:

Hufvudskått nr 415

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Hufvudskått nr 415 †

Adlad 1647-12-22, introd. 1649. Utdöd i början av 1700-talet.


1At (Sch). 2Lk. 3Ridd. o. Ad. Prot.


TAB 1

Bertil (Barthold) Jakobsson, adlad Hufvudskått, till Hasslösa i likanämnd socken Skaraborgs län. Ryttare vid Västgöta kavalleriregemente 1630. Förare därst. 1635-01-28. Korpral 1640. Kornett 1641-08-16. Löjtnant 1644-12-19. Kaptenlöjtnant. Adlad 1647-12-22 (introd. 1649-01-31 under nr 415). Ryttmästare 1648-04-25 stupade i aug. 1656 under polska kriget vid Warschau. Han blev flera gånger svårt sårad och en gång skjuten med en muskötkula genom högra kindbenet nedanför ögat, vilket gav anledning till namnet och vapnet. Fången eller stupad 1656 i aug. vid Opoczno. Gift med Margareta Regertin, född 16151, död1 1692-01-21 och begraven s. å. 6/4 på samma gång som sonen Jakob i Marums kyrka Skaraborgs län.

Barn:

 • Ursilla (skall enl. geneal. hava död 1755-05-16, 95 år gml, vilket icke är troligt). Gift med ryttmästaren Per Nilsson Hammardahl, adlad Hammarhjelm, i hans 2:a gifte, född 1621, död 1689. Jakob. Ryttmästare. Död 1691. Se Tab. 2.
 • Maria, död 1698. Gift 1:o med kontrollören i Ronneby Sören Abrahamssen. Gift 2:o 1671-10-23 med kaptenen Lars Björnberg, född 1647, död 1681.
 • Catharina, död 1705-04-29 i Börstigs socken Skaraborgs län. Gift 1662 med löjtnanten vid Skaraborgs regemente Göran Tharmoth, stupade i juli 1678 vid belägringen av Bohus fästning, broder till kommendanten och stadsmajoren Jakob Tharmoth, adlad Tharmoth.
 • Hans Georg, född 1651. Kvartermästare. Död 1677. Se Tab. 3.
 • Agneta, döpt 1652-04-21 i Hasslösa socken, levde 1705. Gift med sin systers svåger, fänriken vid Skaraborgs regemente Johan Tharmoth, död 1719-09-17 i Sävare socken Skaraborgs län, som 1685 blev adlad men ej introducerad.
 • Håkan, döpt 1657-02-01 i Hasslösa socken.
 • Anders, till Hasslösa, nämns i Kinnefjärdings hä­rads dombok 1671 och 1672, där han sägs vara fru Margareta Regartins son, pikenerare vid Livgardet 1672.

EÄrätt; RKrA; SoH:1976 sl05; NB

TAB 2

Jakob (son av Bertil Jakobsson, adlad Hufvudskått, Tab. 1), till Bränninge i Marums socken Skaraborgs län och Ulvetorp i Lena socken Älvsborgs län. Fänrik vid överstelöjtnant von Rappholts dragonskvadron 1675. Löjtnant 1676-08-18 vid ett kompani ryttare, som uppsattes av riksdrotset. Beordrad att mottaga ett kompani under överste Claes Breitholtz 1677-02-07. Ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1684. Död 1691-11-24 på Bränninge och begraven 1692-04-06. Gift 1:o med Christina Papegoja, dotter av Hans Bengtsson Papegoja, och Helena Pilefelt. Gift 2:o före 1673 med Hedvig Eleonora Hård af Segerstad i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1698-06-08 med soldaten Per Larsson), död 1700 i Skövde socken Skaraborgs län och begraven s. å. 23/5, dotter av majoren Lennart Hård af Segerstad, och hans 1:a fru Maria Kijl.

Barn:

 • 1. Carl. Vistades i Holland 1692. Levde 1694. [1]
 • ? Christina, död 1691-11-25?) i Tärna socken Västmanlands län. Gift med N. N. Hagel.
 • 2. Maria Gunilla, döpt 1678-09-15 i Hasslösa socken Skaraborgs län. Gift där 1703-11-15 med Per Andersson.
 • 2. Bertil Furir vid Södermanlands regemente. Sergeant därst. 1700-12-17. Fältväbel. Fänrik 1702-09-17. Löjtnant 1704-04-29. Död ogift 1705. [2]
 • 2. Anna Margareta, född 1684, död 1747-12-13, Kabbatorp. Gift 1707-01-01 i Grevbäcks socken Skaraborgs län med ryttmästaren vid Upplands femmänningskavalleriregemente Lars Berg, död 1739-12-01.
 • 2. Lennart. Fältväbel vid Skaraborgs regemente. Sekundfänrik därst. 1701-06-06. Premiärfänrik 1702-10-20. Sekundlöjtnant 1703-11-04. Premiärlöjtnant 1704-08-05. Rymde 1706 för duell, i vilken han ihjälstack sin regementskamrat kapten Börje Heideman. [2]

TAB 3

Hans Georg (son av Bertil Jakobsson, adlad Hufvudskått, Tab. 1), döpt 1651-03-19 i Hasslösa socken Skaraborgs län. Page hos konung Carl XI 1669. Kvartermästare vid adelsfanan 1674-12-17, kallas kornett. Död i juli 1677 vid Rönneberga i Asmundtorps socken Malmöhus län, strax efter slaget vid Landskrona. Gift omkr. 1674 med sin broders svägerska Maria Hård af Segerstad, som levde 1697, dotter av majoren Lennart Hård af Segerstad, och hans 1:a fru Maria Kijl. Vid rannsakning ang. rå- och rörshemman i Ska­ raborgs län antecknades den 19 april 1686, att å Lille­ gården i Synnerby i Skånings härad bodde sal. regementskvartermästaren Hans Hufvudskåtts änka fru Maria Hård med tre sina omyndiga söner.

Barn:

 • Lennart, levde 1697.

TAB 4

Bertil (son av Bertil Jakobsson, adlad Hutvudskått, Tab. 1). Kapten. Bevistade riksdagen 1697.3 Gift med en dotter till Hans Bengtsson Papegoja, och Helena Pilefelt.

Barn:

 • Catharina Christina, född 1696, död 1763-01-01 på Kabbatorp. Gift där 1721-12-20 med kvartermästaren Mattias Berg.

Utan känt samband:

Sven Bertil Hufvudskått, gift med Herta Hammarhjelm, dotter till Peter Nilsson Hammardahl, adl. ätten Hammarhjelm.

Barn:

 • Margareta Hufvudskått, döpt 1655-09-21 i Hasslösa socken. Erhållit bördsbrev 1698 9/9. Gift med fortifikationskaptenen i Danzig Scharffenthier.

[SoH:1976 s!05]

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: