Örnevinge nr 352

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Örnevinge nr 352

Adliga ätten Örnevinge nr 352 †

Adlad 1646-04-03 och 30/6, introd. 1647. Utdöd 1755-01-15.

TAB 1

Gustaf Eriksson, adlad Örnevinge (naturlig son av riksrådet greve Erik Brahe och Anna Filipsdotter Kern, dotter till Filip Kern, till Ulvhult i Grevbäcks socken, Skaraborgs län. Född 1598-11-22 på Visingsborg. Uppfostrades hos greve Magnus Brahe, reste 1614 till ryska kriget och återkom 1617 till Magnus Brahe, som han tjänade i tjugu år1. Kom efter dennes död till sin kusin, riksdrotset greve Per Brahe. Dennes hovmästare 16371. Adlad 1646-06-30 jämte sin kusin, underlagmannen Johan Gustafsson (introd. 1647 under nr 331, vilket nummer sedan ändrats till 352). Död 1666-03-19 på Ulvhult och begraven i Grevbäcks kyrka . Gift 1626-10-15 med Ingrid Larsdotter, som levde ännu 1686 på Ulvhult, dotter av överkommissarien Lars Gudmundsson Lamb. Av elva barn levde endast en son och tre döttrar vid faderns död.

Barn:

 • Ingrid, född 1629, död 1677. Gift 1:o med Henrik Pilefelt, död under polska kriget. Gift 2:o 1660 med kyrkoherden i Fågelås pastorat av Skara stift Christoffer Johansson Kempe, född 1629, död 1676 och begraven s. å. 29/6.
 • Anna, död 1672-08-09 och begraven s. å. 13/10 i Velinge kyrka Skaraborgs län. Gift 1653-12-28 på Visingsborgs slott med häradshövdingen Lars Jonsson, adlad Lagerberg nr 1112, i hans 2:a gifte, född 1608, död 1688.
 • Gustaf. Assessor. Död 1709. (se Tab. 2.)
 • Helena. Gift 1:o med löjtnanten Nils Markusson. Gift 2:o med kaptenen Lars Stare, adlad Leijonwall nr 1017, född 1623, död 1697.
 • Erik.

TAB 2

Gustaf Örnevinge till Ingesäter, Spånhult etc. (son av Gustaf Eriksson, adlad Örnevinge, Tab. 1) Häradshöfding i Wilska och Kinne härad 1671; assessor i Göta Hofrätt 1674] d. l8/3. Uppbådade under kriget mot Danmark 1676 Vestbo härads allmoge och stod i spetsen för densamma att förhindra danske öfversten Tropps infall i Småland öfver Halländska gränsen. Utförde under nämnda krig flere liknande uppdrag, dervid han tillsatte betydliga belopp af sin enskilda förmögenhet. Vice landshöfding i Jönköpings län 3 l/2 år »till dess generallöjtnanten Hans Georg Mörner blef guvernör». Förde från 1682 efter kongl. förordnande ordet i Hofrätten under presidentens och vice presidentens frånvaro. Afsked från assessorsembetet, efter ansökan, 1703 d. 13/10; + 1709 före d. 29/5. Gift 1:o 1663 med Christina Hård af Segerstad, dotter av kammarherren Peder Hård af Segerstad och hans 2:a fru Christina Lillie af Aspenäs.

Gift 2:o 1679 28/12 på Hjellö med Catharina Pauli död 1699-03-21 i Jönköping, dotter av assessorn Carl Pauli, och Ebba Ulfsparre af Broxvik

Barn i gifte 2:o:

 • Ebba Christina
 • Catharina Fredrica
 • Carl »Adjutant under Kongl. Gardet» död vid Klissow 1702 d. 9/7.
 • Johan Zachris kallas 1706 d. 10/1 löjtnant, under Carl XII:s krig, enligt uppgift av nedannämnde broder.
 • Gustaf se tab 3.

TAB 3

Gustaf Örnevinge. 1693 mönstrade första gången 1706; volontär vid lifgardet i januari 1710; korpral i mars 1711; förare i augusti s. å.; afsked 1713 d. 22/2; tjente sedan under »amiralitetet och Stockholms esqvadron» 2 år, derefter vid finska landtdragonerna, sekundlöjtnant vid Skaraborgs Reg:te 1718 d. l6/6; afsked 1719. Han bevistade Fredrikshalds belägring. Lefde ännu 1721 d. 20/11. Gift 1711-01-29 med Catharina Andersdotter Lawerentz död 1720-01-26 i Jönköping i barnsäng, dotterdotter till köpmannen i Stockholm Jochum Kröger.

Barn:

 • Carl Gustaf , döpt 1711-10-27 i Stockholm, begraven s. å. 4/11 i Stockholm Klara förs. i Stockholm.
 • Gustaf , född 1718-11-13 Anfastegården s socken, Skaraborgs län, död där 1719-04-04.
 • Johan Zakarias , döpt 1720-01-26 i Jönköping, död där s. å. 2/5.

TAB 4

Johan Gustafsson, adlad Örnevinge (naturlig son av greve Gustaf Brahe och Anna Reibnitz) Gift 1641 med Virginia Gyllensvärd, dotter av överstelöjtnanten Per Joensson, adlad Gyllensvärd och Elisabet Hand.

Barn:

TAB 5

Gustaf Abraham Örnevinge till Högsboholm], f. 1652 före d. 3/5 och döpt s. å. d. 13/6 då riksdrotset grefve Per Brahe d. y. var bjuden till fadder; hade alltsedan 1673 skyldigst låtit sig bruka uti militärtjensten, först under Vestgöta Infanteri i Stadhe och sedan under öfversten grefve G. M. Lewenhaupts Reg:te till häst för Ryttmästare och major»; beklädde sistnämnda befattning 1679 d. 29/7 då reg:tet mönstrades i Röraas i Norge, död 1709 24/3. Gift 1:o med Agneta Lilliehöök död 1702, dotter av Nils Lilliehöök af Fårdala, nr 1, och Virginia Hand, nr 59. Gift 2:o 1708 med Catharina Ranck.

Barn: i gifte 1:o

 • Catharina Christina.
 • Agneta Virginia lefde enka 1749: Gift före fadrens död med majoren Fredric Christoffer Ramfelt
 • Jean, torde vara identisk med den i Anrep upptagne »Johan» men namnes af svågern Ramfeldt uttryckligen såsom äldst bland bröderne; åtföljde bemälde Ramfelt 1704 ut i kriget och avancerade under fälttåget i Polen till ryttmästare under svenska adelsfanan. Finnes i 1715 års jordebok upptagen såsom delegare i fädernegodset Flöda och kallas då liksom brodern Nils Ryttmästare. Död ogift.
 • Carl Gustaf Se Tab. 6.
 • Nils Se Tab. 7.

TAB 6

Carl Gustaf Örnevine (son av Gustaf Abraham Örnevinge, Tab. 5). Kapten. Död 1749-12-31. Gift 1728-04-09 i Göteborg med Anna Maria von Minden, dotter av handelsmannen i Göteborg Johan von Minden och Anna Maria Torringthon.

Barn:

 • Gustaf Abraham Örnevinge, döpt 1730-01-04 i Göteborg, död späd.

TAB 7

Nils Örnevinge (son av Gustaf Abraham Örnevinge, Tab. 5), född 1693. Löjtnant. Död 1755-01-15 och slöt ätten på svärdssidan. Gift med Ulrika Magdalena Gyllenhaal, dotter av löjtnanten Lars Gyllenhaal och Anna Maria Reuterström.

Barn:

 • Anna Maria Charlotta Örnevinge , född och död 1740.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. PHT 1899. Stockholms stads tänkeböcker 1596 och framåt.

fotnot

Denna artikel innehåller information och citat hämtade ur Projekt Runebergs upplaga av Personhistorisk tidskrift, utgiven 1898-1929