:

Rosentwist nr 1330

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Rosentwist nr 1330 Utdöd 1938-03-13

Adlad 1695-07-13, introd. 1697. Helt utslocknad 1964-03-23.

En brorson till den adlade, hovintendenten Johan Gustaf Tvist, blev omkring 1720 adlad Lagertvist, men ej introd.

Rosentwist A133000.jpg

TAB 1

Johan Twist. Härstammade från England. Handelsman och rådsherre i Lübeck. Gift på 1630-talet med Erdmuth Schleij.

Barn:

 • Johan Twist, född 1638 i Lübeck. Nedsatte sig i Halmstad, där han 1660 blev handelsman och rådman. Död före 1693. Gift 1:o 1667 i Varberg med Elsa Johanna Hummel, född 1649, död 1683-10-24, dotter av handelsmannen i Varberg Peter Hummel. Gift 2:o 1686-04-16 med Margareta Kniphoff i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1693-05-26 med den första fruns broder borgmästaren i Varberg Peter Hummel, född 1646, död 1709), död 1718 och begraven 1718-08-03.

Barn:

 • 1. Peter Twist, adlad Rosentwist, till Hanaskog i Kviinge socken, Kristianstads län. Född 1668-03-16 i Halmstad. Student i Lund 1684 (Sgn.). Auditör vid tyska livregementet till fot. Fältsekreterare. Häradshövding i Villands, Gärds och Albo härader i Skåne 1693-08-22. Adlad 1695-07-13 (introd. 1697 under 1330). Död 1710-03-18 På Hanaskog och begraven i Kviinge kyrka. Gift 1:o 1696 med Agneta Juring, adlad och adopterad Billingsköld, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1682-01-22 med överkommissarien Gabriel Månsson Hilletan, adlad Hilletan, i hans 2:a gifte, född 1641, död 1689), död 1702, dotter av borgmästaren i Kristianstad Hans Juring och Margareta Weinheim, som i sitt 2:a gifte hade kammarrådet Hans Billing, adlad Billingsköld. Gift 2:o 1703-10-06 med Eleonora Tornerefelt, född 1682, död 1754-09-13 i Glimåkra socken, Kristianstads län dotter av ryttmästaren Anders Tornerefelt, och Ingeborg Sabelsköld.

Barn:

 • 1. Elsa Catharina, född 1697-05-25 i Kristianstad, död 1762-05-03. Gift 1714-12-14 med hovrättsrådet i Göta hovrätt Bastian Bering, död (Ssn.) 1734-11-06.
 • 2. Carl Gustaf, född 1704-10-05. Korpral vid stånddrabantregementet 1719. Auskultant i Göta hovrätt 1721. Vice häradshövding inom Skåne. Häradshövding i Halland 1747-12-13. Död ogift 1750-12-11 i Varberg.
 • 2. Agneta, född 1706-04-14, död 1706-06-10.
 • 2. Anders, född 1707. Kapten. Död 1768. Se Tab. 2
 • 2. Johan, född 1708. Ryttmästare. Död 1758. Se Tab. 14
 • 2. Peter Reinhold, född 1710. Jägerifiskal. Död 1768. Se Tab. 18.

TAB 2

Anders (son av Peter Twist, adlad Rosentwist, Tab. 1), född 1707-10-04 på Hanaskog. Ryttare vid gröna dragonregementet. Volontär vid Bengt Horns regemente. Sergeant vid Bengt Horns regemente. Fänrik vid Bousquets garnisonsregemente 1739. Löjtnant vid kronprinsens regemente 1749-03-21. Kaptens avsked 1750-08-21. Död 1768-09-30 Harastorp s län. Gift 1746-12-30 med Beata Carolina Jordan, född 1721-05-25, i Hästveda socken, (At (S).) Kristianstads län, död 1783-12-07 på Harastorp och begraven 1783-12-17, dotter av ryttmästaren Adam Johan Jordan, och Anna Catharina Ekeberg.

Barn:

 • Sofia Elisabet, född 1747-09-08, död 1816-05-10 på Kasby i Lagga socken, Stockholms län. Gift 1773-09-05 på Harastorp med majoren Magnus Carl Sundel, adlad och adopterad Stiernheim, född 1732, död 1777.
 • Adam Christian, född 1749. Major. Död 1824. Se Tab. 3
 • Hedvig Eleonora, född 1752-08-04, död 1752-11-08.
 • Ebbe Ludvig, född 1754. Överste. Död 1821. Se Tab. 12

TAB 3

Adam Christian (son av Anders, Tab. 2), född 1749-04-20 i Färlövs socken, Kristianstads län. Volontär vid prins Fredrik Adolfs regemente 1763-09-15. Rustmästare vid prins Fredrik Adolfs regemente 1764-09-30. Förare 1767-06-18. Fänrik 1772-02-12. Löjtnant vid konungens regemente 1774-06-06. Kapten vid konungens regemente 1782-06-25. RSO 1788-07-21. Major i armén 1789-04-28. Sekundmajor vid vid konungens regemente 1795-04-07. Avsked 1796-10-26. Död 1824-05-12, på Skogbro i Stoby socken, Kristianstads län och begraven 1824-05-18. Han bevistade på örlogsflottan det ryktbara sjöslaget vid Hogland 1788-07-17. Gift 1789-04-21 i Malmö med Hedvig Aurora Montell, född 1764-09-20, död 1854-06-24 i Kristianstad, dotter av kommendanten i Malmö, majoren Per Johan Montell och Maria Elisabet Pripp.

Barn:

 • Beata Elisabet, född 1793-04-03 i Malmö, död 1873-06-29 i Kristianstad. Gift 1819-09-17 på Skogbro med fortifikationsbefälhavaren i Kristianstad, majoren, RSO, Gustaf Mauritz Melander, född 1779-07-06 i Stockholm, död 1829-03-28.
 • Adolf Johan, född 1799. Ryttmästare och postmästare. Död 1860. Se Tab. 4.
 • Sofia Aurora, född 1801-04-30 på Skogbro, död ogift 1857-09-17 i Kristianstad.
 • Carl Ludvig, född 1805. Kapten. Död 1878. Se Tab. 9

TAB 4

Adolf Johan (son av Adam Christian, Tab. 3), född 1799-04-02 Skogbro s län. Kvartermästare vid skånska linjedragonregementet 1800-06-18. Kornett vid samma, då skånska husarregementet 1815-01-23. Löjtnant skånska husarregementet 1817-12-09. Ryttmästare 1831-02-12. RSO 1843-02-04. Postmästare vid Åby (nu Klippan) 1852-01-17. Död i Åby (nu Klippan) 1860-12-17. Gift 1820-11-10 i Stoby kyrka med Helena Beata Mobeck, född 1799-01-25 i Stoby prästgård, död 1876-12-25 Åby s län, dotter av prosten Magnus Fredrik Mobeck och Helena Catharina Frykner.

Barn:

 • Adolf Herman, född 1820-05-06 i Stoby socken, död i Stoby socken, 1823-05-10 och begraven 1823-05-16.
 • Christian Fredrik Teodor, född 1822. Kapten. Död 1869. Se Tab. 5
 • (Annette?) Anna Beata, född 1823-08-05, död 1882-12-07 i Lund. Gift 1856-10-21 på Åby med lantbrukaren Edvard Henrik Helge Nordenstierna, född 1827, död 1896.
 • Augusta Sofia Vilhelmina, född 1824-12-29, död på 1890-talet.
 • Carl Adolf, född 1827. Fanjunkare. Död 1871. Se Tab. 6
 • Axel August Ferdinand, född 1829-04-10 på Sandby kungsgård i Sandby socken, Kristianstads län. Student i Lund 1849. Jur. examen 1855. Vice häradshövding. Överflyttade till Nordamerika. Död i Nordamerika 1867.
 • Melker Emanuel, född 1831. Sergeant. Död 1907. Se Tab. 8
 • Augusta, född 1833-03-00, död 1833-05-09.
 • Knut Erland, född 1835-09-12, död 1836-07-25.
 • Hedvig Matilda Eufrosyne Lovisa, född 1837-02-22, död 1880-03-04 i Lund. Gift 1867-04-24 på Åby med provinsialläkaren i Göteborgs distrikt, med. doktorn Anders Robert Vilhelm Sjöström, född 1834-12-06 i Kristianstad, död 1877-06-27 i Mölndal i Fässbergs socken, Göteborgs och Bohus län.
 • Mariana Tomasine, född 1839-11-10 på Åby, död 1912-03-22 i Hälsingborg. Gift 1885-07-07 på Åby med provisorn å apoteket Kärnan i Hälsingborg, examinerade apotekaren Gustaf Gudmund Nordgren, född 1852-11-13 i Hälsingborg, död i Hälsingborg 1897-11-06.

TAB 5

Christian Fredrik Teodor (son av Adolf Johan, Tab. 4), född 1822-02-20 på Sandby kungsgård. Kadett vid Vendes artilleriregemente 1838-06-19. Konstapel vid Vendes artilleriregemente 1839-03-20. Avsked 1840-04-07. Sergeant vid norra skånska infanteriregementet 1840-04-10. Underlöjtnant vid norra skånska infanteriregementet 1843-02-18. Löjtnant 1849-12-04. Kapten 1856-04-03. Död 1869-03-31 i Landskrona. Gift 1860-08-19 Bjuvsgård med Rosalie Fredrika von Normann, född 1834-03-30 i Stralsund, död 1905-08-13 i Hälsingborg, dotter av kaptenen Carl Vilhelm von Normann och Vilhelmina Fredrika Wichman.

Barn:

 • Rosalie Leila Amalia, född 1864-09-12. Gift 1912-10-05 i Hälsingborg med före detta läroverksadjunkten RVO, filosofie kandidat Johan Adolf Ryde i hans 2:a gifte (gift 1:o 1894-04-21 i Hälsingborg med hennes kusin Emma Hilma Annette Rosentwist, se Tab. 6), född 1858-08-13 i Väne-Ryrs socken, Älvsborgs län.

TAB 6

Carl Adolf (son av Adolf Johan, Tab. 4), född 1827-04-06 Skoglösa s socken, Kristianstads län. Volontär vid skånska husarregementet 1843-02-15. Sergeant vid skånska husarregementet 1845-10-02. Fanjunkare 1851-06-16. Död 1871-06-10 Herrevadskloster s län. Gift 1858-09-09 i Kristianstad med Augusta Maria Margareta Sjöström, född 1832-12-15 i Kristianstad, död 1921-03-04 i Hälsingborg ]], dotter av fabrikören Gustaf Sjöström och Matilda Isberg.

Barn:

 • Helga Beata Matilda, född 1859-06-20 i Sandby socken, Kristianstads län, död 1916-05-03 i Hälsingborg. Gift 1883-04-29 i Hälsingborg med handlanden i Hälsingborg Otto Gerhard Olin, född 1852-01-21 i Höganäs i Väsby socken, Malmöhus län.
 • Signe Maria Eufrosyne, född 1862-10-29 i Sandby socken. Stiftsjungfru. Avgångsexamen vid högre lärarinneseminariet i Stockholm 1889-06-01. Lärarinna vid högre elementarskolan för flickor i Hälsingborg. Avsked 1925.
 • Edit Frida Tomasine, född 1865-10-18 i Södra Vrams socken, Malmöhus län, död ogift 1888-11-17 i Hälsingborg.
 • Birger Adolf Gustaf, född 1868. Disponent. Se Tab. 7
 • Emma Hilma Annette, född 1870-02-09 på Bjuvs boställe i Bjuvs socken, död 1911-09-23 i Hälsingborg. Gift 1894-04-21 i Hälsingborg med adjunkten vid högre allmänna läroverket i Västervik, filosofie kandidat John Adolf Ryde i hans 1:a gifte (gift 2:o 1912-10-05 i Hälsingborg med hennes kusin Rosalie Leila Amelie Rosentwist, se Tab. 5), född 1858-08-13 i Väne-Ryr i Väne-Ryrs socken, Älvsborgs län.

TAB 7

Birger Adolf Gustaf (son av Carl Adolf, Tab. 6), född 1868-04-26 på Rjuvs boställe. Överflyttade till Nordamerika och blev färgeriföreståndare i Providence i Rhode Island. Disponent och delägare i firman Rosentwist & Görner i Boston. Vice konsul i Boston 1906-06-23. RVO 1907-12-01. Avsked 1920-02-25. Har återflyttat till Sverige. Ägde Riseberga i Riseberga socken, Kristianstads län och villa Linerva i Hälsingborg. Död 1938-03-13 å Risberga gård, Krist., och utslocknade med honom denna adl. ätt på svärdsidan. (Risberga förs., Krist. db nr 12). Gift 1893-04-26 i Lawrence, Massachusetts, USA, med Emma Christina Görner, född 1874-03-25 i Mühlhausen i Tyskland, dotter av fabrikören Gustaf Adolf Görner och Fredrika Eckardt.

Barn:

 • Otto Gustaf Adolf, född 1894-05-12 i Providence, död 1908-07-24 i Göttingen, Tyskland.

TAB 8

Melker Emanuel (son av Adolf Johan, Tab. 4), född 1831-10-17 Stänkeslycke s län. Volontär vid skånska husarregementet 1851-06-16. Sergeant vid skånska husarregementet 1856-06-13. Avsked 1881-12-02. Död 1907-11-28 Rosentorp s län. Ägde gård i Landskrona. Gift 1858-06-27 Åby s län med Josefina Dionora Lövegren, född 1840-06-26 i Kristianstad, död i Kristianstad 1917-05-02 ]], dotter av bagarmästaren Johan Jakob Lövegren och Carin Hultberg.

Barn:

 • Ebba Gerda Emilia, född 1858-06-15 på Åby, död 1878-01-16 Landskrona.

TAB 9

Carl Ludvig (son av Adam Christian, Tab. 3), född 1805-02-14 Skogbro s län. Kadett vid Karlberg 1818-09-28. Utexaminerad 1824-09-23. Fänrik vid norra skånska infanteriregementet 1824-12-01. Löjtnant vid norra skånska infanteriregementet 1839-05-22. Kapten 1845-10-09. RSO 1854-12-18. Avsked 1856-01-31. Död 1878-01-27 i Kristianstad. Ägde Stora Molla i Östra Ljungby socken, Kristianstads län 1841–1874. Gift 1835-01-15 Öströö med friherrinnan Anna Matilda Gustava Falkenberg af Trystorp, född 1809-10-11 i Varberg, död 1874-03-24 på Stora Mölla, dotter av löjtnanten friherre Ulrik Falkenberg af Trystorp, och Jeannette Liedberg.

Barn:

 • Adam Fredrik Ulrik, född 1836. Kapten. Död 1893. Se Tab. 10
 • Hedvig Johanna (Hedda), född 1837-08-10 på Öströö, död 1889-04-01 i Höganäs. Gift 1861-09-26 på Stora Mölla med disponenten för Höganäs stenkolsverk, RVO, civilingenjören Carl Gustaf Julius Frosell, född 1832-12-30 i Stockholm, död 1916.
 • Bror Adolf (Adde), född 1842. Kammarherre och major. Död 1907. Se Tab. 11.
 • Eva Matilda Charlotta, född 1844-05-01 på Stora Mölla, död 1888-06-23 i Malmö. Gift 1867-07-09 på Stora Mölla med kassören vid järnvägsstyrelsens huvudkontor i Stockholm, före detta löjtnanten vid väg- och vattenbyggnadskåren, RVO, Johan Peter Benedikt Torell, född 1837-06-03 i Hälsingborg. Död 1933-06-05 i Lunds stadsförs.. Begraven i Västra Skrävlinge förs., Malm.
 • Julia Elisabet, född 1851-01-08 på Stora Mölla. Död 1933-07-10 i Höörs förs., Malm.. Begraven i Malmö (Pauli Norra). Gift 1:o 1873-08-19 i Östra Ljungby kyrka med distriktsingenjören Herman Mauritz Upmark, född 1845-10-12 Hammar, död 1874-09-01 i Navesta by i Dunkers socken, Södermanlands län. Gift 2:o 1878-05-01 i Kristianstad med maskindirektören vid tredje distriktet av statens järnvägar, RNO, RVO, Gustaf Fredrik Brodin, född 1842-05-22 i Stockholm, död 1899-09-17 i Malmö.

TAB 10

Adam Fredrik Ulrik (son av Carl Ludvig, Tab. 9), född 1836-01-26 på Skogbro. Student i Lund 1852-12-17 volontär vid norra skånska infanteriregementet 1853-03-15. Furir vid norra kånska infanteriregementet 1853-07-02. Officersexamen 1854-12-22. Underlöjtnant vid regementet 1855-03-16. Elev vid statens järnvägsbyggnader 1855. Nivellör 1857. Stationsingenjör 1861. Löjtnant 1862-09-18. Avsked med tillstånd att kvarstå som löjtnant i armén 1864-04-26. Baningenjör vid statens järnvägstrafik 1864-06-01. RDDO. Kaptens n. h. o. v. 1874-05-01. Avsked ur armén 1874-05-01. RVO 1888-12-01. Död 1893-01-15 å Villan vid Alvestad. Ägde gård i Alvestad i Aringsås socken och del i Kosta glasbruk i Ekeberga socken, Kronobergs län 1865–1893. Gift 1864-06-04 på Gåvetorp i Lekaryds socken, Kronobergs län med Eva Charlotta Elisabet Jenny Angerstein, född 1843-11-01 på Gåvetorp, död 1909-10-04 i Alvestad, dotter av kammarherren Uno Angerstein och Eva Carolina Leander.

Barn:

 • Evy Matilda Ingeborg Nanny, född 1865-06-18 i Alvestad. Död 1935-02-19 i Malmö (Limhamns förs., db nr 21). Gift i Alvestad 1:o 1884-04-19 med före detta postdirektören i Malmö, KVO2kl, RNO mm, Hugo Ludvig Pontus Winroth, från vilken hon blev skild, född 1849-04-09 i Stockholm. Död 1936-08-13 i Malmö, S:t Petri förs. Begraven i Falsterbo. Gift 2:o 1889-02-25 i Alvestad med tyske vice konsuln i Malmö, RVO, Johan Teodor Hallbäck, född 1853-02-19 i Malmö, död i Malmö 1921-09-17.
 • Ada Fredrika Elisabet, född 1868-08-01 och död 1870-04-15 i Alvestad.
 • Carl Fredrik Uno, född 1870-11-02 i Alvestad. Mogenhetsexamen 1891-06-09. Volontär vid Kronobergs regemente 1891-06-12. Sergeant i regementet 1892-06-18. Elev vid krigsskolan 1892-08-16. Avgick från krigsskolan 1893-06-06. Reservofficersexamen 1893-07-12. Reservunderlöjtnant vid Kronobergs regemente 1893-12-08. Underlöjtnant i Kongostatens tjänst 1896-02-06–1896-11-15. Stationsskrivare vid statens järnvägar 1897-06-01. Avsked ur Kronobergs regementes reserv 1902-11-14. Avsked från statens järnvägar 1921-05-26. Död 1935-05-17 i Lund (Höörs förs., Malm. db nr. 22). Gift 1933-07-03 i Höörs förs., Malm ]], med Elisabeth Brodin, född 1885-09-03 i Malmö, S:t Petri förs.

TAB 11

Bror Adolf (Adde) (son av Carl Ludvig, Tab. 9), född 1842-03-31 på Stora Mölla i Östra Ljungby socken, Kristianstads län. Fanjunkare över stat vid skånska dragonregementet 1858-06-26. Studentexamen i Lund 1858-12-20 och linjeofficersexamen 1860-12-21. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet 1861-01-09. RDDO 1868-07-21. Löjtnant i regementet 1870-11-11. Regementskvartermästare 1875-05-14. Ryttmästare i regementet 1881-07-01 och vid regementet 1882-09-05. Ledamot av direktionen för Kristianstad–Hässleholms järnväg 1884. RSO 1885-05-15. Chef för kavalleriskolan i Stockholm 1888–1889. Kammarherre 1890-03-12. Major 1890-05-09. Ledamot av direktionen för Kristianstads enskilda bank 1894. Verkställande direktör i sparbanken i Kristianstad 1897. Avsked från regementet 1898-01-22. Död 1907-03-03 i Lund. Ägde Villa Danö vid Arilds läge i Brunnby socken, Malmöhus län och gården nr 67 vid Gustaf Adolfs torg i Malmö samt genom gifte del i Nobynäs i Lommaryds socken, Jönköpings län. Gift 1872-02-12 i Eksjö med Berta Adelaide Marie Louise Stierngranat, född 1851-05-31 på Åkerslund, död 1933-02-17 i Lunds stadsförs.. Begraven i Solna förs., Sth. Dotter av översten Gustaf Georg Henrik Stierngranat, och friherrinnan Antoinetta Ulrika Augusta von Liewen.

Barn:

 • Anna Märta Elisabet Antoinette, född 1873-11-23 i Kristianstad. Gift 1:o 1894-12-10 i Kristiandstads kyrka med kurläkaren i S:t Blaisen i Badiska Schwarzwald, med. doktorn Robert Vilhelm Tatzel, född 1861-01-18 i Mittelwalde i Schlesien. Gift 2:o 1907-10-05 med med. doktorn, friherre Herman Schmidt von und zum Stein, född 1862-09-26, död 1939.
 • Anna Berta Matilda Charlotta, född 1875-04-06 i Kristianstad. Gift 1905-11-23 i Kristianstads kyrka med apotekaren i Dresden Carl Louis Liecke, född 1870-06-11.

TAB 12

Ebbe Ludvig (son av Anders, Tab. 2), född 1754-08-13 i Färlövs socken, Kristianstads län. Volontär vid konungens värvade regemente 1770-11-01. Rustmästare vid konungens värvade regemente 1771-11-03. Fänrik 1773-12-01. Löjtnant 1781-08-02. Kapten 1785-04-20. Sekundmajor 1796-10-26. RSO 1797-11-01. Premiärmajor 1800-06-12. Överstelöjtnant i armén 1805-08-14. Överstelöjtnant vid regementet 1807-12-03. Överste i armén 1809-06-29. Avsked 1811-05-28. Död 1821-07-31 i Kristianstad. Gift 1:o 1789-12-13 i Mellby kyrka, Blekinge län med Anna Beata Catharina Gyllenpamp, född 1764-11-04 i Kristianstad, död i Kristianstad 1797-06-28, dotter av överstelöjtnanten Lorentz Benedikt Gyllenpamp, och Anna Margareta Hellichia. Gift 2:o 1799-11-07 med Anna Sofia Bergh, född 1781-04-03 i Kristianstad, död i Kristianstad 1864-11-21, dotter av kammarrättsrådet Peter Bergh och Elsa Catharina Trana.

Barn:

 • 1. Anders Lorentz Gustaf, född 1794. Kapten. Död 1861. Se Tab. 13
 • 2. Anna Beata Catharina, född 1800-07-20 i Kristianstad, död i Kristianstad 1874-12-11.

TAB 13

Anders Lorentz Gustaf (son av Ebbe Ludvig, Tab. 12), född 1794-06-05 i Blekinge. Fanjunkare vid konungens värvade regemente 1807-10-06. Fänrik vid konungens värvade regemente 1811-06-11. Officersexamen 1811-08-10. Löjtnants n. h. o. v. 1815-08-08. Löjtnant vid konungens värvade regemente 1815-06-03. Löjtnant vid Hallands infanteribataljon 1829-04-04. Kapten i armén 1829-05-16. CXIVJoh:s medalj 1854. Död 1861-04-16 i Laholm. Gift 1826-05-15 i Landskrona med Fredrika Vilhelmina Åbjörnsson, född 1802 i Landskrona, död 1836-05-12 i Laholm, dotter av ekonomidirektören Åbjörn Åbjörnsson och Vilhelmina Rickenberg.

Barn:

 • Beata Vilhelmina, född 1826-07-16 i Landskrona, död ung före modern.
 • Anna Fredrika, född 1827-10-23 i Landskrona, död 1914-09-11 i Jönköping.. Gift 1863-08-06 på Eriksro vid Halmstad med godsägaren Claes Johan Ulfsparre af Broxvik, född 1825, död 1907.
 • Ebba Lovisa, född 1828-12-30 i Landskrona, död ogift 1906-08-23 i Ängelholm.
 • Aurora Vilhelmina, född 1830-03-16, död 1831-09-04.
 • Gustava Elisabet, född 1831-05-06, död 1831-07-28.
 • Anna Beata Catharina, född 1832-05-16, död 1874-12-06 i Kristianstad. Gift i Kristianstad 1866-04-06 med hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge, RNO, Frans Olof Nilson, född 1825-06-02 i Kviinge i Kviinge socken, Kristianstads län, död 1883-10-03 i Kristianstad.
 • Carolina Gustava, född 1833-04-14 i Laholm, död 1874-01-11 Björnskog
 • Constance Vilhelmina, född 1835-02-11 i Laholm, död ogift 1915-01-10 i Malmö, Caroli förs., ]] och begraven 1915-01-13 i Ängelholm.

TAB 14

Johan (son av Peter Twist, adlad Rosentwist, Tab. 1), född 1708-10-11 Hanaskog s län. Volontär vid garnisonsregementet i Stralsund 1729-08-01. Underofficer vid garnisonsregementet i Stralsund 1730-08-16. Korpral vid norra skånska kavalleriregementet 1732-06-06. Kvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet 1740-10-00. Kornett 1742-04-06. Löjtnant 1746-02-19. Regementskvartermästare 1753-09-27. Med ryttmästares karaktär. Död 1758-06-03 på Rügen under pommerska kriget. Gift 1743-04-04 Strö s län med Anna Catharina Danckwardt, född 1715-06-12, död 1795-05-20, i Stockholm, dotter av överdirektören Georg Danckwardt, adlad Danckwardt, och Johanna Maria Papke.

Barn:

 • Eleonora Sabina, född 1744-09-14 Strö ) Malmöhus län, död 1749-04-04.
 • Johanna Gustaviana, född 1745-09-03, levde ogift 1806.
 • Petronella Christina, född 1747-03-01, död ogift 1782-07-07 i Landskrona och jordfäst 1782-07-10 i Landskrona, för att 1782-07-10 begravas i Glumslovs socken.
 • Peter Georg, född 1748-03-12 i Arrie socken, Malmöhus län. Volontär vid fortifikationen 1769-03-28. Konduktör vid fortifikationen 1772-03-11. Löjtnant i armén 1772-09-13. RSO 1772-09-22. Adjutant vid fortifikationen 1778-01-21. Löjtnant på stat 1780-02-16. Kapten vid nämnda regemente 1786-04-12. Avsked 1799-09-30. Död barnlös 1806-04-07 i Kviinge socken, Kristianstads län. Gift 1776-09-01 med Petronella Holmer, född 1753-10-11, död 1824-03-15 i Strö prästgård, dotter av tullförvaltaren Sven Holmer och Sofia Maria Gnospelius.
 • Christian Gustaf, född 1749-12-12 i Arrie socken, död 1749-12-13.
 • Hans August, född 1753. Kamrerare. Död 1814. Se Tab. 15
 • Rutger Fredrik, född tvilling 1753-08-10, död 1755-07-04 och begraven 1755-07-23 i Riseberga socken.

TAB 15

Hans August (son av Johan, Tab. 14), född tvilling 1753-08-10. Kammarskrivare 1773-08-18. Kontrollör vid stora sjötullen i Stockholm. Kamrerare vid stora sjötullen i Stockholm 1791. Avsked. Död 1814-02-16 i Stockholm. Gift 1779-08-07 i Stockholm med Anna Lovisa Baillet, född 1747, död 1817-04-03 i Stockholm, dotter av (Öä.) revisorn i lanttullen Peter Ludvig Baillet och Brita Christina Forsberg.

Barn:

 • Johan Ludvig, född 1780-08-25. Kammarskrivare vid generalsjötullskontoret i Stockholm. Revisor i kammarrätten 1800-03-19. Död ogift 1805-02-23 i Stockholm och i Stockholm begraven 1805-02-28.
 • Anna Fredrika, född 1782-10-13. Stiftsjungfru. Död 1785-10-02 i Stockholm.
 • Gustava Charlotta, född 1784-03-16. Stiftsjungfru. Död 1786 före 2/10 i Stockholm.
 • Fredrik August, född 1785-08-23 i Stockholm. Extra ordinarie tjänsteman vid sjötullverket 1799, i riksgäldskontoret 1802-03-11, vid postverket 1802-10-00. Volontär vid Bohusläns regemente 1807. Sergeant vid Bohusläns regemente 1808-01-02. Fänrik 1808-04-12. Adjutant 1811-06-25. Sekundlöjtnant 1812-03-03. Kapten 1814-06-25. GMtf 1814-08-25. Kapten i arméns generalstab 1817-03-18. Major i arméns generalstab 1820-06-24. Intendent vid utredningsförrådet i Kristianstad 1821. RSO 1824-07-17. Avsked från generalstaben 1826-06-14. Överstelöjtnant i armén 1826-06-14. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom överstelöjtnant i armén 1826-10-12. Avsked ur armén 1833-02-09 med överstes n. h. o. v. Död ogift 1853-05-22 i i Kristianstad.
 • Gustaf Adolf, född 1788-03-14. Kassaskrivare vid postverket i Stockholm. Var tygskrivare 1814. Kunglig sekreterare. Död barnlös 1843-08-03 i Stockholm. Gift i Stockholm 1824-05-02 med Brita Christina Westerberg, född 1798, död 1848-08-03 Lunda

TAB 16

Christian Gustaf (son av Johan, Tab. 14), född 1756-04-05 Skällaberg s län. Förare vid konungens eget värvade regemente 1772-12-09. Fältväbel vid konungens eget värvade regemente 1777-10-13. Avsked 1778-09-16. Fänrik vid arméns flotta 1780-03-08. Gift 1780-09-01 i Virestads socken, Kronobergs län med Françoise Rudebeck, född 1758-01-17 Fanhult s socken, död änka 1831-07-26, dotter av hovjunkaren Peter Rudebeck, och Magdalena Ädelberg.

Barn:

 • Anders Magnus, född 1780-07-27. På Fanhult. Backstugusittare. Död ogift 1851-10-27 i Bråthults backstuga i Virestads socken, blind. Han hade enligt uppgift i bouppteckningen upprättat testamente 1822-09-16 till förmån för sin systerson Peter Öberg, som 1851 var soldat.
 • Gustaf Fredrik, född 1782. Rustmästare. Död 1857. Se Tab. 17

TAB 17

Gustaf Fredrik (son av Christian Gustaf, Tab. 16), född 1782-04-08 Fanhult s socken, Kronobergs län. Volontär vid Kronobergs regemente 1798-09-10. Furir vid Kronobergs regemente 1812-12-03. Förare 1820-11-02. Sergeant 1830-01-24. Avsked 1833-11-06. Död 1857-01-08 blind å ett torp under Sunnerhult. Gift 1803-06-17 med Catharina Svensson, född 1776 i Rottne socken, Kronobergs län, död 1851-04-03.

Barn:

 • Gustava Carolina Fredrika, född 1810-10-28, död 1811-01-20 Vireda socken, Jönköpings län.
 • Carl Gustaf, född tvilling 1812-06-12, död 1812-10-05.
 • En dödfödd son, född tvilling 1812-06-12.

TAB 18

Peter Reinhold (son av Peter Twist, adlad Rosentwist, Tab. 1), född 1710-02-05 i Småland under föräldrarnas flykt undan danskarna. Jägerifiskal i Kristianstads län. Avsked 1751. Död 1768-01-08 på sin gård Bjäresjö Mölla i Simris socken, Kristianstads län. Gift 1:o 1740-10-10 med Christina Pihlman, född 1717-09-17 i Norra Strö socken, Kristianstads län, död 1760-12-28, dotter av kronofogden Olof Pihlman och Annika Fundahn. Gift 2:o 1761-07-03 med Christina Helena Lundström, född 1722-02-00, dotter av kyrkoherden i Fjälkestad Peter Lundström och Catharina Ingelotz.

Barn:

 • 1. Eleonora Christina, född 1741-11-04 på Möllegården i Visseltofta socken, Kristianstads län, död 1754-11-24 i Riseberga socken, Kristianstads län.
 • 1. Peter Olof, född 1743-03-01, död 1757-12-30.
 • 1. Anna, född 1745-05-15 Anderstorp s län. Gift 1764-10-06 med korpralen vid södra skånska kavalleriregementet Anders Fredrik Mask, född 1736-08-18 i Olseröd i Maglehems socken, Kristianstads län, död 1780-02-29.
 • 1. Andreas, född 1746-06-13 på Anderstorp. Volontär. Död ogift 1775-06-22.
 • 1. Helena, född 1748-04-11 Tostarp
 • 1. Ingeborg, född 1750-12-12 på Tostarp. Gift med en skomakare.
 • 1. Carl Gustaf, född 1752-08-22. Volontär vid konungens eget värvade regemente 1773. Rustmästare vid konungens eget värvade regemente 1773-05-08. Sergeant 1774-09-17. Fänrik 1779-12-16. Död ogift 1787-03-15 i Karlshamn.
 • 1. Mariana Lovisa, född 1753-09-06, död 1827-01-16 i Borlunda socken, Malmöhus län. Gift 1:o 1779-11-13 i Fillinge socken, Malmöhus län med kontraktsprosten och kyrkoherden i Bosarps pastorat av Lunds stift Carl Krutzén i hans 2:a gifte [gift 1:o 1762-05-22 i Bosarps socken, Malmöhus län med Cecilia Fundahn i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1745-09-18 i Reslövs socken, Malmöhus län, med kyrkoherden i Bosarps pastorat Elias Cervin, född 1714-08-26 i Fulltofta socken, Malmöhus län, död 1760-07-02 i Bosarps prästgård), död 1778-12-04 i Bosarps socken, dotter av prosten och kyrkoherden Sven Fundahn och Cecilia Frisenbeck], född 1727-02-17 i Hällestads socken, Malmöhus län, född 1794-08-05. Gift 2:o 1801-11-17 i Bosarps socken, med klockaren i Borlunda socken, Carl Thorsson, född 1766-10-14 i Malmö, död 1834-05-30 i Borlunda socken.
 • 1. Eleonora Christina, född 1755-03-17, död ogift 1831-03-06 i Kvidinge socken, Kristianstads län.
 • 1. Bengt, född 1756-07-29, död 1757-09-24.
 • 1. Petronella Olivia, född 1758-02-07. Gift 1794-11-28 i Bosarps prästgård med skräddaren Lars Malmberg, född 1734, död 1819-12-21 i Asks socken.
 • 1. Johan, född 1759-09-20. Student i Lund (At (P).) 1778-01-23. Disputant i Lund 1779-06-26 under professorn Lars Johan Collings presidium: de fatis creditorum. Död ogift.

Utan känd härledning:


 • Carl Edvard Rosentwist. Regementsväbel vid södra skånska infanteriregementet. Gift med Johanna Carolina Kristin.

Barn:

 • Johanna Vilhelmina Fredrika, född 1815-10-04 i Malmö.
 • Anna Eleonora, född 1817-02-11 i Malmö.
 • Susanna Albertina, född 1819-02-12 i Malmö.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: