11-04. Gift 1:o 1802-02-14, på Norra Dingelvik i Steneby socken, Älvsborgs län med Hedvig Johanna Lovisa Reuter af Skälboö, född 1766-12-12 på Norra Dingelvik, död på Norra Dingelvik 1804-07-24, dotter av hovjunkaren Cornelius. Reuter af Skälboö, och Catharina Helena Svinhufvud i Västergötland. Gift 2:o 1806-09-10 i Kristinehamn med Ulrika Maria Bergius, född 1778-07-03, död 1842-06-22 på Apelskog, dotter av med. doktorn och brukspatronen Peter Bergius. och hans 1:a hustru Gunilla Arenander.
 • Anna Charlotta, född 1766-05-10, död ogift 1848-12-11.
 • Erik, född 1770-04-20 död 1784-04-29 på Russelbacka.
 • Jonas Filip, född 1772-05-10, död 1773-12-11.

TAB 31

Erland (son av Gideon, Tab. 30), till Russelbacka. Född på Russelbacka 1753-02-07. Volontär vid Bohusläns dragonregemente 1766. Korprals fullm. 1769-04-29. Stabskornett vid Västgöta kavalleriregemente 1775-12-20. Löjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1785-09-27. Stabslöjtnant 1789-11-21. Stabsryttmästare 1792-12-18. Död 1797-01-07 på gamla amiralitetsvarvet vid Göteborg. Gift 1:o 1786-08-13 med Ingela Johanna Kjerrulf von Wolffen, född 1756-03-19, död i barnsäng 1787-05-08 Roll, dotter av överstelöjtnanten Mårten Fredrik Kjerrulft, adlad Kjerrulff von Woltfen, nr 2074, och Maria Elisabet Browald. Gift 2:o 1795-05-10 med Anna Christina Clanceij, född 1755-05-07, död 1837-06-15 gift vid Göteborg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen vid örlogsflottan Fredrik Björk, död 1790 på örlogsskeppet Lovisa Ulrika, som förlorades mellan Marstrand och Göteborg).

Barn:

 • 1. Eva Maria, född 1787-04-20 på Roll. Stiftsjungfru. Död 1860-01-03 på Katrineberg. Gift på Katrineberg 1816-04-20, i med possessionaten Lars Reinhold Nils Dalman, född 1789, död 1858.

TAB 32

Hans (son av Erik, Tab. 22), född 1722-11-01 Rylanda. Arklimästare vid amiralitetet 1741-10-16. Midshipman på ett ostindiskt skepp 1745. Löjtnants avsked 1755-05-09. Död 1805-12-24 Arvidslorp. Gift 1756-09-17 Lunden med Catharina Ullqvist, död 1768-04-06.

Barn:

 • Cornelia Vilhelmina, född 1757-01-08 på Lunden.
 • Erland Gustaf, född 1758-10-31. Volontär vid Skaraborgs regemente 1779-02-17. Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1780-05-09. Fältväbel 1785-01-31. Fänrik 1786-01-19. Löjtnant 1793-11-18. Löjtnant vid livregementets värvade infanteriregemente 1801-06-16. Avsked såsom löjtnant i armén 1801-06-16. Död ogift 1801-09-12 i Odensåkers socken, Skaraborgs län. Bevistade ryska kriget 1789–1790.
 • Erik Anders, född 1760. Major. Död 1845. Se Tab. 33
 • Brita Christina, född 1763-09-00., död ogift 1836-01-06.
 • Gideon, född 1764-04-00. Reste till sjöss och ej vidare avhörd.
 • Catharina.

TAB 33

Erik Anders (son av Hans, Tab. 32), född 1760-05-01 på gården Moberg i Torps socken, Älvsborgs län. Rustmästare vid garnisonsregementet i Göteborg 1780-08-20. Förare vid garnisonsregementet i Göteborg 1784-09-30. Sergeant vid artilleriregementet i Göteborg 1785-08-29. Artilleriexamen 1787-04-21. Styckjunkare 1787-12-24. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1790-03-07. Stabslöjtnant vid Götaartilleriregemente 1805-03-08. Kapten i armén 1809-01-14. Majors avsked 1813-01-12. Död 1845-07-29 i Lidköping. Gift 1795-04-26 med Ulrika Boen, född 1772-09-18 i Göteborg, död 1847-09-14 i Lidköping.

Barn:

 • Hedvig Ulrika, född 1795-05-10 i Göteborg, död ogift 1873 28 Ägården

TAB 34

Erik (son av Hans, Tab. 17), till Velanda i Gårdhems socken och Munkebo i Åsaka socken (båda i Älvsborgs län) samt Biskopsvara (Vff II, h. l, sid. 29.) i Angelstads socken, Kronobergs län. Född 1654-02-24 på sin fädernegård Sjötorp i Larvs socken, Skaraborgs län. Student i Uppsala 1670-11-07. Löjtnant vid svenska adelsfanan 1683-08-14. Död 1688 på Velanda och begraven 1688-08-05 i Gärdhems kyrka. Gift 1672 med Eleonora Oxehufvud i hennes 1:a gifte (gift 2:o med löjtnanten Johan Uggla), dotter av Christer Andersson Oxehufvud, nr 102, och Susanna Elisabet Möller.

Barn:

 • Harald, död ogift.
 • Susanna Catharina. Gift med kaptenlöjtnanten Axel Natt och Dag, i hans 3:e gifte, född 1666, död 1736.

TAB 35

Olof (son av Matts, Tab. 1), till Roll i Bredareds socken, Älvsborgs län och Olstorp. Underskrev Västerås arvsförening 1544. Häradshövding. Gift med Barbro Håkansdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kunglig m:ts köpman Harald Larsson i Lödöse), levde änka 1574, dotter av Håkan Pedersson (Hand) i hans 2:a okända gifte.

Barn:

 • Anna. Gift 1:o 1583-09-24 med Bengt Grijs, död omkring 1592 (broder till Torkel Grijs). Gift 2:o före 1594 med Olof Guldbrandsson.
 • Christina. Död ogift.

TAB 36

Gustaf (son av Olof, Tab. 35). 'Tjänade kronan med tolv karlar och tolv hästar'. Skrev sig till Roll, då han underskrev adelns trohetsförsäkran 1561 (Hra.) och till Olstorp i 1586 års frälselängd (Hra.). Underskrev riksdagsbeslutet i Söderköping (Hra.) 1596-01-20 och i Arboga (Hra.) 1597-03-05. Gift 1577-07-21, Fästered med Christina Ribbing, född 1540-03-25, dotter av Sven Knutsson Ribbing, och Anna Bengtsdotter Gylta till Påtorp.

Barn:

 • Märta, död 1614-11-28. Gift 1606-10-25 (morgongåvobrev 1606-10-26) (SH liber caus., vol. 121, p. 2 (O.A.)). med underlagmannen i Västergötland Göran Claesson Uggla, i hans 1:a gilte, död 1627.
 • Anna, levde ännu 1647. Gift med hertig Johans hovmarskalk Hans Göransson Stake, död 1624.
 • Johan, död ung.

Utan känt samband:


 • 1) Nils Kafle. Sergeant vid Skaraborgs regemente. Erhöll pension 1699-02-22. Bodde 1708 i Acklinga socken, Skaraborgs län.
 • 2) Brita Kafle. Gift 2:o 1714-12-06 Uddboö med överstelöjtnanten Melker Wernstedt. – Brita Kafle, död änka 1753 på Drottninghuset i Stockholm och begraven 1753-03-08 i Stockholm (Joh.), 70 år gammal.
 • 3) Gustaf Kafle. Korpral. Begraven 1742-04-18 i Äggby kyrka, Skaraborgs län, 40 år gammal.
 • ?? 27 SH liber caus., vol 26 (O.A.).

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: