:

Stålhammar nr 496

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Stålhammar nr 496

Adlad 1650-08-30, introd. s. å.

Ätten immatrikulerades 1818-02-08 på riddarhuset i Finland under nr 39 bland adelsmän, men utgick där redan 1850-05-09.

Stålhammar A49600.png

Stålhammar A49601.png

TAB 1

Jöns Gudmundsson Innehade kvartshemmanet Angved i Svenarums socken, Jönköpings län. Gift med Carin Pedersdotter.

Barn:

 • Per Jönsson Hammar, adlad Stålhammar, till Hultsvik i Korsberga socken samt Stensjö och Svenarum, båda i Svenarums socken (alla tre i Jönköpings län). Född 1613-05 (enl. inskriptionen på vapenskölden, men 1616-10-02 enl. Svenarums sockens dödbok) på Angved. Först vallgosse hos sin fader, sedan trosspojke hos kaptenen Casper Witte. Ryttare vid Smålands kavalleriregemente 1633. Kvartermästare därst. 1640. Korpral 1644. Kornett 1650. Adlad s. å. 30/8 (introd. s. å. under nr 476, vilket sedan ändrats till 496). Löjtnant 1656. Ryttmästare 1657. Major 1663-06-02. Överste för regementet 1677-03-06. Avsked 1692-08-20. Död 1701-01-08 på Hultsvik och begraven s. å. 30/4 i Eksjö. Hans vapen, som har varit uppsatt i Korsberga kyrka, finnes numera Salshult. 'Han gick vall med sin faders getter, till dess han var 10 eller 12 år gammal, då han som trosspojke kom till sin sedermera blivande svärfader, kapten Witte på Stensjö och Svenarum, hos vilken han var i tio år. Tjänade sig sedan med utmärkt tapperhet och beröm upp från gemen till överste vid småländska kavalleriregementet, vilket han i femton år med heder kommenderade och först vid 80 års ålder lämnade, då, vid generalmönstringen i Staby, han hade på samma regemente tvenne söner, av vilka den ene var ryttmästare och den andre löjtnant, samt en sonson, vilken red såsom ryttare. Hans porträtt, målat av Ehrenstrahl, finnes på Gripsholm.' Gift 1:o 1644-09-00 med Susanna von Witten af Stensjö, död 1645-07-07 efter barnsäng och begraven i föräldrarnas grav på Svenarums kyrkogård, där likväl på gravstenen hennes dödsår är felaktigt utsatt till 1655. Dotter av kaptenen Casper Witte, adlad von Witten af Stensjö, och Anna von Rasfelt. Gift 2:o 1647-07-18 med Anna Skytte, död 1692-12-07, dotter av Johan Nilsson (Skytte) och Brita Rosenquist af Åkershult.

Barn:

 • 1. Casper, född 1645-06-05. Musketerare vid Kronobergs regemente 1657. Korpral därst. s. å. Kvartermästare 1660. Volontär vid livgardet 1662. Fältväbel därst. 1664. Löjtnant vid Jönköpings regemente 1667-04-24. Kapten därst. 1677. Ryttmästare vid livregementet till häst 1678-12-09. Major vid Hauenschildts regemente i Riga (Österbottens regemente) 1679-10-16. Överstelöjtnant därst. 1700-04-30. Avsked 1703-04-08. Död barnlös 1707-04-08 Gisshult. Gift med Agneta Dachsberg, född 1644, död 1724-04-26 Ekholmen
 • 2. Brita, född 1648-05-22, levde 1706-08-01. Gift med regementskvartermästaren Magnus Svensson Spak, adlad Gyllentorner, död 1707.
 • 2. Susanna, född 1649-12-16, död 1695-11-25 på Norrhult i Svenarums socken. Gift med sin faders svågers son, översten Erik Hillebard, född 1646, död 1716.
 • 2. Johan, född 1653. Överstelöjtnant. Död 1711. Se Tab. 2.
 • 2. Carl, född 1655. Ryttmästare. Död 1702. Se Tab. 4
 • 2. Jon, född 1659. Överstelöjtnant. Död 1708. Se Tab. 41
 • 2. Gabriel, född 1662-10-13 i Svenarums socken, död s. å. 20/12.
 • 2. Anna Beata, född 1667-06-03 i Svenarums socken, död 1670-06-30 och begraven s. å. 2/10 i Korsberga kyrka
 • 2. Anna Beata, död 1695-06-19 på Stensjö och begraven 1696-01-05.

TAB 2

Johan, (son av Per Jönsson Hammar, adlad Stålhammar, tab 1), född 1653-05-11 i Svenarums socken, Jönköpings län. Ryttare vid Smålands kavalleriregemente 1666-06-16. Kvartermästare därst. 1672-10-27. Kornett 1675-03-11. Löjtnant s. å. 20/11. Ryttmästare 1677-12-17. Överstelöjtnant 1699-01-23. Avsked 1702-07-16. Död 1711-11-23 Stensjö Gift med sin faders svågers dotterdotter Anna Brita Lood i Småland, död 1699-02-16 på Stensjö och begraven s. å. 22/10, dotter av majoren Sten Lood i Småland, och Beata Hillebard.

Barn:

 • Per Gabriel, född 1677. Överstelöjtnant. Död 1739. Se Tab. 3.
 • Fredrik Georg. Kvartermästare vid Smålands kavalleriregemente. Död ogift.
 • Elisabet Catharina, född 1680-01-00, död 1730-09-29 Holma och begraven s. å. 9/10. Gift 1714-03-14 på Åkershult i nämnda socken med trumpetaren Olof Edman.
 • Ulrika Eleonora, född 1683. Rymde ur föräldrarnas hus till undvikande av ett för henne obehagligt giftermål. Tjänade en tid i karlkläder som dräng hos överste Berch. Tog 1715 tjänst vid artilleriet i Kalmar under namn av Vilhelm Ekstedt. Avsked 1719. Gifte sig 1716 med pigan Maria Lönman, men då hennes kön efter tre år röjdes, begav hon sig till hovjägmästaren Silfversparre på Gullaskruv samt återtog kvinnlig klädedräkt. Död 1733-02-16 Björnskog
 • Brita Christina, född 1689-01-25 på Stensjö, död 1749-11-10 Horshaga å. 16/11. Gift före 1711 med korpralen Hans Svahn, född 1680, död 1762-05-27 på Horshaga.
 • Maria Sofia, född 1690-05-30 på Stensjö, död 1766-11-00 Juxtorp. Gift 1712-02-25 på Horshaga med korpralen Gunnar Cornelius.
 • Gustaviana Margareta, född 1691-09-03 på Stensjö. Gift före 1715 med korpralen Carl Sellroth.
 • Anna Brita, född 1695-08-02 på Stensjö, död änka 1756-06-08 på Horshaga. Gift 1713-05-03 på sistnämnda egendom med sergeanten Knut Lönberg.

TAB 3

Per Gabriel, (son av Johan, tab 2), född 1677 i Småland. Ryttare vid Smålands kavalleriregemente 1691. Kvartermästare därst. Kornett 1700-08-28. Löjtnant 1701-09-07. Sekundryttmästare 1704-08-10. Premiärryttmästare 1706-06-30. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och förd till Tobolsk, varifrån han hemkom 1722. Överstelöjtnants avsked 1724-06-25. Död 1739-05-11 i Svenarums socken, Jönköpings län. Gift 1699-11-29 i Tuna socken, Kalmar län med Eva Elisabet Schildt, född 1683-11-01, död 1745-06-03 Lökaryd

Barn:

 • Anna Brita, född 1700-09-28 i Hjorteds socken, Kalmar län.
 • Adama Johanna, född 1702-01-09 Syserum Gift 1718-09-14 på Kulltorp i samma socken med sin syssling, löjtnanten Magnus Georg Rudebeck, född 1698, död 1763.
 • Brita Catharina, född 1704, död 1756-02-10 i Tuna socken. Gift 1:o före 1724 med löjtnanten Peter Stasse, född 1697, död 1742 i Tuna socken. Gift 2:o 1743-12-27 i Eds socken, Kalmar län med sin kusin, fänriken Adam Schildt, i hans 1:a gifte, född 1719, död 1767.

TAB 4

Carl, (son av Per Jönsson Hammar, adlad Stålhammar, tab 1), till Västraby i Hults socken, Jönköpings län. Född 1655-10-01. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1674. Kvartermästare därst. 1675. Kornett s. å. 20/11. Löjtnant 1677-11-12. Ryttmästare 1684-01-15. Stupade 1702-01-22 på parti vid Kaum9 i Kurland och där begraven. Gift 1681-10-16 i Hults socken med Elisabet Stråle af Ekna, till Västraby, dotter av översten Anders Stråle af Ekna, och Catharina Lillie

Barn:

 • Anders, döpt 1682-08-08 på Västraby, liksom syskonen. Rustmästare vid Kalmar regemente 1700-09-00. Furir därst. s. å. i dec. Sergeant 1701-03-16. Fältväbel 1702. Fänrik s. å. 4/6. Löjtnant 1704-12-29. Sekundryttmästare vid Smålands kavalleriregemente 1706-03-14. Majors karaktär 1722-04- 26. Död ogift 1734-02-06. 'Han blev fången vid Poltava och förd till Tobolsk, där han bidrog till upprätthållandet av fångarnas skola. Hemkom ej ur fångenskapen förrän 1722 eller efter fredsslutet.'
 • Carl Leonard, döpt 1683-08-10. Förare vid Jönköpings regemente. Fältväbel därst. 1701-07-01. Fänrik 1703-03-20. Död ogift s. å.
 • Per, född 1685. Överstelöjtnant. Död 1764. Se Tab. 5
 • Johan, döpt 1686-06-02. Korpral vid konungens livregemente till fot i Malmö 1703. Var 1707 fältväbel vid Kalmar regemente. Uppgives blivit fänrik därst. Död ogift.
 • Casper, döpt 1687-12-06, begraven 1688-07-15.
 • Catharina Sofia, döpt 1689-05-18, död ogift 1772-08-10 på Västraby.
 • Johan Fredrik, född 1691. Löjtnant. Död 1754. Se Tab. 7.
 • Anna Christina, född 1692-01-30, död 1770-03-13 på bostället Friggesby i Kyrkefalla socken, Skaraborgs län. Gift 1720-02-28 på Västraby med kaptenen Johan Ulfsparre af Broxvik, född 1696, död 1765.
 • Erik Gustaf, född 1693-10-29, död ung.
 • Casper Adolf, född 1695. Kapten. Död 1771. Se Tab. 8
 • Elisabet, född 1696-04-27, död 1764-12-02 Skye. Gift 1730-05-21 i Hässleby socken, Jönköpings län med kaptenen Carl Tranefelt, född 1683, död 1752.

TAB 5

Per, (son av Carl, tab 4), till Skälsnäs i Hults socken, Jönköpings län samt Malma i Västra Ryds socken, Östergötlands län. Döpt 1685-02-07 Västraby Kadett i sachsisk tjänst 1699. Volontär vid drottningens livregemente till fot 1701. Förare därst. 1703. Fänrik 1704-05-16. Kommenderad att utföra adelsfaneregementets rekryter till Polen 1706. Löjtnant vid Kalmar regemente 1707-04-13. Löjtnant vid livdragonregementet 1708-03-04. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Hemkom 1722-07-16. Majors karaktär s. å. 26/6. Ryttmästares indelning vid adelsfaneregementet 1728. Majors indelning 1740. Överstelöjtnants avsked 1747-04-09. RSO 1748-11-07. Död 1764-10-11 på Malma och begraven s. å. 28/10. Gift 1730-06-29 på nämnda egendom med sin kusins svägerska Elsa Catharina Bock af Näs, född 1705-01-27, död 1791-01-04 på Berg vid Eksjö, dotter av majoren Lennart Bock af Näs, och Margareta Lilliehöök af Gälared och Kolbäck.

Barn:

 • Margareta Elisabet, född 1731-08-24 på Skälsnäs, död 1795-03-29 i Stockholm. Gift 1746-08-23 på Malma med kaptenen friherre Carl Cronhielm, i hans 2:a gifte, född 1698, död 1770.
 • Eva Charlotta, född 1732-09-01 på Malma, död 1780-02-20 på Västraby. Gift 1759-04-09 med kommendörkaptenen Per Staffan Cederschiöld, i hans 2:a gifte, född 1705, död 1796.
 • Catharina Maria (enl. dödboken Catharina Margareta), född 1734-07-07 på Malma, död 1812-11-19 i Eksjö. Gift 1750-10-12 på Malma med kaptenen Anders Frans Sinclair, född 1726, död 1781.
 • Carl Leonard, född 1736. Kapten. Död 1797. Se Tab. 6

TAB 6

Carl Leonard, (son av Per, tab 5), född 1736-11-01 på Malma. Volontär vid adelsfaneregementet 1746. Student i Uppsala5 1748-11-18. Kadett vid kadettkåren 1749. Sergeant vid Östgöta infanteriregemente 1754. Fänrik därst. 1755-05-09. Löjtnant 1763-09-20. Avsked 1767-12-18. Kapten. RSO 1770-04-28. Död 1797-05-07 i Stockholm. Gift 1767-06-01 i Norrköping med Margareta Elisabet Widegren, född 1731, död 1785-04-10, dotter av tullförvaltaren i Norrköping, assessorn Carl Fredrik Widegren och Catharina Forsten.

Barn:

 • Per Fredrik, född 1768-02-05 Krusarp. Page hos konung Gustaf III. Död 1780-08-08 i Stockholm.

TAB 7

Johan Fredrik, (son av Carl, tab 4), född 1691-02-09 Västraby. Kom i tjänst 1706. Fänrik 1723-08-26. Hade 1736 fältväbels indelning vid Jönköpings regemente. Fänrik därst. 1740-10-22. Avsked 1741-12-02. Löjtnant. Död 1754-04-09. Han var med vid Meskowitz 1708, vid Veprik och Poltava 1709 samt fången i Ryssland. Gift 1745-08-30 Ryningsholm med sin faders sysslings dotter Emerentia Riddersköld, född 1713-12-01 Sinclairsholm s län, död 1804-07-20 på Ryningsholm, dotter av majoren Christian Fredrik Riddersköld, och Ulrika Eleonora Skytte af Sätra.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1747-03-05 på Ryningsholm, död s. å.
 • Johan Ulrik, född 1748. Död ogift och utan känd tjänst 1785-07-18 Olivehult

TAB 8

Casper Adolf, (son av Carl, tab 4), till Hultsvik i Korsberga socken, Jönköpings län. Född 1695-01-06 på Västraby. Volontär vid Jönköpings regemente 1711. Fänrik därst. 1713-09-13. Löjtnant därst. 1718-10-31. Avsked 1719-05-22. Åter löjtnant därst. 1720-08-13. Kaptenlöjtnant 1744-09-08. Kapten 1745-03-19. Avsked 1747-11-10. Död 1771-05-27 i Vetlanda socken, Jönköpings län. Han bevistade Stralsunds belägring och striden vid Usedom på Rügen 1715, där han fick fem blessyrer samt blev fången hos preussarna. Rymde och hemkom 1718 samt bevistade Fredrikshalls belägring s. å. Gift 1724-06-02 med Juliana Elisabet von Sticht, född 1697, död 1750-09-01 i Korsberga socken, dotter av ryttmästaren Johan Adolf von Sticht och Catharina Gyllenpamp.

Barn:

 • Carl Adolf, född 1725. Kapten. Död 1788. Se Tab. 9
 • Elisabet Catharina, född 1726-07-04 i Korsberga socken, död 1779-01-20. Gift 1769-01-20 i Västrums socken, Kalmar län med kaptenen Nils Baltzar Cronacker, i hans 2:a gifte, född 1724, död 1775.
 • Anders, född 1728. Ryttmästare. Död 1803. Se Tab. 20
 • Johan Casper, född 1732-08-29, död ung.
 • Adam, född 1733, död ung.
 • Johan Gabriel, född 1734-05-12, död ung.
 • Fredrik, född 1737. Löjtnant. Död 1817. Se Tab. 32
 • Märta Christina, född 1739-09-04, död 1814-06-09 i Karlskrona. Gift 1771-11-20 på Drottningskärs sjökastell vid Karlskrona med överstelöjtnanten Frans Lagerbielke, född 1730, död 1787.
 • Casper, född 1740. Ryttmästare. Död 1820. Se Tab. 39
 • Beata, född 1742-07-29, död ogift 1779-03-10.

TAB 9

Carl Adolf, (son av Casper Adolf, tab 8), född 1725-04-13 Hultsvik. Studerade vid universitet. Volontär vid Jönköpings regemente 1739-09-00. Furir därst. 1743-01-13. Förare s. å. 8/6. Fänrik 1748-04-12. Löjtnant 1758-07-17. Stabskapten 1762-06-28. Kaptenlöjtnant s. å. 14/12. RSO 1767-11-23. Regementskvartermästare 1772-05-06. Kaptens avsked 1774-06-06. Död 1788-08-27 på bostället Rösa i Skeda socken, Jönköpings län. Gift 1748-11-21 Rödjenäs med friherrinnan Maria Beata Mörner af Tuna, född 1724-07-02 på sistnämnda egendom, död 1780-08-25 i Norra Sandsjö socken, Jönköpings län, dotter av överstelöjtnanten friherre Gustaf Mörner af Tuna, och Anna Helena von Drenteln.

Barn:

 • Beata Juliana, född 1749-08-25 på Rödjenäs, död ogift 1813-01-15 Vrangsjö
 • Gustaf Johan, född 1751-06-07, död ung.
 • Charlotta Lovisa, född 1753-08-24 på Norra Rödje i Säby socken, Jönköpings län, död ung.
 • Casper Otto, född 1754. Löjtnant. Död 1809. Se Tab. 10
 • Carl Adolf, född 1756. Kapten. Död 1820. Se Tab. 14
 • Anders Fredrik, född 1759. Löjtnant. Död 1828. Se Tab. 16.
 • Erik Göran, född 1761. Sergeant. Död 1790. Se Tab. 17
 • Frans Henrik, född 1763. Major. Död 1825. Se Tab. 18
 • Anna Fredrika, född 1767-06-24 Torestorp, levde 1824. Gift 1808-01-31 i Gamleby socken, Kalmar län med kommissionslantmätaren i Kalmar län Per Botvid Diedrichsson i hans 2:a gifte (gift 1:o 1779 med Inga Charlotta Packe, född 1748, död 1807, dotter av handlanden i Västervik Samuel Packe), född 1756-02-22 i Häradshammars socken, Östergötlands län, död 1824-01-26 Enestorp å. 3/2.

TAB 10

Casper Otto, (son av Carl Adolf, tab 9), född 1754-11-02 i Säby socken, Jönköpings län. Volontär vid, Jönköpings regemente 1764-06-07. Furir därst. 1774-11-05. Förare 1776-09-06. Fänrik i regementet med löjtnants karaktär 1789-06-02. Avsked 1797-01-16. Död 1809-02-08 Vik. Han bevistade kriget i Finland 1788–1790 och tjänstgjorde därunder vid överste Drufvas jägarbataljon. Gift 1793-11-17 Sjö med Fredrika Sofia Ribbing, född 1771-02-22 på Kåveryd i sistnämnda socken, död 1839-12-20 i Gränna, dotter av fänriken Carl Otto Ribbing, och Elisabet Henrietta von Lepel.

Barn:

 • Gustaf Erik Christian, född 1794, död barn.
 • Carl Ludvig, född 1795-03-17, död 1807-06-26 på Vik och begraven s. å. 9/7.
 • Amalia Sofia, född 1796-04-02, död 1799-06-07 på Vik och begraven s. å. 14/6.
 • Hedvig Maria, född 1797-10-06 på Vik, död 1872-01-01 i Huskvarna. Gift med fanjunkaren vid Jönköpings regemente Mårten Laurin, född 1785-05-01 i Merijärvi socken, Finland, död 1868-08-22 Sundsholm
 • Henrik Leonard, född 1800. Sergeant. Död 1874. Se Tab. 11.
 • Casper Otto, född 1802. Underlöjtnant. Död 1851. Se Tab. 13.
 • Amalia Sofia, född 1803-07-06 på Vik, död ogift 1860-05-06 i Söderköping.
 • Betty Charlotta, född 1807-02-26 på Vik, död omkr. 1873. Gift 1829-11-08 i Gränna med bataljonsläkaren vid Jönköpings regemente Johan Carl Peter Müller, född 1793-09-05 i Mecklenburg-Schwerin2, död2 1844-03-26.

TAB 11

Henrik Leonard, (son av Casper Otto, tab 10). Familjen bodde 1842–52 på militärstället Vallstorp i Linerås socken, Jönköpings län. Född 1800-09-12 på Vik. Volontär vid Jönköpings reg 1816-11-26. Rustmästare därst. 1818-06-17. Furir 1823-01-07. Sergeant 1840-08-04. Avsked 1856-01-22. Död 1874-02-18 Reaby, Jönköpings län. Gift 1824-07-05 med Lovisa Magdalena Laurin, född 1796-12-20 i Finland. Se Biografica. Död 1876-03-24 på Stora Tokarp i Hakarps socken, Jönköpings län, dotter av2 studenten Mårten Laurin och Elisabet Simonsdotter Gröning.

Barn:

 • Casper Gustaf Leonard, född 1824. Egendomsförvaltare. Död 1894. Se Tab. 12.
 • Carl Ludvig Vilhelm, född 1827-06-01, död 1829-01-18.
 • Laura Maria Teresia, född 1830-05-06 i Gränna, död ogift 1900-03-07 på Stora Tokarp i Hakarps socken, Jönköpings län.

TAB 12

Casper Gustaf Leonard, (son av Henrik Leonard, tab 11), född 1824-11-07. Volontär vid Jönköpings regemente 1841-08-13. Furir därst. 1844-06-29. Avsked 1854-02-21. Förvaltare av Aljö i Tyresö socken, Stockholms län. Död 1894-06-01 på sin egendom Stora Tokarp i Hakarps socken, Jönköpings län. Gift 1856-05-16 i Hakarps socken med Augusta Vilhelmina Branting, född 1818-05-07, död 1900-03-07 på Stora Tokarp, dotter av fältkamreraren Per Branting och Elisabet Åström.

Barn:

 • Per Gustaf, född 1858-01-01, död 1864-03-13 på Stora Tokarp.
 • Ida Lovisa Catharina, född 1860-09-18, död 1870-01-13 på Stora Tokarp.

TAB 13

Casper Otto, (son av Casper Otto, tab 10), född 1802-04-06 Vik. Förare vid Smålands grenadjärregemente 1818-09-04. Fanjunkare därst. 1824-05-10. Avsked 1848-06-17. Underlöjtnant i armén s. å. 17/7. Död 1851-10-22. Gift 1:o 1839-06-24 i Eksjö med Sofia Elisabet Hedström, född 1822 i nämnda stad, död 1842-05-29 Farstorp, dotter av rådmannen Anders Magnus Hedström och Augusta Fredrika Wennerberg. Gift 2:o 1843-03-28 på sistnämnda egendom med den förras syster Anna Sara Hedström, född 1811-06-10 i Eksjö, död 1872-08-07 Mosingarp

Barn:

 • 1. Ida Fredrika Magdalena, född 1840-04-24, död s. å. 16/6.
 • 1. Jenny Sofia, född 1841-10-26 på Farstorp, död 1928-01-16 i Vetlanda. Gift 1909-10-09 med handlanden Hugo Wahlström.
 • 2. Fredrika Elisabet, född 1843-04-18 på Farstorp, död ogift 1876-01-05 på Mosingarp.
 • 2. Augusta Matilda, född 1845-07-10 på Gerekulla i Lemnhults socken, Jönköpings län, död ogift 1930-05-06 i Aneboda förs, Kronobergs län.

TAB 14

Carl Adolf, (son av Carl Adolf, tab 9), född 1756-05-09 på Norra Rödje i Säby socken, Jönköpings län. Volontär vid Jönköpings regemente 1766. Underofficer därst. 1767. Fänrik 1779-02-10. Stabslöjtnant 1784-10-18. Stabskapten 1786-12-14. Regementskvartermästare 1787-05-30. Avsked 1788-07-23. Död 1820-10-06. Gift 1786-10-08 Göberg med Anna Dorotea Bogeman, född där 1752-12-13, död 1829-06-08 Vrangsjö, dotter av hovjunkaren Carl Johan Bogeman, och friherrinnan Dorotea Elisabet von Blumenthal.

Barn:

 • Beata Elisabet, född 1786-12-24 på Göberg, död 1829-01-26 på Vrangsjö. Gift 1821-12-24 på sistnämnda egendom med revisionssekreteraren friherre Johan Ludvig Boije af Gennäs, i hans 2:a gifte, född 1768, död 1841.

TAB 15

Per, (son av Carl Adolf, tab 9), född 1757-12-04 på Norra Rödje i Säby socken, Jönköpings län. Sekundkorpral vid Västgöta kavalleriregemente 1759-05-17. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1777-07-17 och vid Östgöta kavalleriregemente 1783-03-18. Kvartermästare vid sistnämnda regemente 1785-09-28. Fänrik vid livgrenadjärregementet 1791-12-20. Löjtnant därst. 1796-10-26. Avsked 1805-06-11. Död 1829-04-05 på Ödeshög i likanämnda6 socken, Östergötlands län. Gift 1:o 1784-09-26 i nämnda socken, med Christina Margareta Bruun, född 1765, död 1788-07-18 i Ödeshög, dotter av3 kornetten vid Nylands dragonregemente Magnus Bruun och Charlotta Catharina Lissenbeck. Gift 2:o 1789-05-03 med den förras syster Catharina Dorotea Braun, född 1764-03-13, död 1834-05-15.

Barn:

 • 1. Carl Magnus, född 1787-08-01 på Sjögård i Ödeshögs socken, död där s. å. 20/12.
 • 2. Maria Christina, född 1790-01-29 på Sjögård, död 1833-09-08 i Sörgården i Ödeshögs socken. Gift 1811-09-24 i Ödeshög med jägmästaren Isak Gillis de Besche, född 1779, död 1841.

TAB 16

Anders Fredrik, (son av Carl Adolf, tab 9), född 1759-11-02 på Norra Rödje i Säby socken, Jönköpings län. Volontär vid Jönköpings regemente 1764-09-18. Sergeant därst. 1782-06-15. Erhöll SMtf under finska kriget 1788–1790. Fänrik vid nämnda regemente 1792-06-15. Löjtnants avsked 1820-06-24. Död 1828-05-30. Gift 1803 med Ulrika Vendla von Didriks, död 1811-01-27.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1804-11-17 i Svarttorps socken, Jönköpings län. Sergeant vid arméns flotta 1820-03-16. Avförd på grund av uteblivande från tjänstgöring 1825-09-30. Anställd i handelsflottan. Död mellan 1865 och 1872.2

TAB 17

Erik Göran, (son av Carl Adolf, tab 9), född 1761-05-17 på Norra Rödje i Säby socken, Jönköpings län. Sergeant vid Jönköpings regemente. Död 1790-02-04. Gift 1787-02-07 i Kisa socken, Östergötlands län med Fredrika Charlotta Campbell i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1794-01-05 Ulvingebo

Barn:

 • Maria Gustava Carolina, född 1787-12-04 på Björndal i Kisa socken.

TAB 18

Frans Henrik, (son av Carl Adolf, tab 9), född 1763-07-23 i Säby socken, Jönköpings län. Volontär vid Jönköpings regemente 1773. Furir vid livgardet 1784-07-24. Page hos hertigen av Södermanland 1785-06-05. Fänrik vid Jönköpings regemente 1788-07-17. Löjtnant vid storamiralens regemente 1789-05-15. Vice korpral vid hertigen av Södermanlands drabantkår 1790-10-07. Major i armén 1799-11-16. RSO 1802-12-09. Död 1825-01-15 Hulta s socken, Östergötlands län. Gift 1:o 1794-07-15 i Stockholm med Susanna Maria Sundberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med hovkamreraren Gustaf Öhrström, född 1751, död 1787-04-08 i Stockholm), född 1764, död 1797-07-01 på Hulta. Gift 2:o 1799-06-27 i Botkyrka socken, Stockholms län med Maria Elisabet Brandt, född 1779, död 1837-03-15 i Stockholm, dotter av sekreteraren i bergskollegium Georg Brandt och Johanna Lovisa Sundberg.

Barn:

 • 1. Christina Beata, född 1795-08-02, död 1851-01-03 i Karlskrona. Gift 1822-09-17 på Hulta med sin faders kusin, översten Johan Axel Lagerbielke, i hans 2:a gifte, född 1774, död 1828.
 • 2. Johanna Lovisa, född 1800-08-05 på Hulta, död ogift 1853-07-01 i Stockholm, Adolf Fredriks förs
 • 2. Maria Juliana, född 1802-01-09 på Hulta, död ogift 1862-06-14 i Stockholm.
 • 2. Frans Adolf, född 1804-04-20 på Hulta. Kadett vid Karlberg 1817-09-29. Utexaminerad 1822-09-26. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente s. å. 10/12. Löjtnant därst. 1830-10-28. Kapten 1837-12-15. Avsked 1842-09-14 med tillstånd att kvarstå i armén. Död ogift 1850-06-18 Hvalstad
 • 2. Henrietta Sofia, född 1815-07-22 på Hulta, död ogift 1893-03-19 i Stockholm.

TAB 19

Jon, (son av Casper Adolf, tab 8), född 1727-08-21. Kornett vid Smålands kavalleriregemente. Avsked. Död 1793-01-07 i Vimmerby. Gift 1752-10-16 med sin syssling Hedvig Eleonora Gyllenpamp, född 1724-03-13, död 1789-05-28 på Marnäs vid Västervik, dotter av majoren Otto Vilhelm Gyllenpamp, och Susanna Eleonora Riddersköld.

Barn:

 • Adolf Vilhelm, född 1753-10-24 Trishult. Korpral vid Smålands kavalleriregemente. Livdrabant 1777-05-15. Avsked 1779-06-07. Död ogift 1780-06-24.
 • Eleonora Maria, född 1762-02-12 på Trishult, död där 1765-07-03.
 • Johan Gustaf, född 1767-01-26 på Trishult. Furir vid Blixenska regementet 1778-05-30. Livdrabant 1779-06-07. Död ogift 1792-01-16 i Vimmerby.

TAB 20

Anders, (son av Casper Adolf, tab 8), till Hökatorp i Lemnhults socken, Jönköpings län, som han köpte 1754. Född 1728-12-10 Hultsvik. Volontär vid Jönköpings regemente 1745-09-09. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1750-09-19. Kornett därst. 1758 258. Löjtnant 1772-01-29. Ryttmästare 1774-02-23. RSO. Avsked ur krigstjänsten 1776-02-14. Död 1803-11-29 på Hökatorp. Gift 1766-08-24 Salshult med sin syssling Elisabet Sofia Stålhammar, född 1738-06-11 på Salshult, död 1802-09-15 på Hökatorp, dotter av kaptenen Otto Fredrik Stålhammar och hans 2:a fru Margareta Elisabet Silfversparre.

Barn:

 • Adolf Fredrik, född 1767-07-08 på Rösa Lillegård i Skeda socken, Jönköpings län. Volontär vid Kalmar regemente 1775-09-27. Förares karaktär 1780-07-20. Livdrabant 1785-09-10. Löjtnant i armén 1793-09-02. Avsked 1797-05-29. Död barnlös 1830-12-20 Beskvarn Gift 1805-03-24 Sissehult med Gustava Fredrika Lagercrantz, född 1776-08-14 på Skälsnäs i Tjureda socken, Kronobergs län, död 1856-05-03, dotter av majoren Bengt Lagercrantz, och hans 2:a fru friherrinnan Anna Ulrika Rappe.
 • Otto Henrik, född 1769-01-17 på Rösa. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1776. Korpral därst. 1786-03-14. Page hos hertig Carl 1789. Fänrik vid livregementsbrigadens indelta infanteri 1792-09-17. Löjtnant därst. 1794-09-11. Kapten och regementskvartermästare vid samma kår eller livregementets grenadjärer 1805-02-09. Major i armén 1809-07-10. RSO 1810-05-04. Major vid nämnda kår s. å. 20/11. Överstelöjtnants avsked 1814-10-04. Död barnlös 1841-05-18 på Karlslund vid Västerås. Gift 1814-06-16 i nämnda stad med grevinnan Beata Fredrika Posse i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1797-11-21 Kurö, med majoren friherre Carl Gustaf Funck, född 1749, död 1810), född 1759-05-07 Svanå, död 1829-05-16 på Karlslund och begraven i Västerås domkyrka, dotter av översten greve Knut Posse, och friherrinnan Fredrika Wrangel af Lindeberg.
 • Adam, född 1768, död ung.
 • Anders, född 1769. Löjtnant. Död 1841. Se Tab. 21
 • Carl Johan, född 1773. Major. Död 1823. Se Tab. 28

TAB 21

Anders, (son av Anders, tab 20), till Hökatorp. Född 1769-12-18 Rösa. Volontär vid Kalmar regemente 1785-11-21. Förare 1786-07-22. Konstit. fänrik därst. 1790-06-03. Sekundfänrik 1791-12-20. Löjtnant 1797-12-24. Avsked 1802-06-05. Död 1841-10-13 Bottningetorp. Han bevistade finska kriget 1788–1790. Gift 1808-08-24 Väringsnäs med friherrinnan Beata Eleonora Falkenberg af Trystorp, född 1785-08-24, död 1862-08-04 på Bottningetorp, dotter av överjägmästaren friherre Johan Adolf Falkenberg af Trystorp, och Eva Maximiliana Kullberg.

Barn:

 • Johan Adam (Janne), född 1811. Regementspastor. Död 1890. Se Tab. 22.
 • Carl August, född 1812-12-15, död 1813-06-02.
 • Adolfina Elisabet (Elise), född 1814-02-03 på Hökatorp. Stiftsjungfru. Död 1893-12-21 på nämnda egendom. Gift där 1836-11-25 med kaptenen vid Kalmar regemente, RSO, Johan Gustaf Danielsson, född 1814-06-06 i Korsberga socken, Jönköpings län, död 1867-04-06 på Hökatorp.
 • Otto Bernhard, född 1816, död 1818-02-10.
 • Adolf, född 1824. Överstelöjtnant. Död 1907. Se Tab. 23

TAB 22

Johan Adam (Janne), (son av Anders, tab 21), född 1811-08-08 på Hökatorp. Student i Lund 1834. Prästexamen i Växjö 1843. Prästvigd s. å. 12/6. Komminister i Torskinge förs av Växjö stift 1849-09-24. Komminister i Vetlanda av nämnda stift 1855-10-22. Pastoralexamen 1861-09-28. Regementspastor vid Kalmar regemente 1863-04-21. LVO 1884-12-01. Avsked från regementspastorsbefattningen 1888-01-27. Död 1890-03-11 i Vetlanda prästgård. Gift 1851-04-25 Dångemåla med Emilia Sofia Löndahl, född 1821-09-23 på nämnda egendom ]], död 1891-11-17 i Vetlanda, dotter av kronofogden Jakob Löndahl och Lovisa Charlotta Brandt.

Barn:

 • Anders Jakob, född 1852-04-02 i Torskinge prästgård. Genomgick Jönköpings högre elementarläroverk 1863–1870. Elev vid Göteborgs handelsinstitut 1870-08-22. Utexaminerad 1872-04-08. Före detta grosshandlare i Göteborg. Ledamot av överstyrelsen för svenska adelsförbundet 1924–1931. Död 1935-05-04 i Stockholm, Oscars (db 115). Gift 1882-11-10 i Mosaiska förs, Göteborg med Agnes Götilda Henriques, född 1858-07-12 i nämnda stad, mosaiska förs, dotter av rektorn Mayer Ruben Henriques och Jenny Seligmann.
 • Sofia'' Louise Eleonora, född 1854-06-03 i Torskinge prästgård, död 1926-05-10 i Vetlanda. Gift 1873-12-24 Skoga med före detta kamreraren Bror Carl Axel Daniel Hård af Segerstad, född 1849.
 • Johan Adolf, född 1859-05-29 i Vetlanda prästgård. Elev vid Borås tekniska skola och vid Göteborgs handelsinstitut 1877-01-091878-12-21. Kontorist hos firman A. Magnus & C:o i Göteborg, sedan grosshandlare i nämnda stad till 1923. Ledamot av styrelsen för svenska adelsförbundet 1917–1922. Gift 1906-11-12 i Stockholm med sin kusin Eva Stålhammar, född 1867-06-18 Stockholm, död 1935-09-10 i Stockholm, Adolf Fredriks förs, dotter av överstelöjtnanten Adolf Stålhammar och Vendla Charlotta Martin.

TAB 23

Adolf, (son av Anders, tab 21), född 1824-01-01 Hökatorp. Sergeant vid Smålands grenadjärbataljon 1839-04-20. Officersexamen 1841-05-07. Student i Lund 1843-10-24. Sergeant vid Göta artillerireg, 1845-04-02. Underlöjtnant vid sistnämnda regemente s. å. 18/8. Löjtnant därst. 1851-11-12. Repetitör vid högre artilleriläroverket vid Marieberg 1851–1853. Tjänstgjorde vid topografiska kåren 1851–1860. Transp. som löjtnant till topografiska kåren 1853-07-07. Kapten vid nämnda kår 1857-02-06. Företog för topografiska studier en utländsk resa till Tyskland, Frankrike och England 1860–1861. Avdelningschef vid topografiska kåren 1862–1878. Företog för topografiska studier en resa till utställningen i London 1862. RSO 1866-05-03. Major i armén 1871-12-15. Stabsadjutant vid generalstaben 1873-12-19. Överstelöjtnant i armén och avsked med tillstånd att kvarstå som överstelöjtnant i armén 1878-06-07. Suppleant hos direktionen för arméns pensionskassa s. å. Stadsfullmäktig i Stockholm 1879–1900. Först suppleant 1880 och sedan ledamot av drätselnämnden 1881–1883 samt därefter ånyo suppleant 1884–1890. Ledamot av Stockholms fattigvårdsnämnd 1883–1894. Verkställande direktör i aktiebolag Stockholms folkbank 1886. Avsked 1901-01-19. Död 1907-04-16 i Stockholm. Ägde huset nr 38 vid Kammakaregatan i Stockholm sedan 1863. Gift 1862-07-28 i nämnda stad med Vendla Charlotta Martin, född 1840-01-04 i samma stad, död där 1870-04-28, dotter av revisionssekreteraren Anders Roland Martin och Fredrika Sofia Cronius.

Barn:

 • Anders Roland, född 1863-08-20 i Stockholm, död där s. å. 1/11.
 • Vendla Fredrika Elisabet, född 1865 i Stockholm, död där 1870-03-17.
 • Adolf Roland, född 1866. För detta major. Se Tab. 24
 • Eva, född 1867-06-18 i Stockholm, död 1935-09-10 i Stockholm, Adolf Fredriks förs (db 127). Gift där 1906-11-12 med sin kusin, för detta grosshandlaren Johan Adolf Stålhammar, född 1859.
 • Gustaf Adolf, född 1869. Missionär. Död 1938. Se Tab. 25.

TAB 24

Adolf Roland, (son av Adolf, tab 23), född 1866-05-04 i Stockholm Adolf Fredriks förs Mogenhetsexamen 1885-05-16 (20/5). Volontär vid Närkes regemente 1886-02-27. Sergeant därst. 1887-06-28. Elev vid krigsskolan s. å. 18/7. Avgick från krigsskolan 1888-08-23. Ånyo antagen s. å. 18/9. Utexaminerad 1889-10-23. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 8/11. Tjänstgjorde vid generalstaben 1891–1894. Transp. som underlöjtnant till Jämtlands regemente 1893-03-17. Löjtnant därst. 1894-04-20. Kapten 1903-10-08. RSO 1910-06-06. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1916-05-05. Major i armén 1919-04-25. Avsked ur armén och regementets reserv 1932. Ägde först tillsammans med syskonen från 1870. Gift 1908-05-11 i Stockholm Klara förs med Anna Catharina Wester, född 1873-08-15 på Slätthult i Bergs socken, Kronobergs län, dotter av majoren Axel Edvard Wester och Helga Gyllensvärd.

Barn:

 • Per Adolf, född 1909-04-27 i Stockholm, Adolf Fredriks förs, död i Stockholm, Adolf Fredriks förs 1910-10-02.
 • Helga Birgitta (Brita)
 • Anna Elisabet
 • Vendla Margareta

TAB 25

Gustaf'' Adolf (son av Adolf, tab 23), född 1869-11-28 i Stockholm. Volontär vid Smålands grenadjärkår 1887-09-30. Mogenhetsexamen 1888-05-22. Sergeant vid nämnda kår 1889-07-00. Elev vid krigsskolan s. å. 17/7. Officersexamen 1890-10-27. Underlöjtnant vid nämnda kår s. å. 7/11. Transp. som underlöjtnant till Västernorrlands regemente 1893-03-17. Löjtnant därst. 1894-08-06. Genomgick fullständig kurs vid krigshögskolan 1895–1896. Genomgick missionsskolan i Livingstone College i London 1896-10-15–1897-07-16. Avsked ur krigstjänsten 1897-03-26. Genomgick en språkskola i Kina 1897-12-24–1898-04-22. Missionär i norra Kina 1898-06-12–1921. Död 1938-03-30 i Stockholm. Gift 1900-02-22 med Vilhelmina (Mina) Svensson, född 1868-02-06 i Barlingbo socken, Gotlands län. För detta sjuksköterska och missionär. Dotter av förvaltaren vid Roma kungsgård Johannes Svensson och Christina Margareta Pettersson.

Barn:

 • Sven Gustaf, född 1907-12-15 i Mienchi i Kina, död där 1909-03-10 (Stockholm, Adolf Fredriks förs, db).

TAB 27

Adolf Johannes, (son av Gustaf Adolf, tab 25), född 1904-07-25 i Sinan-hsien, Honan, Kina. Ingenjörsexamen vid Stockholms tekniska institut 1924-12-20. Praktiserade i byggnadsfacket 1925–1926 och i lantbruk 1926–1928. Genomgick Hvilans lantmannaskola 1928–1929. Anställd hos olika ingenjörsfirmor sedan 1929. Gift 1931-06-20 i Djursholm Danderyds med Ruth Sara Maria Thorin, född 1897-02-17 i Stockholm, Maria förs Studentexamen 1915. Folkskollärarinneexamen 1917. Lärarinna vid Engelbrekts folkskola i Stockholm. Dotter av slöjdläraren Ernst Benjamin Thorin och Maria Charlotta Jonsson (Fredlig).

Barn:

 • Per Adolf
 • Vendela Maria
 • Anders Roland
 • Edela Birgitta

TAB 28

Carl Johan, (son av Anders, tab 20), född 1773-05-14 Rösa. Soldat vid Kalmar regemente 1786-01-22. Furir därst. 1789-07-23. Sergeant 1792-09-15. Page hos hertigen av Södermanland 1793-05-18. Fänrik vid livbrigadens lätta infanteri 1794-09-17. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1797-07-05. Konstit. kapten vid Östgöta lantvärn 1808-05-05. Kapten i armén 1809-04-19. Major. Död 1823-08-16 på Vargsäter i Skeda socken, Östergötlands län. Gift 1804-01-17 i Nykils socken, Östergötlands län med Maria Elisabet Curman, född 1778-03-15 Tuna

Barn:

 • Anders Henrik, född 1804-12-22 i Nykils socken, död där 1805-04-29.
 • Carl Fredrik, född 1806. Sergeant. Död 1849. Se Tab. 29
 • Johan Henrik, född 1807. Kaptenlöjtnant. Död 1860. Se Tab. 30.
 • Elisabet Sofia, född 1810-01-21 på Vargsäter, död 1883-06-26 på Stora Harg i Vikingstads socken, Östergötlands län. Gift 1833-07-30 på Karlslund med löjtnanten vid 2. livgrenadjärregementet, RVO, Hans Mattias Vilhelm Gottfrid von Feilitzen, född 1806-11-23 Haddarp, död 1882-07-20 på Stora Harg, brorson till majoren Johan von Feilitzen, adlad von Feilitzen.
 • Frans Gustaf, född 1812. Sergeant. Död 1851. Se Tab. 31
 • Per Ludvig, född tvilling 1816-08-09 på Vargsäter, död där 1817-08-18.
 • Erik, född tvilling 1816-08-09 på Vargsäter, död där 1818-06-11.

TAB 29

Carl Fredrik, (son av Carl Johan, tab 28), född 1806-02-08 på Vargsäter. Rustmästare vid 1. livgrenadjärregementet 1823-12-09. Furir därst. 1824-07-24. Förare 1826-06-24. Sergeant 1830-06-24. Död 1849-01-08. Gift 1835 med Hedvig Sofia Mörk, född 1807-08-12 i Hogstads socken, Östergötlands län, död 1880-12-16 i Stockholm.

Barn:

 • Josefina Elisabet, född 1836-10-25 på Staffanstorp i Vinnerstads socken, Östergötlands län, död ogift 1913-08-05 på Rosenlunds ålderdomshem i Stockholm.
 • Carolina Augusta, född 1848-03-27 i Norrköping, död. Gift 1885-06-09 i Stockholm med reseombudet Johan Leonard Lundquist, född 1861-10-04 i Västerås.

TAB 30

Johan Henrik, (son av Carl Johan, tab 28), född 1807-11-21 Vargsäter. Sekundlöjtnant vid k. m:ts flotta 1830-02-06. Premiärlöjtnant därst. Kaptenlöjtnant 1849-11-06. Död 1860-11-25 i Växjö. Gift 1839-03-16 i Karlskrona med Sofia Charlotta Hericourt de Mazarde, född 1809-11-25 i Lund, död 1879-01-18 i Örsundsbro i Fröslunda socken, Uppsala län, dotter av universitetsläraren Pierre André Hericourt de Mazarde och Johanna Magdalena Hedberg. Änkefru Stålhammar, född Hericourt de Mazarde, var poststationsförestånderska i Örsundsbro 1867-04-01–1879-01-18.

Barn:

 • Johan Otto Hjalmar, född 1841-03-02 i Karlskrona. Mogenhetsexamen i Västervik, biträdde såsom t. f. poststationsföreståndare sin moder i Örsundsbro sedan 1867. Ord. poststationsföreståndare där 1879-02-03. Död ogift 1916-10-21 i Nogersund i Mjällby socken, Blekinge län.
 • Elisabet Helena Charlotta Amanda, född 1843-01-29 i Karlskrona. Inträdesexamen till elektriska telegrafverket 1866-12-03. Elev där 1867-01-23. Examen till extra ordinarie telegrafassistent s. å. 5/10. Extra ordinarie telegrafassistent s. å. 10/10. Förordnad att bestrida telegrafassistentbefattningen å Hälsingborgs och Ystads stationer under en del av åren 1870 och 1871. Föreståndare för privattelegrafstationen i Berg 1871-09-18. Dessutom förordnad till poststationsföreståndare därst. Ord. telegrafist i Berg 1875-12-09. Transp. till Herrevadtkloster med tjänstgöringsskyldighet i Hälsingborg 1879-04-01. Tjänstledig på grund av sjuklighet från 1891. Avsked. Död 1925-03-09 å Solhaga vilohem Kronobergs län (Malmö, S:t Pauli förs, db).
 • Frans Alarik Göte, född 1844-10-23 i Karlskrona, död 1861 genom olyckshändelse å Etiopiska havet.

TAB 31

Frans Gustaf, (son av Carl Johan, tab 28), född 1812-09-11 Vargsäter. Sergeant vid livgardet till häst 1831-10-30. Avsked 1836-08-23. Sergeant vid Smålands husarreg, s. å. 30/8. Död 1851-07-19. Gift 1842-09-23 med Maria Charlotta Hartman, född 1817-06-04 i Eksjö, död 1861-06-18 i Stockholm, Jakobs förs, dotter av en gördelmakare i Eksjö.

Barn:

 • Frans Ludvig, född 1843-06-20, död s. å. 22/8.
 • Amanda Constantia Herminia, född 1844-08-09 Holmersberg, död ogift 1870-06-28 i Ulleruds socken, Värmlands län.
 • Rosa Clementine Eugenie, född 1845-11-18 på Holmersberg, död 1919-07-10 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs. Gift 1867-12-27 Trollebo med föreståndaren för Jönköpings läns kemiska station, bergsnotarien, RNO, RVO, Carl Henrik Jost von Feilitzen, född 1840-09-22 på Vargsäter, död 1901-04-04 i Enköping.
 • Maria Elisa Ulrika, född 1851-03-16, död s. å. 26/9.

TAB 32

Fredrik, (son av Casper Adolf, tab 8), född 1737-01-09 Hultsvik. Volontärkorpral vid Jönköpings regemente 1750-09-11. Furir därst. 1757-02-28. Förare 1759-03-30. Sergeant 1760-06-20. Fänrik 1762-03-04. Löjtnant 1774-10-07. Livdrabant 1777-06-05. Avsked 1783-05-28. Död 1817-01-10 i Västervik. Han bevistade pommerska kriget 1758–1762. Gift 1:o 1788-01-29 Aleglo med Eleonora Jakobina Ulfsax i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1772-04-11 Farstorp med ryttmästaren Lars Klöfverskjöld, född 1742, död 1782), född 1753-02-02 Flenshult, död 1792-03-13 i Vimmerby i barnsäng, dotter av löjtnanten Gustaf Gabriel Ulfsax, och hans 1:a fru Elisabet Eleonora Braun. Gift 2:o 1793-10-13 i Vimmerby kyrka med Margareta Charlotta von Sticht, född 1740-05-12 Viresjö, död 1807-08-11, dotter av ryttmästaren Adolf Johan von Sticht, och Anna Maria Silfversparre.

Barn:

 • 1. Lorentz Henrik, född 1789. Kaptenlöjtnant. Död 1866. Se Tab. 33.
 • 1. Fredrik, född tvilling 1790-07-12, död s. å. 21/7.
 • 1. Anna Elisabet, född tvilling 1790-07-12, död ogift 1855-06-11.
 • 1. Gustaf Adolf, född 1792-03-12, död 1796-03-09.

TAB 33

Lorentz Henrik, (son av Fredrik, tab 32), född 1789-01-19. Underlöjtnant vid örlogsflottan. Konfirm. fullm. 1810-05-22. Löjtnant därst. 1818-05-11. Premiärlöjtnant vid k. m:ts flotta 1824-12-01. Chef för 2. kompaniet allmänna arbetskarlar å fästningen Kungsholmen. RSO 1836-07-04. T. f. kommendant å Karlshamns kastell s. å. 14/10. Överflyttad på flottans reservstat 1852-04-17. Kaptenlöjtnant därst. s. å. Avsked s. å. 27/5. CXIVJoh:s med. 1855. Död 1866-09-17 i Karlskrona, Amiralitets förs Han deltog på flottan i finska kriget 1808–1809 och fick därunder sin ena fot delvis förfrusen. Ägde Ryd i Augerums socken, Blekinge län och hus i Karlskrona. Gift 1818-10-04 i nämnda stad med Christina Charlotta Stenström, född 1791-01-12 i Stockholm, död 1856-09-30 på Ryd, dotter av k. sekreteraren Carl Anders Stenström och Hedvig Charlotta Cederschiöld.

Barn:

 • Anna Charlotta Henrietta Constantia, född 1819-08-11, död ogift 1849-04-23 i Karlshamn.
 • Bror Fredrik Viktor Hjalmar, född 1821-05-15 i Karlskrona, död där s. å. 10/8.
 • Fredrik August, född 1822-08-03 i Karlskrona, död där s. å. 18/10.
 • Carl Henrik, född 1823-12-30 i Karlskrona, död där 1824-03-21.
 • Folke Hjalmar Otto, född 1825. Löjtnant. Död 1906. Se Tab. 34.
 • Claes Hampus Reinhold, född 1826. Kassör. Död 1904. Se Tab. 35.
 • Hilda Teresia Fredrika, född 1828-07-24 i Karlskrona, död 1848-01-13 i Karlshamn.
 • Baltzar Henrik Fritiof, född 1830-11-07 i Karlskrona. Styrmansexamen 1851 och sjökaptensexamen 1853. Därefter handelsbokhållare i England och sedan grosshandlare i Nordamerika. Död 1902-01-21 i Augerums församl. Blekinge län. Gift.
 • Hortensia Eleonora Paulina, född 1832-04-30 i Karlskrona, död ogift 1928-12-11 i nämnda stad, Amiralitets förs.
 • Carl Hjalte Fredrik, född 1835. Major. Död 1912. Se Tab. 37.

TAB 34

Folke Hjalmar Otto (son av Lorentz Henrik, tab 33), född 1825-04-27 Ryd. Kadett vid Karlberg 1840-01-18. Utexaminerad 1845-06-20. Underlöjtnant vid Jönköpings regemente s. å. 31/7. Löjtnant 1852-12-11. Avsked ur krigstjänsten 1856-02-08. Löjtnant i armén 1859-02-01. Avsked 1863-09-29. Död 1906-08-26 i Spjutsbygd i Rödeby socken, Blekinge län, varest han ägde villaegendomen Karlslund. Har utgivit Bitidning (1880–1896) samt Praktisk och teoretisk lärobok i biskötsel (1885). Ägde Forsheda i likanämnd socken, Jönköpings län 1858–1875. Gift 1859-10-04 på Dannäs i likanämnd socken, Jönköpings län med Brita Maria Matilda Ljungberg, född 1840-07-06 Strättö, död 1890-05-11 i Göteborg, dotter av löjtnanten August Ljungberg och Maria Christina Lemchen.

Barn:

 • Carl Hampus Mary Henrik, född 1869-05-19 på Forsheda. Mogenhetsexamen 1889-05-29. Student i Uppsala s. å. i sept. Jur. filosofie examen 1890-04-25. Jur. utr. kandidat 1895-10-03. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 4/10. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt s. å. 7/10. Tjänstgjort i domsaga 1895–1899 och därunder förvärvat vice häradshövdingsmeriter. Amanuens i civildepartementet 1899. T. f. kanslisekreterare därst. 1909-12-31. Kanslisekreterare 1910-09-12. Tjänstgjort såsom t. f. kansliråd längre och kortare tider. RVO 1920-06-06. På indragningsstat i socialdepartementet 1926-06-19. Död 1936-05-04 i Stockholm, Kungsholms förs. Gift 1910-05-14 i Rödeby kyrka, Blekinge län (Djursholm, Danderyds förs, vb) med Leila Lydia Clementine Wikmark, från vilken han blev skild, i hennes 2:a gifte, född 1878-12-22.

TAB 35

Claes Hampus Reinhold, (son av Lorentz Henrik, tab 33), född 1826-09-20 i Karlskrona. Student 1845. Kameralexamen 1846. Extra ordinarie kontorsskrivare i rikets ständers bank s. å. Kassaskrivare vid dess depositionskontor 1863. T. f. kassör 1864. Kassör 1867. Avsked. Död 1904-09-13 i Stockholm. Gift 1859-07-11 i Karlskrona med Maria Julia Jakobina Svedman, född 1842-05-21 i nämnda stad, tyska förs, död 1905-03-25 i Stockholm, dotter av slaktarmästaren Sven Emanuel Svedman och Emilie Christina Maria von Horn.

Barn:

 • Hilda Charlotta Maria Eleonora, född 1860-04-09 i Stockholm,
 • Julia Henriette Charlotte, född 1863-07-21 i Stockholm, Adolf Fredriks förs
 • Hortensia Charlotta Elisabet, född 1864-07-20 i Stockholm, död där s. å. 21/12.
 • Helena Charlotta Elisabet, född 1867-08-15 i Stockholm. Gift där 1894-06-28 med kyrkoherden i Höja pastorat av Lunds stift Johan Hilmer Bergström, född 1855-05-28 i Förslövs socken, Kristianstads län, död 1916-09-12 i Helsingör på resa till Skodsborgs sanatorium.
 • Lorentz Hjalmar Baltzar Fredrik, född 1872. Överstelöjtnant. Se Tab. 36.

TAB 36

Lorentz Hjalmar Baltzar Fredrik, (son av Claës Hampus Reinhold, tab 35), född 1872-08-15 i Stockholm. Mogenhetsexamen i nämnda stad 1891-05-16. Volontär vid Jönköpings regemente s. å. 23/5. Sergeant därst. 1892-06-20. Elev vid krigsskolan s. å. 16/8. Utexaminerad 1893-10-31. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 24/11. Löjtnant därst. 1895-04-10. Kapten 1907-05-03. RSO 1914-09-30. Major vid Hälsinge regemente 1916-12-31. Överstelöjtnant i armén 1923-04-27. Överstelöjtnant vid Kalmar regemente s. å. 16/8. Överförd å övergångsstat 1926-05-28. Befälhavare för Eksjö inskrivningsområde s. å. Avsked med kvarstående i f. v. Kalmar regementes reserv 1927-07-15 fr.o.m. s. å. 16/8. SkytteGM. Gift 1:o 1900-09-16 å Brevik vid Eksjö med Maria (Mimmi) Krook, från vilken han 1907-08-07 blev skild genom Växjö domkapitels skiljebrev, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1920-05-10 i Stockholm, Hedvig Eleonora med kaptenen vid Smålands arméartilleriregemente Torsten Vilhelm Paul Landegren, från vilken hon blev skild genom Jönköpings rådhusrätts utslag 1937-12-13, född 1891-09-00), född 1876-09-16, dotter av översten Frans Joakim Krook och Charlotte Vilhelmina Bernhardina Smedberg. Gift 2:o 1914-02-02 Anneberg ]] med Charlotta (Lotte) Hedenstierna, nr 1753, född 1883-08-03 på nämnda egendom, i Bredaryds förs, Jönköpings län. Dotter av för detta majoren i armén Otto Leonard Herman Hedenstierna och Carolina Maria Lovisa von Mentzer.

Barn:

 • 1. Dagny Ulla Birgit Maria, född 1901-07-02 i Jönköping, död 1935-04-30 i Norrköpings Norra förs (db nr 53). Gift 1929-05-30 i Stockholm, Kungsholms med filosofie kandidat Sven Olof'' Söderström, född 1897-10-22 i Östra Eneby socken, Östergötlands län
 • 1. Maja Sigrid Vilhelmina, född 1904-08-07 i Jönköping. Gift 1925-03-21 i Jönköping Kristina med löjtnanten vid Bodens artilleriregemente Carl Martin Helge'' Wikström, född 1894-08-11 i Götlunda socken, Örebro län. Kapten 1928
 • 1. Carl Jan Hampus, född 1906-01-04 i Jönköping. Sjöman.
 • 2. Caspar Otto Hjalmar, född 1914-12-29 i Jönköpings västra förs. Lantbrukselev.
 • 2. Märta Elisabet Marilotte, född 1916-04-07 i Jönköpings västra förs Stiftsjungfru.
 • 2. Claës Göran Hjalmar, född 1922-04-23> i Gävle. Officersaspirant vid Livregementets husarer. SS-Panzergrenadier.

TAB 37

Carl Hjalte Fredrik, (son av Lorentz Henrik, tab 33), född 1835-10-23 i Karlshamn. Genomgick Flishults lantbruksskola 1853. Student i Lund 1858-11-00. Lämnade Sverige 1859 för att deltaga i kriget mellan Österrike och Italien, men vid hans ankomst till Wien slöts freden. Jungman på ett kofferdifartyg s. å. Därefter en tid apotekselev i Nordamerika. Tog vid inbördeskrigets utbrott värvning som soldat i amerikanska armén 1861-06-27. Sjukvårdsunderofficer 1862-05-12–1864-09-06. Officersexamen 1864-05-00. Underlöjtnant i amerikanska reguljära armén s. å. 2/9. Löjtnant därst. s. d. Kapten 1866-11-01. Tjänstg, som kommendant i Texas–New Mexiko–Montana 1866–1884. Avsked ur aktiv tjänst på grund av sjukdom 1884-10-31. Återflyttade till Sverige s. å. Major med pension 1904-04-23. Military Order of the Loyal Legion (ALLO) och Order of Indian Wars of the United States (AIWO) m. m. samt Förenta Staternas medaljer för deltagande i inbördeskriget och indiankrigen. Död 1912-02-27 på Ekekullen i Spjutsbygd i Rödeby socken, Blekinge län. Ägde hus i Karlskrona och Ekekullen. Gift 1:o 1873-02-08 i sistnämnda stad, Amiralitets förs med (Adèle) Adelaide Beata Fredrika Freidenfelt, född 1837-07-01 i nämnda stad, död 1889-11-04 på Ekekullen, dotter av kommendörkaptenen Carl Fredrik Freidenfelt, och hans 2:a fru Aurore Fredrique Louise Pihlgart. Gift 2:o 1891-02-26 Rödebyholm med Ingrid Hult, född 1867-05-04 i Helsingfors, död 1929-10-06 i Stockholm, Engelbrekts förs, dotter av civilingenjören Carl Gustaf Hult och Amanda Carolina Palmberg.

Barn:

 • 1. Sigrid Maud Adèle Hortensia Louise Charlotte, född 1876-10-02 på Fort Seldon i New Mexiko i Nordamerika, död ogift 1927-12-03 i Karlskrona (Rödeby förs, Blekinge län, db).
 • 1. Charles Hjalte Lorentz George Harry Humfreys, född 1878. Regementsveterinär. Se Tab. 38
 • 2. Anna Elisabet, född 1892-11-03 på Ekekullen, död där 1905-09-16.

TAB 38

Charles Hjalte Lorentz George Harry Humfreys, (son av Carl Hjalte Fredrik, tab 37), född 1878-06-08 i Fort Craig i New Mexiko. Mogenhetsexamen i Karlskrona 1900-06-05. Elev vid veterinärinstitutet s. å. 15/8. Amanuens i kemi 1901–1903. Fältveterinärstipendiat i reserven 1904-06-22. Veterinärexamen s. å. 14/12. Fältveterinärstipendiat s. å. 23/12. Bataljonsveterinär vid skånska dragonregementet 1906-03-02. Bataljonsveterinär vid livregementets dragoner 1909-01-22. Tillika extra besiktningsman vid Stockholms slakthus och köttbesiktningsbyrå. Regementsveterinär vid Göta artilleriregemente 1916-02-11. Extra besiktningsman vid Göteborgs slakthus och köttbesiktningsbyrå. Erhöll k. m:ts. tillstånd 1914-03-04 att bära de honom 1912 för faderns deltagande i nordamerikanska inbördeskriget 1861–65 samt de därefter följande indiankrigen tilldelade Military Order of the Loyal Legion (ALLO) och Order of Indian Wars of the United States (AIWO). RVO 1922-06-06. Regementsveterinär vid Vendes artilleriregemente 1925-02-13. Tillika besiktningsveterinär vid köttbesiktningsbyrån i Kristianstad. Majors tjänsteställning 1931-06-12. Äg. villa i Kristianstad. Gift 1918-10-23 i Växjö med stiftsjungfrun Estrid Catharina Hård af Segerstad, född 1896-08-10 i Södra Sandsjö prästgård, dotter av kyrkoherden Jakob Peter Valdemar Hård af Segerstad, och Anna Maria Christina Ramberg.

Barn:

 • Margareta Cecilia Sigrid Eva Christina
 • Viveka Harriet Ingrid Letitia
 • Gunilla Birgitta Elisabet,
 • Gisela Adèle Astrid Louise

TAB 39

Casper (son av Casper Adolf, tab 8), född 1740-09-15 på Hultsvik i Korsberga socken, Jönköpings län. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1755. Sekundkorpral därst. 1757. Premiärkorpral 1759-07-06. Kornett 1761-10-24. Löjtnant 1772-06-17. Ryttmästare 1777-06-06. Avsked 1779-04-23. Död 1820-03-22. Gift 1767-09-25 Byestad

Barn:

 • Adam, född 1768-06-19 i Böla lillegård i Skeda socken, Jönköpings län. Död 1771-06-01 på Hökatorp i Lemnhults socken, Jönköpings län.
 • Beata, född 1769-08-28 i Böla, död 1805-02-15 Holm
 • Elisabet, född 1771-02-04 på Hökatorp, död ogift 1803-02-14 på Holm.
 • Margareta, född 1772-06-27 på Holm, död där 1775-06-10.
 • Adolf, född 1774. Ryttmästare. Död 1821. Se Tab. 40
 • Margareta Sofia, född 1775-12-21 på Holm, död där 1796-12-10.
 • Agneta Christina, född 1777-05-06, död 1836-12-28. Gift 1801-01-05 på Holm med komministern i Solberga Magnus Åhman, född 1764-06-17 i Jönköping, död 1810-11-07 i Korsberga socken.3

TAB 40

Adolf, (son av Casper, tab 39), född 1774-11-26 Holm. Livdrabant 1795-07-22. Löjtnant i armén 1802-07-30. Ryttmästares avsked 1811-05-14. Död 1821-03-29 i Stockholm. Gift där 1807 med Sara Petronella Törnqvist i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1829 m. med. doktor Johan Erik Åkerman i hans 1:a gifte [gift 2:o 1833-04-07 med Marie Louise Carell, född 1806, död 1875-09-06 i Stockholm, dotter av possessionaten Carl Carell och Ulrika Stafström], född 1787-01-21 Yttersta, död 1849-06-12 i Stockholm)4, född 1792-01-14 i Stockholm, död 1832 i Nyköping, dotter av vinhandlaren Törnqvist i Stockholm och Sara Christina Beijer.

Barn:

 • Adam Casper, född 1808-03-30 i Stockholm. Underofficerskorpral vid andra livgardet 1822-04-24. Sergeant därst. 1824-03-12. Fältväbel 1827-11-02. Avsked 1835-04-02. Underlöjtnants n. h. o. v. 1. Löjtnant vid Stockholms stads militärkår, på vilken tjänst han 1839-07-27 erhöll k. fullm. Död ogift 1842-01-07 i Stockholm.
 • Hedvig Christina, född 1810-09-04 i Stockholm, död 1861-01-22 i Uppsala. Gift 1840-06-27 med professorn vid Uppsala universitet, filosofie magister Erik August Schröder i hans 2:a gifte (gift 1:o 1829 med Margareta Charlotta Eichhorn, född 1808-02-04, död 1837, dotter av saffiansfabrikören i Stockholm Christoffer Eichhorn och Margareta Lovisa Ekenberg), född 1796-07-25 i Uddevalla, död 1849-01-15 i Uppsala.
 • Claes Henrik Edvard, född 1812-11-25 i Stockholm. Kom 1824-03-00 i tjänst hos P.A. Norstedt & Söners tryckeri i nämnda stad. Konstförvant därst. Erhöll 1834 faktorsbrev av boktryckerisocieteten. Faktor vid nämnda tryckeri (Kungl. Boktryckeriet). Erhöll 1862 L et A, vilken överlämnades till honom av konungens egen hand. Avsked från faktorstjänsten 1885. Död ogift 1890-03-15 i Stockholm.
 • Adolf Leonard, född 1814-11-01 i Stockholm. Underofficerskorpral vid andra livgardet 1831-08-01. Sergeant därst. s. å. 2/4. Fanjunkare 1840-02-29. Avsked 1846-02-27. Polisöverkonstapel i Stockholm. Död barnlös 1859-03-18 i nämnda stad. Gift där 1839-02-09 med Gustava Charlotta Sundberg, född 1805-03-14, död 1891-12-29 i Stockholm.
 • Fredrik Herman, född 1817-09-09 på Bo å Värmdö. Handlande i Ystad. Skeppsklarerare därst. Död 1881-12-01 i nämnda stad. Gift 1850-12-22 i Simrishamn med Anna Maria Björkegren, född 1826-03-03 i sistnämnda stad, död 1917-03-12 i Ystad, dotter av handlanden i Simrishamn Lars Johan Björkegren och Juliana Christina Lundqvist.

TAB 41

Jon, (son av Per Jönsson Hammar, adlad Stålhammar, tab 1), till Salshult i Stenberga socken, Jönköpings län. Född 1659-04-24. Ryttare vid Smålands kavalleriregemente 1674. Kvartermästare därst. 1675-11-20. Kornett 1677-12-12. Löjtnant 1679-07-21. Kaptenlöjtnant 1692-08-20. Ryttmästare 1693-03-05. Major 1702-07-19. Överstelöjtnant 1705-01-21. Död 1708-11-03 i Severien. Om honom se En karolins levnadsöden i E. Fries, Teckningar ur svenska adelns familjeliv i gamla tider, 2:a saml. (1901). Gift 1689-10-22 Libbhult med Sofia Drake af Torp och Hamra, född 1662, död 1741-09-16 på Salshult, dotter av översten Johan Christersson Drake af Torp och Hamra, och Margareta Klingspor. Hon skildras av C. Snoilsky i Svenska bilder som »Frun på Salshult».

Barn:

 • Anna Sofia, född 1690-11-08, död 1742-06-29. Gift 1709 med sin moders kusin majoren Henrik Abraham Klingspor, född 1687, död 1728.
 • Johan Adolf, döpt 1691-10-11 i Nottebäcks socken. Underofficer vid livgardet 1708. Död s. å. 20/7 vid Mohilev.
 • Margareta Christina, född 1692-10-27, död s. å. 26/11.
 • Per, född 1694-06-05, död s. å. 20/9.
 • Otto Fredrik, född 1695. Kapten. Död 1753. Se Tab. 42
 • Adam, född 1697. Ryttmästare. Död 1770. Se Tab. 51
 • Eva Margareta, född 1701-01-10 på Salshult, död 1740-01-11 Laringstorp. Gift 1:o 1715-08-16 med majoren Otto Henrik Hempel, adlad von Hempel, född 1689, död 1723. Gift 2:o 1727-09-08 Attarp med ryttmästaren Hans Didrik Ehrenpreus, född 1692, död 1743.

TAB 42

Otto Fredrik, (son av Jon, tab 41), till Salshult och Ekholmen, båda i Stenberga socken, Jönköpings län. Född 1695-10-02 på Berg. Student i Uppsala5 1712-02-24. Auskultant i Svea hovrätt 1714-02-19. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente s. å. 2/11. Kornett vid livregementet till häst 1718-04-02. Kapten vid Kronobergs regemente 1719-12-31. Placerad 1723-08-26 på exspektans till sin död. Tjänade vid civilstaten 1730, 1735 och 1736. RSO 1750-04-17. Död 1753-10-20 på Salshult. Utgav 1749 av trycket i alfabetisk ordning Det svenska justitie och politievärket. Gift 1:o med friherrinnan Ebba Catharina Cederhielm, döpt 1692-11-20 i Linköping, död 1717-04-08 Sörby och begraven s. å. 23/4, dotter av presidenten friherre Germund Cederhielm, och hans 1:a fru Anna Margareta Nyman. Gift 2:o 1719 med Margareta Elisabet Silfversparre, född 1693-09-20 Gullaskruv, död 1775-02-20 på Salshult, dotter av överstelöjtnanten Erik Silfversparre, och Elisabet Ramsvärd.

Barn:

 • 2. Sofia Magdalena, född 1720-02-09, död s. å. 7/4.
 • 2. Elisabet Fredrika, född 1721-04-04 på Björnskog i Hultsjö socken, Jönköpings län, död 1736-04-02 på Salshult.
 • 2. Margareta Catharina, född 1722-04-01 på Björnskog, död ogift 1783-08-10 på Salshult.
 • 2. Jon, född 1723. Överstelöjtnant. Död 1782. Se Tab. 43
 • 2. Ebba Magdalena, född 1724-11-15 på Björnskog, död 1807-01-14 på Lilla Sinnerstad i Tveta socken, Kalmar län. Gift 1768-11-22 på Salshult med kaptenen Otto Henrik Grönhagen, född 1724, död 1807.
 • 2. Sofia Ottiliana, född 1726-03-20, död 1736-03-05 på Salshult.
 • 2. Erik Adolf, född 1728. Kapten. Död 1762. Se Tab. 50
 • 2. Henrik Adam, född 1729-11-28 Änghult Löjtnant vid amiralitetet. Död ogift 1754 under sjöresa.
 • 2. Anna Regina, född 1731-04-06 på Änghult, död 1771-04-04 Holmesberg. Gift 1763-10-01, efter k. tillstånd, på Salshult med ryttmästaren vid Smålands kavalleriregemente Adolf Fredrik Krusell, född 1721-05-09, död 1781-07-13 Apelhester
 • 2. Carl Lorentz, född 1733-02-10 på Änghult, död där s. å. 7/5.
 • 2. Otto Fredrik, född 1735-01-13 på Salshult. Volontär vid Kalmar regemente 1749-02-00. Furir därst. 1749-12-29. Sergeant 1752-12-09. Fänrik 1758-05-02. Död ogift 1765-05-01 i Stockholm. Han bevistade pommerska kriget 1758 och 1759 samt blev fången vid Demmin 1759-01-18.
 • 2. Elisabet Sofia, född 1738-06-11 på Salshult, död 1802-09-15 Hökatorp. Gift 1766-08-24 på Salshult med sin syssling, ryttmästaren Anders Stålhammar, född 1728, död 1803.

TAB 43

Jon, (son av Otto Fredrik, tab 42), till Salshult. Född 1723-08-05. Student i Lund 17423. Auskultant i Göta hovrätt s. å. Sergeant vid Kronobergs regemente 1743. Sergeant vid Kalmar regemente 1744. Regementsadjutant därst. 1746-10-30. Löjtnant 1749-11-22. Stabskapten 1752-06-11. Kaptens indelning 1754-03-00. RSO 1759-04-23. Major i armén 1770-12-18 (28/2) med tur från 1761-12-18. Major vid nämnda regemente 1771-06-17. Överstelöjtnants avsked 1777-02-19. Död 1782-04-30 på Salshult. Han deltog i pommerska kriget 1758–1762 och blev därunder fången. Ägde utom Salshult, Ekholmen, Haga, Boda, Ulvarp, Hasselås m. m. i Jönköpings län. Gift 1756-12-19 på Sjundby2 i Sjundeå socken, Finland, med Helena Sofia Krebs, född 1730-05-26, död 1813-05-24 på Hasselås i Stenberga socken, Jönköpings län, dotter av överstelöjtnanten Otto Mauritz Krebs, och Helena Adlercreutz.

Barn:

 • Margareta Helena, född 1757-10-05 på Sjundby10, död 1816-09-01. Gift 1779-07-30 på Salshult med kaptenen Johan Magnus Pålman, nr 501, född 1741, död 1797.
 • Otto Fredrik, född 1764-06-03 och död s. å. 19/7 på Sjundby.
 • Jon Fredrik, född 1768-05-03 på Sjundby. Död s. å. 1/8.
 • Otto Mauritz, född 1770-12-30 på Salshult. Volontär vid Kalmar regemente 1778-03-14. Rustmästare därst. s. å. 27/6. Sergeant 1780-07-20. Sekundfänrik 1782-01-30. RSO 1790-11-26. Löjtnant 1793-01-25. Ryttmästare vid adelsfaneregementet 1795-11-09. Avsked därifrån 1810-06-05. Överflyttade till Finland 1815. Immatrikulerad på riddarhuset därst. 1818-02-08 under nr 39 bland adelsmän. Död ogift 1850-05-09 i Borgå. Han bevistade finska kriget 1788–1790 och var med i slaget vid Hogland 1788-07-17, i sjöslaget i Revals hamn 1790-05-30 och vid Björkö s. å. 3/6, där han fick sin högra arm avskjuten. Nödgades förbliva ombord under hela tiden, som svenska flottan låg instängd i Viborgska viken eller till den 3 juli, då han vid reträtten därifrån, sedan det skepp, ombord på vilket han var, grundstötte vid Pitkäpaasi. Blev fången hos ryssarna samt utplundrad förd till Oranienbaum. Väckte där prinsens av Nassau uppmärksamhet och denne sände den nästan nakne löjtnanten 300 rubel, en stålgrå frack och en grön sidentygsväst m. m. samt gav befallning, att han skulle väl vårdas på sjukhuset. Han blev s. å. 26/11 i Stockholm, dit han återkommit från fångenskapen och där han inträngt bland åskådarna vid en svärdsordensdubbning, bemärkt av hertig Carl samt befalld att bland de övriga framträda för att dubbas till svärdsordensriddare.6

TAB 44

Jon, (son av Jon, tab 43), till Salshult. Född 1769-05-08 på Salshult. Volontär vid Kalmar regemente 1776-01-16. Fänrik vid Nylands infanteriregemente 1780-06-12. Transp. till Kalmar regemente 1783-05-28. Stabslöjtnant därst. 1792-12-18. Kapten 1794-06-23. Sekundmajor 1798-03-29. Premiärmajor s. å. 10/9. RSO 1799-11-16. Överstelöjtnant i armén 1810-05-01 och vid sistnämnda regemente s. å. 7/8. Överstes avsked 1816-02-06. Död 1838-06-26, på Salshult. Han bevistade på flottan finska kriget 1788–90 och fick för sitt välförhållande vid Svensksund GMtf. Gift 1803-12-24 på Diö bruk i Stenbrohults socken, Kronobergs län med Magdalena Mannerstam, född 1786-06-21 i Växjö, död 1849-04-11 på Salshult, dotter av landshövdingen Johan Adam Wesslo, adlad Mannerstam, och Brita Catharina Hollström.

Barn:

 • Sofia Maria Anna, född 1804-09-30 på Salshult, död 1857-05-21 Hasselås. Gift 1824-08-16 i Stenberga kyrka med översten Carl Otto Liljenstolpe, född 1786, död 1865.
 • Brita Lovisa Augusta, född 1807-12-28. Stiftsjungfru. Död 1892-05-20 Trollebo. Gift 1830-07-06 på Salshult med kaptenen friherre Henrik August Rappe, född 1793, död 1873.
 • Jon Adam, född 1811. Major. Död 1907. Se Tab. 45
 • Johanna Amalia Charlotta, född 1813-06-24 Benestad. Stiftsjungfru. Död 1850-04-30 Fårebo efter barnsäng. Gift 1835-08-06 i Stenberga kyrka med majoren Carl Adam Nordenskiöld, A, född 1795, död 1880.

TAB 45

Jon Adam, (son av Jon, tab 44), född 1811-01-10 på Salshult. Fanjunkare i Smålands dragonregemente 1816-07-04. Kadett vid Karlberg 1825-07-24. Utexaminerad 1831-11-15. Fänrik vid Kalmar regemente s. å. 17/12. Förvaltare på Salshult 1838–1849. Löjtnant 1839-03-22. Kapten 1851-08-07. Fullmäktig vid krigsbefälets sammankomst 1857. RSO 1861-05-03. Avsked från regementet och major i armén 1865-03-14. Ledamot i direktionen för Smålands hypoteksförening 1865–1895. Ledamot av riksdagens första kammare 1867–1870. Avsked ur armén 1885-02-20. Död 1907-12-13 på Salshult. Ägde Tånga, Börsås, Raneskruv och Slåttra i Åsheda socken, Kronobergs län till 1870, Kråkelid i Stenberga socken, Jönköpings län till 1894, Borsasjögle med Haga glasbruk och Bodasjögle med Älgaskruv i Lemnhults socken, Jönköpings län till 1895 samt Salshult, Ekholmen och Yxnaberga i Stenberga socken, och Sjögle i Skirö och Klintatorp i Nye socken, Jönköpings län sedan 1849. Gift 1849-07-07 på Rosenvik å Djurgården vid Stockholm med Marie'' Aurore Pontin, född 1827-07-13 i nämnda stad, död 1899-04-10 på Salshult, dotter av medicinalrådet Magnus Martin Pontin, adlad af Pontin, och Johanna Carolina Elfving.

Barn:

 • Jon Magnus, född 1850-10-04, död 1859-07-22.
 • Christina Magdalena, född 1851-10-04 död 1859-07-26.
 • Carl'' Adam Constans, född 1853. Överste. Död 1933. Se Tab. 46.
 • Maria Elisabet Charlotta, född 1855-04-22 på Salshult, död där 1889-02-28.
 • Aurora Sofia Lovisa, född 1857-06-18 på Salshult.
 • Malin, född 1859-08-27, död 1861-02-15.
 • Fredrik, född 1861-07-05, död s. å. 8/7.
 • Otto August Garibaldi, född 1862-11-22 på Salshult (Södra Vi förs, Kalmar län, db). Volontär vid Kalmar regemente 1878-10-08. Mogenhetsexamen 1885-05-30. Sergeant 1886-06-01. Elev vid krigsskolan s. å. 19/7. Utexaminerad 1887-10-04. Underlöjtnant i regementet s. å. 31/10 och vid regementet 1892-10-07. Löjtnant i regementet 1894-12-07 och vid regementet 1896-10-30. Kapten 1903-12-31. RSO 1907-12-01. Major vid Jönköpings regemente 1913-05-16. Avsked med skyldighet att kvarstå i reserven 1917-11-23. RVO 1921-12-15. SkytteGM. Död barnlös 1934-02-22 i Kalmar. Gift 1912-02-15 i Linköping domk. med Emy Carolina Vilhelmina Nordström, född 1869. Dotter av bruksägaren Henrik Nordström och Amelie Westerling.

TAB 46

Carl'' Adam Constans, (son av Jon Adam, tab 45), född 1853-04-26 på Salshult. Kadett vid Karlberg 1870-05-17. Utexaminerad 1873-11-17. Underlöjtnant i Kalmar regemente s. å. 28/11 och vid regementet 1876-03-03. Löjtnant i regementet 1879-06-06. Styrelseledamot i Östra härads mejeriebol. 1882–1884. Regementskvartermästare 1886-08-18. Revisor i Vetlanda–Sävsjö järnvägsaktiebolag 1887–1889 och 1899. Revisor i Smålands enskilda bank 1888–1898. Suppleant i styrelsen för Nässjö–Oskarshamns järnväg 1891–1897. Kapten i regementet 1894-08-06. RSO 1896-06-06. Kapten vid regementet s. å. 25/9. Ledamot i styrelsen för Smålands med 11. provinsers hypoteksförening 1898–1931. Ordförande i styrelsen 1914 och föreningens verkst. direktör 1917. Major vid första livgrenadjärregementet 1901-08-12. Överstelöjtnant därst. 1904-07-15. Överste i armén och t. f. chef för Kalmar regemente 1910-02-18. Överste och chef för nämnda regemente s. å. 8/3. Ordförande i styrelsen för Smålands enskilda bank 1910–1918. Ledamot av stadsfullmäktige i Eksjö 1911–1915. KSO2kl 1913-06-06. Avsked 1914-10-16. Styrelseledamot i Sveriges allm. hypoteksbank 1920–1928. Avsked från beställning såsom överste i andra arméfördelningens reserv 1924-04-25. Biogr i Väd? Död 1933-08-16 i Brännkyrka förs, Stockholm (db 184) och begraven i Stenberga förs Ägde Salshult och Störstorp i Stenberga socken, Jönköpings län, Sjögle i Skirö socken, Jönköpings län och en tid villa Casémi vid Eksjö samt arrenderade Haga i Lemnhults socken, Jönköpings län 1882–1885. Gift 1883-08-28 i Jönköping med friherrinnan Naëmi Elisabet (Emi) Lilliecreutz, född 1864-02-24 Ulås. Död 1934-12-31 i Stockholm, Brännkyrka förs (db nr 307) och begr i Stenberga förs, dotter av kaptenen friherre Fritz Lilliecreutz, och Margareta Lindström.

Barn:

 • Per Hammar, född 1884. Järnvägsingenjör. Se Tab. 47.
 • Greta Maria, född 1886-06-15 på Trollebo i Lemnhults socken. Död 1934-07-04 i S:t Görans förs, Stockholm (db nr 186). Gift 1907-08-22 i Linköpings domkyrka med maskininspektören för enskilda järnvägar i väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, RVO, Lars Valdemar Ståhle, född 1875-02-24.
 • Anna Elisabet (Anna-Lisa), född 1890-08-18 i Eksjö. Gift 1915-09-11 i Stenberga socken (Göteborg, Vasa förs, vb) med verkstadsdirektören vid statens järnvägar, RNO, RVO, Constans Carl Duodecimus Sabelström, född 1877-05-05 i Mönsterås
 • Helfrid Harriet Aurore, född 1893-05-18 i Eksjö. Gymnastikdirektör.
 • Jon Carl Otto, född 1899-12-16 i Växjö. Studentexamen i Växjö 1918-05-24. Elev vid tekniska högskolan 1919. Utexaminerad från Alnarps lantbruksinstitut 1925. Gift 1928-11-03 i Stockholm (Ystads förs, vb) med Sonja Persson i hennes 2:a gifte (gift 1:o med löjtnanten vid Värmlands regemente Carl Gustaf Broberg, från vilken hon 1928-02-27 blev skild, född 1896-01-06), född 1903-08-03 i Ystad, dotter av grosshandlaren och vice konsuln Olof Persson och Olga Johanna Söderström.

TAB 47

Per Hammar (kallar sig Hammar) (son av Carl Adam Constans, tab 46), född 1884-08-18 på Haga. Järnvägsingenjör i El Tunal, Argentina, död 1938. Gift 1:o 1911 med Hildur Sigrid Virginia Claeson, född 1877, död 1912-06-12 i Güenes i Argentina. Gift 2:o 1913-06-02 med Maria Hortencia de Rada, född 1897-04-01

Barn:

 • 2. Noemi (Naëmi) Mary,född 1914-08-01. Gymnastiklärarinna, Salta, Argentina
 • 2. Maria'' Aurore, född 1916-07-03. Teckningslärarinna. Gift 1938-12-21 med tjänstemannen Brigído José Zavaleta (Salta, Argentina), född 1908-03-15
 • 2. Hortensia, född 1918-03-12. Bankbiträde, Salta, Argentina.
 • 2. Nelly Matilde, född 1920-08-12. Lärarinna, Salta, Argentina.
 • 2. Carlos Adam,född 1923-04-30, död 1926-10-12.
 • 2. Greta del Valle, född 1931-05-18. Lärarinna.

TAB 48

Fritz Jon Adam, (son av Carl Adam Constans, tab 46), född 1888-04-07 i Jönköping. Fänrik i Kalmar regementes reserv 1916-02-04. Löjtnant därst. 1918-02-08. Landstormsområdesbefälhavare för Målilla landstormsområde. Landstormsområdesbefälhavare för Sävsjö landstormsområde 1931. Gift 1915-06-05 i Diö i Stenbrohults förs med Signe Maria Svanström, född 1887-03-31 i Worcester, Mass., U.S.A., död 1937-10-29 på Salshult i Stenberga förs, Jönköpings län (db nr 4), dotter av ingenjören John S Svanström och Betty Ahlström.

Barn:

 • Maria Elisabet (Beth),
 • Carl'' Adam,
 • John Fritz Gustaf (Gösta),
 • Jon Adam,

TAB 49

Henrik Carl Adam, (son av Carl Adam Constans, tab 46), född 1898-09-14 i Växjö. Studentexamen därst. 1919-05-16. Officersaspirant 1920-06-05. Elev vid krigsskolan s. å. 15/10. Utexaminerad 1921-12-17. Fänrik vid Smålands husarreg, s. å. 31/12. Underlöjtnant därst. 1923-12-31. Överförd på övergångsstat 1925-11-27. Löjtnant i regementet 1926-12-10. Löjtnant i armén på övergångsstat vid Livregementets husarer 1928-01-01. Ryttmästare i regementet 1936-12-11. Gift 1:o 1923-08-11 i Ösmo kyrka, Stockholms län med Greta Cornelia Roos, från vilken han 1932 blev skild, född 1902-06-11 i Stockholm, Kungsholms förs, fosterdotter av godsägaren Carl Johan Adolf Boos och Berta Sofia Vilhelmina Sjöcrona. Gift 2:o 1937-05-17 i Stenberga förs, Jönköpings län med Elsa Selma Tyra Amalia Isæus, född 1909-03-10 i Stockholm, Adolf Fredriks förs, död 1938-05-27 å Eksjö lasarett, Stenberga förs, Jönköpings län. Dotter av kaptenen Paul Ragnar Isæus och Selma Thérèse Adèle de la Croix.

Barn:

 • 1. Brite Margareta (Margret) Henriksdotter
 • 1. Berta Gunilla Henriksdotter
 • 1. Naëmi Cornelia Henriksdotter
 • 2. Selma Elsa Birgitta

TAB 50

Erik Adolf, (son av Otto Fredrik, tab 42), född 1728-07-06 Änghult. Volontär vid Bousquets, sedan prins Gustafs regemente, 1745-11-00. Furir därst. 1746. Förare 1748-02-00. Sergeant s. å. Fänrik vid Kalmar regemente 1749-02-22. Löjtnant därst. 1750-09-19. Kapten vid marinkåren 1762-03-09. Död 1762-04-18 i Stralsund. Gift 1757-08-30 i Växjö med Johanna Helena Osander, adlad Sanderskiöld, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1763-06-24 i Växjö med domprosten därst., teol. doktor Nils Alin i hans 2:a gifte [gift 1:o 1753 med Anna Geska Stobæa, född 1731, död 1760, dotter av professorn i Lund Nils Stobæus och Maria Ingelström], född 1712-09-01, död 1773-11-16 i Växjö), född 1735-03-05 i Växjö, död 1816-06-10 Knapegården, dotter av biskopen Olof Osander och hans 1:a hustru Margareta Birgitta Göeding.

Barn:

 • Fredrik Olof, född 1758-06-12 i Växjö. Sekundkorpral vid Smålands kavalleriregemente 1773-10-14. Fänrik vid Västmanlands regemente 1777-04-23. Genom byte fänrik vid Kronobergs regemente 1780-12-06. Löjtnant därst. 1784-05-18. Kapten 1789-11-21. RSO 1790-08-21 vid Värälä. Sekundmajor 1793-09-18. Avsked 1798-12-20. Död ogift 1816-12-19 i Ödetofta Sjögård i Tolgs socken, Kronobergs län. Bevistade kriget i Finland 1788–1790, var med på örlogsflottan 1788 i slaget vid Hogland, bevistade 1789 reträtten från Högfors, 1790 bataljen vid Valkeala och Keltis baracker.
 • Adam Lorentz, född 1759-05-01 Bo. Student i Lund 1774. Sergeant vid Kalmar regemente. Fältväbel och sekundadjutant därst. 1777-04-30. Fänriks indelning 1778-04-08. Löjtnant 1784-10-18. Stabskapten 1786-04-12. Major 1793-03-14. RSO 1795-04-28. Avsked med överstelöjtnants karaktär 1798-03-29. Död barnlös 1827-12-02 på Knapegården, vilken egendom hans fru hade fått i testamente efter sin syssling, överstinnan Ulfvenklou, född friherrinna von Grooth. Deltog i finska kriget 1788–1790. Gift 1795-12-19 på Knapegården med Henrietta Ingeborg Ehrencrona, född 1757-06-03, död 1826-11-30 på Knapegården, dotter av löjtnanten Hans Gustaf Gammal Ehrencrona, och hans 1:a fru Brita Maria Hammarberg.
 • Carl Gustaf, född 1760-03-29 på Bo. Student i Lund 1774. Kom i tjänst 1776. Furir vid Jönköpings regemente s. å. 28/3. Stabsfänrik 1777-09-10. Genom byte stabsfänrik vid Kronobergs regemente 1782-01-30. Löjtnant därst. 1785-03-02. Kapten i regementet 1789-11-21. Kapten med kompani 1792-11-23. Transp. till konungens eget värvade regemente 1795-12-20. Avsked s. å. 20/12. Död ogift 1813-01-12 på Knapegården. Bevistade kriget i Finland 1788–1790, var med i affären vid Fredrikshamn 1788, bataljerna vid Uttismalm, Liikala och Värälä 1789, bataljerna vid Valkeala och Keltis baracker 1790.
 • Otto Henrik, född 1761-05-05, död 1762-07-22 i Växjö.

TAB 51

Adam, (son av Jon, tab 41), till Byestad och Ankarsnäs i Korsberga socken, Jönköpings län. Född 1697-01-23 på Berg. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1711. Kvartermästare därst. 1712-08-03. Kornett 1715-10-10. Löjtnant 1716-07-04. Ryttmästares avsked 1741-08-07. RSO 1770-04-28. Död s. å. 3/6 på Byestad. Gift 1723-03-25 Malma med Beata Margareta Bock af Näs, född 1695-08-07 på sistnämnda egendom, död 1785-04-08 på Byestad, dotter av majoren Lennart Bock af Näs, och Margareta Lilliehöök af Gälared och Kolbäck.

Barn:

 • Margareta Beata, född 1724-01-04, död ogift 1800-05-25 på Ankarsnäs.
 • Jon, född 1725-06-18, död s. å. 6/10.
 • Sofia Cornelia, född 1727-04-02, död 1784-08-28 Åreda. Gift 1752-12-28 på Byestad med lagmannen Per Andersson Unge, född 1715-04-05, död 1795-03-09 på Åraby. En ljuskrona med deras namn och tidsbestämningen 1757-10-18 finnes i Hemmesjö kyrka
 • Leonard Fredrik, född 1728-08-03. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1735. Sergeant vid kronprinsens regemente 1743. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1747. Kornett därst. 1749. Löjtnant 1750-09-19. Död ogift 1758-11-25 vid Pasewalk i Pommern under kriget.
 • Catharina Maria, född 1729-06-17, död 1766-02-28 Hökatorp. Gift 1753-12-27 på Byestad med löjtnanten Erik Otto de la Grange, i hans 1:a gifte, född 1729, död 1790.
 • Johan Adam, född 1730-06-09, död s. å. 10/9.
 • Göran, född 1731-06-21 på Byestad. Volontär vid fortifikationen 1747. Adjutant vid Smålands kavalleriregemente 1750-09-19. Kornett därst. 1752. Ryttmästares avsked 1762-04-01. RSO 1770-04-28. Död barnlös 1794-08-27 i Sunnerå i Ryssby socken, Kronobergs län. Gift 1761-03-24 Håkantorp med Emerentia Sabina Skytte af Sätra, född 1734-12-07 Byvärma, död 1762-04-08 på Sunnerå, dotter av ryttmästaren Bengt Skytte af Sätra, och hans 1:a fru Margareta Brita Meck.
 • Eva Catharina, född 1732-06-18, död 1768-02-14 på Sunnerå. Gift 1752-10-25 på Byestad med löjtnanten Göran Esaias von Bruse, född 1729, död 1758.
 • Anna Elisabet, född 1733-08-04, död 1805-03-26 på Byestad. Gift där 1767-04-20 med kaptenen Magnus Vilhelm Netherwood, född 1737, död 1808.
 • Adam, född 1734-08-24. Sekundadjutant vid Kronobergs regemente 1757-01-21. Fänriks indelning därst. 1768-03-18. Löjtnant 1769-02-21. RSO 1770-04-28. Avsked s. å. 3/7. Riddarhusdirektör 1779-01-25–17867. Bankofullmäktig 1786–18007. Död ogift 1806-03-23 i Stockholm. 'Han var en ivrig oppositionsman på riddarhuset och blev för sin bekantskap med general Pechlin misstänkt såsom medveten om konung Gustaf III:s mord.'
 • Agneta Hedvig, född 1736-08-02, död 1816-09-23. Gift 1767-09-25 på Byestad med sin syssling ryttmästaren Casper Stålhammar, född 1740, död 1820.
 • Per, född 1737-09-12, död 1738-03-20.
 • Carl, född 1739. Ryttmästare. Död 1810. Se Tab. 52

TAB 52

Carl, (son av Adam, tab 51), till Skärsjö i Bälaryds socken, Jönköpings län. Född 1739-09-16 i Korsberga socken, Jönköpings län. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1754. Korpral därst. 1757-07-25. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1758-05-01. Löjtnant därst. 1763-12-20. Transp. till adelsfaneregementet 1768-07-12. Ryttmästare i armén 1773-03-03. RSO 1779-01-24. Avsked ur krigstjänsten 1795-04-07. Död 1810-09-12 på Västanå vid Eksjö. Han bevistade pommerska kriget och tjänstgjorde 1761 och 1762 vid Sprengtportens frikår. Gift 1:o 1766-08-30 i Jönköping med Helena Svensson i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1760-10-31 med assessorn i Göta hovrätt Christian Papke död hans 2:a gifte [gift 1:o 1758-03-00 med Ingeborg Margareta Hård af Segerstad, född 1735-05-24, död 1759-06-21 i Jönköping, dotter av överstelöjtnanten Johan Adolf Hård af Segerstad, och Catharina Silfversparre), född 1718-07-25 i Lund, död 1761-07-01 i Jönköping), född 1740, död 1771-08-15 på Skärsjö och begraven s. å. 21/8, dotter av borgmästaren i Västervik Sven Johansson och Christina Johansdotter. Gift 2:o 1780-03-12 på Skärsjö med den 1:a fruns systers styvdotter friherrinnan Birgitta Magdalena Duwall, född 1736-10-15 på Stora Djula, död 1812-04-25 i Eksjö, dotter av ryttmästaren friherre Gustaf Johan Duwall, och hans 2:a fru Sara Maria Dreffling.

Barn:

 • 1. Beata Christina, född 1767-04-16 på Älmtaryd i Agunnaryds socken, Kronobergs län, död 1821-05-14 Skälsnäs. Gift 1785-07-12 på Skärsjö med överstelöjtnanten Otto Magnus Braun, född 1749, död 1804.
 • 1. Carolina Helena, född 1768, död 1812-04-23 i Karlshamn. Gift 1808-06-24 med handlanden i Karlshamn Sven Lundberg i hans 2:a gifte (gift 1:o 1789-11-24 i Nosaby socken, Blekinge län, med Helena Christina Testrup, född 1761-01-24 i Farstorps socken, Kristianstads län, död 1807 i Karlshamn, dotter av lanträntmästaren Mattias Testrup och Eleonora Lovisa Pihlman)8, död 1818.
 • 1. Margareta Sofia, född 1769-04-23 på Skärsjö, död 1805-09-29 Tyllinge. Gift 1795-05-08 på Skärsjö med sin kusin och sin styvmoders broder, ryttmästaren friherre Svante Johan Duwall, i hans 1:a gifte, född 1746, död 1819.
 • 1. Anna Catharina, född 1770-06-06 på Skärsjö, död 1831-03-23 på Kristineberg Östergötlands län. Gift 1811-02-12 i Dalhems kyrka med sin både kusin, svåger och styvmoders broder, ryttmästaren friherre Svante Johan Duwall, i hans 2:a gifte, född 1746, död 1819.
 • 1. Adam Fredrik, född 1771-04-20 på Skärsjö. Kornett vid adelsfaneregementet 1778-08-19. Reste ur riket 1797-12-19 men återkom sedan.

Källor

1El. 2Wä. 3SL. 4SB. 6Um. 6Bl. 7At (RA). 8Ll. 9Lk. 10Sjundeå kyrkoarkiv.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: